Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yönetici Asistanlığı
Tarihçe – Mesleki Bilgi – Uygulama
Mart 2016 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, yazarın uzun yıllar Ticaret Liselerinde ve MYO’larda bizzat vermiş olduğu meslek derslerinden biri olan “Yönetici Asistanlığı” derslerinde edinmiş olduğu mesleki tecrübelerden ve dersler esnasında öğrencilerden gelen sorulardan oluşmaktadır.

Eser benzer kitaplara göre bir takım farklılıkları beraberinde getirmiştir. Örneğin Yönetim konularına sadece Batı dünyasındaki literatür taramaları incelenmekle kalınmamış aynı zamanda Türk ve İslam dünyasında yapılan incelemelerden de faydalanılmıştır. Modern anlayışın getirdiği yeniliklerin bir yenisi olan sanal sekreterlik bu çalışmada değinilen önemli konulardan biri olmuştur. Modern dünyanın yönetim anlayışında gelecekle ilgili ne tür yeterliliklerin ve bilgilerin taşınması gerektiği bu özel araştırmada ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kitabın hazırlanmasında uluslararası ve ulusal kongre, konferans, sempozyum gibi etkinliklerde elde edilen tecrübeler titizlikle analiz edilerek çalışmada yer verilmiş, ayrıca bu alanda yüksek lisans ve doktora alanında yapılan çalışmalara değinilmiş, yapılan anket çalışmaları ve gözlemler eserde incelenerek okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Geçmişten Günümüze Yönetim Bilimi
İslam ve Türk Tarihinde Yönetim Anlayışı
Dünyada ve Ülkemizde Sekreterlik Eğitimi
Geçmişten Günümüze Sekreterlik Anlayışı
Sekreterlik Eğitimi
Yönetici Asistanlığı Yönetsel Beceriler
Yönetici Asistanlığı Mesleğinde İletişim Becerileri
Yönetici Asistanlığı Mesleğinde Örgütsel Beceriler
Sanal Sekreterlik
Bürolarda Yönetim Teknikleri
Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Etkili Sunum Teknikleri
Barkod: 9789750236990
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  13
Birinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİ
I. SEKRETERLİĞİN TARİHÇESİ  15
II. ÜLKEMİZDE SEKRETERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  16
III. SEKRETERLİK EĞİTİMİ  20
A. Dünyada Sekreterlik Eğitimi  20
B. Türkiye’de Sekreterlik Eğitimi  21
C. Sekreterlik Eğitim Programları  21
D. Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetici Asistanlığı  28
E. Bilgi Çağı Örgütlerinde Yönetici Asistanının Rolü  28
F. Yönetici Asistanlığı Mesleğinde Beceri ve Yetenekler  29
G. Yönetici Asistanlığında Beceri Türleri  29
1. Temsil Etme Becerisi  29
2. İkna etme Becerisi  29
3. Doğru karar verme becerisi  30
4. Problem Çözme Becerisi  30
5. İletişim Becerisi  30
6. İnisiyatif Kullanma Becerisi  30
7. Risk Alma Becerisi  30
8. Hızlı Okuma, Yazma ve Not alma Becerisi  31
9. Büro Otomasyon Sistemleri Bilgisi ve Kullanabilme Becerisi  31
10. Yabancı Dil Kullanma Becerisi  31
H. Yönetici Asistanının Modern Bürolardaki Önemi ve Ceo’ların Yönetici Asistanından Beklentileri  31
I. Sekreter Değil İnsan  32
İ. Erkekler de Sıcak Bakıyor  33
J. Yönetici Bile Oluyorlar  33
K. Yabancı Dil Şart  33
L. Yönetici Asistanının Görevleri Nelerdir?  34
M. Nedir Sekreter?  38
İkinci Bölüm
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM BİLİMİ
I. KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI  41
II. NEO–KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI  43
III. ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI  44
IV. GÜNÜMÜZDE YÖNETİM ANLAYIŞI  45
V. TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜNDE DEVLET ANLAYIŞI  47
A. Devletin Tanımı, Kaynağı ve Doğuşu  47
B. Türklerde Devlet Anlayışı  49
C. Tarihte Türk Devletlerinde Adalet Anlayışı ve Hukukun Üstünlüğü Kavramı  52
D. Türk Siyasi Hayatına Hâkim Olan İlkeler  54
1. Geleneklere Bağlılık  54
2. Hamlecilik  55
3. Liyakat  56
4. Yönetimde Kararlılık  58
E. Türk İnsanının Ahlaki Yapısı  59
F. Cumhuriyet Türkiye’sinde Devlet Anlayışı  59
G. Cumhuriyet Türkiye’sinde Devlet Anlayışına Hâkim Olan İlkeler  61
VI. İSLAMİYET’TE DEVLET ANLAYIŞI  63
A. İslamiyet’te Devlet  64
B. İslamiyet’te Adalet Anlayışı  65
C. Hz. Ali’nin Yönetim ve Adalet Anlayışı  66
D. Hz. Ömer'in Yönetim Anlayışı  68
E. İbn–i Haldun’un Penceresinden Devlet Kuramı  69
1. Devletin Aşamaları  69
2. Siyaset Biçimleri  71
3. İnsan Aklı  72
Üçüncü Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA YÖNETSEL BECERİLER
I. YÖNETİM NEDİR?  73
II. YÖNETİMİN İŞLEVLERİ  73
A. Planlama  73
B. Orgazinez Etme  74
C. Yöneltme/ İdare etme  74
D. Denetleme  74
III. SEKRETERLİK MESLEĞİNİN UNVAN VE TANIMI  76
IV. SEKRETERLER TARAFINDAN GENEL OLARAK KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR  79
V. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA İMAJ YÖNETİMİ  82
A. Etkili Bir Şahsi İmaj Oluşturmaya Doğru 3 Anahtar Adım  83
1. Hakiki Olun  84
2. İstikrarlı Olun  84
3. Uyumlu Olun  84
B. Ofiste Nasıl “Şık” Olunur?  85
C. Profesyoneller En çok Nerelerde Hata Yapıyor?  85
VI. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM BECERİLERİ  94
A. İletişim Kavramı ve Tanımı  95
B. Örgütsel İletişim  96
C. Yönetici Asistanının İletişim Becerileri  96
D. Örgütsel İletişim Amaçları  97
E. Örgütsel İletişim Kanalları  99
F. Yönetici Asistanlarının Sözlü İletişim Becerileri  99
G. Örgütsel İletişimde Karşılaşılan Engeller  100
H. Güzel Konuşma Teknikleri  103
I. Bedenin Evrensel Dili  103
J. Yönetici Asistanının Yazılı İletişim Becerileri  104
K. Asistanın Örgütsel İletişimi  105
VII. YÖNETİCİ ASİSTANINDA OLMASI GEREKEN NİTELİKLER  105
VIII. BÜROLARDA ERGONOMİ  108
IX. DOSYALAMA VE ARŞİVLEME  109
X. DOSYALAMANIN ÖZELLİKLERİ  111
XI. BÜROLARDA ETKİLİ İLETİŞİM YOLLARI  112
XII. MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI  116
XIII. EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ  117
XIV. SANAL SEKRETERLİK  120
A. Sanal Sekreterlik Hizmetlerinin Tarihçesi  120
B. Sanal Asistanlık Modelinin Ortaya Çıkmasındaki Etkenler  122
C. Ofis Yönetimindeki Değişim  122
D. Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişim  123
E. Sağlanan Hizmetler Bakımından Modelin İncelenmesi  124
F. Sanal Asistanlık Hizmeti Alanlar ve Hizmet Sağlayıcılar  125
G. Kimler Neden Sanal Asistan ile Çalışmayı Tercih Eder?  125
H. Kimler Sanal Asistanlık Hizmeti Verebilir?  126
I. Sanal Asistanlığın Gerektirdiği Yetkinlikler  127
İ. Sanal Asistanlıkta Eğitim ve Sertifika Programları  129
J. Sanal Asistanlık Modelinin Olası Dezavantajları  129
Dördüncü Bölüm
BÜROLARDA YÖNETİM TEKNİKLERİ
I. ÖRGÜTLERDE MOTİVASYON  131
A. Örgütlerde Verimlilik  133
B. Örgütlerde Motivasyon ‐ Verimlilik İlişkisi  134
C. Örgütsel Bağlılık  136
D. Örgütsel Bağlılık Sınıflandırmaları  137
E. Örgüte Bağlılığı Etkileyen Faktörler  139
F. Örgütsel Bağlılık Sonuçları  140
G. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel ve Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi  141
II. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA ETİK KURALLAR VE PROTOKOLÜN ÖNEMİ  142
III. STRES VE STRES YÖNETİMİ  151
A. Stres Nedir?  152
B. Stres Sırasında Organizmada Meydana Gelen Değişiklikler  153
C. Stresin Belirtileri  154
D. Strese Yol Açan Faktörler  155
E. Kişisel Stres Kaynakları  155
F. Stres Yönetimi  160
G. Stresle Başa Çıkmada Örgütsel Stratejiler  160
1. Destekleyici Bir Örgütsel Hava Yaratmak  160
2. İşin Zenginleştirilmesi  161
3. Örgütsel Rollerin Belirlenmesi ve Çatışmaların Azaltılması  161
4. Mesleki Gelişim Yollarının Planlanması ve Danışmanlık  161
5. İşyerinde Neşeli Bir Ortam Yaratmak  161
IV. ÖRGÜTSEL ZAMAN YÖNETİMİ  163
A. Örgütsel Zaman Olgusu  164
B. Örgütsel Zaman Yönetimi  165
C. Planlama  166
D. Etkin İletişim  167
E. Karar Verme  169
F. Astların Zamanını Yönetme  173
G. Üst Yöneticiyi Yönetme  174
V. OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  182
A. Ergonomi  182
B. Antropometri  184
C. Ekran Önü Çalışma  187
D. Uzun Süreli Bilgisayar Kullanımı  189
E. Çalışma Duruşları (Postür)  190
F. Oturma Yüzeyleri  195
VI. BÜROLARDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER  217
VII. ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ  224
A. Sunuşu Planlamak  224
B. Hedeflerin Saptanması  224
C. Dinleyicilerin / Katılımcıların Tanımı  225
D. Amaçları Belirlemek  227
E. Sunuşu Hazırlamak  229
F. Verilerin Düzenlenmesi  229
G. Ana Noktaların Sıralanması  230
H. Sunuşun Başarısını Ölçmek / Değerlendirmek  236
VIII. BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN OFİS SİSTEMLERİNE ETKİSİ  237
Kaynakça  241
Kavram Dizini  255
 


Hasan Tutar
Eylül 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
Dilaver Tengilimoğlu ...
Ağustos 2019
34.00 TL
Sepete Ekle
Öznur Nalçınkaya ...
Nisan 2019
18.90 TL
Sepete Ekle
Reşat Eraksoy
Kasım 2018

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  13
Birinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MESLEĞİ
I. SEKRETERLİĞİN TARİHÇESİ  15
II. ÜLKEMİZDE SEKRETERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  16
III. SEKRETERLİK EĞİTİMİ  20
A. Dünyada Sekreterlik Eğitimi  20
B. Türkiye’de Sekreterlik Eğitimi  21
C. Sekreterlik Eğitim Programları  21
D. Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetici Asistanlığı  28
E. Bilgi Çağı Örgütlerinde Yönetici Asistanının Rolü  28
F. Yönetici Asistanlığı Mesleğinde Beceri ve Yetenekler  29
G. Yönetici Asistanlığında Beceri Türleri  29
1. Temsil Etme Becerisi  29
2. İkna etme Becerisi  29
3. Doğru karar verme becerisi  30
4. Problem Çözme Becerisi  30
5. İletişim Becerisi  30
6. İnisiyatif Kullanma Becerisi  30
7. Risk Alma Becerisi  30
8. Hızlı Okuma, Yazma ve Not alma Becerisi  31
9. Büro Otomasyon Sistemleri Bilgisi ve Kullanabilme Becerisi  31
10. Yabancı Dil Kullanma Becerisi  31
H. Yönetici Asistanının Modern Bürolardaki Önemi ve Ceo’ların Yönetici Asistanından Beklentileri  31
I. Sekreter Değil İnsan  32
İ. Erkekler de Sıcak Bakıyor  33
J. Yönetici Bile Oluyorlar  33
K. Yabancı Dil Şart  33
L. Yönetici Asistanının Görevleri Nelerdir?  34
M. Nedir Sekreter?  38
İkinci Bölüm
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM BİLİMİ
I. KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI  41
II. NEO–KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI  43
III. ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI  44
IV. GÜNÜMÜZDE YÖNETİM ANLAYIŞI  45
V. TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜNDE DEVLET ANLAYIŞI  47
A. Devletin Tanımı, Kaynağı ve Doğuşu  47
B. Türklerde Devlet Anlayışı  49
C. Tarihte Türk Devletlerinde Adalet Anlayışı ve Hukukun Üstünlüğü Kavramı  52
D. Türk Siyasi Hayatına Hâkim Olan İlkeler  54
1. Geleneklere Bağlılık  54
2. Hamlecilik  55
3. Liyakat  56
4. Yönetimde Kararlılık  58
E. Türk İnsanının Ahlaki Yapısı  59
F. Cumhuriyet Türkiye’sinde Devlet Anlayışı  59
G. Cumhuriyet Türkiye’sinde Devlet Anlayışına Hâkim Olan İlkeler  61
VI. İSLAMİYET’TE DEVLET ANLAYIŞI  63
A. İslamiyet’te Devlet  64
B. İslamiyet’te Adalet Anlayışı  65
C. Hz. Ali’nin Yönetim ve Adalet Anlayışı  66
D. Hz. Ömer'in Yönetim Anlayışı  68
E. İbn–i Haldun’un Penceresinden Devlet Kuramı  69
1. Devletin Aşamaları  69
2. Siyaset Biçimleri  71
3. İnsan Aklı  72
Üçüncü Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA YÖNETSEL BECERİLER
I. YÖNETİM NEDİR?  73
II. YÖNETİMİN İŞLEVLERİ  73
A. Planlama  73
B. Orgazinez Etme  74
C. Yöneltme/ İdare etme  74
D. Denetleme  74
III. SEKRETERLİK MESLEĞİNİN UNVAN VE TANIMI  76
IV. SEKRETERLER TARAFINDAN GENEL OLARAK KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR  79
V. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA İMAJ YÖNETİMİ  82
A. Etkili Bir Şahsi İmaj Oluşturmaya Doğru 3 Anahtar Adım  83
1. Hakiki Olun  84
2. İstikrarlı Olun  84
3. Uyumlu Olun  84
B. Ofiste Nasıl “Şık” Olunur?  85
C. Profesyoneller En çok Nerelerde Hata Yapıyor?  85
VI. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM BECERİLERİ  94
A. İletişim Kavramı ve Tanımı  95
B. Örgütsel İletişim  96
C. Yönetici Asistanının İletişim Becerileri  96
D. Örgütsel İletişim Amaçları  97
E. Örgütsel İletişim Kanalları  99
F. Yönetici Asistanlarının Sözlü İletişim Becerileri  99
G. Örgütsel İletişimde Karşılaşılan Engeller  100
H. Güzel Konuşma Teknikleri  103
I. Bedenin Evrensel Dili  103
J. Yönetici Asistanının Yazılı İletişim Becerileri  104
K. Asistanın Örgütsel İletişimi  105
VII. YÖNETİCİ ASİSTANINDA OLMASI GEREKEN NİTELİKLER  105
VIII. BÜROLARDA ERGONOMİ  108
IX. DOSYALAMA VE ARŞİVLEME  109
X. DOSYALAMANIN ÖZELLİKLERİ  111
XI. BÜROLARDA ETKİLİ İLETİŞİM YOLLARI  112
XII. MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI  116
XIII. EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ  117
XIV. SANAL SEKRETERLİK  120
A. Sanal Sekreterlik Hizmetlerinin Tarihçesi  120
B. Sanal Asistanlık Modelinin Ortaya Çıkmasındaki Etkenler  122
C. Ofis Yönetimindeki Değişim  122
D. Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişim  123
E. Sağlanan Hizmetler Bakımından Modelin İncelenmesi  124
F. Sanal Asistanlık Hizmeti Alanlar ve Hizmet Sağlayıcılar  125
G. Kimler Neden Sanal Asistan ile Çalışmayı Tercih Eder?  125
H. Kimler Sanal Asistanlık Hizmeti Verebilir?  126
I. Sanal Asistanlığın Gerektirdiği Yetkinlikler  127
İ. Sanal Asistanlıkta Eğitim ve Sertifika Programları  129
J. Sanal Asistanlık Modelinin Olası Dezavantajları  129
Dördüncü Bölüm
BÜROLARDA YÖNETİM TEKNİKLERİ
I. ÖRGÜTLERDE MOTİVASYON  131
A. Örgütlerde Verimlilik  133
B. Örgütlerde Motivasyon ‐ Verimlilik İlişkisi  134
C. Örgütsel Bağlılık  136
D. Örgütsel Bağlılık Sınıflandırmaları  137
E. Örgüte Bağlılığı Etkileyen Faktörler  139
F. Örgütsel Bağlılık Sonuçları  140
G. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel ve Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi  141
II. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA ETİK KURALLAR VE PROTOKOLÜN ÖNEMİ  142
III. STRES VE STRES YÖNETİMİ  151
A. Stres Nedir?  152
B. Stres Sırasında Organizmada Meydana Gelen Değişiklikler  153
C. Stresin Belirtileri  154
D. Strese Yol Açan Faktörler  155
E. Kişisel Stres Kaynakları  155
F. Stres Yönetimi  160
G. Stresle Başa Çıkmada Örgütsel Stratejiler  160
1. Destekleyici Bir Örgütsel Hava Yaratmak  160
2. İşin Zenginleştirilmesi  161
3. Örgütsel Rollerin Belirlenmesi ve Çatışmaların Azaltılması  161
4. Mesleki Gelişim Yollarının Planlanması ve Danışmanlık  161
5. İşyerinde Neşeli Bir Ortam Yaratmak  161
IV. ÖRGÜTSEL ZAMAN YÖNETİMİ  163
A. Örgütsel Zaman Olgusu  164
B. Örgütsel Zaman Yönetimi  165
C. Planlama  166
D. Etkin İletişim  167
E. Karar Verme  169
F. Astların Zamanını Yönetme  173
G. Üst Yöneticiyi Yönetme  174
V. OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  182
A. Ergonomi  182
B. Antropometri  184
C. Ekran Önü Çalışma  187
D. Uzun Süreli Bilgisayar Kullanımı  189
E. Çalışma Duruşları (Postür)  190
F. Oturma Yüzeyleri  195
VI. BÜROLARDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER  217
VII. ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ  224
A. Sunuşu Planlamak  224
B. Hedeflerin Saptanması  224
C. Dinleyicilerin / Katılımcıların Tanımı  225
D. Amaçları Belirlemek  227
E. Sunuşu Hazırlamak  229
F. Verilerin Düzenlenmesi  229
G. Ana Noktaların Sıralanması  230
H. Sunuşun Başarısını Ölçmek / Değerlendirmek  236
VIII. BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN OFİS SİSTEMLERİNE ETKİSİ  237
Kaynakça  241
Kavram Dizini  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020