Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sekreterlik El Kitabı
(Temel Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı)
Şubat 2007 / 2. Baskı / 420 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Yönetim anlayışının giderek insan yönetiminden, işlerin yönetilmesine doğru bir geçişe doğru gitmesi çağdaş sekreterlerin yönetsel ve örgütsel işler konusunda bilgi sahibi olmalarını gerektiriyor. Bu durumdan dolayı çağdaş sekreterlerin rolleri emek işinden bilgi işine doğru bir gelişme göstermektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında Sekreterlik El Kitabı fazla ayrıntıya kaçmadan bir yönetici asistanının ihtiyacı olabilecek bilgileri öğrenilmesi gereken sıra ile vermektedir. Her an ihtiyaç duyulabileceğiniz yazım kurallarından toplantı organizasyonuna kadar çok çeşitli konu kısa ve anlaşılır şekilde kitapta karşınıza çıkmaktadır.

Konu Başlıkları
Sekreterlik Kavramı ve Sekreterliğin Tarihsel Gelişimi
Sekreterlik Türleri ve Özellikleri
Yaratıcı Sekreterlik
Büroda Yönetsel ve Örgütsel Faaliyetler
Sekreterlik Mesleği ve İletişim
Sekreterlik Mesleğinde Okuma
Konuşma ve Dinlemenin Önemi
Telefon Konuşmaları ve Sekreter
Sekreterin Büro Hizmetleri
Evrak Yönetimi
Dosyalama ve Arşivleme
Toplantılar ve Toplantı Yönetimi
Seyahat Örgütleri
Sekreterlik ve Zaman Yönetimi
Sekreterlik ve Stres Yönetimi
Sekreterlik ve İş Ahlakı
İş Arama Yol ve Yöntemleri
İş Yaşamı ve Kişisel Gelişim Stratejileri
Barkod: 9789750204203
Yayın Tarihi: Şubat 2007
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 420
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  17
Birinci Bölüm
SEKRETERLİK KAVRAMI VE
SEKRETERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
A. SEKRETER VE SEKRETERLİK KAVRAMLARI  19
1. Sekreter Kavramının Tanımı ve Anlamı  20
2. Sekreterlik ve Asistanlık  21
3. Sekreterin Örgütsel Rol ve Sorumlulukları  22
4. Yönetici Sekreterliği Kavramı  23
5. Yönetici Asistanlığı Kavramı  25
6. Yönetici Asistanında Aranan Özellikler  26
7. Çağdaş Yönetici Sekreteri Profili  28
8. Çağdaş Asistanlık Trendi  31
B. SEKRETERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  33
1. Dünyada Sekreterlik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi  34
2. Türkiye’de Sekreterlik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi  36
3. Sekreterlik Mesleğinin Günümüzdeki Gelişimi  37
Yararlanılan Kaynaklar  39
İkinci Bölüm
SEKRETERLİK TÜRLERİ
A. SEKRETERLİK TÜRLERİ  41
1. Yönetici Sekreteri  41
2. Büro Hizmetleri Sekreteri  41
3. Hukuk Sekreteri  41
4. Yönetim Kurulu Sekreteri (Raportör Sekreterlik)  42
5. Bölüm Yöneticisi Sekreteri  42
6. Üst Düzey Yönetici Sekreteri  43
7. Tıp Sekreteri  43
8. Muhasebe-Finans Sekreteri  44
9. Basın Sekreteri  44
10. Turizm Sekreteri  45
Yararlanılan Kaynaklar  46
Üçüncü Bölüm
SEKRETERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
A. SEKRETERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ  47
1. Türkçeyi Kusursuz Konuşma  48
2. Yazışma Yeteneği Olmak  48
4. Dinleme Yeteneği Olmak  49
5. İkna Yeteneği Olmak  50
6. Güvenilir ve Ağzı Sıkı (Ketum) Olmak  51
7. Yaratıcı Olmak  52
8. Sempatik ve Temsil Yeteneği Olmak  53
9. Vizyon ve Misyon Sahibi Olmak  54
10. Kişisel Yetkinliğe Sahip Olmak  56
Yararlanılan Kaynaklar  58
Dördüncü Bölüm
SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
A. SEKRETERİN TAŞIMASI GEREKN MESLEKİ ÖZELLİKLER  59
1. Yabancı Dil Bilmek  59
2. İnsan İlişkilerini ve Protokol Kurallarını Bilmek  60
3. Büro Otomasyonu Konusunda Bilgili Olmak  60
4. Not (Dikte) Alma Becerisine Sahip Olma  61
5. Büro Malzemelerini Kullanma Becerisi Olmak  63
6. İnisiyatif Geliştirme Yeteneği Olmak  65
7. Doğru Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği Olmak  66
8. Büro Yönetimi ve Örgütünü Bilmek  68
9. Risk Alabilmek  69
10. İş ve Meslek Ahlakına Sahip Olmak  70
11. Nezaket ve Zarafet Kurallarını Bilmek  72
Yararlanılan Kaynaklar  74
Beşinci Bölüm
SEKRETERLİK BECERİLERİ VE YARATICI SEKRETERLİK
A. SEKRETERLİK BECERİLERİ  75
1. Sekreterin Teknik Becerileri  75
2. Sekreterin Yöneticilerle İletişim Becerisi  76
3. Sekreterin Kişiler arası İletişim Becerisi  77
5. Sekreterin Yönetsel Becerileri  78
6. Sekreterin Hizmetini Satma Becerisi  79
7. Sekreterin Örgütsel Davranışları  79
8. Sekreterin Örgütsel Bağlılığı  80
B. YARATICILIK VE YARATICI SEKRETERLİK  81
1. Yaratıcılık Kavramı  82
1.1. Sekreterlik ve Yaratıcılık  83
2. Yaratıcı Sekreterlik  84
2.1. Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi  86
3. Yaratıcı Sorun Çözme ve Sekreterlik  88
4. Yaratıcı Sorun Çözmenin Bileşenleri  88
5. Yaratıcı Sorun Çözme Sürecinin Aşamaları  90
Yararlanılan Kaynaklar  94
Altıncı Bölüm
BÜRODA YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL FAALİYETLER
A. BÜRO YÖNETİMİ KAVRAMI  95
1. Klasik Büro Yönetimi  95
2. Çağdaş Büro Yönetimi  97
B. KLASİK BÜRO TÜRLERİ  98
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar  99
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  99
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  99
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  100
C. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  100
1. Gezici (Mobil) Bürolar  100
2. Adhokratik Bürolar  101
3. Ev Bürolar  102
4. Sanal Bürolar  103
5. Esnek Bürolar  103
6. Modüler Bürolar  104
D. SEKRETERLİK VE BÜRO YÖNETİMİ  105
1. Büro Yönetiminin İşlevleri  106
2. Sekreterin Büro İçi İlişkileri  106
2.1. Yöneticiyi Tanıma  107
2.2. Yönetici - Sekreter İlişkisi  107
2.3. Örgütü ve Sektörü Tanıma  109
2.4. Halkla İlişkiler  110
2.5. Üst Düzey Yöneticilerle İlişkiler  112
2.6. Çalışma Arkadaşları ile İlişkiler  113
2.7. Büro Ortamında İnsan İlişkilerinin Temelleri  118
Yedinci Bölüm
SEKRETERLİK MESLEĞİ VE İLETİŞİM
A. SEKRETERLİK VE İLETİŞİM  119
1. İletişim Kavramı  120
2. İletişimin Unsurları ve Süreci  121
3. İletişim Türleri  123
3.1. Sözlü İletişim  124
3.2. Sözsüz İletişim  126
3.3. Yazılı İletişim  129
B. SEKRETERlikte İLETİŞİM  130
1. Sekreterlikte Sözlü İletişim  131
2. Sözlü İletişim ve Dil Ötesi  132
3. Sekreterin Sözsüz iletişim Becerisi  135
3.2. Vücut Konumları  137
3.3. Göstergeler  139
4. Sekreterin Beden Dilini Etkin Kullanımı  140
5. e-Posta Yazmanın Kuralları  142
6. Bir Mesaj İletme Yöntemi Olarak Hediyeleşme  143
7. Sekreterin Örgütsel İletişimi  144
8. İletişim Engelleri ve Giderme Yolları  145
Yararlanılan Kaynaklar  149
Sekizinci Bölüm
SEKRETERLİKTE YAZILI İLETİŞİM VE YAZIŞMA
A. SEKRETERLİK VE YAZILI İLETİŞİM  151
1. Sekreterin Yazışma Becerisi  151
1.1. Sekreterin Yazım (İmla) Bilgisi  152
1.2. Sekreterin İş Yazılarını Düzenleme Becerisi  154
2. İş Yazılarında Etkinlik Faktörleri  157
4. Konu ve Anlatım Düzeni  158
5. İyi Yazının Koşulları  159
7. Yazı Çeşitleri  1 61
8. Yazım (İmlâ) Kuralları  163
8.1. Büyük Harflerin Yazımı  164
8.2. Sayıların Yazımı  166
8.3. Ek olan “-ki” ile Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı  167
8.4. Soru Edatı Olan “mi”nin Yazımı  168
8.5. “de” Bağlacıyla, Ek Olan “-de”nin Yazımı  168
8.6. Kısaltmaların Yazımı  169
9. İmlâ Hataları  169
10. Dil ve Anlatım Bozuklukları  171
11. Ses ve Ahenk Bozuklukları  173
12. Anlam Kusurları  174
13. Cümle Bozuklukları  174
14. Özne Yüklem Uyumu  176
15. Noktalama İşaretleri  176
B. İŞ YAZILARINDA ETKİNLİK  184
1. Yazının Amacının Olması  184
2. Doğruluk  185
4. Kısalık (Özlülük)  185
5. Açıklık  186
6. Canlılık  186
7. Saygı ve İçtenlik  187
8. Yazının Tam Olması  187
9. Planlılık  187
10. Doğallık  188
11. Kesinlik  188
12. Nezaket Kurallarına Uygunluk  189
14. Yazının Biçimi  189
C. YAZININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER  189
1. Yazıda Üslûp ve Açıklık  191
D. ÖRGÜTSEL YAZIŞMALARIN ŞEKİL YÖNÜ  192
1. Giriş, Gelişme ve Sonuç Yazma  192
2. Yazı Planı Hazırlama  196
4. Yazı Taslağı Hazırlama  196
5. Yazılarda Somut ve Soyut Unsurlar  197
E. YAZININ KONTROL EDİLMESİ  198
1. Yazının Anlam Yönünden Kontrolü  199
2. Yazının Dil ve Üslûp Yönünden Kontrolü  200
3. Rapor ve Rapor Yazma Kuralları  203
Yararlanılan Kaynaklar  205
Dokuzuncu Bölüm
TELEFONDA KONUŞMA KURALLARI
A. TELEFONUN ETKİN KULLANIMI  207
1. Telefonda Konuşma Kuralları  207
2. Sekreterlikte Etkin Telefon Kullanımı  212
3.1. Telefonlara Cevap Verme  213
3.2. Duygusal Sızıntıyı Önleme  214
3.3. Telefon Görüşmelerinde Sözcük Seçimi  215
4. Telefon Görüşmelerinde Diğer Kurallar  216
4.1. Arayanı Askıya Almak  217
4.2. Mesaj Tekrarı  218
4.3. Acele Ettirmemek  218
4.4. Dinleme ve Soru Sorma  219
5. Şikayetlerle Başa Çıkma  219
6. Telefonla Arama Kuralları  220
7. Telefon Görüşmelerinde Nezaket ve Protokol  221
Yararlanılan Kaynaklar  224
Onuncu Bölüm
SEKRETERLİK MESLEĞİNDE OKUMA,
KONUŞMA VE DİNLEMENİN ÖNEMİ
A. OKUMA ETKİNLİĞİ  225
1. Okumak ve Anlamak  227
3. Hızlı Okuma Yöntemleri  228
B. KONUŞMA KURALLARI  230
1. Konuşmada Dikkat Edilecek Hususlar  230
2. Etkin Konuşmanın Unsurları: Ses, Sözcük, Cümle  234
3. İyi Bir Konuşmacının Özellikleri  235
C. DİNLEME YÖNTEMLERİ  237
1. Yetersiz Dinlemenin Nedenleri  238
2. Etkili Dinlemenin Kuralları  238
Yararlanılan Kaynaklar  240
Onbirinci Bölüm
SEKRETERİN BÜRO HİZMETLERİ, İTİBAR VE İMAJ YÖNETİMİ
A. SEKRETERİN BÜRO HİZMETLERİ  241
1. Randevuların Düzenlenmesi  241
2. Ziyaretçi Kabulleri  243
3. Randevusuz Ziyaretçiler  244
4. Ziyaretçinin Rahatının Temini ve İkram  245
B. SEKRETERLİKTE PROTOKOL KURALLARI  246
1. Protokolün Anlamı ve Önemi  247
2. Örgütsel Protokol Kuralları  248
3. Tanışma, Tanıtma ve Tanıştırma Kuralları  249
4. Hitaplar ve Hitap Şekilleri  250
5. Selamlaşma Protokolü  251
6. Yazılı İletişimde Protokol Kuralları  252
7. Karşılama ve Uğurlama Protokolü  253
C. SEKRETERİN İTİBAR YÖNETİMİ  254
1. Sekreterinin Kurumsal İtibar Yönetimi  255
2. İtibar Yönetimi İlkeleri  256
3. İtibarın Kurumsallaştırılması  257
4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  259
D. SEKRETERİN KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJI YÖNETİMİ  261
1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  262
2. Kişisel İmaj  263
3. Görüntü Yönetimi  264
4. Olumlu İmaj Oluşturmanın Yöntemleri  266
5. Sekreterin İmajını Güçlendiren Faktörler  266
6. Sekreterin Fiziksel İmajı  268
Yararlanılan Kaynaklar  270
Onikinci Bölüm
EVRAK VE BİLGİ YÖNETİMİ
A. EVRAK YÖNETİMİ VE SEKRETER  271
1. Evrak Kayıt İşlemleri  272
2. Büro Uygulamalarında Dosyalama Sistemi  273
3. Sanal Evrak Yönetim Sistemi  274
3.1. Sanal Belge Yönetim Aracı Olarak Intranet  275
4. Çağdaş Ofislerde Bilgi Yönetim Sistemi  276
5. Evrakın İşlem Süreci  277
5.1. Evrakın Numaralandırılması  279
5.2. Evrakın Dağıtımı ve Dolaşımı  279
5.3. Kayıt ve Evrak Kayıt Sistemi  280
5.4. Evrak Kayıt Defterinin Kullanımı  281
5.5. Gelen Evrak Kayıt Defteri  281
5.6. Giden Evrak Kayıt Defteri  283
5.7. Zimmet Defteri  284
6. Dosyalama Sistemini Saptama  285
6.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  287
6.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  288
6.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  292
6.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  294
6.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemi  295
6.6. Karma Dosyalama Sistemi  297
6.7. Sanal Dosyalama Sistemi  297
C. ARŞİVLEMENİN ANLAMI VE ARŞİVLEME SİSTEMLERİ  298
1. Arşivlemenin Amacı ve Önemi  298
2. Arşivleme Süreci  299
2.1. Tasnifleme Türleri ve Süreci  300
2.2. Arşiv İndekslerinin Hazırlanması  301
2.3. Arşiv Malzemesinden Yararlanma  301
Yararlanılan Kaynaklar  302
Onüçüncü Bölüm
TOPLANTILAR VE TOPLANTI YÖNETİMİ
A. TOPLANTI YÖNETİMİM  303
1. Toplantı Türleri  304
2. Toplantıda Sekreterin Görevleri  307
3. Toplantıda Başarılı Gündem Hazırlama  308
4. Toplantı Salonunun Rezervi  309
5. Toplantıya Katılacakları Bilgilendirme  310
6. Toplantılarda Fiziksel Ortamın Hazırlanması  311
7. Toplantı Etkinliğini Artırma Kuralları  312
8. Sekreterin Toplantı Öncesi ve Sonrası Görevleri  314
8.1. Rapor Özeti Hazırlama  315
8.2. Toplantı Tutanağının Hazırlanması  315
8.3. Toplantı Sonucunu Takip Etme  316
Yararlanılan Kaynaklar  317
Ondördüncü Bölüm
SEYAHAT ORGANİZASYONLARI
A. SEYAHAT DÜZENLEMELERİ  319
1. Seyahate Ön Hazırlık  320
2. Rezervasyon İşlemleri  321
2.1. Otel Rezervasyonları  322
3. Seyahat Programı Hazırlama  325
4. Destek Malzemelerinin Hazırlanması  326
5. Uluslararası Seyahatler  328
6. Ödül Seyahatleri  329
7. Yöneticinin Yokluğunda Yönetim  330
8. Avans ve Yolluk İşlemleri  331
9. Planlanan Bir Seyahatin İptali  332
Yararlanılan Kaynaklar  334
Onbeşinci Bölüm
SEKRETERLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ
A. ZAMAN VE YÖNETSEL ZAMAN KAVRAMLARI  335
1. Zaman Kavramı ve Anlamı  336
2. Zaman Türleri  337
2.2. Psikolojik Zaman  338
2.3. Biyolojik Zaman  338
3. Zaman Yönetimi Kavramı  339
3.1. Kişisel Zaman Yönetimi  340
3.2. Kişisel Zaman Planlaması  341
B. ZAMAN YÖNETİMİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR  341
1. Düzenli Yaşam Yaklaşımı  342
2. Savaşçı Yaklaşımı  343
3. ABC Yaklaşımı  344
4. Sihirli Araç Yaklaşımı  344
5. Beceri Yaklaşımı  345
6. Hedef Belirleme Yaklaşımı  345
8. Kendini Akıntıya Bırak Yaklaşımı  346
C. YÖNETSEL ZAMAN KAVRAMI  346
1. Yönetici ve Zaman Yönetimi  347
2. Sekreter ve Zaman Yönetimi  349
Yararlanılan Kaynaklar  353
Onaltıncı Bölüm
SEKRETERLİKTE STRES YÖNETİMİ
A. STRES KAVRAMI VE KAYNAKLARI  355
1. Stres Kavramının Tanımı ve Kapsamı  355
2. Stresin Belirtileri  357
2.1. Genel Çevre İle İlgili Stres Faktörleri  358
2.2. Kişilikten Kaynaklanan Stres Faktörleri  359
3. Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresin Yönetimi  361
3.1. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  363
3.2. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  364
4. İş Stresini Azaltma Yöntemleri  366
5. Sekreterlik ve Stres  367
Yararlanılan Kaynaklar  369
Onyedinci Bölüm
SEKRETERLİK VE İŞ AHLAKI
A. PROFESYONELLİK VE İŞ AHLAKI  371
1. İş Ahlakı  371
2. Sekreterlerin Ahlaki Sorumluluğu  372
3. Sekreterler İçin İş Ahlakı İlkeleri  373
Yararlanılan Kaynaklar  376
Onsekizinci Bölüm
İŞ ARAMA YOL VE YÖNTEMLERİ
A. İŞ ARAMANIN YOLLARI  377
1. İş Arama Takvimi Hazırlama  377
2. Güçlü ve Zayıf Yönlerinizi Belirleme  378
3. Özgeçmiş ve Özgeçmiş Hazırlama Rehberi  378
4. Örnek Özgeçmişler  379
5. İş Başvuru Mektupları ve Özgeçmişten Farklı Yönleri  382
6. Yazma Stili, Dil ve Uzunluk  383
7. İş Görüşmeleri  384
8. Görüşme Stratejisi Geliştirme  385
9. Detaylar ve Görüşme Denemesi  385
10. Görüşme Sorularını Yanıtlama  386
11. Görüşmeden Sonra  386
12. İşe Başladığınızda Yapmanız Gerekenler  387
Yararlanılan Kaynaklar  389
Ondokuzuncu Bölüm
İŞ YAŞAMI VE KİŞİSEL GELİŞİM STRATEJİLERİ
A. AMAÇ VE YAŞAM STRATEJİSİ BELİRLEME  391
1. Kendini Tanıma  391
2. Hayata Olumlu Bakış  392
B. İŞ YAŞAMINDA BAŞARILI OLMA İLKELERİ  393
1. Problemli Kişilerle Başa Çıkma Yolları  394
2. Sekreterlik Alanında Yükselme Olanakları  396
Yararlanılan Kaynaklar  398
Kaynaklar  403
Dizin  413
 


Dilaver Tengilimoğlu ...
Ağustos 2019
34.00 TL
Sepete Ekle
Öznur Nalçınkaya ...
Nisan 2019
18.90 TL
Sepete Ekle
Reşat Eraksoy
Kasım 2018

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Öznur Nalçınkaya
Ekim 2018
21.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  17
Birinci Bölüm
SEKRETERLİK KAVRAMI VE
SEKRETERLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
A. SEKRETER VE SEKRETERLİK KAVRAMLARI  19
1. Sekreter Kavramının Tanımı ve Anlamı  20
2. Sekreterlik ve Asistanlık  21
3. Sekreterin Örgütsel Rol ve Sorumlulukları  22
4. Yönetici Sekreterliği Kavramı  23
5. Yönetici Asistanlığı Kavramı  25
6. Yönetici Asistanında Aranan Özellikler  26
7. Çağdaş Yönetici Sekreteri Profili  28
8. Çağdaş Asistanlık Trendi  31
B. SEKRETERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  33
1. Dünyada Sekreterlik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi  34
2. Türkiye’de Sekreterlik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi  36
3. Sekreterlik Mesleğinin Günümüzdeki Gelişimi  37
Yararlanılan Kaynaklar  39
İkinci Bölüm
SEKRETERLİK TÜRLERİ
A. SEKRETERLİK TÜRLERİ  41
1. Yönetici Sekreteri  41
2. Büro Hizmetleri Sekreteri  41
3. Hukuk Sekreteri  41
4. Yönetim Kurulu Sekreteri (Raportör Sekreterlik)  42
5. Bölüm Yöneticisi Sekreteri  42
6. Üst Düzey Yönetici Sekreteri  43
7. Tıp Sekreteri  43
8. Muhasebe-Finans Sekreteri  44
9. Basın Sekreteri  44
10. Turizm Sekreteri  45
Yararlanılan Kaynaklar  46
Üçüncü Bölüm
SEKRETERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
A. SEKRETERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ  47
1. Türkçeyi Kusursuz Konuşma  48
2. Yazışma Yeteneği Olmak  48
4. Dinleme Yeteneği Olmak  49
5. İkna Yeteneği Olmak  50
6. Güvenilir ve Ağzı Sıkı (Ketum) Olmak  51
7. Yaratıcı Olmak  52
8. Sempatik ve Temsil Yeteneği Olmak  53
9. Vizyon ve Misyon Sahibi Olmak  54
10. Kişisel Yetkinliğe Sahip Olmak  56
Yararlanılan Kaynaklar  58
Dördüncü Bölüm
SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ
A. SEKRETERİN TAŞIMASI GEREKN MESLEKİ ÖZELLİKLER  59
1. Yabancı Dil Bilmek  59
2. İnsan İlişkilerini ve Protokol Kurallarını Bilmek  60
3. Büro Otomasyonu Konusunda Bilgili Olmak  60
4. Not (Dikte) Alma Becerisine Sahip Olma  61
5. Büro Malzemelerini Kullanma Becerisi Olmak  63
6. İnisiyatif Geliştirme Yeteneği Olmak  65
7. Doğru Karar Verme ve Problem Çözme Yeteneği Olmak  66
8. Büro Yönetimi ve Örgütünü Bilmek  68
9. Risk Alabilmek  69
10. İş ve Meslek Ahlakına Sahip Olmak  70
11. Nezaket ve Zarafet Kurallarını Bilmek  72
Yararlanılan Kaynaklar  74
Beşinci Bölüm
SEKRETERLİK BECERİLERİ VE YARATICI SEKRETERLİK
A. SEKRETERLİK BECERİLERİ  75
1. Sekreterin Teknik Becerileri  75
2. Sekreterin Yöneticilerle İletişim Becerisi  76
3. Sekreterin Kişiler arası İletişim Becerisi  77
5. Sekreterin Yönetsel Becerileri  78
6. Sekreterin Hizmetini Satma Becerisi  79
7. Sekreterin Örgütsel Davranışları  79
8. Sekreterin Örgütsel Bağlılığı  80
B. YARATICILIK VE YARATICI SEKRETERLİK  81
1. Yaratıcılık Kavramı  82
1.1. Sekreterlik ve Yaratıcılık  83
2. Yaratıcı Sekreterlik  84
2.1. Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi  86
3. Yaratıcı Sorun Çözme ve Sekreterlik  88
4. Yaratıcı Sorun Çözmenin Bileşenleri  88
5. Yaratıcı Sorun Çözme Sürecinin Aşamaları  90
Yararlanılan Kaynaklar  94
Altıncı Bölüm
BÜRODA YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL FAALİYETLER
A. BÜRO YÖNETİMİ KAVRAMI  95
1. Klasik Büro Yönetimi  95
2. Çağdaş Büro Yönetimi  97
B. KLASİK BÜRO TÜRLERİ  98
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar  99
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  99
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  99
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  100
C. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  100
1. Gezici (Mobil) Bürolar  100
2. Adhokratik Bürolar  101
3. Ev Bürolar  102
4. Sanal Bürolar  103
5. Esnek Bürolar  103
6. Modüler Bürolar  104
D. SEKRETERLİK VE BÜRO YÖNETİMİ  105
1. Büro Yönetiminin İşlevleri  106
2. Sekreterin Büro İçi İlişkileri  106
2.1. Yöneticiyi Tanıma  107
2.2. Yönetici - Sekreter İlişkisi  107
2.3. Örgütü ve Sektörü Tanıma  109
2.4. Halkla İlişkiler  110
2.5. Üst Düzey Yöneticilerle İlişkiler  112
2.6. Çalışma Arkadaşları ile İlişkiler  113
2.7. Büro Ortamında İnsan İlişkilerinin Temelleri  118
Yedinci Bölüm
SEKRETERLİK MESLEĞİ VE İLETİŞİM
A. SEKRETERLİK VE İLETİŞİM  119
1. İletişim Kavramı  120
2. İletişimin Unsurları ve Süreci  121
3. İletişim Türleri  123
3.1. Sözlü İletişim  124
3.2. Sözsüz İletişim  126
3.3. Yazılı İletişim  129
B. SEKRETERlikte İLETİŞİM  130
1. Sekreterlikte Sözlü İletişim  131
2. Sözlü İletişim ve Dil Ötesi  132
3. Sekreterin Sözsüz iletişim Becerisi  135
3.2. Vücut Konumları  137
3.3. Göstergeler  139
4. Sekreterin Beden Dilini Etkin Kullanımı  140
5. e-Posta Yazmanın Kuralları  142
6. Bir Mesaj İletme Yöntemi Olarak Hediyeleşme  143
7. Sekreterin Örgütsel İletişimi  144
8. İletişim Engelleri ve Giderme Yolları  145
Yararlanılan Kaynaklar  149
Sekizinci Bölüm
SEKRETERLİKTE YAZILI İLETİŞİM VE YAZIŞMA
A. SEKRETERLİK VE YAZILI İLETİŞİM  151
1. Sekreterin Yazışma Becerisi  151
1.1. Sekreterin Yazım (İmla) Bilgisi  152
1.2. Sekreterin İş Yazılarını Düzenleme Becerisi  154
2. İş Yazılarında Etkinlik Faktörleri  157
4. Konu ve Anlatım Düzeni  158
5. İyi Yazının Koşulları  159
7. Yazı Çeşitleri  1 61
8. Yazım (İmlâ) Kuralları  163
8.1. Büyük Harflerin Yazımı  164
8.2. Sayıların Yazımı  166
8.3. Ek olan “-ki” ile Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı  167
8.4. Soru Edatı Olan “mi”nin Yazımı  168
8.5. “de” Bağlacıyla, Ek Olan “-de”nin Yazımı  168
8.6. Kısaltmaların Yazımı  169
9. İmlâ Hataları  169
10. Dil ve Anlatım Bozuklukları  171
11. Ses ve Ahenk Bozuklukları  173
12. Anlam Kusurları  174
13. Cümle Bozuklukları  174
14. Özne Yüklem Uyumu  176
15. Noktalama İşaretleri  176
B. İŞ YAZILARINDA ETKİNLİK  184
1. Yazının Amacının Olması  184
2. Doğruluk  185
4. Kısalık (Özlülük)  185
5. Açıklık  186
6. Canlılık  186
7. Saygı ve İçtenlik  187
8. Yazının Tam Olması  187
9. Planlılık  187
10. Doğallık  188
11. Kesinlik  188
12. Nezaket Kurallarına Uygunluk  189
14. Yazının Biçimi  189
C. YAZININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER  189
1. Yazıda Üslûp ve Açıklık  191
D. ÖRGÜTSEL YAZIŞMALARIN ŞEKİL YÖNÜ  192
1. Giriş, Gelişme ve Sonuç Yazma  192
2. Yazı Planı Hazırlama  196
4. Yazı Taslağı Hazırlama  196
5. Yazılarda Somut ve Soyut Unsurlar  197
E. YAZININ KONTROL EDİLMESİ  198
1. Yazının Anlam Yönünden Kontrolü  199
2. Yazının Dil ve Üslûp Yönünden Kontrolü  200
3. Rapor ve Rapor Yazma Kuralları  203
Yararlanılan Kaynaklar  205
Dokuzuncu Bölüm
TELEFONDA KONUŞMA KURALLARI
A. TELEFONUN ETKİN KULLANIMI  207
1. Telefonda Konuşma Kuralları  207
2. Sekreterlikte Etkin Telefon Kullanımı  212
3.1. Telefonlara Cevap Verme  213
3.2. Duygusal Sızıntıyı Önleme  214
3.3. Telefon Görüşmelerinde Sözcük Seçimi  215
4. Telefon Görüşmelerinde Diğer Kurallar  216
4.1. Arayanı Askıya Almak  217
4.2. Mesaj Tekrarı  218
4.3. Acele Ettirmemek  218
4.4. Dinleme ve Soru Sorma  219
5. Şikayetlerle Başa Çıkma  219
6. Telefonla Arama Kuralları  220
7. Telefon Görüşmelerinde Nezaket ve Protokol  221
Yararlanılan Kaynaklar  224
Onuncu Bölüm
SEKRETERLİK MESLEĞİNDE OKUMA,
KONUŞMA VE DİNLEMENİN ÖNEMİ
A. OKUMA ETKİNLİĞİ  225
1. Okumak ve Anlamak  227
3. Hızlı Okuma Yöntemleri  228
B. KONUŞMA KURALLARI  230
1. Konuşmada Dikkat Edilecek Hususlar  230
2. Etkin Konuşmanın Unsurları: Ses, Sözcük, Cümle  234
3. İyi Bir Konuşmacının Özellikleri  235
C. DİNLEME YÖNTEMLERİ  237
1. Yetersiz Dinlemenin Nedenleri  238
2. Etkili Dinlemenin Kuralları  238
Yararlanılan Kaynaklar  240
Onbirinci Bölüm
SEKRETERİN BÜRO HİZMETLERİ, İTİBAR VE İMAJ YÖNETİMİ
A. SEKRETERİN BÜRO HİZMETLERİ  241
1. Randevuların Düzenlenmesi  241
2. Ziyaretçi Kabulleri  243
3. Randevusuz Ziyaretçiler  244
4. Ziyaretçinin Rahatının Temini ve İkram  245
B. SEKRETERLİKTE PROTOKOL KURALLARI  246
1. Protokolün Anlamı ve Önemi  247
2. Örgütsel Protokol Kuralları  248
3. Tanışma, Tanıtma ve Tanıştırma Kuralları  249
4. Hitaplar ve Hitap Şekilleri  250
5. Selamlaşma Protokolü  251
6. Yazılı İletişimde Protokol Kuralları  252
7. Karşılama ve Uğurlama Protokolü  253
C. SEKRETERİN İTİBAR YÖNETİMİ  254
1. Sekreterinin Kurumsal İtibar Yönetimi  255
2. İtibar Yönetimi İlkeleri  256
3. İtibarın Kurumsallaştırılması  257
4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  259
D. SEKRETERİN KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJI YÖNETİMİ  261
1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  262
2. Kişisel İmaj  263
3. Görüntü Yönetimi  264
4. Olumlu İmaj Oluşturmanın Yöntemleri  266
5. Sekreterin İmajını Güçlendiren Faktörler  266
6. Sekreterin Fiziksel İmajı  268
Yararlanılan Kaynaklar  270
Onikinci Bölüm
EVRAK VE BİLGİ YÖNETİMİ
A. EVRAK YÖNETİMİ VE SEKRETER  271
1. Evrak Kayıt İşlemleri  272
2. Büro Uygulamalarında Dosyalama Sistemi  273
3. Sanal Evrak Yönetim Sistemi  274
3.1. Sanal Belge Yönetim Aracı Olarak Intranet  275
4. Çağdaş Ofislerde Bilgi Yönetim Sistemi  276
5. Evrakın İşlem Süreci  277
5.1. Evrakın Numaralandırılması  279
5.2. Evrakın Dağıtımı ve Dolaşımı  279
5.3. Kayıt ve Evrak Kayıt Sistemi  280
5.4. Evrak Kayıt Defterinin Kullanımı  281
5.5. Gelen Evrak Kayıt Defteri  281
5.6. Giden Evrak Kayıt Defteri  283
5.7. Zimmet Defteri  284
6. Dosyalama Sistemini Saptama  285
6.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  287
6.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  288
6.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  292
6.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  294
6.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemi  295
6.6. Karma Dosyalama Sistemi  297
6.7. Sanal Dosyalama Sistemi  297
C. ARŞİVLEMENİN ANLAMI VE ARŞİVLEME SİSTEMLERİ  298
1. Arşivlemenin Amacı ve Önemi  298
2. Arşivleme Süreci  299
2.1. Tasnifleme Türleri ve Süreci  300
2.2. Arşiv İndekslerinin Hazırlanması  301
2.3. Arşiv Malzemesinden Yararlanma  301
Yararlanılan Kaynaklar  302
Onüçüncü Bölüm
TOPLANTILAR VE TOPLANTI YÖNETİMİ
A. TOPLANTI YÖNETİMİM  303
1. Toplantı Türleri  304
2. Toplantıda Sekreterin Görevleri  307
3. Toplantıda Başarılı Gündem Hazırlama  308
4. Toplantı Salonunun Rezervi  309
5. Toplantıya Katılacakları Bilgilendirme  310
6. Toplantılarda Fiziksel Ortamın Hazırlanması  311
7. Toplantı Etkinliğini Artırma Kuralları  312
8. Sekreterin Toplantı Öncesi ve Sonrası Görevleri  314
8.1. Rapor Özeti Hazırlama  315
8.2. Toplantı Tutanağının Hazırlanması  315
8.3. Toplantı Sonucunu Takip Etme  316
Yararlanılan Kaynaklar  317
Ondördüncü Bölüm
SEYAHAT ORGANİZASYONLARI
A. SEYAHAT DÜZENLEMELERİ  319
1. Seyahate Ön Hazırlık  320
2. Rezervasyon İşlemleri  321
2.1. Otel Rezervasyonları  322
3. Seyahat Programı Hazırlama  325
4. Destek Malzemelerinin Hazırlanması  326
5. Uluslararası Seyahatler  328
6. Ödül Seyahatleri  329
7. Yöneticinin Yokluğunda Yönetim  330
8. Avans ve Yolluk İşlemleri  331
9. Planlanan Bir Seyahatin İptali  332
Yararlanılan Kaynaklar  334
Onbeşinci Bölüm
SEKRETERLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ
A. ZAMAN VE YÖNETSEL ZAMAN KAVRAMLARI  335
1. Zaman Kavramı ve Anlamı  336
2. Zaman Türleri  337
2.2. Psikolojik Zaman  338
2.3. Biyolojik Zaman  338
3. Zaman Yönetimi Kavramı  339
3.1. Kişisel Zaman Yönetimi  340
3.2. Kişisel Zaman Planlaması  341
B. ZAMAN YÖNETİMİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR  341
1. Düzenli Yaşam Yaklaşımı  342
2. Savaşçı Yaklaşımı  343
3. ABC Yaklaşımı  344
4. Sihirli Araç Yaklaşımı  344
5. Beceri Yaklaşımı  345
6. Hedef Belirleme Yaklaşımı  345
8. Kendini Akıntıya Bırak Yaklaşımı  346
C. YÖNETSEL ZAMAN KAVRAMI  346
1. Yönetici ve Zaman Yönetimi  347
2. Sekreter ve Zaman Yönetimi  349
Yararlanılan Kaynaklar  353
Onaltıncı Bölüm
SEKRETERLİKTE STRES YÖNETİMİ
A. STRES KAVRAMI VE KAYNAKLARI  355
1. Stres Kavramının Tanımı ve Kapsamı  355
2. Stresin Belirtileri  357
2.1. Genel Çevre İle İlgili Stres Faktörleri  358
2.2. Kişilikten Kaynaklanan Stres Faktörleri  359
3. Örgütsel Stres ve Örgütsel Stresin Yönetimi  361
3.1. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  363
3.2. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  364
4. İş Stresini Azaltma Yöntemleri  366
5. Sekreterlik ve Stres  367
Yararlanılan Kaynaklar  369
Onyedinci Bölüm
SEKRETERLİK VE İŞ AHLAKI
A. PROFESYONELLİK VE İŞ AHLAKI  371
1. İş Ahlakı  371
2. Sekreterlerin Ahlaki Sorumluluğu  372
3. Sekreterler İçin İş Ahlakı İlkeleri  373
Yararlanılan Kaynaklar  376
Onsekizinci Bölüm
İŞ ARAMA YOL VE YÖNTEMLERİ
A. İŞ ARAMANIN YOLLARI  377
1. İş Arama Takvimi Hazırlama  377
2. Güçlü ve Zayıf Yönlerinizi Belirleme  378
3. Özgeçmiş ve Özgeçmiş Hazırlama Rehberi  378
4. Örnek Özgeçmişler  379
5. İş Başvuru Mektupları ve Özgeçmişten Farklı Yönleri  382
6. Yazma Stili, Dil ve Uzunluk  383
7. İş Görüşmeleri  384
8. Görüşme Stratejisi Geliştirme  385
9. Detaylar ve Görüşme Denemesi  385
10. Görüşme Sorularını Yanıtlama  386
11. Görüşmeden Sonra  386
12. İşe Başladığınızda Yapmanız Gerekenler  387
Yararlanılan Kaynaklar  389
Ondokuzuncu Bölüm
İŞ YAŞAMI VE KİŞİSEL GELİŞİM STRATEJİLERİ
A. AMAÇ VE YAŞAM STRATEJİSİ BELİRLEME  391
1. Kendini Tanıma  391
2. Hayata Olumlu Bakış  392
B. İŞ YAŞAMINDA BAŞARILI OLMA İLKELERİ  393
1. Problemli Kişilerle Başa Çıkma Yolları  394
2. Sekreterlik Alanında Yükselme Olanakları  396
Yararlanılan Kaynaklar  398
Kaynaklar  403
Dizin  413
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020