Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 




 
Öne Çıkanlar
Pınar Çağlı ...
Aralık 2023
130.00 TL
Sepete Ekle

"Kadınlara karşı ayrımcılık" çok geniş kapsamlı ve disiplinlerarası bir kavram. Bu kitapta yer alan katkılar bu gerçeğin ışığında, kadına karşı ayrımcılık sorununa odaklanan incelemelerden oluşuyor....
 
Nazmiye Güveyi
Kasım 2023
590.00 TL
Sepete Ekle

Tarihi süreç içerisinde, kadının ikincil konumda tutulması olgusu, biyolojik olarak üremenin kadın bedeninde vuku bulması bağlamında gerekçelendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, bahse konu...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ahmet Mithat Güneş
Kasım 2023
250.00 TL
Sepete Ekle
Osman Oy
Kasım 2023
395.00 TL
Sepete Ekle
Işıl Özkan ...
Kasım 2023
280.00 TL
Sepete Ekle
 
 
 
Erdal Bayar, Adem Özer
Kasım 2023
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, uluslararası hukuk ve güvenlik gibi her biri oldukça geniş bir araştırma sahasına sahip alanların tümünü kapsama iddiasında değildir, zira bu tür bir iddiaya sahip bir çalışmanın bir veya...
 
 
Kürşat Korkmaz
Ekim 2023
110.00 TL
Sepete Ekle
   
"Trump Dönemi ABD Politikaları ve Biden Döneminden Beklentiler" adlı kitabın 2. baskısında sistematik kısmen değiştirilmiş, konular alt başlıklara ayrılarak ve daha ayrıntılı incelenerek ele...
 
 
Ahmet Ulutaş
Ekim 2023
290.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın temel amacı, günümüzde uluslararası hukuk bakımından devletlerin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde önemli aktörler haline gelmiş olan belli başlı uluslararası örgütleri, genel...
 
 
Uğur Samancı
Ekim 2023
410.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, belirli bir ülkede yönetim yetkilerini üstlenmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından kurulan misyonların tarihsel perspektifiyle incelenmesidir. Çalışmanın nihaî hedefi söz...
 
 
Bezar Eylem Ekinci
Ekim 2023
550.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Tijen Dündar Sezer
Ekim 2023
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada kadınlara yönelik şiddet, insan hakları hukuku açısından incelenmiştir. Kadınlara yönelik şiddetin büyük oranda yakın ilişkiler alanında ve ev içinde ortaya çıkması, uzun yıllar boyunca...
 
 
Neyire Akpınarlı
Ekim 2023
235.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü'nde 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ‘İnsan Haklarında Güncel Tartışmalar' isimli Bilimsel...
 
 
Tayyar Arı
Ekim 2023
180.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma hem uluslararası ilişkilere merak duyan ve alt yapı eksikliği çekenler için iyi bir başlangıç kitabı hem de özellikle Uluslararası İlişkilere Giriş dersleri için temel oluşturmayı...
 
 
İsmail Yüksel
Ekim 2023
220.00 TL
Sepete Ekle
   
Birleşik Krallık içerisinde yer alan birbirinden farklı koşullarda ve nedenlerle ortaya çıkmış üç farklı bölge yönetimini inceleyen, kısacası vak'a incelemesi kisvesi altına saklanmış...
 
 
Adem Özer, Ertuğrul Yazar
Ekim 2023
200.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan hakları, doğal hukukun bir ürünü olup belli bir tarihsel aşamada insanların sahip olmaları gereken bütün hak ve özgürlükleri ifade etmektedir. Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, etnik köken...
 
 
Ahmet Nohutçu, Kübra Öztürk
Ekim 2023
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Yeni anayasayla ilgili yapılan akademik ve bilimsel çalışmalar son derece önem arz etmektedir. Türkiye için Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası (2. Cilt) ismiyle hazırlanan bu eserde yeni...
 
 
Nurettin Bilici
Ekim 2023
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin hukuki ve iktisadi boyutunu inceleyen kitabımızın ilk yedi baskıdaki "Avrupa Birliği ve Türkiye" olan ismini "Avrupa Birliği(nin) Türkiye(si)"...
 
 
Kazım Başaran
Ekim 2023
360.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada siyasal iktidarın sınırlanması düşüncesini konu edinmektedir. Siyasal iktidar, devletin sahip olduğu egemenlik yetkisini kullanan, diğer tüm iktidarların üzerinde yer alan, bunlar...
 
 
Özlem Çelik
Ekim 2023
210.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, başkanlık sistemlerinde devlet başkanın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek bir süreç olan "suçlama usulü" incelenmiştir. Başkanlık sistemlerinde suçlama usulü, başkanlar ve diğer...
 
 
Onur Hamurcu
Ekim 2023
275.00 TL
Sepete Ekle
   
Demokrasi kavramı, tarih boyunca tartışılagelen bir kavram olup, demokratik sistemler belirli ölçütler vasıtası ile belirlenebilmektedir. Bu ölçütleri genel olarak sınırlı bir devlet modeli, birey...
 
 
Bilge Bingöl Schrijer
Ekim 2023
450.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan hakları ve yükümlülükleri birbirini tamamlayan çok yönlü ve karmaşık bir olgudur. İçinde eşitlik ve özgürlük ilkelerini barındıran "İnsan Hakları" olgusu toplumsal ilerlemenin de temelini...
 
 
Memet Zencirkıran
Ekim 2023
190.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, sosyolojiye ilgi duyan kişilere anlaşılır bir üslupla, Türkiye'den ve dünyadan gündelik hayata ilişkin çok sayıda örnek vererek sosyolojide öne çıkan konuları yansıtmayı...
 
 
Emel Özalp
Ekim 2023
220.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ali Burak Darıcılı
Ekim 2023
220.00 TL
Sepete Ekle
   
İstihbarat kavramı entelektüel bir aktivitedir. Bu entelektüel aktivite ise zekâ ile planlanan faaliyetlerin bir bütünüdür. İstihbari faaliyetlere olumsuz anlamlar yüklemek, bu kavramı özellikle...
 
 
Remzi Altunışık, A. Ercan Gegez, Ünsal Sığrı ...
Ekim 2023
340.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, uzun yıllar çeşitli seviyelerdeki öğrencilere "Araştırma Yöntemleri" dersleri veren "Endeksli Dergilerde Nasıl Yayın Yapılır" gibi eğitimler veren, her biri konusunda uzman 7 akademisyenin...
 
 
Yavuz Selim Uğurlu
Ekim 2023
345.00 TL
Sepete Ekle
   
Aile dünyadaki bütün milletler için önemli bir toplumsal kurumdur. Türk milleti için de önemli bir toplumsal kurum olan aile, Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar gerek ana tema gerekse...
 
 
Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Cemalcılar
Ekim 2023
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, otuz küsur yıllık "İnsan ve İnsanlar"ın güncelleştirilmiş revizyonudur ve sosyal psikolojiye bir giriş kitabıdır. Bu güncelleştirme ve revizyonu yaparken, temel bir...
 
 
Mehmet Emin Çağıran
Eylül 2023
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap uluslararası örgütleri ortak özellikleri ve çeşitlilikleri, kurumsal yapısı, karar alma süreçleri, devletlerle ilişkileri ve uluslararası alandaki yerleri ve rolleri itibariyle tanıtmak...
 
 
Kurtuluş Tayanç Çalışır
Eylül 2023
245.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitaptaki düşüncelerimin ana fikri, özgürlük kısıtlamalarına karşı bir direnişten ya da mevcut sınırları zorlama çabasından ziyade insan onurunun olmazsa olmaz koşulu "insan öz-gürlüğü" için bir...
 
 
Ali Kerem Kayhan, Ali Osman Karaoğlu
Eylül 2023
335.00 TL
Sepete Ekle
   
Filistin toprakları üzerindeki uyuşmazlık, yüz yıldan fazla süredir uluslararası hukuk gündemini işgal etmektedir. Kitap, tematik bölümler halinde, söz konusu uyuşmazlıkları uluslararası hukuk...
 
 
İbrahim S. Canbolat
Eylül 2023
230.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Avrupa Birliği Avrupa Topluluğu bütüncül bir üst bakışta çözümleme düzeyinde irdelenerek, bir Uluslarüstü Siyasal Sistem olarak kavranılmaktadır. Bütünleşme sürecine bağlı olarak söz...
 
 
Mehmet C. Akad, Bihterin Vural Dinçkol, Nihat Bulut
Eylül 2023
420.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap yapılan açıklamalar ve tespitlere uygun olarak iki kısımdan oluşuyor; "Devlet Kuramı" ile "Hak ve Özgürlükler". İlk önce "Devlet Kuramı" başlığı altında siyasal iktidarın tarihsel gelişimi ve...
 
 
Menşure Kolçak
Eylül 2023
155.00 TL
Sepete Ekle
   
Meslek Etiği kitabı, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; genel olarak etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, etik türleri ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler yer almaktadır....
 
 
Michel Foucault
Eylül 2023
70.00 TL
Sepete Ekle
   
İngilizcede 2016'da yayımlanan bu metin Michel Foucault ile Jonathan Simon arasında Ekim 1983'te San Francisco'da yapılan bir konuşma kaydının yazıya dökülmesiyle ortaya çıktı. Foucault...
 
 
Cemre Belçim Gölbaşı
Eylül 2023
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Antik Yunan'ın en ünlü polislerinden biri olan Atina üzerinden din-siyasal yönetim ilişkisini inceleyen bu kitap, hukukla sosyal bir fenomen arasındaki ilişkiyi kurarken disiplinler arası bir...
 
 
Onur Karahanoğulları
Eylül 2023
235.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa Cumhuriyeti'nde din - devlet ilişkilerinin anayasal rejimi, tarihsel kuruluşuyla aktarılmaya çalışılacaktır. Fransız toplumunu laikleştirici...
 
 
Berin Ergin
Eylül 2023
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma 1914'ten 1923'e kadar olan dönemde Osmanlı Devletinin sonlanması ve yeni Devlet Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış destanının genç...
 
 
Özgür Bayram Soylu, Mihriban Turalıoğlu
Eylül 2023
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma hayatında yer alan kadınların karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırma görevi ise politika yapıcıya düşüyor. Yasal düzenlemeler, kısmi çalışma imkanı, işe alma mesleki eğitim, terfi,...
 
 
Emek Bayrak
Eylül 2023
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, doğrudan demokrasinin anlamına, içeriğine ve tarihsel serüveninin üç örneğine yer vermektedir. Seçilen üç tarihsel örnek; Antik Yunan, Paris Komünü ve Sovyet deneyimidir. Çalışmada...
 
 
 8749 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2023