Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1693 ürün | 1-40    Sıralama
 
İsmail Ercan
Şubat 2023
230.00 TL
İndirimli: 135.00 TL (%41)
Sepete Ekle
   
"Themis Medeni Hukuk Soru Dizisi"nin ilk cildi olan bu kitapta medeni hukuka giriş, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve aile hukukuna yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz,...
 
 
Ayhan Çakmak
Kasım 2022
175.00 TL
İndirimli: 85.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Pek çok uyuşmazlıkta dava şartı haline gelen arabuluculuk kurumu uygulamada önem kazanmış, buna paralel olarak arabuluculuk mesleğine olan ilgi de artmıştır. Yazarın avukat / arabulucu mesleği...
 
 
Osman Remzi Günver
Kasım 2022
165.00 TL
İndirimli: 55.00 TL (%67)
Sepete Ekle
   
Kitapta, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanmış olan «Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı»n da yer alan konular, tamamen şematik bir anlatımla sunulmaktadır. Temel amaç,...
 
 
Zehreddin Aslan
Ekim 2022
320.00 TL
İndirimli: 175.00 TL (%45)
Sepete Ekle
   
Eser, idare ve vergi hukukçularından oluşan geniş bir ekip tarafından kaleme alınmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun her bir maddesi, doktrin ve yargı kararları ışığında, hem...
 
 
Begüm Kocamaz
Ekim 2022
160.00 TL
İndirimli: 55.00 TL (%66)
Sepete Ekle
   
Kitap yeni müfredat ve mevzuata uygun olarak; "Çatışma Teorisi", "Arabuluculuk Nedir?", "Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri", "Arabulucu Kimdir?", "Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden...
 
 
Gülhan Küçükkatrancı
Ekim 2022
190.00 TL
İndirimli: 85.00 TL (%55)
Sepete Ekle
   
2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte, ülkemizde özel hukuk uyuşmazlıkları alanında birçok düzenleme yapılmış, bu düzenlemeler ise "Arabulucu"...
 
 
Hakan Ali Turgut, Metin Yılmaz
Ekim 2022
160.00 TL
İndirimli: 45.00 TL (%72)
Sepete Ekle
   
Bu kitap, arabulucu adaylarının, yarışma sınavı şeklinde icra edilecek olan arabuluculuk sınavlarına hazırlık seviyelerini ölçmeleri ve eksik oldukları konuları tespit ederek sınavda başarılı...
 
 
İzzet Özgenç
Eylül 2022
595.00 TL
İndirimli: 295.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Kitabın onsekizinci basısında, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulamamız mümkün olduğunca gözönünde bulundurulmuş ve mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde özellikle infazla ilgili...
 
 
Sinan Sami Akkurt
Eylül 2022
80.00 TL
İndirimli: 40.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Kitap; hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerin, hâkimlik – savcılık, kaymakamlık, kurumlara/ kuruluşlara giriş, KPSS ve sair meslekî kariyer sınavları ile benzeri mülakatlara hazırlanan kişilerin,...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2022
420.00 TL
İndirimli: 245.00 TL (%42)
Sepete Ekle
   
Borçlar Kanunu'nun 470. vd. maddelerinde düzenlenen ve eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; iş sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya...
 
 
İsmail Ercan
Ağustos 2022
142.00 TL
İndirimli: 69.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
"Themıs Medeni Hukuk Soru Dizisi"nin ilk cildi olan bu kitapta medeni hukuka giriş, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve aile hukukuna yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz,...
 
 
Aydın Tekdoğan
Temmuz 2022
660.00 TL
İndirimli: 295.00 TL (%55)
Sepete Ekle
   
4721 s. Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta...
 
 
Hatice Kübra Ercoşkun Şenol
Temmuz 2022
185.00 TL
İndirimli: 85.00 TL (%54)
Sepete Ekle
   
Bu kitap, hukuk fakültelerinin birinci sınıfında okutulan Medeni Hukuk derslerine ilişkindir. Bu çerçevede kitapta medeni hukukun temel kavramlarıyla Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümleri...
 
 
Pelin Özkaya
Haziran 2022
195.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Bilişim teknolojilerinin yapısından kaynaklanan kendini sürekli güncelleme ve yenileme özelliği, bilişim suçlarının da gelecek yıllarda daha da gelişmesini ve çeşitlenmesini sağlayacağından, Adli...
 
 
Yunus Emre Bakar
Haziran 2022
250.00 TL
İndirimli: 45.00 TL (%82)
Sepete Ekle
   
Adalet sistemimizde yapılan reform niteliğindeki değişiklikler, yargı camiasına birçok yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de onarıcı adalet sisteminin en önemli unsurlarından biri olan...
 
 
Cansu Yener Keskin
Haziran 2022
350.00 TL
İndirimli: 175.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Milli hukuk sistemlerinin milletlerarası ticari uyuşmazlığın taraflarının beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması; kaynağını milletlerarası ticaret camiasından alan, bu sebeple de milli hukuk...
 
 
Yılmaz Çağlayan
Haziran 2022
585.00 TL
İndirimli: 285.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Kitapta; Kanun metnine sadık kalınarak, her kanun maddesine güncel haliyle yer verildikten sonra, bu güne kadar geçirdiği değişiklikler belirtilmiştir. Sonrasında "açıklamalar" başlığı altında ilgili...
 
 
Alper Çağlar Koyuncu
Mayıs 2022
195.00 TL
İndirimli: 85.00 TL (%56)
Sepete Ekle
   
Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar en sık karşılaşılan hukuka aykırılıklardandır. Günümüzde özellikle reklamlar aracılığı ile tüketiciye yönelik ticari uygulamaların gerçekleştirildiği...
 
 
Duygu Taşkın
Mayıs 2022
200.00 TL
İndirimli: 99.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Markanın hukuken korunması, tescil ile mümkündür. Bu kapsamda ülkemizde tescil işlemi, ilgili işaretin ayırt edici ve sicilde gösterilebilir olmasına bağlıdır. İki kriteri de sağlayan her işaret,...
 
 
Muhammed Ramazan Aksoy
Mayıs 2022
540.00 TL
İndirimli: 195.00 TL (%64)
Sepete Ekle
   
Vekalet sözleşmesinde temel esaslardan biri güvendir. Bu güven ilişkisi vekilin vekalet verene ait sırları saklamasını gerektirmektedir. Herhangi bir kanun hükmü olmasa dahi bu özel güven ilişkisi...
 
 
İsmail Ercan
Mayıs 2022
99.00 TL
İndirimli: 45.00 TL (%55)
Sepete Ekle
   
"Themis - Medeni Hukuk Soru Dizisi"nin üçüncü cildi olan bu kitapta miras hukukuna yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli sorulara yer...
 
 
Sezgi Aydoğan
Mayıs 2022
165.00 TL
İndirimli: 82.50 TL (%50)
Sepete Ekle
   
İnsan hakları alanında kaleme alınan soru kitabının 2. baskısı da gözden geçirilerek hazırlanmıştır. 2. baskı içerisinde daha önceki baskıda da yer verilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek...
 
 
Betül Güven
Nisan 2022
180.00 TL
İndirimli: 85.00 TL (%53)
Sepete Ekle
   
"Ekonomik-sosyal ihtiyaçlar ve sözleşme özgürlüğü ilkesinin sonucunda uygulamada "arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi" veya "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" şeklinde çeşitli isimlerle adlandırılan...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2022
95.00 TL
İndirimli: 41.00 TL (%57)
Sepete Ekle
   
"Themıs Medeni Hukuk Soru Dizisi"nin ilk cildi olan bu kitapta medeni hukuka giriş, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve aile hukukuna yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz,...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2022
125.00 TL
İndirimli: 75.00 TL (%40)
Sepete Ekle
   
20.07.2016 tarihinden önce Yargıtay görmüş dosyalar ile ilgili verilen nihai kararlara karşı temyize başvurmak mümkündür. 20.07.2016 tarihinden sonra ilk derece adli mahkemeler tarafından verilen...
 
 
Tayfun Özdikmen
Nisan 2022
120.00 TL
İndirimli: 60.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Yazar, Tayfun Özdikmen bu eserinde endüstriyel casusluk girişimlerine karşı alınacak kriminalistik önlemlerin yanı sıra etkin güvenlik metodolojilerine de yer vermiş. Çok iyi araştırılmış ve kaleme...
 
 
Mehmet Polat İnal
Nisan 2022
195.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanış amacı, KPSS, Adli Hakimlik, İdari Hakimlik ve Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan kişilere, en temelden başlayarak en üst düzeye kadar çözümlü sorularla yardımcı olmaktır....
 
 
Hüseyin Cem Barlıoğlu
Nisan 2022
210.00 TL
İndirimli: 105.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan tıp bilimi, aynı zamanda bir sanat dalı olarak da addedilir. Bu sanat dalının uygulayıcısı olan hekimin, hata yapmayacağı, yapsa da bunun yaptırıma maruz...
 
 
Emre Aslan
Nisan 2022
110.00 TL
İndirimli: 45.00 TL (%59)
Sepete Ekle
   
Eser üretim planlamanın son aşaması olan çizelgeleme problemlerini ele almaktadır. Çizelgeleme görevler ve kaynaklar arasında bir atama, sıralama ve zamanlama problemidir. Bir imalat işletmesinde...
 
 
Oya Çakan
Nisan 2022
250.00 TL
İndirimli: 90.00 TL (%64)
Sepete Ekle
   
Günümüzde Türk yargı sisteminde sigorta sözleşmelerine bağlı uyuşmazlıkların çözümünde Sigorta Tahkim Komisyonu önemli bir rol üstlenmektedir. Eser özellikle alternatif çözüm yolları, Sigortacılık...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2022
495.00 TL
İndirimli: 245.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Medeni Hukuk adlı bu kitabım, yaklaşık on altı yıl önce başladığım, ancak zamanla bir bütün olarak çıkarma isteğim nedeniyle ötelediğim, uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü. Bu kitap genel olarak...
 
 
Ahmet Bozdağ, Zeynep Büşra Korkmaz
Nisan 2022
250.00 TL
İndirimli: 125.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Hukukun üstünlüğünün var olduğu, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, savunmanın özgürce her türlü baskı ve tehditten uzak olarak yapılabildiği hukuk devletinin en büyük...
 
 
Hilal Gül Cavak
Nisan 2022
195.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Gerek bir mevzuat hükmünün gerekse bir sözleşme hükmünün anlamı üzerine yapılacak tartışmalarda metoda başvurma zorunluluğu bu kitabın en temel sebebidir. İş ve sosyal güvenlik hukukunu özel...
 
 
Hüseyin Batman, Elif Gökçearslan
Mart 2022
260.00 TL
İndirimli: 130.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Son yıllarda çocuk cinsel istismarı vakalarında yaşanan artış görsel ve yazılı medya tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Çocuk açısından böylesine travmatik bir olay çoğunlukla kalabalıktan...
 
 
Ayşe Betül Özcanoğlu Görkey
Mart 2022
195.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%51)
Sepete Ekle
   
Hekimlik sözleşmesi, hasta ile serbest çalışan hekim arasında kurulan bir özel hukuk sözleşmesidir. Hasta ve hekimin bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin tespiti için sözleşmenin...
 
 
Oğuzhan Çelebi
Mart 2022
300.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%68)
Sepete Ekle
   
Ticari hayatın ve bankacılık sektörünün gelişmesi, kredi kullanımının hızla artması nedeniyle günümüzde yaygın olarak başvurulan kefalet sözleşmesi bazen kefil açısından beklenmedik sonuçlar...
 
 
Yakup Güzel
Mart 2022
290.00 TL
İndirimli: 145.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Kitabın hazırlanmasının temel amacı; reklam mevzuatının Reklam Kurulu ile idare mahkemesi, istinaf ve Danıştay kararlarıyla birlikte değerlendirilerek, reklam verenlerin ve mecra kuruluşlarının...
 
 
Fatih Yurtlu
Mart 2022
410.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%77)
Sepete Ekle
   
Suçlar hem aktif bir davranışla icrai olarak hem de pasif bir davranışla ihmali olarak işlenebilir. Ancak icrai ve ihmali davranışla işlenen suçlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İcra,...
 
 
Mustafa Kağan Öztürk
Mart 2022
190.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Zincirleme suç, ceza hukukunda yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Kurumun tarihsel süreçte cezalardaki katılığı yumuşatmak amacıyla ortaya atıldığı ileri sürülmüştür. Bazı yazarlar, bu kurumun...
 
 
Elif Ünal
Mart 2022
190.00 TL
İndirimli: 95.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Kitapta öncelikle, konuya ilişkin bazı temel kavramlar açıklanmış ve hem tarihsel yönden hem de farklı hukuk sistemlerinde satış sözleşmesinde hasarın geçişine ilişkin benimsenen esaslara...
 
 
 1693 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2023