Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
 
Öne Çıkanlar
Ahmet Özçelik
Kasım 2023
100.00 TL
Sepete Ekle

Tarım, gıda ihtiyacını karşılayan stratejik bir sektördür ve her ülke için vazgeçilemez öneme sahiptir. Tarım, insan faaliyetlerinin en eski olanlarındandır. Zamanla gelişen, değişen ancak kendine...
 
Hasan Hüseyin Öztürk
Kasım 2023
550.00 TL
Sepete Ekle

Tarım 5.0'dan en iyi şekilde yararlanmak için, kullanıcılara, ideal olarak modern teknolojileri öğrenmeye ve tarıma uygulamaya istekli genç çiftçilere derin eğitim verilmesi ve gelecek nesillere...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Hasan Hüseyin Öztürk
Kasım 2023
550.00 TL
Sepete Ekle
Gültekin Yıldız ...
Kasım 2023
560.00 TL
Sepete Ekle
Emine Öztürk
Ekim 2023
235.00 TL
Sepete Ekle
Erdem Özkara
Ekim 2023
245.00 TL
Sepete Ekle
 
 
 
Namık K. Tunalı, Saim Özkar
Eylül 2023
290.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitaptaki konular atomun elektron yapısı, molekül geometrisi, kimyasal bağlar ve diğer etkileşimler, asitler–bazlar, koordinasyon kimyası, tepkime mekanizmaları ve organometalik kimya şeklinde...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar, Murat Akbaba
Eylül 2023
143.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma; üniversite öğrencilerine, adli tıp dersinin hukuki inceleme ve uygulamasına yönelik örneklerle, uygulamada ve pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Adli tıp, adli vakıayla...
 
 
Nuray Girginer
Eylül 2023
150.00 TL
Sepete Ekle
   
"İstatistik sayıların/rakamların bilimidir. Ancak bu sayılar, rakamlar gelişigüzel rakamlar değildir. İstatistik, o sayıların elde edilmesinin öncesindeki aşamalarda vardır. Veriler ve verilerin...
 
 
Gönül Filoğlu, Havva Altunçul, Özlem Bülbül
Eylül 2023
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Adli bilimler, suçun aydınlatılmasında cezai ve medeni kanunlar esas alınarak elde edilen delillerin bilimsel yöntemlerle incelenmesini içeren multidisipliner bir bilim dalıdır. Genetik, adli...
 
 
Gökhan Uzgören, Alinur Büyükaksoy, Ali Alkumru
Ağustos 2023
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Prof. Dr. Mithat İdemen'in "Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri" adlı lisans ders kitabında bulunan problemlerin çözümleriyle, kitabın yazarları ve birçok öğretim elemanı...
 
 
Hasan Hüseyin Öztürk
Ağustos 2023
380.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ayaz Yusuf Altın, Zafer Tanık
Ağustos 2023
95.00 TL
Sepete Ekle
   
İklime bağımlı olmadan yıl boyu üretim yapabilmeyi sağlayan ve sürdürülebilirliği açısından stratejik bir sektör olan seracılığın girdi maliyetlerini azaltacak ve enerji verimliliğini arttıracak yeni...
 
 
Gabil Amirali, İlhame Amirali
Ağustos 2023
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap üniversitelerin Matematik, Fizik bölümleri başta olmak üzere tüm Mühendislik Fakültelerinde okuyan ve bu alanlarda lisansüstü eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir. Kitap klasik nümerik...
 
 
Süreyya Saltan Evrensel
Temmuz 2023
180.00 TL
Sepete Ekle
   
Laboratuarda hazırlanan çözeltiler, yapılan analizler ve temel laboratuar kuralları çalışanları için önemlidir. Bu eser de dokuz bölüm altında laboratuarda kullanılan malzemeleri, temel ekipmanları,...
 
 
İrfan Ertuğrul
Temmuz 2023
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap hem meslek yüksek okullarının müfredatına, hem de eğitim fakültelerinin ilk sınıflarında verilen matematik derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Her bölüm başlangıcında...
 
 
Erhan Pişkin
Temmuz 2023
258.00 TL
Sepete Ekle
   
Lineer Cebir, vektör uzayları ve bu uzaylar arasındaki lineer dönüşümler ile ilgili önemli bir alandır. Lineer Cebir birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; matematiğin diferansiyel denklemler,...
 
 
Gamze Özel Kadılar
Temmuz 2023
245.00 TL
Sepete Ekle
   
Okuyucuların yoğun talepleri üzerine, kitabın İkinci baskısı yapılmıştır. Bu yeni baskıda, R programlama dili yanı sıra Python kullanılarak stokastik süreçler uygulamaları da eklenmiştir. Kitap,...
 
 
Ramazan Kılıç, Ezgi Babayiğit Sunay
Haziran 2023
92.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, 2001-2023 döneminde üç farklı kurum tarafından hazırlanan Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda Türkiye tarım ve hayvancılığına dair değişim ve gelişim süreçleri incelenerek,...
 
 
Çağrı Eryılmaz
Haziran 2023
283.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın amacı, toplumsal ekoloji kuramını incelemek; sosyoloji ve çevre sosyolojisinin temel kuramları ve konuları çerçevesinde tartışmaktır. • Bookchin'in geliştirdiği toplumsal ekoloji...
 
 
Muhlis Özkan
Mayıs 2023
92.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Mustafa İnan
Nisan 2023
300.00 TL
Sepete Ekle
   
İlk baskısı 1967 yılında yapılan ve tüm mühendislik dallarının temel dersleri arasında yer alan "mukavemet" konusundaki bu eserin, gerek öğrencilerin ve gerekse mühendislerin göstermiş olduğu ilgi...
 
 
Osman Bizim
Mart 2023
278.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, üniversitelerin matematik bölümlerinde okutulan Genel Topolojiye Giriş derslerinin temel kavramları ele alınmıştır. Kitap, topoloji ve analiz dallarında yüksek lisans ve doktora yapmak...
 
 
Didem Tezsürücü Coşansu
Mart 2023
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, insan kaynakları yönetiminin önemli fonksiyonlarından olan personel seçim sürecinde çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulanabilirliğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Kitabın...
 
 
Filiz Ersöz, Taner Ersöz
Mart 2023
155.00 TL
Sepete Ekle
   
Güncellenmiş 6. Baskısını yapan İstatistik – II isimli bu kitap, tüm bilim dallarında okuyan öğrencilere yönelik olduğu kadar, teorik ve pratik bilgilere ihtiyaç duyan iş dünyası ve kamu...
 
 
Zafer Öztek
Mart 2023
290.00 TL
İndirimli: 261.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Hemşireler, halk sağlığı uygulamalarının her kademesinde önemli ve vazgeçilemez rolleri olan sağlıkçılardır. Bağışıklama, aile planlaması, halkın sağlık eğitimi, gebe izlemleri, çocuk izlemleri,...
 
 
Zafer Öztek
Şubat 2023
320.00 TL
Sepete Ekle
   
Toplumun sağlığını etkileyen her olay halk sağlığı biliminin birer konusudur; halk sağlığı bilimi toplumun genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi için uğraşan bir bilim dalıdır. Bu bilim alanı çok...
 
 
Zafer Öztek
Şubat 2023
360.00 TL
Sepete Ekle
   
Toplumun sağlığını etkileyen her olay halk sağlığı biliminin birer konusudur; halk sağlığı bilimi toplumun genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi için uğraşan bir bilim dalıdır. Bu bilim alanı çok...
 
 
Nesrin Özfiliz, Cansel G. Özgüden Akkoç, Tuncay İlhan
Şubat 2023
110.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Özlem Yorulmaz
Ocak 2023
180.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulamalarda karşımıza çıkan veri kümesi birbiriyle ilişkili birimler içerebilir. Bu ilişkili birimler, tabakalı örneklemenin sonucundan, tekrarlanan ölçümlerden ya da boylamsal...
 
 
Zafer Öztek
Ocak 2023
320.00 TL
Sepete Ekle
   
Toplumun sağlığını etkileyen her olay halk sağlığı biliminin birer konusudur; halk sağlığı bilimi toplumun genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi için uğraşan bir bilim dalıdır. Bu bilim alanı çok...
 
 
Aytekin Bayram Çıbık, Hilal Karadavut
Ocak 2023
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Diferensiyel denklemler, üniversitelerin fen, mühendislik, teknoloji, eğitim, iktisat ve işletme gibi birçok fakültesinde zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Ders okutulurken birçok bölümde sadece...
 
 
Aysel Bülez
Aralık 2022
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Artan insan nüfusu, sanayileşme, teknolojideki gelişmeler, bilinçsiz tüketim ve iklim krizi; bireyleri ve toplumları olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Özellikle kırılgan nüfus olarak adlandırılan...
 
 
Ömer Güngör
Aralık 2022
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap 17 yıldır yürüttüğüm kozmetik bilimine giriş, kozmetik hammadde, doğal bileşikler kimyası ve kozmetik laboratuvarında kazandığım tecrübeler doğrultusunda hazırlanmıştır. Özellikle doğal...
 
 
Güray Erener, Aydın Altop
Kasım 2022
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilgide hızlı bir değişim ve gelişimin yaşandığı günümüzde hayvansal ürünler biyolojik özellikleri nedeniyle hala vazgeçilmez bir konumdadır. Yeterli ve dengeli beslenmenin temelini oluşturan...
 
 
Nazan Apaydın Demir
Kasım 2022
784.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta renklerin anlatımına tarihçeden başlanmıştır. Renklerin mağara duvarlarından başlayan yolculuğu, bazen Mısır mavisinden, Mezopotamya'dan, Rönesans ressamlarının tuvalinden, mora doğan...
 
 
İbrahim Ankara
Kasım 2022
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, özellikle eczacıların hak ve yükümlülüklerini spesifik yargı kararlarıyla irdelemeye çalıştık. Dilin anlaşılabilir olması ve hitap edilen kitleyi dikkate alarak, derin hukuk...
 
 
Recep Efe
Kasım 2022
190.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; bitki ve hayvanların yeryüzüne dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörler üzerinde durulmuş ve bunlar örneklerle açıklanmıştır. Bitki ve hayvanların birlikte ele alınması ve bunların yaşam...
 
 
Galip Alçıtepe, Emine Alçıtepe
Kasım 2022
206.00 TL
Sepete Ekle
   
Turgutlu'da bir ‘zeytin bakım fen memurunun anılarından: ‘Turgutlu'da zeytincilikle uğraşanlar, budama hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Budama yapmak için zeytinliğe gittiğimde köylüler izin...
 
 
Ali Akmaz, Şeref İnal, Mustafa Garip
Kasım 2022
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap çalışmasında, Veteriner Fakültelerinde Zootekni III dersi müfredatında verilen konuları (Bıldırcın, Hindi, Kaz, Ördek, Keklik, Sülün, Tavşan ve İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği)...
 
 
 2505 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2023