Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
 
Öne Çıkanlar
Şafak Altay
Kasım 2023
90.00 TL
Sepete Ekle

"Her yerde bilişim (ubiquitous computing)" teknolojilerinin günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması, teknolojiler ve olanaklar dahilinde işletmelerin ve tüketicilerin...
 
Abdullah Önal
Kasım 2023
70.00 TL
Sepete Ekle

İslam'ın iktisat anlayışının ve sosyal politika ile ilişkisinin incelendiği bu kitap. İslam'ın temel ilkelerinin hayatın her alanı gibi iktisadı da şekillendirdiği iddiasına dayanmaktadır. Bu...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Muhammed Çıtak
Kasım 2023
70.00 TL
Sepete Ekle
Şule Batbaylı ...
Kasım 2023
115.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Hüseyin Öztürk
Kasım 2023
650.00 TL
Sepete Ekle
Akın Akbulut
Kasım 2023
675.00 TL
Sepete Ekle
 
 
 
A. Ercan Gegez, E. Eser Gegez
Kasım 2023
599.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap istatistik ve analiz tarafı kalın çizgilerle altı çizilmiş, pazarlama araştırmasının teorik kısımlarını da ihmal etmeyen, ama belki bir adım daha öteye, analiz ağırlıklı bir konsepte taşıyan...
 
 
Enver Bozdemir
Kasım 2023
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap kaynakların tüketimi açısından karmaşık yapıya sahip olan sağlık işletmelerinde maliyetlerin önemini ortaya koyarak sağlık yöneticilerinin alacakları stratejik yönetsel kararlarda ihtiyaç...
 
 
Gülden Ülgen
Kasım 2023
275.00 TL
Sepete Ekle
   
İktisat bilimi kaynakların kıt olması nedeniyle insanların yaptıkları tercihler ve bu tercihler nedeniyle aralarındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir. Genel olarak iktisat toplumların nasıl...
 
 
Şaban Kayıhan
Kasım 2023
152.00 TL
Sepete Ekle
   
Bankacılık hukuku, hukukun klasik ayrımında karma hukuk içinde kabul edilen bir hukuk dalıdır. Bünyesinde hem özel hukuk hem kamu hukuku karakterlerini barındırır. Bankacılık öncelikle özel hukuk...
 
 
Gürbüz Gökçen
Kasım 2023
229.50 TL
Sepete Ekle
   
 
 

Kasım 2023
699.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, İşletme Fakültesi bünyesinde, önce Personel Yönetimi Kürsüsü olarak faaliyete geçen, daha sonra İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı adı altında çalışmalarını sürdüren İ.Ü. İşletme...
 
 
Reyhan Ayşen Wolff, Kurtuluş Yılmaz Genç, Nadide Hüsnü
Ekim 2023
115.00 TL
Sepete Ekle
   
"Çevre ve Ekonomi" adlı bu kitabın amacı daha temiz ve daha sağlıklı bir geleceğimiz için ortak sorumluluk içinde olan 13 yazarın emeği ile gerçekleşmiştir. Yeşil dönüşümde ülkelerin, kurumların ve...
 
 
Ayşe Güner, Gülay Akgül Yılmaz, Ahmet Bumin Doğrusöz
Ekim 2023
420.00 TL
Sepete Ekle
   
Güncel Maliye Tartışmaları-4 kitabı editörleri ve kitaba katkı yapan yirmi yazar tarafından Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Berksoy'a...
 
 
Emine Cin
Ekim 2023
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın hedefi, hayatın her alanında yoğun bir biçimde faaliyetleriyle karşılaşılan idarenin organizasyonu ve kamu hizmetlerini sunumunda ihtisaslaşma ilkesini idarenin genel ilkelerinden birisi...
 
 
Filiz Giray, Gamze Çimen
Ekim 2023
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde internet ve dijital teknolojileri, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İktisadi yönüyle değerlendirildiğinde bilgi ve teknolojideki yenilikler sürekli olarak yeni değer...
 
 
Arzu Polat
Ekim 2023
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Serbest ticaretin iç endüstriye zarar vereceğini savunanlar dış ticarette korumacılığı savunurken, korumacılığın gerek yurtiçi gerekse de uluslararası ekonomide adil ticaret ortamının bozularak...
 
 
Fatih Yeter, İlhan Eroğlu
Ekim 2023
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın ana teması küresel düzlemde enflasyonun makro iktisadi belirleyicilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışma; 1980-2019 döneminde 75 ülkenin verileri kullanılarak farklı ülke grupları;...
 
 
Senem Ergan
Ekim 2023
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Biz, yirmi dört akademisyen, bir araya geldik ve pazarlamayı farklı bir açıdan ele almak istedik, işletmelerin ürünlerini, markalarını, kısacası kendilerini tüketicilere tanıtabilmesi, rakiplerinden...
 
 
Adem Yıldırım
Ekim 2023
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Muhasebe, ekonomik faaliyetlerin izlenmesi, kaydedilmesi ve yığın bilgiden anlamlı raporlar hazırlanarak analiz edilmesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla toplumun her kesimi az ya da çok...
 
 
Mümin Güngör
Ekim 2023
210.00 TL
Sepete Ekle
   
Eser; temel ders kaynağı olarak üniversitelerin fakültelerinde ve meslek yüksek okullarında Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Yargı Örgütü...
 
 
Adem Yıldırım
Ekim 2023
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Muhasebe, bilgi yığınlarının kaydedilme aşamasıyla başlayıp, tarafların kullanabileceği faydalı, işletmelerin gerçek durumunu yansıtan fınansal veriler oluşturur. Kayıt aşaması muhasebenin teknik...
 
 
İlke Kocamaz
Ekim 2023
239.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap tüketicilerin ve toplumun 'anlamlı' dönüşümüne katkı sağlayabilmek için bu gibi sorulara yanıt bulmayı hedefleyen markalarımıza, onların günümüzün güncel trendleri olan...
 
 
Yurdakul Çaldağ, Yıldız Ayanoğlu
Ekim 2023
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Genel Muhasebe, işletmenin diğer özel ve tüzel kişilerle olan ticari kaynaklı ilişkileri izler ve bu ilişkilerde ortaya çıkan nakit giriş-çıkışları ile borç ve alacak hesapları kayıt altına alır. Bu...
 
 
M. Akif Özer, Murat Akçakaya, Hasan Yaylı ...
Ekim 2023
235.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın esasını oluşturan işbirliğine dayanan insan çabalarının büyük ölçüde ussallık gerektiren bir türü olan kamu yönetimi ise kamusal politikaların yürütülebilmesi için gerekli bireysel ve...
 
 
Abdurrahman Akdoğan
Ekim 2023
390.00 TL
Sepete Ekle
   
Maliye ilminin ve öğretiminin taşıdığı önemin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak; bir ölçüde de olsa katkı sağlanmasına, teori ve uygulama bilgilerinin verilmesine; incelenmesine ve tartışılmasına...
 
 
Mehmet Akif Çakırer
Ekim 2023
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin ticaret alanına taşınması hem tüketicilere hem de işletmelere önemli avantajlar sağlamıştır. Özellikle internetin gelişimiyle adeta patlama yapan E-Ticaret...
 
 
Nurdan Çolakoğlu, Macide Berna Çağlar, Bihter Karagöz
Ekim 2023
90.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Abdullah Takım
Ekim 2023
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Küresel gelişmeler ve akran ülkelerle karşılaştırmalı olarak Türkiye'de ihracatın yapısı ve sorunlarının incelendiği bu çalışmada önce dış ticaretin nedenleri, riskleri, dış ticaretin ekonomik...
 
 
Zeynel Dinler
Ekim 2023
335.00 TL
Sepete Ekle
   
Mikroekonomi adlı bu kitap, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri olmak üzere çeşitli fakültelerde ekonomi dersi okuyan öğrenciler kadar, mezuniyet sonrası çeşitli müsabaka sınavlarına...
 
 
Yıldız Ayanoğlu
Ekim 2023
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Özellikle Genel (Finansal) Muhasebe öğretisinde derslerde çok yazmak gerekir. Bu durum hem öğrencilerin hem de hocaların derste çok yorulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla hocalar ders...
 
 
Abdurrahman Akdoğan
Ekim 2023
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma iki bölüm halinde oluşturulmuştur. Birinci bölüm, vergi hukukunun incelenmesini amaçlamaktadır.. Konu ile ilgili bilgi ve uygulamaların ortaya konulmasından önce; vergi hukukunu...
 
 
Erkan Akar
Ekim 2023
142.00 TL
Sepete Ekle
   
"E-ticaret"teki dönüşüm "2.0"'ın da ötesine "3.0"a doğru kaymaya başlamıştır. Artık ticaretin ve alışverişlerin, sosyal ve mobil olarak kolaylıkla ve her yerden yapılabilir olmasıyla ve yakın...
 
 
Adnan Gerçek
Ekim 2023
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu alacaklarının cebren tahsil yöntemlerinden birisi de iflas yoluyla takip olup, bu yöntem ile ilgili hükümler İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiştir. Bu nedenle İcra ve İflas Kanununa göre iflas...
 
 
Akansel Yalçınkaya
Ekim 2023
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Makro Perspektifler adlı çalışmamız çoğunluğu aynı jenerasyonun mensubu bir grup akademisyenin ortak ilgileri olan ve yönetim ve özellikle de örgütler meselelerine...
 
 
Ömer Faruk Kocamış
Ekim 2023
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Hazine, ekonomi politikalarında karar verici pozisyonda bulunmaktadır. TCMB, kamu bankaları ve düzenleyici denetleyici kurumlar Hazinenin politikaları doğrultusunda hareket etmektedir. Ekonomi...
 
 
Ali Fuat Uruş
Ekim 2023
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Ali Fuat Uruş'un bu ilginç kitabı, devletin düzenleme yetkisini ve regülasyon ekonomisini geniş bir perspektiften ele alıp değerlendiriyor. Bu konuda Türkçe literatürde yayın bulunmuyor, yabancı...
 
 
Birsel Sabuncu
Ekim 2023
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye kar amacı gütmeyen kuruluşlarda gelinen noktadaki finansal büyüklüklerin sonucu olarak dönüşüm içindedir. Türkiye'de sadece vakıflar için özel hesap planı Vakıflar Yönetmeliği'nin 50....
 
 
Nurettin Bilici
Ekim 2023
155.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile birlikte),...
 
 
Nurettin Bilici
Ekim 2023
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Kamu Maliyesi dersi konuları; kamu harcamaları, kamu borçları, bütçe, kamu gelirleri ve maliye politikası beşli ayrımına göre incelenmiş. Konular işlenirken aşırı detaydan kaçınılmış,...
 
 
 8181 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2023