Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 8055 ürün | 1-40    Sıralama
 
Hayrunnisa Özdemir
Ocak 2024
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı, Borçlar Hukuku dersi alan Hukuk ve diğer alanlarda Borçlar Hukuku ile ilgilenen öğrencilerin yararlanması amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın...
 
 
Mehmet Önder Efe
Ocak 2024
235.00 TL
Sepete Ekle
   
TÜBA 2013 Yılı Kayda Değer Eser Ödülü kazanmış olan kitap güncellenmiş 5. Baskısı ile okuyucuların beğenisine sunulmuştur. Eserin yazarı, uzun yıllar "Otomatik Kontrol Sistemleri" konusunda dersler...
 
 
Osman Gökhan Antalya, Murat Topuz
Ocak 2024
470.00 TL
Sepete Ekle
   
"Medeni Hukuk Giriş, Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri" isimli kitapta, Türk Medeni Kanunu'nun Temel Kavramları ile Türk Medeni Kanunu Başlangıç Hükümleri ele alınıp, kıymetli okuyucuların...
 
 
Mehmet Refik Korkusuz, Ferna İpekel Kayalı
Ocak 2024
280.00 TL
Sepete Ekle
   
Turkish law has undergone drastic changes over the last 15 years. Indeed, new laws have been enacted and several laws have been amended to modernize and bring Turkish legislation in line with the EU...
 
 
Ömer Ekmekçi, Esra Yiğit
Kasım 2023
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımızın ilk basısının yayınlandığı Nisan 2020'den bu yana beşinci basıya ulaşmış olması çok memnuniyet vericidir. Kitaba gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm okuyuculara teşekkürü borç biliriz....
 
 
Süha Tanrıver
Kasım 2023
850.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Medenî Usûl Hukuku adını taşıyan eserin, ilk cildini oluşturmaktadır. Bu ciltte, medenî yargılama hukukunun temel kavramları ile ilk derece yargılaması, tüm boyutları itibariyle, ele...
 
 
Murat Aydoğdu, Nalan Tuncer, Ö. Oğuzhan Meral
Kasım 2023
590.00 TL
Sepete Ekle
   
Gerekli değişiklikleri ve eklemeleri yaptığımız bu basının bilhassa öğrencilere, akabinde akademik camia ve uygulamacılara faydalı olacağını umut ediyoruz. Bu basıda, önceki basıda olduğu gibi...
 
 
Murat Aydoğdu, Nalan Tuncer
Kasım 2023
440.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu basıda, önceki basıda olduğu gibi Yargıtay kararlarına, yeni eserlere ve öğreti görüşlerine yer verilmiştir. Özellikle belirtmek isteriz ki kira sözleşmelerinde iki önemli yasal değişiklik ilgili...
 
 
Şule Batbaylı, M. Can Yardımcı, Erdem Bağcı
Kasım 2023
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Yaşadığımız dünyada kullanımı elzem olan, ekonomik büyümeye katkısı olan, ancak bazen çevresel anlamda olumsuz etkileri olabilen enerji sektörü ile ilgili uygulamalar, bu kitapta detaylı olarak uzman...
 
 
Yaşar Bilge, Nurullah Berberoğlu
Kasım 2023
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, temel anlamda yükseköğretim kurumlarının lisansüstü alanlarında ve lisans bölümlerde eğitim almakta olup, Kriminoloji başta olmak üzere sosyal bilimler ile ilgilenenler için...
 
 
Murat Doğan, Gökhan Şahan, Ahmet Hulusi Akkaş ...
Kasım 2023
235.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserin ilk baskısının tükenmesi üzerine ikinci baskısının yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu baskıyı hazırlarken ilk baskıdan sonra yayımlanan eserler, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve önem...
 
 
Muhammet Özekes
Kasım 2023
220.00 TL
Sepete Ekle
   
Temel Hukuk Bilgisi kitabının basısının tükenmesi üzerine, her sene olduğu gibi bu sene de yeni bası olarak onüçüncü basısını yapıyoruz. Bu basıda da değişen mevzuat kitaba yansıtılmış, ayrıca kitap...
 
 
Handan Yokuş Sevük
Kasım 2023
530.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler" başlıklı kitabın beşinci baskısında, Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümler başlıklı ikinci kitabında yer alan kısımlardan belli başlı suçlar seçilerek suç genel...
 
 
Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün
Kasım 2023
850.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı" derleme kitabının; 1 Ekim 2022 tarihinden bu yana bir yıllık süre içinde, "İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik" gibi yeni...
 
 
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Kasım 2023
950.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğrenimi gören öğrencilerin Eşya Hukuku'nun ana ilkelerini öğrenmelerinde yardımcı olmaktır. Yeni dönem için hazırlanmış olan bu bası sadece...
 
 
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Kasım 2023
560.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabı ders kitabı haline getirirken, kitabın özünün korunmasına gayret edilmiş. Bu bağlamda hukuki kurumların kanunlarda nasıl düzenlendiğinin açıklanması ile yetinilmeyerek, kurumların amacı ve...
 
 
Vahit Doğan, Alper Çağrı Yılmaz, Lale Ayhan İzmirli
Kasım 2023
325.00 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası özel hukuk pratik çalışma kitabı, çözümlü örnek olaylar ve mahkeme kararlarının kısa tahlilleri yapılarak hazırlanmıştır. Kitap; "Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku" ve "Milletlerarası...
 
 
A. Ercan Gegez, E. Eser Gegez
Kasım 2023
599.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap istatistik ve analiz tarafı kalın çizgilerle altı çizilmiş, pazarlama araştırmasının teorik kısımlarını da ihmal etmeyen, ama belki bir adım daha öteye, analiz ağırlıklı bir konsepte taşıyan...
 
 
Enver Bozdemir
Kasım 2023
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap kaynakların tüketimi açısından karmaşık yapıya sahip olan sağlık işletmelerinde maliyetlerin önemini ortaya koyarak sağlık yöneticilerinin alacakları stratejik yönetsel kararlarda ihtiyaç...
 
 
Ferhat Canbolat, Günhan Gönül Koşar
Kasım 2023
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2013-2023 yılları arasında verilen Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Borçlar Hukuku Uygulamaları derslerinde yapılan pratik çalışmalar ve yapılan...
 
 
Berrin Akbulut, Neslihan Demirkol, Taha Yasin Turan
Kasım 2023
420.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta infaz hukuku konuları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Bu kitap ders kitabı niteliğinde yazılmıştır. Ancak konular...
 
 
Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Ersin Erdoğan ...
Kasım 2023
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının son baskısından bu yana önem arz eden çeşitli yüksek mahkeme kararları eklenmiştir. Ayrıca kitabın ikinci bölümüne ilişkin olarak, sınavlar güncellenmiş...
 
 
İsmail Demir
Kasım 2023
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, bizlerin varlık sebebi olan sevgili öğrencilerimizin Sigorta Hukuku ders kitabı ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle dersi anlatan hocanın yazmış olduğu ders kitabı,...
 
 
İsmail Demir
Kasım 2023
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımızın ikinci baskısında mevzuattaki son değişiklikler güncellenmiş, birinci baskıda gözden kaçan yazım hataları düzel¬tilmiştir. Ayrıca, ilk baskıda genel olarak temas edilen deniz...
 
 
Ahmet Mithat Güneş
Kasım 2023
250.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan hakları hukukunun temel konularını ele almaya çalışan bu eserin dördüncü baskısında, eser tümden gözden geçirilmiş ve bazı güncellemeler yapılmış. Hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra insan...
 
 
Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz ...
Kasım 2023
600.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, hukuk fakültesi öğrencilerinin medenî usul hukuku dersinde başvurabilecekleri, uygulamacıların da medenî usul hukukuna ilişkin temel bilgilere ulaşabilecekleri kaynak olması amacı ile...
 
 
Mustafa Dural, Ekrem Kurt
Kasım 2023
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, Türk Medeni Kanunu yürürlüğü, uygulama şekli hakkında kanun, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunlarını bulabileceğiniz pratik bir...
 
 
Gülden Ülgen
Kasım 2023
275.00 TL
Sepete Ekle
   
İktisat bilimi kaynakların kıt olması nedeniyle insanların yaptıkları tercihler ve bu tercihler nedeniyle aralarındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir. Genel olarak iktisat toplumların nasıl...
 
 
Baki Kuru, Burak Aydın
Kasım 2023
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, 7418 ve 7445 sayılı Kanunlar ile mevzuatta yapılan değişiklikler, kitabın ilgili yerlerine işlenmiş ve gereken açıklamalar yapılmıştır. Kitapta, İİK'nda ve ilgili diğer mevzuatta yer...
 
 
Enver Bozkurt, Yasin Poyraz, Selcen Erdal
Kasım 2023
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkışı yeni değildir. Bu ilişkiler belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmelidir. İlk çağlardan bu yana devletler arasında ortaya çıkan düzen kuralları, önce...
 
 
Enver Bozkurt, Selcen Erdal, Yasin Poyraz
Kasım 2023
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Teorik bilgiler, pratik hayata dönüştürülebildiği oranda değer taşır. Bu kabul tarzı, teorik bilginin küçümsenmesi anlamına gelmez. Hukuk öğretiminde teorik bilginin temel oluşturması yanında; bu...
 
 
Enver Bozkurt, Selim Kanat, Sezercan Bektaş
Kasım 2023
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletler, önce iç hukuk çerçevesinde insan haklarının korunmasını sağlamaya çalışmışlar, daha sonra uluslararası hukuk tarafından düzenlemeler getirilmiştir. Uluslararası hukukun etkinliği iç...
 
 
Enver Bozkurt
Kasım 2023
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu mevzuat kitabı milletlerarası özel hukuk alanında kullanılan kanun, yönetmelik ve kararlar ile iç hukukumuzun bir parçası haline gelen uluslararası sözleşmelerin tam metinlerini...
 
 
Zeynep Dönmez, Ünsal Dönmez
Kasım 2023
325.00 TL
Sepete Ekle
   
Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Borçlar Hukuku Özel Hükümler metinleri ve çözümlerini ihtiva eden bu kitap öğrencilerin ders kitaplarından öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökebilmeleri konusunda...
 
 
Zeynep Dönmez, Ünsal Dönmez
Kasım 2023
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku olay metinleri ve çözümlerini ihtiva eden bu kitap öğrencilerin ders kitaplarından öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökebilmeleri konusunda onlara...
 
 
Mustafa Dural, Turgut Öz
Kasım 2023
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımızın bu basısında, bazı yeni kaynakların yanı sıra, parag. 883a ve orada dip not 556a ile parag. 1694'de dip not 1061a eklemeleri...
 
 
Ercan Akyiğit
Kasım 2023
300.00 TL
Sepete Ekle
   
"Bireysel İş Hukuku" isimli çalışmada, öğrencilerin ders notu gereksinimlerini karşılama eğilimi ağır basmıştır. Bu nedenle konular, fazla dipnot ayrıntısına girmek yerine genel hatlarıyla sunulmuş,...
 
 
Hasan Çataklı, Ozancan Belci
Kasım 2023
145.00 TL
İndirimli: 123.25 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Klasik hukuk sınavlarında öğrenciden beklenilen, öğrenmiş olduğu soyut kavramları kullanarak verilen somut olayın hukuki çözümünü gerçekleştirmesidir. Söz konusu durumu ceza hukuku özelinde ele...
 
 
Murat Volkan Dülger, Şaban Cankat Taşkın
Kasım 2023
568.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza muhakemesi hukukunun en önemli özelliği, insan hakları kavramıyla olan yakın ilişkisidir. Bir toplumda insan hakları bilinci ne kadar gelişmişse, ceza muhakemesi kuralları da o kadar yüksek...
 
 
Şaban Kayıhan
Kasım 2023
152.00 TL
Sepete Ekle
   
Bankacılık hukuku, hukukun klasik ayrımında karma hukuk içinde kabul edilen bir hukuk dalıdır. Bünyesinde hem özel hukuk hem kamu hukuku karakterlerini barındırır. Bankacılık öncelikle özel hukuk...
 
 
 8055 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2023