Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuk Davaları – 5
İcra Mahkemelerinin Görevlerine Giren Davalar
Ocak 2019 / 2. Baskı / 856 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 195.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Nisan 2016 162.00 TL 94.90 TL (%42)Sepete Ekle
   
5 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
170.00 TL
+

 

 

160.00 TL
+

 

 

210.00 TL
+

 

 

195.00 TL
+

 

 

195.00 TL
=

 

 

930.00 TL
799.90 TL
Sepete Ekle
 

Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birlikte, önünüze gelen davalarda eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak önemli bir kaynak sunmayı amaçladığımızı söylemiştik. Ayrıca ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak amacıyla yola çıkmıştık.

Geçen zamanda siz değerli okuyucularımızın Hukuk Davaları kitabına gösterdiği ilgi ve gelen olumlu dönüşler, sizlere doğru bir kaynak sunabildiğimizi göstermiş, bu da kitabın her aşamasında heyecanla çalışan bizleri son derece mutlu etmiştir.

Kapsamlı kitabımızın 2.baskısında da, yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz kolektif bir çalışma usulünü devam ettirip, bu doğrultuda hakim, avukat, akademisyen gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 36 değerli hukukçu yazar ve 5 editörü bir araya getirdik.

Bu baskıda da ana sistematik değişmemekle birlikte, mevzuatta meydana gelen çok önemli ve kapsamlı değişikliklere göre kitap baştan sona güncellenmiş, güncel yargı kararları ve dilekçelerle zenginleştirilmiştir.

Diğer yandan önceki baskıda yer almayan bazı yeni bölümler eklenmiş ve içeriğin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan bazı bölümler tümüyle yeniden yazılmıştır. "Yaşayan Bir Kaynak" olma-sı nedeniyle hali hazırdaki ciltler genişlese de yine 5 cildin aşılmamasına gayret edilmiştir.

Sizlerden gerek okuyucu, gerekse bu yaşayan kitabın gelecekteki potansiyel yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi seckin@seckin.com.tr adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde ilk kez yayımlanan ve bugün 2.baskısını gerçekleştirmenin tatlı keyfini yaşadığımız bu özel eserin, hukuk camiasına önemli katkılar sunmaya devam ederek büyüyeceğine inanıyoruz.

Seçkin Yayıncılık
Editöryal Ekibi


Konu Başlıkları
İcra Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar, Mesut AKELMA
Barkod: 9789750253102
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 856
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişi  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  10
Kısaltmalar  17
12. KISIM:İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Mesut AKELMA
I. İcra ve İflâs Dairesi  19
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  19
B. İcra Dairelerinde Görevli Personel  20
C. İcra Dairelerinin Görev ve Yetkileri  21
1. Talep ve Beyanlar  25
2. Feragat, Vazgeçme ve Haricen Tahsil  41
3. Tebligat Kanunu’nun 21/2 m. Gereğince Yapılan Tebligat  46
4. Tebligat Kanunu’nun 35. m. Gereğince Yapılan Tebligat  56
5. Tehir–i İcra Kararı Getirmek Üzere Mehil Talebi  63
6. İcranın İadesi (Eski Hale Getirme)  68
7. Ödeme Emrine Karşı Borca İtiraz (Borca, Ferilere, Faize ve Her Türlü İtiraz)  73
8. Ödeme Emrine Karşı Yetkiye İtiraz  83
9. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtiraz  91
10. Mal Beyanı  97
11. Haciz  102
12. İcra Dosyasının Yenilenmesi  112
13. Haciz İhbarnamelerine İtiraz  116
14. Hacizde İstihkak  127
15. İİK m. 103 Davet Kâğıdı  140
16. Süresinde Satış İstenmemesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması  144
17. Taşınmaz ve Taşınır Mal Satışı (Pratik Bilgi)  150
18. Satış (Alacaklının Talebiyle Taşınmaz Malların Satışı)  167
19. Satış (Borçlunun Talebiyle Taşınır Malların Satışı)  178
20. Satış (Pazarlık Yolu ile Taşınır Malların Satışı)  183
21. El Birliğiyle (İştirak) Mülkiyette Satışın Nasıl Yapılacağını Sorma  188
22. Borcu Taksitle Ödemesine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname  194
23. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  198
24. Rehin Açığı Belgesi  210
25. İflas Masasına Alacak Kaydı  218
26. Alacağın Devri (Temlikname)  222
27. Kefalet Sözleşmesi  227
28. Rücu Belgesi  237
II. İcra Mahkemesi  241
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  241
B. İcra Mahkemelerinin Kuruluşu  241
C. İcra Mahkemelerinde Görevli Personel  241
D. İcra Mahkemelerinin Görevleri  241
E. İcra mahkemesinde Yargılıma Usulü  242
F. İcra ve İflas Kanunu’na Göre Parasal Sınırlar  242
1. İhalenin Feshi  243
a. Genel Olarak  245
b. İhalenin Feshi Sebepleri  246
aa. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  246
aaa. İcra Memuru ile İlgili  246
bbb. İhale ile İlgili  246
ccc. İhalenin Yapıldığı Yer, Gün ve Saat ile İlgili  249
ddd. İhale Tutanağı ile İlgili  250
eee. İhaleye Vekâleten Katılma ile İlgili  250
fff. İntifa Hakkı ile İlgili  251
ggg. Kıymet Takdiri ile İlgili  251
hhh. Paraya Çevirme ve Paylaşma ile İlgili  252
ııı. Rüçhanlı Alacaklar ile İlgili  253
iii. Satıştan Vazgeçme/Satışın Durdurulması ile İlgili  253
jjj. Tellâl ile ilgili  254
kkk. Toplu Rehin Konusu Taşınmazlar ile İlgili  255
bb. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  255
cc. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  255
dd. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  256
ee. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  257
ff. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  257
c. İhalenin Feshi Usulü  258
aa. Görevli Merci  258
aaa. İcra Hukuk Mahkemesi  258
bbb. Sulh Hukuk Mahkemesi  258
bb. Yetkili İcra hukuk Mahkemesi  260
cc. İhalenin Feshini İsteme Süresi  261
dd. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  269
aaa. Alacaklı  270
bbb. Borçlu  270
ccc. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  270
ddd. İhaleye Katılmış Olanlar  270
eee. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  270
ee. Hukuki Yarar Şartı  271
ff. İhalenin Feshinde Taraflar  271
gg. İhalenin Feshi Talebi  272
hh. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  274
ıı. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  275
aaa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  275
bbb. İhalenin Feshi Kararı  276
ii. Kanun Yollarına Müracaat  276
d. İhalenin Feshinin Sonuçları  277
aa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  277
bb. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  277
2. İcra ve İflas Hukukunda Şikayet Usulü ve Kapsamı  283
3. Emekli Maaşının Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet  298
4. Ev Eşyasının Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet  306
5. Traktörün Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet  313
6. Meskeniyet Şikayeti (Haline Münasip Ev)  323
7. Aşkın / Taşkın Haciz Şikayeti  342
8. Hacizde Tertip Kuralına Aykırılık Şikayeti  349
9. İlama Aykırılık Şikayeti (Kesinleşmeden Takibe Koyma)  354
10. İlama Aykırılık Şikayeti (İşçi Alacaklarındaki Brüt Miktara, Faize ve Faiz Oranına İtiraz)  370
11. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması Şikayeti  379
12. Tatil ve Talik Halleri Hakkında Şikayet  387
13. Tebliğat; Usulsüz Tebligatın Tebliğ Tarihinin Düzeltilerek Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Sayılması Şikayeti  393
14. Taşınmaz Rehni İpotek Akit Tablosunda Sayılı Bulunan Eklenti Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceğinin Şikayet Edilmesi  414
15. Satış Yerinin Değiştirilmesi İstemi  419
16. Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet / Kıymet Takdirine İtiraz Davası  424
17. İpoteğin Kaldırılması (Fekki) İstemi  431
18. İİK’nın 121. m. Gereğince Yetki Belgesi İstemi  441
19. Adli Yardım Talebi (İcra Mahkemesinde ve İcra Müdürlüğünde)  453
20. İcra Mahkemesi Hâkiminin ve Mahkeme Zabıt Katibinin Reddi  461
21. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borca İtiraz (Yetki, Zamanaşımı, İtfa, İmhal, Takas, Teminat Senedi, vb. Tüm İtirazlar); İmzaya İtiraz ve Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayet  473
Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yoluna İlişkin Önemli İçtihatlar  528
22. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası  567
23. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası  586
24. Ödeme Emrine Karşı Borca İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  615
25. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması  646
26. Ödeme Emrine Karşı Gecikmiş İtiraz  662
27. İcranın Geri Bırakılması Davası (Takipten önce İtfa ve İmhal; Takipten önce ve sonraki Zamanaşımı)  668
28. Takibin Kesinleşmesinden Sonraki İtfa Nedeniyle Takibin İptali ve Mühlet Nedeniyle Takibin Ertelenmesi  673
İpotek ve Rehin Takiplerine İlişkin Önemli İçtihatlar  676
29. Süre Tutum  735
30. Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi)  740
31. İstinaf ve İtiraz Kanun Yolu (İcra Hukuk ve İcra Ceza):  747
32. İcra Ceza Suçları ve Yargılama Usulü  765
33. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu  782
34. Şikayetten Feragat/ Vazgeçme Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi  813
35. Borcun Ödenmesi (İtfa) Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi  815
36. Nafakaya İlişkin Karara Uymayan/ Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması  818
37. Taahhüdü İhlal Suçu  823
38. Ticareti Terk Eden Borçlunun (Tacir) Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması  830
39. Kusurlu Olarak Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi  834
40. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması  837
41. Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Sanığın Cezalandırılması  840
42. Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu  846
Dilekçe Dizini  851
Kavram Dizini  855
 


Ahmet Cemal Ruhi ...
Mayıs 2018
273.00 TL
İndirimli: 139.90 TL (%48)
Sepete Ekle
Talih Uyar ...
Haziran 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
Talih Uyar ...
Haziran 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Sümeyra Deveci
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişi  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  10
Kısaltmalar  17
12. KISIM:İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Mesut AKELMA
I. İcra ve İflâs Dairesi  19
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  19
B. İcra Dairelerinde Görevli Personel  20
C. İcra Dairelerinin Görev ve Yetkileri  21
1. Talep ve Beyanlar  25
2. Feragat, Vazgeçme ve Haricen Tahsil  41
3. Tebligat Kanunu’nun 21/2 m. Gereğince Yapılan Tebligat  46
4. Tebligat Kanunu’nun 35. m. Gereğince Yapılan Tebligat  56
5. Tehir–i İcra Kararı Getirmek Üzere Mehil Talebi  63
6. İcranın İadesi (Eski Hale Getirme)  68
7. Ödeme Emrine Karşı Borca İtiraz (Borca, Ferilere, Faize ve Her Türlü İtiraz)  73
8. Ödeme Emrine Karşı Yetkiye İtiraz  83
9. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtiraz  91
10. Mal Beyanı  97
11. Haciz  102
12. İcra Dosyasının Yenilenmesi  112
13. Haciz İhbarnamelerine İtiraz  116
14. Hacizde İstihkak  127
15. İİK m. 103 Davet Kâğıdı  140
16. Süresinde Satış İstenmemesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması  144
17. Taşınmaz ve Taşınır Mal Satışı (Pratik Bilgi)  150
18. Satış (Alacaklının Talebiyle Taşınmaz Malların Satışı)  167
19. Satış (Borçlunun Talebiyle Taşınır Malların Satışı)  178
20. Satış (Pazarlık Yolu ile Taşınır Malların Satışı)  183
21. El Birliğiyle (İştirak) Mülkiyette Satışın Nasıl Yapılacağını Sorma  188
22. Borcu Taksitle Ödemesine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname  194
23. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  198
24. Rehin Açığı Belgesi  210
25. İflas Masasına Alacak Kaydı  218
26. Alacağın Devri (Temlikname)  222
27. Kefalet Sözleşmesi  227
28. Rücu Belgesi  237
II. İcra Mahkemesi  241
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  241
B. İcra Mahkemelerinin Kuruluşu  241
C. İcra Mahkemelerinde Görevli Personel  241
D. İcra Mahkemelerinin Görevleri  241
E. İcra mahkemesinde Yargılıma Usulü  242
F. İcra ve İflas Kanunu’na Göre Parasal Sınırlar  242
1. İhalenin Feshi  243
a. Genel Olarak  245
b. İhalenin Feshi Sebepleri  246
aa. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  246
aaa. İcra Memuru ile İlgili  246
bbb. İhale ile İlgili  246
ccc. İhalenin Yapıldığı Yer, Gün ve Saat ile İlgili  249
ddd. İhale Tutanağı ile İlgili  250
eee. İhaleye Vekâleten Katılma ile İlgili  250
fff. İntifa Hakkı ile İlgili  251
ggg. Kıymet Takdiri ile İlgili  251
hhh. Paraya Çevirme ve Paylaşma ile İlgili  252
ııı. Rüçhanlı Alacaklar ile İlgili  253
iii. Satıştan Vazgeçme/Satışın Durdurulması ile İlgili  253
jjj. Tellâl ile ilgili  254
kkk. Toplu Rehin Konusu Taşınmazlar ile İlgili  255
bb. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  255
cc. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  255
dd. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  256
ee. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  257
ff. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  257
c. İhalenin Feshi Usulü  258
aa. Görevli Merci  258
aaa. İcra Hukuk Mahkemesi  258
bbb. Sulh Hukuk Mahkemesi  258
bb. Yetkili İcra hukuk Mahkemesi  260
cc. İhalenin Feshini İsteme Süresi  261
dd. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  269
aaa. Alacaklı  270
bbb. Borçlu  270
ccc. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  270
ddd. İhaleye Katılmış Olanlar  270
eee. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  270
ee. Hukuki Yarar Şartı  271
ff. İhalenin Feshinde Taraflar  271
gg. İhalenin Feshi Talebi  272
hh. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  274
ıı. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  275
aaa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  275
bbb. İhalenin Feshi Kararı  276
ii. Kanun Yollarına Müracaat  276
d. İhalenin Feshinin Sonuçları  277
aa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  277
bb. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  277
2. İcra ve İflas Hukukunda Şikayet Usulü ve Kapsamı  283
3. Emekli Maaşının Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet  298
4. Ev Eşyasının Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet  306
5. Traktörün Haczedilmezliğine Yönelik Şikayet  313
6. Meskeniyet Şikayeti (Haline Münasip Ev)  323
7. Aşkın / Taşkın Haciz Şikayeti  342
8. Hacizde Tertip Kuralına Aykırılık Şikayeti  349
9. İlama Aykırılık Şikayeti (Kesinleşmeden Takibe Koyma)  354
10. İlama Aykırılık Şikayeti (İşçi Alacaklarındaki Brüt Miktara, Faize ve Faiz Oranına İtiraz)  370
11. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması Şikayeti  379
12. Tatil ve Talik Halleri Hakkında Şikayet  387
13. Tebliğat; Usulsüz Tebligatın Tebliğ Tarihinin Düzeltilerek Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Sayılması Şikayeti  393
14. Taşınmaz Rehni İpotek Akit Tablosunda Sayılı Bulunan Eklenti Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceğinin Şikayet Edilmesi  414
15. Satış Yerinin Değiştirilmesi İstemi  419
16. Kıymet Takdirine İlişkin Şikayet / Kıymet Takdirine İtiraz Davası  424
17. İpoteğin Kaldırılması (Fekki) İstemi  431
18. İİK’nın 121. m. Gereğince Yetki Belgesi İstemi  441
19. Adli Yardım Talebi (İcra Mahkemesinde ve İcra Müdürlüğünde)  453
20. İcra Mahkemesi Hâkiminin ve Mahkeme Zabıt Katibinin Reddi  461
21. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borca İtiraz (Yetki, Zamanaşımı, İtfa, İmhal, Takas, Teminat Senedi, vb. Tüm İtirazlar); İmzaya İtiraz ve Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayet  473
Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yoluna İlişkin Önemli İçtihatlar  528
22. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası  567
23. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası  586
24. Ödeme Emrine Karşı Borca İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  615
25. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması  646
26. Ödeme Emrine Karşı Gecikmiş İtiraz  662
27. İcranın Geri Bırakılması Davası (Takipten önce İtfa ve İmhal; Takipten önce ve sonraki Zamanaşımı)  668
28. Takibin Kesinleşmesinden Sonraki İtfa Nedeniyle Takibin İptali ve Mühlet Nedeniyle Takibin Ertelenmesi  673
İpotek ve Rehin Takiplerine İlişkin Önemli İçtihatlar  676
29. Süre Tutum  735
30. Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi)  740
31. İstinaf ve İtiraz Kanun Yolu (İcra Hukuk ve İcra Ceza):  747
32. İcra Ceza Suçları ve Yargılama Usulü  765
33. Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu  782
34. Şikayetten Feragat/ Vazgeçme Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi  813
35. Borcun Ödenmesi (İtfa) Nedeniyle Davanın ve Cezanın Düşmesi  815
36. Nafakaya İlişkin Karara Uymayan/ Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması  818
37. Taahhüdü İhlal Suçu  823
38. Ticareti Terk Eden Borçlunun (Tacir) Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması  830
39. Kusurlu Olarak Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi  834
40. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması  837
41. Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Sanığın Cezalandırılması  840
42. Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu  846
Dilekçe Dizini  851
Kavram Dizini  855
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020