Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuk Davaları – 1
Adli Yargı – Usul Hukuku – Anayasa Mahkemesi – AİHM Davaları
Ocak 2019 / 2. Baskı / 688 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 170.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
5 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
170.00 TL
+

 

 

160.00 TL
+

 

 

210.00 TL
+

 

 

195.00 TL
+

 

 

195.00 TL
=

 

 

930.00 TL
799.90 TL
Sepete Ekle
 

Hukuk Davaları kitabımızın ilk baskısında, size eksiksiz bir Velazquez tablosu göstermek gibi bir iddiamız olmadığını, bununla birlikte, önünüze gelen davalarda eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak önemli bir kaynak sunmayı amaçladığımızı söylemiştik. Ayrıca ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak amacıyla yola çıkmıştık.

Geçen zamanda siz değerli okuyucularımızın Hukuk Davaları kitabına gösterdiği ilgi ve gelen olumlu dönüşler, sizlere doğru bir kaynak sunabildiğimizi göstermiş, bu da kitabın her aşamasında heyecanla çalışan bizleri son derece mutlu etmiştir.

Kapsamlı kitabımızın 2.baskısında da, yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz kolektif bir çalışma usulünü devam ettirip, bu doğrultuda hakim, avukat, akademisyen gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 36 değerli hukukçu yazar ve 5 editörü bir araya getirdik.

Bu baskıda da ana sistematik değişmemekle birlikte, mevzuatta meydana gelen çok önemli ve kapsamlı değişikliklere göre kitap baştan sona güncellenmiş, güncel yargı kararları ve dilekçelerle zenginleştirilmiştir.

Diğer yandan önceki baskıda yer almayan bazı yeni bölümler eklenmiş ve içeriğin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan bazı bölümler tümüyle yeniden yazılmıştır. "Yaşayan Bir Kaynak" olması nedeniyle hali hazırdaki ciltler genişlese de yine 5 cildin aşılmamasına gayret edilmiştir.

Sizlerden gerek okuyucu, gerekse bu yaşayan kitabın gelecekteki potansiyel yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi seckin@seckin.com.tr adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde ilk kez yayımlanan ve bugün 2.baskısını gerçekleştirmenin tatlı keyfini yaşadığımız bu özel eserin, hukuk camiasına önemli katkılar sunmaya devam ederek büyüyeceğine inanıyoruz.

Seçkin Yayıncılık
Editöryal Ekibi

Konu Başlıkları
Adli Yargı Alanında Dava Dilekçesinin Hazırlanması, Davanın Açılması ve Dava Süreci, Mikail YALÇIN
Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Ufuk DEMİRKAN
Anayasa Mahkemesi, Ayhan DÖNER
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM'de Dava Nasıl Açılır?), Emre EREN
Barkod: 9789750253065
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 688
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  8
Kısaltmalar  23
1. KISIM:ADLİ YARGI ALANINDA DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI, DAVANIN AÇILMASI VE DAVA SÜRECİ
Mikail YALÇIN
I. Dava Dilekçesinin Hazırlanması  25
II. Dava Dilekçesinin İçeriği  25
A. Mahkemenin Adı  25
B. Davacının Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası ve Adresi  25
C. Davalının Adı ve Soyadı ile Adresi  26
D. Varsa Tarafların Kanuni Temsilcileri ve Davacı Vekilinin Ad ve Soyadları ile Adresleri  26
E. Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri  26
F. Hukuki Deliller  27
G. Hukuki Sebepler  28
H. Sonuç ve Talep  28
I. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  28
İ. Davacının (Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin) Adı ve Soyadı, İmzası  28
III. Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi  29
IV. Davanın Açılma Zamanı  32
V. Cevap Dilekçesinin İçeriği  32
A. Mahkemenin Adı  33
B. Davacı ile Davalının Adı, Soyadı Adresleri ve TC Kimlik Numaraları  33
C. Varsa, Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri  33
D. Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri  33
E. Hukuki Deliller  33
F. Dayanılan Hukuki Sebepler  33
G. Sonuç ve İstem  34
H. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  34
I. Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası  34
VII. Dava Harçlarının Alınması  34
A. Harçtan Muafiyet ve İstisnalar  39
1. Harçlar Kanunu'nda Belirtilenler  39
a. Muafiyetler  39
b. İstisnalar  40
2. Özel Kanunlarda Belirtilenler  40
B. Tarifeye Göre 2019 Yılı Yargı Harçları  40
1. Mahkeme Harçları  40
2. Başvurma Harcı  41
3. Celse Harcı  41
4. Karar ve İlam Harcı  41
a. Nispi Harç  41
b. Maktu Harç  42
5. Keşif Harcı  43
6. İcra ve İflas Harçları  43
a. İcra Harçları  43
b. İflas Harçları  44
7. Diğer Yargı Harçları (Müşterek Kısım)  44
a. Suret Harçları  44
b. Muhafaza Harçları  45
c. Defter Tutma Harçları  45
c. Defter Tutma Harçları  45
d. Miras İşlerine Ait Harçlar  45
e. Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar  45
f. Vergi Yargısı Harçları  45
aa. Başvurma Harcı  46
bb. Nispi Harçlar  46
cc. Maktu Harç  46
VIII. Genel Olarak Dava Süreci  46
A. Dava Dilekçesinin İncelenme Aşaması  47
B. Dava Dilekçesine İstinaden Mahkemece Tensip (Hazırlık) Tutanağının Hazırlanması Aşaması  48
C. Dilekçeler Aşaması  49
D. Ön İnceleme Duruşması  50
E. Tahkikat Duruşması  55
F. Keşif, Bilirkişi ve Delillerin Değerlendirilmesi Aşaması  55
G. Islah Süreci ve Ek Dava  57
H. Mahkemenin Kısa ve Gerekçeli Kararını Bildirmesi  58
I. Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesi  58
İ. Kanun Yollarına Başvurma Süreci  59
2. KISIM:MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Arş. Gör. Ufuk DEMİRKAN
I. Görev  61
A. Giriş  61
B. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  62
C. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi  65
D. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi  67
II. Yetki  69
A. Giriş  69
B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması  70
C. Genel Yetkili Mahkeme  70
1. Genel Yetkili Mahkemenin Niteliği  71
2. Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme  73
3. Davalının Birden Fazla Olması Durumunda Genel Yetkili Mahkeme  74
4. Davanın Sırf Davalılardan Birini Kendi Mahkemesinden Başka Bir Mahkemeye Getirmek Amacıyla Açılması  76
D. Özel Yetki Kuralları  78
1. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki  78
2. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  82
3. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  84
4. Mirastan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  90
a. Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu Hâller  90
b. Terekede Bulunan Bir Mal Hakkında Açılmak İstenen İstihkak Davalarında Yetki  93
c. Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  94
5. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki  95
a. Adli Teşkilat ve İdari Taksimat Değişikliği Hâlinde Yetkili Mahkeme  98
b. Taşınmazın Birden Fazla Yargı Çevresinde Bulunması Hâlinde Yetkili Mahkeme  102
c. Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  102
d. Davaların Yığılması ve Terditli Davada Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi  103
e. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesinin Kapsamına Giren Davalar  103
f. Aynî Hakka İlişkin Davalar  104
g. Aynî Hak Sahipliğinde Değişikliğe Yol Açabilecek Davalar  107
6. Taşınmazın Zilyetliğine İlişkin Davalar  108
7. Taşınmazın Alıkoyma Hakkına İlişkin Davalar  109
8. İrtifak Haklarına İlişkin Davalar  109
9. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesi Kapsamına Girmeyen Davalar  109
10. Karşı Davada Yetki  112
11. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalarda Yetki  114
12. Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Merkezinin Yetkisi  117
13. İflas Davasında Yetki  122
14. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  122
a. Zarar Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  123
b. Can Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  124
c. Deniz Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  125
d. Mali Mesuliyet Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  126
15. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  127
E. Özel Yetki Kurallarının Niteliği  131
F. Kesin Olmayan Yetki Hâlleri  133
G. Kesin Yetki Hâlleri  135
H. Yetki İtirazı  137
1. Giriş  137
2. Kesin Olmayan Yetki Hallerinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  138
3. Kesin Yetki Halinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  141
4. Yetki İtirazının İncelenmesi  141
5. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  142
I. Merci Tayini  148
III. Hâkimin Reddi  151
A. Giriş  151
B. Ret Usulü  151
C. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  152
D. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  153
E. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  154
IV. Hâkimin Yasaklılığı (Meni)  156
V. Dava Dilekçesi  159
VI. Cevap Dilekçesi  173
A. Cevap Dilekçesini Verme Süresi ve Sürenin Uzatılması Talebi  183
VII. Cevaba Cevap (Replik) Dilekçesi  185
VIII. İkinci Cevap (Düplik) Dilekçesi  187
IX. Muvafakat Dilekçesi  189
X. Harcın İadesi  192
XI. Tespit Davası  195
XII. Belirsiz Alacak Davası  201
A. Giriş  201
B. Belirsiz Alacak Davasının Hukuki Niteliği  205
C. Belirsiz Alacak Davasının Koşulları  205
1. Dava Açılırken Talep Sonucunun Miktarının Belirlenebilmesinin İmkânsız veya Davacıdan Beklenemeyecek Olması Gerekir.  205
2. Belirsiz Alacak Davası Açılırken Belirtilecek Dava Değeri  211
D. Talep Sonucunun Kesin Olarak Belirlenmesi  212
E. Belirsiz Alacak Davasında Tam ve Kesin Miktarın Belirlenme Zamanı  214
F. Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımı  214
G. Belirsiz Alacak Davasında Faiz Başlangıcı  214
H. Tam Dava Açılması Gerektiği Halde Belirsiz Alacak Davası Açılması  215
I. Belirsiz Alacak Davasında Feragat, Kabul ve Sulh  215
İ. Belirsiz Alacak Davası ve Manevi Tazminat  216
XIII. Seçimlik Dava  222
XIV. Terditli Dava  224
XV. İlk İtiraz  226
XVI. Karşı Dava  228
XVII. Davaların Ayrılması  233
XVIII. Davaların Birleştirilmesi  236
XIX. Davanın İhbarı (ya da Davayı İhbar)  240
XX. Davaya Müdahale  247
A. Asli Müdahale  247
B. Fer’i Müdahale  250
XXI. Derdestlik  256
XXII. İsticvap  261
XXIII. Şahit Beyanlarına Karşı Beyanda Bulunma ve Şahitlere Soru Sorulması İstemi  266
XXIV. Delil Bildirme  269
XXV. Delil Tespiti  276
XXVI. Bilirkişi  279
A. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  279
B. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  280
C. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi ve Görev Süresi  280
D. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  280
E. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  281
F. Bilirkişi Raporuna İtiraz  281
G. Bilirkişinin Reddi  282
H. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu Nedeni ile Açılacak Tazminat Davası  290
1. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  290
2. Davaların Açılacağı Mahkeme  293
3. Rücu Davasında Zamanaşımı  293
XXVII. Yemin  295
XXVIII. Keşif  315
XXIX. Uzman Görüşü  322
XXX. Mazeret  329
XXXI. Maddi Hataların Düzeltilmesi  334
XXXII. Davanın Yenilenmesi  337
XXXIII. Davanın Geri Alınması  341
XXXIV. Karar  346
A. Ara Kararlar  346
B. Nihai Kararlar  346
XXXV. Davadan Feragat  352
A. Giriş  352
B. Faragatin Tanımı  352
C. Faragatin Konusu  355
D. Faragatin Şekli ve Usulü  355
E. Hak Sahibi  359
F. Faragatin Benzer Kurumlardan Farkı  361
G. Feragatin Yapılabileceği Zaman  365
H. Feragat Edilebilecek Davalar  369
I. Feragatin Şartsız Olması ve Kısmen Feragatin Mümkün Olması  371
İ. Feragatin Sonuçları  373
J. Feragat Hâlinde Yargılama Giderleri  376
XXXVI. Davayı Kabul  378
XXXVII. Tarafta İradi Değişiklik  385
XXXVIII. Dava Konusunun Devri  387
XXXIX. Islah  389
A. Islah Yolu ile Yapılabilecek İşlemler  390
B. Islah Yolu ile Yapılamayacak İşlemler  390
C. Islah Yoluna Başvurulmasının Gerekmediği Durumlar  391
XL. Sulh  396
XLI. Davanın Geri Alınması  400
XLII. Kesin Hüküm  405
A. Giriş  405
B. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  409
C. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  410
D. Maddi Anlamda Kesin Hüküm İçin Gerekli Olan Şartlar  411
1. Dava Konusunun Aynı Olması  411
2. Dava Tarafları  411
3. Dava Sebebinin Aynı Olması  413
E. Kesin Hüküm İtirazı  418
F. Maddi anlamda kesin hükmün sona ermesi  419
1. Yargılamanın İadesi  419
2. Değişiklik Davası  423
XLIII. İstinaf  425
A. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  425
B. İstinaf Başvurusunun İcraya Etkisi  426
C. İstinaf Sebepleri  427
D. İstinaf Dilekçesi  429
E. Başvuru Süresi  431
F. Katılma Yolu ile Başvurma  432
G. İstinaftan Feragat  432
H. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  433
I. Ön İnceleme Aşaması  433
İ. Esastan İnceleme Aşaması  434
J. Yapılamayacak İşlemler  436
K. Duruşma ve Karar  437
XLIV. Temyiz  439
A. Giriş  439
1. Temyiz Edilemeyen Kararlar  441
2. Kanun Yararına Temyiz  442
3. Temyizin İcraya Etkisi  442
4. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  443
5. Yargıtay’ın Bozma ve Onama Kararı  444
B. Süre Tutum Dilekçesi  455
C. Bozma Kararından Sonra Duruşma Günü Tayini  458
D. Direnme Kararı  460
E. Temyizden Feragat  462
XLV. Karar Düzeltme  465
A. Giriş  465
B. Karar Düzeltme Sebepleri  466
C. Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması  468
XLVI. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  478
XLVII. Teminatın İadesi  485
XLVIII. Tehiri İcra Kararı  489
XLIX. Hükmün Tashihi (Maddi Hataların Düzeltilmesi)  492
L. Hükmün Tavzihi  495
LI. İhtiyati Tedbir  499
A. Giriş  499
B. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  503
C. İhtiyati Tedbir Sonrası Tazminat Davası  506
LII. Adli Yardım  508
A. Giriş  508
B. Adli Yardımdan Yararlanabilme Şartları  509
C. Adli Yardımın Kapsamı  509
D. Süre, Yetkili ve Görevli Mahkeme  510
E. Adli Yardım Talebi ve İncelenmesi  511
F. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  513
G. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  513
H. Adli Yardım Kararıyla Avukatın Atanması ve Ücretinin Ödenmesi  514
LIII. Tahkim  516
A. Giriş  516
B. Tahkim Çeşitleri  521
C. Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli  522
D. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  524
E. Tahkim İtirazı  524
F. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  525
G. Dava Tarihi ve Tahkim Süresi  526
H. Dava ve Cevap Dilekçesi  526
I. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  528
İ. İptal Davası  529
J. Yargılama Giderleri  530
LIV. Hakem Atanması  533
LV. Eski Hale Getirme  536
3. KISIM:ANAYASA MAHKEMESİ
Doç. Dr. Ayhan DÖNER
Giriş  541
I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu  542
II. Mahkemenin Görev ve Yetkileri  543
III. Anayasa Mahkemesinin Teşkilatı, Çalışma ve Yargılama Usulü  545
A. Genel Kurul  545
B. Bölümler  546
C. Komisyonlar  547
D. Çalışma ve Yargılama Usulü  548
IV. Anayasaya Uygunluk Denetim Yolları  548
A. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  548
1. İptal Davası Açma Yetkisi  549
2. İptal Davası Açma Süresi  550
3. İptal Davası Açılmasında Temsil ve Uyulması Gereken Esaslar  551
4. İptal Davası Dilekçesi ve Ekleri  552
B. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  554
1. Konusu  554
2. Şartları  555
a. Bakılmakta Olan Bir Dava Olmalıdır  555
b. Davaya Bakmakta Olan Merci Mahkeme Niteliğinde Olmalıdır  555
c. İtiraz Konusu Kural Davada Uygulanacak Kural Olmalıdır  557
d. Uygulanacak Kural Re’sen Anayasaya Aykırı Görülmeli veya Tarafların Aykırılık İddiası Ciddi Bulunmalı  557
3. İşleyiş Usulü  558
4. İtiraz Yolunda Başvuruya Engel Durumlar  561
C. Bireysel Başvuru Yolu  562
V. Bireysel Başvuru  563
A. Bireysel Başvuru Hakkının Konusu ve Şartları  563
1. Anayasa ve AİHS Kapsamındaki Hak ve Özgürlüklerden Olmalı  564
2. Kamu Gücü Tarafından İhlal Olmalı  566
3. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olunmalı  568
a. Gerçek Kişiler  569
b. Tüzel Kişiler  569
4. Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olmalı  570
5. Bireysel Başvuru Süresinde Yapılmalı  576
B. Başvuru Usulü  577
1. Başvuru Dilekçesinin Verilebileceği Yerler  577
2. Başvuru Harcı ve Adli Yardım  578
3. Başvuru Formu (Dilekçesi) ve Formda Yer Alması Gereken Hususlar  580
4. Başvuru Formuna (Dilekçeye) Eklenmesi Gereken Belgeler  581
5. Başvuru Formu ve Eklerinin Hazırlanmasına İlişkin İlkeler  582
6. Bireysel Başvuruda Temsil  582
C. Bireysel Başvuruların İncelenmesi  583
1. Kabul Edilebilirlik Bakımından İnceleme  583
a. Ön İnceleme  583
aa. Başvuru Formunda Eksikliklerin Bulunması  584
bb. Bireysel Başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara Tevzii ve İnceleme Sırası  585
b. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  586
2. Esas Bakımından İnceleme  590
a. İncelemenin Kapsamı  590
b. İnceleme Usulü  592
c. İhtiyati Tedbir Kararı Alma Yetkisi  593
D. İnceleme Sonucu Verilebilecek Kararlar  594
1. Hakkın İhlal Edilmediği Kararı  594
2. İhlal Kararı  595
a. Genel Olarak  595
b. İhlalin Mahkeme Kararından Kaynaklanması ve Tazminat  595
3. Düşme Kararı  597
4. Pilot Karar  598
E. Kararların Tebliği ve Yayımlanması  599
F. İçtihat Farklılıklarının Giderilmesi  599
G. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması  599
VI. Anayasa Mahkemesine Başvuru Dilekçe Örnekleri  602
A. İptal Davası Dilekçe Örneği  602
B. İtiraz Başvurusu Dilekçe Örneği  613
C. Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği  616
4. KISIM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM’de Dava Nasıl Açılır?)
Av. Emre EREN
I. Giriş  629
II. AİHM'e Başvuruda Davalı (Şikayet Olunan)  630
III. AİHM'e Başvuruda Şikayetçi (Davacı)  633
IV. AİHM'e Başvuru (Dava Açma)  633
V. AİHM Başvurusunun İncelenmesi  637
VI. AİHM Kararlarının Niteliği ve Bağlayıcılığı  637
VII. AİHM Başvurusunun Kabulü ve Tazminatın Tahsil Usulü  639
VIII. AİHM İç Tüzüğü 2016 Değişiklikleri  640
IX. Sonuç  641
Kaynakça  663
İçtihat Dizini  679
Dilekçe Dizini  681
Kavram Dizini  685
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  8
Kısaltmalar  23
1. KISIM:ADLİ YARGI ALANINDA DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI, DAVANIN AÇILMASI VE DAVA SÜRECİ
Mikail YALÇIN
I. Dava Dilekçesinin Hazırlanması  25
II. Dava Dilekçesinin İçeriği  25
A. Mahkemenin Adı  25
B. Davacının Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası ve Adresi  25
C. Davalının Adı ve Soyadı ile Adresi  26
D. Varsa Tarafların Kanuni Temsilcileri ve Davacı Vekilinin Ad ve Soyadları ile Adresleri  26
E. Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri  26
F. Hukuki Deliller  27
G. Hukuki Sebepler  28
H. Sonuç ve Talep  28
I. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  28
İ. Davacının (Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin) Adı ve Soyadı, İmzası  28
III. Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi  29
IV. Davanın Açılma Zamanı  32
V. Cevap Dilekçesinin İçeriği  32
A. Mahkemenin Adı  33
B. Davacı ile Davalının Adı, Soyadı Adresleri ve TC Kimlik Numaraları  33
C. Varsa, Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri  33
D. Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri  33
E. Hukuki Deliller  33
F. Dayanılan Hukuki Sebepler  33
G. Sonuç ve İstem  34
H. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  34
I. Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası  34
VII. Dava Harçlarının Alınması  34
A. Harçtan Muafiyet ve İstisnalar  39
1. Harçlar Kanunu'nda Belirtilenler  39
a. Muafiyetler  39
b. İstisnalar  40
2. Özel Kanunlarda Belirtilenler  40
B. Tarifeye Göre 2019 Yılı Yargı Harçları  40
1. Mahkeme Harçları  40
2. Başvurma Harcı  41
3. Celse Harcı  41
4. Karar ve İlam Harcı  41
a. Nispi Harç  41
b. Maktu Harç  42
5. Keşif Harcı  43
6. İcra ve İflas Harçları  43
a. İcra Harçları  43
b. İflas Harçları  44
7. Diğer Yargı Harçları (Müşterek Kısım)  44
a. Suret Harçları  44
b. Muhafaza Harçları  45
c. Defter Tutma Harçları  45
c. Defter Tutma Harçları  45
d. Miras İşlerine Ait Harçlar  45
e. Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar  45
f. Vergi Yargısı Harçları  45
aa. Başvurma Harcı  46
bb. Nispi Harçlar  46
cc. Maktu Harç  46
VIII. Genel Olarak Dava Süreci  46
A. Dava Dilekçesinin İncelenme Aşaması  47
B. Dava Dilekçesine İstinaden Mahkemece Tensip (Hazırlık) Tutanağının Hazırlanması Aşaması  48
C. Dilekçeler Aşaması  49
D. Ön İnceleme Duruşması  50
E. Tahkikat Duruşması  55
F. Keşif, Bilirkişi ve Delillerin Değerlendirilmesi Aşaması  55
G. Islah Süreci ve Ek Dava  57
H. Mahkemenin Kısa ve Gerekçeli Kararını Bildirmesi  58
I. Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesi  58
İ. Kanun Yollarına Başvurma Süreci  59
2. KISIM:MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Arş. Gör. Ufuk DEMİRKAN
I. Görev  61
A. Giriş  61
B. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  62
C. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi  65
D. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi  67
II. Yetki  69
A. Giriş  69
B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması  70
C. Genel Yetkili Mahkeme  70
1. Genel Yetkili Mahkemenin Niteliği  71
2. Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme  73
3. Davalının Birden Fazla Olması Durumunda Genel Yetkili Mahkeme  74
4. Davanın Sırf Davalılardan Birini Kendi Mahkemesinden Başka Bir Mahkemeye Getirmek Amacıyla Açılması  76
D. Özel Yetki Kuralları  78
1. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki  78
2. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  82
3. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  84
4. Mirastan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  90
a. Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu Hâller  90
b. Terekede Bulunan Bir Mal Hakkında Açılmak İstenen İstihkak Davalarında Yetki  93
c. Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  94
5. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki  95
a. Adli Teşkilat ve İdari Taksimat Değişikliği Hâlinde Yetkili Mahkeme  98
b. Taşınmazın Birden Fazla Yargı Çevresinde Bulunması Hâlinde Yetkili Mahkeme  102
c. Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  102
d. Davaların Yığılması ve Terditli Davada Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi  103
e. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesinin Kapsamına Giren Davalar  103
f. Aynî Hakka İlişkin Davalar  104
g. Aynî Hak Sahipliğinde Değişikliğe Yol Açabilecek Davalar  107
6. Taşınmazın Zilyetliğine İlişkin Davalar  108
7. Taşınmazın Alıkoyma Hakkına İlişkin Davalar  109
8. İrtifak Haklarına İlişkin Davalar  109
9. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesi Kapsamına Girmeyen Davalar  109
10. Karşı Davada Yetki  112
11. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalarda Yetki  114
12. Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Merkezinin Yetkisi  117
13. İflas Davasında Yetki  122
14. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  122
a. Zarar Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  123
b. Can Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  124
c. Deniz Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  125
d. Mali Mesuliyet Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  126
15. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  127
E. Özel Yetki Kurallarının Niteliği  131
F. Kesin Olmayan Yetki Hâlleri  133
G. Kesin Yetki Hâlleri  135
H. Yetki İtirazı  137
1. Giriş  137
2. Kesin Olmayan Yetki Hallerinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  138
3. Kesin Yetki Halinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  141
4. Yetki İtirazının İncelenmesi  141
5. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  142
I. Merci Tayini  148
III. Hâkimin Reddi  151
A. Giriş  151
B. Ret Usulü  151
C. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  152
D. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  153
E. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  154
IV. Hâkimin Yasaklılığı (Meni)  156
V. Dava Dilekçesi  159
VI. Cevap Dilekçesi  173
A. Cevap Dilekçesini Verme Süresi ve Sürenin Uzatılması Talebi  183
VII. Cevaba Cevap (Replik) Dilekçesi  185
VIII. İkinci Cevap (Düplik) Dilekçesi  187
IX. Muvafakat Dilekçesi  189
X. Harcın İadesi  192
XI. Tespit Davası  195
XII. Belirsiz Alacak Davası  201
A. Giriş  201
B. Belirsiz Alacak Davasının Hukuki Niteliği  205
C. Belirsiz Alacak Davasının Koşulları  205
1. Dava Açılırken Talep Sonucunun Miktarının Belirlenebilmesinin İmkânsız veya Davacıdan Beklenemeyecek Olması Gerekir.  205
2. Belirsiz Alacak Davası Açılırken Belirtilecek Dava Değeri  211
D. Talep Sonucunun Kesin Olarak Belirlenmesi  212
E. Belirsiz Alacak Davasında Tam ve Kesin Miktarın Belirlenme Zamanı  214
F. Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımı  214
G. Belirsiz Alacak Davasında Faiz Başlangıcı  214
H. Tam Dava Açılması Gerektiği Halde Belirsiz Alacak Davası Açılması  215
I. Belirsiz Alacak Davasında Feragat, Kabul ve Sulh  215
İ. Belirsiz Alacak Davası ve Manevi Tazminat  216
XIII. Seçimlik Dava  222
XIV. Terditli Dava  224
XV. İlk İtiraz  226
XVI. Karşı Dava  228
XVII. Davaların Ayrılması  233
XVIII. Davaların Birleştirilmesi  236
XIX. Davanın İhbarı (ya da Davayı İhbar)  240
XX. Davaya Müdahale  247
A. Asli Müdahale  247
B. Fer’i Müdahale  250
XXI. Derdestlik  256
XXII. İsticvap  261
XXIII. Şahit Beyanlarına Karşı Beyanda Bulunma ve Şahitlere Soru Sorulması İstemi  266
XXIV. Delil Bildirme  269
XXV. Delil Tespiti  276
XXVI. Bilirkişi  279
A. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  279
B. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  280
C. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi ve Görev Süresi  280
D. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  280
E. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  281
F. Bilirkişi Raporuna İtiraz  281
G. Bilirkişinin Reddi  282
H. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu Nedeni ile Açılacak Tazminat Davası  290
1. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  290
2. Davaların Açılacağı Mahkeme  293
3. Rücu Davasında Zamanaşımı  293
XXVII. Yemin  295
XXVIII. Keşif  315
XXIX. Uzman Görüşü  322
XXX. Mazeret  329
XXXI. Maddi Hataların Düzeltilmesi  334
XXXII. Davanın Yenilenmesi  337
XXXIII. Davanın Geri Alınması  341
XXXIV. Karar  346
A. Ara Kararlar  346
B. Nihai Kararlar  346
XXXV. Davadan Feragat  352
A. Giriş  352
B. Faragatin Tanımı  352
C. Faragatin Konusu  355
D. Faragatin Şekli ve Usulü  355
E. Hak Sahibi  359
F. Faragatin Benzer Kurumlardan Farkı  361
G. Feragatin Yapılabileceği Zaman  365
H. Feragat Edilebilecek Davalar  369
I. Feragatin Şartsız Olması ve Kısmen Feragatin Mümkün Olması  371
İ. Feragatin Sonuçları  373
J. Feragat Hâlinde Yargılama Giderleri  376
XXXVI. Davayı Kabul  378
XXXVII. Tarafta İradi Değişiklik  385
XXXVIII. Dava Konusunun Devri  387
XXXIX. Islah  389
A. Islah Yolu ile Yapılabilecek İşlemler  390
B. Islah Yolu ile Yapılamayacak İşlemler  390
C. Islah Yoluna Başvurulmasının Gerekmediği Durumlar  391
XL. Sulh  396
XLI. Davanın Geri Alınması  400
XLII. Kesin Hüküm  405
A. Giriş  405
B. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  409
C. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  410
D. Maddi Anlamda Kesin Hüküm İçin Gerekli Olan Şartlar  411
1. Dava Konusunun Aynı Olması  411
2. Dava Tarafları  411
3. Dava Sebebinin Aynı Olması  413
E. Kesin Hüküm İtirazı  418
F. Maddi anlamda kesin hükmün sona ermesi  419
1. Yargılamanın İadesi  419
2. Değişiklik Davası  423
XLIII. İstinaf  425
A. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  425
B. İstinaf Başvurusunun İcraya Etkisi  426
C. İstinaf Sebepleri  427
D. İstinaf Dilekçesi  429
E. Başvuru Süresi  431
F. Katılma Yolu ile Başvurma  432
G. İstinaftan Feragat  432
H. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  433
I. Ön İnceleme Aşaması  433
İ. Esastan İnceleme Aşaması  434
J. Yapılamayacak İşlemler  436
K. Duruşma ve Karar  437
XLIV. Temyiz  439
A. Giriş  439
1. Temyiz Edilemeyen Kararlar  441
2. Kanun Yararına Temyiz  442
3. Temyizin İcraya Etkisi  442
4. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  443
5. Yargıtay’ın Bozma ve Onama Kararı  444
B. Süre Tutum Dilekçesi  455
C. Bozma Kararından Sonra Duruşma Günü Tayini  458
D. Direnme Kararı  460
E. Temyizden Feragat  462
XLV. Karar Düzeltme  465
A. Giriş  465
B. Karar Düzeltme Sebepleri  466
C. Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması  468
XLVI. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  478
XLVII. Teminatın İadesi  485
XLVIII. Tehiri İcra Kararı  489
XLIX. Hükmün Tashihi (Maddi Hataların Düzeltilmesi)  492
L. Hükmün Tavzihi  495
LI. İhtiyati Tedbir  499
A. Giriş  499
B. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  503
C. İhtiyati Tedbir Sonrası Tazminat Davası  506
LII. Adli Yardım  508
A. Giriş  508
B. Adli Yardımdan Yararlanabilme Şartları  509
C. Adli Yardımın Kapsamı  509
D. Süre, Yetkili ve Görevli Mahkeme  510
E. Adli Yardım Talebi ve İncelenmesi  511
F. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  513
G. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  513
H. Adli Yardım Kararıyla Avukatın Atanması ve Ücretinin Ödenmesi  514
LIII. Tahkim  516
A. Giriş  516
B. Tahkim Çeşitleri  521
C. Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli  522
D. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  524
E. Tahkim İtirazı  524
F. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  525
G. Dava Tarihi ve Tahkim Süresi  526
H. Dava ve Cevap Dilekçesi  526
I. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  528
İ. İptal Davası  529
J. Yargılama Giderleri  530
LIV. Hakem Atanması  533
LV. Eski Hale Getirme  536
3. KISIM:ANAYASA MAHKEMESİ
Doç. Dr. Ayhan DÖNER
Giriş  541
I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu  542
II. Mahkemenin Görev ve Yetkileri  543
III. Anayasa Mahkemesinin Teşkilatı, Çalışma ve Yargılama Usulü  545
A. Genel Kurul  545
B. Bölümler  546
C. Komisyonlar  547
D. Çalışma ve Yargılama Usulü  548
IV. Anayasaya Uygunluk Denetim Yolları  548
A. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  548
1. İptal Davası Açma Yetkisi  549
2. İptal Davası Açma Süresi  550
3. İptal Davası Açılmasında Temsil ve Uyulması Gereken Esaslar  551
4. İptal Davası Dilekçesi ve Ekleri  552
B. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  554
1. Konusu  554
2. Şartları  555
a. Bakılmakta Olan Bir Dava Olmalıdır  555
b. Davaya Bakmakta Olan Merci Mahkeme Niteliğinde Olmalıdır  555
c. İtiraz Konusu Kural Davada Uygulanacak Kural Olmalıdır  557
d. Uygulanacak Kural Re’sen Anayasaya Aykırı Görülmeli veya Tarafların Aykırılık İddiası Ciddi Bulunmalı  557
3. İşleyiş Usulü  558
4. İtiraz Yolunda Başvuruya Engel Durumlar  561
C. Bireysel Başvuru Yolu  562
V. Bireysel Başvuru  563
A. Bireysel Başvuru Hakkının Konusu ve Şartları  563
1. Anayasa ve AİHS Kapsamındaki Hak ve Özgürlüklerden Olmalı  564
2. Kamu Gücü Tarafından İhlal Olmalı  566
3. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olunmalı  568
a. Gerçek Kişiler  569
b. Tüzel Kişiler  569
4. Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olmalı  570
5. Bireysel Başvuru Süresinde Yapılmalı  576
B. Başvuru Usulü  577
1. Başvuru Dilekçesinin Verilebileceği Yerler  577
2. Başvuru Harcı ve Adli Yardım  578
3. Başvuru Formu (Dilekçesi) ve Formda Yer Alması Gereken Hususlar  580
4. Başvuru Formuna (Dilekçeye) Eklenmesi Gereken Belgeler  581
5. Başvuru Formu ve Eklerinin Hazırlanmasına İlişkin İlkeler  582
6. Bireysel Başvuruda Temsil  582
C. Bireysel Başvuruların İncelenmesi  583
1. Kabul Edilebilirlik Bakımından İnceleme  583
a. Ön İnceleme  583
aa. Başvuru Formunda Eksikliklerin Bulunması  584
bb. Bireysel Başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara Tevzii ve İnceleme Sırası  585
b. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  586
2. Esas Bakımından İnceleme  590
a. İncelemenin Kapsamı  590
b. İnceleme Usulü  592
c. İhtiyati Tedbir Kararı Alma Yetkisi  593
D. İnceleme Sonucu Verilebilecek Kararlar  594
1. Hakkın İhlal Edilmediği Kararı  594
2. İhlal Kararı  595
a. Genel Olarak  595
b. İhlalin Mahkeme Kararından Kaynaklanması ve Tazminat  595
3. Düşme Kararı  597
4. Pilot Karar  598
E. Kararların Tebliği ve Yayımlanması  599
F. İçtihat Farklılıklarının Giderilmesi  599
G. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması  599
VI. Anayasa Mahkemesine Başvuru Dilekçe Örnekleri  602
A. İptal Davası Dilekçe Örneği  602
B. İtiraz Başvurusu Dilekçe Örneği  613
C. Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği  616
4. KISIM: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM’de Dava Nasıl Açılır?)
Av. Emre EREN
I. Giriş  629
II. AİHM'e Başvuruda Davalı (Şikayet Olunan)  630
III. AİHM'e Başvuruda Şikayetçi (Davacı)  633
IV. AİHM'e Başvuru (Dava Açma)  633
V. AİHM Başvurusunun İncelenmesi  637
VI. AİHM Kararlarının Niteliği ve Bağlayıcılığı  637
VII. AİHM Başvurusunun Kabulü ve Tazminatın Tahsil Usulü  639
VIII. AİHM İç Tüzüğü 2016 Değişiklikleri  640
IX. Sonuç  641
Kaynakça  663
İçtihat Dizini  679
Dilekçe Dizini  681
Kavram Dizini  685
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020