Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ticari Belgelerle
Bilgisayarlı Muhasebe – LKS2 / GMS–5 / IMS–5
Ocak 2007 / 2. Baskı / 397 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bir çok işletme muhasebenin kayıt, raporlama ve analiz fonksiyonlarını en kısa sürede gerçekleştiren bilgisayarlı sistemi kullanmaktadır. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan değişime ayak uydurma zorunluluğu bugün Ticaret Meslek Liseleri dahil olmak üzere ilgili yüksek öğrenim kurumlarında bilgisayarlı muhasebe dersinin müfredata dahil olmasını sağlamıştır. Bu paralelde öğrencilere derslerinde yardımcı olma ve alanında eğitim veren kurslarda da bu kaynaktan faydalanma olanağı okuyucuya sunulmuştur.

Barkod: 9789750203619
Yayın Tarihi: Ocak 2007
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 397
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
1. Bölüm
MUHASEBE İLE İLGİLİ
KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR
I. MUHASEBENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI  15
A. İşletme Hesabı Defteri  15
B. İşletme Hesabı Defterine İlişkin Monografiler  17
III. ÇİFT TARAFLI (MUZAAF) KAYIT USULÜ ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ  27
A. Hesap Kavramı  27
B. Tek Düzen Hesap Plânının Tanıtılması  29
1. Aktif ve Pasif Karakterli Hesaplar  29
2. Aktif ve Pasifi Düzenleyici Hesaplar  29
3. Gelir Tablosu Hesapları  29
4. Maliyet Hesapları  30
5. Nazım Hesaplar  30
C. Hesap Plânı ve Kodlama Teknikleri  30
D. Fişler  32
1. Kasa Tahsil Fişi  33
2. Kasa Tediye Fişi  33
3. Mahsup Fişi  34
E. Bilgisayarlı Uygulamada Kullanılan Açılış ve Kapanış Fişleri  35
1. Açılış Fişi  35
2. Kapanış Fişi  35
IV. VUK’A GÖRE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ  35
A. Normal Amortisman Yöntemi  36
B. Azalan Bakiyeler Yöntemi (Hızlandırılmış Yöntem)  37
C. Olağanüstü (Fevkalâde) Amortisman Yöntemi  38
D. Madenlerde Amortisman  38
V. BAZI TİCARİ BELGELERİN YEVMİYE KAYITLARINA ÖRNEKLER  38
VI. İSKONTOLU FATURALARIN YEVMİYE KAYITLARINA ÖRNEKLER  66
VII. MUHASEBE SÜRECİ VE BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE MONOGRAFİ ÖRNEKLERİ  72
2. Bölüm
LKS2
I. PROGRAMIN KURULUMU  103
II. PROGRAMDA KULLANILAN KISAYOL TUŞLARI  106
A. LKS2 Genelinde Kullanılan Kısayol Tuşları  106
B. Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Kullanılan Kısayol Tuşları  107
III. LKS2 PROGRAMININ ANA BÖLÜMLERİ  108
IV. LKS2 SİSTEM İŞLETMENİ BÖLÜMÜ  108
A. Yönetim Menüsü  108
1. Terminaller  108
2. Gruplar  109
3. Kullanıcılar  110
4. Firmalar  114
5. Veri Merkezleri  125
6. Kayıt Numaralama  125
B. Kuruluş Bilgileri  127
1. Adres Bilgileri  127
2. Banka Kodları  128
3. Vergi Daireleri  128
4. Fiyat Endeksleri  128
5. Taşıma Tipleri  129
6. Ticari İşlem Grupları  129
7. Web Hesabı Ayarları  129
8. Tanımlı Alanlar  129
9. Zorunlu Alanlar  130
II. LKS2 TİCARİ SİSTEM BÖLÜMÜ  131
A. Ön Muhasebe İşlemleri  132
1. Kasa  132
a. Kasa Kartlarının Tanımlanması  132
b. Kasa Açılış Bilgilerinin Kaydı  134
2. Cari  138
a. Cari Hesap Kartlarının Tanımlanması  138
aa. Alıcı (müşteri) Cari Kartının Tanımlanması  138
ab. Satıcı Cari Kartının Tanımlanması  140
b. Cari Hesap Açılış Bilgilerinin Kaydı  141
c. Cari Hesap İşlemleri  142
ca. Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri  143
3. Stok  143
a. Malzeme Kartlarının Tanımlanması  145
ab. Stok Açılış Bilgilerinin Kaydı  147
ac. Stok Alış ve Satış Fiyatlarının Tanımlanması ve Kullanımı  147
ad. Fiyat Kartlarının Fiş ve Faturalarda Kullanımı  150
ae. Stok Alış ve Satış Fiyatlarının Toplu Olarak Güncellenmesi  150
b. Stok Alış ve Satış İşlemleri  151
ba. Malın İrsaliye ile Alınması ya da Gönderilmesi  151
4. Sipariş  154
a. Verilen ve Alınan Siparişlerin Kaydı  155
b. Hizmet Siparişlerinin Kaydı  158
d. Siparişlerin Onaylanması  158
e. Siparişlerin Sevk Edilmesi  159
5. Fatura  163
a. İrsaliyelerin Faturalanması  163
b. Malin İrsaliye ve Faturasının Malla Birlikte Gelmesi ya da Gönderilmesi  167
c. Siparişlerin Faturalanması  169
ca. Sipariş Listesi Üzerinden Faturalama İşlemi  169
cb. Sipariş Fişi Üzerinden Faturaya Aktarım İşlemi  170
e. Alış ve Satış İade İşlemlerinin Kaydı  170
g. Iskontolu Faturaların Düzenlenmesi  173
h. Hizmet Faturalarının Düzenlenmesi  179
6. Banka  180
a. Bankaların ve Banka Hesaplarının Tanımlanması  181
b. Banka Fişleri  184
7. Çek ve Senet  193
a. Çek ve Senet Bilgilerinin Kaydı  193
aa. Müşterilerden Alınan Çek ve Senetlerin Kaydı  195
ab. Tutarları Aynı Vadeleri Farklı Çek ve Senetlerin Kaydı  197
b. Cari Hesaplara Çek ve Senetlerin Çıkış İşlemleri  200
c. Bankaya Tahsil ya da Teminata Çek ve Senetlerin Çıkış İşlemleri  204
d. Çek ve Senet Durum Değişikliği İşlemleri  207
da. Müşteri çek ve senetleri statü değişiklikleri;  212
8. Sabit Kıymet  213
a. Firma Sabit Kıymetlerinin Kayıt Edilmesi ve İzlenmesi  213
9. Kasa İşlemleri (Kasadan Yapılan Ödeme ve Tahsilat İşlemleri)  219
a. Cari Hesap İşlemleri  220
aa. Cari Hesap Tahsilat  220
ab. Cari Hesap Ödeme  221
b. Banka İşlemleri  222
ba. Bankaya Yatırılan  222
bb. Bankadan Çekilen  223
c. Faturalar  223
ca. Mal Alım Faturası  224
cb. Alınan Hizmet Faturası  226
d. Muhasebe İşlemleri  226
da. Muhasebe Tediye İşlemi  226
db. Muhasebe Tahsil İşlemi  228
dc. Alınan Serbest Meslek Makbuzu  228
10. Masraf Merkezi Tanımı ve Kullanımı  229
11. Liste İçerisinden İstenilen Bilgiyi Arama  231
12. Kart Silme  232
13. Muhasebeleştirme İşlemi  234
14. Alım-Satım Tanımları  238
a. Ödeme/Tahsilat Planları  239
b. Alınan Hizmetler  248
c. Alım İndirimleri  248
d. Alım Masrafları  248
e. Verilen Hizmetler  249
f. Satış İndirimleri  249
g. Satış Masrafları  250
h. Malzeme Alış Fiyatları  250
ı. Malzeme Satış Fiyatları  250
i. Satıcılar  251
j. Alış/Satış Koşulları  251
k. Malzeme/Hizmet Fiyat Ayarlama (Alış)  257
l. Malzeme/Hizmet KDV Ayarlama  257
m. Dökümler  258
15. BAZI TİCARİ BELGELERİN LKS2 PROGRAMINDA İŞLENİŞİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER  258
16. SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ  280
MONOGRAFİ - 1  302
MONOGRAFİ - 2  308
MONOGRAFİ - 3  311
MONOGRAFİ - 4  312
3. Bölüm
GMS/5, IMS/5
I. GMS/5  315
MONOGRAFİ - 1  316
MONOGRAFİ - 2  335
II. IMS/5  337
MONOGRAFİ -1  338
MONOGRAFİ -2  353
MONOGRAFİ -3  362
EK-1. BAZI VERGİLERİN ÖDEME TAKVİMLERİ  365
EK-2. PRATİK BİLGİLER  366
EK-3. TEK DÜZEN HESAP PLANI  368
EK-4. AYRINTILI GELİR TABLOSU  396
Kaynakça  399
 


Hakan Aksakaloğlu
Ağustos 2018
38.50 TL
Sepete Ekle
Ali İmran Güneş
Eylül 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
Şerife Önder
Şubat 2017
23.00 TL
Sepete Ekle
Rıdvan Akgül
Kasım 2015
33.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
1. Bölüm
MUHASEBE İLE İLGİLİ
KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR
I. MUHASEBENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI  15
A. İşletme Hesabı Defteri  15
B. İşletme Hesabı Defterine İlişkin Monografiler  17
III. ÇİFT TARAFLI (MUZAAF) KAYIT USULÜ ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ  27
A. Hesap Kavramı  27
B. Tek Düzen Hesap Plânının Tanıtılması  29
1. Aktif ve Pasif Karakterli Hesaplar  29
2. Aktif ve Pasifi Düzenleyici Hesaplar  29
3. Gelir Tablosu Hesapları  29
4. Maliyet Hesapları  30
5. Nazım Hesaplar  30
C. Hesap Plânı ve Kodlama Teknikleri  30
D. Fişler  32
1. Kasa Tahsil Fişi  33
2. Kasa Tediye Fişi  33
3. Mahsup Fişi  34
E. Bilgisayarlı Uygulamada Kullanılan Açılış ve Kapanış Fişleri  35
1. Açılış Fişi  35
2. Kapanış Fişi  35
IV. VUK’A GÖRE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ  35
A. Normal Amortisman Yöntemi  36
B. Azalan Bakiyeler Yöntemi (Hızlandırılmış Yöntem)  37
C. Olağanüstü (Fevkalâde) Amortisman Yöntemi  38
D. Madenlerde Amortisman  38
V. BAZI TİCARİ BELGELERİN YEVMİYE KAYITLARINA ÖRNEKLER  38
VI. İSKONTOLU FATURALARIN YEVMİYE KAYITLARINA ÖRNEKLER  66
VII. MUHASEBE SÜRECİ VE BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE MONOGRAFİ ÖRNEKLERİ  72
2. Bölüm
LKS2
I. PROGRAMIN KURULUMU  103
II. PROGRAMDA KULLANILAN KISAYOL TUŞLARI  106
A. LKS2 Genelinde Kullanılan Kısayol Tuşları  106
B. Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Kullanılan Kısayol Tuşları  107
III. LKS2 PROGRAMININ ANA BÖLÜMLERİ  108
IV. LKS2 SİSTEM İŞLETMENİ BÖLÜMÜ  108
A. Yönetim Menüsü  108
1. Terminaller  108
2. Gruplar  109
3. Kullanıcılar  110
4. Firmalar  114
5. Veri Merkezleri  125
6. Kayıt Numaralama  125
B. Kuruluş Bilgileri  127
1. Adres Bilgileri  127
2. Banka Kodları  128
3. Vergi Daireleri  128
4. Fiyat Endeksleri  128
5. Taşıma Tipleri  129
6. Ticari İşlem Grupları  129
7. Web Hesabı Ayarları  129
8. Tanımlı Alanlar  129
9. Zorunlu Alanlar  130
II. LKS2 TİCARİ SİSTEM BÖLÜMÜ  131
A. Ön Muhasebe İşlemleri  132
1. Kasa  132
a. Kasa Kartlarının Tanımlanması  132
b. Kasa Açılış Bilgilerinin Kaydı  134
2. Cari  138
a. Cari Hesap Kartlarının Tanımlanması  138
aa. Alıcı (müşteri) Cari Kartının Tanımlanması  138
ab. Satıcı Cari Kartının Tanımlanması  140
b. Cari Hesap Açılış Bilgilerinin Kaydı  141
c. Cari Hesap İşlemleri  142
ca. Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri  143
3. Stok  143
a. Malzeme Kartlarının Tanımlanması  145
ab. Stok Açılış Bilgilerinin Kaydı  147
ac. Stok Alış ve Satış Fiyatlarının Tanımlanması ve Kullanımı  147
ad. Fiyat Kartlarının Fiş ve Faturalarda Kullanımı  150
ae. Stok Alış ve Satış Fiyatlarının Toplu Olarak Güncellenmesi  150
b. Stok Alış ve Satış İşlemleri  151
ba. Malın İrsaliye ile Alınması ya da Gönderilmesi  151
4. Sipariş  154
a. Verilen ve Alınan Siparişlerin Kaydı  155
b. Hizmet Siparişlerinin Kaydı  158
d. Siparişlerin Onaylanması  158
e. Siparişlerin Sevk Edilmesi  159
5. Fatura  163
a. İrsaliyelerin Faturalanması  163
b. Malin İrsaliye ve Faturasının Malla Birlikte Gelmesi ya da Gönderilmesi  167
c. Siparişlerin Faturalanması  169
ca. Sipariş Listesi Üzerinden Faturalama İşlemi  169
cb. Sipariş Fişi Üzerinden Faturaya Aktarım İşlemi  170
e. Alış ve Satış İade İşlemlerinin Kaydı  170
g. Iskontolu Faturaların Düzenlenmesi  173
h. Hizmet Faturalarının Düzenlenmesi  179
6. Banka  180
a. Bankaların ve Banka Hesaplarının Tanımlanması  181
b. Banka Fişleri  184
7. Çek ve Senet  193
a. Çek ve Senet Bilgilerinin Kaydı  193
aa. Müşterilerden Alınan Çek ve Senetlerin Kaydı  195
ab. Tutarları Aynı Vadeleri Farklı Çek ve Senetlerin Kaydı  197
b. Cari Hesaplara Çek ve Senetlerin Çıkış İşlemleri  200
c. Bankaya Tahsil ya da Teminata Çek ve Senetlerin Çıkış İşlemleri  204
d. Çek ve Senet Durum Değişikliği İşlemleri  207
da. Müşteri çek ve senetleri statü değişiklikleri;  212
8. Sabit Kıymet  213
a. Firma Sabit Kıymetlerinin Kayıt Edilmesi ve İzlenmesi  213
9. Kasa İşlemleri (Kasadan Yapılan Ödeme ve Tahsilat İşlemleri)  219
a. Cari Hesap İşlemleri  220
aa. Cari Hesap Tahsilat  220
ab. Cari Hesap Ödeme  221
b. Banka İşlemleri  222
ba. Bankaya Yatırılan  222
bb. Bankadan Çekilen  223
c. Faturalar  223
ca. Mal Alım Faturası  224
cb. Alınan Hizmet Faturası  226
d. Muhasebe İşlemleri  226
da. Muhasebe Tediye İşlemi  226
db. Muhasebe Tahsil İşlemi  228
dc. Alınan Serbest Meslek Makbuzu  228
10. Masraf Merkezi Tanımı ve Kullanımı  229
11. Liste İçerisinden İstenilen Bilgiyi Arama  231
12. Kart Silme  232
13. Muhasebeleştirme İşlemi  234
14. Alım-Satım Tanımları  238
a. Ödeme/Tahsilat Planları  239
b. Alınan Hizmetler  248
c. Alım İndirimleri  248
d. Alım Masrafları  248
e. Verilen Hizmetler  249
f. Satış İndirimleri  249
g. Satış Masrafları  250
h. Malzeme Alış Fiyatları  250
ı. Malzeme Satış Fiyatları  250
i. Satıcılar  251
j. Alış/Satış Koşulları  251
k. Malzeme/Hizmet Fiyat Ayarlama (Alış)  257
l. Malzeme/Hizmet KDV Ayarlama  257
m. Dökümler  258
15. BAZI TİCARİ BELGELERİN LKS2 PROGRAMINDA İŞLENİŞİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER  258
16. SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ  280
MONOGRAFİ - 1  302
MONOGRAFİ - 2  308
MONOGRAFİ - 3  311
MONOGRAFİ - 4  312
3. Bölüm
GMS/5, IMS/5
I. GMS/5  315
MONOGRAFİ - 1  316
MONOGRAFİ - 2  335
II. IMS/5  337
MONOGRAFİ -1  338
MONOGRAFİ -2  353
MONOGRAFİ -3  362
EK-1. BAZI VERGİLERİN ÖDEME TAKVİMLERİ  365
EK-2. PRATİK BİLGİLER  366
EK-3. TEK DÜZEN HESAP PLANI  368
EK-4. AYRINTILI GELİR TABLOSU  396
Kaynakça  399
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020