Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşletmelerde Halkla İlişkiler
Tanıtma – İmaj Yönetimi – Kurumsal İtibar Yönetimi
Eylül 2016 / 4. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Küreselleşen dünyamızda iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler, gerek kar amacı güden gerekse kar amacı olmayan kuruluşlarda hakla ilişkilerin önemini giderek artırmıştır.

Hedef kitle ile ilişki kurmak, bu ilişkiyi geliştirmek ve sürdürmek halkla ilişkilerin önemli işlevlerinden birisidir. Hedef kitlenin, halkın desteği ve beğenisini kazanmayan, Halkla ilişkiler teknikleri ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmayan işletmelerin uzun süre ayakta kalması mümkün görünmemektedir.

gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan bu kitapta, halkla ilişkiler konusunda temel teorik bilgi ve yöntemlerin yanında, çağdaş halkla ilişkiler işlevleri ve örnek olaylara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Halkla İlişkiler Tanımı, Tarihçesi ve Yakın Kavramlar
İşletmelerde Halkla İlişkiler İhtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler
Halkla İlişkiler ve İletişim
Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar ve İlkeler
İşletmelerde Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenmesi
İşletmelerde Halkla İlişkiler Programının Geliştirilmesi
Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan İletişim Araçları
Halkla İlişkilerde Etik
Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Sponsorluk
Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma
Kurumsal İtibar Yönetimi
Farklı Sektörlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
Halkla İlişkilerin Geleceği
Barkod: 9789750239298
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Dördüncü Baskının Önsözü  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
Birinci Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER TANIMI, TARİHÇESİ VE  
YAKIN KAVARAMLAR  
1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI  21
1.2. HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  25
1.2.1. Dünyada Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi  25
1.2.2. Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi  28
1.3. HALKLA İLİŞKİLERE YAKIN KAVRAMLAR  30
1.3.1. Halkla İlişkiler ve İnsan İlişkileri  30
1.3.2. Halkla İlişkiler ve Propaganda  31
1.3.2.1. Propaganda Çeşitleri  33
1.3.2.2. Propagandanın Temel Kuralları  34
1.3.3. Halkla İlişkiler ve Pazarlama  34
1.3.4. Halkla İlişkiler ve Reklam  38
1.3.5. Kurumsal Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  40
İkinci Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER  
2.1. İŞLETMELERDE HAKLA İLİŞKİLER İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER  43
2.1.1. İdeolojik Devlet Faaliyetlerinin Önem Kazanması  44
2.1.2. Yönetim Etkinliğinin Artırılması  44
2.1.3. Yönetimin Karmaşıklaşması ve Bürokratik İşlemlerin Fazlalığı  45
2.1.4. Kuruluşlarla Toplum Arasında Karşılıklı Güvene Dayalı İlişkileri Geliştirme Zorunluluğu  46
2.1.5. Uzmanlaşma ve Terminoloji Kullanımı  47
2.1.6. Toplumun Bilinçlenmesi  47
2.1.7. Yönetiminin Profesyonelleşmesi  48
2.2. HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ  49
Üçüncü Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM  
3.1. KAVRAM OLARAK İLETİŞİM  53
3.2. İLETİŞİMİN TANIMI  55
3.3. İLETİŞİMİN AMACI  55
3.4. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  56
3.5. İLETİŞİM SÜRECİ  57
3.5.1. İletişimin Alt Süreçleri  58
3.5.2. Biçimsel İletişim Kanalları  60
3.6. İLETİŞİM TÜRLERİ  61
3.6.1. Sözlü İletişim  62
3.6.2. Sözsüz İletişim  62
3.6.3. Yazılı İletişim  63
3.7. İLETİŞİM ENGELLERİ VE BU ENGELLERİN GİDERİLMESİ  63
3.7.1. İletişimin Unsurları Açısından İletişim Engelleri  64
3.7.2. İletişimde Rol Oynayan Teknik Engeller  65
3.7.3. İletişim Kalitesinde Rol Oynayan Psiko–Sosyal Engeller  66
3.8. İLETİŞİMİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ  69
Dördüncü Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR VE İLKELER  
4.1. HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR  71
4.1.1. İşletmeler Açısından Halkla İlişkilerden Beklentiler  72
4.1.2. İşletmeler Açısından İzlenen Amaçlar  72
4.1.3. Toplum Açısından İzlenen Amaçlar  76
4.2. HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER  76
4.2.1. Halkla İlişkiler İki Yönlü İlişkiye Dayalı Bir İletişim Sürecidir  76
4.2.2. Halkla İlişkiler Gerçekleri Yansıtmalıdır  77
4.2.3. İnandırıcılık  77
4.2.4. Halkla İlişkiler Sabır İsteyen Sürekli Bir Çalışmadır  78
4.2.5. Halkla İlişkiler Uzmanlık İşidir  78
4.2.6. Yaygın Sorumluluk  78
4.2.7. Faaliyetleri Tekrarlamak  79
4.2.8. Mesleki Etik Kurallara Uyma  79
4.2.9. Firma İmajı Oluşturma  79
4.2.10. Bütçesiz Halkla İlişkiler Olmaz  80
Beşinci Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ  
5.1. HALKLA İLİŞKİLERİN BİRİMİNİN GENEL ORGANİZASYON İÇİNDEKİ YERİ  81
5.1.1. Örgüt İçi Halkla İlişkiler Departmanının Avantaj ve Dezavantajları  85
5.1.2. Halkla İlişkiler Hizmetinin Örgüt Dışından Satın Alınması  86
5.1.3. Danışmanların Seçimi ve Kullanımı  88
5.2. İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI  89
5.2.1. Açıklama ve Tavsiyede Bulunma Sorumluluğu  89
5.2.2. Pazarlama ile İlgili Sorumlulukları  90
5.2.3. İletişim ile İlgili Sorumlulukları  90
5.2.4. Diğer Sorumlulukları  90
5.3. İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜN FAALİYETLERİ  91
5.4. HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANINDA GÖREV YAPABİLECEK KİŞİLERDE VE İŞ YERLERİNDE BULUNMASI GEREKLİ ÖZELLİKLER  94
5.4.1. Halkla İlişkiler Uzmanlarında Bulunması Gereken Özellikler  95
5.4.2. İşyerinde Halkla İlişkiler Açısından Bulunması Gereken Özellikler  96
5.5. MESLEK OLARAK HALKLA İLİŞKİLER  97
5.6. HALKLA İLİŞKİLERDE İŞ BULMA  97
Altıncı Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ  
6.1. BİLGİ TOPLAMA (ARAŞTIRMA)  101
6.2. PLANLAMA  104
6.3. PLANLAMA TİPLERİ  104
6.3.1. Durum Değerlemesi ve Problem Alanlarının Tespiti  105
6.3.2. Amaçların Tanımı  105
6.3.3. Hedef Kitlenin Belirlenmesi  107
6.3.4. İletişim Araç ve Tekniklerin Seçimi  108
6.3.5. Bütçeleme  109
6.3.6. Sonuçları Değerlendirme  109
6.4. UYGULAMA  110
6.5. DEĞERLENDİRME  110
Yedinci Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE  
7.1. KURULUŞ İÇİ HEDEF KİTLE  113
7.1.1. Personelle İlişkiler  113
7.1.2. Ortaklarla İlişkiler  114
7.2. ÖRGÜT İÇİ HALKLA İLİŞKİLER VE VERİMLİLİK  114
7.3. KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ARAÇLAR  115
7.3.1. Personelin İşletme Yönetimine Katılmaları  115
7.3.2. Personelle İlişki Büroları  116
7.3.3. Üst Yöneticilerin Bölüm Ziyaretleri  116
7.3.4. Personelin Yönetimle İletişimleri  117
7.3.5. Personel ile Toplantı  117
7.3.6. Personel İçin Düzenlenen Geziler  117
7.3.7. Organizasyon Etkinlikleri  117
7.3.8. Yazılı ve Basılı Araçlar  117
7.3.9. Duyuru Tahtaları  117
7.3.10. Telefon Enformasyonu  118
7.3.11. İş Görenlerin Ailelerine Yönelmek  118
7.4. KURULUŞ DIŞI HEDEF KİTLE  118
7.4.1. Tüketicilerle İlişkiler  118
7.4.2. Bayilerle İlişkiler  119
7.4.3. Satıcı ve Tüccarlarla İlişkiler  119
7.4.4. Çevreyle İlişkiler  119
7.4.5. Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler  119
7.4.6. Eğitim Kuruluşlarıyla İlişkiler  120
7.4.7. Meslek Örgütleriyle İlişkiler  120
7.4.8. Sendikalarla İlişkiler  120
7.4.9. Finansal Kurumlarla İlişkiler  121
7.5. TOPLUMLA İLİŞKİLER  122
7.6. MEDYA İLE İLİŞKİLER  122
Sekizinci Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ  
8.1. TANITMA  125
8.1.1. Tanıtma Araç ve Yöntemleri  126
8.1.1.1. Medya  127
8.1.1.2. Önderlerden Yararlanma  130
8.1.2. Halkla İlişkiler Biriminin Tanıtma Çalışmalarındaki Rolü  130
8.1.1.1. Yönlendirme  131
8.1.1.2. Yönetsel Formalitelerin Açıklanması  132
8.1.1.3. Dil Problemi  132
8.1.1.4. Bilgilerin Halktan Saklanması ve Duyarsızlık  132
8.2. TANIMA  133
8.2.1. Tanıma Yöntemleri  134
8.2.1.1. Danışma  134
8.2.1.2. Anketler ve Kamuoyu Araştırmaları  134
8.2.1.3. Medyayı İzleme  135
8.2.1.4. Halkla Yüz Yüze İlişki  135
8.3. LOBİCİLİK FAALİYETLERİ  136
8.3.1. Lobicilik Çeşitleri  137
8.3.1.1. Doğrudan Lobicilik  137
8.3.1.2. Dolaylı Lobicilik  137
8.3.2. Meslek Olarak Lobicilik  138
8.3.2.1. Lobicilik Grupları  138
8.3.2.2. Lobi Faaliyetlerinde Başarılı Olmanın Yolları  139
Dokuzuncu Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE KULLANILAN  
İLETİŞİM ARAÇLARI  
9.1. BASILI ARAÇLAR  141
9.1.1. Gazeteler  141
9.1.2. Dergiler  143
9.1.3. Broşürler ve El Kitapları  144
9.1.4. Afişler ve Pankartlar  144
9.1.5. Rozetler, Pullar ve Mektuplar  145
9.1.6. Yıllık Raporlar  146
9.1.7. İşletme Gazetesi  146
9.2. SÖZLÜ ARAÇLAR  147
9.2.1. Yüz Yüze İlişki ve Telefonla Görüşme  147
9.2.2. Konferanslar  148
9.2.3. Seminerler  148
9.2.4. Sempozyumlar  149
9.2.5. Paneller  149
9.3. GÖRSEL–İŞİTSEL ARAÇLAR  149
9.3.1. Radyo ve Televizyon  149
9.3.2. Filmler  151
9.4. DİĞER ARAÇLAR  151
9.4.1. Yarışmalar  151
9.4.2. Festivaller  151
9.4.3. Törenler  152
9.4.4. Fuarlar ve Sergiler  152
9.5. HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  153
9.5.1. Bilgisayarlar  153
9.5.2. İnternet  154
9.5.3. Sosyal Medya  156
9.5.4. Intranet  157
9.5.5. Telekonferans  157
9.5.6. Yeni İletişim Teknolojilerinin Etkileri  158
Onuncu Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE ETİK  
10.1. ETİK KAVRAMI  159
10.2. ETİK KAVRAMININ ÖNEMİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER  160
10.3. HALKLA İLİŞKİLERİN ULUSLAR ARASI ETİK YASALARI  162
10.3.1. IPRA Meslek Ahlak Yasası  162
10.3.2. Atina Yasası  164
10.4. TÜRK HALKLA İLİŞKİLER UZMANLARININ MESLEK İLKELERİ VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ  166
Onbirinci Bölüm  
KRİZ YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER  
11.1. KRİZİN TANIMI VE KAPSAMI  170
11.2. KRİZ TÜRLERİ  171
11.2.1. Ortaya Çıkış Nedenlerine Göre  172
11.2.2. Örgütün İçinde Bulunduğu Duruma Göre  172
11.2.3. Hiyerarşik Seviyeye Göre  173
11.3. KRİZ NEDENLERİ  173
11.3.1. Örgütsel Kriz Nedenleri  173
11.3.1.1. Yönetimin Niteliği  174
11.3.1.2. Örgüt Yapısı  174
11.3.2. Örgüt Dışı Kriz Nedenleri  175
11.3.2.1. Ekonomik Çevre  175
11.3.2.2. Hukuki ve Politik Çevre  176
11.3.2.3. Teknolojik Gelişmeler  176
11.3.2.4. Doğal Felaketler, Kazalar ve Terörizm  176
11.3.2.5. Sosyo–Kültürel Çevre  177
11.3.2.6. Rekabet ve Uluslararası Çevre  177
11.4. KRİZ SÜRECİ  177
11.4.1. Kriz Uyarılarının Algılanması ve Hareketsizlik  177
11.4.2. Kriz Dönemi  177
11.4.3. Çözülme Dönemi  179
11.5. KRİZİN ÖRGÜTTE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR  179
11.5.1. Krizin Örgütte Meydana Getirdiği Olumlu Sonuçlar  179
11.5.2. Krizin Örgütte Meydana Getirdiği Olumsuz Sonuçları  180
11.5.2.1. Krizin Örgüt Çalışanlarına Etkisi  180
11.5.2.2. Karar Alma ve Yetkinin Merkezileşmesi  181
11.5.2.3. Karar Niteliğinin ve Sürecinin Bozulması  181
11.6. KRİZ YÖNETİMİ  181
11.6.1. Kriz Yönetimi Süreci  183
11.6.1.1. Planlama Süreci  183
11.6.1.2. Uyarı Sinyallerini Alma  187
11.6.1.3. Hazırlık ve Önleme  188
11.6.1.4. Krizi Sınırlama ve Denetim Altına Alma  190
11.6.1.5. İyileşme ve Normal Duruma Geçiş  191
11.6.1.6. Öğrenme ve Değerlendirme  191
11.7. KRİZ YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER  192
Onikinci Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK  
12.1. SPONSORLUK KAVRAMI  195
12.2. SPONSORLUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ  197
12.2.1. Sponsorluğun Dünyadaki Tarihsel Gelişimi  197
12.2.2. Sponsorluğun Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi  198
12.3. SPONSORLUK FAALİYETLERİNDEKİ GELİŞMELERİN NEDENLERİ VE SPONSORLUĞUN AMAÇLARI  199
12.3.1. Sponsorluğun Amaçları  201
12.3.2. Sponsorluğun Pazarlama Amaçları  205
12.4. SPONSORLUK TÜRLERİ  206
12.4.1. Spor Sponsorluğu  207
12.4.2. Kültür–Sanat Sponsorluğu  210
12.4.3. Sosyal Sponsorluk  210
12.4.4. Macera–Seyahat Sponsorluğu  212
12.5. SPONSORLUKTA ÖRNEK UYGULAMALAR: KAMİL KOÇ ÖRNEĞİ  213
12.6. SPONSORLUKTA ÖRNEK UYGULAMALAR: KUDRET GÖZ HASTANESİ  214
Onüçünçü Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ OLUŞTURMA  
13.1. İMAJ KAVRAMI  217
13.2. İMAJ ÇEŞİTLERİ  220
13.3. İMAJIN OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  226
13.4. ÖRGÜTSEL İMAJ VE ÖRGÜT KİMLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  230
13.5. İYİ BİR İMAJ OLUŞTURMA  231
13.6. MEVCUT BİR İMAJI DEĞİŞTİRME ÇALIŞMASI  235
Ondördüncü Bölüm  
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ  
14.1. İTİBAR KAVRAMI  237
14.2. KURUMSAL İTİBAR  238
14.3. İTİBARI OLUŞTURAN ÖĞELER  239
14.3.1. İnançlar  239
14.3.2. Değerler  240
14.3.3. Normlar  240
14.3.4. Semboller  240
14.3.5. Teknoloji  241
14.4. İTİBARIN ÖZELLİKLERİ  241
14.5. ÖRGÜTSEL İTİBARIN OLUŞUMU  241
14.5.1. Örgütsel İtibarın Oluşumunda Örgüt İçi Çevrenin Etkileri  241
14.5.2. Kurumsal İtibarın Oluşumunda Örgüt Dışı Çevrenin Etkileri  242
14.6. KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİ  243
14.6.1. Etik Sorumluluk  243
14.6.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk  244
14.6.3 Finansal Başarım  244
14.6.4. Kaliteli İş Ortamı  245
14.6.5. Kaliteli İş Gücü  245
14.6.6 Ürün ve Hizmet Kalitesi  245
14.6.7. Duygusal algı ve çağrışımlar  246
14.6.8. Kurumsal yönetişim  246
14.6.9. Kurumsal Vizyon  246
14.6.10. Yöneticinin Kendi İtibarı  247
Onbeşinc Bölüm  
FARKLI SEKTÖRLERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR  
15.1. ÇEŞİTLİ KURULUŞLARDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASI  249
15.2. KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA HALKLA İLİŞKİLER  249
15.2.1. Birlik ve Ortaklıklarda Halkla İlişkiler  251
15.2.2. Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler  254
15.2.3. Dini ve Gönüllü Örgütlerde Halkla İlişkiler  256
15.3. EĞİTİM KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER  256
15.3.1. İlk ve Orta Öğretimde Halkla İlişkiler  256
15.3.2. Yüksek Öğrenimde Halkla İlişkiler  258
15.4. KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ  259
15.5. ÖRNEK OLAY 1: ÇOK SATAN BİRA; ZARAR VEREN SÖYLENTİLER  261
15.6. ÖRNEK OLAY 2: KURABİYE KÖTÜLENMESİ KIZ İZCİLERİN HAYATTA KALMASINI TEHDİT EDİYOR  262
15.7. ÖRNEK OLAY 3: POLİSİN ACİL DURUMU İYİ İDARE ETMESİ  264
15.8. ÖRNEK OLAY 4: HEP BERABER BİZ EN İYİYİZ: PROFESYONEL HAREKET  267
15.9. ÖRNEK OLAY 5: TYLENOL VE PEPSİ KRİZİ  268
15.10. ÖRNEK OLAY 6: İLAÇ’TA KARABORSA  270
15.11. ÖRNEK OLAY 7: DOKTOR MUAYENESİ İÇİN UZUN SÜRE BEKLEME  271
15.12. ÖRNEK OLAY 8: TREN KAZASI  271
15.13. ÖRNEK OLAY 9: SATICININ ÖLÜMÜ  271
15.14. SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (SABİM) UYGULAMALARI  272
15.15. DUKE ÜNİVERSİTESİ LACROSSE SKANDALI  276
Onaltıncı Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERİN GELECEĞİ  
16.1. HALKLA İLİŞKİLERİN GELECEĞİ  281
16.2. GELECEĞİN İLETİŞİMCİSİ  283
Kaynakça  285
Kavramlar Dizini  299
Yazarların Özgeçmişleri  303
 


Taner Acuner ...
Nisan 2020
46.00 TL
Sepete Ekle
Serpil Altınırmak ...
Nisan 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
Çiğdem Karakaya Şatır
Nisan 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
İrfan Suer
Mart 2020
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Dördüncü Baskının Önsözü  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
Birinci Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER TANIMI, TARİHÇESİ VE  
YAKIN KAVARAMLAR  
1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI  21
1.2. HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ  25
1.2.1. Dünyada Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi  25
1.2.2. Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi  28
1.3. HALKLA İLİŞKİLERE YAKIN KAVRAMLAR  30
1.3.1. Halkla İlişkiler ve İnsan İlişkileri  30
1.3.2. Halkla İlişkiler ve Propaganda  31
1.3.2.1. Propaganda Çeşitleri  33
1.3.2.2. Propagandanın Temel Kuralları  34
1.3.3. Halkla İlişkiler ve Pazarlama  34
1.3.4. Halkla İlişkiler ve Reklam  38
1.3.5. Kurumsal Reklamcılık ve Halkla İlişkiler  40
İkinci Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER  
2.1. İŞLETMELERDE HAKLA İLİŞKİLER İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER  43
2.1.1. İdeolojik Devlet Faaliyetlerinin Önem Kazanması  44
2.1.2. Yönetim Etkinliğinin Artırılması  44
2.1.3. Yönetimin Karmaşıklaşması ve Bürokratik İşlemlerin Fazlalığı  45
2.1.4. Kuruluşlarla Toplum Arasında Karşılıklı Güvene Dayalı İlişkileri Geliştirme Zorunluluğu  46
2.1.5. Uzmanlaşma ve Terminoloji Kullanımı  47
2.1.6. Toplumun Bilinçlenmesi  47
2.1.7. Yönetiminin Profesyonelleşmesi  48
2.2. HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ  49
Üçüncü Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM  
3.1. KAVRAM OLARAK İLETİŞİM  53
3.2. İLETİŞİMİN TANIMI  55
3.3. İLETİŞİMİN AMACI  55
3.4. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  56
3.5. İLETİŞİM SÜRECİ  57
3.5.1. İletişimin Alt Süreçleri  58
3.5.2. Biçimsel İletişim Kanalları  60
3.6. İLETİŞİM TÜRLERİ  61
3.6.1. Sözlü İletişim  62
3.6.2. Sözsüz İletişim  62
3.6.3. Yazılı İletişim  63
3.7. İLETİŞİM ENGELLERİ VE BU ENGELLERİN GİDERİLMESİ  63
3.7.1. İletişimin Unsurları Açısından İletişim Engelleri  64
3.7.2. İletişimde Rol Oynayan Teknik Engeller  65
3.7.3. İletişim Kalitesinde Rol Oynayan Psiko–Sosyal Engeller  66
3.8. İLETİŞİMİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ  69
Dördüncü Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR VE İLKELER  
4.1. HALKLA İLİŞKİLERDE İZLENEN AMAÇLAR  71
4.1.1. İşletmeler Açısından Halkla İlişkilerden Beklentiler  72
4.1.2. İşletmeler Açısından İzlenen Amaçlar  72
4.1.3. Toplum Açısından İzlenen Amaçlar  76
4.2. HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER  76
4.2.1. Halkla İlişkiler İki Yönlü İlişkiye Dayalı Bir İletişim Sürecidir  76
4.2.2. Halkla İlişkiler Gerçekleri Yansıtmalıdır  77
4.2.3. İnandırıcılık  77
4.2.4. Halkla İlişkiler Sabır İsteyen Sürekli Bir Çalışmadır  78
4.2.5. Halkla İlişkiler Uzmanlık İşidir  78
4.2.6. Yaygın Sorumluluk  78
4.2.7. Faaliyetleri Tekrarlamak  79
4.2.8. Mesleki Etik Kurallara Uyma  79
4.2.9. Firma İmajı Oluşturma  79
4.2.10. Bütçesiz Halkla İlişkiler Olmaz  80
Beşinci Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ  
5.1. HALKLA İLİŞKİLERİN BİRİMİNİN GENEL ORGANİZASYON İÇİNDEKİ YERİ  81
5.1.1. Örgüt İçi Halkla İlişkiler Departmanının Avantaj ve Dezavantajları  85
5.1.2. Halkla İlişkiler Hizmetinin Örgüt Dışından Satın Alınması  86
5.1.3. Danışmanların Seçimi ve Kullanımı  88
5.2. İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI  89
5.2.1. Açıklama ve Tavsiyede Bulunma Sorumluluğu  89
5.2.2. Pazarlama ile İlgili Sorumlulukları  90
5.2.3. İletişim ile İlgili Sorumlulukları  90
5.2.4. Diğer Sorumlulukları  90
5.3. İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜN FAALİYETLERİ  91
5.4. HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANINDA GÖREV YAPABİLECEK KİŞİLERDE VE İŞ YERLERİNDE BULUNMASI GEREKLİ ÖZELLİKLER  94
5.4.1. Halkla İlişkiler Uzmanlarında Bulunması Gereken Özellikler  95
5.4.2. İşyerinde Halkla İlişkiler Açısından Bulunması Gereken Özellikler  96
5.5. MESLEK OLARAK HALKLA İLİŞKİLER  97
5.6. HALKLA İLİŞKİLERDE İŞ BULMA  97
Altıncı Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ  
6.1. BİLGİ TOPLAMA (ARAŞTIRMA)  101
6.2. PLANLAMA  104
6.3. PLANLAMA TİPLERİ  104
6.3.1. Durum Değerlemesi ve Problem Alanlarının Tespiti  105
6.3.2. Amaçların Tanımı  105
6.3.3. Hedef Kitlenin Belirlenmesi  107
6.3.4. İletişim Araç ve Tekniklerin Seçimi  108
6.3.5. Bütçeleme  109
6.3.6. Sonuçları Değerlendirme  109
6.4. UYGULAMA  110
6.5. DEĞERLENDİRME  110
Yedinci Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE  
7.1. KURULUŞ İÇİ HEDEF KİTLE  113
7.1.1. Personelle İlişkiler  113
7.1.2. Ortaklarla İlişkiler  114
7.2. ÖRGÜT İÇİ HALKLA İLİŞKİLER VE VERİMLİLİK  114
7.3. KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ARAÇLAR  115
7.3.1. Personelin İşletme Yönetimine Katılmaları  115
7.3.2. Personelle İlişki Büroları  116
7.3.3. Üst Yöneticilerin Bölüm Ziyaretleri  116
7.3.4. Personelin Yönetimle İletişimleri  117
7.3.5. Personel ile Toplantı  117
7.3.6. Personel İçin Düzenlenen Geziler  117
7.3.7. Organizasyon Etkinlikleri  117
7.3.8. Yazılı ve Basılı Araçlar  117
7.3.9. Duyuru Tahtaları  117
7.3.10. Telefon Enformasyonu  118
7.3.11. İş Görenlerin Ailelerine Yönelmek  118
7.4. KURULUŞ DIŞI HEDEF KİTLE  118
7.4.1. Tüketicilerle İlişkiler  118
7.4.2. Bayilerle İlişkiler  119
7.4.3. Satıcı ve Tüccarlarla İlişkiler  119
7.4.4. Çevreyle İlişkiler  119
7.4.5. Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler  119
7.4.6. Eğitim Kuruluşlarıyla İlişkiler  120
7.4.7. Meslek Örgütleriyle İlişkiler  120
7.4.8. Sendikalarla İlişkiler  120
7.4.9. Finansal Kurumlarla İlişkiler  121
7.5. TOPLUMLA İLİŞKİLER  122
7.6. MEDYA İLE İLİŞKİLER  122
Sekizinci Bölüm  
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ  
8.1. TANITMA  125
8.1.1. Tanıtma Araç ve Yöntemleri  126
8.1.1.1. Medya  127
8.1.1.2. Önderlerden Yararlanma  130
8.1.2. Halkla İlişkiler Biriminin Tanıtma Çalışmalarındaki Rolü  130
8.1.1.1. Yönlendirme  131
8.1.1.2. Yönetsel Formalitelerin Açıklanması  132
8.1.1.3. Dil Problemi  132
8.1.1.4. Bilgilerin Halktan Saklanması ve Duyarsızlık  132
8.2. TANIMA  133
8.2.1. Tanıma Yöntemleri  134
8.2.1.1. Danışma  134
8.2.1.2. Anketler ve Kamuoyu Araştırmaları  134
8.2.1.3. Medyayı İzleme  135
8.2.1.4. Halkla Yüz Yüze İlişki  135
8.3. LOBİCİLİK FAALİYETLERİ  136
8.3.1. Lobicilik Çeşitleri  137
8.3.1.1. Doğrudan Lobicilik  137
8.3.1.2. Dolaylı Lobicilik  137
8.3.2. Meslek Olarak Lobicilik  138
8.3.2.1. Lobicilik Grupları  138
8.3.2.2. Lobi Faaliyetlerinde Başarılı Olmanın Yolları  139
Dokuzuncu Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE KULLANILAN  
İLETİŞİM ARAÇLARI  
9.1. BASILI ARAÇLAR  141
9.1.1. Gazeteler  141
9.1.2. Dergiler  143
9.1.3. Broşürler ve El Kitapları  144
9.1.4. Afişler ve Pankartlar  144
9.1.5. Rozetler, Pullar ve Mektuplar  145
9.1.6. Yıllık Raporlar  146
9.1.7. İşletme Gazetesi  146
9.2. SÖZLÜ ARAÇLAR  147
9.2.1. Yüz Yüze İlişki ve Telefonla Görüşme  147
9.2.2. Konferanslar  148
9.2.3. Seminerler  148
9.2.4. Sempozyumlar  149
9.2.5. Paneller  149
9.3. GÖRSEL–İŞİTSEL ARAÇLAR  149
9.3.1. Radyo ve Televizyon  149
9.3.2. Filmler  151
9.4. DİĞER ARAÇLAR  151
9.4.1. Yarışmalar  151
9.4.2. Festivaller  151
9.4.3. Törenler  152
9.4.4. Fuarlar ve Sergiler  152
9.5. HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  153
9.5.1. Bilgisayarlar  153
9.5.2. İnternet  154
9.5.3. Sosyal Medya  156
9.5.4. Intranet  157
9.5.5. Telekonferans  157
9.5.6. Yeni İletişim Teknolojilerinin Etkileri  158
Onuncu Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE ETİK  
10.1. ETİK KAVRAMI  159
10.2. ETİK KAVRAMININ ÖNEMİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER  160
10.3. HALKLA İLİŞKİLERİN ULUSLAR ARASI ETİK YASALARI  162
10.3.1. IPRA Meslek Ahlak Yasası  162
10.3.2. Atina Yasası  164
10.4. TÜRK HALKLA İLİŞKİLER UZMANLARININ MESLEK İLKELERİ VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ  166
Onbirinci Bölüm  
KRİZ YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER  
11.1. KRİZİN TANIMI VE KAPSAMI  170
11.2. KRİZ TÜRLERİ  171
11.2.1. Ortaya Çıkış Nedenlerine Göre  172
11.2.2. Örgütün İçinde Bulunduğu Duruma Göre  172
11.2.3. Hiyerarşik Seviyeye Göre  173
11.3. KRİZ NEDENLERİ  173
11.3.1. Örgütsel Kriz Nedenleri  173
11.3.1.1. Yönetimin Niteliği  174
11.3.1.2. Örgüt Yapısı  174
11.3.2. Örgüt Dışı Kriz Nedenleri  175
11.3.2.1. Ekonomik Çevre  175
11.3.2.2. Hukuki ve Politik Çevre  176
11.3.2.3. Teknolojik Gelişmeler  176
11.3.2.4. Doğal Felaketler, Kazalar ve Terörizm  176
11.3.2.5. Sosyo–Kültürel Çevre  177
11.3.2.6. Rekabet ve Uluslararası Çevre  177
11.4. KRİZ SÜRECİ  177
11.4.1. Kriz Uyarılarının Algılanması ve Hareketsizlik  177
11.4.2. Kriz Dönemi  177
11.4.3. Çözülme Dönemi  179
11.5. KRİZİN ÖRGÜTTE MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR  179
11.5.1. Krizin Örgütte Meydana Getirdiği Olumlu Sonuçlar  179
11.5.2. Krizin Örgütte Meydana Getirdiği Olumsuz Sonuçları  180
11.5.2.1. Krizin Örgüt Çalışanlarına Etkisi  180
11.5.2.2. Karar Alma ve Yetkinin Merkezileşmesi  181
11.5.2.3. Karar Niteliğinin ve Sürecinin Bozulması  181
11.6. KRİZ YÖNETİMİ  181
11.6.1. Kriz Yönetimi Süreci  183
11.6.1.1. Planlama Süreci  183
11.6.1.2. Uyarı Sinyallerini Alma  187
11.6.1.3. Hazırlık ve Önleme  188
11.6.1.4. Krizi Sınırlama ve Denetim Altına Alma  190
11.6.1.5. İyileşme ve Normal Duruma Geçiş  191
11.6.1.6. Öğrenme ve Değerlendirme  191
11.7. KRİZ YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER  192
Onikinci Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK  
12.1. SPONSORLUK KAVRAMI  195
12.2. SPONSORLUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ  197
12.2.1. Sponsorluğun Dünyadaki Tarihsel Gelişimi  197
12.2.2. Sponsorluğun Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi  198
12.3. SPONSORLUK FAALİYETLERİNDEKİ GELİŞMELERİN NEDENLERİ VE SPONSORLUĞUN AMAÇLARI  199
12.3.1. Sponsorluğun Amaçları  201
12.3.2. Sponsorluğun Pazarlama Amaçları  205
12.4. SPONSORLUK TÜRLERİ  206
12.4.1. Spor Sponsorluğu  207
12.4.2. Kültür–Sanat Sponsorluğu  210
12.4.3. Sosyal Sponsorluk  210
12.4.4. Macera–Seyahat Sponsorluğu  212
12.5. SPONSORLUKTA ÖRNEK UYGULAMALAR: KAMİL KOÇ ÖRNEĞİ  213
12.6. SPONSORLUKTA ÖRNEK UYGULAMALAR: KUDRET GÖZ HASTANESİ  214
Onüçünçü Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ OLUŞTURMA  
13.1. İMAJ KAVRAMI  217
13.2. İMAJ ÇEŞİTLERİ  220
13.3. İMAJIN OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER  226
13.4. ÖRGÜTSEL İMAJ VE ÖRGÜT KİMLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  230
13.5. İYİ BİR İMAJ OLUŞTURMA  231
13.6. MEVCUT BİR İMAJI DEĞİŞTİRME ÇALIŞMASI  235
Ondördüncü Bölüm  
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ  
14.1. İTİBAR KAVRAMI  237
14.2. KURUMSAL İTİBAR  238
14.3. İTİBARI OLUŞTURAN ÖĞELER  239
14.3.1. İnançlar  239
14.3.2. Değerler  240
14.3.3. Normlar  240
14.3.4. Semboller  240
14.3.5. Teknoloji  241
14.4. İTİBARIN ÖZELLİKLERİ  241
14.5. ÖRGÜTSEL İTİBARIN OLUŞUMU  241
14.5.1. Örgütsel İtibarın Oluşumunda Örgüt İçi Çevrenin Etkileri  241
14.5.2. Kurumsal İtibarın Oluşumunda Örgüt Dışı Çevrenin Etkileri  242
14.6. KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİ  243
14.6.1. Etik Sorumluluk  243
14.6.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk  244
14.6.3 Finansal Başarım  244
14.6.4. Kaliteli İş Ortamı  245
14.6.5. Kaliteli İş Gücü  245
14.6.6 Ürün ve Hizmet Kalitesi  245
14.6.7. Duygusal algı ve çağrışımlar  246
14.6.8. Kurumsal yönetişim  246
14.6.9. Kurumsal Vizyon  246
14.6.10. Yöneticinin Kendi İtibarı  247
Onbeşinc Bölüm  
FARKLI SEKTÖRLERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR  
15.1. ÇEŞİTLİ KURULUŞLARDA HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASI  249
15.2. KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARDA HALKLA İLİŞKİLER  249
15.2.1. Birlik ve Ortaklıklarda Halkla İlişkiler  251
15.2.2. Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler  254
15.2.3. Dini ve Gönüllü Örgütlerde Halkla İlişkiler  256
15.3. EĞİTİM KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER  256
15.3.1. İlk ve Orta Öğretimde Halkla İlişkiler  256
15.3.2. Yüksek Öğrenimde Halkla İlişkiler  258
15.4. KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ  259
15.5. ÖRNEK OLAY 1: ÇOK SATAN BİRA; ZARAR VEREN SÖYLENTİLER  261
15.6. ÖRNEK OLAY 2: KURABİYE KÖTÜLENMESİ KIZ İZCİLERİN HAYATTA KALMASINI TEHDİT EDİYOR  262
15.7. ÖRNEK OLAY 3: POLİSİN ACİL DURUMU İYİ İDARE ETMESİ  264
15.8. ÖRNEK OLAY 4: HEP BERABER BİZ EN İYİYİZ: PROFESYONEL HAREKET  267
15.9. ÖRNEK OLAY 5: TYLENOL VE PEPSİ KRİZİ  268
15.10. ÖRNEK OLAY 6: İLAÇ’TA KARABORSA  270
15.11. ÖRNEK OLAY 7: DOKTOR MUAYENESİ İÇİN UZUN SÜRE BEKLEME  271
15.12. ÖRNEK OLAY 8: TREN KAZASI  271
15.13. ÖRNEK OLAY 9: SATICININ ÖLÜMÜ  271
15.14. SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (SABİM) UYGULAMALARI  272
15.15. DUKE ÜNİVERSİTESİ LACROSSE SKANDALI  276
Onaltıncı Bölüm  
HALKLA İLİŞKİLERİN GELECEĞİ  
16.1. HALKLA İLİŞKİLERİN GELECEĞİ  281
16.2. GELECEĞİN İLETİŞİMCİSİ  283
Kaynakça  285
Kavramlar Dizini  299
Yazarların Özgeçmişleri  303
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020