Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
Belge Yönetimi – Arşiv Yönetimi – Yönetmelikler
Eylül 2019 / 6. Baskı / 312 Syf.
Fiyatı: 36.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzde, kamu veya özel sektörde yer alan bütün örgütler faaliyetlerini kayıt altına almak zorundadırlar. Yasal zorunluluklar, örgütsel hedeflere ulaşa-bilme, örgütsel ya da kişisel hakların muhafazası, görev ve yetkilerin kuralla-ra/mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi zorunluluğu, belge yönetimine yaşamsal bir önem kazandırmıştır.

Böylesine önemli bir konuda, bütün bir belge yönetim süreci belli kurallar ve sistemler çerçevesinde yürütülmelidir. Bu durum aynı zamanda kurumlar arasındaki ilişkilerin de planlı ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi açısından zorunludur. Bu açıdan Elektronik İmza Kanunu'nun kabulü ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulamaları sürece farklı bir boyut kazandırmıştır.

Kitapta, bilgi ve belge yönetimi çerçevesinde; evrakların oluşması, kaydedilmesi, işlem süreci, dosyalanması ve arşivlenmesi konuları detaylı olarak ele alınmıştır. Dosya tasnif sistemleri, evrak ve dosya hizmetlerinin örgütlenmesi ve bunlara ilişkin uygulamalar, yönetmelik ekleriyle birlikte hazırlanmıştır. Kitap bu yönüyle, gerek öğrenciler gerekse çalışanlar için önemli bir kaynak olma özelliğine sahiptir.

Konu Başlıkları
Bilgi ve Belge Yönetimi
Elektronik Belge Yönetimi
Dosyalama Sistemleri ve Organizasyonu
Evrak ve Dosya Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Evrakın İşlem Süreci
Arşiv Yönetimi
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Elektronik İmza Kanunu
Standart Dosya Planı
Barkod: 9789750256691
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Beşinci Baskıya Önsöz  6
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK YÖNETİM, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
1. YÖNETİM, BÜRO VE BELGE YÖNETİMİ  19
1.1. Büro Yönetimi  20
1.1.1. Geleneksel Bürolar ve Belge Yönetimi  21
1.1.2. Çağdaş Bürolar ve Belge Yönetimi  24
1.1.3. Sanal Bürolar ve Belge Yönetimi  26
1.2. Dosya ve Arşiv Yönetimi  28
İkinci Bölüm
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
1. BÜRO FAALİYETLERİNDE BİLGİ VE ÖNEMİ  31
2. BİLGİ YÖNETİMİ  32
3. BÜROLARDA BELGE YÖNETİMİ  35
3.1. Belge Yönetiminin Tanımı ve Anlamı  37
3.2. Belge Yönetiminin Örgütsel Açıdan Önemi  39
3.3. Belge Yönetiminin Amacı  41
4. ÇAĞDAŞ BÜROLARDA BELGE YÖNETİMİ  42
4.1. Elektronik Belge Yönetimi  44
4.1.1. Elektronik Belge  46
4.1.1.1. Elektronik Belgelerin Yararları  47
4.1.1.2. Elektronik Belgelerin Sakıncaları  48
4.1.2. Dijital Belgeler  49
4.2. Bilgi Teknolojileri ve Belge Yönetimi  50
4.3. Bilgisayar ve Belge Yönetimi  51
Üçüncü Bölüm
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ
1. TEMEL KAVRAMLAR  53
1.1. Elektronik Belge  53
1.2. Elektronik Belge Yönetimi  54
1.3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  55
1.4. Elektronik İmza  57
1.5. Kayıtlı Elektronik Posta  58
1.6. Zaman Damgası  60
1.7. Elektronik Sertifika  61
2. TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR  61
2.1. Bilgi Edinme Kanunu  61
2.2. Elektronik İmza Kanunu  62
2.3. Elektronik Belge Yönetimi ile İlgili Çalışmalar  63
3. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)’NİN TEKNİK ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI  65
3.1. Nitelikli Elektronik Sertifika Taleplerinin Oluşturulması ve Onaylanması  66
3.2. Kimliğin Doğrulanması  67
3.2.1. İlk Kimlik Doğrulama (Kurumsal Kimlik/Kişisel Kimlik)  67
3.2.2. E–imza Oluşturma ve Doğrulama  67
3.2.3. Anahtar Yenileme / İptal İçin Doğrulama  68
3.3. Nitelikli Elektronik Sertifika Değişikliği / Yenilenmesi  69
3.4. Nitelikli Elektronik Sertifikanın İptali ve Sona Ermesi  69
4. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)’NİN İŞLEYİŞİ VE UYGULAMASI  70
4.1. Kısayol Menüleri  71
4.1.1. Aramalar Menüsü  71
4.1.2. Evrak Ekle Menüsü  71
4.1.3. Personel Evrakları Menüsü  71
4.1.4. Menü Ayarları Menüsü  71
4.2. Ana Sistem Menüleri  72
4.2.1. Evrak Menüsü  72
4.2.1.1. Gelen Evrak Menüsü  73
4.2.1.2. Giden Evrak Menüsü  73
4.2.1.3. İptal Evrakı Menüsü  73
4.2.1.4. Kararlar Menüsü  73
4.2.1.5. Evrak Arama Menüsü  74
4.2.1.6. Evrak Gönderimi Menüsü  74
4.2.2. Klasörler Menüsü  74
4.2.2.1. Genel Klasör Menüsü  74
4.2.2.2. Klasör Arama Menüsü  75
4.2.2.3. Diğer İşlemler Menüsü  75
4.2.3. Görevler Menüsü  75
4.2.3.1. Yeni Görev Menüsü  75
4.2.3.2. Görevler Listesi Menüsü  75
4.2.4. Tanımlamalar Menüsü  76
4.2.4.1. Şablonlar Menüsü  76
4.2.4.2. Dağıtım Planları Menüsü  76
5. ELEKTRONİK İMZANIN İŞLEM SÜRECİ  76
6. ELEKTRONİK İMZANIN KULLANIM ALANLARI  78
7. ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR  80
Dördüncü Bölüm
EVRAK YÖNETİMİ
1. EVRAK VE EVRAK ÇEŞİTLERİ  81
1.1. Evrakın Tanımı ve Anlamı  82
1.2. Evrakların Oluşması ve Kayıt İşlemleri  83
1.2.1. Evrakın Oluşması  83
1.2.2. Yazışmalar  84
1.2.3. Yazışma Evrakı Türleri  85
1.2.4. Kıymetli Evrak  87
1.2.5. Örgüt İçi İlişkilerden Doğan Evraklar  88
1.2.6. Örgütler Arası İletişimden Doğan Evraklar  89
1.2.7. Resmi Yazışmalardan Doğan Evraklar  90
2. EVRAKIN İŞLEM SÜRECİ  91
2.1. Evrakın Gelişi ve Teslim Alınması  91
2.2. Evrakın Kaydı ve Tasnifi  92
2.3. Evrakın İlgili Birimlere Gönderilmesi  93
2.4. Evrak Kayıt Sistemi ve Evrak Kayıt Defteri  94
2.4.1. Gelen Evrak Kayıt Defteri  95
2.4.2. Giden Evrak Kayıt Defteri  96
2.4.3. Zimmet Defteri  97
2.5. Evrakın Gönderilmesi  98
2.6. Evrak İsteme ve Evrakın Dolaşımı  99
Beşinci Bölüm
BÜROLARDA FORM KULLANIMI
1. FORMLARIN GEREKLİLİĞİ  101
1.1. Formun Yönetim Açısından Önemi  101
1.2. Form Yönetimi  102
2. FORM KULLANMA ESASLARI  103
2.1. Formlarda Aranan Nitelikler  103
2.2. Form Çeşitleri  103
2.3. Form Standardizasyonu  104
Altıncı Bölüm
DOSYALAMA HAZIRLIĞI
1. DOSYALARIN OLUŞMASI VE DOSYA AÇMA  105
2. DOSYA YÖNETİMİ  105
2.1. Evrak–Dosya İlişkisi  107
2.2. Dosyalamanın Anlamı ve Amacı  108
3. DOSYALAMANIN ÖNEMİ  109
4. DOSYALAMA SİSTEMİNİN KURULMASI  110
4.1. Dosyalama Sisteminin Belirlenmesi  110
4.2. Dosyalama Sisteminin Özellikleri  111
5. DOSYA PLANI  112
5.1. Ana Dosya Planı  113
6. DOSYALAMA İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER  115
7. DOSYA BAŞLIKLARI VE YENİ DOSYA AÇMA  116
8. FÖY SİSTEMİ OLUŞTURMA  117
9. KART KULLANIMI  118
10. FİHRİST OLUŞTURMA  119
11. KODLAMA VE KODLAMA TÜRLERİ  120
12. POSTA İŞLEMLERİ  120
Yedinci Bölüm
KUPÜRLEME
1. KUPÜR VE KUPÜRLEME  123
1.1. Kupürlemenin Önemi  123
1.2. Kupürlerin Hazırlanması  124
1.3. Kupür Çeşitleri  125
Sekizinci Bölüm
DOSYALAMA ORGANİZASYONU
1. EVRAK VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ  127
1.1. Merkezi Örgütlenme Modeli  128
1.2. Bölümleri Esas Alan Örgütlenme Modeli  129
1.3. Personeli Esas Alan Örgütlenme Modeli  130
1.4. Karma Örgütlenme Modeli  131
2. FİHRİSTLEME (İNDEKSLEME)  132
2.1. Fihristlemenin Önemi  132
2.2. Fihristleme Türleri ve Kuralları  132
2.2.1. Kişi ya da kurum adına göre fihristleme  132
2.2.2. Konu esasına göre fihristleme  134
2.2.3. Coğrafi esasa göre fihristleme  134
2.2.4. Kronolojik (tarihsel) esasa göre fihristleme  135
3. KODLAMA VE KOD SİSTEMİ  135
3.1. Çapraz Başvuru Sistemi  136
Dokuzuncu Bölüm
DOSYALAMA SİSTEMLERİ
1. BÜROLARDA DOSYALAMA SİSTEMLERİ  139
1.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  140
1.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  142
1.2.1. Seri Nümerik Sistem  143
1.2.2. Desimal (Onlu) sistem  144
1.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  147
1.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  150
1.5. Konulara Göre Dosyalama Sistemi  151
1.6. Karma Dosyalama Sistemi  153
1.7. Sanal Dosyalama Sistemleri  154
2. DOSYALAMA ARAÇLARI  156
2.1. Geleneksel Dosyalama Araçları  156
2.2. Dosya ve Çekmece Etiketleri  162
2.3. Sanal Dosyalama Araçları  164
Onuncu Bölüm
ARŞİVLEME TEKNİKLERİ
1. ARŞİVLEME VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ  165
1.1. Arşivlemenin Amacı ve Önemi  166
1.2. Arşivleme Türleri  169
1.3. Arşiv Yerinin Seçimi  170
1.4. Arşivleme Süreci  171
1.5. Tasnifleme Türleri ve Süreci  172
2. ARŞİV İNDEKSLERİNİN HAZIRLANMASI  174
3. ARŞİV MALZEMESİNİN GİZLİLİĞİ VE FİZİKSEL KORUNMASI  174
4. ARŞİV MALZEMESİNDEN YARARLANMA  175
5. ARŞİVLEME YÖNTEMLERİ VE ARAÇLARI  176
5.1. Geleneksel ve Sanal Arşivleme Yöntemi  177
5.1.1. Analog (Mikrografik) Arşivleme  178
5.2. Doküman Yönetim Sistemleri  179
5.2.1. İş Akış Sistemleri  180
5.2.2. Belge Tarama Sistemleri  181
5.2.3. Analog Dönüşümün Yararları  181
6. ARŞİVLEME ARAÇLARI  182
6.1. Geleneksel Arşivleme Araçları  182
6.2. Sanal Arşivleme Araçları  187
6.2.1. Mikroform  188
6.2.1.1. Mikrofilmler  188
6.2.1.2. Mikrofişler  191
6.2.1.3. Mikro–Opak Kartlar  191
6.2.1.4. Apertür Kart  192
6.2.1.5. Rulo Film  193
6.2.1.6. Mikrografi  193
7. ARŞİV BELGELERİNİN KODLANMASI  194
8. DOSYALARIN KUTULANMASI  194
8.1. Kutulama ve Etiketleme  194
9. ARŞİV MALZEMESİNİ SAKLAMA YÖNTEMİ  195
9.1. Arşivlerde Raflama ve Raflama Şekilleri  197
10. ARŞİVLERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI  200
11. ARŞİVLERDE AYIKLAMA VE İMHA SÜRECİ  201
11.1. Arşiv Malzemesini Saklama Süresi  202
11.2. İmha Edilecek Malzemenin Tasnifi  203
11.3. Mikrofilm İşlemleri  204
11.4. İmha Listesi ve İmhanın Esasları  205
12. DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ  208
12.1. Dokümantasyonun Fonksiyonları  208
12.2. Dokümantasyon Örgütleri  210
13. DOSYALAMA VE KÜTÜPHANECİLİK  210
13.1. Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı  211
14. KRİPTOLAMA (ŞİFRELEME)  212
15. ARŞİVLEME VE KÜTÜPHANECİLİK  214
EKLER
EK – 1: TOBB EVRAK VE DOSYA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  219
EK – 2: KURUM DOSYA PLANI  237
EK – 3: DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  239
EK – 4: ELEKTRONİK İMZA KANUNU  255
EK – 5: STANDART DOSYA PLANI  263
STANDART DOSYA PLANI  302
Kaynaklar  307
Kavram Dizini  311
 


Duygu Topal Yıldırım ...
Haziran 2017
27.50 TL
Sepete Ekle
Niyazi Karasar
Mart 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Emel Selimoğlu
Ocak 2020
18.00 TL
Sepete Ekle
Dilaver Tengilimoğlu ...
Ağustos 2019
34.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Beşinci Baskıya Önsöz  6
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK YÖNETİM, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
1. YÖNETİM, BÜRO VE BELGE YÖNETİMİ  19
1.1. Büro Yönetimi  20
1.1.1. Geleneksel Bürolar ve Belge Yönetimi  21
1.1.2. Çağdaş Bürolar ve Belge Yönetimi  24
1.1.3. Sanal Bürolar ve Belge Yönetimi  26
1.2. Dosya ve Arşiv Yönetimi  28
İkinci Bölüm
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
1. BÜRO FAALİYETLERİNDE BİLGİ VE ÖNEMİ  31
2. BİLGİ YÖNETİMİ  32
3. BÜROLARDA BELGE YÖNETİMİ  35
3.1. Belge Yönetiminin Tanımı ve Anlamı  37
3.2. Belge Yönetiminin Örgütsel Açıdan Önemi  39
3.3. Belge Yönetiminin Amacı  41
4. ÇAĞDAŞ BÜROLARDA BELGE YÖNETİMİ  42
4.1. Elektronik Belge Yönetimi  44
4.1.1. Elektronik Belge  46
4.1.1.1. Elektronik Belgelerin Yararları  47
4.1.1.2. Elektronik Belgelerin Sakıncaları  48
4.1.2. Dijital Belgeler  49
4.2. Bilgi Teknolojileri ve Belge Yönetimi  50
4.3. Bilgisayar ve Belge Yönetimi  51
Üçüncü Bölüm
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ
1. TEMEL KAVRAMLAR  53
1.1. Elektronik Belge  53
1.2. Elektronik Belge Yönetimi  54
1.3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  55
1.4. Elektronik İmza  57
1.5. Kayıtlı Elektronik Posta  58
1.6. Zaman Damgası  60
1.7. Elektronik Sertifika  61
2. TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR  61
2.1. Bilgi Edinme Kanunu  61
2.2. Elektronik İmza Kanunu  62
2.3. Elektronik Belge Yönetimi ile İlgili Çalışmalar  63
3. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)’NİN TEKNİK ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI  65
3.1. Nitelikli Elektronik Sertifika Taleplerinin Oluşturulması ve Onaylanması  66
3.2. Kimliğin Doğrulanması  67
3.2.1. İlk Kimlik Doğrulama (Kurumsal Kimlik/Kişisel Kimlik)  67
3.2.2. E–imza Oluşturma ve Doğrulama  67
3.2.3. Anahtar Yenileme / İptal İçin Doğrulama  68
3.3. Nitelikli Elektronik Sertifika Değişikliği / Yenilenmesi  69
3.4. Nitelikli Elektronik Sertifikanın İptali ve Sona Ermesi  69
4. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)’NİN İŞLEYİŞİ VE UYGULAMASI  70
4.1. Kısayol Menüleri  71
4.1.1. Aramalar Menüsü  71
4.1.2. Evrak Ekle Menüsü  71
4.1.3. Personel Evrakları Menüsü  71
4.1.4. Menü Ayarları Menüsü  71
4.2. Ana Sistem Menüleri  72
4.2.1. Evrak Menüsü  72
4.2.1.1. Gelen Evrak Menüsü  73
4.2.1.2. Giden Evrak Menüsü  73
4.2.1.3. İptal Evrakı Menüsü  73
4.2.1.4. Kararlar Menüsü  73
4.2.1.5. Evrak Arama Menüsü  74
4.2.1.6. Evrak Gönderimi Menüsü  74
4.2.2. Klasörler Menüsü  74
4.2.2.1. Genel Klasör Menüsü  74
4.2.2.2. Klasör Arama Menüsü  75
4.2.2.3. Diğer İşlemler Menüsü  75
4.2.3. Görevler Menüsü  75
4.2.3.1. Yeni Görev Menüsü  75
4.2.3.2. Görevler Listesi Menüsü  75
4.2.4. Tanımlamalar Menüsü  76
4.2.4.1. Şablonlar Menüsü  76
4.2.4.2. Dağıtım Planları Menüsü  76
5. ELEKTRONİK İMZANIN İŞLEM SÜRECİ  76
6. ELEKTRONİK İMZANIN KULLANIM ALANLARI  78
7. ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR  80
Dördüncü Bölüm
EVRAK YÖNETİMİ
1. EVRAK VE EVRAK ÇEŞİTLERİ  81
1.1. Evrakın Tanımı ve Anlamı  82
1.2. Evrakların Oluşması ve Kayıt İşlemleri  83
1.2.1. Evrakın Oluşması  83
1.2.2. Yazışmalar  84
1.2.3. Yazışma Evrakı Türleri  85
1.2.4. Kıymetli Evrak  87
1.2.5. Örgüt İçi İlişkilerden Doğan Evraklar  88
1.2.6. Örgütler Arası İletişimden Doğan Evraklar  89
1.2.7. Resmi Yazışmalardan Doğan Evraklar  90
2. EVRAKIN İŞLEM SÜRECİ  91
2.1. Evrakın Gelişi ve Teslim Alınması  91
2.2. Evrakın Kaydı ve Tasnifi  92
2.3. Evrakın İlgili Birimlere Gönderilmesi  93
2.4. Evrak Kayıt Sistemi ve Evrak Kayıt Defteri  94
2.4.1. Gelen Evrak Kayıt Defteri  95
2.4.2. Giden Evrak Kayıt Defteri  96
2.4.3. Zimmet Defteri  97
2.5. Evrakın Gönderilmesi  98
2.6. Evrak İsteme ve Evrakın Dolaşımı  99
Beşinci Bölüm
BÜROLARDA FORM KULLANIMI
1. FORMLARIN GEREKLİLİĞİ  101
1.1. Formun Yönetim Açısından Önemi  101
1.2. Form Yönetimi  102
2. FORM KULLANMA ESASLARI  103
2.1. Formlarda Aranan Nitelikler  103
2.2. Form Çeşitleri  103
2.3. Form Standardizasyonu  104
Altıncı Bölüm
DOSYALAMA HAZIRLIĞI
1. DOSYALARIN OLUŞMASI VE DOSYA AÇMA  105
2. DOSYA YÖNETİMİ  105
2.1. Evrak–Dosya İlişkisi  107
2.2. Dosyalamanın Anlamı ve Amacı  108
3. DOSYALAMANIN ÖNEMİ  109
4. DOSYALAMA SİSTEMİNİN KURULMASI  110
4.1. Dosyalama Sisteminin Belirlenmesi  110
4.2. Dosyalama Sisteminin Özellikleri  111
5. DOSYA PLANI  112
5.1. Ana Dosya Planı  113
6. DOSYALAMA İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER  115
7. DOSYA BAŞLIKLARI VE YENİ DOSYA AÇMA  116
8. FÖY SİSTEMİ OLUŞTURMA  117
9. KART KULLANIMI  118
10. FİHRİST OLUŞTURMA  119
11. KODLAMA VE KODLAMA TÜRLERİ  120
12. POSTA İŞLEMLERİ  120
Yedinci Bölüm
KUPÜRLEME
1. KUPÜR VE KUPÜRLEME  123
1.1. Kupürlemenin Önemi  123
1.2. Kupürlerin Hazırlanması  124
1.3. Kupür Çeşitleri  125
Sekizinci Bölüm
DOSYALAMA ORGANİZASYONU
1. EVRAK VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ  127
1.1. Merkezi Örgütlenme Modeli  128
1.2. Bölümleri Esas Alan Örgütlenme Modeli  129
1.3. Personeli Esas Alan Örgütlenme Modeli  130
1.4. Karma Örgütlenme Modeli  131
2. FİHRİSTLEME (İNDEKSLEME)  132
2.1. Fihristlemenin Önemi  132
2.2. Fihristleme Türleri ve Kuralları  132
2.2.1. Kişi ya da kurum adına göre fihristleme  132
2.2.2. Konu esasına göre fihristleme  134
2.2.3. Coğrafi esasa göre fihristleme  134
2.2.4. Kronolojik (tarihsel) esasa göre fihristleme  135
3. KODLAMA VE KOD SİSTEMİ  135
3.1. Çapraz Başvuru Sistemi  136
Dokuzuncu Bölüm
DOSYALAMA SİSTEMLERİ
1. BÜROLARDA DOSYALAMA SİSTEMLERİ  139
1.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  140
1.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  142
1.2.1. Seri Nümerik Sistem  143
1.2.2. Desimal (Onlu) sistem  144
1.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  147
1.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  150
1.5. Konulara Göre Dosyalama Sistemi  151
1.6. Karma Dosyalama Sistemi  153
1.7. Sanal Dosyalama Sistemleri  154
2. DOSYALAMA ARAÇLARI  156
2.1. Geleneksel Dosyalama Araçları  156
2.2. Dosya ve Çekmece Etiketleri  162
2.3. Sanal Dosyalama Araçları  164
Onuncu Bölüm
ARŞİVLEME TEKNİKLERİ
1. ARŞİVLEME VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ  165
1.1. Arşivlemenin Amacı ve Önemi  166
1.2. Arşivleme Türleri  169
1.3. Arşiv Yerinin Seçimi  170
1.4. Arşivleme Süreci  171
1.5. Tasnifleme Türleri ve Süreci  172
2. ARŞİV İNDEKSLERİNİN HAZIRLANMASI  174
3. ARŞİV MALZEMESİNİN GİZLİLİĞİ VE FİZİKSEL KORUNMASI  174
4. ARŞİV MALZEMESİNDEN YARARLANMA  175
5. ARŞİVLEME YÖNTEMLERİ VE ARAÇLARI  176
5.1. Geleneksel ve Sanal Arşivleme Yöntemi  177
5.1.1. Analog (Mikrografik) Arşivleme  178
5.2. Doküman Yönetim Sistemleri  179
5.2.1. İş Akış Sistemleri  180
5.2.2. Belge Tarama Sistemleri  181
5.2.3. Analog Dönüşümün Yararları  181
6. ARŞİVLEME ARAÇLARI  182
6.1. Geleneksel Arşivleme Araçları  182
6.2. Sanal Arşivleme Araçları  187
6.2.1. Mikroform  188
6.2.1.1. Mikrofilmler  188
6.2.1.2. Mikrofişler  191
6.2.1.3. Mikro–Opak Kartlar  191
6.2.1.4. Apertür Kart  192
6.2.1.5. Rulo Film  193
6.2.1.6. Mikrografi  193
7. ARŞİV BELGELERİNİN KODLANMASI  194
8. DOSYALARIN KUTULANMASI  194
8.1. Kutulama ve Etiketleme  194
9. ARŞİV MALZEMESİNİ SAKLAMA YÖNTEMİ  195
9.1. Arşivlerde Raflama ve Raflama Şekilleri  197
10. ARŞİVLERDE BİLGİSAYAR KULLANIMI  200
11. ARŞİVLERDE AYIKLAMA VE İMHA SÜRECİ  201
11.1. Arşiv Malzemesini Saklama Süresi  202
11.2. İmha Edilecek Malzemenin Tasnifi  203
11.3. Mikrofilm İşlemleri  204
11.4. İmha Listesi ve İmhanın Esasları  205
12. DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ  208
12.1. Dokümantasyonun Fonksiyonları  208
12.2. Dokümantasyon Örgütleri  210
13. DOSYALAMA VE KÜTÜPHANECİLİK  210
13.1. Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı  211
14. KRİPTOLAMA (ŞİFRELEME)  212
15. ARŞİVLEME VE KÜTÜPHANECİLİK  214
EKLER
EK – 1: TOBB EVRAK VE DOSYA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  219
EK – 2: KURUM DOSYA PLANI  237
EK – 3: DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  239
EK – 4: ELEKTRONİK İMZA KANUNU  255
EK – 5: STANDART DOSYA PLANI  263
STANDART DOSYA PLANI  302
Kaynaklar  307
Kavram Dizini  311
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020