Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Soru ve Cevaplarla
Limited Şirketler ve Ticaret Sicili Uygulamaları
400’den Fazla Soru ve Örnekle Desteklenmiştir
Haziran 2015 / 1. Baskı / 278 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%16)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ekim 2018 74.00 TL -     Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
50.00 TL
+

 

 

41.50 TL
+

 

 

55.50 TL
=

 

 

147.00 TL
109.90 TL
Sepete Ekle
 

Eserde; limited şirketin kuruluşu esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle izah edilmiş, esas sözleşme değişikliklerinde yapılan hatalar üzerinde durularak, ticaret sicil tescil aşamasında genel kurulların nasıl yapılması gerektiği, toplantıya çağrı usul ve esasları yine örneklerle detaylıca izah edilmiştir. Uygulamada yaşanan sorunlar; genel tebliğler, yönetmelikler ve yargı kararları ışığında irdelenmiştir.

Hisse devirlerinde, ortakların hacizli payları satın almadan evvel nelere dikkat etmeleri gerektiği izah edilerek, hukuki sorunlara açıkça belirtilmiştir. Yeni yasa ile birlikte şirket türlerinin birbirlerine dönüşmesinde, bölünme ve birleşme esnasında izlenecek yol pratik anlamda izah edilerek özellikle muhasebeci ve hukukçuların başvuracağı bir kaynak niteliğini almıştır.

Şirket bölünmelerinde alacaklıya çağrı ve diğer konularda istisnai durumlar örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Özellikle Borca bataklık ve sermaye azaltımı konusunda uygulamada tescil aşamaları örneklere izah edilmiştir.

Kitap, yazarın uzun yıllar Ticaret Sicil işlemlerinde yürüttüğü uygulamalar, meslek odalarına verdiği seminerler ve meslek mensuplarından gelen sorulara dayanarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 400’den fazla sorunun cevabını kitapta bulabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Şirketin Kurulması ile Tüzel Kişilik Kazanması Arasında Fark Var mıdır?
Primli Hisse Senedi Nedir? Limited Şirketler Primli Hisse Senedi Çıkarabilirler mi?
Genel Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Olan Toplantı ve Karar Nisapları Nasıldır?
Sermaye Olarak Konulamayacak Değerler – Varlıklar Nelerdir?
Ayni Haklar Üzerinde Haciz Olması, Sermaye Olarak Konmasına Engel midir?
Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Ortaklardan Faiz İstenebilir mi?
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Hakkını Nasıl Gerçekleşir?
Şirket Ortağından Alacaklı Olan Kişi Ortağın Hangi Haklarına Haciz Koyabilir?
Bölünmeye Katılan Şirketlerin Alacaklarının Haklarını Korunması Amacıyla Yapması Gerekenler Nelerdir?
Tür Değiştirmede Ortakların Hak ve Sorumlulukları Nelerdir?
Tasfiye Halindeki Şirket Hangi Durumda Devralan Şirket Olabilir?
Şirket Birleşmesinde Devralan Sermayesini Artırmak Zorunda mıdır?
Limited Şirketin Temsili, Temsil Yetkisi Kimlere Devredilebilir?
Borca Batıklık Nedir?
Barkod: 9789750233418
Yayın Tarihi: Haziran 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 278
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
1. BÖLÜM
KURULUŞ
1.SORU: Limited Şirketlerin kuruluşuna dair hususlar TTK’nın hangi maddelerinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Yeni TTK’da Limited şirket nasıl tanımlanmıştır?  
3.SORU: Limited şirketler, eski TTK ile yeni TTK göre kıyaslandığında hangi açından farklılık gösterirler?  
4.SORU: Şirket kuruluşunda Bakanlık iznine ihtiyaç var mıdır?  
5.SORU: Şirketin kurulması ile tüzel kişilik kazanması arasında fark var mıdır?  
6.SORU: Limited şirketlerde kuruluş belgeleri belerdir?  
7.SORU: Kurucular beyanı nedir? Güvenli kuruluş ilkesi nedir? Nasıl sağlanır?  
8.SORU: Başvuru dilekçesinde yer alan kayıtlar nelerdir?  
9.SORU: Şirket sözleşmesi yazılı olmak zorunda mıdır?  
10.SORU: Şirket sözleşmesinde hangi hususlar yazılmak zorundadır?  
11.SORU: Şirket sözleşmesine kurucuların takdirine bırakılan hususlar nelerdir? Bu hususların varlığı, bağlayıcılık değeri taşır mı?  
12.SORU: İlan tarihinden itibaren hüküm ifade eden unsurlar nelerdir?  
13.SORU: Şirketin tüzel kişilik kazanmasından önce yapılan işlerin geçerliliği var mıdır? Şirketin bunda sorumluluğunedir?  
14.SORU: Kuruluş giderleri kimler tarafından karşılanır?  
15.SORU: Kanun hükümlerine aykırı kurulan şirket hukuken sakat mıdır?  
16.SORU: Gümrük Müşavirliği şirketlerinde dikkat edilecek husus nedir?  
17.SORU: Belediyelerin şirket kuruluşunda dikkat edilecek husus nedir?  
18.SORU: Limited şirketlerde şirket ortaklarının işe giriş ve işten ayrılış bildirge verme zorunluluğu var mıdır?  
19.SORU: Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerde aranan şartlar nelerdir?  
20.SORU: Bağımsız Denetime Tabi Olanların Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Nelerdir?  
21.SORU: Bağımsız denetim kapsamından ne zaman çıkartılır?  
22.SORU: Bağımsız Denetim Kapsamında, mevcut kıstas belirlenmesinde neler esas alınır?  
23.SORU: Bağımsız Denetim Dışında Kalanların denetimi nasıl gerçekleşir?  
24.SORU: Limited Şirketlerin denetimi zorunlu mudur?  
25.SORU: İnternet Sitesi açma zorunluluğu hangi şirketlere getirilmiştir?  
26.SORU: İnternet Sitesi hangi tarihe kadar kurulmalıdır?  
27.SORU: İnternet sitesi açılmaması Halinde Cezai yaptırım var mıdır?  
28.SORU: İnternet sitelerinde hangi ilanlar yapılacaktır?  
29.SORU: Ticaret Şirketleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenebilir mi?  
30.SORU: Limited Şirket ile anonim şirket kıyaslandığında hangisi avantajlı durumdadır?  
31.SORU: Limited Şirketler hangi işlerle uğraşabilir?  
32.SORU: Ultra Vires ne anlama gelmektedir? Ultra Viresin kaldırılması ne anlama gelmektedir?  
33.SORU: Şirket sermayesi ne kadar olmak zorundadır?  
34.SORU: Limited Şirketlerde hangi sermaye sistemi kabul edilmiştir?  
35.SORU: Limited Şirketlerde payların itibari değeri nedir? Ne kadar olmalıdır?  
36.SORU: Sermaye payı bölünebilir mi?  
37.SORU: Primli hisse senedi nedir? Limited Şirketler primli hisse senedi çıkarabilirler mi?  
38.SORU: Şirket sermeyesi hangi değerlerden karşılanır?  
39.SORU: Ayni değer olarak sermayeye konacak olan hususlarda aranan kıstaslar nelerdir?  
40.SORU: Sermayeye ilave edilemeyecek değerler nelerdir?  
41.SORU: Şirket kuruluşunda sermayenin tamamının ödenmesi zorunluluğu var mıdır?  
42.SORU: Şirket esas sermayesinin bedeli hangi şekilde ödenir?  
43.SORU: Limited şirketlerde ortak sayısında bir sınırlandırma var mıdır?  
44.SORU: Şirket ortakları şirket borçlarından sorumlu mudur?  
45.SORU: Tek kişiyle kurulan şirkette izlenecek yol nasıldır?  
46.SORU: Birden fazla kişiyle kurulan limitet, sonradan tek ortağa düşebilir mi? Nasıl bir yol izlenmesi gerekir?  
47.SORU: Şirket, tek ortağın kendisi olacağı şeklinde şirketin payını iktisap edebilir mi? Şirket ortaklarının şirket borçlarında sorumluluğu nedir?  
48.SORU: Esas sözleşmeye ihtiyari hükümler konması hangi şartlara bağlıdır?  
49.SORU: Şirkete konulacak ayinlere değer biçilir mi? Kim tarafından değer biçilir?  
50.SORU: Limited Şirketlerde Kuruluşunda Nakdi Sermayesi nasıl ödenir?  
51.SORU: Sermayenin Bloke Ettirilmeyeceği Haller Nelerdir?  
52.SORU: Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmemesi veya zamanında yerine getirilmemesi halinde neler yapılır?  
53.SORU: Ülkemizde detektiflik şirketi kurulabilir mi?  
54.SORU: Limited Şirketlere gayrimenkul değerleme işlemi yapabilir mi?  
55.SORU: Lisanslı depoculuk yapmak için izin gerekli midir?  
56.SORU: Serbest Bölgelerde çalışacak şirketlerin izin alması zorunlu mudur?  
2. BÖLÜM
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
1.SORU: Limitet Şirketlerde ana sözleşme değişikliği hangi kanun maddeler ile düzenlenmiştir?  
2.SORU: 6102 sayılı TTK intibak işleminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?  
3.SORU: Eski kanun hükümlerinin geçerliğinin devam ettiği haller nelerdir?  
4.SORU: Kanuna intibak ve uygulanacak karar nisaplarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  
5.SORU: Esas sözleşme değişikliği esnasında değiştirilecek hususlara ilişkin nasıl bir yol izlenmelidir?  
6.SORU: Esas Sözleşme değişikliği esnasında istenen belgeler nelerdir?  
7.SORU: Unvan değişikliğine ilişkin değişiklik sırasında yapılması gerekenlere nelerdir?  
8.SORU: Ticaret Unvanları Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?  
9.SORU: Amaç konu değişikliği sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  
10.SORU: Toplantı yeter sayıları her genel kurul toplantısı için aynı mıdır?  
11.SORU: Genel Sözleşme Değişiklikleri İçin gerekli olan Toplantı ve Karar Nisapları Nasıldır?  
12.SORU: Özel Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Nisapları nasıl olmak zorundadır?  
13.SORU: Tüm Ortakların İttifakını gerektiren Özel Sözleşme Değişikliklerine ait hususlar nelerdir?  
14.SORU: Ek Ödeme Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hangi hallerde istenebilir?  
15.SORU: Genel Kurulda Temsil Edilen Oyların En Az 2/3 gerektiren sözleşme değişiklikleri nelerdir?  
16.SORU: Daha ağır bir nisap için aranacak nisap şartı nedir?  
17.SORU: Yeni Kanuna intibak amacıyla yapılacak sözleşme değişiklikleri için toplantı ve karar yeter sayıları nelerdir?  
18.SORU: Esas sözleşme değişikliklerinin tescili ve ilanı zorunlu mudur?  
3. BÖLÜM
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI 1. KISIM
SERMAYE ARTIRIMI
1.SORU: Limitet şirketlerde sermaye artırımı hangi yollarla gerçekleşir?  
2.SORU: Sermaye artırımlarında hangi kanun hükümleri uygulanır?  
3.SORU: Limitet Şirketlerde sermaye artırımına karar verecek kurul hangisidir?  
4.SORU: Sermaye artırımının tescil ve ilanı zorunlu mudur?  
5.SORU: Sermaye artırımı beyanı ne demektir, nasıl düzenlenir?  
6.SORU: Sermaye olarak konulacak unsurlardan aranan şartlar nelerdir?  
7.SORU: Sermaye olarak konulamayacak hususlar nelerdir?  
8.SORU: Şirkete ayin sermaye konulması halinde yapılacak işlemler nelerdir?  
9.SORU: Şirkette sermaye artırımı hangi yollarla yapılır?  
10.SORU: Sermaye artırımı hangi maddelerle düzenlenmiştir?  
11.SORU: Sermaye artırımında tadil tasarılarının şekli hazırlanması nasıl olur?  
12.SORU: Nakit artırım dışında bir sermaye artırımı olduğunda ödemeler nasıl yapılır?  
13.SORU: Sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanımı nasıl olur? Yeni ortaksermaye artırımına iştirak ederek katılabilir mi?  
14.SORU: Ortaklar rüçhan hakkını kaç gün içinde kullanmak zorundadır?  
15.SORU: Rüçhan hakkının kullanılması kaldırılıp sınırlandırılır mı?  
16.SORU: Yeni pay alma hakkını kuvvetlendirip, ortakları koruyan hususlar var mıdır?  
17.SORU: Rüçhan hakkının haklı sebepler sınırlandırılıp, kaldırılmasında aranacak nisaporanı nedir?  
18.SORU: Sermaye artırımını İç Kaynaklardan yapmak mümkün müdür?  
19.SORU: Hangi iç kaynaklar sermayeye konabilir?  
20.SORU: Ayni sermaye kapsamında olan unsurlar nelerdir?  
21.SORU: Ayni haklar üzerinde haciz olması, sermaye olarak konmasına engel midir?  
22.SORU: Ayni sermayenin değerlendirmesini kimler yapabilir?  
23.SORU: Ayni sermayenin yanlış değerlendirilmesinde cezai yaptırım var mıdır?  
24.SORU: Bilirkişinin hazırlayacağı değerleme raporu içeriği nelerden oluşur?  
25.SORU: Bilirkişi raporuna itiraz hakkı var mıdır? Kimlere aittir? İtiraz süresi ne kadardır?  
26.SORU: Fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye artırımı yapılabilir mi?  
27.SORU: Sermayeye eklenmesi mümkün olan iç kaynaklar nelerdir?  
28.SORU: Fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye artırılırsa hangi sonuçlar ortaya çıkar?  
29.SORU: Sermaye artırımlarının tescilinde izlenecek yol nedir?  
30.SORU: Sermaye artırımında tespit raporu istenmesi zorunlu mudur?  
2. KISIM
SERMAYE AZALTIMI
31.SORU: Şirket sermayesinin azaltılması ne anlama gelir?  
32.SORU: Limitet şirketlerde sermaye azaltılmasına neden gidilir?  
33.SORU: Sermaye azaltılmasında hangi kanun hükümleri uygulanır?  
34.SORU: Sermaye azaltılmasına karar verecek olan genel kurul hangi işlemleri yapmalıdır?  
35.SORU: Kar’dan pay verilmesi halinde bilanço açığı oluşur mu? Böyle birdurumda sermaye azaltımı gerekir mi?  
36.SORU: Sermaye Azaltılmasında Uygulanacak Prosedürler Nelerdir?  
37.SORU: Sermaye azaltımında alacaklılara çağrıda bulunulması nasıl gerçekleşir?  
38.SORU: Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin işlemlerin yerine getirilmesini açıklayınız?  
39.SORU: Sermaye azaltılmasının tescili zorunlu mudur?  
40.SORU: Esas sermaye azaltımı hangi yöntemle yapılır?  
41.SORU: Payların İtibari Değerinin Düşürülmesini açıklayınız?  
42.SORU: Payların Sayılarının Birleştirilmesi yoluyla sayıların azaltılması mümkün müdür?  
43.SORU: Payların sayılarının yok edilerek sayıların azaltılmasını açıklayınız?  
44.SORU: Şirketler neden sermayesini azaltır?  
45.SORU: Sermaye Azaltılmasının Vergisel Sonuçları Nelerdir?  
46.SORU: Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen veya zamanında yerine getirmeyen ortak veya ortaklardan faiz istenebilir mi?  
47.SORU: Ortağım Şirketten alacağının ayni sermaye olarak konulmasında Bilirkişi raporu aranır mı?  
48.SORU: Sermaye azaltılmasında istenen belgeler nelerdir?  
4. BÖLÜM
GENEL KURULLARI
1.SORU: Genel Kurullar Hangi Kanun Maddeleriyle Düzenlenmiştir?  
2.SORU: Limited Şirketlerde Genel Kurul İfadesi ne anlama gelmektedir? Ortaklar Kurulu kararıyla arasındaki fark nedir?  
3.SORU: Genel Kurul Toplantıları Kaç Çeşittir? Hangi amaçla ne zaman toplanırlar?  
4.SORU: Tek ortaklı limited şirketlerde genel kurulun yetkilerini kullanımı nasıl gerçekleşir?  
5.SORU: Genel Kurulu kimler toplantıya çağırabilir?  
6.SORU: Süresi sona eren müdürler toplantıya çağırabilir mi?  
7.SORU: Toplantıya çağrı ve gündem konusunda hangi hususlara dikkat edilmelidir?  
8.SORU: Genel Kurul toplantısına çağrının usulü nasıl olmalıdır?  
9.SORU: Genel Kurul toplantısına davetin süresi ne kadardır?  
10.SORU: Limited şirketlerde çağrısız genel kurula dair işlemler anonim şirketlerle aynı mıdır?  
11.SORU: Genel kurulun toplantıya yapılmadan karar alması mümkün müdür?  
12.SORU: Genel kurul toplantısının gündemi nasıl oluşur, nelere dikkat edilmelidir?  
13.SORU: Genel kurul toplantısı öncesi hazır bulunanlar listesi nasıl hazırlanır?  
14.SORU: Genel Kurul toplantı tutanağı niteliği nasıl olmalıdır?  
15.SORU: Toplantılara bakanlık temsilcisi katılmak zorunda mıdır?  
16.SORU: Limited Şirket genel kuruluna kimler katılabilir?  
17.SORU: Genel kurula elektronik ortamda düzenlemesi mümkün müdür?  
18.SORU: Genel kurul toplantısına yetkisiz katılmak mümkün müdür?  
19.SORU: Genel kurullarda karar alma nisapları nasıldır?  
20.SORU: Genel kurullarda özel karar alma yeter sayısı nasıldır?  
21.SORU: Limited şirketlerde ortakların genel kurulda oy hakları var mıdır?  
22.SORU: Limited şirketlerde imtiyazlı oy var mıdır?  
23.SORU: Limited şirketlerde oy kullanılamayacak haller nelerdir?  
24.SORU: Ortaklar şirket genel kurula katılmak zorunda mıdır?  
25.SORU: Limited şirketlerde genel kurul kararlarının iptalini nasıl olur?  
26.SORU: İptal davasını kimler açabilir?  
27.SORU: Toplantıya katılmamak, iptal davası açma hakkını ortadan kaldırır mı?  
28.SORU: Limited şirket genel kurul kararlarının butlan halinde olması ne demektir?  
29.SORU: Genel Kurulun devredemeyeceği yetkiler nelerdir?  
30.SORU: Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü durumda genel kurulun devredemeyeceği yetkiler nelerdir?  
31.SORU: Tek ortaklı şirketlerde genel kurul yapma zorunluluğu var mıdır?  
32.SORU: Olağan Genel Kurulları ne zaman toplanır?  
33.SORU: Olağan üstü genel kurulları ne zaman toplanır?  
34.SORU: Genel Kurul toplantı çağrısı ne zaman yapılmalıdır?  
35.SORU: Toplantı için belirlenmiş gündem maddesi ile ilgili öneriler nasıl yapılmalıdır? Bunların geçerlilik şartı nedir?  
36.SORU: Genel kurullarda oy hakkı nasıl hesaplanır?  
37.SORU: Limited Şirketin yönetiminde olan kişi müdürleri ibra edebilir mi?  
38.SORU: Şirketin kendi esas sermaye payının iktisabında kimler oy kullanamaz?  
39.SORU: Şirket ortağı bağlılık ve rekabet yasağına ilişkin kararlarda oy kullanabilir mi?  
40.SORU: Şirket olağan genel kurul kararlarını hangi nisapla alabilir?  
41.SORU: Şirket önemli kararları nelerdir?  
42.SORU: Şirket bunları hangi nisapla alabilir?  
43.SORU: Tescil ve ilana tabi olmayan genel kurullar kararları nelerdir?  
44.SORU: Tescil ve ilana tabi olan genel kurul kararları nelerdir?  
45.SORU: Genel Kurul toplantı tutanaklarının tescil ve ilanından kim sorumludur?  
46.SORU: Limited şirketlerde karar nisapları nelerdir?  
47.SORU: Limited Şirket genel kurul toplantılarının çağrısız yapılması durumunda izlenecek yol nedir?  
5. BÖLÜM
ORTAKLARIN HAK VE SORUMLULUĞU
1.SORU: Şirket ortaklarına yeni yasa ile birlikte tanınan haklar nelerdir?  
2.SORU: Limited Şirket ortakları şirket borçlarında sorumlu mudur?  
3.SORU: Şirket esas sözleşmesinde ek ödeme ve yan edim olmadığı takdirde, bu ödeme yükümlülüklerinde ortaklar sorumlu olacak mıdır?  
4.SORU: Şirket kuruluşundan sonrada şirket ortaklarına ek ödeme ve yan edimler yükümlülüğü verilebilir mi?  
5.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasında ya da azaltılmasında aranan şartlar nelerdir?  
6.SORU: Ek ödeme ve yan edim için genel kurulda aranacak nisap oranı nedir?  
7.SORU: Ek ödeme yükümlülüğü nedir?  
8.SORU: Şirket ortaklarından hangi hallerde ek ödeme istenebilir?  
9.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünü ortaklardan kim isteyecektir?  
10.SORU: Ek ödemeyle belirlenmiş bir üst sınır var mıdır?  
11.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir ortağın sorumluluğundan diğer ortaklar sorumlu mudur?  
12.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde doğacak cezai sorumluluk nedir?  
13.SORU: Şirketten ayrılan ortağın ek ödeme sorumluluğu nedir?  
14.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünün eski ortaktan istenme süresi ne kadardır?  
15.SORU: Şirketin mali durumunun düzeltilmesi halinde ödenen ek ödeme yükümlülüklerin akıbet ne olacaktır?  
16.SORU: Şirket kendi pay senetlerini iktisap etmesi halinde ek ödeme yükümlülükleri ne olacaktır?  
17.SORU: Limited şirket ortakları hangi sigorta kapsamındadır?  
18.SORU: Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen veya zamanında yerine getirmeyen ortak veya ortaklardan faiz istenebilir mi?  
19.SORU: Şirket ortağının şirkete borçlanması mümkün müdür?  
6. BÖLÜM
ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ
1.SORU: Limited Şirketlerde pay devri tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
2.SORU: Limited Şirketlerde tek ortağa düşme halinde yapılacak işlemler nelerdir?  
3.SORU: Limited Şirketin tek ortaklı limited şirkete dönüşmesinde tescil için gerekli evraklar nelerdir?  
4.SORU: Pay devirleri noterden yapılmak zorunda mıdır?  
5.SORU: Pay devri için genel kurul şartı aranır mı?  
6.SORU: Limited Şirketlerde ortakların pay devri sonucunda amme borçlarında doğan sorumluluğu nelerdir?  
7.SORU: Tahsil edilemeyen amme alacakları hali ne anlama gelir?  
8.SORU: Amme alacaklarından devir eden ve devir alanın birlikte sorumluluğu var mıdır?  
9.SORU: Limited Şirketlerde şirket ortağı şirketten nasıl çıkarılır?  
10.SORU: Ortaklıktan çıkarılan kişinin yasal hakları nelerdir?  
11.SORU: Şirket esas sözleşmesinde çıkarılma gerekçeleri belirtilmemiş ise ortaklıktan çıkarılma işlemi mümkün müdür?  
12.SORU: Esas sözleşmeye ortaklıktan çıkarmaya dair sonrada yapılacak ilaveler için nasıl bir nisap oranı gereklidir?  
13.SORU: Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Hakkını nasıl gerçekleşir?  
14.SORU: Ortakların çıkmaya katılma hakkı var mıdır?  
15.SORU: Ticaret sicil Müdürlükleri, icra müdürlükleri tarafından kendilerine gönderilen haciz bildirimlerini karşısında ne yapmalıdır?  
16.SORU: Haciz bildirimleri şirket pay defterine işlenmek zorunda mıdır?  
17.SORU: Haczin pay defterine işlenmemesinin yasal bir yaptırımı var mıdır?  
18.SORU: Şirket ortağından alacaklı olan kişi ortağın hangi haklarına haciz koyabilir?  
19.SORU: Alacaklının rızası olmadan haczin devri mümkün müdür?  
7. BÖLÜM
KISMİ VE TAM BÖLÜNME 1. KISIM
TAM BÖLÜNME
1.SORU: Bölünme hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Tam bölünme nedir?  
3.SORU: Limited şirket tam bölünme işleminde bölünen şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
4.SORU: Limited şirket tam bölünme işleminde bölünmeye katılan şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
5.SORU: Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklarının haklarını korunması amacıyla yapması gerekenler nelerdir?  
6.SORU: Bölünme sebebiyle inceleme hakkı ne zaman ve nerede yayınlanır?  
2. KISIM
KISMİ BÖLÜNME
7.SORU: Kısmi Bölünme nedir?  
8.SORU: Kısmi bölünme işlemi yapılırken bilanço düzenlemesi esası nasıl olur?  
9.SORU: Limited şirket kısmi bölünme işleminde bölünen şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
10.SORU: Limited şirket kısmi bölünme işleminde bölünmeye katılan şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
11.SORU: Alacaklıların alacağının tehlikeye düşmediği kimin tarafından tespit edilmelidir?  
12.SORU: Bölünme raporu hazırlama zorunluluğu var mıdır?  
13.SORU: Ortakların inceleme hakkı var mıdır?  
14.SORU: Bölünme sözleşmesi üzerinde 6 aydan daha uzun bir zaman geçmesi durumunda bilanço geçerliliği devam edecek midir?  
15.SORU: Alacaklılara çağrı hangi hallerde yapılmaz?  
16.SORU: Bölünmeden dolayı sermaye artırımı yapan ya da yeni kurulan şirkete konulan ayni sermaye süreci nasıl işler?  
17.SORU: Bölünme planı ve sözleşmesi ne zaman düzenlenmelidir?  
18.SORU: Bölünme planı ve sözleşmesi imzalanmalı mıdır?  
19.SORU: Bölünme planı veya sözleşmesinde hangi hususlar yer alır?  
20.SORU: Bölünme raporunun özellikler ve içeriği nasıl olmalıdır?  
21.SORU: Bölünme raporu hangi durumda hazırlanmaz?  
22.SORU: Bölünmeye katılan şirket ortaklarına çağrı nasıl yapılır?  
23.SORU: Bölünme sırasında alacaklılara çağrı nasıl yapılır?  
24.SORU: Kısmi bölünme esnasında ayni sermaye karşılığı elde edilen hisseler sermaye azaltılmasına neden olur mu?  
25.SORU: Kısmi bölünme ile bölünmeye ilişkin sermaye artırımı ve azaltımı kararlarının nisapları nasıldır?  
26.SORU: Bölünme işlemi ne zaman geçerlilik kazanacaktır?  
27.SORU: Bölünme işleminde alacaklının bulunmaması nasıl tespit edilir, alacaklının olmaması durumunda ilan yükümlülüğü devam eder mi?  
8. BÖLÜM
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
1.SORU: Tür değişikliği kanunun hangi hükümlerinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Limited Şirketten anonim şirkete dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
3.SORU: Limited şirket anonim şirkete dönüşürken aranan nisap oranı nedir?  
4.SORU: Anonim Şirketten Limited Şirkete dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
5.SORU: Anonim şirketler limited şirkete dönüşürken aranacak karar nisabı oranı nedir?  
6.SORU: Kollektif ve Komandit şirketten limited şirkete dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
7.SORU: Kollektif ve Komandit şirketten limited şirkete dönüşümde aranan nisap oranı nedir?  
8.SORU: Ticari İşletmenin Limited Şirkete dönüşmesinde istenen belgeler nelerdir?  
9.SORU: Limited Şirketten Ticari İşletmeye dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
10.SORU: Hangi şirket türleri Anonim Şirkete dönüşebilir?  
11.SORU: Hangi şirket türleri Limited Şirkete dönüşebilir?  
12.SORU: Hangi şirket türleri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirkete dönüşebilir?  
13.SORU: Hangi şirket türleri Kollektif Şirkete dönüşebilir?  
14.SORU: Hangi şirket türleri Aşağıdaki şirket türü Komandit Şirkete dönüşebilir  
15.SORU: Kooperatif limited şirkete dönüşürken aranan karar nisap oranı nedir?  
16.SORU: Tür Değiştirmeden işlemi ile birlikte ayrı bir tüzel kişilik mi doğmuştur?  
17.SORU: Tür değiştirmede temel ilke nedir?  
18.SORU: Tür değiştirme sebebiyle ortağın şirketteki varlığı ortadan kaldırılmasının sonuçları nelerdir?  
19.SORU: Pay sahibinin sınırlandırılamayacağı haklar nelerdir?  
20.SORU: Tür değiştirme esnasında hangi kanuni hükmüler uygulanır. İstisnası var mıdır?  
21.SORU: Ara Bilanço hani koşullarda çıkarılır?  
22.SORU: Müdürler tarafından hazırlanacak tür değiştirme raporunun içeriğinde neler yer alır?  
23.SORU: Tür değiştirme raporunun hazırlanması zorunlumdur?  
24.SORU: KOBi nedir ve bunu tespitini kim yapacaktır?  
25.SORU: Tür Değiştirmede ortakların hak ve sorumlulukları nelerdir?  
26.SORU: Şirketlerin Tür Değiştirme Nedenleri Nelerdir?  
9. BÖLÜM
BİRLEŞME
1.SORU: Birleşmeye ilişkin düzenlemeler hangi kanun maddesinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Birleşme nedir?  
3.SORU: Birleşme kaç türlü gerçekleşir?  
4.SORU: Birleşme için kaç şirkete ihtiyaç vardır?  
5.SORU: Birleşme esnasında sermaye artırımı zorunlu mudur?  
6.SORU: Limited Şirketler hangi sermaye şirketleriyle ve diğer türlerle birleşebilir?  
7.SORU: Devrolan şirket birleşme tescili sırasında hangi evrakları sicil müdürlüğüne vermek durumundadır?  
8.SORU: Devralan şirket birleşme tescili sırasında hangi evrakları sicil müdürlüğüne vermek durumundadır?  
9.SORU: Tasfiye Halinde bir şirket birleşmeye katılabilir mi?  
10.SORU: Tasfiye Halindeki şirket hangi durumda devralan şirket olabilir?  
11.SORU: Birleşme esnasında, ilk tescil işlemini hangi şirket yapmalıdır?  
12.SORU: Yeni Kuruluş şeklinde birleşmede en az kaç şirket olmalıdır?  
13.SORU: Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri kaç şekilde yapılır?  
14.SORU: Birleşme sözleşmeleri yazılı olmak zorunda mıdır?  
15.SORU: Birleşme sözleşmesinin içeriğinde neler olmalıdır?  
16.SORU: Birleşmenin tesciline müteakip devrolan şirketin akıbeti ne olur?  
17.SORU: Birleşme işlemi tescilinden itibaren SGK bildirilmesi zorunluluğu var mıdır?  
18.SORU: Şirket birleşmesinde devrolunan şirketin ortakların hakları nelerdir?  
19.SORU: Şirket birleşmelerinde ortak haklarının hesaplanması kriteri nedir?  
20.SORU: Değişim oranı belirlenirken için aranan şart nedir?  
21.SORU: Şirket birleşmelerinde ayrılma akçesi nakit olmak zorunda mıdır?  
22.SORU: Ayrılma akçesi nakit olarak nereden ödenir?  
23.SORU: Şirket birleşmesinde devralan sermayesini artırmak zorunda mıdır?  
24.SORU: Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeden kaynaklanan tüm bilgileri kimlere ve hangi şartlarda vermek zorundadır?  
25.SORU: Birleşme sırasında hangi bilgiler, evraklar kaç gün içinde incelemeye sunulmalıdır?  
26.SORU: Birleşmede ortakların sorumlulukları nelerdir?  
27.SORU: Birleşmede şirket borçlarından doğan ortakların kişisel sorumluluğuna dair talepler ait zamanaşımı süresi ne kadardır?  
10. BÖLÜM
YÖNETİM VE TEMSİL
1.SORU: Limited Şirketlerde müdür atamasında istenen belgeler nelerdir?  
2.SORU: Temsil Yetkisinini Sınırlandırılmasına İlişkin İç Yönerge tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
3.SORU: Limited Şirketlerde müdürler hepsi dışarıdan olabilir mi?  
4.SORU: Limited Şirketlerde şirket müdürlerinin yetkisi sınırlandırılabilinir mi?  
5.SORU: Limited Şirketin yetkilerinin sınırlandırılması için izlenecek yol nedir?  
6.SORU: Limited Şirket müdür ataması esas sözleşmesinde düzenlenmesi şartmıdır?  
7.SORU: Birden fazla müdür olduğu takdirde müdürler kuruluna ihtiyaç varmıdır?  
8.SORU: Şirket müdürlerinin Türkiye’de oturma zorunluluğu varmıdır?  
9.SORU: Tüzel kişiler şirkete müdür olarak seçilebilir mi?  
10.SORU: Şirket müdürleri dört yıllık fakülte mezunu olmak zorundamıdır?  
11.SORU: Müdürler Kurulu başkanının görevleri nelerdir?  
12.SORU: Şirket müdürlerinin yetki kapsamının sınırı nedir?  
13.SORU: Temsil yetkisi hukuken sakat doğmuş olan müdürlerin dışarıya karşı durumuu nedir?  
14.SORU: Müdürlerin temsil şekli nasıl olmalıdır?  
15.SORU: Ticari mümessil ve vekilin temsil yetkisi var mıdır?  
16.SORU: Müdürlerin bilgi alma hakkı varmıdır?  
17.SORU: Borca batıklık durumunda müdürlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?  
18.SORU: Limited şirket müdürünün şirkete borçlanması mümkünmüdür?  
19.SORU: İstisnası varmıdır?  
20.SORU: Şirket müdürü ortak olursa şirkete borçlanması mümkün müdür?  
21.SORU: Limited şirketin temsili, temsil yetkisi kimlere devredilebilir?  
22.SORU: Ticari Mümessil ve ticari vekili kimler atayabilir?  
23.SORU: Müdürlerin ticari vekilleri ve mümessilleri azletme yetkisi var mıdır?  
24.SORU: Limited şirket müdürlerinin ibrasında oy kullanma hakkı kimlere aittir?  
25.SORU: Kaç türlü İbra vardır?  
11. BÖLÜM
TASFİYE TERK VE TASFİDEN DÖNME
1.SORU: Tasfiyeye giriş işlemlerinde Ticaret Sicil sürecinde istenen belgeler nelerdir?  
2.SORU: Tasfiyeden dönüş işlemlerinde Ticaret Sicil sürecinde istenen belgeler nelerdir?  
3.SORU: Tasfiye sonu kapanış işlemlerinde Ticaret Sicil sürecinde istenen belgeler nelerdir?  
4.SORU: Limited Şirketin kapanış süresi ne zaman sonra yapılır?  
5.SORU: Limited şirketler kanuna aykırı kurulmuş ise şirketin feshini kimler isteyebilir?  
6.SORU: Mahkemeler fesih talebini hemen karara bağlar mı?  
7.SORU: Şirkete dava açılabilmesi için hak düşürücü süre var mıdır?  
8.SORU: Pay sahipleri hangi durumda şirketin feshini isteyebilir?  
9.SORU: Limited şirketlerde ortakların şirketin feshini isteme hakları kaç durumda düzenlenmiştir?  
12. BÖLÜM
ŞUBE AÇILIŞI
1.SORU: Limited Şirketler şubelerini tescil ve ilan ettirmek zorunda mıdır?  
2.SORU: Şube nedir?  
3.SORU: Şubeye sermaye tahsisi zorunlu mudur?  
4.SORU: Şubenin Ticaret Unvanı Nasıl Olmalıdır?  
5.SORU: Şubeyi Tescil Ettirmemenin Cezası Varmıdır?  
6.SORU: Limited Şirket şube açılışında istenen belgeler nelerdir?  
7.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
8.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin adres naklinde istenen belgeler nelerdir?  
9.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin müdür atamasında tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
10.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin sermaye artırımları tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
11.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin ticaret ünvanı, amaç ve konu değişikliği tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
12.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin merkez nakli tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
13.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin tasfiye giriş tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
14.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin tasfiye sonu kapanışı tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
15.SORU: Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye’de Tali Şubelerinin Açılmasında İstenen Belgeler Nelerdir?  
16.SORU: Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye’de Tali Şubelerinin Unvan Değişikliğinde İstenen Belgeler Nelerdir?  
13. BÖLÜM
BORCA BATIKLIK
1.SORU: Borca batıklık nedir?  
2.SORU: Limited Şirket sermayenin ½ sinin kaybetmesi durumunda hangi işlemleri yapmalıdır?  
3.SORU: Limited şirket müdürler kurulu hazırlayacağı faaliyet raporunda neleri göstermelidir?  
4.SORU: Limited Şirket sermayenin 2/3’ünü kaybetmesi durumunda hangi işlemleri yapmalıdır?  
5.SORU: Limited Şirket sermayeni kaybetmesi halinde sermaye azaltmasına gideceği zaman nelere dikkat etmelidir?  
6.SORU: Şirket sermaye azaltılmasına gittiği takdirde, azaltılan sermayeden vergi ödemek durumunda mıdır?  
7.SORU: Limited şirket müdürü şirketin borca batıklık durumuna düştüğüne dair emarelere rastladığı durumda ne yapmalıdır?  
8.SORU: Teknik iflas nedir? Teknik İflastan nasıl çıkılır?  
9.SORU: Borca Batıklıktan nasıl çıkılır?  
10.SORU: Sermaye Tamamlama Fonu Oluşturulması ve Zararın Kapatılmasını izah ediniz?  
11.SORU: Sermaye artırımını izah ediniz?  
12.SORU: Acz durumuna düşen şirket sermaye artırımı yaparken sermayesini ne kadarlık bir tutara çıkarmak durumundadır?  
13.SORU: Şirket ortakları şirketin iflas ertelenmesini mahkemeden isteyebilir mi?  
14.SORU: Limited Şirketin borca batıklığı önleyici tedbirler nelerdir?  
15.SORU: Limited şirketin borca batıklıktan çıkamaması halinde yapılacak işlem nedir?  
EKLER 1. BÖLÜM:
KURULUŞ
1. ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ  
2. BANKA MEKTUBU ÖRNEĞİ  
3. KURUCULAR BEYANI  
2. BÖLÜM:
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
1. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ÖRNEĞİ  
3. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
4. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrılı)  
5. LİMİTED ŞİRKET ……… TARİHİNDE YAPILAN …… AİT GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
3. BÖLÜM:
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI
1. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ÖRNEĞİ  
3. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
4. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrılı)  
5. LİMİTED ŞİRKET ……… TARİHİNDE YAPILAN …… AİT GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
6. GENEL KURULA ÇAĞRI ÖRNEĞİ  
7. VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ  
8. SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN ÇAĞRI ÖRNEĞİ  
9. SERMAYE TAAHHÜDÜNÜ ÖDEMEYE ÇAĞRI ÖRNEĞİ  
4. BÖLÜM:
GENEL KURULLAR
1. GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRILI YAPILMASI VE GÜNDEMİNE DAİR MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ  
2. GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILMASI VE GÜNDEMİNE DAİR MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ  
3. GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISININ TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNDE İLAN EDİLMESİ TALEBİ ÖRNEĞİ  
4. ORTAKLARA GÖNDERİLECEK ÇAĞRILI DAVET YAZISI ÖRNEĞİ  
5. ORTAKLARA GÖNDERİLECEK ÇAĞRISIZ DAVET YAZISI ÖRNEĞİ  
6. GENEL KURULU TOPLANTISI VEKALETNAME ÖRNEĞİ  
7. TOPLANTI GÜNDEM ÖRNEĞİ  
8. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
9. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrılı)  
10. ALTERNATİF GENEL KURUL ÖRNEKLERİ (Adres Değişikliği)  
11. ALTERNATİF GENEL KURUL ÖRNEKLERİ (Müdür İstifası/Yeni Müdür Ataması)  
12. LİMİTED ŞİRKET ……… TARİHİNDE YAPILAN …… AİT GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
13. GENEL KURULUN TESCİLİ İÇİN TİCARET SİCİLE BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
5. BÖLÜM:
ORTAKLARIN HAK VE SORU:MLULUĞU
1. SERMAYE BORCUNU YERİNE GETİRMEYEN ORTAĞA FAİZ KONMASINA İLİŞKİN ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ  
2. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
6. BÖLÜM:
PAY DEVRİ
1. PAY SENEDİ DEVRİ TESCİL TALEBİ DİLEKÇESİ  
2. PAY SENEDİ DEVRİ GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
3. PAY SENEDİ DEVRİ GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
4. HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  
7. BÖLÜM:
KISMİ VE TAM BÖLÜNME
1. BÖLÜNME İŞLEMİ İNCELEME HAKKI DUYURUSU  
2. KOBİ TANIMA İLİŞKİN TESPİT RAPORU  
3. BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ YA DA PLANI  
4. BÖLÜNMEDEN DOLAYI ALACAKLILARA ÇAĞRI  
5. TAM BÖLÜNMEDE TESPİT RAPORU  
6. BÖLÜNME RAPORU  
8. BÖLÜM:
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
1. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
9. BÖLÜM:
BİRLEŞME
1. BİRLEŞME  
10. BÖLÜM:
YÖNETİM VE TEMSİL
1. MÜDÜR ATAMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. MÜDÜR ATAMASINA GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
3. YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ  
11. BÖLÜM:
TASFİYE TERK VE TASFİDEN DÖNME
1. TASFİYEYE GİRİŞ DİLEKÇESİ  
2. TASFİYEYE SONU KAPANIŞ DİLEKÇESİ  
3. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ  
12. BÖLÜM:
ŞUBE AÇILIŞI
1. ŞUBE AÇILIŞ DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. ŞUBE AÇILIŞ GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
13. BÖLÜM:
BORCA BATIKLIK
1. BORCA BATIKLIK DURUMU HESAPLAMA ÖRNEĞİ  
Kaynakça  
 


Oruç Hami Şener
Ekim 2020
90.00 TL
İndirimli: 81.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Fatih Bilgili ...
Ekim 2020
38.00 TL
İndirimli: 34.20 TL (%9)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
177.00 TL
İndirimli: 132.90 TL (%24)
Sepete Ekle
Ömer Korkut ...
Ekim 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
1. BÖLÜM
KURULUŞ
1.SORU: Limited Şirketlerin kuruluşuna dair hususlar TTK’nın hangi maddelerinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Yeni TTK’da Limited şirket nasıl tanımlanmıştır?  
3.SORU: Limited şirketler, eski TTK ile yeni TTK göre kıyaslandığında hangi açından farklılık gösterirler?  
4.SORU: Şirket kuruluşunda Bakanlık iznine ihtiyaç var mıdır?  
5.SORU: Şirketin kurulması ile tüzel kişilik kazanması arasında fark var mıdır?  
6.SORU: Limited şirketlerde kuruluş belgeleri belerdir?  
7.SORU: Kurucular beyanı nedir? Güvenli kuruluş ilkesi nedir? Nasıl sağlanır?  
8.SORU: Başvuru dilekçesinde yer alan kayıtlar nelerdir?  
9.SORU: Şirket sözleşmesi yazılı olmak zorunda mıdır?  
10.SORU: Şirket sözleşmesinde hangi hususlar yazılmak zorundadır?  
11.SORU: Şirket sözleşmesine kurucuların takdirine bırakılan hususlar nelerdir? Bu hususların varlığı, bağlayıcılık değeri taşır mı?  
12.SORU: İlan tarihinden itibaren hüküm ifade eden unsurlar nelerdir?  
13.SORU: Şirketin tüzel kişilik kazanmasından önce yapılan işlerin geçerliliği var mıdır? Şirketin bunda sorumluluğunedir?  
14.SORU: Kuruluş giderleri kimler tarafından karşılanır?  
15.SORU: Kanun hükümlerine aykırı kurulan şirket hukuken sakat mıdır?  
16.SORU: Gümrük Müşavirliği şirketlerinde dikkat edilecek husus nedir?  
17.SORU: Belediyelerin şirket kuruluşunda dikkat edilecek husus nedir?  
18.SORU: Limited şirketlerde şirket ortaklarının işe giriş ve işten ayrılış bildirge verme zorunluluğu var mıdır?  
19.SORU: Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerde aranan şartlar nelerdir?  
20.SORU: Bağımsız Denetime Tabi Olanların Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Nelerdir?  
21.SORU: Bağımsız denetim kapsamından ne zaman çıkartılır?  
22.SORU: Bağımsız Denetim Kapsamında, mevcut kıstas belirlenmesinde neler esas alınır?  
23.SORU: Bağımsız Denetim Dışında Kalanların denetimi nasıl gerçekleşir?  
24.SORU: Limited Şirketlerin denetimi zorunlu mudur?  
25.SORU: İnternet Sitesi açma zorunluluğu hangi şirketlere getirilmiştir?  
26.SORU: İnternet Sitesi hangi tarihe kadar kurulmalıdır?  
27.SORU: İnternet sitesi açılmaması Halinde Cezai yaptırım var mıdır?  
28.SORU: İnternet sitelerinde hangi ilanlar yapılacaktır?  
29.SORU: Ticaret Şirketleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenebilir mi?  
30.SORU: Limited Şirket ile anonim şirket kıyaslandığında hangisi avantajlı durumdadır?  
31.SORU: Limited Şirketler hangi işlerle uğraşabilir?  
32.SORU: Ultra Vires ne anlama gelmektedir? Ultra Viresin kaldırılması ne anlama gelmektedir?  
33.SORU: Şirket sermayesi ne kadar olmak zorundadır?  
34.SORU: Limited Şirketlerde hangi sermaye sistemi kabul edilmiştir?  
35.SORU: Limited Şirketlerde payların itibari değeri nedir? Ne kadar olmalıdır?  
36.SORU: Sermaye payı bölünebilir mi?  
37.SORU: Primli hisse senedi nedir? Limited Şirketler primli hisse senedi çıkarabilirler mi?  
38.SORU: Şirket sermeyesi hangi değerlerden karşılanır?  
39.SORU: Ayni değer olarak sermayeye konacak olan hususlarda aranan kıstaslar nelerdir?  
40.SORU: Sermayeye ilave edilemeyecek değerler nelerdir?  
41.SORU: Şirket kuruluşunda sermayenin tamamının ödenmesi zorunluluğu var mıdır?  
42.SORU: Şirket esas sermayesinin bedeli hangi şekilde ödenir?  
43.SORU: Limited şirketlerde ortak sayısında bir sınırlandırma var mıdır?  
44.SORU: Şirket ortakları şirket borçlarından sorumlu mudur?  
45.SORU: Tek kişiyle kurulan şirkette izlenecek yol nasıldır?  
46.SORU: Birden fazla kişiyle kurulan limitet, sonradan tek ortağa düşebilir mi? Nasıl bir yol izlenmesi gerekir?  
47.SORU: Şirket, tek ortağın kendisi olacağı şeklinde şirketin payını iktisap edebilir mi? Şirket ortaklarının şirket borçlarında sorumluluğu nedir?  
48.SORU: Esas sözleşmeye ihtiyari hükümler konması hangi şartlara bağlıdır?  
49.SORU: Şirkete konulacak ayinlere değer biçilir mi? Kim tarafından değer biçilir?  
50.SORU: Limited Şirketlerde Kuruluşunda Nakdi Sermayesi nasıl ödenir?  
51.SORU: Sermayenin Bloke Ettirilmeyeceği Haller Nelerdir?  
52.SORU: Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmemesi veya zamanında yerine getirilmemesi halinde neler yapılır?  
53.SORU: Ülkemizde detektiflik şirketi kurulabilir mi?  
54.SORU: Limited Şirketlere gayrimenkul değerleme işlemi yapabilir mi?  
55.SORU: Lisanslı depoculuk yapmak için izin gerekli midir?  
56.SORU: Serbest Bölgelerde çalışacak şirketlerin izin alması zorunlu mudur?  
2. BÖLÜM
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
1.SORU: Limitet Şirketlerde ana sözleşme değişikliği hangi kanun maddeler ile düzenlenmiştir?  
2.SORU: 6102 sayılı TTK intibak işleminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?  
3.SORU: Eski kanun hükümlerinin geçerliğinin devam ettiği haller nelerdir?  
4.SORU: Kanuna intibak ve uygulanacak karar nisaplarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  
5.SORU: Esas sözleşme değişikliği esnasında değiştirilecek hususlara ilişkin nasıl bir yol izlenmelidir?  
6.SORU: Esas Sözleşme değişikliği esnasında istenen belgeler nelerdir?  
7.SORU: Unvan değişikliğine ilişkin değişiklik sırasında yapılması gerekenlere nelerdir?  
8.SORU: Ticaret Unvanları Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?  
9.SORU: Amaç konu değişikliği sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  
10.SORU: Toplantı yeter sayıları her genel kurul toplantısı için aynı mıdır?  
11.SORU: Genel Sözleşme Değişiklikleri İçin gerekli olan Toplantı ve Karar Nisapları Nasıldır?  
12.SORU: Özel Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Nisapları nasıl olmak zorundadır?  
13.SORU: Tüm Ortakların İttifakını gerektiren Özel Sözleşme Değişikliklerine ait hususlar nelerdir?  
14.SORU: Ek Ödeme Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hangi hallerde istenebilir?  
15.SORU: Genel Kurulda Temsil Edilen Oyların En Az 2/3 gerektiren sözleşme değişiklikleri nelerdir?  
16.SORU: Daha ağır bir nisap için aranacak nisap şartı nedir?  
17.SORU: Yeni Kanuna intibak amacıyla yapılacak sözleşme değişiklikleri için toplantı ve karar yeter sayıları nelerdir?  
18.SORU: Esas sözleşme değişikliklerinin tescili ve ilanı zorunlu mudur?  
3. BÖLÜM
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI 1. KISIM
SERMAYE ARTIRIMI
1.SORU: Limitet şirketlerde sermaye artırımı hangi yollarla gerçekleşir?  
2.SORU: Sermaye artırımlarında hangi kanun hükümleri uygulanır?  
3.SORU: Limitet Şirketlerde sermaye artırımına karar verecek kurul hangisidir?  
4.SORU: Sermaye artırımının tescil ve ilanı zorunlu mudur?  
5.SORU: Sermaye artırımı beyanı ne demektir, nasıl düzenlenir?  
6.SORU: Sermaye olarak konulacak unsurlardan aranan şartlar nelerdir?  
7.SORU: Sermaye olarak konulamayacak hususlar nelerdir?  
8.SORU: Şirkete ayin sermaye konulması halinde yapılacak işlemler nelerdir?  
9.SORU: Şirkette sermaye artırımı hangi yollarla yapılır?  
10.SORU: Sermaye artırımı hangi maddelerle düzenlenmiştir?  
11.SORU: Sermaye artırımında tadil tasarılarının şekli hazırlanması nasıl olur?  
12.SORU: Nakit artırım dışında bir sermaye artırımı olduğunda ödemeler nasıl yapılır?  
13.SORU: Sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanımı nasıl olur? Yeni ortaksermaye artırımına iştirak ederek katılabilir mi?  
14.SORU: Ortaklar rüçhan hakkını kaç gün içinde kullanmak zorundadır?  
15.SORU: Rüçhan hakkının kullanılması kaldırılıp sınırlandırılır mı?  
16.SORU: Yeni pay alma hakkını kuvvetlendirip, ortakları koruyan hususlar var mıdır?  
17.SORU: Rüçhan hakkının haklı sebepler sınırlandırılıp, kaldırılmasında aranacak nisaporanı nedir?  
18.SORU: Sermaye artırımını İç Kaynaklardan yapmak mümkün müdür?  
19.SORU: Hangi iç kaynaklar sermayeye konabilir?  
20.SORU: Ayni sermaye kapsamında olan unsurlar nelerdir?  
21.SORU: Ayni haklar üzerinde haciz olması, sermaye olarak konmasına engel midir?  
22.SORU: Ayni sermayenin değerlendirmesini kimler yapabilir?  
23.SORU: Ayni sermayenin yanlış değerlendirilmesinde cezai yaptırım var mıdır?  
24.SORU: Bilirkişinin hazırlayacağı değerleme raporu içeriği nelerden oluşur?  
25.SORU: Bilirkişi raporuna itiraz hakkı var mıdır? Kimlere aittir? İtiraz süresi ne kadardır?  
26.SORU: Fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye artırımı yapılabilir mi?  
27.SORU: Sermayeye eklenmesi mümkün olan iç kaynaklar nelerdir?  
28.SORU: Fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye artırılırsa hangi sonuçlar ortaya çıkar?  
29.SORU: Sermaye artırımlarının tescilinde izlenecek yol nedir?  
30.SORU: Sermaye artırımında tespit raporu istenmesi zorunlu mudur?  
2. KISIM
SERMAYE AZALTIMI
31.SORU: Şirket sermayesinin azaltılması ne anlama gelir?  
32.SORU: Limitet şirketlerde sermaye azaltılmasına neden gidilir?  
33.SORU: Sermaye azaltılmasında hangi kanun hükümleri uygulanır?  
34.SORU: Sermaye azaltılmasına karar verecek olan genel kurul hangi işlemleri yapmalıdır?  
35.SORU: Kar’dan pay verilmesi halinde bilanço açığı oluşur mu? Böyle birdurumda sermaye azaltımı gerekir mi?  
36.SORU: Sermaye Azaltılmasında Uygulanacak Prosedürler Nelerdir?  
37.SORU: Sermaye azaltımında alacaklılara çağrıda bulunulması nasıl gerçekleşir?  
38.SORU: Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin işlemlerin yerine getirilmesini açıklayınız?  
39.SORU: Sermaye azaltılmasının tescili zorunlu mudur?  
40.SORU: Esas sermaye azaltımı hangi yöntemle yapılır?  
41.SORU: Payların İtibari Değerinin Düşürülmesini açıklayınız?  
42.SORU: Payların Sayılarının Birleştirilmesi yoluyla sayıların azaltılması mümkün müdür?  
43.SORU: Payların sayılarının yok edilerek sayıların azaltılmasını açıklayınız?  
44.SORU: Şirketler neden sermayesini azaltır?  
45.SORU: Sermaye Azaltılmasının Vergisel Sonuçları Nelerdir?  
46.SORU: Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen veya zamanında yerine getirmeyen ortak veya ortaklardan faiz istenebilir mi?  
47.SORU: Ortağım Şirketten alacağının ayni sermaye olarak konulmasında Bilirkişi raporu aranır mı?  
48.SORU: Sermaye azaltılmasında istenen belgeler nelerdir?  
4. BÖLÜM
GENEL KURULLARI
1.SORU: Genel Kurullar Hangi Kanun Maddeleriyle Düzenlenmiştir?  
2.SORU: Limited Şirketlerde Genel Kurul İfadesi ne anlama gelmektedir? Ortaklar Kurulu kararıyla arasındaki fark nedir?  
3.SORU: Genel Kurul Toplantıları Kaç Çeşittir? Hangi amaçla ne zaman toplanırlar?  
4.SORU: Tek ortaklı limited şirketlerde genel kurulun yetkilerini kullanımı nasıl gerçekleşir?  
5.SORU: Genel Kurulu kimler toplantıya çağırabilir?  
6.SORU: Süresi sona eren müdürler toplantıya çağırabilir mi?  
7.SORU: Toplantıya çağrı ve gündem konusunda hangi hususlara dikkat edilmelidir?  
8.SORU: Genel Kurul toplantısına çağrının usulü nasıl olmalıdır?  
9.SORU: Genel Kurul toplantısına davetin süresi ne kadardır?  
10.SORU: Limited şirketlerde çağrısız genel kurula dair işlemler anonim şirketlerle aynı mıdır?  
11.SORU: Genel kurulun toplantıya yapılmadan karar alması mümkün müdür?  
12.SORU: Genel kurul toplantısının gündemi nasıl oluşur, nelere dikkat edilmelidir?  
13.SORU: Genel kurul toplantısı öncesi hazır bulunanlar listesi nasıl hazırlanır?  
14.SORU: Genel Kurul toplantı tutanağı niteliği nasıl olmalıdır?  
15.SORU: Toplantılara bakanlık temsilcisi katılmak zorunda mıdır?  
16.SORU: Limited Şirket genel kuruluna kimler katılabilir?  
17.SORU: Genel kurula elektronik ortamda düzenlemesi mümkün müdür?  
18.SORU: Genel kurul toplantısına yetkisiz katılmak mümkün müdür?  
19.SORU: Genel kurullarda karar alma nisapları nasıldır?  
20.SORU: Genel kurullarda özel karar alma yeter sayısı nasıldır?  
21.SORU: Limited şirketlerde ortakların genel kurulda oy hakları var mıdır?  
22.SORU: Limited şirketlerde imtiyazlı oy var mıdır?  
23.SORU: Limited şirketlerde oy kullanılamayacak haller nelerdir?  
24.SORU: Ortaklar şirket genel kurula katılmak zorunda mıdır?  
25.SORU: Limited şirketlerde genel kurul kararlarının iptalini nasıl olur?  
26.SORU: İptal davasını kimler açabilir?  
27.SORU: Toplantıya katılmamak, iptal davası açma hakkını ortadan kaldırır mı?  
28.SORU: Limited şirket genel kurul kararlarının butlan halinde olması ne demektir?  
29.SORU: Genel Kurulun devredemeyeceği yetkiler nelerdir?  
30.SORU: Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü durumda genel kurulun devredemeyeceği yetkiler nelerdir?  
31.SORU: Tek ortaklı şirketlerde genel kurul yapma zorunluluğu var mıdır?  
32.SORU: Olağan Genel Kurulları ne zaman toplanır?  
33.SORU: Olağan üstü genel kurulları ne zaman toplanır?  
34.SORU: Genel Kurul toplantı çağrısı ne zaman yapılmalıdır?  
35.SORU: Toplantı için belirlenmiş gündem maddesi ile ilgili öneriler nasıl yapılmalıdır? Bunların geçerlilik şartı nedir?  
36.SORU: Genel kurullarda oy hakkı nasıl hesaplanır?  
37.SORU: Limited Şirketin yönetiminde olan kişi müdürleri ibra edebilir mi?  
38.SORU: Şirketin kendi esas sermaye payının iktisabında kimler oy kullanamaz?  
39.SORU: Şirket ortağı bağlılık ve rekabet yasağına ilişkin kararlarda oy kullanabilir mi?  
40.SORU: Şirket olağan genel kurul kararlarını hangi nisapla alabilir?  
41.SORU: Şirket önemli kararları nelerdir?  
42.SORU: Şirket bunları hangi nisapla alabilir?  
43.SORU: Tescil ve ilana tabi olmayan genel kurullar kararları nelerdir?  
44.SORU: Tescil ve ilana tabi olan genel kurul kararları nelerdir?  
45.SORU: Genel Kurul toplantı tutanaklarının tescil ve ilanından kim sorumludur?  
46.SORU: Limited şirketlerde karar nisapları nelerdir?  
47.SORU: Limited Şirket genel kurul toplantılarının çağrısız yapılması durumunda izlenecek yol nedir?  
5. BÖLÜM
ORTAKLARIN HAK VE SORUMLULUĞU
1.SORU: Şirket ortaklarına yeni yasa ile birlikte tanınan haklar nelerdir?  
2.SORU: Limited Şirket ortakları şirket borçlarında sorumlu mudur?  
3.SORU: Şirket esas sözleşmesinde ek ödeme ve yan edim olmadığı takdirde, bu ödeme yükümlülüklerinde ortaklar sorumlu olacak mıdır?  
4.SORU: Şirket kuruluşundan sonrada şirket ortaklarına ek ödeme ve yan edimler yükümlülüğü verilebilir mi?  
5.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasında ya da azaltılmasında aranan şartlar nelerdir?  
6.SORU: Ek ödeme ve yan edim için genel kurulda aranacak nisap oranı nedir?  
7.SORU: Ek ödeme yükümlülüğü nedir?  
8.SORU: Şirket ortaklarından hangi hallerde ek ödeme istenebilir?  
9.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünü ortaklardan kim isteyecektir?  
10.SORU: Ek ödemeyle belirlenmiş bir üst sınır var mıdır?  
11.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir ortağın sorumluluğundan diğer ortaklar sorumlu mudur?  
12.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde doğacak cezai sorumluluk nedir?  
13.SORU: Şirketten ayrılan ortağın ek ödeme sorumluluğu nedir?  
14.SORU: Ek ödeme yükümlülüğünün eski ortaktan istenme süresi ne kadardır?  
15.SORU: Şirketin mali durumunun düzeltilmesi halinde ödenen ek ödeme yükümlülüklerin akıbet ne olacaktır?  
16.SORU: Şirket kendi pay senetlerini iktisap etmesi halinde ek ödeme yükümlülükleri ne olacaktır?  
17.SORU: Limited şirket ortakları hangi sigorta kapsamındadır?  
18.SORU: Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen veya zamanında yerine getirmeyen ortak veya ortaklardan faiz istenebilir mi?  
19.SORU: Şirket ortağının şirkete borçlanması mümkün müdür?  
6. BÖLÜM
ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ
1.SORU: Limited Şirketlerde pay devri tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
2.SORU: Limited Şirketlerde tek ortağa düşme halinde yapılacak işlemler nelerdir?  
3.SORU: Limited Şirketin tek ortaklı limited şirkete dönüşmesinde tescil için gerekli evraklar nelerdir?  
4.SORU: Pay devirleri noterden yapılmak zorunda mıdır?  
5.SORU: Pay devri için genel kurul şartı aranır mı?  
6.SORU: Limited Şirketlerde ortakların pay devri sonucunda amme borçlarında doğan sorumluluğu nelerdir?  
7.SORU: Tahsil edilemeyen amme alacakları hali ne anlama gelir?  
8.SORU: Amme alacaklarından devir eden ve devir alanın birlikte sorumluluğu var mıdır?  
9.SORU: Limited Şirketlerde şirket ortağı şirketten nasıl çıkarılır?  
10.SORU: Ortaklıktan çıkarılan kişinin yasal hakları nelerdir?  
11.SORU: Şirket esas sözleşmesinde çıkarılma gerekçeleri belirtilmemiş ise ortaklıktan çıkarılma işlemi mümkün müdür?  
12.SORU: Esas sözleşmeye ortaklıktan çıkarmaya dair sonrada yapılacak ilaveler için nasıl bir nisap oranı gereklidir?  
13.SORU: Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Hakkını nasıl gerçekleşir?  
14.SORU: Ortakların çıkmaya katılma hakkı var mıdır?  
15.SORU: Ticaret sicil Müdürlükleri, icra müdürlükleri tarafından kendilerine gönderilen haciz bildirimlerini karşısında ne yapmalıdır?  
16.SORU: Haciz bildirimleri şirket pay defterine işlenmek zorunda mıdır?  
17.SORU: Haczin pay defterine işlenmemesinin yasal bir yaptırımı var mıdır?  
18.SORU: Şirket ortağından alacaklı olan kişi ortağın hangi haklarına haciz koyabilir?  
19.SORU: Alacaklının rızası olmadan haczin devri mümkün müdür?  
7. BÖLÜM
KISMİ VE TAM BÖLÜNME 1. KISIM
TAM BÖLÜNME
1.SORU: Bölünme hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Tam bölünme nedir?  
3.SORU: Limited şirket tam bölünme işleminde bölünen şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
4.SORU: Limited şirket tam bölünme işleminde bölünmeye katılan şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
5.SORU: Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklarının haklarını korunması amacıyla yapması gerekenler nelerdir?  
6.SORU: Bölünme sebebiyle inceleme hakkı ne zaman ve nerede yayınlanır?  
2. KISIM
KISMİ BÖLÜNME
7.SORU: Kısmi Bölünme nedir?  
8.SORU: Kısmi bölünme işlemi yapılırken bilanço düzenlemesi esası nasıl olur?  
9.SORU: Limited şirket kısmi bölünme işleminde bölünen şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
10.SORU: Limited şirket kısmi bölünme işleminde bölünmeye katılan şirketlerden istenen belgeler nelerdir?  
11.SORU: Alacaklıların alacağının tehlikeye düşmediği kimin tarafından tespit edilmelidir?  
12.SORU: Bölünme raporu hazırlama zorunluluğu var mıdır?  
13.SORU: Ortakların inceleme hakkı var mıdır?  
14.SORU: Bölünme sözleşmesi üzerinde 6 aydan daha uzun bir zaman geçmesi durumunda bilanço geçerliliği devam edecek midir?  
15.SORU: Alacaklılara çağrı hangi hallerde yapılmaz?  
16.SORU: Bölünmeden dolayı sermaye artırımı yapan ya da yeni kurulan şirkete konulan ayni sermaye süreci nasıl işler?  
17.SORU: Bölünme planı ve sözleşmesi ne zaman düzenlenmelidir?  
18.SORU: Bölünme planı ve sözleşmesi imzalanmalı mıdır?  
19.SORU: Bölünme planı veya sözleşmesinde hangi hususlar yer alır?  
20.SORU: Bölünme raporunun özellikler ve içeriği nasıl olmalıdır?  
21.SORU: Bölünme raporu hangi durumda hazırlanmaz?  
22.SORU: Bölünmeye katılan şirket ortaklarına çağrı nasıl yapılır?  
23.SORU: Bölünme sırasında alacaklılara çağrı nasıl yapılır?  
24.SORU: Kısmi bölünme esnasında ayni sermaye karşılığı elde edilen hisseler sermaye azaltılmasına neden olur mu?  
25.SORU: Kısmi bölünme ile bölünmeye ilişkin sermaye artırımı ve azaltımı kararlarının nisapları nasıldır?  
26.SORU: Bölünme işlemi ne zaman geçerlilik kazanacaktır?  
27.SORU: Bölünme işleminde alacaklının bulunmaması nasıl tespit edilir, alacaklının olmaması durumunda ilan yükümlülüğü devam eder mi?  
8. BÖLÜM
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
1.SORU: Tür değişikliği kanunun hangi hükümlerinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Limited Şirketten anonim şirkete dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
3.SORU: Limited şirket anonim şirkete dönüşürken aranan nisap oranı nedir?  
4.SORU: Anonim Şirketten Limited Şirkete dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
5.SORU: Anonim şirketler limited şirkete dönüşürken aranacak karar nisabı oranı nedir?  
6.SORU: Kollektif ve Komandit şirketten limited şirkete dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
7.SORU: Kollektif ve Komandit şirketten limited şirkete dönüşümde aranan nisap oranı nedir?  
8.SORU: Ticari İşletmenin Limited Şirkete dönüşmesinde istenen belgeler nelerdir?  
9.SORU: Limited Şirketten Ticari İşletmeye dönüşümde istenen belgeler nelerdir?  
10.SORU: Hangi şirket türleri Anonim Şirkete dönüşebilir?  
11.SORU: Hangi şirket türleri Limited Şirkete dönüşebilir?  
12.SORU: Hangi şirket türleri Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirkete dönüşebilir?  
13.SORU: Hangi şirket türleri Kollektif Şirkete dönüşebilir?  
14.SORU: Hangi şirket türleri Aşağıdaki şirket türü Komandit Şirkete dönüşebilir  
15.SORU: Kooperatif limited şirkete dönüşürken aranan karar nisap oranı nedir?  
16.SORU: Tür Değiştirmeden işlemi ile birlikte ayrı bir tüzel kişilik mi doğmuştur?  
17.SORU: Tür değiştirmede temel ilke nedir?  
18.SORU: Tür değiştirme sebebiyle ortağın şirketteki varlığı ortadan kaldırılmasının sonuçları nelerdir?  
19.SORU: Pay sahibinin sınırlandırılamayacağı haklar nelerdir?  
20.SORU: Tür değiştirme esnasında hangi kanuni hükmüler uygulanır. İstisnası var mıdır?  
21.SORU: Ara Bilanço hani koşullarda çıkarılır?  
22.SORU: Müdürler tarafından hazırlanacak tür değiştirme raporunun içeriğinde neler yer alır?  
23.SORU: Tür değiştirme raporunun hazırlanması zorunlumdur?  
24.SORU: KOBi nedir ve bunu tespitini kim yapacaktır?  
25.SORU: Tür Değiştirmede ortakların hak ve sorumlulukları nelerdir?  
26.SORU: Şirketlerin Tür Değiştirme Nedenleri Nelerdir?  
9. BÖLÜM
BİRLEŞME
1.SORU: Birleşmeye ilişkin düzenlemeler hangi kanun maddesinde düzenlenmiştir?  
2.SORU: Birleşme nedir?  
3.SORU: Birleşme kaç türlü gerçekleşir?  
4.SORU: Birleşme için kaç şirkete ihtiyaç vardır?  
5.SORU: Birleşme esnasında sermaye artırımı zorunlu mudur?  
6.SORU: Limited Şirketler hangi sermaye şirketleriyle ve diğer türlerle birleşebilir?  
7.SORU: Devrolan şirket birleşme tescili sırasında hangi evrakları sicil müdürlüğüne vermek durumundadır?  
8.SORU: Devralan şirket birleşme tescili sırasında hangi evrakları sicil müdürlüğüne vermek durumundadır?  
9.SORU: Tasfiye Halinde bir şirket birleşmeye katılabilir mi?  
10.SORU: Tasfiye Halindeki şirket hangi durumda devralan şirket olabilir?  
11.SORU: Birleşme esnasında, ilk tescil işlemini hangi şirket yapmalıdır?  
12.SORU: Yeni Kuruluş şeklinde birleşmede en az kaç şirket olmalıdır?  
13.SORU: Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri kaç şekilde yapılır?  
14.SORU: Birleşme sözleşmeleri yazılı olmak zorunda mıdır?  
15.SORU: Birleşme sözleşmesinin içeriğinde neler olmalıdır?  
16.SORU: Birleşmenin tesciline müteakip devrolan şirketin akıbeti ne olur?  
17.SORU: Birleşme işlemi tescilinden itibaren SGK bildirilmesi zorunluluğu var mıdır?  
18.SORU: Şirket birleşmesinde devrolunan şirketin ortakların hakları nelerdir?  
19.SORU: Şirket birleşmelerinde ortak haklarının hesaplanması kriteri nedir?  
20.SORU: Değişim oranı belirlenirken için aranan şart nedir?  
21.SORU: Şirket birleşmelerinde ayrılma akçesi nakit olmak zorunda mıdır?  
22.SORU: Ayrılma akçesi nakit olarak nereden ödenir?  
23.SORU: Şirket birleşmesinde devralan sermayesini artırmak zorunda mıdır?  
24.SORU: Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeden kaynaklanan tüm bilgileri kimlere ve hangi şartlarda vermek zorundadır?  
25.SORU: Birleşme sırasında hangi bilgiler, evraklar kaç gün içinde incelemeye sunulmalıdır?  
26.SORU: Birleşmede ortakların sorumlulukları nelerdir?  
27.SORU: Birleşmede şirket borçlarından doğan ortakların kişisel sorumluluğuna dair talepler ait zamanaşımı süresi ne kadardır?  
10. BÖLÜM
YÖNETİM VE TEMSİL
1.SORU: Limited Şirketlerde müdür atamasında istenen belgeler nelerdir?  
2.SORU: Temsil Yetkisinini Sınırlandırılmasına İlişkin İç Yönerge tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
3.SORU: Limited Şirketlerde müdürler hepsi dışarıdan olabilir mi?  
4.SORU: Limited Şirketlerde şirket müdürlerinin yetkisi sınırlandırılabilinir mi?  
5.SORU: Limited Şirketin yetkilerinin sınırlandırılması için izlenecek yol nedir?  
6.SORU: Limited Şirket müdür ataması esas sözleşmesinde düzenlenmesi şartmıdır?  
7.SORU: Birden fazla müdür olduğu takdirde müdürler kuruluna ihtiyaç varmıdır?  
8.SORU: Şirket müdürlerinin Türkiye’de oturma zorunluluğu varmıdır?  
9.SORU: Tüzel kişiler şirkete müdür olarak seçilebilir mi?  
10.SORU: Şirket müdürleri dört yıllık fakülte mezunu olmak zorundamıdır?  
11.SORU: Müdürler Kurulu başkanının görevleri nelerdir?  
12.SORU: Şirket müdürlerinin yetki kapsamının sınırı nedir?  
13.SORU: Temsil yetkisi hukuken sakat doğmuş olan müdürlerin dışarıya karşı durumuu nedir?  
14.SORU: Müdürlerin temsil şekli nasıl olmalıdır?  
15.SORU: Ticari mümessil ve vekilin temsil yetkisi var mıdır?  
16.SORU: Müdürlerin bilgi alma hakkı varmıdır?  
17.SORU: Borca batıklık durumunda müdürlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?  
18.SORU: Limited şirket müdürünün şirkete borçlanması mümkünmüdür?  
19.SORU: İstisnası varmıdır?  
20.SORU: Şirket müdürü ortak olursa şirkete borçlanması mümkün müdür?  
21.SORU: Limited şirketin temsili, temsil yetkisi kimlere devredilebilir?  
22.SORU: Ticari Mümessil ve ticari vekili kimler atayabilir?  
23.SORU: Müdürlerin ticari vekilleri ve mümessilleri azletme yetkisi var mıdır?  
24.SORU: Limited şirket müdürlerinin ibrasında oy kullanma hakkı kimlere aittir?  
25.SORU: Kaç türlü İbra vardır?  
11. BÖLÜM
TASFİYE TERK VE TASFİDEN DÖNME
1.SORU: Tasfiyeye giriş işlemlerinde Ticaret Sicil sürecinde istenen belgeler nelerdir?  
2.SORU: Tasfiyeden dönüş işlemlerinde Ticaret Sicil sürecinde istenen belgeler nelerdir?  
3.SORU: Tasfiye sonu kapanış işlemlerinde Ticaret Sicil sürecinde istenen belgeler nelerdir?  
4.SORU: Limited Şirketin kapanış süresi ne zaman sonra yapılır?  
5.SORU: Limited şirketler kanuna aykırı kurulmuş ise şirketin feshini kimler isteyebilir?  
6.SORU: Mahkemeler fesih talebini hemen karara bağlar mı?  
7.SORU: Şirkete dava açılabilmesi için hak düşürücü süre var mıdır?  
8.SORU: Pay sahipleri hangi durumda şirketin feshini isteyebilir?  
9.SORU: Limited şirketlerde ortakların şirketin feshini isteme hakları kaç durumda düzenlenmiştir?  
12. BÖLÜM
ŞUBE AÇILIŞI
1.SORU: Limited Şirketler şubelerini tescil ve ilan ettirmek zorunda mıdır?  
2.SORU: Şube nedir?  
3.SORU: Şubeye sermaye tahsisi zorunlu mudur?  
4.SORU: Şubenin Ticaret Unvanı Nasıl Olmalıdır?  
5.SORU: Şubeyi Tescil Ettirmemenin Cezası Varmıdır?  
6.SORU: Limited Şirket şube açılışında istenen belgeler nelerdir?  
7.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
8.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin adres naklinde istenen belgeler nelerdir?  
9.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin müdür atamasında tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
10.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin sermaye artırımları tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
11.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin ticaret ünvanı, amaç ve konu değişikliği tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
12.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin merkez nakli tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
13.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin tasfiye giriş tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
14.SORU: Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’de açılacak şubelerin tasfiye sonu kapanışı tescilinde istenen belgeler nelerdir?  
15.SORU: Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye’de Tali Şubelerinin Açılmasında İstenen Belgeler Nelerdir?  
16.SORU: Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye’de Tali Şubelerinin Unvan Değişikliğinde İstenen Belgeler Nelerdir?  
13. BÖLÜM
BORCA BATIKLIK
1.SORU: Borca batıklık nedir?  
2.SORU: Limited Şirket sermayenin ½ sinin kaybetmesi durumunda hangi işlemleri yapmalıdır?  
3.SORU: Limited şirket müdürler kurulu hazırlayacağı faaliyet raporunda neleri göstermelidir?  
4.SORU: Limited Şirket sermayenin 2/3’ünü kaybetmesi durumunda hangi işlemleri yapmalıdır?  
5.SORU: Limited Şirket sermayeni kaybetmesi halinde sermaye azaltmasına gideceği zaman nelere dikkat etmelidir?  
6.SORU: Şirket sermaye azaltılmasına gittiği takdirde, azaltılan sermayeden vergi ödemek durumunda mıdır?  
7.SORU: Limited şirket müdürü şirketin borca batıklık durumuna düştüğüne dair emarelere rastladığı durumda ne yapmalıdır?  
8.SORU: Teknik iflas nedir? Teknik İflastan nasıl çıkılır?  
9.SORU: Borca Batıklıktan nasıl çıkılır?  
10.SORU: Sermaye Tamamlama Fonu Oluşturulması ve Zararın Kapatılmasını izah ediniz?  
11.SORU: Sermaye artırımını izah ediniz?  
12.SORU: Acz durumuna düşen şirket sermaye artırımı yaparken sermayesini ne kadarlık bir tutara çıkarmak durumundadır?  
13.SORU: Şirket ortakları şirketin iflas ertelenmesini mahkemeden isteyebilir mi?  
14.SORU: Limited Şirketin borca batıklığı önleyici tedbirler nelerdir?  
15.SORU: Limited şirketin borca batıklıktan çıkamaması halinde yapılacak işlem nedir?  
EKLER 1. BÖLÜM:
KURULUŞ
1. ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ  
2. BANKA MEKTUBU ÖRNEĞİ  
3. KURUCULAR BEYANI  
2. BÖLÜM:
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
1. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ÖRNEĞİ  
3. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
4. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrılı)  
5. LİMİTED ŞİRKET ……… TARİHİNDE YAPILAN …… AİT GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
3. BÖLÜM:
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI
1. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ÖRNEĞİ  
3. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
4. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrılı)  
5. LİMİTED ŞİRKET ……… TARİHİNDE YAPILAN …… AİT GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
6. GENEL KURULA ÇAĞRI ÖRNEĞİ  
7. VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ  
8. SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN ÇAĞRI ÖRNEĞİ  
9. SERMAYE TAAHHÜDÜNÜ ÖDEMEYE ÇAĞRI ÖRNEĞİ  
4. BÖLÜM:
GENEL KURULLAR
1. GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRILI YAPILMASI VE GÜNDEMİNE DAİR MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ  
2. GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILMASI VE GÜNDEMİNE DAİR MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ  
3. GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISININ TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNDE İLAN EDİLMESİ TALEBİ ÖRNEĞİ  
4. ORTAKLARA GÖNDERİLECEK ÇAĞRILI DAVET YAZISI ÖRNEĞİ  
5. ORTAKLARA GÖNDERİLECEK ÇAĞRISIZ DAVET YAZISI ÖRNEĞİ  
6. GENEL KURULU TOPLANTISI VEKALETNAME ÖRNEĞİ  
7. TOPLANTI GÜNDEM ÖRNEĞİ  
8. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
9. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrılı)  
10. ALTERNATİF GENEL KURUL ÖRNEKLERİ (Adres Değişikliği)  
11. ALTERNATİF GENEL KURUL ÖRNEKLERİ (Müdür İstifası/Yeni Müdür Ataması)  
12. LİMİTED ŞİRKET ……… TARİHİNDE YAPILAN …… AİT GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
13. GENEL KURULUN TESCİLİ İÇİN TİCARET SİCİLE BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
5. BÖLÜM:
ORTAKLARIN HAK VE SORU:MLULUĞU
1. SERMAYE BORCUNU YERİNE GETİRMEYEN ORTAĞA FAİZ KONMASINA İLİŞKİN ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ  
2. LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Çağrısız)  
6. BÖLÜM:
PAY DEVRİ
1. PAY SENEDİ DEVRİ TESCİL TALEBİ DİLEKÇESİ  
2. PAY SENEDİ DEVRİ GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
3. PAY SENEDİ DEVRİ GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
4. HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  
7. BÖLÜM:
KISMİ VE TAM BÖLÜNME
1. BÖLÜNME İŞLEMİ İNCELEME HAKKI DUYURUSU  
2. KOBİ TANIMA İLİŞKİN TESPİT RAPORU  
3. BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ YA DA PLANI  
4. BÖLÜNMEDEN DOLAYI ALACAKLILARA ÇAĞRI  
5. TAM BÖLÜNMEDE TESPİT RAPORU  
6. BÖLÜNME RAPORU  
8. BÖLÜM:
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
1. DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
9. BÖLÜM:
BİRLEŞME
1. BİRLEŞME  
10. BÖLÜM:
YÖNETİM VE TEMSİL
1. MÜDÜR ATAMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. MÜDÜR ATAMASINA GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
3. YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ  
11. BÖLÜM:
TASFİYE TERK VE TASFİDEN DÖNME
1. TASFİYEYE GİRİŞ DİLEKÇESİ  
2. TASFİYEYE SONU KAPANIŞ DİLEKÇESİ  
3. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ  
12. BÖLÜM:
ŞUBE AÇILIŞI
1. ŞUBE AÇILIŞ DİLEKÇE ÖRNEĞİ  
2. ŞUBE AÇILIŞ GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ  
13. BÖLÜM:
BORCA BATIKLIK
1. BORCA BATIKLIK DURUMU HESAPLAMA ÖRNEĞİ  
Kaynakça  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020