Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Üyelik Yardım İletişim
 
 
Dergi Abonelikleri
   
Yönetim Bilimi
Ekim 2011 / 4. Baskı / 295 Syf.
Fiyatı: 14.50 TL
İndirimli: 9.50 TL (%35)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Nisan 2013 15.50 TL -     Sepete Ekle
   

4. baskısını yapan kitap, özellikle üniversitelerin Kamu Yönetimi bölümlerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Ders kitabı formatında ve yönetim bilimi dersi için hazırlanan kitabın içeriğinde yönetim biliminin anlamı ve gelişimi, yönetimin fonksiyonları, yönetim ve örgüt teorileri, çağdaş yönetim yaklaşımları gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca, yönetimde verimlilik, hizmet içi eğitim, motivasyon ve yönetim içi ilişkiler gibi kavramlar üzerinde de durulmuştur.

Kitabın sonuna ise kitabı okutan veya öneren öğretim elemanlarına ve kitaptan yararlanan öğlencilere yardımcı olmak amacıyla bir soru bankası eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Yönetim Biliminin Anlamı ve Gelişimi
Yönetimin Temel Fonksiyonları
Yönetim ve Örgüt Teorileri
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Yönetimin Verimliliğini
Yönetimde Hizmet İçi Eğitim
Yönetim İçi İlişkiler
Barkod: 9789750216848
Yayın Tarihi: Ekim 2011
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 295
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Bölüm I
YÖNETİM BİLİMİNİN ANLAMI VE GELİŞİMİ
1. YÖNETİM, YÖNETİM BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLARI  23
a. Yönetim  23
b. Yönetim Bilimi  24
c. Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetimi Bilimi  25
2. YÖNETİM BİLİMİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DİĞER BİLİM DALLARI  25
a. İdare Hukuku  25
b. Siyaset Bilimi  26
c. İşletme Yönetimi  27
d. Ekonomi  27
e. Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji  27
f. Tarih  27
g. Sanat  28
3. YÖNETİM BİLİMİNİN GELİŞMESİ  28
a. İlk Çalışmalar ve Son Gelişmeler  28
b. Klasik Yönetim Teorisi  30
Bölüm II
YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI
1. PLANLAMA  34
a. Planlamanın Tanımı, Amacı, Özelliği ve Türleri  34
b. Türkiye'de Planlama  38
aa. Kalkınma Planı  38
bb. Stratejik Plan  45
2. ÖRGÜTLENME  50
a. Kavramsal Çerçeve  50
b. Genel Olarak Örgütlenmenin Önemi ve Özelliği  52
c. Örgütlenmede Merkeziyetçi ve Yerinden Yönetim Sistemleri  54
aa. Merkezden Yönetim  54
bb. Yerinden Yönetim  57
3. YÖNETME  60
a. Tanım  60
b. Yönetici ve Lider  61
aa. Yönetici  61
i. Yöneticinin Tanımı ve Özellikleri  61
ii. Yöneticinin Görevleri  64
bb. Lider  66
c. Yönetme ve Emir  67
d. 'Yönetme'nin Unsurları  67
aa. Bir Yönetme Unsuru Olarak 'Karar Verme'  68
bb. Yönetmenin Diğer Unsurları  70
4. KOORDİNASYON (EŞGÜDÜM)  71
a. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  71
b. Koordinasyon Türleri  73
5. DENETLEME  75
a. Denetlemenin Tanımı, Nedeni ve Tekniği  75
b. Denetleme Türleri  77
aa. İdari Denetim (Yönetim İçi Denetim) Yolları  78
i. Hiyerarşik Denetim  78
ii. İdari Teftiş  78
iii. Vesayet Denetimi (İdari Vesayet)  78
iv. İç Denetim  79
bb. Yönetim Dışı Denetim Yolları  84
i. Siyasi Denetim  84
ii. Yargı Denetimi  85
iii. Ombudsman Denetimi  86
iv. Sayıştay Denetimi (Dış Denetim)  88
v. Kamuoyu ve Baskı Grupları Tarafından Denetim  89
vi. Uluslararası Denetim  90
6. YÖNETİMİN FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  90
Bölüm III
YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ
1. KLASİK YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİ  94
a. Bürokrasi Teorisi  94
aa. Bürokrasinin Özellikleri  95
i. İşbölümü  95
ii. Hiyerarşi  96
bb. Bürokrasi ve Esneklik  97
cc. Bürokrasi ve Rasyonellik  98
b. Bilimsel Yönetim Teorisi  99
aa. Taylor'un Bilimsel Yönetim Teorisi  99
bb. Fayol'un Bilimsel Yönetim Teorisine Katkısı (Yönetim Süreci Teorisi)  101
cc. Bilimsel Yönetim Teorisinin Eleştirisi  102
c. İlkeler Teorisi (Klasik Yönetim Teorisi)  104
aa. İlkeler Teorisinin Temel İlkeleri  104
bb. İlkeler Teorisinin Eleştirisi  105
2. NEO-KLASİK ÖRGÜT TEORİSİ (İNSAN İLİŞKİLERİ TEORİSİ)  106
a. İnsan İlişkileri Teorisinin Temel İlkeleri  106
b. Hawthorn Çalışmaları  107
c. İnsan İlişkileri Teorisinin Eleştirisi  108
3. MODERN ÖRGÜT TEORİSİ  109
a. Yapısalcı (Structuralist) Teori  109
b. Radikal Yapısalcı (Radical Structuralist) Teori  111
aa. Benson’un Görüşleri  112
bb. Clegg ve Dunkerley’in Görüşleri ve ‘Hakimiyet Kurma Yapısı’  112
cc. Salaman’ın Görüşleri ve Marksist Örgüt Teorisi  113
dd. Burrel ve Morgan’ın Görüşleri  114
4. POSTMODERN ÖRGÜT TEORİSİ  114
a. Modernizm  115
b. Yüksek Modernizasyon veya Fordizm  116
c. Postmodernizm  118
aa. Postmodernizmin Anlamı, Niteliği ve Gelişmesi  118
bb. Postmodernistlerin Gruplandırılması  121
d. Post-Fordizm  123
aa. Post-Fordizmin Gelişmesi ve Niteliği  124
bb. Post-Fordizmin Eleştirisi  126
e. Postmodern Örgütler  127
aa. Postmodern Örgütlerin Özellikleri  128
bb. Postmodern Örgütlerin Eleştirisi  130
5. ELEŞTİREL TEORİ (CRITICAL THEORY)  130
6. ÖRGÜT TEORİLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  134
Bölüm IV
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
1. SİSTEM YAKLAŞIMI  139
2. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  141
3. POSTMODERN YÖNETİM ANLAYIŞI  142
4. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  145
5. YÖNETİŞİM VE İYİ YÖNETİŞİM  147
6. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  151
a. TKY’nin Anlamı, Önemi ve Kapsamı  151
b. TKY’nin Kamu Yönetimi Alanında Uygulanabilirliği  153
7. DEĞİŞİM YÖNETİMİ  156
a. Değişimin Anlamı, Önemi ve Özelliği  156
b. Değişimin Yönetilebilmesi  158
c. Değişime Direnç  160
8. STRATEJİK YÖNETİM  163
a. Strateji Kavramı  163
b. Stratejik Yönetim Kavramı  164
c. Strateji Geliştirme Birimleri  168
9. ZAMAN YÖNETİMİ  171
a. Zamanın Önemi  171
b. Zamanı Yönetmenin Önemi  172
c. Zamanı Yönetebilmek  173
10. STRES YÖNETİMİ  177
a. Stresin Anlamı ve Önemi  177
b. Stresin Kaynakları  178
c. Stresi Yönetebilmenin Yolları  179
11. PERFORMANS YÖNETİMİ  182
a. Performans Yönetiminin Anlamı ve Gelişmesi  182
b. Performansın Yönetilmesi  183
c. Performans Ölçme ve Değerlendirme  185
12. KRİZ YÖNETİMİ  186
a. Kriz Kavramı ve Kriz Durumu  186
b. Krizin Aşılması veya Yönetilmesi  188
c. Kamuda Kriz Yönetimi  190
13. ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  191
Bölüm V
YÖNETİMDE VERİMLİLİK,
HİZMETİÇİ EĞİTİM VE MOTİVASYON
1. YÖNETİMİN VERİMLİLİĞİ  198
a. Verimlilik ve Etkinlik Kavramları  198
b. Yönetimin Verimliliğini Olumlu Veya Olumsuz Etkileyen Faktörler  200
c. Yönetimin Verimliliğini Olumsuz Yönde Etkileyen Sorunlar  202
aa. Yönetsel Sorunlar  202
bb. Hukuksal Sorunlar  205
cc. Siyasal Sorunlar  205
dd. Mali Sorunlar  205
d. Yönetimin Verimliliğini Olumlu Yönde Etkileyen Konular  206
2. HİZMETİÇİ EĞİTİM  206
a. Hizmet İçi Eğitim Kavramı  208
aa. Tanımı, Amacı ve Özellikleri  208
bb. Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Doğuran Nedenler  211
b. Genel Olarak Hizmetiçi Eğitimin Uygulanması  213
aa. Hizmetiçi Eğitim Uygulamasında Temel İlkeler ve İşlemler  213
bb. Hizmetiçi Eğitim Yöntemleri  215
i. İşbaşında Eğitim  215
ii. İşdışında Eğitim  216
c. Türkiye’de Hizmetiçi Eğitim Uygulaması  218
aa. Türk Kamu Yönetiminde Hizmetiçi Eğitim Politikası  218
bb. Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Başlıca Hizmetiçi Eğitim Türleri  219
cc. Kamu Yönetiminde Hizmetiçi Eğitim Uygulaması ile İlgili Sorunlar ve Öneriler  220
3. MOTİVASYON  222
a. Verimlilik – Motivasyon İlişkisi  222
b. Personelin Motive Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir?  223
aa. Motivasyon İçin İnsan Unsuruna Önem Verilmelidir  223
bb. Yönetici - Personel İlişkilerinin İyi Olması Personeli Motive Eder  224
cc. Personelin Doğru Değerlendirilmesi Motivasyon Sağlar  225
dd. Personelin Motivasyonu Bir Tatmin Aracıdır  227
ee. Personelin Hizmet İçinde Eğitilmesi Motive Edici Rol Oynar  229
c. Verimlilik – Motivasyon İlişkisi ile İlgili bir Değerlendirme  230
Bölüm VI
YÖNETİM İÇİ İLİŞKİLER
1. YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ  233
a. İnsan Kaynakları  233
aa. Yönetimde İnsan Unsurunun Önemi  234
bb. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)  235
cc. Türkiye İş Kurumunun İnsan Kaynakları Meslek Elemanı Tanımı  236
dd. Performans Yönetimi ve Değerlendirmesi  238
b. Yönetim İçi (Kurum İçi) İnsan İlişkileri  240
aa. Yönetici-Yönetici İlişkileri  240
bb. Yönetici-Yönetilen İlişkileri  241
cc. Yönetilen-Yönetici İlişkileri  242
dd. Yönetilen-Yönetilen İlişkileri  243
c. Halkla İlişkiler  243
aa. Genel Olarak Halkla İlişkiler  244
bb. Personelin Başarılı Olmasında, Halkın Güvenini Kazanması ve Halkın Desteğini veya Yardımını Almasının Rolü  245
cc. Personelin Başarılı Olmasında, Halka Danışma ve Halkın Hizmete Katılımını Sağlamanın Rolü  246
2. YÖNETİMDE DİĞER İLİŞKİLER  246
a. Emir İlişkisi  247
b. Resmi Yazışma  249
aa. Resmi Yazışmanın Anlamı, Önemi ve Mahiyeti  249
bb. Resmi Yazının Bölümleri  251
cc. Resmi Yazı ile İlgili İşlemler  255
c. Protokol ve Nezaket Kuralları  256
aa. Protokol  256
bb. Protokol ve Nezaket İlişkisi  261
cc. Protokol ve Nezaket Kuralları  263
Sonuç  265
EK: Soru Bankası  269
Kaynakça  277
Kavramlar Dizini  291
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Yusuf Şahin
Eylül 2014
20.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Hamdi Aydın
Nisan 2013
15.50 TL
Sepete Ekle
Bilal Eryılmaz
Eylül 2014
19.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitapları görmek için kitabevlerimize uğrayın
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim
Akademik ve Mesleki Yayınlar

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2014