Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Kanunu
(3 Cilt Takım)
Ocak 2020 / 9. Baskı / 3320 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 700.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Eylül 2018 810.00 TL 299.90 TL (%63)Sepete Ekle
 5. Haziran 2011 518.50 TL 99.90 TL (%81)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
700.00 TL
+

 

 

570.00 TL
=

 

 

1270.00 TL
999.00 TL
Sepete Ekle
 

Adalet, günümüzün hukuk anlayışına göre sadece ülkede geçerli olan yazılı kanunları olduğu gibi uygulayarak erişilecek bir ülkü değildir. İnsan hakları, Anayasal haklardan ve tabii hukuktan elde edilen ilkeler ve standartlar seti ile adalete erişimde yoruma ve yargılamaya üçüncü boyutu eklemiştir. Kanunlar değişir ancak ilkeler ve ilkelerle belirlenmiş standartlar değişmez. Geçen yüzyılın başında, kanun, egemenin buyruğu olarak tek belirleyici güçtü. Bugün, birçoğu tabii hukuktan beslenen ilkeler, yazılı kanunlar karşısında üstünlük kazanarak kanunu mutlaka itaat edilmesi gereken buyruk olmaktan çıkartmış, kanun karşısında hukuku güçlendirerek bireylerin güvencelerini arttırmıştır.

Kanun amaç olursa, buyruk insandan ve adaletten daha önemli hale gelir. Oysa kanun, adalete ulaşmanın sadece bir aracıdır. Demokratik hukuk anlayışının egemen olduğu toplumlarda ilkeler, kanunun anlaşılmasına ve uygulanmasına yön veren en değerli yorum aracı olarak kabul edilir.

Kanunlar yerel, ilkeler evrenseldir. İnsan haklarına uygun bir yargılama, evrensel ilkelerden beslenmekle mümkündür. Ceza yargılaması, temel haklara müdahale ederek ilerleyen bir süreç olduğundan, bu sürece katılan herkesin, her aşamada anayasal hakların ihlal edilip edilmediğini kontrol etmesi gerekir.

Çalışmamızın bu baskısında, ceza yargılaması sürecine Anayasal haklar penceresinden bakabilmeyi sağlayarak, süreci değil insanı ve haklarını değerli hale getirmeyi amaçladık. Bu nedenle maddelerin anlam ve uygulamasına dair geniş bir perspektif sunmanın yanında ilkelere yaslanan kararları da aktarmaya gayret ettik.

Konu Başlıkları
Madde Metinleri
Gerekçeler
Açıklamalar
Genelgeler
Yargıtay Kararları & BAM Kararları
AİHM Kararları & Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları
Karşılaştırma Tabloları
Madde ve Kavram İndeksi
Barkod: 9789750258725
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 3320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 3 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
5. Basıyı Sunuş  13
9. Basıyı Sunuş  15
Kısaltmalar  23
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Madde No  Sayfa No
Kanunun kapsamı 1  25
Tanımlar 2  59
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
Görev 3  73
Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 4  108
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 5  122
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 6  132
Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 7  135
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
Bağlantı kavramı 8  142
Davaların birleştirilerek açılması 9  156
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 10  158
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 11  166
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
Yetkili Mahkeme 12  174
Özel yetki 13  182
Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 14  184
Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 15  191
Bağlantılı suçlarda yetki 16  192
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 17  200
Yetkisizlik iddiası 18  207
Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması 19  211
Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 20  229
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 21  230
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 22  231
Yargılamaya katılamayacak hâkim 23  244
Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler 24  271
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 25  284
Ret isteminin usulü 26  286
Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 27  287
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları 28  297
Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 29  303
Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 30  305
Ret isteminin geri çevrilmesi 31  311
Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 32  316
İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
Kararların verilmesi usulü 33  319
Kararların gerekçeli olması 34  321
Kararların açıklanması ve tebliği 35  350
Tebligat ve yazışma usulü 36  356
Tebligat usulleri 37  357
Madde No  Sayfa No
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 38  374
Elektronik işlemler 38/A  375
İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hale Getirme
Sürelerin hesaplanması 39  387
Eski hâle getirme 40  394
Eski hâle getirme dilekçesi 41  396
Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 42  397
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık
Tanıkların Çağrılması 43  417
Çağrıya uymayan tanıklar 44  425
Tanıklıktan çekinme 45  429
Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 46  441
Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 47  447
Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 48  454
Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 49  459
Yemin verilmeyen tanıklar 50  461
Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 51  464
Tanıkların dinlenmesi 52  467
Tanığa görevinin önemini anlatma 53  471
Tanıklara yemin verilmesi 54  473
Yeminin biçimi 55  475
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 56  476
Tanığın tekrar dinlenmesi 57  477
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 58  478
Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 59  505
Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 60  507
Tanığa verilecek tazminat ve giderler 61  509
Madde No  Sayfa No
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişilere uygulanacak hükümler 62  511
Bilirkişinin atanması 63  514
Bilirkişi olarak atanabilecekler 64  527
Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 65  532
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 66  534
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 67  539
Duruşmada bilirkişinin açıklaması 68  547
Bilirkişinin reddi 69  552
Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 70  557
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 71  558
Bilirkişi gider ve ücreti 72  560
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 73  562
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
Gözlem altına alınma 74  564
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 75  575
Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 76  590
Kadının muayenesi 77  596
Moleküler genetik incelemeler 78  597
Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 79  602
Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 80  604
Fizik kimliğin tespiti 81  605
Yönetmelik 82  608
Keşif 83  609
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 84  621
Yer gösterme 85  625
Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 86  630
Otopsi 87  632
Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 88  656
Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 89  661
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 90  665
Gözaltı 91  693
Gözaltı işlemlerinin denetimi 92  724
Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 93  726
Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 94  730
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi 95  733
Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 96  734
Yakalama tutanağı 97  735
Yakalama emri ve nedenleri 98  736
Yönetmelik 99  739
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama
Tutuklama nedenleri 100  740
Tutuklama kararı 101  755
Tutuklulukta geçen süre 102  778
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 103  802
Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 104  804
Usul 105  806
Salıverilenin yükümlülükleri 106  810
Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 107  811
Tutukluluğun incelenmesi 108  813
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Kontrol
Adlî kontrol 109  834
Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciiler 110  846
Adlî kontrol kararının kaldırılması 111  847
Tedbirlere uymama 112  848
Güvence 113  849
Önceden ödetme 114  854
Güvencenin geri verilmesi 115  855
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve El Koyma
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 116  861
Diğer kişilerle ilgili arama 117  908
Gece yapılacak arama 118  912
Arama kararı 119  916
Aramada hazır bulunabilecekler 120  968
Arama sonunda verilecek belge 121  969
Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 122  971
Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması 123  976
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 124  992
İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi 125  993
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 126  1006
Elkoyma kararını verme yetkisi 127  1007
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 128  1016
Postada elkoyma 129  1030
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 130  1035
Elkonulan eşyanın iadesi 131  1045
Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 132  1046
Şirket yönetimi için kayyım tayini 133  1051
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama
ve elkoyma 134  1056
İçindekiler
Madde No  Sayfa No
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 135  1129
Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri 136  1212
Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi 137  1214
Tesadüfen elde edilen deliller 138  1217
ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139  1225
Teknik araçlarla izleme 140  1252
Yönetmelik 140/A  1274
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Tazminat istemi 141  1275
Tazminat isteminin koşulları 142  1292
Tazminatın geri alınması 143  1300
Tazminat isteyemeyecek kişiler 144  1303
BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu
BİRİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu İçin Çağrı
İfade veya sorgu için çağrı 145  1371
Zorla getirme 146  1372
İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü
İfade ve sorgunun tarzı 147  1378
İfade alma ve sorguda yasak usuller 148  1389
Madde No  Sayfa No
ALTINCI KISIM
Savunma
BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafii Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi 149  1411
Müdafiin görevlendirilmesi 150  1423
Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafiilik görevinden
yasaklanma 151  1445
Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 152  1454
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 153  1461
Müdafi ile görüşme 154  1483
Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması 155  1489
Müdafiin görevlendirilmesinde usul 156  1490
İKİNCİ KİTAP
Soruşturma
BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
Soruşturmanın gizliliği 157  1495
İhbar ve şikâyet 158  1506
Şüpheli ölümün ihbarı 159  1517
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri
Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 160  1519
Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 161  1561
Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi 162  1607
Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması 163  1609
Adlî kolluk ve görevi 164  1611
Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi 165  1623
Değerlendirme raporu yetkisi 166  1623
Yönetmelik 167  1624
Madde No  Sayfa No
Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi 168  1624
Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması 169  1626
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması
Kamu davasını açma görevi 170  1633
Kamu davasını açmada takdir yetkisi 171  1655
İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 172  1662
Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 173  1688
İddianamenin iadesi 174  1692
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kovuşturma Evresi
BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı
İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 175  1725
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 176  1735
Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 177  1744
Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi 178  1745
Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 179  1747
Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri 180  1749
Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 181  1758
İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma
Duruşmanın açıklığı 182  1759
Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 183  1769
Madde No  Sayfa No
Açıklığın kaldırılması hakkında karar 184  1773
Zorunlu kapalılık 185  1773
Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 186  1782
Kapalı duruşmada bulunabilme 187  1783
Duruşmada hazır bulunacaklar 188  1786
Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması 189  1793
Ara verme 190  1794
Duruşmanın başlaması 191  1797
Başkan veya hâkimin görevi 192  1805
Sanığın duruşmada hazır bulunmaması 193  1806
Sanığın mahkemeden uzaklaşması 194  1815
Sanığın yokluğunda duruşma 195  1817
Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 196  1819
Sanığın müdafi gönderebilmesi 197  1843
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu 198  1843
Sanığın zorla getirilebilmesi 199  1844
Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi 200  1845
Doğrudan soru yöneltme 201  1847
Tercüman bulundurulacak hâller 202  1864
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini
Hâkim veya başkanın yetkisi 203  1876
Sanığın dışarı çıkarılması 204  1878
Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 205  1881
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
Delillerin ortaya konulması ve reddi 206  1883
Delil ve olayın geç bildirilmesi 207  1897
Tanığın duruşma salonundan ayrılması 208  1901
Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar 209  1902
Duruşmada okunmayacak belgeler 210  1910
Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 211  1920
Tanığın önceki ifadesinin okunması 212  1930
Sanığın önceki ifadesinin okunması 213  1938
Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 214  1941
Madde No  Sayfa No
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 215  1945
Delillerin tartışılması 216  1950
Delilleri takdir yetkisi 217  1959
Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 218  2059
BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı
Duruşma tutanağı 219  2081
Duruşma tutanağının başlığı 220  2091
Duruşma tutanağının içeriği 221  2095
Duruşma tutanağının ispat gücü 222  2100
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
Duruşmanın sona ermesi ve hüküm 223  2103
Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 224  2165
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi 225  2168
İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik
Suçun niteliğinin değişmesi 226  2185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm
Müzakereye katılacak hâkimler 227  2199
Müzakerenin yönetimi 228  2201
Oyların toplanması 229  2202
Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 230  2217
Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 231  2240
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar 232  2308
İçindekiler
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 233  2329
Mağdur ile şikâyetçinin hakları 234  2339
Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları 235  2358
Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 236  2364
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma
Kamu davasına katılma 237  2377
Katılma usulü 238  2388
Katılanın hakları 239  2401
Katılmanın davaya etkisi 240  2406
Katılmadan önceki kararlara itiraz 241  2408
Katılanın kanun yoluna başvurması 242  2408
Katılmanın hükümsüz kalması 243  2409
BEŞİNCİ KİTAP
Özel Yargılama Usulleri
BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması
Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 244  2417
Gaibe ihtar 245  2424
Sanığa verilecek güvence belgesi 246  2425
Madde No  Sayfa No
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması
Kaçağın tanımı 247  2428
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 248  2436
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
Tüzel kişinin temsili 249  2442
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
Seri Muhakeme Usulü 250  2444
Basit yargılama usulü 251  2455
Basit yargılama usulünde itiraz 252  2459
İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere
BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma
Uzlaştırma 253  2465
Mahkeme tarafından uzlaştırma 254  2481
Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma 255  2496
İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü
Başvuru 256  2497
Duruşma ve karar 257  2506
Kanun yolu 258  2510
Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 259  2512
Madde No  Sayfa No
ALTINCI KİTAP
Kanun Yolları
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Kanun yollarına başvurma hakkı 260  2519
Avukatın başvurma hakkı 261  2533
Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 262  2556
Tutuklunun kanun yollarına başvurması 263  2558
Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 264  2560
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 265  2573
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 266  2576
İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
İtiraz olunabilecek kararlar 267  2589
İtiraz usulü ve inceleme merciileri 268  2594
İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi 269  2600
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve
araştırma yapılması 270  2601
Karar 271  2602
İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf 272  2629
İstinaf istemi ve süresi 273  2638
Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 274  2644
İstinaf başvurusunun etkisi 275  2645
İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 276  2646
İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 277  2648
Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii 278  2650
Dosya üzerinde ön inceleme 279  2650
Madde No  Sayfa No
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 280  2655
Duruşma hazırlığı 281  2671
İstisnalar 282  2672
Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 283  2675
Direnme yasağı 284  2678
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 285  2680
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz 286  2682
Hükümden önceki kararların temyizi 287  2697
Temyiz nedeni 288  2698
Hukuka kesin aykırılık hâlleri 289  2712
Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 290  2724
Temyiz istemi ve süresi 291  2734
Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 292  2749
Temyiz başvurusunun etkisi 293  2749
Temyiz başvurusunun içeriği 294  2750
Temyiz gerekçesi 295  2759
Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren
mahkemece reddi 296  2761
Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi 297  2764
Temyiz isteminin reddi 298  2769
Duruşmalı inceleme 299  2778
Duruşmada usul 300  2785
Temyizde incelenecek hususlar 301  2787
Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 302  2789
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi 303  2804
Yargıtay kararının gönderileceği merci 304  2814
Yargıtayda hükmün açıklanması 305  2817
Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 306  2818
Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 307  2844
Madde No  Sayfa No
ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
(…)Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 308  2911
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 308/A  2944
İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma
Kanun yararına bozma 309  2950
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması 310  3042
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi
Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 311  3044
İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 312  3053
Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 313  3053
Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 314  3055
Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 315  3056
Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 316  3058
Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 317  3059
Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii 318  3060
Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde
yapılacak işlem 319  3062
Delillerin toplanması 320  3064
Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü 321  3065
Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 322  3067
Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 323  3069
YEDİNCİ KİTAP
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderleri 324  3155
Sanığın yükümlülüğü 325  3208
Madde No  Sayfa No
Bağlantılı davalarda giderler 326  3227
Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider 327  3232
Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 328  3238
Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 329  3241
Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 330  3243
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Adlî tatil 331  3247
Bilgi isteme 332  3265
Yönetmelik 333  3273
Yürürlük 334  3274
Yürütme 335  3274
5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  3281
1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  3291
Kaynakça  3301
Kavramlar Dizini  3307
CMK’da Kavram/Madde Dizini  3315
 


Remzi Özmen
Eylül 2019
14.90 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Nisan 2019
265.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Tanfer Ayhan
Şubat 2013
37.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Haluk Çolak ...
Mayıs 2007
120.00 TL
İndirimli: 75.00 TL (%37)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
5. Basıyı Sunuş  13
9. Basıyı Sunuş  15
Kısaltmalar  23
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Madde No  Sayfa No
Kanunun kapsamı 1  25
Tanımlar 2  59
İKİNCİ BÖLÜM
Görev
Görev 3  73
Re’sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 4  108
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 5  122
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 6  132
Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 7  135
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantılı Davalar
Bağlantı kavramı 8  142
Davaların birleştirilerek açılması 9  156
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 10  158
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 11  166
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki
Yetkili Mahkeme 12  174
Özel yetki 13  182
Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 14  184
Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 15  191
Bağlantılı suçlarda yetki 16  192
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 17  200
Yetkisizlik iddiası 18  207
Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması 19  211
Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 20  229
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 21  230
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 22  231
Yargılamaya katılamayacak hâkim 23  244
Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler 24  271
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 25  284
Ret isteminin usulü 26  286
Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 27  287
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları 28  297
Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 29  303
Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 30  305
Ret isteminin geri çevrilmesi 31  311
Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 32  316
İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme
BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği
Kararların verilmesi usulü 33  319
Kararların gerekçeli olması 34  321
Kararların açıklanması ve tebliği 35  350
Tebligat ve yazışma usulü 36  356
Tebligat usulleri 37  357
Madde No  Sayfa No
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 38  374
Elektronik işlemler 38/A  375
İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hale Getirme
Sürelerin hesaplanması 39  387
Eski hâle getirme 40  394
Eski hâle getirme dilekçesi 41  396
Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 42  397
ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanıklık
Tanıkların Çağrılması 43  417
Çağrıya uymayan tanıklar 44  425
Tanıklıktan çekinme 45  429
Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 46  441
Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 47  447
Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 48  454
Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 49  459
Yemin verilmeyen tanıklar 50  461
Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 51  464
Tanıkların dinlenmesi 52  467
Tanığa görevinin önemini anlatma 53  471
Tanıklara yemin verilmesi 54  473
Yeminin biçimi 55  475
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 56  476
Tanığın tekrar dinlenmesi 57  477
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 58  478
Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 59  505
Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 60  507
Tanığa verilecek tazminat ve giderler 61  509
Madde No  Sayfa No
İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Bilirkişilere uygulanacak hükümler 62  511
Bilirkişinin atanması 63  514
Bilirkişi olarak atanabilecekler 64  527
Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 65  532
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 66  534
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 67  539
Duruşmada bilirkişinin açıklaması 68  547
Bilirkişinin reddi 69  552
Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 70  557
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 71  558
Bilirkişi gider ve ücreti 72  560
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 73  562
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
Gözlem altına alınma 74  564
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 75  575
Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması 76  590
Kadının muayenesi 77  596
Moleküler genetik incelemeler 78  597
Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 79  602
Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 80  604
Fizik kimliğin tespiti 81  605
Yönetmelik 82  608
Keşif 83  609
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 84  621
Yer gösterme 85  625
Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 86  630
Otopsi 87  632
Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 88  656
Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 89  661
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 90  665
Gözaltı 91  693
Gözaltı işlemlerinin denetimi 92  724
Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 93  726
Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 94  730
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi 95  733
Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 96  734
Yakalama tutanağı 97  735
Yakalama emri ve nedenleri 98  736
Yönetmelik 99  739
İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama
Tutuklama nedenleri 100  740
Tutuklama kararı 101  755
Tutuklulukta geçen süre 102  778
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 103  802
Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 104  804
Usul 105  806
Salıverilenin yükümlülükleri 106  810
Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 107  811
Tutukluluğun incelenmesi 108  813
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Kontrol
Adlî kontrol 109  834
Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciiler 110  846
Adlî kontrol kararının kaldırılması 111  847
Tedbirlere uymama 112  848
Güvence 113  849
Önceden ödetme 114  854
Güvencenin geri verilmesi 115  855
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve El Koyma
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 116  861
Diğer kişilerle ilgili arama 117  908
Gece yapılacak arama 118  912
Arama kararı 119  916
Aramada hazır bulunabilecekler 120  968
Arama sonunda verilecek belge 121  969
Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 122  971
Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması 123  976
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 124  992
İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi 125  993
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 126  1006
Elkoyma kararını verme yetkisi 127  1007
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 128  1016
Postada elkoyma 129  1030
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 130  1035
Elkonulan eşyanın iadesi 131  1045
Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 132  1046
Şirket yönetimi için kayyım tayini 133  1051
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama
ve elkoyma 134  1056
İçindekiler
Madde No  Sayfa No
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 135  1129
Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri 136  1212
Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi 137  1214
Tesadüfen elde edilen deliller 138  1217
ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme
Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139  1225
Teknik araçlarla izleme 140  1252
Yönetmelik 140/A  1274
YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Tazminat istemi 141  1275
Tazminat isteminin koşulları 142  1292
Tazminatın geri alınması 143  1300
Tazminat isteyemeyecek kişiler 144  1303
BEŞİNCİ KISIM
İfade ve Sorgu
BİRİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu İçin Çağrı
İfade veya sorgu için çağrı 145  1371
Zorla getirme 146  1372
İKİNCİ BÖLÜM
İfade ve Sorgu Usulü
İfade ve sorgunun tarzı 147  1378
İfade alma ve sorguda yasak usuller 148  1389
Madde No  Sayfa No
ALTINCI KISIM
Savunma
BİRİNCİ BÖLÜM
Müdafii Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri
Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi 149  1411
Müdafiin görevlendirilmesi 150  1423
Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafiilik görevinden
yasaklanma 151  1445
Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 152  1454
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 153  1461
Müdafi ile görüşme 154  1483
Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması 155  1489
Müdafiin görevlendirilmesinde usul 156  1490
İKİNCİ KİTAP
Soruşturma
BİRİNCİ KISIM
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma
BİRİNCİ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı
Soruşturmanın gizliliği 157  1495
İhbar ve şikâyet 158  1506
Şüpheli ölümün ihbarı 159  1517
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma İşlemleri
Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 160  1519
Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 161  1561
Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi 162  1607
Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması 163  1609
Adlî kolluk ve görevi 164  1611
Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi 165  1623
Değerlendirme raporu yetkisi 166  1623
Yönetmelik 167  1624
Madde No  Sayfa No
Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi 168  1624
Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması 169  1626
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Açılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davasının Açılması
Kamu davasını açma görevi 170  1633
Kamu davasını açmada takdir yetkisi 171  1655
İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 172  1662
Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 173  1688
İddianamenin iadesi 174  1692
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Kovuşturma Evresi
BİRİNCİ KISIM
Kamu Davasının Yürütülmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı
İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 175  1725
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 176  1735
Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 177  1744
Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi 178  1745
Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 179  1747
Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri 180  1749
Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 181  1758
İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma
Duruşmanın açıklığı 182  1759
Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 183  1769
Madde No  Sayfa No
Açıklığın kaldırılması hakkında karar 184  1773
Zorunlu kapalılık 185  1773
Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 186  1782
Kapalı duruşmada bulunabilme 187  1783
Duruşmada hazır bulunacaklar 188  1786
Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması 189  1793
Ara verme 190  1794
Duruşmanın başlaması 191  1797
Başkan veya hâkimin görevi 192  1805
Sanığın duruşmada hazır bulunmaması 193  1806
Sanığın mahkemeden uzaklaşması 194  1815
Sanığın yokluğunda duruşma 195  1817
Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 196  1819
Sanığın müdafi gönderebilmesi 197  1843
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu 198  1843
Sanığın zorla getirilebilmesi 199  1844
Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi 200  1845
Doğrudan soru yöneltme 201  1847
Tercüman bulundurulacak hâller 202  1864
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini
Hâkim veya başkanın yetkisi 203  1876
Sanığın dışarı çıkarılması 204  1878
Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 205  1881
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması
Delillerin ortaya konulması ve reddi 206  1883
Delil ve olayın geç bildirilmesi 207  1897
Tanığın duruşma salonundan ayrılması 208  1901
Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar 209  1902
Duruşmada okunmayacak belgeler 210  1910
Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 211  1920
Tanığın önceki ifadesinin okunması 212  1930
Sanığın önceki ifadesinin okunması 213  1938
Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 214  1941
Madde No  Sayfa No
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 215  1945
Delillerin tartışılması 216  1950
Delilleri takdir yetkisi 217  1959
Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 218  2059
BEŞİNCİ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı
Duruşma tutanağı 219  2081
Duruşma tutanağının başlığı 220  2091
Duruşma tutanağının içeriği 221  2095
Duruşma tutanağının ispat gücü 222  2100
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
Duruşmanın sona ermesi ve hüküm 223  2103
Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 224  2165
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi 225  2168
İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik
Suçun niteliğinin değişmesi 226  2185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm
Müzakereye katılacak hâkimler 227  2199
Müzakerenin yönetimi 228  2201
Oyların toplanması 229  2202
Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 230  2217
Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 231  2240
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar 232  2308
İçindekiler
Madde No  Sayfa No
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları
Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 233  2329
Mağdur ile şikâyetçinin hakları 234  2339
Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları 235  2358
Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 236  2364
İKİNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma
Kamu davasına katılma 237  2377
Katılma usulü 238  2388
Katılanın hakları 239  2401
Katılmanın davaya etkisi 240  2406
Katılmadan önceki kararlara itiraz 241  2408
Katılanın kanun yoluna başvurması 242  2408
Katılmanın hükümsüz kalması 243  2409
BEŞİNCİ KİTAP
Özel Yargılama Usulleri
BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yargılanması
Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 244  2417
Gaibe ihtar 245  2424
Sanığa verilecek güvence belgesi 246  2425
Madde No  Sayfa No
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakların Yargılanması
Kaçağın tanımı 247  2428
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 248  2436
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili
Tüzel kişinin temsili 249  2442
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme
Seri Muhakeme Usulü 250  2444
Basit yargılama usulü 251  2455
Basit yargılama usulünde itiraz 252  2459
İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere
BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma
Uzlaştırma 253  2465
Mahkeme tarafından uzlaştırma 254  2481
Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma 255  2496
İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü
Başvuru 256  2497
Duruşma ve karar 257  2506
Kanun yolu 258  2510
Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 259  2512
Madde No  Sayfa No
ALTINCI KİTAP
Kanun Yolları
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Kanun yollarına başvurma hakkı 260  2519
Avukatın başvurma hakkı 261  2533
Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 262  2556
Tutuklunun kanun yollarına başvurması 263  2558
Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 264  2560
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 265  2573
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 266  2576
İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İtiraz
İtiraz olunabilecek kararlar 267  2589
İtiraz usulü ve inceleme merciileri 268  2594
İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi 269  2600
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve
araştırma yapılması 270  2601
Karar 271  2602
İKİNCİ BÖLÜM
İstinaf
İstinaf 272  2629
İstinaf istemi ve süresi 273  2638
Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 274  2644
İstinaf başvurusunun etkisi 275  2645
İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 276  2646
İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 277  2648
Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii 278  2650
Dosya üzerinde ön inceleme 279  2650
Madde No  Sayfa No
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 280  2655
Duruşma hazırlığı 281  2671
İstisnalar 282  2672
Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 283  2675
Direnme yasağı 284  2678
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 285  2680
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz
Temyiz 286  2682
Hükümden önceki kararların temyizi 287  2697
Temyiz nedeni 288  2698
Hukuka kesin aykırılık hâlleri 289  2712
Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 290  2724
Temyiz istemi ve süresi 291  2734
Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 292  2749
Temyiz başvurusunun etkisi 293  2749
Temyiz başvurusunun içeriği 294  2750
Temyiz gerekçesi 295  2759
Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren
mahkemece reddi 296  2761
Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi 297  2764
Temyiz isteminin reddi 298  2769
Duruşmalı inceleme 299  2778
Duruşmada usul 300  2785
Temyizde incelenecek hususlar 301  2787
Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 302  2789
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi 303  2804
Yargıtay kararının gönderileceği merci 304  2814
Yargıtayda hükmün açıklanması 305  2817
Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 306  2818
Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 307  2844
Madde No  Sayfa No
ÜÇÜNCÜ KISIM
Olağanüstü Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
(…)Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 308  2911
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi 308/A  2944
İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Yararına Bozma
Kanun yararına bozma 309  2950
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması 310  3042
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın Yenilenmesi
Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 311  3044
İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 312  3053
Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 313  3053
Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 314  3055
Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 315  3056
Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 316  3058
Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 317  3059
Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii 318  3060
Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde
yapılacak işlem 319  3062
Delillerin toplanması 320  3064
Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü 321  3065
Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 322  3067
Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 323  3069
YEDİNCİ KİTAP
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri
Yargılama giderleri 324  3155
Sanığın yükümlülüğü 325  3208
Madde No  Sayfa No
Bağlantılı davalarda giderler 326  3227
Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider 327  3232
Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 328  3238
Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 329  3241
Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 330  3243
İKİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Adlî tatil 331  3247
Bilgi isteme 332  3265
Yönetmelik 333  3273
Yürürlük 334  3274
Yürütme 335  3274
5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  3281
1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  3291
Kaynakça  3301
Kavramlar Dizini  3307
CMK’da Kavram/Madde Dizini  3315
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020