Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukuku
Son Yasal Değişiklikler, Güncel Yargıtay Kararları, AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuruya İlişkin Son Kararları İşlenmiş
Eylül 2019 / 12. Baskı / 944 Syf.
Fiyatı: 96.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 11. Eylül 2018 83.00 TL 24.90 TL (%70)Sepete Ekle
 8. Ekim 2016 74.00 TL 14.90 TL (%80)Sepete Ekle
 7. Ekim 2015 67.00 TL 9.90 TL (%86)Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
96.00 TL
+

 

 

59.00 TL
+

 

 

79.00 TL
=

 

 

234.00 TL
189.90 TL
Sepete Ekle
 
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
96.00 TL
+

 

 

59.00 TL
=

 

 

155.00 TL
124.90 TL
Sepete Ekle
 

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli eserimizin onikinci baskısında, 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanun da dahil olmak üzere onbirinci baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserler, ilgili konular bağlamında değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek yargının güncel kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili konularda tartışmaya açılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
Ön Alan Soruşturmaları
Soruşturma Evresi
Koruma Tedbirleri
İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü
Kovuşturma Evresi
Ceza Muhakemesinde İspat
Delil Yasakları
Kanun Yolları
Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları
Bireysel Başvuru
Barkod: 9789750256349
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  12
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 944
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onikinci Basıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM  39
I. Kavram  39
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri  40
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  41
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  41
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  42
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  45
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  45
A. Genel Olarak  45
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  46
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  47
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  47
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  47
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  48
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  48
I. Genel Olarak  48
II. Hukuk Devleti İlkesi  49
A. Genel Olarak  49
B. Oranlılık İlkesi  49
C. İkincillik İlkesi  50
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  51
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler  52
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  52
B. Silahların Eşitliği İlkesi  54
C. Dürüst İşlem İlkesi  55
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  56
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  56
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  57
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  59
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  61
I. Savunma Hakkı–Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  63
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  64
J. Hak Arama Hakkı  65
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  65
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  65
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  66
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  67
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  68
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  68
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  68
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  69
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  70
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  71
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  71
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  71
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  72
D. Ne Bis In Idem İlkesi  74
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  75
G. Sözlülük İlkesi  76
H. Halka Açıklık İlkesi  76
I. Vasıtasızlık İlkesi  77
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  78
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  79
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  79
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  81
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  81
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  82
1. Anayasa  82
2. Uluslararası Sözleşmeler  82
3. Kanunlar  83
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  83
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  83
c. Tamamlayıcı Kanunlar  84
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  84
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  84
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  84
1. Örf–Adet Kuralları  84
2. Din ve Ahlak Kuralları  85
3. Mahkeme İçtihatları  85
4. Doktrin (Öğreti)  86
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  86
A. Kavram  86
B. Yorum Yöntemleri  87
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi  88
2. Sistematik Yorum Yöntemi  88
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  88
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  88
C. Yorum Araçları  90
1. Mantık  90
2. Tarihçe  90
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri  90
4. Karşılaştırmalı Hukuk  91
5. Örf ve Adet Kuralları  91
D. Yorum Çeşitleri  91
1. Daraltıcı Yorum  91
2. Genişletici Yorum  91
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  92
I. Yer Bakımından Uygulama  92
II. Kişi Bakımından Uygulama  92
III. Zaman Bakımından  96
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  99
I. Savcılık  100
II. Sulh Ceza Hakimlikleri  100
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri  102
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri  102
1. Genel Ceza Mahkemeleri  102
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  103
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  103
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri  103
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  104
III. Yargıtay  105
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  107
I. Genel Olarak  107
II. Dava Şartları  108
A. Çeşitleri  108
1. Şikayet  109
a. Tanım–Kavram  109
b. Özellikleri  110
2. Dava Süresi  113
3. İzin  113
4. Karar  114
5. Talep (İstem)  114
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  115
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  115
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  116
9. Yeni Delil Bulunması  116
10. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  116
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  117
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  117
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  118
III. Yargılama Şartları  118
A. Çeşitleri  118
1. Sanığın Hazır Bulunması  119
a. Sanığın Yokluğu  120
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  122
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  122
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  122
aaa. Genel Olarak  122
bbb. Bağışık Tutulma Şartları  123
ccc. Çeşitleri  124
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık  124
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık  125
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200)  125
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  125
c. Kaçaklık  126
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  127
3. Bekletici Meselenin Çözümü  128
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  129
5. Uzlaştırma Bulunmaması  131
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7)  131
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  132
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  132
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram  132
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  135
A. Tanım  135
B. Çeşitleri  136
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  138
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu  139
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  139
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  141
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  142
I. Süre Kavramı  142
II. Sürelerin Çeşitleri  143
III. Eski Hale Getirme  144
A. Tanım–Kavram  144
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  147
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi  147
§ 12. ADLÎ TATİL  147
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI  149
I. Kavram  149
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları  153
A. Genel Olarak  153
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi  154
1. Belirlilik İlkesi  154
2. Oranlılık İlkesi  155
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi  157
1. İnsan Haysiyeti  157
2. Öz Garantisi  158
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar  159
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi  159
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması  159
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski  160
4. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri  160
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları  161
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu  162
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  162
a. Kapsam  162
b. Kararı Verecek Makam  163
c. Kararın İçeriği  163
d. Süresi  164
e. Kararların Yerine Getirilmesi  164
f. Sona Ermesi  164
g. Faaliyetlerin Denetimi  164
h. Hukuka Aykırı Dinleme  164
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  165
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  165
a. Amaç–Kapsam  165
b. Kararı Verecek Makam  165
c. Süresi  165
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  166
e. Kararların Yerine Getirilmesi  166
f. Faaliyetlerin Denetimi  166
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu  166
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  166
a. Amaç–Kapsam  166
b. Kararı Verecek Makam  167
c. Kararın İçeriği  167
d. Süresi  167
e. Kararların Yerine Getirilmesi  168
f. Sona Ermesi  168
g. Faaliyetlerin Denetimi  168
h. Hukuka Aykırı Dinleme  168
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  168
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  168
a. Amaç–Kapsam  168
b. Kararı Verecek Makam  169
c. Süresi  169
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  169
e. Kararların Yerine Getirilmesi  169
f. Faaliyetlerin Denetimi  169
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu  170
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  170
a. Amaç–Kapsam  170
b. Kararı Verecek Makam  170
c. Kararın İçeriği  171
d. Süresi  171
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  171
f. Kararların Yerine Getirilmesi  171
g. Faaliyetlerin Denetimi  172
h. İstinai Yetki  172
ı. Hukuka Aykırı Dinleme  172
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  172
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu  172
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt  173
A. Terim–Kavram  173
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez  176
C. Konunun Anayasal Boyutu  177
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  177
2. Oranlılık ilkesi  178
a. Amaca uygunluk  178
b. Gereklilik  178
c. Ölçülülük  178
3. Belirlilik İlkesi  179
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı  180
1. Tedbirin Uygulama Şekli  180
2. Kapsamı  180
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Uygulama Koşulları  181
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından  181
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu  182
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından  182
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar  182
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi  185
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması)  188
I. Kavram  188
II. Soruşturmanın Başlaması  189
A. Suç Haberinin Alınması  189
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  190
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  191
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  192
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  193
A. Sulh Ceza Hâkimliği  193
B. Savcı  194
1. Tanım–Kavram  194
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  195
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  198
4. Savcının Denetim Yetkisi (CMK m.161)  199
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  200
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  201
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  203
aa. Kavram  203
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi)  203
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  204
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  205
C. Kolluk  205
1. Terim–Kavram  205
2. Kolluk Teşkilatı  207
3. Adli Kolluğun Önemi  209
4. CMK’da Adli Kolluk  210
a. Genel Olarak  210
b. İşleyiş  210
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  212
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  213
e. Adli Kolluğun Statüsü  215
aa. Genel Olarak  215
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi  216
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  217
D. Şüpheli  217
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı  217
2. Şüpheli Hakları  218
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  218
b. Susma Hakkı  218
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  219
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  219
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  220
f. Lekelenmeme Hakkı  221
3. Şüphelinin Ödevleri  222
E. Müdafi–Vekil  222
1. Kavram  222
2. Müdafiin Hukuki Durumu  223
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  225
a. Genel Olarak  225
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  226
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  227
a. Görevlendirilmesi  227
b. Görevlendirilmesi Usulü  229
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  230
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  230
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  231
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  232
6. Müdafiin Ödevleri  232
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  233
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  233
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6)  234
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  235
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  236
c. Sır Saklama Ödevi  236
7. Müdafiin Sayısı  236
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  237
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  237
1. Genel Olarak  237
2. Mağdur Hakları  239
a. Genel Olarak Mağdur Hakları  239
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı  239
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı  239
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı  239
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı  239
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı  240
dd. Tanık–Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı  240
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları  240
aa. Genel Olarak  240
bb. Soruşturma Evresinde  241
IV. Soruşturma Evresinin İcrası  242
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  242
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169)  242
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  243
1. Tanım–Kavram  243
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  243
3. İfade ve Sorgunun Usulü  244
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1–i)  244
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu  245
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  245
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  247
6. Yeniden İfade Alma  247
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  248
1. Tanık İfadesinin Alınması  248
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3)  248
3. Keşif  248
4. Yer Gösterme (CMK m.85)  249
5. Teşhis (PVSK ek m.6)  249
a. Tanım–Kavram  250
b. Koşulları  250
c. İcrası  251
6. Sanal ortamda araştırma  253
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması  253
A. Terim– Tanım– Kavram  253
1. Terim  253
2. Tanım ve Kavram  254
B. Çeşitleri  256
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.)  256
a. Tanım–Kavram  256
b. Amacı  257
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  257
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  257
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  258
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  258
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2)  259
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  259
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  259
f. Yakalananın Hakları  260
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  260
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  261
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  261
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  261
aa. Çocuklar  261
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  262
cc. Milletvekilleri  264
h. Yakalamanın Zamanı  264
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  264
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  265
j. Kabahatlerde Yakalama  265
k. Gözaltı Kararı  266
aa. Kararı Verecek Makam  266
bb. Gözaltı Kararı Verilebilecek Haller  266
cc. Gözaltı Süresi  268
dd. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  269
ee. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  270
ff. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5)  270
gg. Serbest Bırakma  271
l. Yeniden Yakalama Yasağı  271
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  272
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  272
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması)  273
2. Tutuklama  273
a. Tanım–Kavram  273
b. Hukuki Nitelik  274
c. Amacı  274
d. Tutuklamanın Şartları  274
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır  274
bb. Ölçülü Olmalıdır  277
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir  278
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir  278
aaa. Genel Olarak  278
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği  278
ccc. Tutuklama Duruşması  279
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  280
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  282
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  283
h. Tutuklama Yasağı  284
ı. Özel Tutuklama Halleri  285
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  285
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  285
cc. İade Tutuklaması  285
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205)  285
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama  286
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A–9. Maddesi Bağlamında Tutuklama  286
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  286
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103)  289
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  290
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  291
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  291
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108)  292
o. Hükmen Tutukluluk  293
p. Ülkemizde Tutuklu Sayısı  294
3. Adli Kontrol  295
a. Genel Olarak  295
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği  296
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı  296
d. Uygulama Koşulları  297
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  299
aa. Genel Olarak  299
bb. Yükümlülükler  300
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57)  304
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler  305
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  305
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi?  306
i. Karar Verecek Makam  306
j. Kararın İçeriği  306
k. Kanunyolu  307
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama (CMK m.112/2)  307
aa. Genel Olarak  307
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  307
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  308
n. Güvence (CMK m.113)  308
aa. Genel Olarak  308
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114)  309
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115)  310
o. Kanunyolu  310
4. Zorla Getirme  310
a. Tanım–Hukuki Nitelik  310
b. Çeşitleri  311
c. Koşulları  311
d. Kararda Bulunması Gerekenler  312
e. İcrası  312
f. Yerine Getirilememesi Hali  312
g. Kanun Yolu  312
5. Arama  312
a. Tanım–Kavram  312
b. Aramanın Amaçları  314
aa. Yakalama  315
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  315
aaa. Delil Elde Etme  315
bbb. Elkoyma  316
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları  316
d. Aramanın Çeşitleri  317
aa. Genel Olarak  317
bb. Önleme Araması  317
cc. Adli Arama  318
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  318
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  320
a1. Şüpheli  320
a2. Sanık  321
a3. Diğer Kişiler  321
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  323
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  324
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  324
aa1. Konut  324
aa2. İşyeri  326
aa3. Diğer Yerler  326
a2. Avukat Bürolarında Arama  327
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  329
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  331
ddd. Aramanın Zamanı  331
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  331
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  333
aa1. Suçüstü Hali  333
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller  333
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması  334
eee. Arama Kararı  334
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir  335
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal  338
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama  341
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller  341
aa2. Yönetmelik m.30/1  344
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9)  344
fff. Aramanın İcrası  345
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  345
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  345
aa1. Genel Olarak  345
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması  346
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler  347
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  350
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  351
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  351
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  352
kkk. Adli Arama Tutanağı  352
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  352
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  354
nnn. Delil Yasakları  357
ooo. Denetimi  359
a1. İdari Denetim  359
a2. Yargısal Denetim  359
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  360
rrr. Haksız Arama Suçu  361
6. Elkoyma  361
a. Genel Olarak  361
b. Terim Sorunu  362
c. Kavram  362
d. Hukuki Nitelik  362
e. Çeşitleri  363
aa. Basit Elkoyma  364
aaa. Kapsamı  364
bbb. Elkoyma Yasağı  364
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  364
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  366
ccc. Koşulları  366
a1. Suç Bakımından  366
a2. Şüphe Bakımından  367
a3. Kişi Bakımından  367
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  367
ddd. Tedbirin Uygulanması  368
a1. Genel Olarak  368
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  369
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  369
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  369
eee. Denetimi  371
fff. Sona Ermesi  371
a1. İade  371
a2. Müsadere  372
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  373
a1. Genel Olarak  373
a2. Tazminat Talebinin Koşulları  373
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  374
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese  374
a1. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  374
a2. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  375
bbb. Amaç ve Kapsam  375
a1. Amaç  375
a2. Kapsam  376
ccc. Uygulama Koşulları  377
a1. Suç Bakımından  377
a2. Şüphe Bakımından  377
a3. Kişi Bakımından  377
ddd. Kararı Verecek Merci  378
fff. Tedbirin Uygulanması  378
eee. Denetim  379
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  379
cc. Postada Elkoyma (CMK m.129)  379
aaa. Kavram  379
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  379
ccc. Hukuki Nitelik  380
ddd. Amaç ve Kapsam  380
a1. Amaç  380
a2. Kapsam  380
eee. Uygulama Koşulları  380
a1. Suç Bakımından  380
a2. Şüphe Bakımından  380
a3. Kararı Verecek Merci  380
fff. Tedbirin Uygulanması  381
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133)  381
aaa. Kavram  381
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  381
ccc. Hukuki Nitelik  382
ddd. Amaç  382
eee. Uygulama Koşulları  382
a1. Suç Bakımından  382
a2. Şüphe Bakımından  382
a3. Kararı Verecek Merci  382
fff. Tedbirin Uygulanması  382
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  384
a. Terim–Kavram  384
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  385
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  385
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi  386
cc. Arama  386
dd. Elkoyma  386
ee. Postada Elkoyma  387
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi  387
d. Amaç ve Kapsam  387
aa. Amaç  387
bb. Kapsam  387
e. Uygulama Koşulları  388
aa. Suç Bakımından  388
bb. Şüphe Bakımından  388
cc. Kişi Bakımından  389
f. Kararı Verecek Merci  389
g. Oranlılık İlkesi  390
h. Tedbirin Uygulanması  390
i. Denetim  392
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  392
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  392
a. Terim  392
b. Amaç  393
c. Kapsamı  393
d. Koşulları  395
aa. Suç Bakımından  395
bb. Şüphe Bakımından  397
cc. Kişi Bakımından  398
aaa. Kural  398
bbb. Kayda Alma Yasağı  399
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  399
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  400
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz  401
ee. Tedbirin Süresi  404
e. Tedbirin Uygulanması  404
f. Tedbirin Sona Ermesi  405
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  406
h. İlgiliye Haber Verme  406
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  407
i. Delil Yasakları  407
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  408
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  411
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  411
a. Genel Olarak  411
b. Koşulları  412
aa. Suç Bakımından  412
bb. Şüphe Bakımından  412
cc. Kişi Bakımından  413
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  413
ee. Tedbirin Süresi  413
c. Tedbirin Uygulanması  413
10. İletişimin Tespiti  413
a. Genel Olarak  413
b. Koşulları  414
aa. Suç Bakımından  414
bb. Şüphe Bakımından  414
cc. Kişi Bakımından  414
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  414
ee. Tedbirin Süresi  415
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  415
a. Kavram–Tanım  415
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  418
aa. Bilgi Veren  418
bb. Güvenilir Adam  419
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis  422
dd. Ajan–Provokatör  424
ee. Yeraltı Ajanı  427
c. Tedbirin Amacı  427
d. Koşulları  428
aa. Şüphe Bakımından  428
bb. Kişi Bakımından  428
aaa. Kararı Verecek Kişi  428
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  428
cc. Suç Bakımından  429
dd. Zaman Bakımından  429
e. İcrası  430
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  431
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu  432
aa. Genel Olarak  432
bb. Dinlenmesi  434
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler  437
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  438
ı. Hukuka Aykırı Denetim  439
aa. Genel Olarak  439
bb. Gizli Görevlinin Başka Bir Koruma Tedbirine Başvurabilip Başvuramayacağı Sorunu  439
i. Kanun Yolu  440
12. Teknik Araçlarla İzleme  440
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma  440
b. Tedbirin Amacı  442
c. Konusu  443
d. Şartları  444
aa. Şüphe Bakımından  444
bb. Kişi Bakımından  446
aaa. Kararı Veren Makam  446
bbb. Kararın İçeriği  447
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  447
cc. Suç Bakımından  447
dd. Tedbirin Süresi  448
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  449
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil  450
gg. Hukuka Aykırı Denetim  451
hh. Kanun Yolu  452
13. Gözlem Altına Alınma (m.74)  452
a. Terim–Kavram–Hukuki Nitelik  452
b. Kapsam  452
c. Koşulları  453
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  453
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  453
cc. Süre Bakımından  453
d. Denetimi (Kanun Yolu)  453
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  453
14. Beden Muayenesi (m.75–77)  454
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu  454
b. Çeşitleri  455
c. Amacı  456
d. Niteliği  456
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  457
aa. Uygulama Koşulları  457
aaa. Kişi Bakımından  457
a1. Kararı Veren Makam  457
a2. Kararın Uygulanması  458
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  458
bbb. Oranlılık İlkesi  458
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  459
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  459
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  460
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  460
aa. Genel Olarak  460
bb. Amaç  460
cc. Konusu  460
dd. Oranlılık İlkesi  460
ee. Uygulama Koşulları  461
aaa. Kararı Veren Makam  461
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  461
ccc. Tedbirin Uygulanması  462
ff. Denetimi (Kanun Yolu)  462
gg. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  462
hh. Soybağı Araştırması  463
g. Kadınların Muayenesi  463
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78–80)  464
a. Kavram  464
b. Hukuki Nitelik  464
c. Tedbirin Amacı  466
d. Koşulları  466
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  466
bb. Kararı Verecek Makam  467
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  467
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  468
f. Kanun Yolu  469
g. Hukuka Aykırı İnceleme  469
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  469
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81)  470
a. Genel Olarak  470
b. Konusu  470
c. Koşulları  470
d. Uygulanması  471
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  471
17. Erişimin Engellenmesi  471
a. Kapsamı  472
b. Kararı Verecek Makam  472
c. İcrası  472
d. Sona Ermesi  473
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  473
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9)  476
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  477
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  478
1. Genel Olarak  478
2. Konusu  479
3. Kapsamı  482
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  482
5. Yetkili Mahkeme  484
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  484
7. Ön İnceleme  484
8. Muhakeme  484
9. Kanun Yolu  485
10. Tazminatın Geri Alınması  485
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı  485
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  486
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu  486
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti  487
15. Tazminatın Ödenmesi  487
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  487
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  488
1. İddianamenin Düzenlenmesi  488
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  488
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  489
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174)  490
a. Anlamı ve Amacı  490
b. İadenin Konusu  491
c. İadeyi Yapacak Makam  492
d. Süre  493
e. İade Sebepleri  494
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  494
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık  494
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması  495
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması  495
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması  496
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  496
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  501
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı)  501
g. İade Kararının Denetimi  502
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem  502
3. İddianamenin Kabulü  503
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  503
1. Genel Olarak  503
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  504
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  504
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  505
aa. Koşulları  505
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  505
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  506
bb. Kararı Verecek Makam  506
cc. Erteleme Süresi  506
dd. Denetimi  506
ee. Sonucu  507
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  507
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172)  507
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  507
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  507
aa. Genel Olarak  507
bb. Etkin/Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü  508
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  509
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  510
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  510
a. Genel Olarak  510
b. Yargısal Denetim  511
aa. Kavram  511
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  512
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  512
dd. Süre  512
ee. Yetkili Mahkeme  513
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi  513
gg. Muhakeme  513
hh. Denetimi  513
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi  514
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ  514
I. Anlamı ve Amacı  514
II. Katılan Kişiler  514
A. Hâkim–Mahkeme  514
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  515
a. Tarafsızlık  515
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri)  515
aaa. Görev Yasakları  515
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  516
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  519
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı  520
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24–25)  520
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  521
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  521
bbb. Süresi  522
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  522
ddd. Yargılama  523
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30)  524
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31)  525
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30)  527
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32)  527
b. Bağımsızlık  528
aa. Kavram  528
bb. Kapsamı  528
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri  528
2. Hâkimlerin Çeşitleri  531
3. Hâkimlerin Yetkileri  531
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  532
aa. Genel Olarak  532
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi  532
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  532
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri  533
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği  533
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı  533
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  534
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  534
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  534
bbb. Bağlantı Bulunması  537
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri  537
aa1. Objektif– Sübjektif Bağlantı  537
aa2. Dar–Geniş Anlamda Bağlantı  538
aa3. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı  538
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  538
aa1. Birleştirme  538
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma  540
aa3. Bekletici Mesele  543
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  544
aa. Genel Olarak  544
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  544
aaa. Genel Kural  544
bbb. Özel Yetki Kuralları  546
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  546
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği  546
a2. İstinabe  548
a3. Bağlantı  550
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  551
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  552
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  554
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  554
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  554
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  555
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  556
aa. Genel Olarak  556
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  556
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  556
aa. Kavram  556
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  557
B. Savcı  557
C. Sanık  559
D. Malen Sorumlu  559
E. Müdafi  560
1. Genel Olarak  560
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  560
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  560
b. Görevlendirme Usulü (m.156)  561
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  562
4. Müdafiin Ödevleri  564
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  564
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  566
c. Sır Saklama Ödevi  567
5. Müdafiin Sayısı  567
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  567
F. Vekil  567
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  568
1. Genel Olarak  568
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235)  569
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  569
a. Genel Olarak  569
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  570
c. Katılma Talebinin Zamanı  572
d. Katılma Usulü  572
e. Katılanın Hakları  573
f. Katılmanın Etkisi  574
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  574
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  574
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  574
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  575
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri  576
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  576
1. Genel Olarak  576
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  577
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  577
a. Genel Olarak  577
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  578
B. Duruşma Devresi  578
1. Genel Olarak  578
2. Duruşma Devresinin Özellikleri  580
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  580
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  581
aa. Genel Olarak  581
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192)  583
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  583
aaa. Kural  583
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  585
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  585
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller  585
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar  587
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  588
a. Genel Olarak  588
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182–187)  591
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1)  591
bb. Açıklığın Kaldırılması  592
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  592
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185)  593
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184)  594
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187)  594
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  594
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3)  595
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183)  596
aa. Kural  596
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  597
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  598
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları  599
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203–205)  600
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203)  600
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  601
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205)  601
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219–222)  601
aa. Duruşma Tutanağı  601
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  603
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  603
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  604
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  604
bb. Delil Çeşitleri  605
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar  605
bbb. Tanık Açıklamaları  606
a1. Kavram  606
a2. Özellikleri  607
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43)  609
aa1. Genel Olarak  609
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44)  610
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45–47)  611
aa1. Genel Olarak  611
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri  613
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49)  621
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51)  622
a5. Tanıkların Dinlenmesi  622
aa1. Kavram  622
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53)  622
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52)  622
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54)  624
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57)  626
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59)  626
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık)  628
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60)  633
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  634
ccc. Yazılı Belgeler  634
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  634
eee. Belirtiler  636
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  636
aaa. Bilirkişi (m.62–73)  636
a1. Tanım  637
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  637
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  638
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  639
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi  639
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam  639
a7. Bilirkişinin Sayısı  640
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  640
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  642
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  642
aa1. Atama Kararının İçeriği  642
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  642
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66)  643
a11. Bilirkişi Raporu  644
aa1. Rapor  644
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği  645
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi  645
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü)  646
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  647
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  648
a15. Bilirkişinin Reddi  648
aa1. Ret sebepleri  648
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar  649
aa3. Red Muhakemesi  649
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  650
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  651
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri  651
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  651
bbb. Keşif (m.83–89)  652
a1. Tanım–Kavram  652
a2. Yetkili Makam  652
a3. Keşfin İcrası (m.84)  653
a4. Keşif Türleri  653
aa1. Yer Gösterme  653
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  654
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  657
aaa. Genel Olarak  657
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  659
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  660
a1. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  660
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  661
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  662
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  663
eee. Delillerin Tartışılması  663
a1. Genel Olarak  663
a2. Doğrudan Soru Yöneltme  665
aa1. Genel Olarak  665
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma)  667
fff. Delillerin Reddi  670
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  671
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  671
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  671
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  674
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  674
bbb. Delil Yasakları  675
a1. Kavram  675
a2. Delil Yasaklarının Görevi  678
a3. Çeşitleri  679
aa1. Delil Elde Etme Yasağı  680
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı  682
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  683
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  684
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  685
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları  685
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  689
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  689
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  689
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler  690
ddd. Müzakerenin Yönetimi  690
eee. Oyların Toplanması  690
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  690
a1. Hüküm Kavramı  690
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230)  691
a3. Hükmün İçeriği (m.232)  694
a4. Hüküm Çeşitleri  695
ggg. Hükmün Açıklanması  703
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  704
a1. Koşulları  705
aa1. Objektif Koşul  705
aa2. Sübjektif Koşullar  705
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller  707
a3. Uygulanması  708
a4. Sonuçları  709
a5. Denetimi  711
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil  713
C. Kanun Yolu Devresi  716
1. Kanun Yolu Kavramı  716
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri  717
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  718
a. Genel Olarak  718
b. Cumhuriyet Savcısı  720
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  720
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  720
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  721
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  722
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  723
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  725
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264)  726
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266)  727
a. Genel Olarak  727
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  727
aa. Genel Olarak  727
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması  728
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı  728
7. Kanun Yollarının Çeşitleri  739
a. Olağan Kanun Yolları  740
aa. İtiraz (m.267– 271)  740
aaa. Tanım–Kavram  740
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  742
a1. İtirazın Süresi ve Usulü  742
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  742
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  744
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270)  744
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  745
bb. İstinaf (m.272– 285)  746
aaa. Genel Olarak  746
a1. Kavram  746
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  747
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  748
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları  748
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  749
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  749
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  750
eee. İstinaf İstemi ve Süresi  750
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi  751
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  751
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  751
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  752
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  753
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  753
a1. Ön İnceleme (m.279)  753
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  754
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281)  756
a4. Duruşma  757
a5. Hüküm  758
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  758
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  759
cc. Temyiz  759
aaa. Genel Olarak  759
bbb. Temyiz  760
a1. Genel Olarak  760
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  760
a3. Temyiz Nedenleri  762
aa1. Genel Olarak  762
aa2. Hukuka Aykırılık  762
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  763
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  771
aa1. Temyiz İstemi  771
aa2. Temyiz Süresi  772
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi  773
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  773
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  774
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği  774
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295)  774
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi  776
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  776
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  776
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  776
aa4. Temyiz İncelemesi  777
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  779
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  782
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  783
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  784
D. Olağanüstü Kanun Yolları  785
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı  785
a. İstinaf Açısından  786
b. Temyiz Açısından  786
2. Çeşitleri  787
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A)  787
aa. Kavram  787
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları  787
aaa. Hüküm Bakımından  787
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler  787
ccc. Süre  788
ddd. Başvuru Nedenleri  788
eee. Başvuru Mercii  790
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi  790
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar  790
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi  791
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309–310)  791
aa. Kavram  791
bb. Koşulları  791
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından  791
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması  792
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü  795
ddd. Süre  795
eee. Başvuru Mercii  795
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları  795
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması  796
c. Yargılamanın Yenilenmesi  796
aa. Genel Olarak  796
bb. Kavram  797
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  797
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  798
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  798
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  804
ee. Süre  804
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  805
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  805
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  805
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  805
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim  805
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  806
ccc. Delillerin Toplanması  806
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  807
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  807
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  807
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  808
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  809
I. Gaiplerin Muhakemesi  809
A. Genel Olarak  809
B. Gaibin Tanımı  810
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler  811
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması  814
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler  815
F. Gaibe İhtar  815
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi  816
1. Genel Olarak  816
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması  818
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması  818
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması  818
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması  819
II. Kaçakların Yargılanması  820
A. Genel Olarak  820
B. Kaçağın Tanımı  821
C. Kaçaklık Kararı  822
1. Genel Olarak  822
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü  822
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık  824
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi  824
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi  825
a. Genel Olarak  825
b. Avukat Görevlendirilmesi  825
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması  827
1. Kavram  827
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  828
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3)  828
a. Genel Olarak  828
b. Mallar–Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması  829
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı  829
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması  830
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması  830
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi  831
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi  832
a. Genel Olarak  832
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar  834
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz  835
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  836
I. Genel Olarak  836
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  836
III. Organ veya Temsilcinin Hakları  837
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  838
I. Kavram  838
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler  839
A. Mağdurun Keşfi  839
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri  839
C. Suç Politikası Mülahazaları  840
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması  841
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler  841
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  841
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı  841
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  841
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı  842
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı  843
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı  843
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu  843
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma  844
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ  868
I. Genel Olarak  868
II. Koşulları  868
III. Duruşma ve Karar (m.257)  869
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  869
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  869
IV. Kanun Yolu (m.258)  869
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  869
I. Kavram  869
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler  871
III. Bağlantılı Davalarda Giderler  871
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  871
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  871
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  871
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  872
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ  872
I. Kavram  872
II. Muhakeme  873
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  873
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  873
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  874
D. Kanun Yolu  874
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  874
I. Genel Olarak  874
II. Kanunun Uygulanma Koşulları  875
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  875
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  875
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  876
III. Soruşturma  876
A. Genel Olarak  876
B. Ön İnceleme  876
IV. İstisnaları  878
§ 8. ÇOCUKLARIN VE AKIL HASTALARININ MUHAKEMESİ  879
I. Genel Olarak  879
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri  879
A. Çocuk Mahkemeleri–Çocuk Bürosu–Çocuk Birimi  879
B. Soruşturma  880
C. Koruma Tedbirleri  881
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama  882
E. Duruşma  882
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaştırma  882
1. Genel Olarak  882
2. Denetim  883
III. Akıl Hastalarına İlişkin Muhakemenin Özellikleri  883
§ 9. ÖRGÜTLÜ SUÇLARIN MUHAKEMESİ  884
I. Gözaltı Bakımından  884
II. Tutuklama Bakımından  885
III. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı Bakımından  886
IV. İfade Alma Bakımından  888
V. Ayrı Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma  889
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  891
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  892
I. Kabul Edilebilirlik Kararı  892
II. Esas Hakkında İnceleme  893
III. Koşullar  893
A. Başvuru Hakkı  893
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  894
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  895
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  896
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  897
§ 4. BAŞVURU USULÜ  898
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  899
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  899
Kaynakça  901
Kavramlar Dizini  937
 


Cumhur Şahin ...
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Feridun Yenisey ...
Eylül 2020
115.00 TL
Sepete Ekle
Cumhur Şahin ...
Eylül 2020
29.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onikinci Basıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM  39
I. Kavram  39
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri  40
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  41
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  41
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  42
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  45
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  45
A. Genel Olarak  45
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  46
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  47
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  47
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  47
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  48
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  48
I. Genel Olarak  48
II. Hukuk Devleti İlkesi  49
A. Genel Olarak  49
B. Oranlılık İlkesi  49
C. İkincillik İlkesi  50
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  51
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler  52
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  52
B. Silahların Eşitliği İlkesi  54
C. Dürüst İşlem İlkesi  55
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  56
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  56
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  57
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  59
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  61
I. Savunma Hakkı–Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  63
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  64
J. Hak Arama Hakkı  65
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  65
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  65
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  66
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  67
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  68
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  68
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  68
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  69
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  70
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  71
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  71
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  71
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  72
D. Ne Bis In Idem İlkesi  74
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  75
G. Sözlülük İlkesi  76
H. Halka Açıklık İlkesi  76
I. Vasıtasızlık İlkesi  77
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  78
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  79
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  79
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  81
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  81
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  82
1. Anayasa  82
2. Uluslararası Sözleşmeler  82
3. Kanunlar  83
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  83
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  83
c. Tamamlayıcı Kanunlar  84
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  84
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  84
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  84
1. Örf–Adet Kuralları  84
2. Din ve Ahlak Kuralları  85
3. Mahkeme İçtihatları  85
4. Doktrin (Öğreti)  86
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  86
A. Kavram  86
B. Yorum Yöntemleri  87
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi  88
2. Sistematik Yorum Yöntemi  88
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  88
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  88
C. Yorum Araçları  90
1. Mantık  90
2. Tarihçe  90
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri  90
4. Karşılaştırmalı Hukuk  91
5. Örf ve Adet Kuralları  91
D. Yorum Çeşitleri  91
1. Daraltıcı Yorum  91
2. Genişletici Yorum  91
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  92
I. Yer Bakımından Uygulama  92
II. Kişi Bakımından Uygulama  92
III. Zaman Bakımından  96
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  99
I. Savcılık  100
II. Sulh Ceza Hakimlikleri  100
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri  102
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri  102
1. Genel Ceza Mahkemeleri  102
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  103
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  103
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri  103
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  104
III. Yargıtay  105
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  107
I. Genel Olarak  107
II. Dava Şartları  108
A. Çeşitleri  108
1. Şikayet  109
a. Tanım–Kavram  109
b. Özellikleri  110
2. Dava Süresi  113
3. İzin  113
4. Karar  114
5. Talep (İstem)  114
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  115
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  115
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  116
9. Yeni Delil Bulunması  116
10. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  116
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  117
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  117
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  118
III. Yargılama Şartları  118
A. Çeşitleri  118
1. Sanığın Hazır Bulunması  119
a. Sanığın Yokluğu  120
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  122
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  122
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  122
aaa. Genel Olarak  122
bbb. Bağışık Tutulma Şartları  123
ccc. Çeşitleri  124
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık  124
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık  125
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200)  125
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  125
c. Kaçaklık  126
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  127
3. Bekletici Meselenin Çözümü  128
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  129
5. Uzlaştırma Bulunmaması  131
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7)  131
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  132
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  132
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram  132
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  135
A. Tanım  135
B. Çeşitleri  136
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  138
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu  139
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  139
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  141
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  142
I. Süre Kavramı  142
II. Sürelerin Çeşitleri  143
III. Eski Hale Getirme  144
A. Tanım–Kavram  144
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  147
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi  147
§ 12. ADLÎ TATİL  147
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI  149
I. Kavram  149
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları  153
A. Genel Olarak  153
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi  154
1. Belirlilik İlkesi  154
2. Oranlılık İlkesi  155
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi  157
1. İnsan Haysiyeti  157
2. Öz Garantisi  158
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar  159
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi  159
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması  159
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski  160
4. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri  160
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları  161
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu  162
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  162
a. Kapsam  162
b. Kararı Verecek Makam  163
c. Kararın İçeriği  163
d. Süresi  164
e. Kararların Yerine Getirilmesi  164
f. Sona Ermesi  164
g. Faaliyetlerin Denetimi  164
h. Hukuka Aykırı Dinleme  164
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  165
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  165
a. Amaç–Kapsam  165
b. Kararı Verecek Makam  165
c. Süresi  165
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  166
e. Kararların Yerine Getirilmesi  166
f. Faaliyetlerin Denetimi  166
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu  166
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  166
a. Amaç–Kapsam  166
b. Kararı Verecek Makam  167
c. Kararın İçeriği  167
d. Süresi  167
e. Kararların Yerine Getirilmesi  168
f. Sona Ermesi  168
g. Faaliyetlerin Denetimi  168
h. Hukuka Aykırı Dinleme  168
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  168
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  168
a. Amaç–Kapsam  168
b. Kararı Verecek Makam  169
c. Süresi  169
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  169
e. Kararların Yerine Getirilmesi  169
f. Faaliyetlerin Denetimi  169
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu  170
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  170
a. Amaç–Kapsam  170
b. Kararı Verecek Makam  170
c. Kararın İçeriği  171
d. Süresi  171
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  171
f. Kararların Yerine Getirilmesi  171
g. Faaliyetlerin Denetimi  172
h. İstinai Yetki  172
ı. Hukuka Aykırı Dinleme  172
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  172
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu  172
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt  173
A. Terim–Kavram  173
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez  176
C. Konunun Anayasal Boyutu  177
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  177
2. Oranlılık ilkesi  178
a. Amaca uygunluk  178
b. Gereklilik  178
c. Ölçülülük  178
3. Belirlilik İlkesi  179
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı  180
1. Tedbirin Uygulama Şekli  180
2. Kapsamı  180
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Uygulama Koşulları  181
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından  181
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu  182
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından  182
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar  182
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi  185
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması)  188
I. Kavram  188
II. Soruşturmanın Başlaması  189
A. Suç Haberinin Alınması  189
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  190
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  191
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  192
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  193
A. Sulh Ceza Hâkimliği  193
B. Savcı  194
1. Tanım–Kavram  194
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  195
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  198
4. Savcının Denetim Yetkisi (CMK m.161)  199
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  200
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  201
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  203
aa. Kavram  203
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi)  203
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  204
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  205
C. Kolluk  205
1. Terim–Kavram  205
2. Kolluk Teşkilatı  207
3. Adli Kolluğun Önemi  209
4. CMK’da Adli Kolluk  210
a. Genel Olarak  210
b. İşleyiş  210
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  212
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  213
e. Adli Kolluğun Statüsü  215
aa. Genel Olarak  215
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi  216
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  217
D. Şüpheli  217
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı  217
2. Şüpheli Hakları  218
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  218
b. Susma Hakkı  218
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  219
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  219
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  220
f. Lekelenmeme Hakkı  221
3. Şüphelinin Ödevleri  222
E. Müdafi–Vekil  222
1. Kavram  222
2. Müdafiin Hukuki Durumu  223
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  225
a. Genel Olarak  225
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  226
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  227
a. Görevlendirilmesi  227
b. Görevlendirilmesi Usulü  229
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  230
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  230
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  231
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  232
6. Müdafiin Ödevleri  232
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  233
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  233
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6)  234
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  235
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  236
c. Sır Saklama Ödevi  236
7. Müdafiin Sayısı  236
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  237
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  237
1. Genel Olarak  237
2. Mağdur Hakları  239
a. Genel Olarak Mağdur Hakları  239
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı  239
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı  239
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı  239
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı  239
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı  240
dd. Tanık–Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı  240
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları  240
aa. Genel Olarak  240
bb. Soruşturma Evresinde  241
IV. Soruşturma Evresinin İcrası  242
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  242
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169)  242
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  243
1. Tanım–Kavram  243
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  243
3. İfade ve Sorgunun Usulü  244
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1–i)  244
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu  245
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  245
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  247
6. Yeniden İfade Alma  247
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  248
1. Tanık İfadesinin Alınması  248
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3)  248
3. Keşif  248
4. Yer Gösterme (CMK m.85)  249
5. Teşhis (PVSK ek m.6)  249
a. Tanım–Kavram  250
b. Koşulları  250
c. İcrası  251
6. Sanal ortamda araştırma  253
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması  253
A. Terim– Tanım– Kavram  253
1. Terim  253
2. Tanım ve Kavram  254
B. Çeşitleri  256
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.)  256
a. Tanım–Kavram  256
b. Amacı  257
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  257
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  257
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  258
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  258
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2)  259
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  259
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  259
f. Yakalananın Hakları  260
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  260
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  261
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  261
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  261
aa. Çocuklar  261
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  262
cc. Milletvekilleri  264
h. Yakalamanın Zamanı  264
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  264
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  265
j. Kabahatlerde Yakalama  265
k. Gözaltı Kararı  266
aa. Kararı Verecek Makam  266
bb. Gözaltı Kararı Verilebilecek Haller  266
cc. Gözaltı Süresi  268
dd. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  269
ee. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  270
ff. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5)  270
gg. Serbest Bırakma  271
l. Yeniden Yakalama Yasağı  271
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  272
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  272
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması)  273
2. Tutuklama  273
a. Tanım–Kavram  273
b. Hukuki Nitelik  274
c. Amacı  274
d. Tutuklamanın Şartları  274
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır  274
bb. Ölçülü Olmalıdır  277
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir  278
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir  278
aaa. Genel Olarak  278
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği  278
ccc. Tutuklama Duruşması  279
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  280
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  282
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  283
h. Tutuklama Yasağı  284
ı. Özel Tutuklama Halleri  285
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  285
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  285
cc. İade Tutuklaması  285
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205)  285
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama  286
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A–9. Maddesi Bağlamında Tutuklama  286
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  286
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103)  289
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  290
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  291
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  291
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108)  292
o. Hükmen Tutukluluk  293
p. Ülkemizde Tutuklu Sayısı  294
3. Adli Kontrol  295
a. Genel Olarak  295
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği  296
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı  296
d. Uygulama Koşulları  297
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  299
aa. Genel Olarak  299
bb. Yükümlülükler  300
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57)  304
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler  305
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  305
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi?  306
i. Karar Verecek Makam  306
j. Kararın İçeriği  306
k. Kanunyolu  307
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama (CMK m.112/2)  307
aa. Genel Olarak  307
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  307
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  308
n. Güvence (CMK m.113)  308
aa. Genel Olarak  308
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114)  309
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115)  310
o. Kanunyolu  310
4. Zorla Getirme  310
a. Tanım–Hukuki Nitelik  310
b. Çeşitleri  311
c. Koşulları  311
d. Kararda Bulunması Gerekenler  312
e. İcrası  312
f. Yerine Getirilememesi Hali  312
g. Kanun Yolu  312
5. Arama  312
a. Tanım–Kavram  312
b. Aramanın Amaçları  314
aa. Yakalama  315
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  315
aaa. Delil Elde Etme  315
bbb. Elkoyma  316
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları  316
d. Aramanın Çeşitleri  317
aa. Genel Olarak  317
bb. Önleme Araması  317
cc. Adli Arama  318
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  318
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  320
a1. Şüpheli  320
a2. Sanık  321
a3. Diğer Kişiler  321
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  323
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  324
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  324
aa1. Konut  324
aa2. İşyeri  326
aa3. Diğer Yerler  326
a2. Avukat Bürolarında Arama  327
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  329
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  331
ddd. Aramanın Zamanı  331
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  331
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  333
aa1. Suçüstü Hali  333
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller  333
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması  334
eee. Arama Kararı  334
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir  335
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal  338
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama  341
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller  341
aa2. Yönetmelik m.30/1  344
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9)  344
fff. Aramanın İcrası  345
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  345
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  345
aa1. Genel Olarak  345
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması  346
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler  347
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  350
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  351
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  351
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  352
kkk. Adli Arama Tutanağı  352
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  352
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  354
nnn. Delil Yasakları  357
ooo. Denetimi  359
a1. İdari Denetim  359
a2. Yargısal Denetim  359
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  360
rrr. Haksız Arama Suçu  361
6. Elkoyma  361
a. Genel Olarak  361
b. Terim Sorunu  362
c. Kavram  362
d. Hukuki Nitelik  362
e. Çeşitleri  363
aa. Basit Elkoyma  364
aaa. Kapsamı  364
bbb. Elkoyma Yasağı  364
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  364
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  366
ccc. Koşulları  366
a1. Suç Bakımından  366
a2. Şüphe Bakımından  367
a3. Kişi Bakımından  367
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  367
ddd. Tedbirin Uygulanması  368
a1. Genel Olarak  368
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  369
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  369
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  369
eee. Denetimi  371
fff. Sona Ermesi  371
a1. İade  371
a2. Müsadere  372
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  373
a1. Genel Olarak  373
a2. Tazminat Talebinin Koşulları  373
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  374
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese  374
a1. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  374
a2. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  375
bbb. Amaç ve Kapsam  375
a1. Amaç  375
a2. Kapsam  376
ccc. Uygulama Koşulları  377
a1. Suç Bakımından  377
a2. Şüphe Bakımından  377
a3. Kişi Bakımından  377
ddd. Kararı Verecek Merci  378
fff. Tedbirin Uygulanması  378
eee. Denetim  379
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  379
cc. Postada Elkoyma (CMK m.129)  379
aaa. Kavram  379
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  379
ccc. Hukuki Nitelik  380
ddd. Amaç ve Kapsam  380
a1. Amaç  380
a2. Kapsam  380
eee. Uygulama Koşulları  380
a1. Suç Bakımından  380
a2. Şüphe Bakımından  380
a3. Kararı Verecek Merci  380
fff. Tedbirin Uygulanması  381
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133)  381
aaa. Kavram  381
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  381
ccc. Hukuki Nitelik  382
ddd. Amaç  382
eee. Uygulama Koşulları  382
a1. Suç Bakımından  382
a2. Şüphe Bakımından  382
a3. Kararı Verecek Merci  382
fff. Tedbirin Uygulanması  382
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  384
a. Terim–Kavram  384
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  385
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  385
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi  386
cc. Arama  386
dd. Elkoyma  386
ee. Postada Elkoyma  387
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi  387
d. Amaç ve Kapsam  387
aa. Amaç  387
bb. Kapsam  387
e. Uygulama Koşulları  388
aa. Suç Bakımından  388
bb. Şüphe Bakımından  388
cc. Kişi Bakımından  389
f. Kararı Verecek Merci  389
g. Oranlılık İlkesi  390
h. Tedbirin Uygulanması  390
i. Denetim  392
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  392
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  392
a. Terim  392
b. Amaç  393
c. Kapsamı  393
d. Koşulları  395
aa. Suç Bakımından  395
bb. Şüphe Bakımından  397
cc. Kişi Bakımından  398
aaa. Kural  398
bbb. Kayda Alma Yasağı  399
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  399
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  400
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz  401
ee. Tedbirin Süresi  404
e. Tedbirin Uygulanması  404
f. Tedbirin Sona Ermesi  405
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  406
h. İlgiliye Haber Verme  406
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  407
i. Delil Yasakları  407
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  408
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  411
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  411
a. Genel Olarak  411
b. Koşulları  412
aa. Suç Bakımından  412
bb. Şüphe Bakımından  412
cc. Kişi Bakımından  413
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  413
ee. Tedbirin Süresi  413
c. Tedbirin Uygulanması  413
10. İletişimin Tespiti  413
a. Genel Olarak  413
b. Koşulları  414
aa. Suç Bakımından  414
bb. Şüphe Bakımından  414
cc. Kişi Bakımından  414
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  414
ee. Tedbirin Süresi  415
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  415
a. Kavram–Tanım  415
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  418
aa. Bilgi Veren  418
bb. Güvenilir Adam  419
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis  422
dd. Ajan–Provokatör  424
ee. Yeraltı Ajanı  427
c. Tedbirin Amacı  427
d. Koşulları  428
aa. Şüphe Bakımından  428
bb. Kişi Bakımından  428
aaa. Kararı Verecek Kişi  428
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  428
cc. Suç Bakımından  429
dd. Zaman Bakımından  429
e. İcrası  430
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  431
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu  432
aa. Genel Olarak  432
bb. Dinlenmesi  434
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler  437
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  438
ı. Hukuka Aykırı Denetim  439
aa. Genel Olarak  439
bb. Gizli Görevlinin Başka Bir Koruma Tedbirine Başvurabilip Başvuramayacağı Sorunu  439
i. Kanun Yolu  440
12. Teknik Araçlarla İzleme  440
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma  440
b. Tedbirin Amacı  442
c. Konusu  443
d. Şartları  444
aa. Şüphe Bakımından  444
bb. Kişi Bakımından  446
aaa. Kararı Veren Makam  446
bbb. Kararın İçeriği  447
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  447
cc. Suç Bakımından  447
dd. Tedbirin Süresi  448
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  449
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil  450
gg. Hukuka Aykırı Denetim  451
hh. Kanun Yolu  452
13. Gözlem Altına Alınma (m.74)  452
a. Terim–Kavram–Hukuki Nitelik  452
b. Kapsam  452
c. Koşulları  453
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  453
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  453
cc. Süre Bakımından  453
d. Denetimi (Kanun Yolu)  453
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  453
14. Beden Muayenesi (m.75–77)  454
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu  454
b. Çeşitleri  455
c. Amacı  456
d. Niteliği  456
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  457
aa. Uygulama Koşulları  457
aaa. Kişi Bakımından  457
a1. Kararı Veren Makam  457
a2. Kararın Uygulanması  458
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  458
bbb. Oranlılık İlkesi  458
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  459
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  459
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  460
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  460
aa. Genel Olarak  460
bb. Amaç  460
cc. Konusu  460
dd. Oranlılık İlkesi  460
ee. Uygulama Koşulları  461
aaa. Kararı Veren Makam  461
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  461
ccc. Tedbirin Uygulanması  462
ff. Denetimi (Kanun Yolu)  462
gg. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  462
hh. Soybağı Araştırması  463
g. Kadınların Muayenesi  463
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78–80)  464
a. Kavram  464
b. Hukuki Nitelik  464
c. Tedbirin Amacı  466
d. Koşulları  466
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  466
bb. Kararı Verecek Makam  467
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  467
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  468
f. Kanun Yolu  469
g. Hukuka Aykırı İnceleme  469
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  469
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81)  470
a. Genel Olarak  470
b. Konusu  470
c. Koşulları  470
d. Uygulanması  471
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  471
17. Erişimin Engellenmesi  471
a. Kapsamı  472
b. Kararı Verecek Makam  472
c. İcrası  472
d. Sona Ermesi  473
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  473
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9)  476
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  477
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  478
1. Genel Olarak  478
2. Konusu  479
3. Kapsamı  482
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  482
5. Yetkili Mahkeme  484
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  484
7. Ön İnceleme  484
8. Muhakeme  484
9. Kanun Yolu  485
10. Tazminatın Geri Alınması  485
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı  485
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  486
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu  486
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti  487
15. Tazminatın Ödenmesi  487
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  487
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  488
1. İddianamenin Düzenlenmesi  488
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  488
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  489
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174)  490
a. Anlamı ve Amacı  490
b. İadenin Konusu  491
c. İadeyi Yapacak Makam  492
d. Süre  493
e. İade Sebepleri  494
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  494
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık  494
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması  495
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması  495
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması  496
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  496
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  501
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı)  501
g. İade Kararının Denetimi  502
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem  502
3. İddianamenin Kabulü  503
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  503
1. Genel Olarak  503
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  504
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  504
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  505
aa. Koşulları  505
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  505
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  506
bb. Kararı Verecek Makam  506
cc. Erteleme Süresi  506
dd. Denetimi  506
ee. Sonucu  507
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  507
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172)  507
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  507
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  507
aa. Genel Olarak  507
bb. Etkin/Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü  508
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  509
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  510
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  510
a. Genel Olarak  510
b. Yargısal Denetim  511
aa. Kavram  511
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  512
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  512
dd. Süre  512
ee. Yetkili Mahkeme  513
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi  513
gg. Muhakeme  513
hh. Denetimi  513
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi  514
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ  514
I. Anlamı ve Amacı  514
II. Katılan Kişiler  514
A. Hâkim–Mahkeme  514
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  515
a. Tarafsızlık  515
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri)  515
aaa. Görev Yasakları  515
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  516
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  519
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı  520
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24–25)  520
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  521
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  521
bbb. Süresi  522
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  522
ddd. Yargılama  523
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30)  524
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31)  525
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30)  527
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32)  527
b. Bağımsızlık  528
aa. Kavram  528
bb. Kapsamı  528
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri  528
2. Hâkimlerin Çeşitleri  531
3. Hâkimlerin Yetkileri  531
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  532
aa. Genel Olarak  532
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi  532
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  532
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri  533
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği  533
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı  533
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  534
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  534
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  534
bbb. Bağlantı Bulunması  537
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri  537
aa1. Objektif– Sübjektif Bağlantı  537
aa2. Dar–Geniş Anlamda Bağlantı  538
aa3. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı  538
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  538
aa1. Birleştirme  538
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma  540
aa3. Bekletici Mesele  543
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  544
aa. Genel Olarak  544
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  544
aaa. Genel Kural  544
bbb. Özel Yetki Kuralları  546
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  546
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği  546
a2. İstinabe  548
a3. Bağlantı  550
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  551
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  552
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  554
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  554
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  554
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  555
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  556
aa. Genel Olarak  556
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  556
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  556
aa. Kavram  556
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  557
B. Savcı  557
C. Sanık  559
D. Malen Sorumlu  559
E. Müdafi  560
1. Genel Olarak  560
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  560
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  560
b. Görevlendirme Usulü (m.156)  561
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  562
4. Müdafiin Ödevleri  564
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  564
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  566
c. Sır Saklama Ödevi  567
5. Müdafiin Sayısı  567
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  567
F. Vekil  567
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  568
1. Genel Olarak  568
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235)  569
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  569
a. Genel Olarak  569
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  570
c. Katılma Talebinin Zamanı  572
d. Katılma Usulü  572
e. Katılanın Hakları  573
f. Katılmanın Etkisi  574
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  574
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  574
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  574
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  575
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri  576
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  576
1. Genel Olarak  576
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  577
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  577
a. Genel Olarak  577
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  578
B. Duruşma Devresi  578
1. Genel Olarak  578
2. Duruşma Devresinin Özellikleri  580
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  580
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  581
aa. Genel Olarak  581
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192)  583
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  583
aaa. Kural  583
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  585
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  585
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller  585
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar  587
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  588
a. Genel Olarak  588
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182–187)  591
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1)  591
bb. Açıklığın Kaldırılması  592
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  592
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185)  593
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184)  594
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187)  594
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  594
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3)  595
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183)  596
aa. Kural  596
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  597
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  598
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları  599
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203–205)  600
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203)  600
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  601
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205)  601
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219–222)  601
aa. Duruşma Tutanağı  601
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  603
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  603
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  604
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  604
bb. Delil Çeşitleri  605
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar  605
bbb. Tanık Açıklamaları  606
a1. Kavram  606
a2. Özellikleri  607
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43)  609
aa1. Genel Olarak  609
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44)  610
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45–47)  611
aa1. Genel Olarak  611
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri  613
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49)  621
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51)  622
a5. Tanıkların Dinlenmesi  622
aa1. Kavram  622
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53)  622
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52)  622
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54)  624
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57)  626
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59)  626
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık)  628
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60)  633
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  634
ccc. Yazılı Belgeler  634
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  634
eee. Belirtiler  636
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  636
aaa. Bilirkişi (m.62–73)  636
a1. Tanım  637
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  637
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  638
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  639
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi  639
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam  639
a7. Bilirkişinin Sayısı  640
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  640
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  642
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  642
aa1. Atama Kararının İçeriği  642
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  642
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66)  643
a11. Bilirkişi Raporu  644
aa1. Rapor  644
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği  645
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi  645
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü)  646
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  647
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  648
a15. Bilirkişinin Reddi  648
aa1. Ret sebepleri  648
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar  649
aa3. Red Muhakemesi  649
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  650
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  651
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri  651
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  651
bbb. Keşif (m.83–89)  652
a1. Tanım–Kavram  652
a2. Yetkili Makam  652
a3. Keşfin İcrası (m.84)  653
a4. Keşif Türleri  653
aa1. Yer Gösterme  653
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  654
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  657
aaa. Genel Olarak  657
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  659
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  660
a1. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  660
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  661
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  662
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  663
eee. Delillerin Tartışılması  663
a1. Genel Olarak  663
a2. Doğrudan Soru Yöneltme  665
aa1. Genel Olarak  665
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma)  667
fff. Delillerin Reddi  670
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  671
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  671
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  671
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  674
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  674
bbb. Delil Yasakları  675
a1. Kavram  675
a2. Delil Yasaklarının Görevi  678
a3. Çeşitleri  679
aa1. Delil Elde Etme Yasağı  680
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı  682
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  683
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  684
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  685
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları  685
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  689
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  689
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  689
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler  690
ddd. Müzakerenin Yönetimi  690
eee. Oyların Toplanması  690
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  690
a1. Hüküm Kavramı  690
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230)  691
a3. Hükmün İçeriği (m.232)  694
a4. Hüküm Çeşitleri  695
ggg. Hükmün Açıklanması  703
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  704
a1. Koşulları  705
aa1. Objektif Koşul  705
aa2. Sübjektif Koşullar  705
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller  707
a3. Uygulanması  708
a4. Sonuçları  709
a5. Denetimi  711
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil  713
C. Kanun Yolu Devresi  716
1. Kanun Yolu Kavramı  716
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri  717
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  718
a. Genel Olarak  718
b. Cumhuriyet Savcısı  720
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  720
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  720
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  721
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  722
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  723
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  725
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264)  726
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266)  727
a. Genel Olarak  727
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  727
aa. Genel Olarak  727
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması  728
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı  728
7. Kanun Yollarının Çeşitleri  739
a. Olağan Kanun Yolları  740
aa. İtiraz (m.267– 271)  740
aaa. Tanım–Kavram  740
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  742
a1. İtirazın Süresi ve Usulü  742
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  742
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  744
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270)  744
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  745
bb. İstinaf (m.272– 285)  746
aaa. Genel Olarak  746
a1. Kavram  746
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  747
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  748
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları  748
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  749
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  749
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  750
eee. İstinaf İstemi ve Süresi  750
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi  751
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  751
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  751
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  752
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  753
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  753
a1. Ön İnceleme (m.279)  753
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  754
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281)  756
a4. Duruşma  757
a5. Hüküm  758
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  758
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  759
cc. Temyiz  759
aaa. Genel Olarak  759
bbb. Temyiz  760
a1. Genel Olarak  760
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  760
a3. Temyiz Nedenleri  762
aa1. Genel Olarak  762
aa2. Hukuka Aykırılık  762
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  763
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  771
aa1. Temyiz İstemi  771
aa2. Temyiz Süresi  772
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi  773
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  773
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  774
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği  774
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295)  774
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi  776
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  776
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  776
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  776
aa4. Temyiz İncelemesi  777
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  779
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  782
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  783
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  784
D. Olağanüstü Kanun Yolları  785
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı  785
a. İstinaf Açısından  786
b. Temyiz Açısından  786
2. Çeşitleri  787
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A)  787
aa. Kavram  787
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları  787
aaa. Hüküm Bakımından  787
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler  787
ccc. Süre  788
ddd. Başvuru Nedenleri  788
eee. Başvuru Mercii  790
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi  790
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar  790
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi  791
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309–310)  791
aa. Kavram  791
bb. Koşulları  791
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından  791
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması  792
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü  795
ddd. Süre  795
eee. Başvuru Mercii  795
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları  795
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması  796
c. Yargılamanın Yenilenmesi  796
aa. Genel Olarak  796
bb. Kavram  797
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  797
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  798
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  798
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  804
ee. Süre  804
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  805
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  805
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  805
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  805
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim  805
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  806
ccc. Delillerin Toplanması  806
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  807
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  807
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  807
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  808
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  809
I. Gaiplerin Muhakemesi  809
A. Genel Olarak  809
B. Gaibin Tanımı  810
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler  811
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması  814
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler  815
F. Gaibe İhtar  815
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi  816
1. Genel Olarak  816
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması  818
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması  818
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması  818
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması  819
II. Kaçakların Yargılanması  820
A. Genel Olarak  820
B. Kaçağın Tanımı  821
C. Kaçaklık Kararı  822
1. Genel Olarak  822
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü  822
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık  824
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi  824
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi  825
a. Genel Olarak  825
b. Avukat Görevlendirilmesi  825
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması  827
1. Kavram  827
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  828
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3)  828
a. Genel Olarak  828
b. Mallar–Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması  829
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı  829
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması  830
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması  830
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi  831
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi  832
a. Genel Olarak  832
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar  834
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz  835
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  836
I. Genel Olarak  836
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  836
III. Organ veya Temsilcinin Hakları  837
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  838
I. Kavram  838
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler  839
A. Mağdurun Keşfi  839
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri  839
C. Suç Politikası Mülahazaları  840
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması  841
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler  841
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  841
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı  841
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  841
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı  842
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı  843
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı  843
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu  843
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma  844
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ  868
I. Genel Olarak  868
II. Koşulları  868
III. Duruşma ve Karar (m.257)  869
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  869
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  869
IV. Kanun Yolu (m.258)  869
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  869
I. Kavram  869
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler  871
III. Bağlantılı Davalarda Giderler  871
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  871
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  871
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  871
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  872
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ  872
I. Kavram  872
II. Muhakeme  873
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  873
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  873
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  874
D. Kanun Yolu  874
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  874
I. Genel Olarak  874
II. Kanunun Uygulanma Koşulları  875
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  875
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  875
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  876
III. Soruşturma  876
A. Genel Olarak  876
B. Ön İnceleme  876
IV. İstisnaları  878
§ 8. ÇOCUKLARIN VE AKIL HASTALARININ MUHAKEMESİ  879
I. Genel Olarak  879
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri  879
A. Çocuk Mahkemeleri–Çocuk Bürosu–Çocuk Birimi  879
B. Soruşturma  880
C. Koruma Tedbirleri  881
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama  882
E. Duruşma  882
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaştırma  882
1. Genel Olarak  882
2. Denetim  883
III. Akıl Hastalarına İlişkin Muhakemenin Özellikleri  883
§ 9. ÖRGÜTLÜ SUÇLARIN MUHAKEMESİ  884
I. Gözaltı Bakımından  884
II. Tutuklama Bakımından  885
III. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı Bakımından  886
IV. İfade Alma Bakımından  888
V. Ayrı Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma  889
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  891
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  892
I. Kabul Edilebilirlik Kararı  892
II. Esas Hakkında İnceleme  893
III. Koşullar  893
A. Başvuru Hakkı  893
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  894
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  895
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  896
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  897
§ 4. BAŞVURU USULÜ  898
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  899
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  899
Kaynakça  901
Kavramlar Dizini  937
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020