Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İcra – İflas Suçları
Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü
Mart 2014 / 1. Baskı / 389 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ocak 2020 155.00 TL -     Sepete Ekle
 5. Ocak 2019 139.00 TL 79.90 TL (%43)Sepete Ekle
   

Eserde İcra- İflas suçları ile disiplin ve tazyik hapsini gerektiren eylemler ve verilen cezaların, toplumun ciddi bir kesimini ilgilendiren sosyal bir olgu olduğunu, ancak hukukun bu alanına hukukçuların yeterli ilgiyi göstermediğinin farkına varacaksınız.

Kitap üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda; icra ve iflas suçları, ikinci kısımda tazyik ve disiplin hapsini gerektiren eylemler, üçüncü kısmında ise, icra ceza mahkemesinde uygulanan yargılama usulü anlatılmıştır. İcra-iflas suçlarının her birinin maddi ve manevi unsuru açıklanmış, Yargıtayın ilgili dairesinin en yeni içtihatları suç türü ile ilgili açıklamaların altına yerleştirilmiştir.

Takip hukukuna dair "disiplinsizlik eylemlerin"den her biri, tüm unsurları ile izah edilmiştir. Bu eylemlerle ilgili temyiz yolu kapalı olduğundan yazılı emir yoluyla Yargıtayın ilgili dairesinin içtihatlarına detaylı olarak yer verilmiştir.

İcra ceza mahkemelerinde "suçlar" ve "disiplinsizlik eylemleri" ile ilgili uygulanan "yargılama usulü" ve yasal boşlukların uygulamada nasıl doldurulduğunu...Bulacaksınız.

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Suçlarının Unsurları
Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsinin Mahiyeti
İcra Ceza Mahkemesinde Yargılama Usulü
Her Bir Suç ve Disiplinsizlik Eylemiyle İlgili İçtihatlar
Barkod: 9789750227233
Yayın Tarihi: Mart 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 389
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
TARİHSEL SÜREÇ  15
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M.331)  18
AÇIKLAMALAR  18
I. Suçların Maddi Unsurları  19
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu  19
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  20
II. Suçların Manevi Unsuru  20
III. Suçların Cezası  21
A. Hapis Cezası  21
B. Adli Para Cezası  23
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’ nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  24
IV. Yargılama Usulü  25
A. Suçun Faili  25
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  26
C. Davanın Açılma Usulü  26
D. Suç Tarihi  26
E. Birleştirme Yasağı  27
F. Şikâyet Süresi  27
G. Suça İştirak  27
H. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m.349)  28
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  29
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m.66)  29
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m.68)  29
VI. Uzlaşma, Ön ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  30
İÇTİHATLAR  32
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M.332)  60
AÇIKLAMALAR  60
I. Suçun Maddi Unsurları  60
II. Suçun Manevi Unsuru  61
III. Yargılama Usulü  61
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  62
V. Suçun Cezası  63
İÇTİHATLAR  64
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M.333)  69
AÇIKLAMALAR  69
I. Suçun Maddi Unsuru  69
II. Suçun Manevi Unsuru  69
III. Sanık  69
IV. Yargılama Usulü  70
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  72
VI. Suçun Cezası  73
YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M.333/A)  74
AÇIKLAMALAR  74
I. Suçun Maddi Unsuru  74
II. Suçun Manevi Unsuru  75
III. Yargılama Usulü  75
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  76
V. Suçun Cezası  77
İÇTİHATLAR  78
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M.334)  86
AÇIKLAMALAR  86
I. Suçun Maddi Unsuru  86
II. Suçun Manevi Unsuru  86
III. Yargılama Usulü  87
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  87
V. Suçun Cezası  88
İÇTİHATLAR  89
KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M.335)  90
AÇIKLAMALAR  90
I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK.m.270)  90
II. Suçun Maddi Unsuru  92
III. Suçun Manevi Unsuru  92
IV. Yargılama Usulü  92
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  93
VI. Suçun Cezası  94
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M.336)  96
AÇIKLAMALAR  96
I. Suçun Maddi Unsuru  96
II. Suçun Manevi Unsuru  96
III. Yargılama Usulü  96
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  97
V. Suçun Cezası  98
TİCARETİ TERK SUÇU (M.337/A)  99
AÇIKLAMALAR  99
I. Ticareti terkle ilgili genel açıklamalar  99
II. Suçun Maddi Unsuru  100
III. Suçun Manevi Unsuru  101
IV. Yargılama Usulü  101
A. Sanık  101
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  101
C. Davanın Açılma Usulü  102
D. Suç Tarihi  102
E. Birleştirme Yasağı  102
F. Şikâyet Süresi  102
G. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m.349)  103
H. Fikri İçtima ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  104
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  105
VI. Suçun Cezası  105
İÇTİHATLAR  106
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M.338)  118
AÇIKLAMALAR  118
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m.338/1)  119
A. Suçun Maddi Unsurları  119
B. Suçun Manevi Unsuru  123
C. Yargılama Usulü  123
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  124
E. Suçun Cezası  125
İÇTİHATLAR  126
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M.342)  144
AÇIKLAMALAR  144
I. Genel Olarak  144
II. Suçun Unsurları  145
III. Suçun Manevi Unsuru  146
IV. Yargılama Usulü  146
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  148
VI. Suçun Cezası  149
İÇTİHATLAR  150
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M.345/A)  155
AÇIKLAMALAR  155
I. Genel Olarak  155
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  156
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  157
IV. Suçun Manevi Unsuru  158
V. Yargılama Usulü  158
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  159
VII. Suçun Cezası  160
İÇTİHATLAR  161
ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M.345/B)  172
AÇIKLAMALAR  172
I. Suçun Maddi Unsurları  172
II. Suçun Manevi Unsuru  172
III. Suçun Cezası  172
IV. Yargılama Usulü  173
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  175
TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (MADDE 310)  177
AÇIKLAMALAR  177
İÇTİHATLAR  182
HİLELİ İFLAS HALLERİ (MADDE 311)  184
AÇIKLAMALAR  184
İÇİHATLAR  187
İKİNCİ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ
GENEL OLARAK  189
MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M.337/2)  193
AÇIKLAMALAR  193
Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m.337/1)  193
I. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi(m.337/2)  193
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller  193
B. Eylemin Cezası  194
1. Disiplin Hapsi  194
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  196
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler  197
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  198
II. Yargılama Usulü  198
III. Dava ve Ceza Zamanaşımı  200
IV. İnfaz Aşamasında Disiplin Ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları  201
İÇTİHATLAR  201
HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M.338/2)  203
AÇIKLAMALAR  203
I. Eylemin Maddi Unsurları  203
II. Borçlu (Fail)  204
III. Eylemin Cezası  204
A. Tazyik Hapsi  204
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  205
C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  206
IV. Yargılama Usulü  206
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  208
BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M.339)  209
AÇIKLAMALAR  209
I. Eylemin Unsurları  209
II. Eylemin Cezası  210
III. Yargılama Usulü  210
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  212
İÇTİHATLAR  213
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M.340)  214
AÇIKLAMALAR  214
I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  214
II. Eylemin Unsurları  216
A. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m.111 göre)  217
B. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü  218
III. Eylemin Cezası  221
III. Yargılama Usulü  222
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  224
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  225
İÇTİHATLAR  225
ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M.341)  252
AÇIKLAMALAR  252
I. GENEL AÇIKLAMALAR  252
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz  252
B. 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı  253
II. Eylemin Unsurları  254
III. Eylemin Cezası  256
IV. Yargılama Usulü  256
V. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  258
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  259
İÇTİHATLAR  259
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMLA AYKIRILIK EYLEMİ (M.343)  264
AÇIKLAMALAR  264
I. Eylemin Unsurları  264
II. Eylemin Cezası  265
III. Yargılama Usulü  266
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz  266
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  267
İÇTİHATLAR  267
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M.344)  271
AÇIKLAMALAR  271
I. Eylemin Unsurları  271
II. Eylemin Cezası  273
III. Yargılama Usulü  273
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  276
İÇTİHATLAR  276
MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M.76)  285
AÇIKLAMALAR  285
A. Mal beyanında bulunma ve içeriği (m.74)  285
B. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi  286
İÇTİHATLAR  288
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S.K.M.60)  291
AÇIKLAMALAR  291
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s.K.m.59)  291
II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması  294
III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  295
IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  296
V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı:  298
İÇTİHATLAR  298
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M.345)  301
AÇIKLAMALAR  301
A. Genel Olarak  301
B.Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır  302
İÇTİHATLAR  304
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M.346)  309
AÇIKLAMALAR  309
İÇTİHATLAR  310
ŞİKÂYET SÜRESİ (M.347)  313
AÇIKLAMALAR  313
İÇTİHATLAR  314
YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M.348)  323
AÇIKLAMALAR  323
İÇTİHATLAR  323
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (m.349)  326
AÇIKLAMALAR  326
I. Genel Olarak  326
II. İcra-İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü  327
III. Eski Hale Getirme  329
IV. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi  330
V. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti  331
VI. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi  333
İÇTİHATLAR  333
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M.350)  355
AÇIKLAMALAR  355
İÇTİHATLAR  357
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M.351)  359
AÇIKLAMALAR  359
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M.352)  362
AÇIKLAMALAR  362
I. Genel Olarak  362
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m.232)  362
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar  363
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar  365
V. Yargılama Giderleri  365
İÇTİHATLAR  366
İTİRAZ VE İSTİNAF (M.353)  370
AÇIKLAMALAR  370
I. İtiraz Yolu  370
II. İstinaf Yolu  372
İÇTİHATLAR  374
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M.354)  380
AÇIKLAMALAR  380
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi  380
II. Ceza Zamanaşımı  382
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı  383
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı  383
İÇTİHATLAR  384
Yararlanılan Kaynaklar  391
 


İsmail Ercan
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Coşkun
Ocak 2020
155.00 TL
Sepete Ekle
Nazif Kaçak
Ocak 2006
54.50 TL
İndirimli: 29.50 TL (%45)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
TARİHSEL SÜREÇ  15
ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (M.331)  18
AÇIKLAMALAR  18
I. Suçların Maddi Unsurları  19
A. Borçlunun Mevcudunu Azaltması Suçu  19
B. Taşınmaz Rehini Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastı ile Taşınmaz Dışına Çıkarılması Suçu  20
II. Suçların Manevi Unsuru  20
III. Suçların Cezası  21
A. Hapis Cezası  21
B. Adli Para Cezası  23
C. “Zincirleme Suç ve Fikri İçtima’ nın” Bu Suçta Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  24
IV. Yargılama Usulü  25
A. Suçun Faili  25
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  26
C. Davanın Açılma Usulü  26
D. Suç Tarihi  26
E. Birleştirme Yasağı  27
F. Şikâyet Süresi  27
G. Suça İştirak  27
H. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul (İİK. m.349)  28
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  29
A. Dava Zamanaşımı (TCK. m.66)  29
B. Ceza Zamanaşımı (TCK. m.68)  29
VI. Uzlaşma, Ön ödeme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  30
İÇTİHATLAR  32
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRMA SUÇU (M.332)  60
AÇIKLAMALAR  60
I. Suçun Maddi Unsurları  60
II. Suçun Manevi Unsuru  61
III. Yargılama Usulü  61
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  62
V. Suçun Cezası  63
İÇTİHATLAR  64
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE KİŞİSEL MENFAAT TEMİN ETME SUÇU (M.333)  69
AÇIKLAMALAR  69
I. Suçun Maddi Unsuru  69
II. Suçun Manevi Unsuru  69
III. Sanık  69
IV. Yargılama Usulü  70
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  72
VI. Suçun Cezası  73
YÖNETİCİNİN TİCARİ İŞLETME BORCUNU ÖDEMEME SUÇU (M.333/A)  74
AÇIKLAMALAR  74
I. Suçun Maddi Unsuru  74
II. Suçun Manevi Unsuru  75
III. Yargılama Usulü  75
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  76
V. Suçun Cezası  77
İÇTİHATLAR  78
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAMA SUÇU (M.334)  86
AÇIKLAMALAR  86
I. Suçun Maddi Unsuru  86
II. Suçun Manevi Unsuru  86
III. Yargılama Usulü  87
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  87
V. Suçun Cezası  88
İÇTİHATLAR  89
KİRACININ EŞYA KAÇIRMA VE KİRALANANI İŞGAL ETTİRME SUÇU (M.335)  90
AÇIKLAMALAR  90
I. Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması İle İlgili Genel Açıklamalar (İİK.m.270)  90
II. Suçun Maddi Unsuru  92
III. Suçun Manevi Unsuru  92
IV. Yargılama Usulü  92
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  93
VI. Suçun Cezası  94
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME SUÇU (M.336)  96
AÇIKLAMALAR  96
I. Suçun Maddi Unsuru  96
II. Suçun Manevi Unsuru  96
III. Yargılama Usulü  96
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  97
V. Suçun Cezası  98
TİCARETİ TERK SUÇU (M.337/A)  99
AÇIKLAMALAR  99
I. Ticareti terkle ilgili genel açıklamalar  99
II. Suçun Maddi Unsuru  100
III. Suçun Manevi Unsuru  101
IV. Yargılama Usulü  101
A. Sanık  101
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme  101
C. Davanın Açılma Usulü  102
D. Suç Tarihi  102
E. Birleştirme Yasağı  102
F. Şikâyet Süresi  102
G. İcra Ceza Mahkemesinde Uygulanacak Usul: (İİK. m.349)  103
H. Fikri İçtima ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  104
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  105
VI. Suçun Cezası  105
İÇTİHATLAR  106
YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (M.338)  118
AÇIKLAMALAR  118
I. Yalan Beyanda Bulunma Suçu (m.338/1)  119
A. Suçun Maddi Unsurları  119
B. Suçun Manevi Unsuru  123
C. Yargılama Usulü  123
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  124
E. Suçun Cezası  125
İÇTİHATLAR  126
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (M.342)  144
AÇIKLAMALAR  144
I. Genel Olarak  144
II. Suçun Unsurları  145
III. Suçun Manevi Unsuru  146
IV. Yargılama Usulü  146
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  148
VI. Suçun Cezası  149
İÇTİHATLAR  150
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU (M.345/A)  155
AÇIKLAMALAR  155
I. Genel Olarak  155
II. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  156
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  157
IV. Suçun Manevi Unsuru  158
V. Yargılama Usulü  158
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  159
VII. Suçun Cezası  160
İÇTİHATLAR  161
ARTIRMADAN ÇEKİLME SUÇU (M.345/B)  172
AÇIKLAMALAR  172
I. Suçun Maddi Unsurları  172
II. Suçun Manevi Unsuru  172
III. Suçun Cezası  172
IV. Yargılama Usulü  173
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  175
TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ (MADDE 310)  177
AÇIKLAMALAR  177
İÇTİHATLAR  182
HİLELİ İFLAS HALLERİ (MADDE 311)  184
AÇIKLAMALAR  184
İÇİHATLAR  187
İKİNCİ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DÜZENLENEN DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİ
GENEL OLARAK  189
MÜFLİSİN İFLAS DAİRESİNİN EMİRLERİNE UYMAMA VE MALLARINI TESLİM ETMEME EYLEMİ (M.337/2)  193
AÇIKLAMALAR  193
Mal Beyanında Bulunmama Eylemi (m.337/1)  193
I. Müflisin İflas Dairesinin Emirlerine Uymama ve Mallarını Teslim Etmeme Eylemi(m.337/2)  193
A. İflas İdaresinin Şikâyeti Üzerine Disiplin Hapsine Hükmedilecek Haller  193
B. Eylemin Cezası  194
1. Disiplin Hapsi  194
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  196
3. Diğer Kanunlarda Disiplin Hapsini Gerektiren Eylemler  197
4. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  198
II. Yargılama Usulü  198
III. Dava ve Ceza Zamanaşımı  200
IV. İnfaz Aşamasında Disiplin Ve Tazyik Hapsi Cezasının, Hapis Cezalarından Farkları  201
İÇTİHATLAR  201
HAKKINDA ACİZ VESİKASI OLAN BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDEKİ KAZANCINI İCRA DAİRESİNE YATIRMAMA EYLEMİ (M.338/2)  203
AÇIKLAMALAR  203
I. Eylemin Maddi Unsurları  203
II. Borçlu (Fail)  204
III. Eylemin Cezası  204
A. Tazyik Hapsi  204
B. Tazyik Hapsinin Özellikleri  205
C. Disiplin Hapsi ile Tazyik Hapsi Arasındaki Temel Fark  206
IV. Yargılama Usulü  206
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  208
BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEME EYLEMİ (M.339)  209
AÇIKLAMALAR  209
I. Eylemin Unsurları  209
II. Eylemin Cezası  210
III. Yargılama Usulü  210
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  212
İÇTİHATLAR  213
TAAHHÜDÜ İHLAL EYLEMİ (M.340)  214
AÇIKLAMALAR  214
I. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı  214
II. Eylemin Unsurları  216
A. Yasal Taksit Hakkının Kullanılması Yolu İle Ödeme Taahhüdü (m.111 göre)  217
B. Alacaklının Kabulü İle Ödeme Taahhüdü  218
III. Eylemin Cezası  221
III. Yargılama Usulü  222
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  224
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  225
İÇTİHATLAR  225
ÇOCUK TESLİMİ KARARINA UYMAMA EYLEMİ (M.341)  252
AÇIKLAMALAR  252
I. GENEL AÇIKLAMALAR  252
A. Mevcut Düzenlemeye Karşı Eleştiri ve Önerilerimiz  252
B. 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun Kapsamındaki İlamların İnfazı  253
II. Eylemin Unsurları  254
III. Eylemin Cezası  256
IV. Yargılama Usulü  256
V. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yasa Yolu (İtiraz)  258
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımı  259
İÇTİHATLAR  259
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA YAHUT İRTİFAK HAKLARIYLA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA DAİR İLAMLA AYKIRILIK EYLEMİ (M.343)  264
AÇIKLAMALAR  264
I. Eylemin Unsurları  264
II. Eylemin Cezası  265
III. Yargılama Usulü  266
IV. İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz  266
V. Dava ve Ceza Zamanaşımı  267
İÇTİHATLAR  267
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMA EYLEMİ (M.344)  271
AÇIKLAMALAR  271
I. Eylemin Unsurları  271
II. Eylemin Cezası  273
III. Yargılama Usulü  273
IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı  276
İÇTİHATLAR  276
MAL BEYANINDA BULUNMAMA EYLEMİ (M.76)  285
AÇIKLAMALAR  285
A. Mal beyanında bulunma ve içeriği (m.74)  285
B. Mal Beyanında Bulunmamanın Müeyyidesi  286
İÇTİHATLAR  288
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA EYLEMİ (6183 S.K.M.60)  291
AÇIKLAMALAR  291
I. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Maddesine Göre Mal Beyanında Bulunma Usulü (6183 s.K.m.59)  291
II. Mal Bildiriminde Bulunmayanın Cezalandırılması  294
III. Hapisle Tazyik Cezasının Özellikleri  295
IV. Hapisle Tazyik Kararı Verebilmenin Koşulları  296
V. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı:  298
İÇTİHATLAR  298
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İCRA VE İFLAS SUÇLARI VE
DİSİPLİNSİZLİK EYLEMLERİNİN YARGILAMA USULÜ
HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ (M.345)  301
AÇIKLAMALAR  301
A. Genel Olarak  301
B.Ticaret Şirketlerinde Kimler Sorumlu Tutulacaktır  302
İÇTİHATLAR  304
GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI (M.346)  309
AÇIKLAMALAR  309
İÇTİHATLAR  310
ŞİKÂYET SÜRESİ (M.347)  313
AÇIKLAMALAR  313
İÇTİHATLAR  314
YETKİLİ İCRA CEZA MAHKEMESİ (M.348)  323
AÇIKLAMALAR  323
İÇTİHATLAR  323
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE MUHAKEME USULÜ (m.349)  326
AÇIKLAMALAR  326
I. Genel Olarak  326
II. İcra-İflas Suçları ve Disiplinsizlik Eylemlerinde Yargılama Usulü  327
III. Eski Hale Getirme  329
IV. İcra Ceza Mahkemesinde Stajyer Avukatların Duruşmalara Girmesi  330
V. Maddenin Anayasaya Aykırı Olmadığına Dair, Anayasa Mahkemesinin 28/2/2008 Tarih 2006/71 Esas, 2008/69 Karar Sayılı Karar Özeti  331
VI. İdari Mali İş. Da. Bşk’nın 29.8.2006 Tarih 001698 Sayılı İcra Ceza Mahkemelerinde Tebligat Giderleriyle İlgili Genelgesi  333
İÇTİHATLAR  333
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE DURUŞMANIN YAPILMA USULÜ (M.350)  355
AÇIKLAMALAR  355
İÇTİHATLAR  357
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE TAHKİKAT (M.351)  359
AÇIKLAMALAR  359
İCRA CEZA MAHKEMESİNDE KARAR VERİLMESİ (M.352)  362
AÇIKLAMALAR  362
I. Genel Olarak  362
II. Hükmün Gerekçesi ve İçeriği (CMK. m.232)  362
III. İcra ve İflas Suçları İçin Verilecek Kararlar  363
IV. Disiplinsizlik Eylemlerinde Verilecek Kararlar  365
V. Yargılama Giderleri  365
İÇTİHATLAR  366
İTİRAZ VE İSTİNAF (M.353)  370
AÇIKLAMALAR  370
I. İtiraz Yolu  370
II. İstinaf Yolu  372
İÇTİHATLAR  374
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER (M.354)  380
AÇIKLAMALAR  380
I. Davanın ve Cezanın Düşmesi  380
II. Ceza Zamanaşımı  382
III. İcra ve İflas Kanununa Göre Disiplin ve Tazyik Hapsi Verebilmenin Alt Sınırı  383
IV. Disiplin ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazı  383
İÇTİHATLAR  384
Yararlanılan Kaynaklar  391
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020