Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Bilimlerde
Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı
Şubat 2019 / 3. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
39.90 TL
+

 

 

41.50 TL
=

 

 

81.40 TL
64.90 TL
Sepete Ekle
 
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
39.90 TL
+

 

 

46.00 TL
=

 

 

85.90 TL
68.90 TL
Sepete Ekle
 

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satanlar arasına giren kitaba, genişletilmiş ve güncellenmiş 3. Baskısında dört bölüm daha eklenmiştir. Kitap "Araştırma Yöntemleri" ve "Akademik Okuma-Yazma Pratikleri"ne odaklanmış, uzunluğu öğrenime uygun tasarlanmış 26 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca, çok ihtiyaç duyulan ancak az bilinen önemli word özelliklerine, temel istatistik bilgisine ve bazı SPSS uygulamalarına da yer verilmiştir.

İhtiyaç duyanlar için daha fazla SPSS bilgisi ve diğer bazı bilgiler, kitaba ilişkin web sayfasında sunulmuştur.

Kitapta konuların anlaşılması için çok sayıda uygulama ve örnek bulunmaktadır. Öğrencilerin uyarıldığı ve hata yaptığı konulara öncelik verilmiştir. Bu baskıdaki bir başka yenilik; bazı örneklerin cevabı aynı sayfadaki karekodla anında görüntülenebilmektedir.

Kitapta;

• Tez-proje yazımında yapılan yaygın yanlışlara ilişkin 60'dan fazla örnek metin,
• Pratiğe dönük, okuyucunun doldurması için hazırlanmış 75'den fazla tablo ya da uygulama kutucuğu,
• Tez-proje vb.nin teslim edilmeden önce test edilebileceği, 28 maddeden oluşan kontrol tablosu (check-list),
• 64 soru içeren iki anketin soru metinlerinin tasarlanmasına ilişkin uygulama,
• Görüşmeye dayalı formla veri toplanmasına ilişkin ayrı bir örnek uygulamaya yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Araştırma Konusunun Tespiti
Kaynak Arama ve Literatür Taraması
Kaynakları Okuma Süreci–Akademik Okuma
Pratik Bilgisayar Becerileri–Önemli Word Uygulamaları
Bölümler–Alıntılar–Dipnot–Kaynakça
Yazma Sanatı–Yazı Türleri–Üç Adımlı Yazım Süreci
Başlıklandırma–Cümle–Paragraf Temelli Yazım ve Anlatım Kurgusu
Araştırma Önerisi–Saha Çalışmaları–Araştırma Süreçleri
Araştırma Stratejisinin Seçilmesi–Veri Türleri–Örneklem
Ölçekler–Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Temel İstatistik–Hipotez Testleri–SPSS Uygulamaları
Sonuçların Yazılması–Çalışmanın Kontrol Tablosu
Barkod: 9789750253256
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER  
İçindekiler  
Önsöz 5 Kitabın Planı 9 İçindekiler 11 Giriş 23 Araştırmanın Safhaları 24  
1. SOSYAL BİLİMLERDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR 29  
1.1. Pozitivist Sosyal Bilim 29  
1.2. Yorumlayıcı Sosyal Bilim 32  
1.3. Eleştirel Sosyal Bilim 33  
1.4. Araştırmacıyı Etkileyen Felsefi Yaklaşımlar 34  
2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÖZELLİKLERİ 37  
2.1. Bilimsel Araştırmanın Nitelikleri 37  
2.1.1. Evrensellik 37  
2.1.2. Doğruluk Konusunda Hassasiyet 37  
2.1.3. Önemlilik Kriteri 38  
2.1.4. Gerçeklikten Kopuk Olmama 38  
2.1.5. Şüphecilik Temelli İlerleme 38  
2.1.6. Paylaşımın Planlanması 38  
2.1.7. Tarafsızlık (Nesnellik) 39  
2.1.8. Genellenebilirlik Özelliği 39  
2.1.9. Süreklilik 39  
2.1.10. Kanıtlanabilirlik–Tekrarlanabilirlik Faktörü  
39 2.2. Bilimsel Bilginin Nitelikleri– Bilimin Temel İşlev Ve Özellikleri 39  
2.3. Araştırmaların Faaliyet Temelli Sınıflandırılması 40  
2.3.1. Betimleyici Araştırma 40  
2.3.2. Tarihsel Araştırma 41  
2.3.3. Deneysel Araştırma 41  
2.3.4. Neden–Sonuç İlişkisine Yönelik Araştırma 42  
3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İÇİN TEMEL KAVRAMLAR 43  
3.1. Hipotez 43  
3.1.1. “0” Hipotezi (Null hypotesis) 43  
3.1.2. “1” Alternatif Hipotezi (Alternative hypotesis) 43  
3.2. Teori(Kuram) 44  
3.3. Varsayım 44  
3.4. Tümevarım 45  
3.5. Tümdengelim 45  
3.6. Kural 46  
3.7. Paradigma 46  
3.8. Sistem 47  
3.9. Yaklaşım 47  
3.10. Yöntem 47  
3.11. Teknik 48  
3.12. Ontoloji 48  
3.13. Epistemoloji 49  
3.14. Nicel (Sayısal) Araştırmalar (Quantitative) 49  
3.15. Niteliksel Araştırma(Qualitative) 49  
3.16. Teorik (Kuramsal) Araştırmalar (Theoretical) 50  
3.17. Deneysel Metot (ExperimentalEmpirical) 50  
3.18. Kütüphane Araştırması (Library) 50  
3.19. Anket Araştırması 51  
3.20. Süreç Araştırması (Longitudinal) 51  
3.21. Arşiv Araştırması (Archive) 51  
3.22. Yorumlama Metodu (Explaicatory) 51  
3.23. Gözlemsel Metot (Observatioanal) 51  
3.24. Görüşme Metodu (Interview) 52  
3.25. Saha Araştırması (Field) 52  
3.26. Tarama Araştırması 52  
4. NİCEL ve NİTEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI 53  
4.1. Nitel Araştırmalar 53  
4.2. Nitel Araştırma Modellerinin Temel Özellikleri 55  
4.2.1. Doğal Ortam Gerekliliği ya da Durumsallaştırma 55  
4.2.2. Etkileşimlerin Görünmesine Yönelik Süreç İncelemesi 55  
4.2.3. Çalışmanın Algılara Odaklanması 55  
4.2.4. Araştırmacının Katılımcı Rolü ve Araştırılanı Yansıtması 55  
4.2.5. Araştırma Modelinde ve Araçlarında Çeşitlilik 56  
4.2.6. Bütüncül Yaklaşıma İlişkin Gereklilik 56  
4.2.7. Çoğunlukla Tümevarım Analiz Gereksinimi 56  
4.2.8. Nitel Verinin Farklılığına İlişkin Vurgu 56  
4.2.9. Tanımlama Gereksiniminin Karşılanması 57  
4.3. Nitel Veri Toplama Teknikleri 57  
4.4. Nicel Araştırma Yaklaşımı 58  
4.4.1. Deneysel Yöntem 59  
4.4.2. Survey (Tarama) Yöntemi 59  
4.4.2.1. Anket 59  
4.4.2.2. Görüşme Tekniği 59  
4.4.2.3. Yapılandırılmış Gözlem Tekniği 59  
4.5. Nicel Ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 60  
5. SAHA ÇALIŞMALARI–ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN DİZAYN EDİLMESİ 61  
5.1. Temel Kavramlar ve Bilimsel Bilgi 62  
5.1.1. Bilgi ve Belge 62  
5.1.2. Bilimsel Faaliyette Kullanılacak Bilginin Özellikleri 62  
5.1.3. Ölçme 63  
5.1.4. Ölçme Hataları 63  
5.2. Saha Çalışmasında Değişkenler Tespit Edilirken Dikkat Edilecek Temel Noktalar 63  
5.3. Araştırma Türleri ve Araştırmanın Dizaynı 64  
5.3.1. Doğasına–Amacına Göre Araştırma Çeşitleri 65  
5.3.2. Araştırma Süreçlerine İlişkin Tercihler 67  
5.4. Araştırma Yaklaşımının Seçilmesi 67  
5.5. Nicel ve Nitel Araştırma Tercihi 68  
5.6. Karma Yöntem Araştırmasının Gerekçeleri 69  
6. ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN SEÇİLMESİ 71  
6.1. Deneysel Araştırma 72  
6.1.1. Kontrol ve Deney Grupları 72  
6.1.2. Değişken 73  
6.1.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 73  
6.1.4. Diğer Değişkenler 74  
6.1.5. Yarı–Deneysel Araştırma 76  
6.2. Katılımlı Gözlem – Yapılandırılmış Gözlem 76  
6.2.1. Katılımlı Gözlem 76  
6.2.2. Katılımcı ve Yapılandırılmış Gözlem 77  
6.3. Ankete Dayalı Araştırma 78  
6.4. Görüşme Metodu (Interview) 79  
6.5. “Vaka Analizi” Araştırma Stratejisi 79  
6.6. Teoriye Dayalı Araştırma 80  
6.7. Anlatım–Hikayeleme Soruşturması 80  
6.8. Toplumbilim Araştırmaları 81  
6.9. Eylem Araştırması (Action Research) 81  
6.10. Arşiv Araştırması 82  
7. BİRİNCİL VE İKİNCİL VERİ–ZAMANSAL KAPSAM– ARAŞTIRMACININ KONUMU 83  
7.1. Yeni Nesil Veriler 84  
7.2. Veri Türü ve Kalitesi 85  
7.3. Birincil ve İkincil Veri Kavramı 86  
7.4. İkincil Veri Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları 86  
7.5. Verilerin Elde Edilmesinde Temel Beklentiler 86  
7.6. Veri Toplama Formu İçin Temel Gereksinimler 87  
7.7. Veri Toplama Formunda Kullanılacak Sıralama 87  
7.8. Veri Toplama Faaliyetine İlişkin Görüşme, Resmi Yazı İle İsteme vb. Aşamanın Planlanması 88  
7.9. Zamansal Kapsamın Belirlenmesi 88  
7.10. Araştırmacının Konumu 89  
8. ARAŞTIRMA İÇİN ÖRNEKLEMİN SEÇİLMESİ 91  
8.1. Evren………. 91  
8.2. Örneklem… 91  
8.3. Olasılıklı ve Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri 93  
8.3.1. Olasılıklı Örneklem Seçimi Teknikleri 94  
8.4. Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri 95  
8.4.1. Kota Örneklem 96  
8.4.2. Amaca Yönelik Örneklem Tekniği 96  
8.4.3. Gönüllü Örneklem (Volunteer Sampling) 97  
8.4.4. Gelişigüzel–Rastlantısal Örneklem (Haphazard Sampling) 97  
9. ÖLÇEKLERDE KULLANILAN YAPI VE GÖRÜŞMELER 99  
9.1. Ölçek Çeşitleri 100  
9.2. Kanaat Ölçümleri 101  
9.2.1. Beşli Likert Tipi Ölçekler 102  
9.2.2. Yüzdesel Sayımlı Kanaat Ölçüm Yöntemi 103  
9.3. Yapılandırılmış–Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Görüşmeler 104  
9.3.1. Görüşmelerle İlgili Sorun Kaynakları 105  
9.3.2. Görüşmeye Dayalı Veri Toplama ve Görüşme Formu Hazırlama 105  
9.3.3. Örnek Uygulama 106  
10. ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ANKETLER YOLUYLA BİRİNCİL VERİ TOPLAMA 109  
10.1. Anket Değişkenlerinin Belirlenmesi 110  
10.2. Soruların Kurgulanması ve Soru Türleri 111  
10.3. Anketin Yapılandırılması ve Kontrolü 111  
10.4. Anketin Dağıtımı ve Uygulanması 112  
10.5. Anket Metni Hazırlama Çalışması 112  
10.6. Anket Metni Hazırlama Çalışması 118  
10.7. Anket Metni Hazırlama Çalışması 125  
10.8. Anketör Firmalarla Çalışma 128  
11. VERİ ANALİZİ–TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI 129  
11.1. Sınıflama 130  
11.2. Gruplama 130  
11.3. Seriler 131  
11.4. Frekans–Sıklık 131  
11.5. Aritmetik Ortalama 132  
11.6. Medyan (Ortanca Değer) 133  
11.7. Mod 134  
11.8. Korelâsyon 134  
11.9. Standart Sapma 135  
11.10. Güvenilirlik Analizi 136  
11.10.1. Araştırmanın Güvenilirliğine Yönelik Tehditler 138  
11.11. Geçerlilik Analizi 138  
11.11.1. İç ve Dış Geçerlilik 139  
11.12. Faktör Analizi 140  
12. HİPOTEZ TESTLERİ 141  
12.1. Parametrik Test 142  
12.2. Parametrik Olmayan İstatistik 142  
12.3. Nicel Veri Analizi Süreci 144  
12.4. Araştırma Türü ve Amacına Göre İstatistik Tekniği (Testler) Belirleme 145  
12.5. Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Araştırmalarda Yaygın Olarak Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar 147  
12.6. Araştırmalarda Uygulanacak İstatistik Teknikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler 150  
13. ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ 151  
13.1. Tez–Proje Konu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 151  
13.2. Fizibilite ve Yeterlilik Değerlendirmesi 152  
13.3. Araştırma Konusunun ve Fikrinin Seçilmesi 152  
13.4. Konuyu Sınırlandırma 154  
13.5. Problemi Tanımlama 154  
13.6. Araştırma Hedefleri ve Soruları 155  
13.7. Konu Tespitine Yönelik Çalışma 156  
13.7.1. Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi 160  
13.7.2. Üst Kuruluşların Önceliklerinin Belirlenmesi 161  
13.8. Araştırmacı Adaylarının Konu Bulma Pratikleri 162  
14. KAYNAK ARAMA VE LİTERATÜR TARAMASI 167  
14.1. Ön Hazırlık Bibliyografyası 167  
14.2. Neler Kaynak Olabilir 168  
14.3. Bilgi Kaynaklarının Öncelik Sırası ve Bulabileceğiniz Yerler 168  
14.3.1. İnternet 169  
14.3.1.1. Başarılı İnternet Taraması İçin Alıştırma 171  
14.3.2. Kütüphane 171  
14.3.2.1. Alıştırma 172  
14.3.3. Araştırma Merkezleri 172  
14.3.4. Kamu ve Özel Kurum Kütüphaneleri ve Özel Yayınları 172  
14.3.5. Belli Alana Özgülenmiş Serbest Giriş Hakkı Olan veya Sınırlandırılan Kongre ve Konferanslar 173  
14.4. Kaynak Taramada Dayanışma 173  
14.5. Bulduğunuz Kaynakları Organize Etme 174  
14.6. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi 174  
14.7. Çalışmanızda Literatürün Aktarımı 175  
14.7.1. Tanımlara İlişkin Literatürün Verilmesi 175  
14.7.2. Araştırmaya İlişkin Literatür Taraması Örneği 176  
15. KAYNAKLARI OKUMA SÜRECİ–AKADEMİK OKUMA 179  
15.1. Okuma Stratejileri 179  
15.1.1. Bildiklerinizi Listeleyin 180  
15.1.2. Amacınızı Belirleyin 180  
15.1.3. Alıştırma 181  
15.2. Okumalarda Dikkat Edilecek Hususlar 181  
15.2.1. Ana Fikrin Tanımlanması 181  
15.2.1.1. İfade Edilmemiş Ana Fikirleri Bulma … 183  
15.2.1.2. Ana Fikirleri Kullanarak Makale Özeti Yazma 184  
15.2.1.3. Alıştırma 184  
15.2.2. Destekleyici Detayların Tanımlanması 184  
15.2.3. Yazının Hızlıca Taranmasında Etkinlik 185  
15.2.4. Zamirleri Tanımlama 186  
15.2.5. Yazı Analizi 186  
15.2.5.1. Listeleme … 187  
15.2.5.2. Ardışık Sıralama 187  
15.2.5.3. Sebep Sonuç 188  
15.2.5.4. Karşılaştırma ve Zıtlık … 188  
15.3. Okuma Değerlendirme Tablosu ve Alıştırma 189  
15.3.1. Okumalar Sırasında Alınacak Notlar 190  
16. AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN PRATİK BİLGİSAYAR BECERİLERİ 193  
16.1. Word Programı Gerekli Bilgiler 194  
16.1.1. Sayfa Düzeni Ayarlarının Yapılması 195  
16.1.2. Başlık, Paragraf ve Tabloların Sayfa Sonları Parametrelerinin Otomatik Hale Getirilmesi 195  
16.1.3. Paragraf Başlarının İçeriden Başlaması, Girintiler Oluşturulması, İki Paragraf Arasında ya da Başlıktan Sonraki Boşluğun “Enter” Olmaksızın Ayarlanması 196  
16.1.4. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi 196  
16.1.5. Metin İçi Alıntı Yapılması 198  
16.1.6. Dipnot, Sonnot Ekleme ve Düzenleme 199  
16.1.7. Kaynakça, Açıklama Ekleme Vb İşlemler 200  
16.1.8. Köprü, İmaj, Otomatik Metin Alanı, Yer İşareti, Üst–Alt bilgi Eklenmesi ve Düzenlemesi …201  
16.1.9. Word Stillerinin Düzenlenmesi, Kullanımı İle Başlık, Gövde Metni ve Diğer Alanların Biçimsel Özelliklerinin Yapılması, 202  
16.1.10. İçindekiler ve Şekiller Tablosunun Otomatik Olarak Hazırlatılması ve Güncellenmesi ….203  
16.1.11. Tabloların Eklenmesi, Kullanımı, Biçimlendirilmesi, Tabloda Sayfa Sonu ve Otomatik Başlık Özelliklerinin Düzenlenmesi; Aktif Hale Getirilmesi 203  
16.2. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Diğer Word Özellikleri 203  
16.3. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Excel Özellikleri 207  
17. ALINTILAR VE DİPNOT 209  
17.1. Alıntılarla Yazım Süreci 210  
17.2. Alıntıları Metne Yerleştirmek İçin Kullanılabilecek Bağlantı Kelimeleri 212  
17.2.1. Alıştırma 213  
17.3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 214  
17.3.1. Atfın Web Sitesine mi Yazara mı Yapılacağı 215  
17.3.2. Alıntının Başlangıç ve Bitiş Noktasının Tespiti 215  
17.3.3. Yönetmeliğe Dipnot Vermek 216  
17.3.4. Maddelerden Oluşan Alıntılarda Dipnot Verme 216  
17.4. Dipnot–Kaynakça–Sayfa Yapısı vb. Ayarlar 217  
18. YAZMA SANATI–YAZI TÜRLERİ 219  
18.1. Basit–Temel Yazılar 221  
18.2. İkna Edici / Tartışma Yazıları 221  
18.3. Sebep/Sonuç Yazıları 222  
18.3.1. Alıştırma 223  
18.4. Eleştirel Yazılar 224  
18.5. Karşılaştırma ve Zıtlık İfade Eden Yazılar … 224  
18.5.1. Alıştırma 225  
18.6. Tanımlayıcı Yazılar–Definition (Bir Konu İçin) 225  
18.7. Betimleyici Yazılar–Deive (İnsan, Yer, Nesne, Deneyim ya da Olay İçin) 226  
18.7.1. Alıştırma 228  
18.8. Bölümleme ve Sınıflandırma Yazıları 228  
18.9. Süreç Açıklayan Yazılar 229  
18.10. Değerlendirme Yazıları 230  
18.11. Edebi Metin Analizi Yazıları 230  
18.12. Anlatım–Hikayeleme Yazıları 230  
18.13. Araştırma–Tez veya Dönem Ödevi Yazıları 230  
19. ÜÇ ADIMLI YAZIM SÜRECİ 233  
19.1. Birinci Adım: Yazım Öncesi 233  
19.1.1. Beyin Fırtınası 233  
19.1.2. Kümeleme 234  
19.1.3. Fikirlerinizin Organize Edilmesi 234  
19.2. İkinci Adım: Yazma 235  
19.2.1. Alıştırma 235  
19.2.2. Yazımda Bilgi ve Materyallerin Sıralanması ve Organize Edilmesi 236  
19.2.2.1. Bilgi ve Materyallerin Zaman Sırasına Konulması 237  
19.2.2.1.1. Geçiş Kelimeleri 238  
19.2.2.1.2. Alıştırma 238  
19.2.2.2. Bilgi ve Materyallerin Önem Sırasına Konulması 239  
19.2.2.2.1. Geçiş Kelimeleri 239  
19.2.2.2.2. Alıştırma 240  
19.2.2.2.3. Eşit Sıralı Paragraflar 241  
19.2.2.2.4. Alıştırma 241  
19.2.2.3. Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi 242  
19.2.2.3.1. Geçiş Kelimeleri 242  
19.2.2.3.1. Alıştırma 243  
19.3. Üçüncü Adım: Gözden Geçirme 243  
20. PARAGRAF TEMELLİ YAZIM KURGUSU 245  
20.1. Paragraflarda Anafikir Cümlesi ve Yazımı 245  
20.1.1. Alıştırma 246  
20.2. Destekleyici Cümleler 247  
20.2.1. Alıştırma 247  
20.2.2. Alıştırma 247  
20.2.3. Sonuç Cümleleri 248  
20.2.4. Alıştırma 248  
20.3. Paragraf Bütünlüğü 249  
20.3.1. Alıştırma 250  
20.4. Alıştırma 250  
20.5. Ana Düşüncenin Desteklenmesi 251  
20.5.1. Destek İçin Örneklerin Kullanımı 252  
20.5.2. Destek İçin Kişisel Deneyimlerin Kullanılması 252  
20.5.3. Olgu ve İstatistiklerin Destek İçin Kullanımı 252  
20.6. Yazılarda Düşüncenin İfade Edilmesi 253  
20.6.1. Alıştırma 254  
20.6.2. Alıştırma 255  
20.6.3. Alıştırma 256  
20.6.4. Alıştırma 256  
21. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA CÜMLE KURGUSU VE METİN YAZIMIYLA İLGİLİ GENEL KURALLAR 257  
21.1. Metinde “Biz–Siz–Bizler” vb. İfadelerin Varlığı 257  
21.2. Uygun Kelime ve Cümle Yapılarının Aranması 257  
21.3. Anlama İlişkin Amaç–Metin Uyumu 258  
21.4. Zamirlerin Yerinde Kullanımı 259  
21.5. Özel veya Yabancı Kelimelerin Kullanımı–İlk Kullanım ve Sonrası 259  
21.6. Çevirilerde Kelime Seçimi 260  
21.7. Özne Yüklem Uyumu 260  
21.8. Sadelik Kontrolü ve Fazlalıkların Çıkarılması 260  
21.9. Uzun Cümlelerden Kaçınmak 260  
21.10. Noktalama İşaretleri Kullanımı 261  
21.11. Alıştırma 261  
22. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA BAŞLIKLANDIRMA VE ANLATIM KURGUSU 267  
22.1. Akademik Yazılarda Başlıklar 267  
22.1.1. Başlık İçeriğe İlişkin Kısıtı Göstermelidir 268  
22.1.2. Üst Başlık ve Alt Başlık İlişkisi 268  
22.1.3. Başlıklarda Özel İşaretlerin Kullanımı 269  
22.1.4. Başlıkta Kullanılan Kelimelerin Seçimi 269  
22.1.5. Bölümlemede Optimizasyon 270  
22.1.6. Ayrı Başlık Kullanımının Gerekçesinin Varlığı 270  
22.1.7. Başlıkların İçindekiler Tablosundaki Görünümü 271  
22.2. Anlatımın Kurgulanması İle İlgili Genel Kurallar ve Hatalar 271  
22.2.1. Hesaplama Sürecinin Örneklendirilmesi 271  
22.2.2. Paragraflarda Bütünlüğün Tesisi 272  
22.2.3. Verilerde ve Örneklerde Güncelliğin Sağlanması 273  
22.2.4. Uzun ve Gereksiz Alıntılar 273  
22.2.5. Zaman Bağının Doğru Kullanımı 274  
22.2.6. Kısaltmaların Kullanımı 275  
22.2.7. Önce Kavramların Anlamının Verilmesi 275  
22.2.8. Tekrar Bilgilerde Referans Verme 275  
22.2.9. Raporlama Dilinin Kullanımı 276  
22.2.10. Sebep–Sonuç İlişkisinin İfadesinde İhtiyatlılık 276  
22.2.11. Anladığını Yazma ve Yazdığını Anlatabilme 276  
22.2.12. Bilgilerin Aktarımında Uygun Tekniğin Kullanımı 277  
23. ARAŞTIRMA ÖNERİSİ 279  
23.1. Araştırma ve Geliştirme Projesi Önerilerinde Kullanılan Bölümler 279  
23.2. Biçimsel Değerlendirme 281  
23.3. İçerik Değerlendirmesi 281  
23.4. Araştırma Önerisinde Zamansal Planlama 282  
24. SPSS İLE İLGİLİ BİLGİLER 283  
24.1. SPSS Uygulamaları 284  
24.1.1. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak 284  
24.1.2. SPSS’te Kullanılacak Ölçek Türünün Belirlenmesi 285  
24.2. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması 286  
24.2.1. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması 286  
24.2.2. Değişkenlerin Hesaplanması 288  
24.3. Güvenilirlik Analizi 289  
24.4. Faktör Analizi 291  
24.5. Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi 294  
24.6. Regresyon ve Korelasyon Analizi 296  
24.6.1. İkili Regresyon 297  
24.6.2. Çoklu Regresyon 298  
24.6.3. Korelasyon 300  
24.6.4. Kısmi Korelasyon 301  
24.7. t–Testi 302  
24.7.1. Tek Örneklem t–Testi 302  
24.7.2. Bağımsız Örneklem t–Testi 304  
24.7.3. Eşleştirilmiş Örneklem t–Testi 306  
24.8. Ki–Kare Testi 307  
24.8.1. Ki–Kare Uygunluk Testi 307  
24.8.2. Ki–Kare Bağımsızlık Testi 310  
25. SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 313  
25.1. Sonuçlara Ulaştıran Sebeplerin Yeterince Açıklanması 314  
25.2. Tablo Başlıkları ile Satır ve Sütün Başlıklarının Kontrolü 315  
25.3. Grafik ve Şekillerde Renk ve Çıktı Kontrolü 316  
25.4. Sadelik Kontrolü ve Karışıklığın Önlenmesi 316  
25.5. Yorumlarda Referans ve Eşik Değerlerin Belli Edilmesi 318  
25.6. Ölçümlerde ve Tablolarda Aralık Atlamalarına Dikkat Edilmesi 318  
25.7. Verilerin Kaynağına İlişkin Tam Kontrol ve Kısıtların İfadesi 319  
25.8. Verilerin Değerlendirilmesi İçin Önemli Olabilecek Ayrıntıların İfadesi 320  
25.9. Veri ile İfade ve Yorum Arasındaki Uyum Sorunları 320  
25.10. Alıştırma 321  
26. ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASI–SUNUMU– DEĞERLENDİRMESİ–YAYIMI 323  
26.1. Özetin Yazılması 329  
26.2. Giriş Kısmının Yeniden Yazılması 329  
26.3. Araştırmanın Sonu 329  
26.4. Çalışmanın Boyutları 331  
26.5. Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi 332  
26.6. Değerlendirme 333  
26.7. Sunum 334  
26.8. Çalışmanın Teslimi 334  
26.9. Çalışmanın Yayımlanması 336  
27. Sonuç 339  
28. Kaynakça 347  
29. Kavram Dizini 351  
 


Doç. Dr. Ferhat Sayım
Kısa Özgeçmiş
Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat Bilim Dalında, Doktora Eğitimini Aynı Enstitü Mali Hukuk Bilim Dalında tamamladı. Meslek Hayatına Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulu’nda Başlayan Ferhat SAYIM Müfettiş Yrd. Yetkili Müfettiş Yrd. ve Müfettiş olarak 5 yıl kadar çalıştı. Doktorasını almasını müteakiben bir süre danışmanlık ve eğitmenlik yaptıktan sonra Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F’de Öğretim Üyeliği kadrosuna atanmıştır. Bu fakültede 2005–1;1;1;1;2006 Eğitim yılında İktisat Bölüm Başkanlığı'nı da yürüttü. Çeşitli Projelerde Değerlendirmeci Panelistlik, Danışmanlık vb. görevler aldı. Bunun dışında kamu ve özel kurumlarında mali raporlama, mali danışmanlık, yönetim danışmanlığı gibi çeşitli görevler de yürüttü. 2009 yılına kadar Beykent Ün.'nin yanısıra İstanbul'daki çeşitli özel üniversitelerde derslere girdi. 2011 yılında YÖK Bursuyla gittiği ABD–1;1;1;1;Virginia da Fairfax–1;1;1;1;Washington bölgesindeki üniversitelerde Araştırma Yöntemleri ve Sağlık Ekonomisi alanında araştırmalarda bulundu. 2012 Yılında SMMM belgesi almaya hak kazandı. 2009 yılından itibaren Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim dalındaki Öğretim Üyeliğine devam etmektedir. Ayrıntılı Bilgi ve Yayınlar İçin: www.ferhatsayim.net

Ferhat SAYIM, (Ph.D) Lecturer
He graduated from Istanbul Un. Political Sciences Faculty –1;1;1;1; Public Administration department. He took master degree in Marmara Un. Social Sciences Institute Fiscal Economics Science Section. He took PhD degree in the same Institute and Fiscal Law Science Section. He studied as banking inspector in the Turkish Trade Bank approximately 5 years. Later he worked as a Educator and Consultant. After this period he was started to study in Beykent Un. Economics and Administration Sciences Faculty –1;1;1;1; Economics Department as Assist. Prof.Dr. Furthermore he was “Department Chef” in 2006–1;1;1;1;2007 education terms. Furthermore he took various missions in the projects and he studied as financial consultant, administrative consultant and lecturer in the various private universities. Besides Beykent University until 2009, has taught at various private university in Istanbul. In 2011, for 3 months with YÖK Scholarship went to US–1;1;1;1; Virginia . At universities in Fairfax and Washington , did research in the field of “Research Methods” and “Health Economics”. Turkish CPA certificate in 2012 were entitled to receive. He has continued to study as Associate Prof.Dr. at the Yalova University Economics and Administrative Sciences Faculty–1;1;1;1;Business Administrative Department – Accounting and Finance Main Science Section.
Ahmad Jabbari
Haziran 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
Ali Sadi Gitmez
Mayıs 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER  
İçindekiler  
Önsöz 5 Kitabın Planı 9 İçindekiler 11 Giriş 23 Araştırmanın Safhaları 24  
1. SOSYAL BİLİMLERDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR 29  
1.1. Pozitivist Sosyal Bilim 29  
1.2. Yorumlayıcı Sosyal Bilim 32  
1.3. Eleştirel Sosyal Bilim 33  
1.4. Araştırmacıyı Etkileyen Felsefi Yaklaşımlar 34  
2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÖZELLİKLERİ 37  
2.1. Bilimsel Araştırmanın Nitelikleri 37  
2.1.1. Evrensellik 37  
2.1.2. Doğruluk Konusunda Hassasiyet 37  
2.1.3. Önemlilik Kriteri 38  
2.1.4. Gerçeklikten Kopuk Olmama 38  
2.1.5. Şüphecilik Temelli İlerleme 38  
2.1.6. Paylaşımın Planlanması 38  
2.1.7. Tarafsızlık (Nesnellik) 39  
2.1.8. Genellenebilirlik Özelliği 39  
2.1.9. Süreklilik 39  
2.1.10. Kanıtlanabilirlik–Tekrarlanabilirlik Faktörü  
39 2.2. Bilimsel Bilginin Nitelikleri– Bilimin Temel İşlev Ve Özellikleri 39  
2.3. Araştırmaların Faaliyet Temelli Sınıflandırılması 40  
2.3.1. Betimleyici Araştırma 40  
2.3.2. Tarihsel Araştırma 41  
2.3.3. Deneysel Araştırma 41  
2.3.4. Neden–Sonuç İlişkisine Yönelik Araştırma 42  
3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İÇİN TEMEL KAVRAMLAR 43  
3.1. Hipotez 43  
3.1.1. “0” Hipotezi (Null hypotesis) 43  
3.1.2. “1” Alternatif Hipotezi (Alternative hypotesis) 43  
3.2. Teori(Kuram) 44  
3.3. Varsayım 44  
3.4. Tümevarım 45  
3.5. Tümdengelim 45  
3.6. Kural 46  
3.7. Paradigma 46  
3.8. Sistem 47  
3.9. Yaklaşım 47  
3.10. Yöntem 47  
3.11. Teknik 48  
3.12. Ontoloji 48  
3.13. Epistemoloji 49  
3.14. Nicel (Sayısal) Araştırmalar (Quantitative) 49  
3.15. Niteliksel Araştırma(Qualitative) 49  
3.16. Teorik (Kuramsal) Araştırmalar (Theoretical) 50  
3.17. Deneysel Metot (ExperimentalEmpirical) 50  
3.18. Kütüphane Araştırması (Library) 50  
3.19. Anket Araştırması 51  
3.20. Süreç Araştırması (Longitudinal) 51  
3.21. Arşiv Araştırması (Archive) 51  
3.22. Yorumlama Metodu (Explaicatory) 51  
3.23. Gözlemsel Metot (Observatioanal) 51  
3.24. Görüşme Metodu (Interview) 52  
3.25. Saha Araştırması (Field) 52  
3.26. Tarama Araştırması 52  
4. NİCEL ve NİTEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI 53  
4.1. Nitel Araştırmalar 53  
4.2. Nitel Araştırma Modellerinin Temel Özellikleri 55  
4.2.1. Doğal Ortam Gerekliliği ya da Durumsallaştırma 55  
4.2.2. Etkileşimlerin Görünmesine Yönelik Süreç İncelemesi 55  
4.2.3. Çalışmanın Algılara Odaklanması 55  
4.2.4. Araştırmacının Katılımcı Rolü ve Araştırılanı Yansıtması 55  
4.2.5. Araştırma Modelinde ve Araçlarında Çeşitlilik 56  
4.2.6. Bütüncül Yaklaşıma İlişkin Gereklilik 56  
4.2.7. Çoğunlukla Tümevarım Analiz Gereksinimi 56  
4.2.8. Nitel Verinin Farklılığına İlişkin Vurgu 56  
4.2.9. Tanımlama Gereksiniminin Karşılanması 57  
4.3. Nitel Veri Toplama Teknikleri 57  
4.4. Nicel Araştırma Yaklaşımı 58  
4.4.1. Deneysel Yöntem 59  
4.4.2. Survey (Tarama) Yöntemi 59  
4.4.2.1. Anket 59  
4.4.2.2. Görüşme Tekniği 59  
4.4.2.3. Yapılandırılmış Gözlem Tekniği 59  
4.5. Nicel Ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması 60  
5. SAHA ÇALIŞMALARI–ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN DİZAYN EDİLMESİ 61  
5.1. Temel Kavramlar ve Bilimsel Bilgi 62  
5.1.1. Bilgi ve Belge 62  
5.1.2. Bilimsel Faaliyette Kullanılacak Bilginin Özellikleri 62  
5.1.3. Ölçme 63  
5.1.4. Ölçme Hataları 63  
5.2. Saha Çalışmasında Değişkenler Tespit Edilirken Dikkat Edilecek Temel Noktalar 63  
5.3. Araştırma Türleri ve Araştırmanın Dizaynı 64  
5.3.1. Doğasına–Amacına Göre Araştırma Çeşitleri 65  
5.3.2. Araştırma Süreçlerine İlişkin Tercihler 67  
5.4. Araştırma Yaklaşımının Seçilmesi 67  
5.5. Nicel ve Nitel Araştırma Tercihi 68  
5.6. Karma Yöntem Araştırmasının Gerekçeleri 69  
6. ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN SEÇİLMESİ 71  
6.1. Deneysel Araştırma 72  
6.1.1. Kontrol ve Deney Grupları 72  
6.1.2. Değişken 73  
6.1.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 73  
6.1.4. Diğer Değişkenler 74  
6.1.5. Yarı–Deneysel Araştırma 76  
6.2. Katılımlı Gözlem – Yapılandırılmış Gözlem 76  
6.2.1. Katılımlı Gözlem 76  
6.2.2. Katılımcı ve Yapılandırılmış Gözlem 77  
6.3. Ankete Dayalı Araştırma 78  
6.4. Görüşme Metodu (Interview) 79  
6.5. “Vaka Analizi” Araştırma Stratejisi 79  
6.6. Teoriye Dayalı Araştırma 80  
6.7. Anlatım–Hikayeleme Soruşturması 80  
6.8. Toplumbilim Araştırmaları 81  
6.9. Eylem Araştırması (Action Research) 81  
6.10. Arşiv Araştırması 82  
7. BİRİNCİL VE İKİNCİL VERİ–ZAMANSAL KAPSAM– ARAŞTIRMACININ KONUMU 83  
7.1. Yeni Nesil Veriler 84  
7.2. Veri Türü ve Kalitesi 85  
7.3. Birincil ve İkincil Veri Kavramı 86  
7.4. İkincil Veri Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları 86  
7.5. Verilerin Elde Edilmesinde Temel Beklentiler 86  
7.6. Veri Toplama Formu İçin Temel Gereksinimler 87  
7.7. Veri Toplama Formunda Kullanılacak Sıralama 87  
7.8. Veri Toplama Faaliyetine İlişkin Görüşme, Resmi Yazı İle İsteme vb. Aşamanın Planlanması 88  
7.9. Zamansal Kapsamın Belirlenmesi 88  
7.10. Araştırmacının Konumu 89  
8. ARAŞTIRMA İÇİN ÖRNEKLEMİN SEÇİLMESİ 91  
8.1. Evren………. 91  
8.2. Örneklem… 91  
8.3. Olasılıklı ve Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri 93  
8.3.1. Olasılıklı Örneklem Seçimi Teknikleri 94  
8.4. Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri 95  
8.4.1. Kota Örneklem 96  
8.4.2. Amaca Yönelik Örneklem Tekniği 96  
8.4.3. Gönüllü Örneklem (Volunteer Sampling) 97  
8.4.4. Gelişigüzel–Rastlantısal Örneklem (Haphazard Sampling) 97  
9. ÖLÇEKLERDE KULLANILAN YAPI VE GÖRÜŞMELER 99  
9.1. Ölçek Çeşitleri 100  
9.2. Kanaat Ölçümleri 101  
9.2.1. Beşli Likert Tipi Ölçekler 102  
9.2.2. Yüzdesel Sayımlı Kanaat Ölçüm Yöntemi 103  
9.3. Yapılandırılmış–Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Görüşmeler 104  
9.3.1. Görüşmelerle İlgili Sorun Kaynakları 105  
9.3.2. Görüşmeye Dayalı Veri Toplama ve Görüşme Formu Hazırlama 105  
9.3.3. Örnek Uygulama 106  
10. ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ANKETLER YOLUYLA BİRİNCİL VERİ TOPLAMA 109  
10.1. Anket Değişkenlerinin Belirlenmesi 110  
10.2. Soruların Kurgulanması ve Soru Türleri 111  
10.3. Anketin Yapılandırılması ve Kontrolü 111  
10.4. Anketin Dağıtımı ve Uygulanması 112  
10.5. Anket Metni Hazırlama Çalışması 112  
10.6. Anket Metni Hazırlama Çalışması 118  
10.7. Anket Metni Hazırlama Çalışması 125  
10.8. Anketör Firmalarla Çalışma 128  
11. VERİ ANALİZİ–TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI 129  
11.1. Sınıflama 130  
11.2. Gruplama 130  
11.3. Seriler 131  
11.4. Frekans–Sıklık 131  
11.5. Aritmetik Ortalama 132  
11.6. Medyan (Ortanca Değer) 133  
11.7. Mod 134  
11.8. Korelâsyon 134  
11.9. Standart Sapma 135  
11.10. Güvenilirlik Analizi 136  
11.10.1. Araştırmanın Güvenilirliğine Yönelik Tehditler 138  
11.11. Geçerlilik Analizi 138  
11.11.1. İç ve Dış Geçerlilik 139  
11.12. Faktör Analizi 140  
12. HİPOTEZ TESTLERİ 141  
12.1. Parametrik Test 142  
12.2. Parametrik Olmayan İstatistik 142  
12.3. Nicel Veri Analizi Süreci 144  
12.4. Araştırma Türü ve Amacına Göre İstatistik Tekniği (Testler) Belirleme 145  
12.5. Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Araştırmalarda Yaygın Olarak Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar 147  
12.6. Araştırmalarda Uygulanacak İstatistik Teknikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler 150  
13. ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ 151  
13.1. Tez–Proje Konu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 151  
13.2. Fizibilite ve Yeterlilik Değerlendirmesi 152  
13.3. Araştırma Konusunun ve Fikrinin Seçilmesi 152  
13.4. Konuyu Sınırlandırma 154  
13.5. Problemi Tanımlama 154  
13.6. Araştırma Hedefleri ve Soruları 155  
13.7. Konu Tespitine Yönelik Çalışma 156  
13.7.1. Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi 160  
13.7.2. Üst Kuruluşların Önceliklerinin Belirlenmesi 161  
13.8. Araştırmacı Adaylarının Konu Bulma Pratikleri 162  
14. KAYNAK ARAMA VE LİTERATÜR TARAMASI 167  
14.1. Ön Hazırlık Bibliyografyası 167  
14.2. Neler Kaynak Olabilir 168  
14.3. Bilgi Kaynaklarının Öncelik Sırası ve Bulabileceğiniz Yerler 168  
14.3.1. İnternet 169  
14.3.1.1. Başarılı İnternet Taraması İçin Alıştırma 171  
14.3.2. Kütüphane 171  
14.3.2.1. Alıştırma 172  
14.3.3. Araştırma Merkezleri 172  
14.3.4. Kamu ve Özel Kurum Kütüphaneleri ve Özel Yayınları 172  
14.3.5. Belli Alana Özgülenmiş Serbest Giriş Hakkı Olan veya Sınırlandırılan Kongre ve Konferanslar 173  
14.4. Kaynak Taramada Dayanışma 173  
14.5. Bulduğunuz Kaynakları Organize Etme 174  
14.6. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi 174  
14.7. Çalışmanızda Literatürün Aktarımı 175  
14.7.1. Tanımlara İlişkin Literatürün Verilmesi 175  
14.7.2. Araştırmaya İlişkin Literatür Taraması Örneği 176  
15. KAYNAKLARI OKUMA SÜRECİ–AKADEMİK OKUMA 179  
15.1. Okuma Stratejileri 179  
15.1.1. Bildiklerinizi Listeleyin 180  
15.1.2. Amacınızı Belirleyin 180  
15.1.3. Alıştırma 181  
15.2. Okumalarda Dikkat Edilecek Hususlar 181  
15.2.1. Ana Fikrin Tanımlanması 181  
15.2.1.1. İfade Edilmemiş Ana Fikirleri Bulma … 183  
15.2.1.2. Ana Fikirleri Kullanarak Makale Özeti Yazma 184  
15.2.1.3. Alıştırma 184  
15.2.2. Destekleyici Detayların Tanımlanması 184  
15.2.3. Yazının Hızlıca Taranmasında Etkinlik 185  
15.2.4. Zamirleri Tanımlama 186  
15.2.5. Yazı Analizi 186  
15.2.5.1. Listeleme … 187  
15.2.5.2. Ardışık Sıralama 187  
15.2.5.3. Sebep Sonuç 188  
15.2.5.4. Karşılaştırma ve Zıtlık … 188  
15.3. Okuma Değerlendirme Tablosu ve Alıştırma 189  
15.3.1. Okumalar Sırasında Alınacak Notlar 190  
16. AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN PRATİK BİLGİSAYAR BECERİLERİ 193  
16.1. Word Programı Gerekli Bilgiler 194  
16.1.1. Sayfa Düzeni Ayarlarının Yapılması 195  
16.1.2. Başlık, Paragraf ve Tabloların Sayfa Sonları Parametrelerinin Otomatik Hale Getirilmesi 195  
16.1.3. Paragraf Başlarının İçeriden Başlaması, Girintiler Oluşturulması, İki Paragraf Arasında ya da Başlıktan Sonraki Boşluğun “Enter” Olmaksızın Ayarlanması 196  
16.1.4. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi 196  
16.1.5. Metin İçi Alıntı Yapılması 198  
16.1.6. Dipnot, Sonnot Ekleme ve Düzenleme 199  
16.1.7. Kaynakça, Açıklama Ekleme Vb İşlemler 200  
16.1.8. Köprü, İmaj, Otomatik Metin Alanı, Yer İşareti, Üst–Alt bilgi Eklenmesi ve Düzenlemesi …201  
16.1.9. Word Stillerinin Düzenlenmesi, Kullanımı İle Başlık, Gövde Metni ve Diğer Alanların Biçimsel Özelliklerinin Yapılması, 202  
16.1.10. İçindekiler ve Şekiller Tablosunun Otomatik Olarak Hazırlatılması ve Güncellenmesi ….203  
16.1.11. Tabloların Eklenmesi, Kullanımı, Biçimlendirilmesi, Tabloda Sayfa Sonu ve Otomatik Başlık Özelliklerinin Düzenlenmesi; Aktif Hale Getirilmesi 203  
16.2. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Diğer Word Özellikleri 203  
16.3. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Excel Özellikleri 207  
17. ALINTILAR VE DİPNOT 209  
17.1. Alıntılarla Yazım Süreci 210  
17.2. Alıntıları Metne Yerleştirmek İçin Kullanılabilecek Bağlantı Kelimeleri 212  
17.2.1. Alıştırma 213  
17.3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 214  
17.3.1. Atfın Web Sitesine mi Yazara mı Yapılacağı 215  
17.3.2. Alıntının Başlangıç ve Bitiş Noktasının Tespiti 215  
17.3.3. Yönetmeliğe Dipnot Vermek 216  
17.3.4. Maddelerden Oluşan Alıntılarda Dipnot Verme 216  
17.4. Dipnot–Kaynakça–Sayfa Yapısı vb. Ayarlar 217  
18. YAZMA SANATI–YAZI TÜRLERİ 219  
18.1. Basit–Temel Yazılar 221  
18.2. İkna Edici / Tartışma Yazıları 221  
18.3. Sebep/Sonuç Yazıları 222  
18.3.1. Alıştırma 223  
18.4. Eleştirel Yazılar 224  
18.5. Karşılaştırma ve Zıtlık İfade Eden Yazılar … 224  
18.5.1. Alıştırma 225  
18.6. Tanımlayıcı Yazılar–Definition (Bir Konu İçin) 225  
18.7. Betimleyici Yazılar–Deive (İnsan, Yer, Nesne, Deneyim ya da Olay İçin) 226  
18.7.1. Alıştırma 228  
18.8. Bölümleme ve Sınıflandırma Yazıları 228  
18.9. Süreç Açıklayan Yazılar 229  
18.10. Değerlendirme Yazıları 230  
18.11. Edebi Metin Analizi Yazıları 230  
18.12. Anlatım–Hikayeleme Yazıları 230  
18.13. Araştırma–Tez veya Dönem Ödevi Yazıları 230  
19. ÜÇ ADIMLI YAZIM SÜRECİ 233  
19.1. Birinci Adım: Yazım Öncesi 233  
19.1.1. Beyin Fırtınası 233  
19.1.2. Kümeleme 234  
19.1.3. Fikirlerinizin Organize Edilmesi 234  
19.2. İkinci Adım: Yazma 235  
19.2.1. Alıştırma 235  
19.2.2. Yazımda Bilgi ve Materyallerin Sıralanması ve Organize Edilmesi 236  
19.2.2.1. Bilgi ve Materyallerin Zaman Sırasına Konulması 237  
19.2.2.1.1. Geçiş Kelimeleri 238  
19.2.2.1.2. Alıştırma 238  
19.2.2.2. Bilgi ve Materyallerin Önem Sırasına Konulması 239  
19.2.2.2.1. Geçiş Kelimeleri 239  
19.2.2.2.2. Alıştırma 240  
19.2.2.2.3. Eşit Sıralı Paragraflar 241  
19.2.2.2.4. Alıştırma 241  
19.2.2.3. Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi 242  
19.2.2.3.1. Geçiş Kelimeleri 242  
19.2.2.3.1. Alıştırma 243  
19.3. Üçüncü Adım: Gözden Geçirme 243  
20. PARAGRAF TEMELLİ YAZIM KURGUSU 245  
20.1. Paragraflarda Anafikir Cümlesi ve Yazımı 245  
20.1.1. Alıştırma 246  
20.2. Destekleyici Cümleler 247  
20.2.1. Alıştırma 247  
20.2.2. Alıştırma 247  
20.2.3. Sonuç Cümleleri 248  
20.2.4. Alıştırma 248  
20.3. Paragraf Bütünlüğü 249  
20.3.1. Alıştırma 250  
20.4. Alıştırma 250  
20.5. Ana Düşüncenin Desteklenmesi 251  
20.5.1. Destek İçin Örneklerin Kullanımı 252  
20.5.2. Destek İçin Kişisel Deneyimlerin Kullanılması 252  
20.5.3. Olgu ve İstatistiklerin Destek İçin Kullanımı 252  
20.6. Yazılarda Düşüncenin İfade Edilmesi 253  
20.6.1. Alıştırma 254  
20.6.2. Alıştırma 255  
20.6.3. Alıştırma 256  
20.6.4. Alıştırma 256  
21. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA CÜMLE KURGUSU VE METİN YAZIMIYLA İLGİLİ GENEL KURALLAR 257  
21.1. Metinde “Biz–Siz–Bizler” vb. İfadelerin Varlığı 257  
21.2. Uygun Kelime ve Cümle Yapılarının Aranması 257  
21.3. Anlama İlişkin Amaç–Metin Uyumu 258  
21.4. Zamirlerin Yerinde Kullanımı 259  
21.5. Özel veya Yabancı Kelimelerin Kullanımı–İlk Kullanım ve Sonrası 259  
21.6. Çevirilerde Kelime Seçimi 260  
21.7. Özne Yüklem Uyumu 260  
21.8. Sadelik Kontrolü ve Fazlalıkların Çıkarılması 260  
21.9. Uzun Cümlelerden Kaçınmak 260  
21.10. Noktalama İşaretleri Kullanımı 261  
21.11. Alıştırma 261  
22. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA BAŞLIKLANDIRMA VE ANLATIM KURGUSU 267  
22.1. Akademik Yazılarda Başlıklar 267  
22.1.1. Başlık İçeriğe İlişkin Kısıtı Göstermelidir 268  
22.1.2. Üst Başlık ve Alt Başlık İlişkisi 268  
22.1.3. Başlıklarda Özel İşaretlerin Kullanımı 269  
22.1.4. Başlıkta Kullanılan Kelimelerin Seçimi 269  
22.1.5. Bölümlemede Optimizasyon 270  
22.1.6. Ayrı Başlık Kullanımının Gerekçesinin Varlığı 270  
22.1.7. Başlıkların İçindekiler Tablosundaki Görünümü 271  
22.2. Anlatımın Kurgulanması İle İlgili Genel Kurallar ve Hatalar 271  
22.2.1. Hesaplama Sürecinin Örneklendirilmesi 271  
22.2.2. Paragraflarda Bütünlüğün Tesisi 272  
22.2.3. Verilerde ve Örneklerde Güncelliğin Sağlanması 273  
22.2.4. Uzun ve Gereksiz Alıntılar 273  
22.2.5. Zaman Bağının Doğru Kullanımı 274  
22.2.6. Kısaltmaların Kullanımı 275  
22.2.7. Önce Kavramların Anlamının Verilmesi 275  
22.2.8. Tekrar Bilgilerde Referans Verme 275  
22.2.9. Raporlama Dilinin Kullanımı 276  
22.2.10. Sebep–Sonuç İlişkisinin İfadesinde İhtiyatlılık 276  
22.2.11. Anladığını Yazma ve Yazdığını Anlatabilme 276  
22.2.12. Bilgilerin Aktarımında Uygun Tekniğin Kullanımı 277  
23. ARAŞTIRMA ÖNERİSİ 279  
23.1. Araştırma ve Geliştirme Projesi Önerilerinde Kullanılan Bölümler 279  
23.2. Biçimsel Değerlendirme 281  
23.3. İçerik Değerlendirmesi 281  
23.4. Araştırma Önerisinde Zamansal Planlama 282  
24. SPSS İLE İLGİLİ BİLGİLER 283  
24.1. SPSS Uygulamaları 284  
24.1.1. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak 284  
24.1.2. SPSS’te Kullanılacak Ölçek Türünün Belirlenmesi 285  
24.2. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması 286  
24.2.1. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması 286  
24.2.2. Değişkenlerin Hesaplanması 288  
24.3. Güvenilirlik Analizi 289  
24.4. Faktör Analizi 291  
24.5. Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi 294  
24.6. Regresyon ve Korelasyon Analizi 296  
24.6.1. İkili Regresyon 297  
24.6.2. Çoklu Regresyon 298  
24.6.3. Korelasyon 300  
24.6.4. Kısmi Korelasyon 301  
24.7. t–Testi 302  
24.7.1. Tek Örneklem t–Testi 302  
24.7.2. Bağımsız Örneklem t–Testi 304  
24.7.3. Eşleştirilmiş Örneklem t–Testi 306  
24.8. Ki–Kare Testi 307  
24.8.1. Ki–Kare Uygunluk Testi 307  
24.8.2. Ki–Kare Bağımsızlık Testi 310  
25. SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 313  
25.1. Sonuçlara Ulaştıran Sebeplerin Yeterince Açıklanması 314  
25.2. Tablo Başlıkları ile Satır ve Sütün Başlıklarının Kontrolü 315  
25.3. Grafik ve Şekillerde Renk ve Çıktı Kontrolü 316  
25.4. Sadelik Kontrolü ve Karışıklığın Önlenmesi 316  
25.5. Yorumlarda Referans ve Eşik Değerlerin Belli Edilmesi 318  
25.6. Ölçümlerde ve Tablolarda Aralık Atlamalarına Dikkat Edilmesi 318  
25.7. Verilerin Kaynağına İlişkin Tam Kontrol ve Kısıtların İfadesi 319  
25.8. Verilerin Değerlendirilmesi İçin Önemli Olabilecek Ayrıntıların İfadesi 320  
25.9. Veri ile İfade ve Yorum Arasındaki Uyum Sorunları 320  
25.10. Alıştırma 321  
26. ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASI–SUNUMU– DEĞERLENDİRMESİ–YAYIMI 323  
26.1. Özetin Yazılması 329  
26.2. Giriş Kısmının Yeniden Yazılması 329  
26.3. Araştırmanın Sonu 329  
26.4. Çalışmanın Boyutları 331  
26.5. Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi 332  
26.6. Değerlendirme 333  
26.7. Sunum 334  
26.8. Çalışmanın Teslimi 334  
26.9. Çalışmanın Yayımlanması 336  
27. Sonuç 339  
28. Kaynakça 347  
29. Kavram Dizini 351  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020