Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Türk–Amerikan
Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu
Eylül 2014 / 1. Baskı / 388 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%33)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

2-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Türk - Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu”nda Türkiye’de ve Amerika’da bu alanda çalışmalar yapan hukuk ve tıp akademisyenleriyle uygulamacılar bir araya getirilerek Tıp hukuku alanındaki gelişmeler, yenilikler ve hukuki düzenleme gereklilikleri ortaya konulup tartışılmıştır.

Ayrıca, son dönemlerde ülkemizde gündemde olan sağlık hakkı ve bununla ilgili gelişmeler, sağlık sektöründe gerçekleşen değişiklikler ve bu değişikliklerin hem uygulayıcılar ve hizmet verenler hem de hizmet alanlar açısından gerektirdiği hukuki düzenlemeler ele alınıp güncel sorunlara da ışık tutulmuştur.

Türkiye'ye sosyal ve kültürel anlamda önemli kazanımlar getirmiş olan Sempozyumda ele alınan başlıklar ile güncel sorunlara somut çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmiş, hasta ve hekim hakları arasında bir denge kurmak ve bunun hayata geçirilmesini sağlamak açısından da önemli adımlar atılmıştır.

Konu Başlıkları
Tıbbi Müdahaleye Rıza Kavramının İçeriğinin Belirlenmesi
Aydınlatılmış Rıza – Onam
Tıbbi Uygulama Hatası ve Komplikasyon Olguları
İnsan Hakları ve Etik Açısından Sağlık Hakkı
Tıp Etiği
Tıp Hukukunda Sorumluluk
Barkod: 9789750229930
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 388
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Sempozyum Başkanı ve Düzenleme Kurulu  
Sempozyum Programı  
Açılış Konuşmaları  
Keynote Speaker  
OTURUMLAR
I. OTURUM - RIZA I: TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA KAVRAMININ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ  
Hayatın Sonu Aşamasında Tıbbi Karara Hastanın Katılımına İlişkin Hukuksal Sorunlar  
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY  
Türk Tıp Hukukunun Temel Kavramları  
Prof. Dr. Mehmet DEMİR  
Estetik Ameliyatlarda Rıza ve Sonucu  
Hale METİN  
Hekimlerin Çocuk Düşürtmede Cezai Sorumlulukları  
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN  
Soru-Cevap Kısmı  
II. OTURUM: RIZA II AYDINLATILMIŞ RIZA (AYDINLATILMIŞ ONAM)  
Cerrahi Müdahalede Aydınlatılmış Rıza  
Prof. Dr. Özdemir AKTAN  
Tıp Etiği Kapsamında Hastaların Bilgilendirilmeme Hakkı; Ne Kadar Bilgilendirilmeli?  
Yrd. Doç. Dr. Engin KURT  
Konsültasyon İşleminde Konsültan Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü  
Av. Cahid DOĞAN  
Soru-Cevap Kısmı  
III. OTURUM: TIP HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI - I TIBBİ UYGULAMA HATASI VE KOMPLİKASYON OLGULARI  
Özel Hastanelerin Sorumluluğu  
Prof. Dr. Havva KARAGÖZ  
The Constıtutıonalıty Of Statutes That Lımıt Recovery In Medıcal Malpractıce Cases: The Amerıcan Experıence  
Prof. Dr. Stephen MCALLISTER  
Tıbbi Müdahalelerde Tazminat İçin Kusurun Aranmaması: Danimarka ve İsveç Modeli  
Doç. Dr. Ümit GEZDER  
Tıpta Uygulama Hataları ve Engelleme Yolları  
Doç. Dr. Erhan BÜKEN  
İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Sorumluluğu Üzerine Gözlemler  
Doç. Dr. Sedat ÇAL  
IV. OTURUM – ETIK I İNSAN HAKLARI VE ETİK AÇISINDAN SAĞLIK HAKKI  
Organ Nakli ve Etik Sorunlar  
Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU  
Sağlık Hakları ve Sağlık Hakları Alanında Yeni Anayasal Gelişmeler  
Doç. Dr. İur. Öykü Didem AYDIN  
Hasta Hakları Özelinde Mahremiyet Haklarının Değerlendirilmesi  
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ  
AİHM’de Sonuçlanan Dava Örnekleri ve Sağlık Hukukunda Vicdani Red Hakkı  
Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU  
Soru Cevap Kısmı  
V. OTURUM - ETİK II TIP ETİĞİ  
Yaşamın Sonu ve Yaşam Sonu Kararları – Etik Karar Verme Süreci  
Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN  
Ötanazi  
Prof. Dr. Yasemin YALIM  
Kürtaj -En Son Tartışmaların Işığında ve Toplumsal Bakış Açısıyla-  
Yrd. Doç. Dr. Nüket Paksoy ERBAYDAR  
Soru- Cevap Kısmı  
VI. OTURUM: TIP HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II TIP HUKUKUNDA SORUMLULUK  
Remedies For Physician Negligence ın The U.S.: The State of The Law and Emergıng Challenges  
John G. CULHANE  
Yargıtay Kararları Işığında Üniversite’de Çalışan Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu  
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT  
Hekimin Hukuki Sorumluluğunda Yargıtay Kararları Bağlamında İspata İlişkin Güncel Sorunlar  
Doç. Dr. Gökçen TOPUZ  
Soru-Cevap Kısmı  
POSTER SUNUM METİNLERİ
AYDINLATILMIŞ ONAM KONUSUNDA HEKİMLERİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
Uzm. Öğr. Aslıhan TEYİN, Uzm. Dr. Umut ERDAR BİLGİN, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ,
Prof. Dr. Aytaç KOÇAK 
 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTA HAKLARI BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ (MD), Cevriye COŞKUN, Sinem KABİL,
Prof. Dr. Şükrü ÖZTÜRK(MD) 
 
HEKİMLİK YAPMAK; MEVZUATIN GÖLGESİNDE Mİ? IŞIĞINDA MI? (HEKİMLERE YÖNELİK ŞİKAYETLERİN ARAŞTIRILMASI)  
Uzm. Dr. Umut ERDAR BİLGİN, Araş. Gör. Dr. Aslıhan TEYİN, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ, Prof. Dr. Aytaç KOÇAK  
ANATOMİ PRATİK EĞİTİMİNE ETİK YAKLAŞIM  
Öğr. Gör. Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Ragıba ZAĞYAPAN,
Doç. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU, Prof. Dr. Can PELİN 
 
GENANALİZLERİNDEN VE GENETİK VERİ BANKALARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK  
Arş. Gör. Ayça Zorluoğlu  
 


Kerem Cem Sanlı ...
Mart 2020
150.00 TL
Sepete Ekle
Gözde Zeytin Çağrı
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Murat Balcı
Mart 2020
42.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Sempozyum Başkanı ve Düzenleme Kurulu  
Sempozyum Programı  
Açılış Konuşmaları  
Keynote Speaker  
OTURUMLAR
I. OTURUM - RIZA I: TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA KAVRAMININ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ  
Hayatın Sonu Aşamasında Tıbbi Karara Hastanın Katılımına İlişkin Hukuksal Sorunlar  
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY  
Türk Tıp Hukukunun Temel Kavramları  
Prof. Dr. Mehmet DEMİR  
Estetik Ameliyatlarda Rıza ve Sonucu  
Hale METİN  
Hekimlerin Çocuk Düşürtmede Cezai Sorumlulukları  
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN  
Soru-Cevap Kısmı  
II. OTURUM: RIZA II AYDINLATILMIŞ RIZA (AYDINLATILMIŞ ONAM)  
Cerrahi Müdahalede Aydınlatılmış Rıza  
Prof. Dr. Özdemir AKTAN  
Tıp Etiği Kapsamında Hastaların Bilgilendirilmeme Hakkı; Ne Kadar Bilgilendirilmeli?  
Yrd. Doç. Dr. Engin KURT  
Konsültasyon İşleminde Konsültan Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü  
Av. Cahid DOĞAN  
Soru-Cevap Kısmı  
III. OTURUM: TIP HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI - I TIBBİ UYGULAMA HATASI VE KOMPLİKASYON OLGULARI  
Özel Hastanelerin Sorumluluğu  
Prof. Dr. Havva KARAGÖZ  
The Constıtutıonalıty Of Statutes That Lımıt Recovery In Medıcal Malpractıce Cases: The Amerıcan Experıence  
Prof. Dr. Stephen MCALLISTER  
Tıbbi Müdahalelerde Tazminat İçin Kusurun Aranmaması: Danimarka ve İsveç Modeli  
Doç. Dr. Ümit GEZDER  
Tıpta Uygulama Hataları ve Engelleme Yolları  
Doç. Dr. Erhan BÜKEN  
İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Sorumluluğu Üzerine Gözlemler  
Doç. Dr. Sedat ÇAL  
IV. OTURUM – ETIK I İNSAN HAKLARI VE ETİK AÇISINDAN SAĞLIK HAKKI  
Organ Nakli ve Etik Sorunlar  
Prof. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU  
Sağlık Hakları ve Sağlık Hakları Alanında Yeni Anayasal Gelişmeler  
Doç. Dr. İur. Öykü Didem AYDIN  
Hasta Hakları Özelinde Mahremiyet Haklarının Değerlendirilmesi  
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ  
AİHM’de Sonuçlanan Dava Örnekleri ve Sağlık Hukukunda Vicdani Red Hakkı  
Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU  
Soru Cevap Kısmı  
V. OTURUM - ETİK II TIP ETİĞİ  
Yaşamın Sonu ve Yaşam Sonu Kararları – Etik Karar Verme Süreci  
Prof. Dr. Nüket Örnek BÜKEN  
Ötanazi  
Prof. Dr. Yasemin YALIM  
Kürtaj -En Son Tartışmaların Işığında ve Toplumsal Bakış Açısıyla-  
Yrd. Doç. Dr. Nüket Paksoy ERBAYDAR  
Soru- Cevap Kısmı  
VI. OTURUM: TIP HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II TIP HUKUKUNDA SORUMLULUK  
Remedies For Physician Negligence ın The U.S.: The State of The Law and Emergıng Challenges  
John G. CULHANE  
Yargıtay Kararları Işığında Üniversite’de Çalışan Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu  
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT  
Hekimin Hukuki Sorumluluğunda Yargıtay Kararları Bağlamında İspata İlişkin Güncel Sorunlar  
Doç. Dr. Gökçen TOPUZ  
Soru-Cevap Kısmı  
POSTER SUNUM METİNLERİ
AYDINLATILMIŞ ONAM KONUSUNDA HEKİMLERİN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
Uzm. Öğr. Aslıhan TEYİN, Uzm. Dr. Umut ERDAR BİLGİN, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ,
Prof. Dr. Aytaç KOÇAK 
 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTA HAKLARI BİRİMİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ (MD), Cevriye COŞKUN, Sinem KABİL,
Prof. Dr. Şükrü ÖZTÜRK(MD) 
 
HEKİMLİK YAPMAK; MEVZUATIN GÖLGESİNDE Mİ? IŞIĞINDA MI? (HEKİMLERE YÖNELİK ŞİKAYETLERİN ARAŞTIRILMASI)  
Uzm. Dr. Umut ERDAR BİLGİN, Araş. Gör. Dr. Aslıhan TEYİN, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ, Prof. Dr. Aytaç KOÇAK  
ANATOMİ PRATİK EĞİTİMİNE ETİK YAKLAŞIM  
Öğr. Gör. Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Ragıba ZAĞYAPAN,
Doç. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU, Prof. Dr. Can PELİN 
 
GENANALİZLERİNDEN VE GENETİK VERİ BANKALARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK  
Arş. Gör. Ayça Zorluoğlu  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.