Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Miras Hukukunda Tenkis (İndirim) Davaları
Nisan 2019 / 2. Baskı / 400 Syf.
Fiyatı: 91.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım 2015 76.00 TL 39.90 TL (%48)Sepete Ekle
   

Miras hukukunun en karmaşık konularından sayılan, hâkimlerin ve avukatların yoğun uğraş vermelerine neden olan davalardan olan tenkis davalarını detaylıca ele alan kitapta; tenkis davası ile saklı paylı mirasçısının alabileceği saklı pay miktarıyla ilgili değerlere ilişkin yeri geldikçe örneklendirmek suretiyle hesaplamalar yapılmış ve anlaşılabilir biçimde pratikleştirilmiştir.

Tenkisle ilişiği olan diğer miras davalarına ilişkin uyuşmazlıklara da güncel Yargıtay Kararları eşliğinde soru ve yanıt şeklinde yer verilmiştir.

Kitabın üçüncü bölümünde ise başta tenkis davaları olmak üzere, uygulamada yoğun biçimde görülen diğer miras davalarına ilişkin Yargıtay Kararları tarih sırasına göre sistemli bir şekilde kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
Miras Hukukunda Kavramların Tanımı
Mirasta Tenkis (İndirim) Davası (TMK M.560–571)
Yargıtay Kararları Eşliğinde Soru ve Yanıtlarıyla Miras Uyuşmazlıkları
Konulara Göre Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750254017
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 400
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ BÖLÜMÜ
MİRAS HUKUKUNDA
KAVRAMLARIN TANIMI
1. MEDENİ KANUN SİSTEMİ  13
2. MİRAS  13
3. MİRAS BIRAKAN  14
4. MİRASÇI  14
5. TEREKE  17
6. TEREKENİN AKTİF VE PASİFİ  18
7. NET TEREKE  18
8. KAZANDIRMA  18
9. KARMA KAZANDIRMA  18
10. HISIMLIK  18
11. ZÜMRE  19
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF  20
13. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM  20
14. SAKLI PAY  21
15. SAKLI PAYLI MİRASÇI  22
16. ÖRNEKLİ MİRAS PAYI–SAKLI PAYI HESAPLAMA  25
17. BİRİNCİ DERECE MİRASÇI  32
18. ANA–BABANIN MİRASÇILIĞI  34
19. BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABANIN MİRASÇILIĞI  36
20. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  37
21. BOŞANMA DAVASI SIRASINDA EŞLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ  39
22. ÖLÜMLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  41
23. EŞİN MİRAS HAKKI İLE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA HAKKI AYRIMI  50
24. EVLİLİK DIŞI HISIMLAR  50
25. DEVLETİN MİRASÇILIĞI  53
26. MİRASIN AÇILMASI VE EDİNİLMESİ  54
27. MİRASTAN YOKSUNLUK  56
28. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA  57
29. MURİS MUVAZAASI DAVASI  60
30. TENKİS DAVASI  62
31. TENKİS HESAPLAMASINDA SABİT ORANTI FORMÜLÜ  63
32. DENKLEŞTİRME  63
33. MİRAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ  64
34. MİRASTAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ  65
35. MİRAS DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP KONUSUNUN AÇIKÇA YAZILMASI  66
36. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNİN KABULÜ YA DA REDDİ HALİNDE KANUN YOLU  67
37. MİRAS DAVALARI  68
Birinci Bölüm
MİRASTA TENKİS (İNDİRİM) DAVASI
(TMK M.560–571)
1. GENELLİKLE  75
2. KOŞULLARI  77
3. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  79
A. Görev  79
B. Yetki  80
C. Davacı  82
D. Davalı  87
E. İspat Yükü  88
F. Dava Açma Süresi  94
G. İstek Kapsamı  97
Ğ. Tenkis Kararının İçeriği  101
H. Yargılama Gideri  107
I. Tenkis Davası Dilekçe Örneği  108
4. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  109
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar  109
B. Sağlar Arası Kazandırmalar  111
C. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  117
D. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  119
E. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  120
F. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  120
a. Genellikle  120
b. Miras Bırakanın, Saklı Payı Zedeleme Kastının Belirlenmesinde Ölçütler  122
G. Mirastan Feragat Durumunda Tenkis ve Geri Verme  126
a. Tenkis  126
b. Geri Verme  127
5. TENKİSTE TERTİP VE SIRA  128
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  129
a. Ölüme Bağlı Tasarruflar, Saklı Pay Sahibi Olan Mirasçılar Lehine Yapılmışsa  131
b. Ölüme Bağlı Tasarruflar, Saklı Pay Sahibi Olmayanlar Lehine Yapılmışsa  131
c. Ölüme Bağlı Kazandırmanın (Bağışın) Mirasçı Olmayan (Yabancı) Kişiye Yapılması  132
d. Orantılı Tenkise Tabi Kazandırmanın, Saklı Payı Olan/Olmayana Yapılması  132
B. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  133
C. En Son Sırada Tenkis  134
6. ÖRNEKLİ TENKİS HESAPLAMALARI  134
A. Genellikle  134
B. Tereke Miktarının Belirlenmesi  137
a. Tereke Aktif Hesabına Katılması Gereken Mallar  137
b. Hesaba Katılması Gerekmeyenler  138
c. Tereke Pasif Hesabına Katılması Gerekenler  138
d. Terekeye Eklenecek Diğer Değerler  138
e. Net Tereke  138
C. Örnekler  139
7. TENKİSTE GERİ VERME  148
A. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  148
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  148
8. TENKİS DAVASI İLE MURİS MUVAZAASI DAVASI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  149
A. Davanın Konusu  149
B. Hükmün İçeriği  149
C. Dava Açma Ehliyeti  150
D. Dava Açma Süresi  150
E. Kademeli Olarak Birlikte Her İki Dava Açılmışsa  150
F. Tenkis Davası Muvazaa Davasından Sonra Açılmışsa  151
G. Yetki  152
Ğ. Islah İmkanı  153
9. MİRASTA İADE (DENKLEŞTİRME) DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR  153
A. Taraf Ehliyeti Yönüyle  153
B. Miras Bırakanın İradesi Yönüyle  154
C. Amaç Yönüyle  155
D. Miras Bırakanın Tasarrufları Yönüyle  155
E. Talep Hakkının Doğması Yönüyle  156
F. Seçme Hakkının Kullanılması Yönüyle  156
G. Tenkis ve İade Davasının Ortak Özelliği  157
10. TENKİS DAVASI İLE MİRASTA İSTİHKAK DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR  157
11. TENKİS DAVASINDA GÖZETİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  158
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE SORU VE
YANITLARIYLA MİRAS UYUŞMAZLIKLARI
1. TENKİS DAVALARI  161
A. Davanın Açılması ve Tarafları Yönüyle  161
a. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  161
b. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  162
c. Saklı Payına El Atılan Her Mirasçı Tek Başına Tenkis Davası Açabilir mi?  162
d. Tenkis Davası Miras Bırakanın Sağlığında Açılabilir mi? Açıldığı Takdirde Verilen Hüküm Ölümünden Sonra Açılan Tenkis Davasına Kesin Hüküm Oluşturur mu?  162
e. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  163
f. Muvazaa Davası Devam Ederken, Tenkis Davasının Açılması Halinde Derdestlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir mi?  163
g. Miras Payının Diğer Mirasçıdan İstenmesi Tenkis Davası Yoluyla mı Mümkündür?  164
ğ. Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçılara Geçer mi?  165
h. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vekilin Mirasçılar Zararına İşlem Yapması Tenkise Konu Olabilir mi?  166
ı. Üçüncü Kişiye Karşı Tenkis Davası Açılabilir mi?  166
i. Tenkis Davası Açmak İçin Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olmak Yeterli midir?  167
B. Davanın Konusu ve Taraf Sıfatı Yönüyle  167
a. Miras Bırakanın Hangi Tür Tasarrufuna Karşı Hangi Dava Açılmalıdır?  167
b. Miras Bırakandan Kalan Tapusuz Taşınmazın Kullanılmasına Yönelik El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Görülmelidir?  170
c. Tenkise Konu Birçok Taşınmazın Her Birinin Bölünebilirliği Araştırılmalı mıdır?  170
d. İvaz İlave Edilerek Denkleştirme Sağlanmak Suretiyle Seçme Hakkı Önlenebilir mi?  171
e. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması Tenkise Konu Olur mu?  171
f. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstenebilir mi?  173
g. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Tenkis Davası Açabilmesi İçin Hangi Koşullar Aranmalıdır?  174
C. Hukuk Yargılama Usulü Yönüyle  174
a. Tenkis Davasında Gider ve Delil Avansının Yatırılmamasının Sonuçları Nedir?  174
b. Dava Hukuki Yarar Yokluğu veya Esastan Reddedildiğinde Davalı Yararına Maktu/Nispi Vekalet Ücretinden Hangisine Hükmedilmelidir?  175
c. Gerekçeli Tenkis Hükmü Kısa Karar Aykırı ise Hüküm Bozulmalı mıdır? Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme Önceki Kararla Bağlı mıdır?  177
d. Yargılamada Belirlenen Dava Değerine Göre Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Olunur mu?  178
e. Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var mıdır?  179
f. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir mi?  179
g. Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi?  181
ğ. Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi?  181
h. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi?  182
ı.Tenkis Talebi Hangi Hukuki Kalıba Göre Değerlendirilmelidir?  184
2. DİĞER MİRAS UYUŞMAZLIKLARI  185
A. Vasiyetle İlgili  185
a. Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  185
b. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Talebi Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Niteliğinde midir?  185
c. Atanan Mirasçı, Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davasını Açmak Zorunda mıdır?  186
d. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Sulh Hakiminin Görevi Nedir?  187
e. Vasiyet Alacaklısının Önce Ölmesi Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  188
f. Vasiyetnamenin İptali Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığı Resen Gözetilmeli midir?  189
g. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcu İstenebilir mi?  191
B. Mirasın Reddiyle İlgili  191
a. Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklıları Reddin İptali Davası Açabilirler mi?  191
b. Tereke Borcunun Mirası Reddeden En Yakın Mirasçılardan İstenmesi Mümkün müdür?  192
c. Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?  193
d. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi Halinde Payı Kime Kalır?  196
C. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve İptaliyle İlgili  196
a. Evliliğin İcrası Sırasında İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşe Verilen Mirasçılık Belgesinin İptalini Mirasçılar İsteyebilir mi?  196
b. Atanmış Mirasçı, Diğer Mirasçıların Aldığı Belgeye Rağmen Hasımsız Olarak Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası Açabilir mi?  197
c. Mirasçı Atanan Bakım Borçlusu, Mirasçılık Belgesi İsteminde Bulunabilir mi?  199
d. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret Vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  200
e. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  201
f. Kesinleşmiş Mirasçılık Belgesinin İptali Kararına Karşı İptal İstenebilir mi?  201
g. Mirası Reddedenin Payı Mirasçılık Belgesinde Gösterilmeli midir?  202
D. Muris Muvazaasıyla İlgili  204
a. Muris Muvazaası Davası Kimlere Karşı Hangi Sürede Açılabilir?  204
b. İptal Davası Açabilmek İçin Muvazaalı Temlik İşlemi Tarihinde Mirasçı Olmak Şart mıdır?  205
c. Hangi İşlemler Muris Muvazaası Nedeniyle İptale Konu Olmazlar?  209
E. Mirastan Feragatle İlgili  210
a. Mirastan Feragat Sözleşmesi Feragat Edenin Mirasçılarına Bağlar mı? Lehine Feragat Edilen Kişi, Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Dava Açabilir mi?  210
b. Vekaleten Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesi Geçerli midir?  211
c. Mirastan Feragat Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  212
F. Elbirliği ve Paylı Mülkiyetle İlgili  213
a. Açılmış Bir Mirasta, Mirasçının Payını Devralan Üçüncü Kişi, Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Çevrilmesini İsteyebilir mi?  213
b. Elbirliği Mülkiyetinin İdareden Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenmeden Doğrudan Dava Açarak Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Mümkün müdür?  213
c. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmaz İçin Mirasçılar Kendi Adlarına Muris Muvazaası Davası Açabilir mi?  215
G. Mirasçılıktan Çıkarma ile İlgili  216
a. Mirastan Çıkarma Sebebinin Varlığını Kim İspat Edecektir?  216
Ğ. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile İlgili  218
a. Sağlar Arası Tasarruf Hangi Durumda Mutlak Tenkise Tabidir ya da Değildir?  218
Üçüncü Bölüm
KONULARA GÖRE YARGITAY KARARLARI
1. TENKİS DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  221
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  221
B. Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları  223
2. MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  280
3. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  303
4. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTAL/YENİSİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  329
5. MİRASDA DENKLEŞTİRME DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  341
6. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  360
7. MİRASIN REDDİ VE REDDİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  363
8. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VE İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  369
9. VASİYETNAMENİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  373
10. MUAYYEN MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  387
Kaynakça  391
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  392
Kavramlar Dizini  399
 


Mustafa Alper Gümüş
Haziran 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Haziran 2020
295.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Çiftçi
Haziran 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Sezer Çabri
Mayıs 2020
150.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
GİRİŞ BÖLÜMÜ
MİRAS HUKUKUNDA
KAVRAMLARIN TANIMI
1. MEDENİ KANUN SİSTEMİ  13
2. MİRAS  13
3. MİRAS BIRAKAN  14
4. MİRASÇI  14
5. TEREKE  17
6. TEREKENİN AKTİF VE PASİFİ  18
7. NET TEREKE  18
8. KAZANDIRMA  18
9. KARMA KAZANDIRMA  18
10. HISIMLIK  18
11. ZÜMRE  19
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF  20
13. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM  20
14. SAKLI PAY  21
15. SAKLI PAYLI MİRASÇI  22
16. ÖRNEKLİ MİRAS PAYI–SAKLI PAYI HESAPLAMA  25
17. BİRİNCİ DERECE MİRASÇI  32
18. ANA–BABANIN MİRASÇILIĞI  34
19. BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABANIN MİRASÇILIĞI  36
20. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  37
21. BOŞANMA DAVASI SIRASINDA EŞLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ  39
22. ÖLÜMLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  41
23. EŞİN MİRAS HAKKI İLE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA HAKKI AYRIMI  50
24. EVLİLİK DIŞI HISIMLAR  50
25. DEVLETİN MİRASÇILIĞI  53
26. MİRASIN AÇILMASI VE EDİNİLMESİ  54
27. MİRASTAN YOKSUNLUK  56
28. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA  57
29. MURİS MUVAZAASI DAVASI  60
30. TENKİS DAVASI  62
31. TENKİS HESAPLAMASINDA SABİT ORANTI FORMÜLÜ  63
32. DENKLEŞTİRME  63
33. MİRAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ  64
34. MİRASTAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ  65
35. MİRAS DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP KONUSUNUN AÇIKÇA YAZILMASI  66
36. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNİN KABULÜ YA DA REDDİ HALİNDE KANUN YOLU  67
37. MİRAS DAVALARI  68
Birinci Bölüm
MİRASTA TENKİS (İNDİRİM) DAVASI
(TMK M.560–571)
1. GENELLİKLE  75
2. KOŞULLARI  77
3. DAVADA USUL HÜKÜMLERİ  79
A. Görev  79
B. Yetki  80
C. Davacı  82
D. Davalı  87
E. İspat Yükü  88
F. Dava Açma Süresi  94
G. İstek Kapsamı  97
Ğ. Tenkis Kararının İçeriği  101
H. Yargılama Gideri  107
I. Tenkis Davası Dilekçe Örneği  108
4. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  109
A. Ölüme Bağlı Tasarruflar  109
B. Sağlar Arası Kazandırmalar  111
C. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  117
D. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  119
E. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  120
F. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  120
a. Genellikle  120
b. Miras Bırakanın, Saklı Payı Zedeleme Kastının Belirlenmesinde Ölçütler  122
G. Mirastan Feragat Durumunda Tenkis ve Geri Verme  126
a. Tenkis  126
b. Geri Verme  127
5. TENKİSTE TERTİP VE SIRA  128
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  129
a. Ölüme Bağlı Tasarruflar, Saklı Pay Sahibi Olan Mirasçılar Lehine Yapılmışsa  131
b. Ölüme Bağlı Tasarruflar, Saklı Pay Sahibi Olmayanlar Lehine Yapılmışsa  131
c. Ölüme Bağlı Kazandırmanın (Bağışın) Mirasçı Olmayan (Yabancı) Kişiye Yapılması  132
d. Orantılı Tenkise Tabi Kazandırmanın, Saklı Payı Olan/Olmayana Yapılması  132
B. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  133
C. En Son Sırada Tenkis  134
6. ÖRNEKLİ TENKİS HESAPLAMALARI  134
A. Genellikle  134
B. Tereke Miktarının Belirlenmesi  137
a. Tereke Aktif Hesabına Katılması Gereken Mallar  137
b. Hesaba Katılması Gerekmeyenler  138
c. Tereke Pasif Hesabına Katılması Gerekenler  138
d. Terekeye Eklenecek Diğer Değerler  138
e. Net Tereke  138
C. Örnekler  139
7. TENKİSTE GERİ VERME  148
A. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  148
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  148
8. TENKİS DAVASI İLE MURİS MUVAZAASI DAVASI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  149
A. Davanın Konusu  149
B. Hükmün İçeriği  149
C. Dava Açma Ehliyeti  150
D. Dava Açma Süresi  150
E. Kademeli Olarak Birlikte Her İki Dava Açılmışsa  150
F. Tenkis Davası Muvazaa Davasından Sonra Açılmışsa  151
G. Yetki  152
Ğ. Islah İmkanı  153
9. MİRASTA İADE (DENKLEŞTİRME) DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR  153
A. Taraf Ehliyeti Yönüyle  153
B. Miras Bırakanın İradesi Yönüyle  154
C. Amaç Yönüyle  155
D. Miras Bırakanın Tasarrufları Yönüyle  155
E. Talep Hakkının Doğması Yönüyle  156
F. Seçme Hakkının Kullanılması Yönüyle  156
G. Tenkis ve İade Davasının Ortak Özelliği  157
10. TENKİS DAVASI İLE MİRASTA İSTİHKAK DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR  157
11. TENKİS DAVASINDA GÖZETİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  158
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE SORU VE
YANITLARIYLA MİRAS UYUŞMAZLIKLARI
1. TENKİS DAVALARI  161
A. Davanın Açılması ve Tarafları Yönüyle  161
a. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  161
b. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  162
c. Saklı Payına El Atılan Her Mirasçı Tek Başına Tenkis Davası Açabilir mi?  162
d. Tenkis Davası Miras Bırakanın Sağlığında Açılabilir mi? Açıldığı Takdirde Verilen Hüküm Ölümünden Sonra Açılan Tenkis Davasına Kesin Hüküm Oluşturur mu?  162
e. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  163
f. Muvazaa Davası Devam Ederken, Tenkis Davasının Açılması Halinde Derdestlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir mi?  163
g. Miras Payının Diğer Mirasçıdan İstenmesi Tenkis Davası Yoluyla mı Mümkündür?  164
ğ. Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçılara Geçer mi?  165
h. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vekilin Mirasçılar Zararına İşlem Yapması Tenkise Konu Olabilir mi?  166
ı. Üçüncü Kişiye Karşı Tenkis Davası Açılabilir mi?  166
i. Tenkis Davası Açmak İçin Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olmak Yeterli midir?  167
B. Davanın Konusu ve Taraf Sıfatı Yönüyle  167
a. Miras Bırakanın Hangi Tür Tasarrufuna Karşı Hangi Dava Açılmalıdır?  167
b. Miras Bırakandan Kalan Tapusuz Taşınmazın Kullanılmasına Yönelik El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Görülmelidir?  170
c. Tenkise Konu Birçok Taşınmazın Her Birinin Bölünebilirliği Araştırılmalı mıdır?  170
d. İvaz İlave Edilerek Denkleştirme Sağlanmak Suretiyle Seçme Hakkı Önlenebilir mi?  171
e. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması Tenkise Konu Olur mu?  171
f. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstenebilir mi?  173
g. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Tenkis Davası Açabilmesi İçin Hangi Koşullar Aranmalıdır?  174
C. Hukuk Yargılama Usulü Yönüyle  174
a. Tenkis Davasında Gider ve Delil Avansının Yatırılmamasının Sonuçları Nedir?  174
b. Dava Hukuki Yarar Yokluğu veya Esastan Reddedildiğinde Davalı Yararına Maktu/Nispi Vekalet Ücretinden Hangisine Hükmedilmelidir?  175
c. Gerekçeli Tenkis Hükmü Kısa Karar Aykırı ise Hüküm Bozulmalı mıdır? Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme Önceki Kararla Bağlı mıdır?  177
d. Yargılamada Belirlenen Dava Değerine Göre Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Olunur mu?  178
e. Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var mıdır?  179
f. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir mi?  179
g. Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi?  181
ğ. Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi?  181
h. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi?  182
ı.Tenkis Talebi Hangi Hukuki Kalıba Göre Değerlendirilmelidir?  184
2. DİĞER MİRAS UYUŞMAZLIKLARI  185
A. Vasiyetle İlgili  185
a. Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  185
b. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Talebi Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Niteliğinde midir?  185
c. Atanan Mirasçı, Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davasını Açmak Zorunda mıdır?  186
d. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Sulh Hakiminin Görevi Nedir?  187
e. Vasiyet Alacaklısının Önce Ölmesi Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  188
f. Vasiyetnamenin İptali Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığı Resen Gözetilmeli midir?  189
g. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcu İstenebilir mi?  191
B. Mirasın Reddiyle İlgili  191
a. Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklıları Reddin İptali Davası Açabilirler mi?  191
b. Tereke Borcunun Mirası Reddeden En Yakın Mirasçılardan İstenmesi Mümkün müdür?  192
c. Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?  193
d. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi Halinde Payı Kime Kalır?  196
C. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve İptaliyle İlgili  196
a. Evliliğin İcrası Sırasında İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşe Verilen Mirasçılık Belgesinin İptalini Mirasçılar İsteyebilir mi?  196
b. Atanmış Mirasçı, Diğer Mirasçıların Aldığı Belgeye Rağmen Hasımsız Olarak Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası Açabilir mi?  197
c. Mirasçı Atanan Bakım Borçlusu, Mirasçılık Belgesi İsteminde Bulunabilir mi?  199
d. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret Vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  200
e. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  201
f. Kesinleşmiş Mirasçılık Belgesinin İptali Kararına Karşı İptal İstenebilir mi?  201
g. Mirası Reddedenin Payı Mirasçılık Belgesinde Gösterilmeli midir?  202
D. Muris Muvazaasıyla İlgili  204
a. Muris Muvazaası Davası Kimlere Karşı Hangi Sürede Açılabilir?  204
b. İptal Davası Açabilmek İçin Muvazaalı Temlik İşlemi Tarihinde Mirasçı Olmak Şart mıdır?  205
c. Hangi İşlemler Muris Muvazaası Nedeniyle İptale Konu Olmazlar?  209
E. Mirastan Feragatle İlgili  210
a. Mirastan Feragat Sözleşmesi Feragat Edenin Mirasçılarına Bağlar mı? Lehine Feragat Edilen Kişi, Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Dava Açabilir mi?  210
b. Vekaleten Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesi Geçerli midir?  211
c. Mirastan Feragat Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  212
F. Elbirliği ve Paylı Mülkiyetle İlgili  213
a. Açılmış Bir Mirasta, Mirasçının Payını Devralan Üçüncü Kişi, Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Çevrilmesini İsteyebilir mi?  213
b. Elbirliği Mülkiyetinin İdareden Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenmeden Doğrudan Dava Açarak Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Mümkün müdür?  213
c. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmaz İçin Mirasçılar Kendi Adlarına Muris Muvazaası Davası Açabilir mi?  215
G. Mirasçılıktan Çıkarma ile İlgili  216
a. Mirastan Çıkarma Sebebinin Varlığını Kim İspat Edecektir?  216
Ğ. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile İlgili  218
a. Sağlar Arası Tasarruf Hangi Durumda Mutlak Tenkise Tabidir ya da Değildir?  218
Üçüncü Bölüm
KONULARA GÖRE YARGITAY KARARLARI
1. TENKİS DAVALARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  221
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  221
B. Hukuk Genel Kurul ve Daire Kararları  223
2. MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  280
3. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  303
4. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTAL/YENİSİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  329
5. MİRASDA DENKLEŞTİRME DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  341
6. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  360
7. MİRASIN REDDİ VE REDDİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  363
8. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VE İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  369
9. VASİYETNAMENİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  373
10. MUAYYEN MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  387
Kaynakça  391
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  392
Kavramlar Dizini  399
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020