Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güncel Gelişmeler Işığında
Uluslararası Bankacılık ve Finans
Uluslararası: Ticaret, Bankacılık, Para ve Sermaye Piyasaları, Transfer ve Tanımlama Sistemleri, Teslim ve Ödeme Şekilleri Döviz, Döviz Kuru ve Kur Sistemleri, Dış Ticaret Mevzuatı
Haziran 2017 / 1. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Güncel bir uluslararası bankacılık kitabı ihtiyacından yola çıkarak oluşturulan bu eser, konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip, müfettişlik, banka müdürlüğü, bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, uluslararası şirketlerde danışmanlık yapan ve üniversitelerimizde finans ve bankacılık ile ilgili dersler ve konferanslar veren yazarlarımızın birlikte oluşturdukları dördüncü kitaptır.

Bu kitap, meslek yüksek okulları ve fakültelerimizin bankacılıkta dış ticaret dâhil olmak üzere ileri boyuttaki tüm uluslararası bankacılık derslerindeki bilgi gereksinimini en güncel bilgilerle karşılayacaktır. Ayrıca, banka ve finans kurumu çalışanlarının da kullanabileceği bir başucu kaynağı olacaktır.

Tablolar ve bölüm sonu soruları ile zenginleştirilen kitap için çok sayıda yerli ve yabancı kaynak taraması yapılmış, en güncel ve gerekli olan bilgilerin yer alması sağlanmıştır. Kitapta, uluslararası ticaret, küresel ve bölgesel ekonomik ve finansal kuruluşlar ve örgütlenmeler, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri, uluslararası bankacılık faaliyetleri, dış ticaret mevzuatı, döviz piyasaları, uluslararası transfer ve tanımlama sistemleri ve nihayet uluslararası sermaye piyasalarından fon sağlama yöntemleri, ayrıntıları ile anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Dünyada ve Türkiye'de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi
Küresel ve Bölgesel Ekonomik Örgütler
Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Diğer İkili Anlaşmalar
Serbest Bölgeler, Transit Ticaret ve Sınır Ticareti
Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
Uluslararası Bankacılık ve Kıyı Bankacılığı
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları ve Derecelendirme Ölçütleri
Uluslararası Bankacılık Düzenlemeleri
Dış Ticaret Mevzuatı
Konvertibilite, Döviz Kuru ve Kur Sistemleri
Döviz Piyasaları, Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma Yöntemleri
Uluslararası Transfer ve Tanımlama Sistemleri
Uluslararası Ticarete Yönelik Bankacılık Faaliyetleri
Uluslararası Para ve Sermaye Piyasalarından Sağlanan Fonlar
Barkod: 9789750243080
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  19
Giriş  23
Bölüm 1
ULUSLARARASI TİCARETE GENEL BİR BAKIŞ
1.1. Uluslararası Ticaret Kavramı  25
1.2. Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi  26
1.2.1. Dünyada Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi  26
1.2.1.1. Altın Para Dönemi (1870–1930)  29
1.2.1.2. Buhran Dönemi (1930 – 1944)  29
1.2.1.3. Bretton Woods Dönemi (1944 – 1973)  29
1.2.1.4. Karma Uygulamalar ve IMF Dönemi (1973 – 1980)  30
1.2.1.5. Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980 – Güncel Dönem)  31
1.2.2. Türkiye’de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi  32
1.2.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem (1830–1923)  32
1.2.2.2. Liberalizasyon Öncesi Cumhuriyet Dönemi (1923–1980)  33
1.2.2.3. Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980–Güncel Dönem)  35
1.3. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Serbest Ticaret Anlaşmaları  38
1.3.1. Küresel Ekonomik Örgütler  38
1.3.1.1. Birleşmiş Milletler  39
1.3.1.1.1. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü  40
1.3.1.1.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  40
1.3.1.1.3. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu  40
1.3.1.2. GATT ve Dünya Ticaret Örgütü  41
1.3.1.2.1. Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)  41
1.3.1.2.2. Dünya Ticaret Örgütü  41
1.3.1.2.2.1. Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması  43
1.3.1.2.2.2. Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması  43
1.3.1.2.2.3. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması  44
1.3.1.2.2.4. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları  44
1.3.1.2.2.5. Ayrımcı Vergilendirme  45
1.3.1.2.2.6. Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması  45
1.3.1.2.2.7. Anti–Damping Anlaşması  45
1.3.1.3. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  46
1.3.1.4. Milletlerarası Ticaret Odası  48
1.3.1.5. G–8, G–20 ve D–8  50
1.3.1.5.1. G–8  50
1.3.1.5.2. G–20  51
1.3.1.5.3. D–8  52
1.3.2. Bölgesel Ekonomik Örgütler  52
1.3.2.1. Avrupa Birliği  53
1.3.2.2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği  54
1.3.2.3. Bağımsız Devletler Topluluğu  55
1.3.2.4. Şanghay İşbirliği Örgütü  55
1.3.2.5. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSEDAK  56
1.3.2.6. Trans–Pasifik Ortaklığı  57
1.3.2.7. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı  58
1.3.2.8. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi  59
1.3.2.9. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği  60
1.3.2.10. Körfez İşbirliği Konseyi  60
1.3.2.11. Akdeniz İçin Birlik  61
1.3.2.12. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü  62
1.3.2.13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı  62
1.3.3. Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Diğer İkili Anlaşmalar  63
1.3.3.1. Türkiye–AB Gümrük Birliği  63
1.3.3.2. Serbest Ticaret Anlaşmaları  64
1.3.3.3. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları  66
1.3.3.4. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları  67
1.4. Serbest Bölgeler  67
1.4.1. Uluslararası Serbest Bölge Uygulamaları  69
1.4.2. Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamaları ve Mevzuatı  70
1.5. Transit Ticaret  72
1.6. Sınır Ticareti  73
SORULAR  74
Bölüm 2
ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
2.1. Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri  77
2.1.1. “E” Terimi  78
2.1.1.1. Exworks – EXW  78
2.1.2. “F” Terimi  79
2.1.2.1. Free Carrier – FCA  79
2.1.2.2. Free Alongside Ship – FAS  79
2.1.2.3. Free on Board – FOB  79
2.1.3. “C” Terimi  80
2.1.3.1. Cost and Freight – CFR  80
2.1.3.2. Cost Insurance and Freight – CIF  80
2.1.3.3. Carriage Paid To – CPT  80
2.1.3.4. Carriage and Insurance Paid To – CIP  81
2.1.4. “D” Terimi  81
2.1.4.1. Delivered at Terminal – DAT  81
2.1.4.2. Delivered at Place – DAP  82
2.1.4.3. Delivered Duty Paid – DDP  82
2.2. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri  82
2.2.1. Peşin Ödeme  83
2.2.2. Akreditifli Ödeme  83
2.2.2.1. Cayılabilir ve Cayılamaz Akreditif  84
2.2.2.2. Teyitli ve Teyitsiz Akreditif  85
2.2.2.3. Rotatif Akreditif  85
2.2.2.4. Kırmızı Şartlı ve Yeşil Şartlı Akreditif  85
2.2.2.5. Karşılıklı Akreditif  86
2.2.2.6. Devredilebilir Akreditif  86
2.2.2.7. Teminat Akreditifi  86
2.2.2.8. Yetki Mektubu  88
2.2.2.9. Vadesiz ve Vadeli Akreditif  88
2.2.2.10. Yurtiçi Akreditif  89
2.2.3. Vesaik Mukabili Ödeme  89
2.2.4. Mal Mukabili Ödeme  89
2.2.5. Kabul Kredili Ödeme  90
2.2.5.1. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  91
2.2.5.2. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  91
2.2.5.3. Kabul Kredili Akreditifli Ödeme  91
2.2.6. Karşılıklı Ticaret  92
2.2.6.1. Takas  92
2.2.6.1.1. Özel Takas  93
2.2.6.1.2. Bağlı Muamele  93
2.2.6.2. Kliring  93
2.2.6.3. Karşı Alım  93
2.2.6.4. Dengeleme  94
2.2.6.5. Geri Alım  94
2.2.6.6. Üçlü Ticaret  94
2.2.6.7. Offset Ticaret  94
2.2.6.7.1. Dolaysız Offset  95
2.2.6.7.2. Dolaylı Offset  95
2.2.7. Konsinye Satış  95
2.2.8. Mahsuben Ödeme  96
SORULAR  96
Bölüm 3
ULUSLARARASI BANKACILIK VE KIYI BANKACILIĞI
3.1. Uluslararası Bankacılık  99
3.1.1. Uluslararası Bankacılığın Tanımı  99
3.1.2. Uluslararası Bankacılık İşlemleri  100
3.1.2.1. Yabancılardan Mevduat Kabulü ve Yabancılara Kredi Verme  101
3.1.2.2. Fon Transferi  102
3.1.2.3. Döviz Ticareti ve Dövizle İlgili İşlemler  102
3.1.2.4. Mali Değer İçeren Evrakların Tahsilâtı ve Ödenmesi  103
3.1.2.5. Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri  103
3.1.2.6. Diğer Hizmetler  103
3.1.3. Bankacılığın Uluslararasılaşma Stratejileri  104
3.1.3.1. Müşteri Takip Eden Strateji  105
3.1.3.2. Pazar Araştıran Strateji  105
3.1.3.3. Lideri Takip Eden Strateji  105
3.1.3.4. Müşteriye Yol Gösteren Strateji  105
3.1.4. Uluslararası Bankacılıkta Örgütlenme Modelleri  105
3.1.4.1. Muhabir Banka Ağı  106
3.1.4.2. Temsilcilik ve İrtibat Büroları  106
3.1.4.3. Acenteler  107
3.1.4.4. Şube  107
3.1.4.5. Yerli Bir Bankaya Ortak Olma  107
3.1.4.6. Banka Satın Alma  107
3.1.4.7. Bağlı veya Yan Kuruluş Şeklinde Banka  108
3.1.4.8. Konsorsiyum Bankaları  108
3.1.4.9. Kıyı Bankacılığı Modeli  109
3.2. Uluslararası Sözleşmelerle Kurulan Çokuluslu Banka ve Finans Kuruluşları  109
3.2.1. Dünya Bankası Gurubu  110
3.2.1.1. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası  111
3.2.1.2. Uluslararası Finans Kurumu  112
3.2.1.3. Uluslararası Kalkınma Birliği  114
3.2.1.4. Çok Taraflı Yatırım Garantisi Ajansı  114
3.2.1.5. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi  115
3.2.2. Uluslararası Para Fonu  116
3.2.2.1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı  116
3.2.2.2. İşlevleri  117
3.2.2.3. Fon Kaynakları  117
3.2.2.4. Kredi Mekanizmaları  119
3.2.2.4.1. İmtiyazsız Borç Verme Mekanizması  120
3.2.2.4.2. İmtiyazlı Borç Verme Mekanizması  122
3.2.2.4.3. Özel Çekme Hakları  122
3.2.3. Uluslararası Ödemeler Bankası  124
3.2.4. Avrupa Yatırım Bankası  125
3.2.5. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası  127
3.2.6. İslam Kalkınma Bankası  128
3.3. İhracat Kredi Kuruluşları ve İşlevleri  129
3.3.1. Finansman İşlevi  131
3.3.2. Garantörlük İşlevi  131
3.4. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları  132
3.4.1. Derecelendirme Ölçütleri  132
3.4.1.1. Ülke Riski  133
3.4.1.2. Endüstri Riski  133
3.4.1.3. Firma Riski  133
3.4.1.4. Borçlanma Araçları ve Menkul Kıymet Riski  133
3.4.2. Üç Büyükler  134
3.4.2.1. Moody’s  134
3.4.2.2. Standard & Poor’s  134
3.4.2.3. Fitch Ratings  135
3.4.3. Ülke Kredi Notu, Not Skalası ve Türkiye’nin Kredi Notları  135
3.5. Kıyı Bankacılığı  137
3.5.1. Genel Olarak Kıyı Bankacılığı ve Uluslararası Uygulaması  137
3.5.1.1. Kayıt Merkezleri  139
3.5.1.2. Fonksiyonel Merkezler  140
3.5.2. Türkiye’de Kıyı Bankacılığı Uygulamaları  141
3.5.2.1. Serbest Bölgelerde Bankacılık Faaliyetleri  142
3.5.2.2. Küresel Kıyı Bankacılığı Merkezlerinde Bankacılık Faaliyetleri  143
3.6. Türk Bankacılık Sistemindeki Yabancı Bankalar ve Pazar Payları  144
3.6.1. Yabancı Yatırım Bankaları  145
3.6.2. Yabancı Mevduat Bankaları  145
3.6.3. Yabancı Katılım Bankaları  146
3.6.4. Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Yabancı Banka Şubeleri  147
3.6.5. Yabancı Banka Temsilcilikleri  147
3.6.6. Yabancı Bankaların Pazar Payları  148
SORULAR  149
Bölüm 4
ULUSLARARASI BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE
DIŞ TİCARET MEVZUATI
4.1. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Bankacılık Düzenlemeleri  153
4.1.1. Milletlerarası Ticaret Odası Düzenlemeleri  153
4.1.1.1. Tahsiller İçin Birörnek Kurallar  154
4.1.1.2. Sözleşme Garantileri İçin Birörnek Kurallar  156
4.1.1.3. Uluslararası Teminat Akreditifi Uygulamaları  157
4.1.1.4. Akreditiflere İlişkin Birörnek Kurallar  159
4.1.1.4.1. ICC–UCP 600  160
4.1.1.4.2. E–UCP 600 (Sürüm: 1.1)  161
4.1.1.5. Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları  162
4.1.1.6. Uluslararası Teslim Şekilleri  163
4.1.1.7. Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Birörnek Kurallar  163
4.1.1.8. Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar  164
4.1.2. Kara Para ve Terörün Finansmanı ile İlgili Düzenlemeler  167
4.1.2.1. Viyana Konvansiyonu  168
4.1.2.2. Palermo Konvansiyonu  169
4.1.2.3. Strasbourg Konvansiyonu  170
4.1.2.4. Varşova Sözleşmesi  172
4.1.2.5. Mali Eylem Görev Gücü  173
4.1.2.6. Avrupa Konseyi Direktifleri  175
4.1.3. Basel Sermaye Yeterliliği Standartları  178
4.1.3.1. Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi  178
4.1.3.2. Basel–I Standartları  179
4.1.3.3. Basel–II Standartları  181
4.1.3.4. Basel–III Standartları  186
4.1.3.5. Türk Bankacılık Sistemi ve Basel Standartları  188
4.2. Türkiye’de Dış Ticaret Mevzuatı  189
4.2.1. Kambiyo Mevzuatı  190
4.2.1.1. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu  191
4.2.1.2. TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar  192
4.2.1.3. Hazine Müsteşarlığı 2008–32/34 Sayılı Tebliğ  198
4.2.1.4. TCMB I–M Sayılı Genelge  202
4.2.2. İhracat Mevzuatı  205
4.2.2.1. İhracat Rejimi Kararı  206
4.2.2.2. İhracatı Teşvik Kararı  207
4.2.2.3. İhracat Yönetmeliği  209
4.2.2.4. Hazine Müsteşarlığı İhracat Genelgesi  212
4.2.3. İthalat Mevzuatı  215
4.2.3.1. İthalat Rejimi Kararı  215
4.2.3.2. İthalat Yönetmeliği  217
4.2.3.3. Hazine Müsteşarlığı İthalat Genelgesi  218
SORULAR  219
Bölüm 5
DÖVİZ, DÖVİZ KURU VE DÖVİZ PİYASALARI
5.1. Döviz ve Efektif Kavramları  223
5.2. Konvertibilite ve Konvertibl Döviz Cinsleri  223
5.3. Döviz Kuru ve Kur Türleri  225
5.3.1. Döviz Kuru ve Efektif Kuru  226
5.3.2. Alış Kuru ve Satış Kuru  226
5.3.3. Dolaysız ve Dolaylı Kur  227
5.3.4. Spot Kur ve Vadeli Kur  227
5.3.5. Nominal ve Reel Kur  227
5.3.6. Parite ve Çapraz Kur  228
5.3.7. Denge Döviz Kuru  230
5.3.8. Efektif Döviz Kuru  230
5.3.8.1. Nominal Efektif Döviz Kuru  231
5.3.8.2. Reel Efektif Döviz Kuru  231
5.3.9. TCMB Gösterge Döviz Kuru  232
5.4. Kur Marjı ve Hesaplanışı  233
5.5. Döviz Kuru Sistemleri  234
5.5.1. Bağımsız Bir Ulusal Para Biriminin Olmadığı Kur Sistemleri  235
5.5.1.1. Resmi Dolarizasyon  235
5.5.1.2. Parasal Birlik  236
5.5.2. Para Kurulu Sistemi  236
5.5.3. Diğer Geleneksel Sabit Kur Sistemleri  237
5.5.4. Yatay Bantlar İçinde Dalgalanan Sabit Kur  237
5.5.5. Yönlendirilmiş Sabit Parite  238
5.5.6. Yönlendirilmiş Sabit Aralıklı Kurlar  238
5.5.7. Güdümlü Dalgalanma  238
5.5.8. Serbest Dalgalanma  239
5.6. Döviz Pozisyonu, Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma  239
5.6.1. Döviz Pozisyonu  240
5.6.2. Döviz Kuru Riski  240
5.6.2.1. İşlem Riski  241
5.6.2.2. Ekonomik Risk  241
5.6.2.3. Muhasebe Riski  242
5.6.3. Riskten Korunma  242
5.6.3.1. İşlem Riskinden Korunma  242
5.6.3.1.1. İşletme İçi Yöntemler  242
5.6.3.1.2. İşletme Dışı Yöntemler  243
5.6.3.2. Ekonomik Riskten Korunma  245
5.6.3.3. Muhasebe Riskinden Korunma  246
5.7. Döviz Piyasaları  247
5.7.1. Organize Döviz Piyasaları  247
5.7.1.1. TCMB Döviz ve Efektif Piyasaları  247
5.7.1.2. Borsa İstanbul Döviz Vadeli İşlem ve Döviz Opsiyon Ana Pazarları  248
5.7.2. Tezgâh Üstü Piyasalar  249
5.7.2.1. Bankalararası Döviz Piyasası  249
5.7.2.2. Efektif Piyasası  251
SORULAR  251
Bölüm 6
ULUSLARARASI TRANSFER VE TANIMLAMA SİSTEMLERİ
6.1. Uluslararası Transfer Sistemleri  253
6.1.1. SWIFT Sistemi  253
6.1.2. Uluslararası Nakit Transfer Sistemleri  257
6.1.2.1. Western Union  257
6.1.2.2. Moneygram  258
6.2. Uluslararası Tanımlama Sistemleri  259
6.2.1. İşyeri Tanımlama Kodu (BIC)  260
6.2.2. Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN)  260
6.2.3. Pazar Tanımlama Kodu (MIC)  262
6.2.4. Finansal Araçların Sınıflandırılması (CFI)  262
6.2.5. Finansal Araçların Kısa Adı (FISN)  262
6.2.6. Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN)  263
6.2.7. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI)  263
SORULAR  264
Bölüm 7
ULUSLARARASI TİCARETE YÖNELİK
BANKACILIK FAALİYETLERİ
7.1. Kambiyo İşlemleri  265
7.1.1. Spot Döviz Alımı ve Satımı  265
7.1.2. Uluslararası Döviz Transferleri  266
7.1.3. Dövizli Çek Tahsil ve İştira İşlemleri  267
7.1.4. Döviz Tevdiat Hesapları  269
7.1.5. Forward Döviz Sözleşmeleri  270
7.1.6. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri  272
7.1.7. Döviz Opsiyon Sözleşmeleri  273
7.1.8. Döviz Varantları  275
7.1.9. Döviz Arbitrajı  276
7.1.10. Swap ve Türleri  276
7.1.11. Kaldıraçlı İşlemler  278
7.1.11.1. Forex  279
7.2. İhracat İşlemleri  281
7.2.1. Kredisiz İhracat İşlemleri  281
7.2.1.1. Peşin İhracat Bedelleri ve Alıcı Firma Prefinansmanı  281
7.2.1.2. İhracat Akreditifleri  282
7.2.1.2.1. Teyitsiz İhracat Akreditifleri  282
7.2.1.2.2. Teyitli İhracat Akreditifleri  283
7.2.1.3. Vesaik Mukabili İhracat İşlemleri  284
7.2.1.4. Mal Mukabili İhracat İşlemleri  285
7.2.1.5. Kabul Kredili İhracat İşlemleri  286
7.2.1.6. Mahsuben Ödeme İşlemleri  288
7.2.2. İhracatın Finansmanı  288
7.2.2.1. Döviz Kredileri  289
7.2.2.2. Prefinansman Kredileri  290
7.2.2.3. İhracat Vesaik Karşılığı Kredi  291
7.2.2.4. Vadeli İhracat Alacaklarının İskontosu  291
7.2.2.5. İhracat Reeskont Kredisi  292
7.2.2.6. Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi  293
7.2.2.7. Türk Eximbank Ülke Kredileri  295
7.2.2.8. Türk Eximbank Kaynaklı Diğer İhracat Kredileri ve Ticari Bankaların Rolü  296
7.2.2.9. Forfaiting  296
7.2.2.10. Uluslararası Faktoring  300
7.3. İthalat İşlemler  303
7.3.1. Kredisiz İthalat İşlemleri  303
7.3.1.1. Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri  303
7.3.1.2. Mal Mukabili İthalat İşlemleri  304
7.3.1.3. Kabul Kredili İthalat İşlemleri  304
7.3.1.4. Peşin Ödeme Kapsamındaki İthalat İşlemleri  305
7.3.2. İthalatın Nakit Finansmanı  305
7.3.2.1. Tüketim Malları İthalatının Finansmanı  305
7.3.2.1.1. Post Finansman Kredileri  306
7.3.2.2. Yatırım Malları İthalatının Finansmanı  308
7.3.2.2.1. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullandırılan Nakit Döviz Kredileri  308
7.3.2.2.2. ECA Kredileri  309
7.3.2.2.3. Yurt dışı Leasing  310
7.3.3. Nakit Dışı İthalat Kredileri  310
7.3.3.1. Akreditif Garantileri  310
7.3.3.2. Kabul ve Aval Kredileri  315
7.4. Döviz Teminat Mektupları  317
7.4.1. Ödeme Garantileri  317
7.4.2. Sözleşme Garantileri  318
7.4.2.1. Geçici Teminat Mektubu  319
7.4.2.2. Kesin Teminat Mektubu  319
7.4.2.3. Avans Teminat Mektubu  320
7.4.2.4. İhtiyat Kesintisi Garantisi  320
7.4.2.5. Bakım–Onarım Garantisi  320
7.5. Kontrgarantiler  320
7.6. Uluslararası Ticarete Yönelik Sigorta İşlemleri  323
7.6.1. İhracat Kredi Sigortası  323
7.6.2. Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası  325
7.6.3. Ticari Alacak Sigortası  326
7.6.4. Emtia Nakliyat Sigortası  327
7.6.5. Kıymet Nakliyat Sigortası  327
7.6.6. Depo Sorumluluk Sigortası  328
SORULAR  328
Bölüm 8
ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE
PİYASALARINDAN SAĞLANAN FONLAR
8.1. Uluslararası Para Piyasalarından Sağlanan Fonlar  333
8.1.1. Sendikasyon Kredileri  334
8.1.2. Seküritizasyon Kredileri  337
8.2. Uluslararası Sermaye Piyasalarından Sağlanan Fonlar  338
8.2.1. Fon Sağlama Teknikleri  339
8.2.1.1. Hisse Senedi İhracı  339
8.2.1.2. Bono ve Tahvil İhracı  340
8.2.1.3. Yapılandırılmış Finansman Ürünleri İhracı  341
8.2.1.3.1. Seküritizasyon  342
8.2.1.3.1.1. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  343
8.2.1.3.1.2. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler  343
8.2.1.3.1.3. Teminatlı Borç Yükümlülükleri  343
8.2.1.3.1.4. Kredi Bağlantılı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  344
8.2.1.3.2. Kredi Türevleri  344
8.2.2. İhraç Yöntemleri  345
8.2.3. Depo Sertifikaları  347
8.3. Referans Oranlar  348
SORULAR  349
Sonuç  353
Kaynakça  355
Kavramlar Dizini  371
Yazarlar Hakkında  383
 


Gürkan Uysal
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Sadi Uzunoğlu
Nisan 2020
48.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  19
Giriş  23
Bölüm 1
ULUSLARARASI TİCARETE GENEL BİR BAKIŞ
1.1. Uluslararası Ticaret Kavramı  25
1.2. Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi  26
1.2.1. Dünyada Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi  26
1.2.1.1. Altın Para Dönemi (1870–1930)  29
1.2.1.2. Buhran Dönemi (1930 – 1944)  29
1.2.1.3. Bretton Woods Dönemi (1944 – 1973)  29
1.2.1.4. Karma Uygulamalar ve IMF Dönemi (1973 – 1980)  30
1.2.1.5. Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980 – Güncel Dönem)  31
1.2.2. Türkiye’de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi  32
1.2.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem (1830–1923)  32
1.2.2.2. Liberalizasyon Öncesi Cumhuriyet Dönemi (1923–1980)  33
1.2.2.3. Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980–Güncel Dönem)  35
1.3. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Serbest Ticaret Anlaşmaları  38
1.3.1. Küresel Ekonomik Örgütler  38
1.3.1.1. Birleşmiş Milletler  39
1.3.1.1.1. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü  40
1.3.1.1.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  40
1.3.1.1.3. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu  40
1.3.1.2. GATT ve Dünya Ticaret Örgütü  41
1.3.1.2.1. Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)  41
1.3.1.2.2. Dünya Ticaret Örgütü  41
1.3.1.2.2.1. Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması  43
1.3.1.2.2.2. Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması  43
1.3.1.2.2.3. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması  44
1.3.1.2.2.4. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları  44
1.3.1.2.2.5. Ayrımcı Vergilendirme  45
1.3.1.2.2.6. Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması  45
1.3.1.2.2.7. Anti–Damping Anlaşması  45
1.3.1.3. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  46
1.3.1.4. Milletlerarası Ticaret Odası  48
1.3.1.5. G–8, G–20 ve D–8  50
1.3.1.5.1. G–8  50
1.3.1.5.2. G–20  51
1.3.1.5.3. D–8  52
1.3.2. Bölgesel Ekonomik Örgütler  52
1.3.2.1. Avrupa Birliği  53
1.3.2.2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği  54
1.3.2.3. Bağımsız Devletler Topluluğu  55
1.3.2.4. Şanghay İşbirliği Örgütü  55
1.3.2.5. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSEDAK  56
1.3.2.6. Trans–Pasifik Ortaklığı  57
1.3.2.7. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı  58
1.3.2.8. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi  59
1.3.2.9. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği  60
1.3.2.10. Körfez İşbirliği Konseyi  60
1.3.2.11. Akdeniz İçin Birlik  61
1.3.2.12. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü  62
1.3.2.13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı  62
1.3.3. Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Diğer İkili Anlaşmalar  63
1.3.3.1. Türkiye–AB Gümrük Birliği  63
1.3.3.2. Serbest Ticaret Anlaşmaları  64
1.3.3.3. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları  66
1.3.3.4. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları  67
1.4. Serbest Bölgeler  67
1.4.1. Uluslararası Serbest Bölge Uygulamaları  69
1.4.2. Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamaları ve Mevzuatı  70
1.5. Transit Ticaret  72
1.6. Sınır Ticareti  73
SORULAR  74
Bölüm 2
ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
2.1. Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri  77
2.1.1. “E” Terimi  78
2.1.1.1. Exworks – EXW  78
2.1.2. “F” Terimi  79
2.1.2.1. Free Carrier – FCA  79
2.1.2.2. Free Alongside Ship – FAS  79
2.1.2.3. Free on Board – FOB  79
2.1.3. “C” Terimi  80
2.1.3.1. Cost and Freight – CFR  80
2.1.3.2. Cost Insurance and Freight – CIF  80
2.1.3.3. Carriage Paid To – CPT  80
2.1.3.4. Carriage and Insurance Paid To – CIP  81
2.1.4. “D” Terimi  81
2.1.4.1. Delivered at Terminal – DAT  81
2.1.4.2. Delivered at Place – DAP  82
2.1.4.3. Delivered Duty Paid – DDP  82
2.2. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri  82
2.2.1. Peşin Ödeme  83
2.2.2. Akreditifli Ödeme  83
2.2.2.1. Cayılabilir ve Cayılamaz Akreditif  84
2.2.2.2. Teyitli ve Teyitsiz Akreditif  85
2.2.2.3. Rotatif Akreditif  85
2.2.2.4. Kırmızı Şartlı ve Yeşil Şartlı Akreditif  85
2.2.2.5. Karşılıklı Akreditif  86
2.2.2.6. Devredilebilir Akreditif  86
2.2.2.7. Teminat Akreditifi  86
2.2.2.8. Yetki Mektubu  88
2.2.2.9. Vadesiz ve Vadeli Akreditif  88
2.2.2.10. Yurtiçi Akreditif  89
2.2.3. Vesaik Mukabili Ödeme  89
2.2.4. Mal Mukabili Ödeme  89
2.2.5. Kabul Kredili Ödeme  90
2.2.5.1. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  91
2.2.5.2. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  91
2.2.5.3. Kabul Kredili Akreditifli Ödeme  91
2.2.6. Karşılıklı Ticaret  92
2.2.6.1. Takas  92
2.2.6.1.1. Özel Takas  93
2.2.6.1.2. Bağlı Muamele  93
2.2.6.2. Kliring  93
2.2.6.3. Karşı Alım  93
2.2.6.4. Dengeleme  94
2.2.6.5. Geri Alım  94
2.2.6.6. Üçlü Ticaret  94
2.2.6.7. Offset Ticaret  94
2.2.6.7.1. Dolaysız Offset  95
2.2.6.7.2. Dolaylı Offset  95
2.2.7. Konsinye Satış  95
2.2.8. Mahsuben Ödeme  96
SORULAR  96
Bölüm 3
ULUSLARARASI BANKACILIK VE KIYI BANKACILIĞI
3.1. Uluslararası Bankacılık  99
3.1.1. Uluslararası Bankacılığın Tanımı  99
3.1.2. Uluslararası Bankacılık İşlemleri  100
3.1.2.1. Yabancılardan Mevduat Kabulü ve Yabancılara Kredi Verme  101
3.1.2.2. Fon Transferi  102
3.1.2.3. Döviz Ticareti ve Dövizle İlgili İşlemler  102
3.1.2.4. Mali Değer İçeren Evrakların Tahsilâtı ve Ödenmesi  103
3.1.2.5. Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri  103
3.1.2.6. Diğer Hizmetler  103
3.1.3. Bankacılığın Uluslararasılaşma Stratejileri  104
3.1.3.1. Müşteri Takip Eden Strateji  105
3.1.3.2. Pazar Araştıran Strateji  105
3.1.3.3. Lideri Takip Eden Strateji  105
3.1.3.4. Müşteriye Yol Gösteren Strateji  105
3.1.4. Uluslararası Bankacılıkta Örgütlenme Modelleri  105
3.1.4.1. Muhabir Banka Ağı  106
3.1.4.2. Temsilcilik ve İrtibat Büroları  106
3.1.4.3. Acenteler  107
3.1.4.4. Şube  107
3.1.4.5. Yerli Bir Bankaya Ortak Olma  107
3.1.4.6. Banka Satın Alma  107
3.1.4.7. Bağlı veya Yan Kuruluş Şeklinde Banka  108
3.1.4.8. Konsorsiyum Bankaları  108
3.1.4.9. Kıyı Bankacılığı Modeli  109
3.2. Uluslararası Sözleşmelerle Kurulan Çokuluslu Banka ve Finans Kuruluşları  109
3.2.1. Dünya Bankası Gurubu  110
3.2.1.1. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası  111
3.2.1.2. Uluslararası Finans Kurumu  112
3.2.1.3. Uluslararası Kalkınma Birliği  114
3.2.1.4. Çok Taraflı Yatırım Garantisi Ajansı  114
3.2.1.5. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi  115
3.2.2. Uluslararası Para Fonu  116
3.2.2.1. Yönetim ve Organizasyon Yapısı  116
3.2.2.2. İşlevleri  117
3.2.2.3. Fon Kaynakları  117
3.2.2.4. Kredi Mekanizmaları  119
3.2.2.4.1. İmtiyazsız Borç Verme Mekanizması  120
3.2.2.4.2. İmtiyazlı Borç Verme Mekanizması  122
3.2.2.4.3. Özel Çekme Hakları  122
3.2.3. Uluslararası Ödemeler Bankası  124
3.2.4. Avrupa Yatırım Bankası  125
3.2.5. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası  127
3.2.6. İslam Kalkınma Bankası  128
3.3. İhracat Kredi Kuruluşları ve İşlevleri  129
3.3.1. Finansman İşlevi  131
3.3.2. Garantörlük İşlevi  131
3.4. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları  132
3.4.1. Derecelendirme Ölçütleri  132
3.4.1.1. Ülke Riski  133
3.4.1.2. Endüstri Riski  133
3.4.1.3. Firma Riski  133
3.4.1.4. Borçlanma Araçları ve Menkul Kıymet Riski  133
3.4.2. Üç Büyükler  134
3.4.2.1. Moody’s  134
3.4.2.2. Standard & Poor’s  134
3.4.2.3. Fitch Ratings  135
3.4.3. Ülke Kredi Notu, Not Skalası ve Türkiye’nin Kredi Notları  135
3.5. Kıyı Bankacılığı  137
3.5.1. Genel Olarak Kıyı Bankacılığı ve Uluslararası Uygulaması  137
3.5.1.1. Kayıt Merkezleri  139
3.5.1.2. Fonksiyonel Merkezler  140
3.5.2. Türkiye’de Kıyı Bankacılığı Uygulamaları  141
3.5.2.1. Serbest Bölgelerde Bankacılık Faaliyetleri  142
3.5.2.2. Küresel Kıyı Bankacılığı Merkezlerinde Bankacılık Faaliyetleri  143
3.6. Türk Bankacılık Sistemindeki Yabancı Bankalar ve Pazar Payları  144
3.6.1. Yabancı Yatırım Bankaları  145
3.6.2. Yabancı Mevduat Bankaları  145
3.6.3. Yabancı Katılım Bankaları  146
3.6.4. Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Yabancı Banka Şubeleri  147
3.6.5. Yabancı Banka Temsilcilikleri  147
3.6.6. Yabancı Bankaların Pazar Payları  148
SORULAR  149
Bölüm 4
ULUSLARARASI BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE
DIŞ TİCARET MEVZUATI
4.1. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Bankacılık Düzenlemeleri  153
4.1.1. Milletlerarası Ticaret Odası Düzenlemeleri  153
4.1.1.1. Tahsiller İçin Birörnek Kurallar  154
4.1.1.2. Sözleşme Garantileri İçin Birörnek Kurallar  156
4.1.1.3. Uluslararası Teminat Akreditifi Uygulamaları  157
4.1.1.4. Akreditiflere İlişkin Birörnek Kurallar  159
4.1.1.4.1. ICC–UCP 600  160
4.1.1.4.2. E–UCP 600 (Sürüm: 1.1)  161
4.1.1.5. Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları  162
4.1.1.6. Uluslararası Teslim Şekilleri  163
4.1.1.7. Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Birörnek Kurallar  163
4.1.1.8. Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar  164
4.1.2. Kara Para ve Terörün Finansmanı ile İlgili Düzenlemeler  167
4.1.2.1. Viyana Konvansiyonu  168
4.1.2.2. Palermo Konvansiyonu  169
4.1.2.3. Strasbourg Konvansiyonu  170
4.1.2.4. Varşova Sözleşmesi  172
4.1.2.5. Mali Eylem Görev Gücü  173
4.1.2.6. Avrupa Konseyi Direktifleri  175
4.1.3. Basel Sermaye Yeterliliği Standartları  178
4.1.3.1. Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi  178
4.1.3.2. Basel–I Standartları  179
4.1.3.3. Basel–II Standartları  181
4.1.3.4. Basel–III Standartları  186
4.1.3.5. Türk Bankacılık Sistemi ve Basel Standartları  188
4.2. Türkiye’de Dış Ticaret Mevzuatı  189
4.2.1. Kambiyo Mevzuatı  190
4.2.1.1. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu  191
4.2.1.2. TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar  192
4.2.1.3. Hazine Müsteşarlığı 2008–32/34 Sayılı Tebliğ  198
4.2.1.4. TCMB I–M Sayılı Genelge  202
4.2.2. İhracat Mevzuatı  205
4.2.2.1. İhracat Rejimi Kararı  206
4.2.2.2. İhracatı Teşvik Kararı  207
4.2.2.3. İhracat Yönetmeliği  209
4.2.2.4. Hazine Müsteşarlığı İhracat Genelgesi  212
4.2.3. İthalat Mevzuatı  215
4.2.3.1. İthalat Rejimi Kararı  215
4.2.3.2. İthalat Yönetmeliği  217
4.2.3.3. Hazine Müsteşarlığı İthalat Genelgesi  218
SORULAR  219
Bölüm 5
DÖVİZ, DÖVİZ KURU VE DÖVİZ PİYASALARI
5.1. Döviz ve Efektif Kavramları  223
5.2. Konvertibilite ve Konvertibl Döviz Cinsleri  223
5.3. Döviz Kuru ve Kur Türleri  225
5.3.1. Döviz Kuru ve Efektif Kuru  226
5.3.2. Alış Kuru ve Satış Kuru  226
5.3.3. Dolaysız ve Dolaylı Kur  227
5.3.4. Spot Kur ve Vadeli Kur  227
5.3.5. Nominal ve Reel Kur  227
5.3.6. Parite ve Çapraz Kur  228
5.3.7. Denge Döviz Kuru  230
5.3.8. Efektif Döviz Kuru  230
5.3.8.1. Nominal Efektif Döviz Kuru  231
5.3.8.2. Reel Efektif Döviz Kuru  231
5.3.9. TCMB Gösterge Döviz Kuru  232
5.4. Kur Marjı ve Hesaplanışı  233
5.5. Döviz Kuru Sistemleri  234
5.5.1. Bağımsız Bir Ulusal Para Biriminin Olmadığı Kur Sistemleri  235
5.5.1.1. Resmi Dolarizasyon  235
5.5.1.2. Parasal Birlik  236
5.5.2. Para Kurulu Sistemi  236
5.5.3. Diğer Geleneksel Sabit Kur Sistemleri  237
5.5.4. Yatay Bantlar İçinde Dalgalanan Sabit Kur  237
5.5.5. Yönlendirilmiş Sabit Parite  238
5.5.6. Yönlendirilmiş Sabit Aralıklı Kurlar  238
5.5.7. Güdümlü Dalgalanma  238
5.5.8. Serbest Dalgalanma  239
5.6. Döviz Pozisyonu, Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma  239
5.6.1. Döviz Pozisyonu  240
5.6.2. Döviz Kuru Riski  240
5.6.2.1. İşlem Riski  241
5.6.2.2. Ekonomik Risk  241
5.6.2.3. Muhasebe Riski  242
5.6.3. Riskten Korunma  242
5.6.3.1. İşlem Riskinden Korunma  242
5.6.3.1.1. İşletme İçi Yöntemler  242
5.6.3.1.2. İşletme Dışı Yöntemler  243
5.6.3.2. Ekonomik Riskten Korunma  245
5.6.3.3. Muhasebe Riskinden Korunma  246
5.7. Döviz Piyasaları  247
5.7.1. Organize Döviz Piyasaları  247
5.7.1.1. TCMB Döviz ve Efektif Piyasaları  247
5.7.1.2. Borsa İstanbul Döviz Vadeli İşlem ve Döviz Opsiyon Ana Pazarları  248
5.7.2. Tezgâh Üstü Piyasalar  249
5.7.2.1. Bankalararası Döviz Piyasası  249
5.7.2.2. Efektif Piyasası  251
SORULAR  251
Bölüm 6
ULUSLARARASI TRANSFER VE TANIMLAMA SİSTEMLERİ
6.1. Uluslararası Transfer Sistemleri  253
6.1.1. SWIFT Sistemi  253
6.1.2. Uluslararası Nakit Transfer Sistemleri  257
6.1.2.1. Western Union  257
6.1.2.2. Moneygram  258
6.2. Uluslararası Tanımlama Sistemleri  259
6.2.1. İşyeri Tanımlama Kodu (BIC)  260
6.2.2. Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN)  260
6.2.3. Pazar Tanımlama Kodu (MIC)  262
6.2.4. Finansal Araçların Sınıflandırılması (CFI)  262
6.2.5. Finansal Araçların Kısa Adı (FISN)  262
6.2.6. Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN)  263
6.2.7. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI)  263
SORULAR  264
Bölüm 7
ULUSLARARASI TİCARETE YÖNELİK
BANKACILIK FAALİYETLERİ
7.1. Kambiyo İşlemleri  265
7.1.1. Spot Döviz Alımı ve Satımı  265
7.1.2. Uluslararası Döviz Transferleri  266
7.1.3. Dövizli Çek Tahsil ve İştira İşlemleri  267
7.1.4. Döviz Tevdiat Hesapları  269
7.1.5. Forward Döviz Sözleşmeleri  270
7.1.6. Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri  272
7.1.7. Döviz Opsiyon Sözleşmeleri  273
7.1.8. Döviz Varantları  275
7.1.9. Döviz Arbitrajı  276
7.1.10. Swap ve Türleri  276
7.1.11. Kaldıraçlı İşlemler  278
7.1.11.1. Forex  279
7.2. İhracat İşlemleri  281
7.2.1. Kredisiz İhracat İşlemleri  281
7.2.1.1. Peşin İhracat Bedelleri ve Alıcı Firma Prefinansmanı  281
7.2.1.2. İhracat Akreditifleri  282
7.2.1.2.1. Teyitsiz İhracat Akreditifleri  282
7.2.1.2.2. Teyitli İhracat Akreditifleri  283
7.2.1.3. Vesaik Mukabili İhracat İşlemleri  284
7.2.1.4. Mal Mukabili İhracat İşlemleri  285
7.2.1.5. Kabul Kredili İhracat İşlemleri  286
7.2.1.6. Mahsuben Ödeme İşlemleri  288
7.2.2. İhracatın Finansmanı  288
7.2.2.1. Döviz Kredileri  289
7.2.2.2. Prefinansman Kredileri  290
7.2.2.3. İhracat Vesaik Karşılığı Kredi  291
7.2.2.4. Vadeli İhracat Alacaklarının İskontosu  291
7.2.2.5. İhracat Reeskont Kredisi  292
7.2.2.6. Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi  293
7.2.2.7. Türk Eximbank Ülke Kredileri  295
7.2.2.8. Türk Eximbank Kaynaklı Diğer İhracat Kredileri ve Ticari Bankaların Rolü  296
7.2.2.9. Forfaiting  296
7.2.2.10. Uluslararası Faktoring  300
7.3. İthalat İşlemler  303
7.3.1. Kredisiz İthalat İşlemleri  303
7.3.1.1. Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri  303
7.3.1.2. Mal Mukabili İthalat İşlemleri  304
7.3.1.3. Kabul Kredili İthalat İşlemleri  304
7.3.1.4. Peşin Ödeme Kapsamındaki İthalat İşlemleri  305
7.3.2. İthalatın Nakit Finansmanı  305
7.3.2.1. Tüketim Malları İthalatının Finansmanı  305
7.3.2.1.1. Post Finansman Kredileri  306
7.3.2.2. Yatırım Malları İthalatının Finansmanı  308
7.3.2.2.1. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullandırılan Nakit Döviz Kredileri  308
7.3.2.2.2. ECA Kredileri  309
7.3.2.2.3. Yurt dışı Leasing  310
7.3.3. Nakit Dışı İthalat Kredileri  310
7.3.3.1. Akreditif Garantileri  310
7.3.3.2. Kabul ve Aval Kredileri  315
7.4. Döviz Teminat Mektupları  317
7.4.1. Ödeme Garantileri  317
7.4.2. Sözleşme Garantileri  318
7.4.2.1. Geçici Teminat Mektubu  319
7.4.2.2. Kesin Teminat Mektubu  319
7.4.2.3. Avans Teminat Mektubu  320
7.4.2.4. İhtiyat Kesintisi Garantisi  320
7.4.2.5. Bakım–Onarım Garantisi  320
7.5. Kontrgarantiler  320
7.6. Uluslararası Ticarete Yönelik Sigorta İşlemleri  323
7.6.1. İhracat Kredi Sigortası  323
7.6.2. Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası  325
7.6.3. Ticari Alacak Sigortası  326
7.6.4. Emtia Nakliyat Sigortası  327
7.6.5. Kıymet Nakliyat Sigortası  327
7.6.6. Depo Sorumluluk Sigortası  328
SORULAR  328
Bölüm 8
ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE
PİYASALARINDAN SAĞLANAN FONLAR
8.1. Uluslararası Para Piyasalarından Sağlanan Fonlar  333
8.1.1. Sendikasyon Kredileri  334
8.1.2. Seküritizasyon Kredileri  337
8.2. Uluslararası Sermaye Piyasalarından Sağlanan Fonlar  338
8.2.1. Fon Sağlama Teknikleri  339
8.2.1.1. Hisse Senedi İhracı  339
8.2.1.2. Bono ve Tahvil İhracı  340
8.2.1.3. Yapılandırılmış Finansman Ürünleri İhracı  341
8.2.1.3.1. Seküritizasyon  342
8.2.1.3.1.1. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  343
8.2.1.3.1.2. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler  343
8.2.1.3.1.3. Teminatlı Borç Yükümlülükleri  343
8.2.1.3.1.4. Kredi Bağlantılı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  344
8.2.1.3.2. Kredi Türevleri  344
8.2.2. İhraç Yöntemleri  345
8.2.3. Depo Sertifikaları  347
8.3. Referans Oranlar  348
SORULAR  349
Sonuç  353
Kaynakça  355
Kavramlar Dizini  371
Yazarlar Hakkında  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020