Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Satış – Satışın İptali
(2 Cilt)
Mart 2015 / 1. Baskı / 2064 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 277.50 TL
İndirimli: 99.90 TL (%64)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İcra takibinin üçüncü safhası olan cebri ihale infazı, hukukun her türlüsünü içinde barındıran bir dal olarak uygulayıcıları oldukça zorlayan bir alandır. Bu alanın okuyucular için kolayca anlaşılır bir hale getirilmesi amacı ile hazırlanan eser; İstanbul'da 38 yıl İcra, Gayrimenkul İhalesine bakan 10. İcra Müdürü ve en son kül'i tasfiyeye bakan 3. İflas Müdürü olarak görev yapan yazarın deneyimleri doğrultusunda oluşturulmuştur.

Kitapta; İhale Hazırlığı, Taşınır ve Taşınmaz İhalesi, İhalenin Feshinin tüm safhalarını, İflas Tasfiyesinde İhale ve Satışın İptali, Amme Haczinde, Maden, Şirket Hissesi, İzale-i Şuyu, Aile Mal Ortaklığı ve Vesayet Makamı Talebi ile Pazarlık ve Artırma Satışı konularını yasal düzenleme, açıklama, uygulama ve örnek Yargıtay Kararları, konuyla ilgili bilirkişi teskere ve raporları ile ayrıntılı olarak inceleme imkanınız olacaktır.

Konu Başlıkları
Taşınır, Taşınmazların İhalesinde Ortak Hükümler
Taşınırların İhalesi ve İhalenin Feshi
Taşınmazların İhale Hazırlığı
Taşınmazların İhalesi ve İhalenin Feshi
İflas Tasfiyesinde İhale ve Satışın İptali
Amme Haczinde, Maden, Şirket Hissesi, İzale–i Şuyu, Aile Mal Ortaklığı ve Vesayet Makamı Talebi ile Pazarlık ve Artırma Satışı
Barkod: 9789750232527
Yayın Tarihi: Mart 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 2064
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
1. TAŞINIR, TAŞINMAZLARIN İHALESİNDE
ORTAK HÜKÜMLER
1.I. EMLAK VERGİSİ, RESİM, CEZA, GEMİ ALACAĞI, KDV, MTV, VERASET İNTİKAL VERGİSİNİN İHALEDE İMTİYAZLI KARŞILANMASI (İİK/m. 206/I, II, III. 248. 6183/m. 21/1. 6102/m.1320, 1323. 4721/m. 865, 867, 877. 1319/m.3, 197/m.3. 1615/m.73. 7338/m.1. 3064/m. 55)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararları  
1. Emlak Vergisinin İmtiyazlı Satış Bedelinden Karşılanması  
2. Millileşmemiş Satılan Malın, İhale Bedelinden Gümrük Vergisi İmtiyazlı Olarak Önce Ödenir  
3. Karanakil Vasıtaları Motorlu Taşıtlar Vergisi Satış Bedelinden İmtiyazlı Önce Ödenir  
4. İhalede Veraset ve İntikal Vergisinin Karşılanması  
5. Fabrika, İmalathane, Ticarethane, Şube, Satış Mağazası ve Depolarında Mevcut İlk Madde, Yarı Mamul ve Mamul Madde Stoklarının İhale/Satış Bedelinden, Katma Değer Vergisinin Öncelikle (Rüçhanlı) Ödeneceği  
V. İlgili Bilirkişi Teskere ve Raporlar  
VI/a. İflas İhalesinde Satış Bedelinden Öncelikle Karşılanacak Şikayet Davasında Bilirkişi Raporu  
VI/b. Gümrükteki Malların İhale İle Tasfiyesi, Bedelin Ödenmemesi, İki İhale Arasındaki Fark ve Faizin Tazmini Davasında Bilirkişi Raporu  
V/c. Şirketin Kanuni Temsilcisinin, Şirketin Vergi Borcundan Şahsen Sorumluluğunun, Şirket Temsilcisinin İflas Masasına Kaydı, Sıra Cetveline Alınması, Silinmesi Davasında Mütalaa  
1.II. İLETTEN YOKSUNLUK, YOLSUZ TESCİL, YANILMA, YASAYA AYKIRILIK, ENGEL TEDBİR, TAKİBİN İPTALİNDE ESKİ HALE GETİRME-TAZMİNAT (4721 s. 08.12.2001 tar. TMK/m. 2023, 1024, 1025)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
1. İletten Yoksun Tescilin İptali Süresiz Olarak Dava Edilebilir  
2. İhale Sırasında Kötüniyetli Tasarrufun Korunması  
3. Geçersiz İşleme Dayalı Yolnuz Tescilden Tapu İptal Davasının, İcra Mahkemesinin Kararı Gözetilmeden İncelenmelidir  
4. Geçerli Takip ve İhale Sonucu Tescilden Sonra Genel Mahkemenin “Tescilin-Tapunun İptali” Kararı İle Ödenen Satış Bedeli Geri İstenemez  
5. 5403 s. Yasa’ya Aykırı veya İhaleyi Engelleyen Tedbire Rağmen Yapılan Satış-Tescilin İptali Genel Mahkemede Dava Edilebilir  
6. İhale Kesinleşmiş, Ancak Bir Kısım Taşınmaz Tescil Edilemiyorsa, Bedelinin İadesi Genel Mahkemede Dava Edilebilir  
7. İhaleden Önce, Genel Mahkeme Tapuyu İptal Etmiş, İhale Usulsüz Kesinleşmiş İse İhalenin Akıbeti  
1.III. SATIŞ TALEP İÇİN MÜDDETLER (İİK/m.106, 88, 89, 91, 108, 110, 113/1, 360. TTK/m. 294. MK/m. 873)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili Yargıtay Kararları  
1. Taksit Sözleşmesi, Satış İsteme Süresi ve Haczin Düşmesine Etkisi  
2. Haciz Düşmüş İse, Yedieminliği Suistimalde Ceza  
3. Haciz Düşünce, Öncesinde Yapılan Noter Satışı Geçerli Olur  
4. Kamu Alacaklarında Satış İsteme Süresi  
5. Satış Talebi Düştüğünde, Yasal Süre İçinde Satış Tekrar İstenmezse, Haciz Kalkar  
6. Satış Talebinin Geri Alınmasında, Yeni Süre Başlamaz  
7. Kıymet Takdiri, Çap, İmar Belgesi Talebi ve Raporun Satış İsteme Süresine Etkisi  
8. Kıymet Takdiri Keşif Tarihi Esas Alınarak, Haczin Hükümsüz Kalması  
9. Kıymet Takdiri ve Satış Birlikte İstenip Avans Yatırılabilir  
10. Satış Avansının Ödenmesi - Ödenmemesinin Satış Talebinin Geçerliliğine Etkisi  
11. İcra Müdürü’nün Satış Avansını Belirleyip Yatırılması / İkmali Kararını Vermesi Gerekir mi?  
12. Satış İsteminin Reddi, Şikayet veya Talebin Yenilenmesi  
13. Vasıtalarda Muhafaza - Tedbirin Satış İsteme Süresine Etkisi  
14. Kayden-Fiilen Haciz, Ayrı Hüküm Doğurur  
15. İhtiyati Haciz ve Muvakkat Hacizde Satış İsteme Süresi  
16. Satış İşlemi Yapan Dosyaya; İştirak Hacizlerinin Nazara Alınması Talebi, Satış İsteme Hükmündedir  
17. Saat Farkı İle Sıra Cetveli  
18. Haczi Düşen Dosyadaki Malın Satış Bedeli, Diğer Alacaklılara Paylaştırılır  
19. İhtiyati Tedbir ve Satış İstemi  
20. Hacizle Yükümlü Satışta, Haczin Kalkması  
21. Hacizle Yükümlü Satılan Maldaki Haciz Düşerse, Yeniden Haczedilemez  
22. Haczin Yenilenmesi ve Satış  
23. Haciz Düşünce, (1 Yılda) Yeniden (Takip Yenilenmeden) Haciz İstenebilir  
24. İstihkak İddia ve Davasında Satış İstemi, Haczin Düşmesi  
25. İstihkak Davası Bitmeden, Durdurma Kararı Yoksa Satış Yapılabilir  
26. İstihkak İddiası Safhasında, Satış İsteme Süreleri Durmaz  
27. İstihkak Davası Süresinde, Satış İsteme Müddeti Durur  
28. Haczi Kalkmış Malın Satışının İptali  
29. Satış Safhası Olmayan; Mevduat, Para, Alacak Haczinde Satış  
30. Aynı Derecede Bir Alacaklının Satış İstemesi (İİK/m. 100)  
31. Düşmemiş Haczin Yenilenmesinde İlk Haczin Geçerli Olacağı  
32. Sıra Cetveli Tebliğinden Sonra, Haczin Düştüğü Şikayeti  
33. Haczin Düşmesi, Satışın Yapılması  
1.IV. SATIŞ TALEP HAKKI (İİK/m. 107, 100, 106, 113)  
I. Yasal Düzenleme  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Aynı Dereceye Mensup Olunan Derece Adına Satış İstenmesinin Sonuçları  
1.V. MUVAKAT HACİZ HALİNDE SATIŞ (İİK/m. 108. 69, 101, 106, 109, 113, 138, 257)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Muvakkat-İhtiyati Haciz, Takipsiz İştirak, İtirazın Geçici Kaldırılmasında Satış  
1.VI. SATIŞIN TATİLİ (İİK/m. 109)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili Yargıtay Kararları  
İhale Bedelinin, Satış Günü Kapak Hesabı Alacağı + İmtiyazlı Alacakları + Karşılanması Gereken Masrafları Yeterli Olunca Satışın Tatili  
V. İlgili Bilirkişi Raporu  
1.VII. HACZİN KALKMASI - DÜŞMESİ (İİK/m. 110)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihat Özetleri  
1. 6352-2.7.2012/m.21 Md.nin İİK. 106, 110. Md. Değişiklik Tarihine Kadar Olan Hacizlerde Satış İsteme Taşınırlarda 1 Yıl, Taşınmazlarda 2 Yıldır  
2. İcra Müdürü Haczin Düşüp Düşmediğini Re’sen Gözetir  
3. Satış Talebi, Avansı, Haczin Düşmesi / Düşmemesine Etkisi  
4. Hacizli Vasıtayı Noter Senedi İle Satın Alanın Talebi İle Haczin Düşürülmesi  
5. İhtiyati Tedbir Kararının, Satış ve Haczin Düşmesine Etkisi  
6. Haczin Düşmesini Durduran İşlemler  
7. Kıymet Takdiri Talep ve İşleminin Haczin Düşmesine Etkisi  
8. Haciz Düşünce, Takibin ve Haczin Yenilenmesi  
9. Düşen – Düşmeyen Haczin Yenilenmesi  
10. Haciz Düşmeden, Haczin Yenilenmesinde Eski Haciz  
11. Satış Talebinin Geri Alınması İle Satış İsteme Süresinin Kesilmesi / Durması  
12. Satış Talebinin Düşmesinden Haczin Hükümsüz Kalması  
13. Satış Talebinin Geri Alınmasında Yeni Satış İsteme Süresinin Başlaması (Kesilmesi) veya Hacizden İtibaren Aynı Süre İçinde Satış İstenmesi Gerektiği  
14. Müşteri Çıkmadığından Satışın Düşmesinde, Yapılan İhalenin Mahkemece Feshinde İİK. 106, 110. md. Uygulanması  
15. Muhafaza Talebi, Satış İstemi Değildir  
16. Taşıt - Gemi Üzerinde Haczin Düşmesi / Devamı  
17. 6183 s. AATUHK Göre Uygulanan Hacizli Malın Satışının İstenmemesinde, Haczin Kalkması  
18. İştirak Halinde Mülkiyet Haczinde Satış İstemi ve Haczin Kalkması  
19. Aynı Derecede Haciz Dosyalarının Birinde Satış İstemi  
20. Haciz Düştükten Sonra Yapılan İhale  
21. Süresinde Usulünce Satış İstenmesi / İstenmemesinin Haczin Düşmesine Etkisi  
22. Haczin Düşmesinin, Yedieminliği Suistimale Etkisi  
23. İhtiyati ve Muvakkat Hacizde Satış İstemi, Haczin Düşmesi  
24. Para, İstihkak, Alacak ve Mevduat Haczinde, Satış Talebi ve Haczin Düşmesi  
25. Yasal ve Tarafların Taksit Sözleşmesi, Haczin Düşmesi  
26. Haciz İsteme Hakkının Düşmesi  
27. Sıra Cetveline İtirazda Haczin Hükümsüzlüğü  
28. İstihkak İddia ve Davasının Haczin Devamına / Kalkmasına Etkisi  
29. Fona Devredilen Banka Hacizleri 9 Ay Ayrıca Durur  
30. Taraf Olan / Olmayan 3. Kişinin Haczin Terkinini İstemesi  
31. Hacizle Yükümlü Satışta Haciz Düştükten Sonra, Yeniden Haciz Uygulanması Talebi  
32. İhalenin Feshi Davasında Haczin Düştüğünün İleri Sürülmemesi  
33. İpotek / Rehin Takibinde Süresinde Satış İstenip Avans Yatmaz İse Dosya İşlemden Kalkar  
V. Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2002/2, Sayfa: 211 – 236 ve İstanbul Barosu Dergisi 2002/Haziran sayı, sayfa 467-499 sayfalarında Yayınlanan Makalemizin  
VI. Sıra Cetvelinde Haczi İİK. 106, 110. Md. göre Haczi Düşen Alacaklının, Sıra Cetveline Şikayet davasında Bilirkişi Raporu  
1.VIII. TAKSİTLE ÖDEME, SÜRELERİN DURMASI VE SATIŞ (İİK/m. 111, 106, 340. 6183/m. 38, 48)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
1. İİK. 111/2 Şartlarına Uygun Taahhüt Alacaklının Kabulüne Bağlı Değildir  
2. Tarafların Usulüne Uygun Taksit Sözleşmesi İle Satış İsteme Süresi-Zamanaşımı Durur  
3. Kapak Hesabı Yapılıp Ödeme Taahhüdü Alınmadığından, Satış İsteme Süreleri Durmaz  
4. İlk Taksit Sözleşmesinin İhlali Tarihinden Önceki / Sonraki Süreye Göre Haczin Düşmesi  
5. Usulüne Uygun Ödeme Taahhüdünün İhlalinde Ceza  
6. Taksit Sözleşmesinin 10 Yılından Sonra Satış İsteme ve Zaman Aşamı Süreleri İşlemeye Başlar  
7. Taahhüdü İhlalde Duran-İşleyen Sürelere Göre Haczin Düşmesi  
8. Geçerli Taksitle Ödeme Taahhüdü İhlal Edilmedikçe, Mahçuzlar Muhafaza Altına Alınamaz  
2. TAŞINIRLARIN İHALESİ VE İHALENİN FESHİ
2.I. TAŞINIR SATIŞINDA MÜDDETLER (İİK/m. 112, 84, 106, 150g. 244; 6183/m. 84. TTK/m. 294. MK/m. 440)  
I. Yasal düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Taşınırların Talepten İtibaren 2 Ay İçinde Satılması ve Yetişmemiş Mahsullerin Satılması:  
2.II. TAŞINIRIN VAKTİNDEN EVVEL SATIŞI (İİK/m. 113, 95, 106, 108, 112, 119. 6183 s. K.m. 84)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Borçlunun Talebi, İcra Müdürü’nün Re’sen Kararı İle Vaktinden Önce Satış  
2.III. TAŞINIR ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ (İİK/m. 114, 87, 126. Yön. 47, 48)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
1. Taşınır Satışa Hazırlık İşlemleri  
2. Taşınır Kıymet Takdiri  
3. Taşınır Satışına Esas İlânının Tebliği  
4. Taşınır Satış Şartnamesi  
5. Satış Şartnamesinde, Ekonomik Bütünlüğü Olmayan Malın Ayrı Ayrı İhalesi  
6. Taşınır Üzerinde İhtiyati Tedbir Uygulayan Tarafa Satış İlanın Tebliği  
7. Satışa Hazırlıkta, Basın İlan Vasıtası İle İlan  
8. Satışa Hazırlıkta, Taşınır Satış İlanının Divanhanede İlânı  
9. Menkul İhalesinden Önce, Köyde Taşınır Satış İlanının Neşri  
10. Taşınır Açık Artırma Hazırlığında, Mahalli Gazetede İlan  
11. Taşınır İhalesi Hazırlık Safhasında, Belediye Vasıtası İle İlan  
12. İhale Hazırlık İşlemlerinde, Taşınır İhale Saati  
13. Taşınır Artırma Hazırlığında, İhale Günü  
14. Taşınır Artırma İhalesinde Teminat  
15. Taşınır Artırma Hazırlık ve İhalede Münadi – Telal  
16. Satışa Hazırlıkta, Elektronik Ortamda Teminat ve Teklif Alınması  
V. Taşınır Artırma Hazırlık Karar, Şartname, İlan, Tutanak ve Yazışmalar  
VI. Şartname, Tahakkuk ve Müşteride Tahsilatı Fazla Yapılan KDV, Geri Alınması, Düzeltmenin Müşteri Lehine Mi, Alacaklılar Adına mı Olacağı Davasında Bilirkişi Raporu  
2.IV. TAŞINIR İHALESİNİN YAPILMASI VE GERİ BIRAKILMASI (İİK/m. 115. TBK/m.. 276, 279)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
Genel Olarak Taşınır İhalesinin Yapılması. Geri Bırakılması, İptali  
1. İstihkak Davasına Rağmen İhalenin Yapılması, Davanın Kazanılması / Reddi / Tazminat  
2. Taşınır Kıymet Takdirinin, Satış Kararı ve İhaleye Etkisi  
3. Satış Günü  
4. Taşınır İhalesinde, İhale Saati  
5. Taşınır İhalesinde Teminat  
6. İhaleye Vekaleten Katılma  
7. Vekilin İhaleye Kendi Adına Girmesi  
8. Satış ve Paylaştırma Giderlerini Karşılama İlkesi  
9. Alacağa Mahsuben İhale  
10. Eklenti ve Tamamlayıcı Parça Satışı  
11. Millileşmemiş, Özel Durumu Olan Taşınmazların İhalesi  
12. Satıştan Vazgeçme, Talebi Geri Alma  
13. Satış Memurunun İhaleyi Durdurması  
14. Taşınır İhalesinde Münadi – Tellal Görevi  
15. Taşınır İhalesinde; Telaliye, Harç, Damga Pulu, KDV  
16. İhalede Damga, Katma Değer Vergisi, Tellaliyenin Tahakkuku, Ödeme Zamanı, İadesi  
17. Taşınır İhale Tutanağı  
V/a. Gümrüğü Ödenmemiş Malın İhalesinde, Satış Bedelinden Öncelikle Ödenmesi Şikayet Davasında Bilirkişi Raporu  
V/b. Yediemin Alacak Davasında Bilirkişi Raporu  
V/c. (). Taşınır Açık Arttırma Tutanağıdır  
2.V. ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA SATIŞI (İİK/m. 117, 88, 119)  
I. İlgili Yasa  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararı  
2.VI. TAŞINIRDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ, İHALE FARKLARININ TAHSİLİ (İİK/m. 118, 114, 116, 133. TBK/m. 278. 6183 s. K/m. 86)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
IV. Uygulama  
V. Örnek İçtihatlar  
1. İhale Bedelinin Ödenmesi / Ödenmemesi  
2. Taşınır İhalesinde Alacağa Mahsuben İhaleye İştirak  
3. Telaliye Harcı  
4. İhale Damga Vergisi  
5. Katma Değer Vergisi  
6. İhale Bedelini Ödenmediğinden İhalenin Feshi ve Yeniden İhale  
7. Gerekli Olmamakla Birlikte, Kararda Taşınır İlanın İlgililere Tebliğine Karar Verilmiş, Gönderilen Tebligat Usulsüz İse Satışın Akıbeti  
8. İkinci Taşınır İhalesinde Müşteri Çıkmayıp Satış Düşerse, İlk İhale Müşterisi Sorumluluktan Kurtulur  
9. İhale Edilen Taşınırların Müşterisine Teslimi  
2.VII. ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ (İİK/m. 120, 88, 100, 101, 107, 119. TBK/m. 183. MK/m. 648)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
2.VIII. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNA TABİ MALIN SATIŞI (13.12.2012 tar. 6361/m. 28, 29, 23)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararları  
V/a. Finansal Kiralama Konusu Malların, Kira Süresi Bitmeden Haczedilmesi, İhalesi ve Satın Alanın Noter Satışı ile 3. Şahsa Satmasında İstihkak Davasında Bilirkişi Raporu  
V/b. Finansal Kiralamaya Konu ve Ticarethanenin Devredilmesi İstihkak Davasında Bilirkişi Raporu (ö.9).  
2.IX. REHNİN PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ (İİK/m. 150/e, İİİK. 78/II, 106, 110)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
1. Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Geçen Zamanın, Satış İsteme Süresine Etkisi  
2. “Satışa Esas Olmak Üzere Kıymet Takdirinin Yapılması” Talebi, Satış İstemi Yerine Geçmez, Süreler Dolunca Rehin Takibi Düşer  
3. Satış İsteme Talebi Geri Alınıp Aynı Sürede Yenilenmemesi Halinde Rehin Takibinin Düşmesi  
4. Müşteri Çıkmayıp Satış Düşünce, Her Zaman Yeniden Satış İstenebilir: (Ne Zamana Kadar)  
5. İhalenin Fesh Edilmesinde, İİK/m. 150e Süresi Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Eder  
6. Taşınır Rehninde Tebliğ Tarihinden İtibaren 6 Ay, Taşınmazda 1 Yıl İçinde Satış İstenmez ve Avans Yatmazsa Rehin Takibi Düşer  
7. İtirazın Kaldırılması/İptali Dava Tarihinden Kesinleşmesine Kadar Geçen Süre, Rehinli Malın Satış İsteme Süresinde Dahil Edilmez  
8. İpotek İcra/Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Menkul Rehninde 6 Ay, Taşınmaz İpoteğinde 1 Yıl İçinde Satış Talep Edilip “Satış Avansı” Yatırılmaz İse Rehin Takibi Düşer, Ancak Yeniden Takip Yapılabilir  
V/a. “Takip Satış Safhasına Geçmeden, Satış Talep Edilerek Bir Miktar Avans Yatırılması İle Haczin Düşmeyeceği” İçtihatlarına İştirak Etmeyerek, Aykırı Bir İçtihadın Ulaşmasına Yönelik Verdiğimiz Aykırı Red Kararı Örneği  
V/b. Haczin Kalkması (İİK/Md. 106, 110) ve Rehin Takibinin Düşmesi (İİK/m.150e) Suretiyle Sıra Cetvelinde Yer Almaması Makalemizin İlgili Kısmı  
3. TAŞINMAZLARIN İHALE HAZIRLIĞI
3.I. TAŞINMAZLARIN SATIŞ MÜDETİ (İİK/m. 123, 129; 6183 s. K/m. 90; TBK/m. 207; MK/m. 388/I, 575, 591, 598, 628; TTK/m. 1320)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
3.II. ŞARTNAMENİN AÇIK BULUNDURULMASI (İİK/m. 124, 87, 128/II; Yön. 49; TBK/md. 277, 278, 279)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
1. Şartname Düzenlenmesi ve Bağlayıcı Olması  
2. Teminatsız İhaleye İştirak  
3. Önceki Alacağın %20 Teminatla Sonraki Alacaklı/Hissedarın İhaleye Katılması  
4. Teminatla İhaleye İştirak  
5. Şartname Uygun İşlem Yapılmaması  
6. Satış İlanı Şartları  
7. Yabancılara İhalede Mülk Satışı  
3.III. ŞARTNAMENİN MÜNDERECATI, MUACCEL VE OLMAYAN BORÇLAR / MÜKELLEFİYETLERİN İNTİKALİ (İİK/m. 125, 124/III, 128; Yön. 49, BK. 225, 230; MK. 888; 6183 s. K. 92)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. İpotekle Yükümlü Satış-Takipsiz İştiraka Örnek  
IV. Uygulama  
V. İlgili Yargıtay İçtihatları  
1. Taşınmazın Tapu Kaydı ve Nitelikleri Şartnamede Belirtilir  
2. İntifa Hakkı İle Yükümlü Şartname Düzenlenir  
3. İpotekle Yükümlü Satış, Şartnamede Gösterilir  
4. Ayrı Ayrı ve Birlikte Satış (Ekonomik Bütünlük) Şartnamede Belirtilir  
5. İmar Durumu Şartnamede Gösterilir  
6. Kıymet Takdiri Şartnamede Vurgulanır  
7. Takipsiz İştirakte Harç  
8. Şartnamede KDV, İstisna ve Oranı Belirtilir  
9. Damga Vergisi, İstisna ve Varsa Oranının Şartname/İlanda Belirtilmesi  
10. Emlak Vergisinin Nasıl Ödeneceği Şartnamede Vurgulanır  
11. Telaliyenin Şartname/İlanda Belirtilmesi Gerekir  
12. İhaleye İştirak Eden Şartnameyi Görmüş ve Şartları Kabul Etmiş Demektir  
VI. Örnek Şartname  
3.IV. TAŞINMAZ ARTIRMANIN GAZETE, BELEDİYE, MUHTARLIK, DİVANHANE, UYAP’tan İLANI VE İLGİLİLERE İHTAR (İİK/m. 126. 87, 114/II, III, 124/II, 128, 242; Yön. 50, 6183 s. K. 93)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Konu Başlıklarına Göre Yargıtay Kararları  
1. Elektronik -Uyap- Ortamında İhalenin İlanı  
2. İhalenin İlanı ve Şekli  
3. İhale İlanının İlgililere Tebliği  
4. Açık Artırma Satışının Yapılacağı Yer  
5. Divanhaneye İlanın Asılması ve İndirilmesi  
6. Köyde - Muhtarlıkta İlan  
7. Belediye’de İlan  
8. İlanda İhale Günü  
9. İlanda Satış Saati  
10. Şartnamenin Açık Bulundurulması  
11. Taşınmazın Tüm Özellikleri; Metrekaresi, Kıymeti Şartnamede Gösterilmesi  
12. Ticari İşletme Rehni - İpotek- Rüçhaniyetin Bildirilmesinin İlanda Belirtilmesi  
13. İlanın Neşri  
14. İlanın Satıştan 1 Ay Önce Yapılması  
15. Taşınmaz İlanın Şekli  
16. İlan-Şartnamede; Birlikte - Toplu Satış  
17. Düzeltme -Tavzih- İlanı  
18. Taşınmaz İlan ve Bilgilerinin Usulsüzlüğünün İhalenin Feshine Sebebi  
3.V. TAŞINMAZ SATIŞINDA BORÇLU / VEKİL / İLGİLİLERE TEBLİĞAT K. VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TEBLİĞAT (İİK/m. 127. 7201 s. Teb. K. ve Yön; Elektronik Teb. Yön.)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararları  
1. Usulsüz Tebligata Mesuliyet ve Tazminat  
2. Tebligat Kanunu 17. md. Göre İlanın Tebliği  
3. Tapudaki İlgili ve Adreslerine İlanın Tebliği  
4. Mernis-Nüfus Kayıt Sistemi Adresine İlanın Tebliği  
5. Ticaret Sicili Adresine İlanın Tebliği  
6. Tebligat Kanunu 21. md. Göre İlanın Tebliği  
7. Tebligat Kanunu 35. md. Göre İlanın Tebliği  
8. Borçlu ve Mirascılarına İlanın Tebliği  
9. Tapudaki Haciz/İpotek Alacaklılarına İlanın Tebliği  
10. Borçlu ve İlgililerin Vekiline İlanın Tebliği  
11. İflasta ve Amme Alacağında Satış İlanının Tebliği  
12. Satış İlanının Tebliğ Zamanı  
13. İzale-i Şuyunda İlanın Tebliği  
14. Rehinli/Hacizli Menkul Satışında İlanın Tebliği  
15. Satış İlanının, Tapu, Dosyada İsmi ve Adresi Olan İlgililere Usulsüz Tebliğinin Satışın İptaline Etkisi  
V. E. KARMIŞ’ın- (İstanbul Barosu Dergisi 2007/1 sayı, Cilt 81, Sayfa 53-73) Yayınlanan Kısmi Tebligat Makalesi  
3.VI. MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ – KIYMET TAKDİRİ (İİK/m. 128, 87, 96, 97, 138/IV, 128a, 129)  
I. Yasal Düzenlemeler  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
1. Mükellefiyet Listesi, Düzenleme Zamanı, Mülkiyete Etkisi  
2. İpotek, Toplu İpotek Mükellefiyet midir, İpotekle Yükümlü İhale  
3. Kesinleşen Mükellefiyetlerin Etkisine Göre Kıymet Takdiri  
4. Bilirkişi Vasıtası İle Kıymet Takdiri  
5. Teferruat, Tamamlayıcı Parça, Ekonomik Bütünlük Değerlendirilerek Kıymet Takdiri  
6. Vefa Hakkı, Arsa, Bina, Tarihi Değeri Olan Ağacın Değere Etkisi  
7. Başka Gaye/Davada Alınan Bilirkişi Raporu İle İhale Yapılamaz  
8. Hatadan veya Yeni Mükellefiyet Varlığında Kıymet Takdiri Tekrarlanır  
3.VII. KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET (İİK/m. 128/a)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili Yargıtay Kararları  
1. 17/07/2003 Tarih, 4949 Sayılı Yasa’nın 5/b10. Maddesi ile Kıymet Takdiri Süresi 1 Yıl Olarak Belirlenmiş İken, 12.02.2004 tarih 5092 s. Kanunun 2. md. ile Yeniden 2 Yıla Çıkarılmıştır  
2. Keşif Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçince Kıymet Takdiri Düşer  
3. Taşınmazda İki Yıllık Sürenin Başlangıcı  
4. Yeniden Kıymet Takdiri  
5. Kıymet Takdirine İtirazın İncelenmesi  
6. Menkul Kıymet Takdirine Şikayet  
7. İcra Mahkemesi Kararının Temyizi  
8. İcra Mahkemesinin Daha Düşük/Yüksek Değere Ulaşması  
9. Şikayet Süresi ve Yetkili Mahkeme  
10. 2 Yıl Önceki/Sonraki Değerle Satışın Yapılması  
11. İmar, Hukuki, Fiili Değişikte Yeniden Kıymet Takdiri  
12. Kıymet Takdiri Raporuna Şikayet Edilmemesi  
13. Raporun Tebliği  
V. Kıymet Takdiri Tutanak, Teskereleri  
 


Yusuf Karakoç
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Sümeyra Deveci
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
1. TAŞINIR, TAŞINMAZLARIN İHALESİNDE
ORTAK HÜKÜMLER
1.I. EMLAK VERGİSİ, RESİM, CEZA, GEMİ ALACAĞI, KDV, MTV, VERASET İNTİKAL VERGİSİNİN İHALEDE İMTİYAZLI KARŞILANMASI (İİK/m. 206/I, II, III. 248. 6183/m. 21/1. 6102/m.1320, 1323. 4721/m. 865, 867, 877. 1319/m.3, 197/m.3. 1615/m.73. 7338/m.1. 3064/m. 55)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararları  
1. Emlak Vergisinin İmtiyazlı Satış Bedelinden Karşılanması  
2. Millileşmemiş Satılan Malın, İhale Bedelinden Gümrük Vergisi İmtiyazlı Olarak Önce Ödenir  
3. Karanakil Vasıtaları Motorlu Taşıtlar Vergisi Satış Bedelinden İmtiyazlı Önce Ödenir  
4. İhalede Veraset ve İntikal Vergisinin Karşılanması  
5. Fabrika, İmalathane, Ticarethane, Şube, Satış Mağazası ve Depolarında Mevcut İlk Madde, Yarı Mamul ve Mamul Madde Stoklarının İhale/Satış Bedelinden, Katma Değer Vergisinin Öncelikle (Rüçhanlı) Ödeneceği  
V. İlgili Bilirkişi Teskere ve Raporlar  
VI/a. İflas İhalesinde Satış Bedelinden Öncelikle Karşılanacak Şikayet Davasında Bilirkişi Raporu  
VI/b. Gümrükteki Malların İhale İle Tasfiyesi, Bedelin Ödenmemesi, İki İhale Arasındaki Fark ve Faizin Tazmini Davasında Bilirkişi Raporu  
V/c. Şirketin Kanuni Temsilcisinin, Şirketin Vergi Borcundan Şahsen Sorumluluğunun, Şirket Temsilcisinin İflas Masasına Kaydı, Sıra Cetveline Alınması, Silinmesi Davasında Mütalaa  
1.II. İLETTEN YOKSUNLUK, YOLSUZ TESCİL, YANILMA, YASAYA AYKIRILIK, ENGEL TEDBİR, TAKİBİN İPTALİNDE ESKİ HALE GETİRME-TAZMİNAT (4721 s. 08.12.2001 tar. TMK/m. 2023, 1024, 1025)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
1. İletten Yoksun Tescilin İptali Süresiz Olarak Dava Edilebilir  
2. İhale Sırasında Kötüniyetli Tasarrufun Korunması  
3. Geçersiz İşleme Dayalı Yolnuz Tescilden Tapu İptal Davasının, İcra Mahkemesinin Kararı Gözetilmeden İncelenmelidir  
4. Geçerli Takip ve İhale Sonucu Tescilden Sonra Genel Mahkemenin “Tescilin-Tapunun İptali” Kararı İle Ödenen Satış Bedeli Geri İstenemez  
5. 5403 s. Yasa’ya Aykırı veya İhaleyi Engelleyen Tedbire Rağmen Yapılan Satış-Tescilin İptali Genel Mahkemede Dava Edilebilir  
6. İhale Kesinleşmiş, Ancak Bir Kısım Taşınmaz Tescil Edilemiyorsa, Bedelinin İadesi Genel Mahkemede Dava Edilebilir  
7. İhaleden Önce, Genel Mahkeme Tapuyu İptal Etmiş, İhale Usulsüz Kesinleşmiş İse İhalenin Akıbeti  
1.III. SATIŞ TALEP İÇİN MÜDDETLER (İİK/m.106, 88, 89, 91, 108, 110, 113/1, 360. TTK/m. 294. MK/m. 873)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili Yargıtay Kararları  
1. Taksit Sözleşmesi, Satış İsteme Süresi ve Haczin Düşmesine Etkisi  
2. Haciz Düşmüş İse, Yedieminliği Suistimalde Ceza  
3. Haciz Düşünce, Öncesinde Yapılan Noter Satışı Geçerli Olur  
4. Kamu Alacaklarında Satış İsteme Süresi  
5. Satış Talebi Düştüğünde, Yasal Süre İçinde Satış Tekrar İstenmezse, Haciz Kalkar  
6. Satış Talebinin Geri Alınmasında, Yeni Süre Başlamaz  
7. Kıymet Takdiri, Çap, İmar Belgesi Talebi ve Raporun Satış İsteme Süresine Etkisi  
8. Kıymet Takdiri Keşif Tarihi Esas Alınarak, Haczin Hükümsüz Kalması  
9. Kıymet Takdiri ve Satış Birlikte İstenip Avans Yatırılabilir  
10. Satış Avansının Ödenmesi - Ödenmemesinin Satış Talebinin Geçerliliğine Etkisi  
11. İcra Müdürü’nün Satış Avansını Belirleyip Yatırılması / İkmali Kararını Vermesi Gerekir mi?  
12. Satış İsteminin Reddi, Şikayet veya Talebin Yenilenmesi  
13. Vasıtalarda Muhafaza - Tedbirin Satış İsteme Süresine Etkisi  
14. Kayden-Fiilen Haciz, Ayrı Hüküm Doğurur  
15. İhtiyati Haciz ve Muvakkat Hacizde Satış İsteme Süresi  
16. Satış İşlemi Yapan Dosyaya; İştirak Hacizlerinin Nazara Alınması Talebi, Satış İsteme Hükmündedir  
17. Saat Farkı İle Sıra Cetveli  
18. Haczi Düşen Dosyadaki Malın Satış Bedeli, Diğer Alacaklılara Paylaştırılır  
19. İhtiyati Tedbir ve Satış İstemi  
20. Hacizle Yükümlü Satışta, Haczin Kalkması  
21. Hacizle Yükümlü Satılan Maldaki Haciz Düşerse, Yeniden Haczedilemez  
22. Haczin Yenilenmesi ve Satış  
23. Haciz Düşünce, (1 Yılda) Yeniden (Takip Yenilenmeden) Haciz İstenebilir  
24. İstihkak İddia ve Davasında Satış İstemi, Haczin Düşmesi  
25. İstihkak Davası Bitmeden, Durdurma Kararı Yoksa Satış Yapılabilir  
26. İstihkak İddiası Safhasında, Satış İsteme Süreleri Durmaz  
27. İstihkak Davası Süresinde, Satış İsteme Müddeti Durur  
28. Haczi Kalkmış Malın Satışının İptali  
29. Satış Safhası Olmayan; Mevduat, Para, Alacak Haczinde Satış  
30. Aynı Derecede Bir Alacaklının Satış İstemesi (İİK/m. 100)  
31. Düşmemiş Haczin Yenilenmesinde İlk Haczin Geçerli Olacağı  
32. Sıra Cetveli Tebliğinden Sonra, Haczin Düştüğü Şikayeti  
33. Haczin Düşmesi, Satışın Yapılması  
1.IV. SATIŞ TALEP HAKKI (İİK/m. 107, 100, 106, 113)  
I. Yasal Düzenleme  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Aynı Dereceye Mensup Olunan Derece Adına Satış İstenmesinin Sonuçları  
1.V. MUVAKAT HACİZ HALİNDE SATIŞ (İİK/m. 108. 69, 101, 106, 109, 113, 138, 257)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Muvakkat-İhtiyati Haciz, Takipsiz İştirak, İtirazın Geçici Kaldırılmasında Satış  
1.VI. SATIŞIN TATİLİ (İİK/m. 109)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili Yargıtay Kararları  
İhale Bedelinin, Satış Günü Kapak Hesabı Alacağı + İmtiyazlı Alacakları + Karşılanması Gereken Masrafları Yeterli Olunca Satışın Tatili  
V. İlgili Bilirkişi Raporu  
1.VII. HACZİN KALKMASI - DÜŞMESİ (İİK/m. 110)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihat Özetleri  
1. 6352-2.7.2012/m.21 Md.nin İİK. 106, 110. Md. Değişiklik Tarihine Kadar Olan Hacizlerde Satış İsteme Taşınırlarda 1 Yıl, Taşınmazlarda 2 Yıldır  
2. İcra Müdürü Haczin Düşüp Düşmediğini Re’sen Gözetir  
3. Satış Talebi, Avansı, Haczin Düşmesi / Düşmemesine Etkisi  
4. Hacizli Vasıtayı Noter Senedi İle Satın Alanın Talebi İle Haczin Düşürülmesi  
5. İhtiyati Tedbir Kararının, Satış ve Haczin Düşmesine Etkisi  
6. Haczin Düşmesini Durduran İşlemler  
7. Kıymet Takdiri Talep ve İşleminin Haczin Düşmesine Etkisi  
8. Haciz Düşünce, Takibin ve Haczin Yenilenmesi  
9. Düşen – Düşmeyen Haczin Yenilenmesi  
10. Haciz Düşmeden, Haczin Yenilenmesinde Eski Haciz  
11. Satış Talebinin Geri Alınması İle Satış İsteme Süresinin Kesilmesi / Durması  
12. Satış Talebinin Düşmesinden Haczin Hükümsüz Kalması  
13. Satış Talebinin Geri Alınmasında Yeni Satış İsteme Süresinin Başlaması (Kesilmesi) veya Hacizden İtibaren Aynı Süre İçinde Satış İstenmesi Gerektiği  
14. Müşteri Çıkmadığından Satışın Düşmesinde, Yapılan İhalenin Mahkemece Feshinde İİK. 106, 110. md. Uygulanması  
15. Muhafaza Talebi, Satış İstemi Değildir  
16. Taşıt - Gemi Üzerinde Haczin Düşmesi / Devamı  
17. 6183 s. AATUHK Göre Uygulanan Hacizli Malın Satışının İstenmemesinde, Haczin Kalkması  
18. İştirak Halinde Mülkiyet Haczinde Satış İstemi ve Haczin Kalkması  
19. Aynı Derecede Haciz Dosyalarının Birinde Satış İstemi  
20. Haciz Düştükten Sonra Yapılan İhale  
21. Süresinde Usulünce Satış İstenmesi / İstenmemesinin Haczin Düşmesine Etkisi  
22. Haczin Düşmesinin, Yedieminliği Suistimale Etkisi  
23. İhtiyati ve Muvakkat Hacizde Satış İstemi, Haczin Düşmesi  
24. Para, İstihkak, Alacak ve Mevduat Haczinde, Satış Talebi ve Haczin Düşmesi  
25. Yasal ve Tarafların Taksit Sözleşmesi, Haczin Düşmesi  
26. Haciz İsteme Hakkının Düşmesi  
27. Sıra Cetveline İtirazda Haczin Hükümsüzlüğü  
28. İstihkak İddia ve Davasının Haczin Devamına / Kalkmasına Etkisi  
29. Fona Devredilen Banka Hacizleri 9 Ay Ayrıca Durur  
30. Taraf Olan / Olmayan 3. Kişinin Haczin Terkinini İstemesi  
31. Hacizle Yükümlü Satışta Haciz Düştükten Sonra, Yeniden Haciz Uygulanması Talebi  
32. İhalenin Feshi Davasında Haczin Düştüğünün İleri Sürülmemesi  
33. İpotek / Rehin Takibinde Süresinde Satış İstenip Avans Yatmaz İse Dosya İşlemden Kalkar  
V. Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2002/2, Sayfa: 211 – 236 ve İstanbul Barosu Dergisi 2002/Haziran sayı, sayfa 467-499 sayfalarında Yayınlanan Makalemizin  
VI. Sıra Cetvelinde Haczi İİK. 106, 110. Md. göre Haczi Düşen Alacaklının, Sıra Cetveline Şikayet davasında Bilirkişi Raporu  
1.VIII. TAKSİTLE ÖDEME, SÜRELERİN DURMASI VE SATIŞ (İİK/m. 111, 106, 340. 6183/m. 38, 48)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
1. İİK. 111/2 Şartlarına Uygun Taahhüt Alacaklının Kabulüne Bağlı Değildir  
2. Tarafların Usulüne Uygun Taksit Sözleşmesi İle Satış İsteme Süresi-Zamanaşımı Durur  
3. Kapak Hesabı Yapılıp Ödeme Taahhüdü Alınmadığından, Satış İsteme Süreleri Durmaz  
4. İlk Taksit Sözleşmesinin İhlali Tarihinden Önceki / Sonraki Süreye Göre Haczin Düşmesi  
5. Usulüne Uygun Ödeme Taahhüdünün İhlalinde Ceza  
6. Taksit Sözleşmesinin 10 Yılından Sonra Satış İsteme ve Zaman Aşamı Süreleri İşlemeye Başlar  
7. Taahhüdü İhlalde Duran-İşleyen Sürelere Göre Haczin Düşmesi  
8. Geçerli Taksitle Ödeme Taahhüdü İhlal Edilmedikçe, Mahçuzlar Muhafaza Altına Alınamaz  
2. TAŞINIRLARIN İHALESİ VE İHALENİN FESHİ
2.I. TAŞINIR SATIŞINDA MÜDDETLER (İİK/m. 112, 84, 106, 150g. 244; 6183/m. 84. TTK/m. 294. MK/m. 440)  
I. Yasal düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Taşınırların Talepten İtibaren 2 Ay İçinde Satılması ve Yetişmemiş Mahsullerin Satılması:  
2.II. TAŞINIRIN VAKTİNDEN EVVEL SATIŞI (İİK/m. 113, 95, 106, 108, 112, 119. 6183 s. K.m. 84)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
Borçlunun Talebi, İcra Müdürü’nün Re’sen Kararı İle Vaktinden Önce Satış  
2.III. TAŞINIR ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ (İİK/m. 114, 87, 126. Yön. 47, 48)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
1. Taşınır Satışa Hazırlık İşlemleri  
2. Taşınır Kıymet Takdiri  
3. Taşınır Satışına Esas İlânının Tebliği  
4. Taşınır Satış Şartnamesi  
5. Satış Şartnamesinde, Ekonomik Bütünlüğü Olmayan Malın Ayrı Ayrı İhalesi  
6. Taşınır Üzerinde İhtiyati Tedbir Uygulayan Tarafa Satış İlanın Tebliği  
7. Satışa Hazırlıkta, Basın İlan Vasıtası İle İlan  
8. Satışa Hazırlıkta, Taşınır Satış İlanının Divanhanede İlânı  
9. Menkul İhalesinden Önce, Köyde Taşınır Satış İlanının Neşri  
10. Taşınır Açık Artırma Hazırlığında, Mahalli Gazetede İlan  
11. Taşınır İhalesi Hazırlık Safhasında, Belediye Vasıtası İle İlan  
12. İhale Hazırlık İşlemlerinde, Taşınır İhale Saati  
13. Taşınır Artırma Hazırlığında, İhale Günü  
14. Taşınır Artırma İhalesinde Teminat  
15. Taşınır Artırma Hazırlık ve İhalede Münadi – Telal  
16. Satışa Hazırlıkta, Elektronik Ortamda Teminat ve Teklif Alınması  
V. Taşınır Artırma Hazırlık Karar, Şartname, İlan, Tutanak ve Yazışmalar  
VI. Şartname, Tahakkuk ve Müşteride Tahsilatı Fazla Yapılan KDV, Geri Alınması, Düzeltmenin Müşteri Lehine Mi, Alacaklılar Adına mı Olacağı Davasında Bilirkişi Raporu  
2.IV. TAŞINIR İHALESİNİN YAPILMASI VE GERİ BIRAKILMASI (İİK/m. 115. TBK/m.. 276, 279)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
Genel Olarak Taşınır İhalesinin Yapılması. Geri Bırakılması, İptali  
1. İstihkak Davasına Rağmen İhalenin Yapılması, Davanın Kazanılması / Reddi / Tazminat  
2. Taşınır Kıymet Takdirinin, Satış Kararı ve İhaleye Etkisi  
3. Satış Günü  
4. Taşınır İhalesinde, İhale Saati  
5. Taşınır İhalesinde Teminat  
6. İhaleye Vekaleten Katılma  
7. Vekilin İhaleye Kendi Adına Girmesi  
8. Satış ve Paylaştırma Giderlerini Karşılama İlkesi  
9. Alacağa Mahsuben İhale  
10. Eklenti ve Tamamlayıcı Parça Satışı  
11. Millileşmemiş, Özel Durumu Olan Taşınmazların İhalesi  
12. Satıştan Vazgeçme, Talebi Geri Alma  
13. Satış Memurunun İhaleyi Durdurması  
14. Taşınır İhalesinde Münadi – Tellal Görevi  
15. Taşınır İhalesinde; Telaliye, Harç, Damga Pulu, KDV  
16. İhalede Damga, Katma Değer Vergisi, Tellaliyenin Tahakkuku, Ödeme Zamanı, İadesi  
17. Taşınır İhale Tutanağı  
V/a. Gümrüğü Ödenmemiş Malın İhalesinde, Satış Bedelinden Öncelikle Ödenmesi Şikayet Davasında Bilirkişi Raporu  
V/b. Yediemin Alacak Davasında Bilirkişi Raporu  
V/c. (). Taşınır Açık Arttırma Tutanağıdır  
2.V. ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA SATIŞI (İİK/m. 117, 88, 119)  
I. İlgili Yasa  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararı  
2.VI. TAŞINIRDA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ, İHALE FARKLARININ TAHSİLİ (İİK/m. 118, 114, 116, 133. TBK/m. 278. 6183 s. K/m. 86)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
IV. Uygulama  
V. Örnek İçtihatlar  
1. İhale Bedelinin Ödenmesi / Ödenmemesi  
2. Taşınır İhalesinde Alacağa Mahsuben İhaleye İştirak  
3. Telaliye Harcı  
4. İhale Damga Vergisi  
5. Katma Değer Vergisi  
6. İhale Bedelini Ödenmediğinden İhalenin Feshi ve Yeniden İhale  
7. Gerekli Olmamakla Birlikte, Kararda Taşınır İlanın İlgililere Tebliğine Karar Verilmiş, Gönderilen Tebligat Usulsüz İse Satışın Akıbeti  
8. İkinci Taşınır İhalesinde Müşteri Çıkmayıp Satış Düşerse, İlk İhale Müşterisi Sorumluluktan Kurtulur  
9. İhale Edilen Taşınırların Müşterisine Teslimi  
2.VII. ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ (İİK/m. 120, 88, 100, 101, 107, 119. TBK/m. 183. MK/m. 648)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
2.VIII. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNA TABİ MALIN SATIŞI (13.12.2012 tar. 6361/m. 28, 29, 23)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararları  
V/a. Finansal Kiralama Konusu Malların, Kira Süresi Bitmeden Haczedilmesi, İhalesi ve Satın Alanın Noter Satışı ile 3. Şahsa Satmasında İstihkak Davasında Bilirkişi Raporu  
V/b. Finansal Kiralamaya Konu ve Ticarethanenin Devredilmesi İstihkak Davasında Bilirkişi Raporu (ö.9).  
2.IX. REHNİN PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ (İİK/m. 150/e, İİİK. 78/II, 106, 110)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
1. Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Geçen Zamanın, Satış İsteme Süresine Etkisi  
2. “Satışa Esas Olmak Üzere Kıymet Takdirinin Yapılması” Talebi, Satış İstemi Yerine Geçmez, Süreler Dolunca Rehin Takibi Düşer  
3. Satış İsteme Talebi Geri Alınıp Aynı Sürede Yenilenmemesi Halinde Rehin Takibinin Düşmesi  
4. Müşteri Çıkmayıp Satış Düşünce, Her Zaman Yeniden Satış İstenebilir: (Ne Zamana Kadar)  
5. İhalenin Fesh Edilmesinde, İİK/m. 150e Süresi Kaldığı Yerden İşlemeye Devam Eder  
6. Taşınır Rehninde Tebliğ Tarihinden İtibaren 6 Ay, Taşınmazda 1 Yıl İçinde Satış İstenmez ve Avans Yatmazsa Rehin Takibi Düşer  
7. İtirazın Kaldırılması/İptali Dava Tarihinden Kesinleşmesine Kadar Geçen Süre, Rehinli Malın Satış İsteme Süresinde Dahil Edilmez  
8. İpotek İcra/Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren Menkul Rehninde 6 Ay, Taşınmaz İpoteğinde 1 Yıl İçinde Satış Talep Edilip “Satış Avansı” Yatırılmaz İse Rehin Takibi Düşer, Ancak Yeniden Takip Yapılabilir  
V/a. “Takip Satış Safhasına Geçmeden, Satış Talep Edilerek Bir Miktar Avans Yatırılması İle Haczin Düşmeyeceği” İçtihatlarına İştirak Etmeyerek, Aykırı Bir İçtihadın Ulaşmasına Yönelik Verdiğimiz Aykırı Red Kararı Örneği  
V/b. Haczin Kalkması (İİK/Md. 106, 110) ve Rehin Takibinin Düşmesi (İİK/m.150e) Suretiyle Sıra Cetvelinde Yer Almaması Makalemizin İlgili Kısmı  
3. TAŞINMAZLARIN İHALE HAZIRLIĞI
3.I. TAŞINMAZLARIN SATIŞ MÜDETİ (İİK/m. 123, 129; 6183 s. K/m. 90; TBK/m. 207; MK/m. 388/I, 575, 591, 598, 628; TTK/m. 1320)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
3.II. ŞARTNAMENİN AÇIK BULUNDURULMASI (İİK/m. 124, 87, 128/II; Yön. 49; TBK/md. 277, 278, 279)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek İçtihatlar  
1. Şartname Düzenlenmesi ve Bağlayıcı Olması  
2. Teminatsız İhaleye İştirak  
3. Önceki Alacağın %20 Teminatla Sonraki Alacaklı/Hissedarın İhaleye Katılması  
4. Teminatla İhaleye İştirak  
5. Şartname Uygun İşlem Yapılmaması  
6. Satış İlanı Şartları  
7. Yabancılara İhalede Mülk Satışı  
3.III. ŞARTNAMENİN MÜNDERECATI, MUACCEL VE OLMAYAN BORÇLAR / MÜKELLEFİYETLERİN İNTİKALİ (İİK/m. 125, 124/III, 128; Yön. 49, BK. 225, 230; MK. 888; 6183 s. K. 92)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. İpotekle Yükümlü Satış-Takipsiz İştiraka Örnek  
IV. Uygulama  
V. İlgili Yargıtay İçtihatları  
1. Taşınmazın Tapu Kaydı ve Nitelikleri Şartnamede Belirtilir  
2. İntifa Hakkı İle Yükümlü Şartname Düzenlenir  
3. İpotekle Yükümlü Satış, Şartnamede Gösterilir  
4. Ayrı Ayrı ve Birlikte Satış (Ekonomik Bütünlük) Şartnamede Belirtilir  
5. İmar Durumu Şartnamede Gösterilir  
6. Kıymet Takdiri Şartnamede Vurgulanır  
7. Takipsiz İştirakte Harç  
8. Şartnamede KDV, İstisna ve Oranı Belirtilir  
9. Damga Vergisi, İstisna ve Varsa Oranının Şartname/İlanda Belirtilmesi  
10. Emlak Vergisinin Nasıl Ödeneceği Şartnamede Vurgulanır  
11. Telaliyenin Şartname/İlanda Belirtilmesi Gerekir  
12. İhaleye İştirak Eden Şartnameyi Görmüş ve Şartları Kabul Etmiş Demektir  
VI. Örnek Şartname  
3.IV. TAŞINMAZ ARTIRMANIN GAZETE, BELEDİYE, MUHTARLIK, DİVANHANE, UYAP’tan İLANI VE İLGİLİLERE İHTAR (İİK/m. 126. 87, 114/II, III, 124/II, 128, 242; Yön. 50, 6183 s. K. 93)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Konu Başlıklarına Göre Yargıtay Kararları  
1. Elektronik -Uyap- Ortamında İhalenin İlanı  
2. İhalenin İlanı ve Şekli  
3. İhale İlanının İlgililere Tebliği  
4. Açık Artırma Satışının Yapılacağı Yer  
5. Divanhaneye İlanın Asılması ve İndirilmesi  
6. Köyde - Muhtarlıkta İlan  
7. Belediye’de İlan  
8. İlanda İhale Günü  
9. İlanda Satış Saati  
10. Şartnamenin Açık Bulundurulması  
11. Taşınmazın Tüm Özellikleri; Metrekaresi, Kıymeti Şartnamede Gösterilmesi  
12. Ticari İşletme Rehni - İpotek- Rüçhaniyetin Bildirilmesinin İlanda Belirtilmesi  
13. İlanın Neşri  
14. İlanın Satıştan 1 Ay Önce Yapılması  
15. Taşınmaz İlanın Şekli  
16. İlan-Şartnamede; Birlikte - Toplu Satış  
17. Düzeltme -Tavzih- İlanı  
18. Taşınmaz İlan ve Bilgilerinin Usulsüzlüğünün İhalenin Feshine Sebebi  
3.V. TAŞINMAZ SATIŞINDA BORÇLU / VEKİL / İLGİLİLERE TEBLİĞAT K. VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TEBLİĞAT (İİK/m. 127. 7201 s. Teb. K. ve Yön; Elektronik Teb. Yön.)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. Örnek Yargıtay Kararları  
1. Usulsüz Tebligata Mesuliyet ve Tazminat  
2. Tebligat Kanunu 17. md. Göre İlanın Tebliği  
3. Tapudaki İlgili ve Adreslerine İlanın Tebliği  
4. Mernis-Nüfus Kayıt Sistemi Adresine İlanın Tebliği  
5. Ticaret Sicili Adresine İlanın Tebliği  
6. Tebligat Kanunu 21. md. Göre İlanın Tebliği  
7. Tebligat Kanunu 35. md. Göre İlanın Tebliği  
8. Borçlu ve Mirascılarına İlanın Tebliği  
9. Tapudaki Haciz/İpotek Alacaklılarına İlanın Tebliği  
10. Borçlu ve İlgililerin Vekiline İlanın Tebliği  
11. İflasta ve Amme Alacağında Satış İlanının Tebliği  
12. Satış İlanının Tebliğ Zamanı  
13. İzale-i Şuyunda İlanın Tebliği  
14. Rehinli/Hacizli Menkul Satışında İlanın Tebliği  
15. Satış İlanının, Tapu, Dosyada İsmi ve Adresi Olan İlgililere Usulsüz Tebliğinin Satışın İptaline Etkisi  
V. E. KARMIŞ’ın- (İstanbul Barosu Dergisi 2007/1 sayı, Cilt 81, Sayfa 53-73) Yayınlanan Kısmi Tebligat Makalesi  
3.VI. MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ – KIYMET TAKDİRİ (İİK/m. 128, 87, 96, 97, 138/IV, 128a, 129)  
I. Yasal Düzenlemeler  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili İçtihatlar  
1. Mükellefiyet Listesi, Düzenleme Zamanı, Mülkiyete Etkisi  
2. İpotek, Toplu İpotek Mükellefiyet midir, İpotekle Yükümlü İhale  
3. Kesinleşen Mükellefiyetlerin Etkisine Göre Kıymet Takdiri  
4. Bilirkişi Vasıtası İle Kıymet Takdiri  
5. Teferruat, Tamamlayıcı Parça, Ekonomik Bütünlük Değerlendirilerek Kıymet Takdiri  
6. Vefa Hakkı, Arsa, Bina, Tarihi Değeri Olan Ağacın Değere Etkisi  
7. Başka Gaye/Davada Alınan Bilirkişi Raporu İle İhale Yapılamaz  
8. Hatadan veya Yeni Mükellefiyet Varlığında Kıymet Takdiri Tekrarlanır  
3.VII. KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET (İİK/m. 128/a)  
I. Yasal Düzenleme  
II. Açıklama  
III. Uygulama  
IV. İlgili Yargıtay Kararları  
1. 17/07/2003 Tarih, 4949 Sayılı Yasa’nın 5/b10. Maddesi ile Kıymet Takdiri Süresi 1 Yıl Olarak Belirlenmiş İken, 12.02.2004 tarih 5092 s. Kanunun 2. md. ile Yeniden 2 Yıla Çıkarılmıştır  
2. Keşif Tarihinden İtibaren 2 Yıl Geçince Kıymet Takdiri Düşer  
3. Taşınmazda İki Yıllık Sürenin Başlangıcı  
4. Yeniden Kıymet Takdiri  
5. Kıymet Takdirine İtirazın İncelenmesi  
6. Menkul Kıymet Takdirine Şikayet  
7. İcra Mahkemesi Kararının Temyizi  
8. İcra Mahkemesinin Daha Düşük/Yüksek Değere Ulaşması  
9. Şikayet Süresi ve Yetkili Mahkeme  
10. 2 Yıl Önceki/Sonraki Değerle Satışın Yapılması  
11. İmar, Hukuki, Fiili Değişikte Yeniden Kıymet Takdiri  
12. Kıymet Takdiri Raporuna Şikayet Edilmemesi  
13. Raporun Tebliği  
V. Kıymet Takdiri Tutanak, Teskereleri  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020