Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Polimer Kimyası
Fonksiyonel Yaklaşım ve Uygulamaları
Nisan 2015 / 1. Baskı / 688 Syf.
Fiyatı: 79.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Üniversitelerin kimyagerlik eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mühendislik eğitimi alan Polimer, Kimya, Malzeme, Biyomedikal bölümlerine yönelik olarak hazırlanan kitap, özellikle polimer ve malzeme bilimleri mühendisliği öğrencilerine verilen: Fonksiyonel Polimerler, Biyoteknoloji de Polimerler, Polimerik Biyomalzemeler, Membran, Sol-Jel, İletken Polimerler, Manyetik Polimerler vb. dersleri ile Temel Polimer Kimyası derslerinin içeriklerine göre hazırlanmıştır.

Kitapta temel bilgiler, ileri uygulama örnekleri, yapısal tasarım yöntemleri ve uygulamaları birleştirilmiş ve uygun kaynaklar ile desteklenmiştir. Kitapta anlatılan konuların daha iyi ve kolay anlaşılabilmesi için 600 özgün örnek ve 40 adet çizelgeye yer verilmiştir.

Bu kitap, fonksiyonel polimerlerin sentezini irdelemektedir. Kitapta; polimer fonksiyonlaştırma dışında kalan diğer yapı-özellik ilişkilerinin nasıl kurulacağı ve çözümün nasıl elde edileceği örnekler ile ayrıntılı olarak ve yalın bir dille verilmektedir.


Konu Başlıkları
Temel Kavramlar ve Polimerizasyon Çeşitleri
Fonksiyonel Polimerler Sentez ve Açıklamalı Uygulamaları
İletken Polimerler
Membranlar ve Uygulamaları
Hibrit Malzemeler
Sol–Jel Kimyası
Manyetik Polimerler
Gözenekli Fonksiyonel Yapılar
Akıllı Polimerler
Sıvı Kristal Polimerler
Biyopolimerler
Barkod: 9789750232756
Yayın Tarihi: Nisan 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 688
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR VE POLİMERİZASYON ÇEŞİTLERİ
Genel Tanımlar  
Polimerlerin Sınıflandırılması ve Polimerizasyon  
Polimerin Bileşenleri ve Yapısı  
Polimerleşme Mekanizmaları  
Polimerlerin Yapısı  
Birincil Bağlar  
İkincil Bağlar  
Polimerlerde Konfigürasyon ve Konformasyon  
Polimerik Yapının Kristallenmeye Etkisi  
Polimerlerde Isıl Geçişler  
Polimerlerin Uygulamaları  
Polimerlerin Karakteristik Özellikleri  
Polimerlerin İsimlendirilmesi  
Temel İsimlendirme Kuralları  
Yapı Temelli İsimlendirme  
Kopolimerlerin İsimlendirilmesi  
Polimerik Ağ Yapıya Göre İsimlendirme  
CAS (Chemical Abstract Service) İsimlendirmesi  
2. Bölüm
FONKSİYONEL POLİMERLER
Fonksiyonel Polimerler  
Fonksiyonel Polimerlerin Tanımı  
Tanımlar  
Tarihçesi  
Fonksiyonel Polimerlerin Sentezi  
Genel Yöntemler  
Kontrollü Polimerleşme Tepkimeleri  
Anyonik Polimerleşme  
Atom Transfer Radikal Polimerleşmesi (ATRP)  
ATRP Bileşenleri  
ATRP Değişkenleri  
RAFT Polimerleşmesi ve Diğer Yöntemler  
İyot Transfer Polimerleşmesi (ITP)  
Selenyum-Merkezli Radikal Polimerleşmesi  
Tellürit (TERP) Polimerleşmesi  
Telekhelik “Uç Fonksiyonel” Polimerler  
Telekhelik Polimerlerin Hazırlanması  
İleri Polimerleşme Tepkimeleri  
Tiyol-En Katılma Tepkimesi  
Diğer Tiyol Tepkimeleri  
Epoksit, Anhidrit, Oksazolin ve İzosiyanat Tepkimeleri  
Aktif Esterler ve Post Polimerleşme  
Tiyol-Disülfit Değişim Tepkimeleri ve Post Polimerleşme  
Diels-Alder Tepkimeri ve Post Polimerleşme  
Michael Katılma Tepkimeleri ve Post Polimerleşme  
Azit-Alkin Siklokatılma (Klik) Tepkimeleri ve Postpolimerleşme  
Keton ve Aldehit Gruplarının Post Polimerleşme Tepkimelerinde Kullanımı  
Diğer Post Polimerleşme Tepkimeleri  
Kovalent ve Ortogonal Çoklu Fonksiyonlandırma Tepkimeleri  
Katyonik Yüzey Polimerleri ve Ozonloma ile İşlevselleştirme  
Polimer Sentezinde Ozon Kullanılması ve Telekhelik Oligomer Blok Kopolimerlerin Sentezi  
Alkollerin Aldehit Gruplarına Yükseltgenmesi  
Birimsel Sentez ile Blok Kopolimerlerin Hazırlanması  
Supramoleküler Yaklaşımla İşlevsel Yapıların Hazırlanması  
Retrosentetik Sentez Yöntemleri  
REO (Kuvvetli-Etkin ve Ortogonal) Kimya ile Polimerlerin Sentezleri  
Zincir Uçları Fonksiyonel Homo- ve Kopolimerler  
Fonksiyonlaştırma Yöntemleri  
Başlatıcı Teknikleri  
Aşı ve Blok-Aşı Kopolimerler  
Yıldız Polimerler  
Dallanmış Sistemler  
Çok Dallı Polimerlerin Sentezlenmesi  
Dendritik Polimerler  
Dendronize Polimerler  
Dendrimerlerin Fonksiyonel Hale Getirilmesi  
Uç Grupların Çift İşlevsel Hale Getirilmesi  
Fonksiyonel Dendrimerler ve Özellikleri  
Foto-Aktif Dendrimerler  
Lüminesans Dendrimer  
Konakçı-Konuk Kimyası ve Dendrimerler  
İlaç Taşıyıcı Sistemler  
Çok Dallı Polimerlerin Aşılanması ve Çoklu Yüzey Fonksiyonlaştırma  
Basamaklı Polimerleşme Tepkimesinin Zincir Büyüme Tepkimesine Dönüştürülmesi  
Sübstitiüent Etkisinin Değiştirilmesi ile Zincir Büyüme Kondenzasyon Polimerleşmesi  
Katalitik Transfer Kondenzasyon Polimerleşmesi  
Çift Fazlı Sistem  
Halka Açılma Polimerleşmesi (ROP)  
ROMP Mekanizması  
Radikalik Halka Açılma Polimerleşmesi  
Anyonik Halka Açılma Polimerleşmesi (AROP)  
Katyonik Halka Açılma Polimerleşmesi (CROP)  
Halka Açılma Metatez Polimerleşmesi (ROMP)  
ROMP ile Elde Edilen Fonksiyonel Polimerler  
3. Bölüm
İLETKEN POLİMERLER
İletken Polimerler  
Eşlenik (Konjüge) İletken Polimerler  
Dopingleme  
Eşlenik Polimerlerde “Eg” Değerinin (Bant Boşluğu “Eg”) Kontrolü  
Kromizm  
Fotokromizm  
İkili Anahtarlama ve Kromizm  
Yük Taşıyıcı (Transfer) Polimerleri  
Polimerik Yük Taşıyıcı Kompleksler  
İyonik İletken Polimerler  
Polimer Elektrolitler  
İletken Dolgulu Polimer  
Eşlenik İletken Polimer Dolgulu Polimerler  
Fotovoltaik ve LED  
Küçük Moleküllü Fotovoltaik Hücreler (OPV)  
Mikroyapı Optimizasyon Teknikleri  
Katı Hal Isıl İşlemi  
Çözücü Tavlaması (Solvent Annealing)  
Organik Madde İlavesi  
Birleşik (Tandem) Organik Güneş Hücresi  
Organik Güneş Hücrelerinde (fotovoltaik) “Düşük Bant Aralığına Sahip Polimerler Kullanılması”  
Önemli Parametreler  
Çalışma Prensibi  
Yüklerin Elektrotlarda Birikmesi  
Eşlenik Çözünür Polimerlerin Sentezi  
Poliasetilen Türevleri  
Poli (p-Fenilen Vinilen), PPV, Türevleri  
Politiyofen  
Kopolimer Oluşumu  
Gelişigüzel Kopolimerleşme  
Blok ve Aşı Kopolimerler  
Poli (3,4-Alkilenoksitiyofen) Temelli Polimerler  
4. Bölüm
MEMBRANLAR VE UYGULAMALARI
Membran Tanım ve Tarihçesi  
Membran Şekilleri ve Akış Geometrileri  
Membran İşlemleri ve Ayrıştırma Mekanizmaları  
Fonksiyonel Polimerik Membranlar  
Sentetik Membranlar  
Polimerik Membran Hazırlama ve Yapıları  
Polimerik Membranların Sentezi  
İleri Polimerlerin Bariyer Yapılarının Yeni Teknolojiler Kullanılarak Geliştirilmesi  
Yakıt Pilleri ve Elektrolit Membranlar (PEM)  
PEM Yapıların Sentezi  
Membran Yapıların Özelliklerinin İyileştirilmesi  
Akıllı Membranlar  
5. Bölüm
HİBRİT MALZEMELER
Hibrit Organik-İnorganik Malzemeler  
Hibrit Kompozit Malzemeler  
Nanokompozitler  
İnorganik-Organik Hibritler  
Fonsiyonelliğin Hibritleşmesi  
Ara Yüz Etkileşimin Etkili Olduğu Malzemeler  
Etkileşim Mekanizması ve Hibrit Oluşmasındaki Yeri  
Hibrit Malzemelerin Hazırlanması  
Yapı Blokları Kullanılarak Sentez  
In Situ Bileşenlerin Oluşması  
6. Bölüm
SOL-JEL KİMYASI
Sol-Jel  
Sol-Jel Kimyasındaki Gelişmeler  
Sol-Jel Kimyası  
Sol-Jel Mikro Kapsülleme  
Silika Parçacıkların w/o Emülsiyonlardan Hazırlanması  
Silika Parçacıkların o/w Sistemlerinde Hazırlanması  
Sürfaktan Kullanılmadan Hazırlanan Mikro Parçacıklar  
7. Bölüm
MANYETİK POLİMERLER
Manyetik Polimerler  
Manyetizma  
Organik Manyetler  
Polimerik Manyetler  
Post-Polimerleşme ve Poliradikallerin Oluşturulması  
Manyetik Nano Parçacıklar: Sentez ve Yüzey Modifikasyonu  
Manyetik Biyokatalizörler  
İki Fonksiyonlu Manyetik Nanoparçacıklar  
Manyetik Nanoparçacıkların Diğer Kullanım Alanları  
8. Bölüm
GÖZENEKLİ FONKSİYONEL YAPILAR
Mezogözenekli Silika (MPS) Yapılar  
Yüzey İşlevsel Yapıların Hazırlanmasında Kullanılan Yöntemler  
Sabitleme (immobilization) Yöntemleri  
Fiziksel Adsorpsiyon ile Sabitleme  
İyonik (Elektrostatik) Etkileşim  
Kovalent Bağlanma  
Histidin-Metal Koordinasyonu ile Sabitleme  
Çapraz Bağlanma  
Kararlılığın Artırılması  
9. Bölüm
AKILLI POLİMERLER
Onarılabilir Polimerler  
Tersinir Sistemler  
Kovalent Sistemler  
Tiyol Temelli Polimerler  
N-O Temelli Polimerler  
Selenyum İçeren Polimerler  
Dinamik Kovalent Geçişler  
Foto-Dimerleşme Temelli Polimerler  
Kovalent Olmayan Sistemler  
Hidrojen Bağlı Polimerler  
Metal-Ligand Koordinasyon Polimerleri  
Konakçı-Konuk Polimerler  
İyonomerler  
Biyolojik Polimerler  
Hibrit Kovalent ve Kovalent Olmayan Sistemler  
Tersinmez Sistemler  
Kompozit Sistemler “Akıllı Malzemeler”  
Dışarıdan Uyarılan Onarma Sistemleri  
Özerk (Autonomous) Onarım Sistemleri  
Karbon Nanotüpler  
Kendini Onarabilen Zarlar (Membranlar)  
10. Bölüm
SIVI KRİSTAL POLİMERLER
Sıvı Kristaller  
Genel Bilgiler  
Sıvı Kristal Fazlar  
Kolesterik Fazlarda Yapılanmalar  
Sıvı Kristallerin Uygulamaları  
Terminolojik Tanımlamalar  
Fazlar  
Sıvı Kristal Polimer (LCP)  
Sıvı Kristal Polimerler  
Sıvı Kristal Polimer Ağ yapılar  
Sıvı Kristal Elastomerler  
Sert Sıvı Kristal Polimer Ağ Yapılar  
Sıvı Kristal Jeller  
Sıvı Kristal Epoksi Reçineler  
11. Bölüm
BİYOPOLİMERLER
Biyopolimerler  
Petrol Kaynaklı Biyobozunur Polimerler  
Katkı Maddeli Polimerler  
Hidrolize Olabilen Sentetik Polimerler  
Aromatik Kopoliester  
Yenilenebilir Kaynaklardan Biyobozunur Polimerlerin Eldesi  
Agro-Polimerler  
Proteinler  
Hayvansal Kaynaklı Proteinler  
Bitkisel Kaynaklı Proteinler  
Polisakkaritler  
Bakteriyel Polimerler  
Bakteriyel Polimerlerin Modifikasyonu  
Biyobozunma Mekanizması  
Çevresel Uyarı ve Biyo-Malzeme Modülleme  
pH Duyarlı Malzemeler  
Sıcaklık- Duyarlı Malzemeler  
UCST Polimerler  
Dış Uyarı Özellikli Biyomalzeme Modülasyonu  
Magnetik Tetikleyiciler, Manyeto-Duyarlı Polimerler  
Kavramlar Dizini  
 


Clair Sawyer
Mayıs 2020
100.00 TL
Sepete Ekle
Zeki Tez
Mart 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
John E. McMurry
Ocak 2020
64.00 TL
Sepete Ekle
George Nicola ...
Mart 2019
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR VE POLİMERİZASYON ÇEŞİTLERİ
Genel Tanımlar  
Polimerlerin Sınıflandırılması ve Polimerizasyon  
Polimerin Bileşenleri ve Yapısı  
Polimerleşme Mekanizmaları  
Polimerlerin Yapısı  
Birincil Bağlar  
İkincil Bağlar  
Polimerlerde Konfigürasyon ve Konformasyon  
Polimerik Yapının Kristallenmeye Etkisi  
Polimerlerde Isıl Geçişler  
Polimerlerin Uygulamaları  
Polimerlerin Karakteristik Özellikleri  
Polimerlerin İsimlendirilmesi  
Temel İsimlendirme Kuralları  
Yapı Temelli İsimlendirme  
Kopolimerlerin İsimlendirilmesi  
Polimerik Ağ Yapıya Göre İsimlendirme  
CAS (Chemical Abstract Service) İsimlendirmesi  
2. Bölüm
FONKSİYONEL POLİMERLER
Fonksiyonel Polimerler  
Fonksiyonel Polimerlerin Tanımı  
Tanımlar  
Tarihçesi  
Fonksiyonel Polimerlerin Sentezi  
Genel Yöntemler  
Kontrollü Polimerleşme Tepkimeleri  
Anyonik Polimerleşme  
Atom Transfer Radikal Polimerleşmesi (ATRP)  
ATRP Bileşenleri  
ATRP Değişkenleri  
RAFT Polimerleşmesi ve Diğer Yöntemler  
İyot Transfer Polimerleşmesi (ITP)  
Selenyum-Merkezli Radikal Polimerleşmesi  
Tellürit (TERP) Polimerleşmesi  
Telekhelik “Uç Fonksiyonel” Polimerler  
Telekhelik Polimerlerin Hazırlanması  
İleri Polimerleşme Tepkimeleri  
Tiyol-En Katılma Tepkimesi  
Diğer Tiyol Tepkimeleri  
Epoksit, Anhidrit, Oksazolin ve İzosiyanat Tepkimeleri  
Aktif Esterler ve Post Polimerleşme  
Tiyol-Disülfit Değişim Tepkimeleri ve Post Polimerleşme  
Diels-Alder Tepkimeri ve Post Polimerleşme  
Michael Katılma Tepkimeleri ve Post Polimerleşme  
Azit-Alkin Siklokatılma (Klik) Tepkimeleri ve Postpolimerleşme  
Keton ve Aldehit Gruplarının Post Polimerleşme Tepkimelerinde Kullanımı  
Diğer Post Polimerleşme Tepkimeleri  
Kovalent ve Ortogonal Çoklu Fonksiyonlandırma Tepkimeleri  
Katyonik Yüzey Polimerleri ve Ozonloma ile İşlevselleştirme  
Polimer Sentezinde Ozon Kullanılması ve Telekhelik Oligomer Blok Kopolimerlerin Sentezi  
Alkollerin Aldehit Gruplarına Yükseltgenmesi  
Birimsel Sentez ile Blok Kopolimerlerin Hazırlanması  
Supramoleküler Yaklaşımla İşlevsel Yapıların Hazırlanması  
Retrosentetik Sentez Yöntemleri  
REO (Kuvvetli-Etkin ve Ortogonal) Kimya ile Polimerlerin Sentezleri  
Zincir Uçları Fonksiyonel Homo- ve Kopolimerler  
Fonksiyonlaştırma Yöntemleri  
Başlatıcı Teknikleri  
Aşı ve Blok-Aşı Kopolimerler  
Yıldız Polimerler  
Dallanmış Sistemler  
Çok Dallı Polimerlerin Sentezlenmesi  
Dendritik Polimerler  
Dendronize Polimerler  
Dendrimerlerin Fonksiyonel Hale Getirilmesi  
Uç Grupların Çift İşlevsel Hale Getirilmesi  
Fonksiyonel Dendrimerler ve Özellikleri  
Foto-Aktif Dendrimerler  
Lüminesans Dendrimer  
Konakçı-Konuk Kimyası ve Dendrimerler  
İlaç Taşıyıcı Sistemler  
Çok Dallı Polimerlerin Aşılanması ve Çoklu Yüzey Fonksiyonlaştırma  
Basamaklı Polimerleşme Tepkimesinin Zincir Büyüme Tepkimesine Dönüştürülmesi  
Sübstitiüent Etkisinin Değiştirilmesi ile Zincir Büyüme Kondenzasyon Polimerleşmesi  
Katalitik Transfer Kondenzasyon Polimerleşmesi  
Çift Fazlı Sistem  
Halka Açılma Polimerleşmesi (ROP)  
ROMP Mekanizması  
Radikalik Halka Açılma Polimerleşmesi  
Anyonik Halka Açılma Polimerleşmesi (AROP)  
Katyonik Halka Açılma Polimerleşmesi (CROP)  
Halka Açılma Metatez Polimerleşmesi (ROMP)  
ROMP ile Elde Edilen Fonksiyonel Polimerler  
3. Bölüm
İLETKEN POLİMERLER
İletken Polimerler  
Eşlenik (Konjüge) İletken Polimerler  
Dopingleme  
Eşlenik Polimerlerde “Eg” Değerinin (Bant Boşluğu “Eg”) Kontrolü  
Kromizm  
Fotokromizm  
İkili Anahtarlama ve Kromizm  
Yük Taşıyıcı (Transfer) Polimerleri  
Polimerik Yük Taşıyıcı Kompleksler  
İyonik İletken Polimerler  
Polimer Elektrolitler  
İletken Dolgulu Polimer  
Eşlenik İletken Polimer Dolgulu Polimerler  
Fotovoltaik ve LED  
Küçük Moleküllü Fotovoltaik Hücreler (OPV)  
Mikroyapı Optimizasyon Teknikleri  
Katı Hal Isıl İşlemi  
Çözücü Tavlaması (Solvent Annealing)  
Organik Madde İlavesi  
Birleşik (Tandem) Organik Güneş Hücresi  
Organik Güneş Hücrelerinde (fotovoltaik) “Düşük Bant Aralığına Sahip Polimerler Kullanılması”  
Önemli Parametreler  
Çalışma Prensibi  
Yüklerin Elektrotlarda Birikmesi  
Eşlenik Çözünür Polimerlerin Sentezi  
Poliasetilen Türevleri  
Poli (p-Fenilen Vinilen), PPV, Türevleri  
Politiyofen  
Kopolimer Oluşumu  
Gelişigüzel Kopolimerleşme  
Blok ve Aşı Kopolimerler  
Poli (3,4-Alkilenoksitiyofen) Temelli Polimerler  
4. Bölüm
MEMBRANLAR VE UYGULAMALARI
Membran Tanım ve Tarihçesi  
Membran Şekilleri ve Akış Geometrileri  
Membran İşlemleri ve Ayrıştırma Mekanizmaları  
Fonksiyonel Polimerik Membranlar  
Sentetik Membranlar  
Polimerik Membran Hazırlama ve Yapıları  
Polimerik Membranların Sentezi  
İleri Polimerlerin Bariyer Yapılarının Yeni Teknolojiler Kullanılarak Geliştirilmesi  
Yakıt Pilleri ve Elektrolit Membranlar (PEM)  
PEM Yapıların Sentezi  
Membran Yapıların Özelliklerinin İyileştirilmesi  
Akıllı Membranlar  
5. Bölüm
HİBRİT MALZEMELER
Hibrit Organik-İnorganik Malzemeler  
Hibrit Kompozit Malzemeler  
Nanokompozitler  
İnorganik-Organik Hibritler  
Fonsiyonelliğin Hibritleşmesi  
Ara Yüz Etkileşimin Etkili Olduğu Malzemeler  
Etkileşim Mekanizması ve Hibrit Oluşmasındaki Yeri  
Hibrit Malzemelerin Hazırlanması  
Yapı Blokları Kullanılarak Sentez  
In Situ Bileşenlerin Oluşması  
6. Bölüm
SOL-JEL KİMYASI
Sol-Jel  
Sol-Jel Kimyasındaki Gelişmeler  
Sol-Jel Kimyası  
Sol-Jel Mikro Kapsülleme  
Silika Parçacıkların w/o Emülsiyonlardan Hazırlanması  
Silika Parçacıkların o/w Sistemlerinde Hazırlanması  
Sürfaktan Kullanılmadan Hazırlanan Mikro Parçacıklar  
7. Bölüm
MANYETİK POLİMERLER
Manyetik Polimerler  
Manyetizma  
Organik Manyetler  
Polimerik Manyetler  
Post-Polimerleşme ve Poliradikallerin Oluşturulması  
Manyetik Nano Parçacıklar: Sentez ve Yüzey Modifikasyonu  
Manyetik Biyokatalizörler  
İki Fonksiyonlu Manyetik Nanoparçacıklar  
Manyetik Nanoparçacıkların Diğer Kullanım Alanları  
8. Bölüm
GÖZENEKLİ FONKSİYONEL YAPILAR
Mezogözenekli Silika (MPS) Yapılar  
Yüzey İşlevsel Yapıların Hazırlanmasında Kullanılan Yöntemler  
Sabitleme (immobilization) Yöntemleri  
Fiziksel Adsorpsiyon ile Sabitleme  
İyonik (Elektrostatik) Etkileşim  
Kovalent Bağlanma  
Histidin-Metal Koordinasyonu ile Sabitleme  
Çapraz Bağlanma  
Kararlılığın Artırılması  
9. Bölüm
AKILLI POLİMERLER
Onarılabilir Polimerler  
Tersinir Sistemler  
Kovalent Sistemler  
Tiyol Temelli Polimerler  
N-O Temelli Polimerler  
Selenyum İçeren Polimerler  
Dinamik Kovalent Geçişler  
Foto-Dimerleşme Temelli Polimerler  
Kovalent Olmayan Sistemler  
Hidrojen Bağlı Polimerler  
Metal-Ligand Koordinasyon Polimerleri  
Konakçı-Konuk Polimerler  
İyonomerler  
Biyolojik Polimerler  
Hibrit Kovalent ve Kovalent Olmayan Sistemler  
Tersinmez Sistemler  
Kompozit Sistemler “Akıllı Malzemeler”  
Dışarıdan Uyarılan Onarma Sistemleri  
Özerk (Autonomous) Onarım Sistemleri  
Karbon Nanotüpler  
Kendini Onarabilen Zarlar (Membranlar)  
10. Bölüm
SIVI KRİSTAL POLİMERLER
Sıvı Kristaller  
Genel Bilgiler  
Sıvı Kristal Fazlar  
Kolesterik Fazlarda Yapılanmalar  
Sıvı Kristallerin Uygulamaları  
Terminolojik Tanımlamalar  
Fazlar  
Sıvı Kristal Polimer (LCP)  
Sıvı Kristal Polimerler  
Sıvı Kristal Polimer Ağ yapılar  
Sıvı Kristal Elastomerler  
Sert Sıvı Kristal Polimer Ağ Yapılar  
Sıvı Kristal Jeller  
Sıvı Kristal Epoksi Reçineler  
11. Bölüm
BİYOPOLİMERLER
Biyopolimerler  
Petrol Kaynaklı Biyobozunur Polimerler  
Katkı Maddeli Polimerler  
Hidrolize Olabilen Sentetik Polimerler  
Aromatik Kopoliester  
Yenilenebilir Kaynaklardan Biyobozunur Polimerlerin Eldesi  
Agro-Polimerler  
Proteinler  
Hayvansal Kaynaklı Proteinler  
Bitkisel Kaynaklı Proteinler  
Polisakkaritler  
Bakteriyel Polimerler  
Bakteriyel Polimerlerin Modifikasyonu  
Biyobozunma Mekanizması  
Çevresel Uyarı ve Biyo-Malzeme Modülleme  
pH Duyarlı Malzemeler  
Sıcaklık- Duyarlı Malzemeler  
UCST Polimerler  
Dış Uyarı Özellikli Biyomalzeme Modülasyonu  
Magnetik Tetikleyiciler, Manyeto-Duyarlı Polimerler  
Kavramlar Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020