Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – (LMD–4)
Türk Medeni Kanunu
 (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan)
Ocak 2019 / 9. Baskı / 360 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 44.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Ocak 2017 37.00 TL 9.90 TL (%74)Sepete Ekle
 6. Eylül 2016 32.50 TL 9.90 TL (%70)Sepete Ekle
   

Libra Mevzuat Dizisi, üç temel kanunun kökten değişmesi sonucunda okuyucularımızın kaynak ihtiyacını karşılamak üzere 2011 yılında oluşturulmuştu. Daha sonra yine okuyucularımızdan gelen yoğun talep üzerine yayın kurulumuz dizinin diğer temel kanunları da kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdi. Bu çerçevede ilk olarak hazırladığımız Türk Medeni Kanunu kitabımızı sizlerin faydasına sunuyoruz.

Bu kitap, sadece klasik bir TMK mevzuatı derlemesi olarak hazırlanmadı. Kitapta klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde;

• Uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli hususlara dair bilgi notlarına,
• HMK'da Türk Medeni Kanununu ilgilendiren usul değişikliklerine,
• İsviçre Medeni Kanununun karşılık maddelerine,
• Maddelerle ilgili çıkmış İçtihadı Birleştirme Kararlarına,
• Zengin bir kavram dizinine yer verildi.

Kitapta ayrıca, okuyucularımızın Libra Mevzuat Dizisinin diğer kitaplarından alışık olduğu tasarım öğeleri korunarak, kitabın pratik ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi de amaçlanmıştır.

Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitap, her basımda yenilenerek en doğru ve güncel içeriği sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemektedir.

Kitapta aşağıdaki mevzuata yer verilmiştir;

• Türk Medeni Kanunu
• Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
• Tapu Kanunu
• Tapu Sicili Tüzüğü
• Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
• Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

Konu Başlıkları
İçtihadı Birleştirme Kararları
Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemleri
Kavram Dizini
Barkod: 9789750252709
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Kısaltmalar  37
BAŞLANGIÇ
A. Hukukun uygulanması ve kaynakları  39
B. Hukukî ilişkilerin kapsamı  40
I. Dürüst davranma  40
II. İyiniyet  41
III. Hâkimin takdir yetkisi  42
C. Genel nitelikli hükümler  42
D. İspat kuralları  42
I. İspat yükü  42
II. Resmî belgelerle ispat  43
BİRİNCİ KİTAP
Kişiler Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Gerçek Kişiler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kişilik
A. Genel olarak  45
I. Hak ehliyeti  45
II. Fiil ehliyeti  45
1. Kapsamı  45
2. Koşulları  45
a. Genel olarak  45
b. Erginlik  45
c. Ergin kılınma  46
d. Ayırt etme gücü  46
III. Fiil ehliyetsizliği  46
1. Genel olarak  46
2. Ayırt etme gücünün bulunmaması  46
3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar  47
IV. Hısımlık  47
1. Kan hısımlığı  47
2. Kayın hısımlığı  47
V. Yerleşim yeri  47
1. Tanım  47
2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri  47
3. Yasal yerleşim yeri  48
4. Kurumlarda bulunma  48
B. Kişiliğin korunması  48
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı  48
II. Saldırıya karşı  48
1. İlke  48
2. Davalar  49
III. Ad üzerindeki hak  49
1. Adın korunması  49
2. Adın değiştirilmesi  49
C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu  50
I. Doğum ve ölüm  50
II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı  50
1. İspat yükü  50
2. İspat araçları  50
a. Genel olarak  50
b. Ölüm karinesi  50
III. Gaiplik kararı  50
1. Genel olarak  50
2. Yargılama usulü  51
3. İstemin düşmesi  51
4. Hükmü  51
İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Durum Sicili
A. Genel olarak  52
I. Sicil  52
II. Görevliler  52
III. Sorumluluk  52
IV. Düzeltme  52
1. Genel olarak  52
2. Cinsiyet değişikliğinde  53
B. Doğum kütüğü  53
I. Bildirme  53
II. Doğum kütüğünde değişiklikler  53
C. Ölüm kütüğü  54
I. Ölümün bildirilmesi  54
II. Cesedi bulunamayan kişi  54
III. Gaiplik kararı  54
IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi  54
İKİNCİ KISIM
Tüzel Kişiler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A. Tüzel kişilik  55
B. Hak ehliyeti  55
C. Fiil ehliyeti  55
I. Koşulu  55
II. Kullanılması  56
D. Yerleşim yeri  56
E. Kişiliğin sona ermesi  56
I. Sınırlı devam etme  56
II. Malvarlığının tasfiyesi  56
III. Malvarlığının özgülenmesi  56
F. Saklı hükümler  56
İKİNCİ BÖLÜM
Dernekler
A. Kuruluşu  57
I. Tanımı  57
II. Dernek kurma hakkı  57
III. Tüzük  57
IV. Tüzel kişiliğin kazanılması  57
1. Kazanma anı  57
2. İnceleme  58
3. Dernek tüzüğünün ilânı  58
4. İlk genel kurul toplantısı  58
B. Üyelik  58
I. Kazanılması  58
1. Kural  58
2. Koşulları  59
II. Sona ermesi  59
1. Kendiliğinden  59
2. Çıkma ile  59
3. Çıkarılma ile  59
III. Kapsamı  59
1. Üyelerin hakları  59
a. Eşitlik ilkesi  59
b. Oy hakkı  60
2. Üyelerin yükümlülükleri  60
a. Ödenti verme borcu  60
b. Diğer yükümlülükler  60
C. Organlar  60
I. Genel olarak  60
II. Genel kurul  60
1. Niteliği ve oluşumu  60
2. Toplanması  60
a. Olağan toplantı  60
b. Olağanüstü toplantı  61
c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar  61
3. Toplantıya çağrı  61
4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı  61
5. Toplantı usulü  61
6. Genel kurulun görev ve yetkileri  62
7. Genel kurul kararları  62
a. Karar yeter sayısı  62
b. Oy hakkından yoksunluk  62
c. Kararın iptali  62
III. Yönetim kurulu  62
1. Oluşumu  62
2. Görevleri  63
IV. Denetim kurulu  63
D. Sona erme  63
I. Kendiliğinden  63
II. Genel kurul kararı ile  63
III. Mahkeme kararı ile  63
E. Derneklerin faaliyetleri  64
I. Genel olarak  64
II. Uluslararası faaliyet  64
1. Faaliyet serbestliği  64
2. Yabancı dernekler  64
III. Yabancıların dernek kurma hakkı  64
F. Derneklerin örgütlenmesi  65
I. Şube açmaları  65
1. Kuruluşu  65
2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler  65
II. Üst kuruluşlar kurmaları  65
1. Federasyon  65
2. Konfederasyon  65
3. Ortak hükümler  66
G. Dernek gelirleri  66
H. Saklı hükümler  66
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakıflar
A. Kuruluşu  67
I. Tanımı  67
II. Kuruluş şekli  67
III. Temyiz ve iptal  67
IV. Tescil ve ilân  68
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk  68
B. Vakıf senedi  68
I. İçeriği  68
II. Noksanlıklar  68
C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı  69
D. Vakfın örgütü  69
I. Genel olarak  69
II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı  69
E. Denetim  69
F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi  70
I. Yönetimin değiştirilmesi  70
II. Amacın ve malların değiştirilmesi  70
G. Yıllık rapor  70
H. Faaliyetten geçici alıkoyma  70
İ. Vakfın sona ermesi  71
J. Diğer hükümler  71
İKİNCİ KİTAP
Aile Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Evlilik Hukuku
BİRİNCİ BÖLÜM
Evlenme
BİRİNCİ AYIRIM
Nişanlılık
A. Nişanlanma  73
B. Nişanlılığın hükümleri  73
I. Dava hakkının bulunmaması  73
II. Nişanın bozulmasının sonuçları  73
1. Maddî tazminat  73
2. Manevî tazminat  74
III. Hediyelerin geri verilmesi  74
IV. Zamanaşımı  74
İKİNCİ AYIRIM – Evlenme Ehliyeti ve Engelleri
A. Ehliyetin koşulları  75
I. Yaş  75
II. Ayırt etme gücü  75
III. Yasal temsilcinin izni  75
1. Küçükler hakkında  75
2. Kısıtlılar hakkında  75
3. Mahkemeye başvurma  76
B. Evlenme engelleri  76
I. Hısımlık  76
II. Önceki evlilik  76
1. Sona erdiğinin ispatı  76
a. Genel olarak  76
b. Gaiplik durumunda  76
2. Kadın için bekleme süresi  77
III. Akıl hastalığı  77
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evlenme Başvurusu ve Töreni
A. Başvuru  78
I. Başvuru makamı  78
II. Şekli  78
III. Belgeler  78
IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi  78
V. Redde itiraz ve yargılama usulü  78
B. Evlenme töreni ve tescil  79
I. Koşulları  79
1. Evlenme izni  79
2. Evlenmenin yapılamaması  79
II. Yapılışı  79
1. Tören yeri  79
2. Törenin şekli  79
3. Aile cüzdanı ve dinî tören  80
C. Yönetmelik  80
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Batıl Olan Evlenmeler
A. Mutlak butlan  81
I. Sebepleri  81
II. Dava açma görevi ve hakkı  81
III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması  81
B. Nisbî butlan  81
I. Eşlerin dava hakkı  81
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk  81
2. Yanılma  82
3. Aldatma  82
4. Korkutma  82
5. Hak düşürücü süre  82
II. Yasal temsilcinin dava hakkı  82
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler  82
I. Bekleme süresine uymama  82
II. Şekil kurallarına uymama  83
D. Butlan kararı  83
I. Genel olarak  83
II. Sonuçları  83
1. Çocuklar yönünden  83
2. Eşler yönünden  83
E. Mirasçıların dava hakkı  84
F. Yetki ve yargılama usulü  84
İKİNCİ BÖLÜM
Boşanma
A. Boşanma sebepleri  85
I. Zina  85
II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış  85
III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme  85
IV. Terk  85
V. Akıl hastalığı  86
VI. Evlilik birliğinin sarsılması  86
B. Dava  86
I. Konusu  86
II. Yetki  86
III. Geçici önlemler  87
C. Karar  87
I. Boşanma veya ayrılık  87
II. Ayrılık süresi  87
III. Ayrılık süresinin bitimi  87
IV. Boşanan kadının kişisel durumu  87
V. Boşanmada tazminat ve nafaka  88
1. Maddî ve manevî tazminat  88
2. Yoksulluk nafakası  88
3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi  88
4. Yetki  88
5. Zamanaşımı  88
VI. Mal rejiminin tasfiyesi  89
1. Boşanma hâlinde  89
2. Ayrılık hâlinde  89
VII. Miras hakları  89
VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları  89
1. Hâkimin takdir yetkisi  89
2. Durumun değişmesi  90
D. Boşanmada yargılama usulü  90
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evliliğin Genel Hükümleri
A. Haklar ve yükümlülükler  91
I. Genel olarak  91
II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma  91
III. Kadının soyadı  91
B. Birliğin temsili  91
I. Eşlerin temsil yetkisi  91
II. Sorumluluk  92
III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması  92
IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi  92
C. Eşlerin meslek ve işi  92
D. Eşlerin hukukî işlemleri  92
I. Genel olarak  92
II. Aile konutu  92
E. Birliğin korunması  93
I. Genel olarak  93
II. Eşler birlikte yaşarken  93
III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi  93
IV. Borçlulara ait önlemler  94
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması  94
VI. Durumun değişmesi  94
VII. Yetki  94
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eşler Arasındaki Mal Rejimi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Yasal mal rejimi  95
B. Mal rejimi sözleşmesi  95
I. Sözleşmenin içeriği  95
II. Sözleşme ehliyeti  95
III. Sözleşmenin şekli  95
C. Olağanüstü mal rejimi  95
I. Eşlerden birinin istemi ile  95
1. Karar  95
2. Yetki  96
3. Mal ayrılığına geçişten dönme  96
II. Cebrî icra hâlinde  96
1. İflâsta  96
2. Hacizde  96
3. Eski rejime dönme  96
III. Önceki rejimin tasfiyesi  97
D. Alacaklıların korunması  97
E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki  97
F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi  97
G. Envanter  97
H. Eşler arasındaki borçlar  97
İKİNCİ AYIRIM
Edinilmiş Mallara Katılma
A. Mülkiyet  98
I. Kapsamı  98
II. Edinilmiş mallar  98
III. Kişisel mallar  98
1. Kanuna göre  98
2. Sözleşmeye göre  98
IV. İspat  99
B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf  99
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk  99
D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye  99
I. Sona erme anı  99
II. Malların geri alınması ve borçlar  99
1. Genel olarak  99
2. Değer artış payı  100
III. Eşlerin paylarının hesaplanması  100
1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması  100
2. Eklenecek değerler  100
3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme  100
4. Artık değer  101
IV. Değerin belirlenmesi  101
1. Sürüm değeri  101
2. Gelir değeri  101
a. Genel olarak  101
b. Özel hâller  101
3. Değerlendirme anı  102
V. Artık değere katılma  102
1. Kanuna göre  102
2. Sözleşmeye göre  102
a. Genel olarak  102
b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında  102
VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi  102
1. Ödeme ve ertelenmesi  102
2. Aile konutu ve ev eşyası  103
3. Üçüncü kişilere karşı dava  103
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Mal Ayrılığı
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf  104
B. Diğer hükümler  104
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Paylaşmalı Mal Ayrılığı
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf  105
I. Genel olarak  105
II. İspat  105
B. Borçlardan sorumluluk  105
C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye  105
I. Sona erme anı  105
II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi  105
1. Genel olarak  105
2. Katkıdan doğan hak  106
III. Aileye özgülenen mallar  106
1. Kural  106
2. Paylaşmaya aykırı davranışlar  106
3. Paylaştırma isteminin reddi  106
4. Paylaştırma yöntemi  106
IV. Aile konutu ve ev eşyası  107
1. İptal veya boşanma hâlinde  107
2. Ölüm hâlinde  107
BEŞİNCİ AYIRIM
Mal Ortaklığı
A. Mülkiyet  108
I. Kapsamı  108
II. Ortaklık malları  108
1. Genel mal ortaklığı  108
2. Sınırlı mal ortaklığı  108
a. Edinilmiş mallarda ortaklık  108
b. Diğer mal ortaklıkları  108
III. Kişisel mallar  108
IV. İspat  109
B. Yönetim ve tasarruf  109
I. Ortaklık mallarında  109
1. Olağan yönetim  109
2. Olağanüstü yönetim  109
3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası  109
4. Mirasın kabulü veya reddi  109
5. Sorumluluk ve yönetim giderleri  110
II. Kişisel mallar  110
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk  110
I. Ortaklık borçları  110
II. Kişisel borçlar  110
D. Eşler arasındaki borçlar  110
E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye  110
I. Sona erme anı  110
II. Kişisel mala ekleme  111
III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme  111
IV. Değer artış payı  111
V. Değer belirlenmesi  111
VI. Paylaşma  111
1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde  111
2. Diğer hâllerde  112
VII. Paylaşma usulü  112
1. Kişisel mallar  112
2. Aile konutu ve ev eşyası  112
3. Diğer malvarlığı değerleri  112
4. Diğer paylaşma kuralları  112
İKİNCİ KISIM
Hısımlık
BİRİNCİ BÖLÜM
Soybağının Kurulması
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Genel olarak soybağının kurulması  113
B. Davada yetki ve yargılama usulü  113
I. Yetki  113
II. Yargılama usulü  113
İKİNCİ AYIRIM
Kocanın Babalığı
A. Babalık Karinesi  114
B. Soybağının reddi  114
I. Dava hakkı  114
II. İspat  114
1. Evlilik içinde ana rahmine düşme  114
2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme  114
III. Hak düşürücü süreler  114
C. Karinelerin çakışması  115
D. Diğer ilgililerin dava hakkı  115
E. Sonradan evlenme  115
I. Koşulu  115
II. Bildirim  115
III. İtiraz ve iptal  115
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Tanıma ve Babalık Hükmü
A. Tanıma  116
I. Koşulları ve şekli  116
II. Bildirim  116
III. İptal davası  116
1. Tanıyanın dava hakkı  116
2. İlgililerin dava hakkı  116
a. Genel olarak  116
b. İspat yükü  116
3. Hak düşürücü süreler  117
B. Babalık hükmü  117
I. Dava hakkı  117
II. Karine  117
III. Hak düşürücü süreler  118
IV. Ananın malî hakları  118
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Evlât Edinme
A. Küçüklerin evlât edinilmesi  119
I. Genel koşulları  119
II. Birlikte evlât edinme  119
III. Tek başına evlât edinme  119
IV. Küçüğün rızası ve yaşı  119
V. Ana ve babanın rızası  120
1. Şekil  120
2. Zamanı  120
3. Rızanın aranmaması  120
a. Koşulları  120
b. Karar  120
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi  120
C. Hükümleri  121
D. Şekil ve usul  121
I. Genel olarak  121
II. Araştırma  122
E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması  122
I. Sebepleri  122
1. Rızanın bulunmaması  122
2. Diğer noksanlıklar  122
II. Hak düşürücü süre  122
F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık  122
BEŞİNCİ AYIRIM
Soybağının Hükümleri
A. Soyadı  123
B. Karşılıklı yükümlülükler  123
C. Çocuk ile kişisel ilişki  123
I. Ana ve baba ile  123
1. Kural  123
2. Sınırları  123
II. Üçüncü kişiler ile  123
III. Yetki  124
D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama  124
I. Kapsamı  124
II. Süresi  124
III. Dava hakkı  124
IV. Nafaka miktarının takdiri  125
V. Durumun değişmesi  125
VI. Geçici önlemler  125
1. Genel olarak  125
2. Babalığın tespitinden önce  125
VII. Güvence verilmesi  125
ALTINCI AYIRIM
Velâyet
A. Genel olarak  126
I. Koşullar  126
II. Ana ve baba evli ise  126
III. Ana ve baba evli değilse  126
IV. Üvey çocuklar  126
B. Velâyetin kapsamı  126
I. Genel olarak  126
II. Eğitim  127
III. Dinî eğitim  127
IV. Çocuğun temsil edilmesi  127
V. Çocuğun fiil ehliyeti  127
VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi  127
VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler  127
C. Çocuğun korunması  128
I. Koruma önlemleri  128
II. Çocukların yerleştirilmesi  128
III. Velâyetin kaldırılması  128
1. Genel olarak  128
2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde  128
3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri  129
IV. Durumun değişmesi  129
YEDİNCİ AYIRIM
Çocuk Malları
A. Yönetim  130
I. Genel olarak  130
II. Evlilik sona erince  130
B. Kullanma hakkı  130
C. Gelirlerin sarfı  130
D. Çocuk mallarının kısmen sarfı  130
E. Çocuğun serbest malları  131
I. Kazandırmalar  131
II. Saklı pay  131
III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç  131
F. Çocuk mallarının korunması  131
I. Önlemler  131
II. Yönetimin ana ve babadan alınması  131
G. Yönetimin sona ermesi  132
I. Malların devri  132
II. Ana ve babanın sorumluluğu  132
İKİNCİ BÖLÜM
Aile
BİRİNCİ AYIRIM
Nafaka Yükümlülüğü
A. Nafaka yükümlüleri  133
B. Dava hakkı  133
C. Korunmaya muhtaç kişiler  133
İKİNCİ AYIRIM
Ev Düzeni
A. Koşulları  134
B. Hükümleri  134
I. Ev düzeni ve gözetim  134
II. Sorumluluk  134
III. Altsoyun denkleştirme alacağı  134
1. Koşulları  134
2. İstenmesi  135
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Aile Malları
A. Aile vakfı  136
B. Aile malları ortaklığı  136
I. Oluşumu  136
1. Koşulları  136
2. Şekil  136
II. Süre  136
III. Hükmü  136
1. Elbirliği ile işletme  136
2. Yönetim ve temsil  137
a. Genel olarak  137
b. Yöneticinin yetkisi  137
3. Ortak mallar ve kişisel mallar  137
IV. Ortaklığın sona ermesi  137
1. Sebepleri  137
2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme  137
3. Ölüm  138
4. Paylaşma kuralları  138
V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı  138
1. Konusu  138
2. Özel sona erdirme sebepleri  138
C. Aile yurdu  138
I. Genel olarak  138
II. Kurulması  139
1. Koşulları  139
2. Usul ve şekil  139
a. İlân  139
b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması  139
c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi  139
III. Sonuçları  139
1. Tasarruf hakkının sınırlanması  139
2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması  140
3. Malikin ödemede acze düşmesi  140
IV. Sona ermesi  140
1. Malikin ölümü hâlinde  140
2. Malikin sağlığında  140
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vesayet
BİRİNCİ BÖLÜM
Vesayet Düzeni
BİRİNCİ AYIRIM
Vesayet Organları
A. Genel olarak  141
B. Vesayet daireleri  141
I. Kamu vesayeti  141
II. Özel vesayet  141
1. Koşulları  141
2. Kurulması  141
3. Aile meclisi  141
4. Güvence  142
5. Sona ermesi  142
C. Vasi ve kayyım  142
İKİNCİ AYIRIM
Vesayeti Gerektiren Hâller
A. Küçüklük  143
B. Kısıtlama  143
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı  143
II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim  143
III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza  143
IV. İstek üzerine  143
C. Usul  144
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu  144
II. İlân  144
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Yetki
A. Vesayet işlerinde yetki  145
B. Yerleşim yerinin değişmesi  145
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Vasinin Atanması
A. Koşulları  146
I. Genel olarak  146
II. Eşin ve hısımların önceliği  146
III. İlgililerin isteği  146
IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü  146
V. Vasilikten kaçınma sebepleri  146
VI. Vasiliğe engel olan sebepler  147
B. Atama usulü  147
I. Vasinin atanması  147
II. Geçici önlemler  147
III. Tebliğ ve ilân  147
IV. Kaçınma ve itiraz  147
1. Usul  147
2. Geçici görev  148
3. Karar  148
V. Görevin verilmesi  148
BEŞİNCİ AYIRIM
Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık
A. Kayyımlığı gerektiren hâller  149
I. Temsil  149
II. Yönetim  149
1. Kanun gereği  149
2. İstek üzerine  149
B. Yasal danışmanlık  150
C. Yetki  150
D. Usul  150
ALTINCI AYIRIM
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması
A. Koşulları  151
B. Yetki  151
C. Bildirim yükümlülüğü  151
D. İtiraz  151
E. Usul  152
I. Genel olarak  152
II. Yargılama usulü  152
İKİNCİ BÖLÜM
Vesayetin Yürütülmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Vasinin Görevleri
A. Göreve başlama  153
I. Defter tutma  153
II. Değerli şeylerin saklanması  153
III. Taşınırların satılması  153
IV. Paraların yatırılması  153
1. Yatırma zorunluluğu  153
2. Yatırımların dönüştürülmesi  154
V. Ticarî ve sınaî işletmeler  154
VI. Taşınmazların satılması  154
B. Özen ve temsil  154
I. Kişiye özen  154
1. Küçüklerde  154
a. Genel olarak  154
b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması  154
2. Kısıtlılarda  155
II. Temsil  155
1. Genel olarak  155
2. Yasak işlemler  155
3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması  155
4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler  155
a. Vasinin rızası  155
b. Onamamanın sonucu  156
5. Meslek veya sanat  156
C. Malvarlığının yönetilmesi  156
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü  156
II. Serbest mallar  156
D. Görevin süresi  156
E. Vasinin ücreti  156
İKİNCİ AYIRIM
Kayyımın Görevleri
A. Kayyımın konumu  157
B. Kayyımlığın kapsamı  157
I. Belli bir iş  157
II. Malvarlığının yönetimi  157
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Vesayet Dairelerinin Görevleri
A. Şikâyet ve itiraz  158
B. İzin  158
I. Vesayet makamından  158
II. Denetim makamından  159
C. Rapor ve hesapların incelenmesi  159
D. İznin bulunmaması  159
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Vesayet Organlarının Sorumluluğu
A. Özen yükümü  160
B. Vasinin sorumluluğu  160
C. Devletin sorumluluğu  160
D. Görev ve yetki  160
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vesayetin Sona Ermesi
BİRİNCİ AYIRIM
Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi
A. Küçüklerde  161
B. Hükümlülerde  161
C. Diğer kısıtlılarda  161
I. Kaldırılması  161
II. Usulü  161
1. İlân  161
2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında  161
3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde  162
4. İstek üzerine kısıtlamada  162
D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta  162
I. Genel olarak  162
II. İlân  162
İKİNCİ AYIRIM
Vasilik Görevinin Sona Ermesi
A. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi ve Ölüm  163
B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması  163
I. Sürenin dolması  163
II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması  163
III. Göreve devam zorunluluğu  163
C. Görevden alınma  163
I. Sebepleri  163
II. Usulü  164
1. İstek üzerine veya re’sen  164
2. Araştırma ve uyarı  164
3. Geçici önlemler  164
4. Diğer önlemler  164
5. İtiraz  164
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları
A. Kesin Hesap ve Malvarlığının Teslimi  165
B. Rapor ve hesabın incelenmesi  165
C. Vasinin görevine son verilmesi  165
D. Sorumluluk davasında zamanaşımı  165
I. Olağan zamanaşımı  165
II. Olağanüstü zamanaşımı  166
E. Vesayet altındaki kişinin alacağı  166
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Miras Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Mirasçılar
BİRİNCİ BÖLÜM
Yasal Mirasçılar
A. Kan hısımları  167
I. Altsoy  167
II. Ana ve baba  167
III. Büyük ana ve büyük baba  167
IV. Evlilik dışı hısımlar  168
B. Sağ kalan eş  168
C. Evlâtlık  168
D. Devlet  168
İKİNCİ BÖLÜM
Ölüme Bağlı Tasarruflar
BİRİNCİ AYIRIM
Tasarruf Ehliyeti
A. Ehliyet  169
I. Vasiyette  169
II. Miras sözleşmesinde  169
B. İrade sakatlığı  169
İKİNCİ AYIRIM
Tasarruf Özgürlüğü
A. Tasarruf edilebilir kısım  170
I. Kapsamı  170
II. Saklı pay  170
III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı  170
1. Borçların indirilmesi  170
2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar  170
3. Sigorta alacakları  171
B. Mirasçılıktan çıkarma  171
I. Sebepleri  171
II. Hükümleri  171
III. İspat yükü  171
IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma  171
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri
A. Genel olarak  172
B. Koşullar ve yüklemeler  172
C. Mirasçı atama  172
D. Belirli mal bırakma  172
I. Konusu  172
II. Teslim borcu  173
III. Tereke ile ilgisi  173
E. Yedek mirasçı atama  173
F. Artmirasçı atama  173
I. Belirlenmesi  173
II. Artmirasçıya geçiş  173
III. Güvence  174
IV. Hükümleri  174
1. Önmirasçı hakkında  174
2. Artmirasçı hakkında  174
G. Vakıf  174
H. Miras sözleşmeleri  174
I. Olumlu miras sözleşmesi  174
II. Mirastan feragat sözleşmesi  175
1. Kapsamı  175
2. Hükümden düşmesi  175
3. Tereke alacaklılarının hakları  175
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri
A. Vasiyet  176
I. Şekilleri  176
1. Genel olarak  176
2. Resmî vasiyetname  176
a. Düzenlenmesi  176
b. Memurun işlevi  176
c. Tanıkların katılması  176
d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenleme  177
e. Düzenlemeye katılma yasağı  177
f. Vasiyetnamenin saklanması  177
3. El yazılı vasiyetname  177
4. Sözlü vasiyet  178
a. Son arzuları anlatma  178
b. Belgeleme  178
c. Hükümden düşme  178
II. Vasiyetten dönme  178
1. Yeni vasiyetname ile  178
2. Yok etme ile  179
3. Sonraki tasarruflar  179
B. Miras sözleşmesi  179
I. Şekli  179
II. Ortadan kaldırılması  179
1. Sağlararasında  179
a. Sözleşme veya vasiyetname ile  179
b. Sözleşmeden dönme yolu ile  180
2. Mirasbırakandan önce ölme  180
C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması  180
BEŞİNCİ AYIRIM
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
A. Atanması  181
I. Atanma ve ehliyet  181
II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi  181
B. Görev ve yetkileri  181
I. Genel olarak  181
II. Tereke malları üzerinde tasarruf  182
C. Görevin sona ermesi  182
D. Denetlenmesi  182
E. Sorumluluğu  182
ALTINCI AYIRIM
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi
A. İptal davası  183
I. Sebepleri  183
II. Dava hakkı  183
III. Hak düşürücü süreler  183
B. Tenkis davası  184
I. Koşulları  184
1. Genel olarak  184
2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar  184
3. Mirasçının alacaklılarının hakları  184
II. Hükümleri  184
1. Genel olarak  184
2. Bölünmez mal vasiyetinde  185
3. Sağlararası kazandırmalar  185
a. Tenkise tâbi kazandırmalar  185
b. Geri verme borcu  186
4. Hayat sigortalarında  186
5. İntifa hakkı veya irat bakımından  186
6. Artmirasçı bakımından  186
III. Tenkiste sıra  187
IV. Hak düşürücü süreler  187
YEDİNCİ AYIRIM
Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda  188
B. Mirastan feragat durumunda  188
I. Tenkis  188
II. Geri verme  188
İKİNCİ KISIM
Mirasın Geçmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Mirasın Açılması
A. Açılma ve değerlendirme anı  189
B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme  189
C. Açılmanın hükümleri  189
I. Mirasa ehliyet  189
1. Hak ehliyeti  189
2. Mirastan yoksunluk  189
a. Sebepleri  189
b. Altsoya etkisi  190
II. Sağ olmak  190
1. Mirasçı olarak  190
2. Vasiyet alacaklısı olarak  190
3. Cenin  190
4. İleride doğacak çocuk  190
D. Gaiplik  190
I. Gaibin mirası  190
1. Güvence karşılığı teslim  190
2. Geri verme  191
II. Gaibe düşen miras  191
III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması  191
IV. Hazinenin istemi  191
İKİNCİ BÖLÜM
Mirasın Geçmesinin Sonuçları
BİRİNCİ AYIRIM
Koruma Önlemleri
A. Genel olarak  192
B. Defter tutma  192
C. Mühürleme  192
D. Terekenin resmen yönetilmesi  193
I. Genel olarak  193
II. Görev, temsil ve sorumluluk  193
III. Mirasçıların bilinmemesi  194
E. Vasiyetname ile ilgili işlemler  194
I. Teslim görevi ve alınacak önlemler  194
II. Vasiyetnamenin açılması  194
III. İlgililere tebliğ  194
IV. Mirasçılık belgesi  195
İKİNCİ AYIRIM
Mirasın Kazanılması
A. Kazanma  196
I. Mirasçılar tarafından  196
II. Vasiyet alacaklıları tarafından  196
1. İstem  196
2. Özel durumlar  197
3. Zamanaşımı  197
III. Alacaklıların durumu  197
IV. Tenkis ve geri isteme  197
B. Ret  197
I. Ret beyanı  197
1. Ret hakkı  197
2. Süre  198
a. Genel olarak  198
b. Terekenin yazımında  198
3. Ret hakkının geçmesi  198
4. Reddin şekli  198
II. Ret hakkının düşmesi  199
III. Mirasçılardan biri tarafından ret  199
IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret  199
1. Genel olarak  199
2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi  199
3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret  200
V. Ret süresinin uzatılması  200
VI. Vasiyetin reddi  200
VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması  200
VIII. Ret hâlinde sorumluluk  200
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Resmî Defter Tutma
A. Koşulları  201
B. Usul  201
I. Deftere geçirme  201
II. İlân yoluyla çağrı  201
III. Doğrudan doğruya deftere geçirme  201
IV. Defter tutmanın sona ermesi  202
C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu  202
I. Yönetim  202
II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı  202
D. Sonuçları  202
I. Beyana çağrı  202
II. Beyan  202
II. Resmî deftere göre kabulün sonuçları  203
1. Deftere yazılanlardan sorumluluk  203
2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk  203
3. Kefalet borçlarından sorumluluk  203
E. Mirasın Devlete geçmesi hâli  203
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Resmî Tasfiye
A. Koşulları  204
I. Mirasçıların istemi ile  204
II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile  204
B. Usul  204
I. Yönetim  204
II. Olağan usul ile tasfiye  205
III. İflâs usulü ile tasfiye  205
BEŞİNCİ AYIRIM
Miras Sebebiyle İstihkak Davası
A. Koşulları  206
B. Hükümleri  206
C. Zamanaşımı  206
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mirasın Paylaşılması
BİRİNCİ AYIRIM
Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı
A. Mirasın geçmesinin sonucu  207
I. Miras ortaklığı  207
II. Mirasçıların sorumluluğu  207
B. Paylaşmayı isteme hakkı  208
C. Cenin nedeniyle erteleme  208
D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi  208
E. Birlikte yaşayanların hakkı  208
İKİNCİ AYIRIM
Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı
A. Genel olarak  209
B. Paylaşma kuralları  209
I. Mirasbırakanın tasarrufu  209
II. Paylaşmaya kayyımın katılması  209
C. Paylaşmanın gerçekleşmesi  209
I. Mirasçıların eşitliği  209
II. Payların oluşturulması  210
III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması  210
D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi  210
E. Özellikleri olan eşya  210
I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya  210
II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları  211
III. Rehnedilmiş tereke malları  211
IV. Taşınmazlar  211
1. Bölünme  211
2. Özgülenme  211
a. Özgülenmeye esas olan değer  211
b. Değerin belirlenmesi  211
V. Tarımsal işletmeler  211
1. Paylaştırma dışında bırakma  211
a. Koşulları  211
b. Taşınırların özgülenmesi  212
c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı  212
d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme  212
e. Ergin olmayan mirasçılar  212
2. Aile malları ortaklığı  212
a. İstem hakkı  212
b. Ortaklığın sona erdirilmesi  212
3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması  212
4. Yan sınaî işletme  213
5. İşletmenin satılması  213
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Mirasta Denkleştirme
A. Mirasçılar arasında  214
B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde  214
C. Denkleştirme şekli  214
I. Geri verme veya mahsup  214
II. Miras payını aşan kazandırmalar  214
III. Denkleştirme değeri  214
D. Eğitim ve öğrenim giderleri  215
E. Hediyeler ve evlenme giderleri  215
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu
A. Paylaşmanın sonuçlandırılması  216
I. Paylaşma sözleşmesi  216
II. Miras payı üzerinde sözleşme  216
III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler  216
B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu  217
I. Garanti borcu  217
II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği  217
C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  217
I. Müteselsil sorumluluk  217
II. Mirasçılara rücu  217
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Eşya Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Mülkiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A. Mülkiyet hakkının içeriği  219
B. Mülkiyet hakkının kapsamı  219
I. Bütünleyici parça  219
II. Doğal ürünler  219
III. Eklenti  220
1. Tanım  220
2. Eklenti sayılmayanlar  220
C. Birlikte mülkiyet  220
I. Paylı mülkiyet  220
1. Genel kurallar  220
2. Yönetim ve tasarruf  220
a. Anlaşmalar  220
b. Olağan yönetim işleri  221
c. Önemli yönetim işleri  221
d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar  221
3. Yararlanma, kullanma ve koruma  222
4. Giderler ve yükümlülükler  222
5. Kararların bağlayıcılığı  222
6. Paydaşlıktan çıkarma  222
a. Paydaşın çıkarılması  222
b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması  223
7. Paylı mülkiyetin sona ermesi  223
a. Paylaşma istemi  223
b. Paylaşma biçimi  223
c. İntifa hakkı sahibinin durumu  224
II. Elbirliği mülkiyeti  224
1. Kaynakları ve niteliği  224
2. Hükümleri  224
3. Sona ermesi  224
İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Mülkiyeti
BİRİNCİ AYIRIM
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı
A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu  225
B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması  225
I. Tescil  225
II. Kazanma yolları  226
1. Hukukî işlem  226
2. İşgal  227
3. Yeni arazi oluşması  227
4. Arazi kayması  227
a. Genel olarak  227
b. Heyelân  227
c. Sınırın yeniden belirlenmesi  227
5. Kazandırıcı zamanaşımı  228
a. Olağan zamanaşımı  228
b. Olağanüstü zamanaşımı  228
c. Sürelerin hesabı  230
6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar  230
III. Tescili isteme hakkı  231
C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı  231
İKİNCİ AYIRIM
Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları
A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği  232
I. Kapsam  232
II. Sınırlar  232
1. Sınırların belirlenmesi  232
2. Sınır belirleme yükümlülüğü  232
3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet  232
III. Arazideki yapılar  232
1. Arazi ve yapı malzemesi  232
a. Mülkiyet ilişkisi  232
b. Tazminat  233
c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi  233
2. Taşkın yapılar  233
3. Üst hakkı  234
4. Mecralar  234
5. Taşınır yapılar  234
IV. Araziye dikilen fidanlar  234
V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu  234
B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları  235
I. Genel olarak  235
II. Devir hakkının kısıtlamaları  235
1. Yasal önalım hakkı  235
a. Önalım hakkı sahibi  235
b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre  235
c. Kullanılması  235
2. Sözleşmeden doğan önalım hakkı  236
3. Alım ve geri alım hakları  236
III. Komşu hakkı  237
1. Kullanma biçimi  237
2. Kazı ve yapılar  237
a. Kural  237
b. Özel kurallar  237
3. Bitkiler  237
a. Kural  237
b. Özel kurallar  237
4. Doğal olarak akan su  238
5. Fazla suyun akıtılması  238
6. Mecra geçirilmesi  238
a. Katlanma yükümlülüğü  238
b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması  238
c. Durumun değişmesi  239
7. Geçit hakları  239
a. Zorunlu geçit  239
b. Diğer geçit hakları  239
8. Sınırlıklar  239
9. Katılma yükümlülüğü  240
IV. Başkasının arazisine girme hakkı  240
1. Orman ve mer’aya girme  240
2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması  240
3. Zorunluluk hâlinde  240
V. Kamu hukuku kısıtlamaları  240
1. Genel olarak  240
2. Toprağın iyileştirilmesi  241
C. Kaynak ve yeraltı suları  241
I. Mülkiyet ve irtifak hakkı  241
II. Kaynaklara zarar verilmesi  241
1. Tazminat  241
2. Eski duruma getirme  241
III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar  242
IV. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet  242
V. Zorunlu su  242
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınır Mülkiyeti
A. Konusu  243
B. Kazanılması  243
I. Mülkiyetin nakli  243
1. Zilyetliğin devri  243
2. Mülkiyetin saklı tutulması  243
a. Genel olarak  243
b. Taksitle satış  243
3. Hükmen teslim  243
II. Sahiplenme  244
1. Sahipsiz şeyler  244
2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar  244
III. Bulunmuş eşya  244
1. Arama ve ilân  244
2. Koruma ve satma  244
3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme  244
4. Define  245
5. Bilimsel değeri olan eşya  245
IV. Düşen veya sürüklenen şeyler  245
V. İşleme  245
VI. Karışma ve birleşme  245
VII. Kazandırıcı zamanaşımı  246
C. Kaybedilmesi  246
İKİNCİ KISIM
Sınırlı Aynî Haklar
BİRİNCİ BÖLÜM
İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü
BİRİNCİ AYIRIM
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
A. Konusu  247
B. Kurulması ve sona ermesi  247
I. Kurulması  247
1. Tescil  247
2. Sözleşme  247
3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı  247
II. Sona ermesi  247
1. Genel olarak  247
2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması  248
3. Mahkeme kararı  248
C. Hükümleri  248
I. Kapsamı  248
1. Genel olarak  248
2. Tescile göre  248
3. İhtiyaçların değişmesi  248
4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet  248
II. Bakım giderleri  249
III. Değişiklikler  249
1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi  249
2. Bölünme  249
a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi  249
b. Yüklü taşınmazın bölünmesi  250
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları
A. İntifa hakkı  251
I. Konusu  251
II. Kurulması  251
III. Sona ermesi  251
1. Sona erme sebepleri  251
2. Süresi  251
3. Harap olma veya kamulaştırma  252
4. Geri verme  252
a. Yükümlülük  252
b. Sorumluluk  252
c. Giderler  252
5. Zamanaşımı  252
IV. İntifa hakkının hükümleri  253
1. İntifa hakkı sahibinin hakları  253
a. Genel olarak  253
b. Doğal ürünler  253
c. Faizler  253
d. Hakkın kullanılmasının devri  253
2. Malikin hakları  253
a. Gözetim  253
b. Güvence isteme  254
c. Bağışlamada güvence  254
d. Güvence verilmemesinin sonuçları  254
3. Defter tutma  254
4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri  254
a. Malın korunması  254
b. Bakım ve işletme giderleri  255
c. Malvarlığı intifaında borçların faizi  255
d. Sigorta ettirme  255
V. Özel hâller  255
1. Taşınmazlar  255
a. Ürünler  255
b. Özgülenme yönü  256
c. Ormanlar  256
2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler  256
3. Alacaklar  256
a. Yararlanmanın kapsamı  256
b. Ödeme ve işletme  257
c. Devir isteme hakkı  257
B. Oturma hakkı  257
I. Genel olarak  257
II. Oturma hakkının kapsamı  257
III. Giderler  258
C. Üst hakkı  258
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt  258
II. İçerik ve kapsam  258
III. Sona ermenin sonuçları  258
1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi  258
2. Bedel  258
3. Diğer hükümler  259
IV. Süresinden önce devir istemi  259
1. Koşulları  259
2. Hakkın kullanılması  259
3. Diğer hâller  259
V. Üst hakkı iradının güvencesi  260
1. İpotek kurulmasını isteme hakkı  260
2. Tescil  260
VI. Sürenin üst sınırı  260
D. Kaynak hakkı  260
E. Diğer irtifak hakları  260
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşınmaz Yükü
A. Konusu  261
B. Kurulması ve sona ermesi  261
I. Kurulması  261
1. Tescil ve kazanma  261
2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü  261
3. Güvence amacıyla kurulma  261
II. Sona ermesi  262
1. Genel olarak  262
2. Yükten kurtarma  262
a. Alacaklının yetkisi  262
b. Yükümlünün yetkisi  262
c. Yükten kurtarma bedeli  262
3. Zamanaşımı  263
C. Hükümleri  263
I. Alacaklının hakkının niteliği  263
II. Yükün niteliği  263
İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Rehni
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Koşullar  264
I. Taşınmaz rehninin türleri  264
II. Güvence altına alınan alacak  264
1. Ana para  264
2. Faiz  264
III. Taşınmaz  265
1. Rehne konu olabilme  265
2. Belirli olma  265
a. Taşınmaz tek ise  265
b. Taşınmaz birden çok ise  265
B. Rehnin kurulması ve sona ermesi  265
I. Rehnin kurulması  265
1. Tescil  265
2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda  265
II. Rehnin sona ermesi  266
III. Taşınmazların birleştirilmesi  266
1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi  266
2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması  266
3. Bedel olarak ödenen para  266
C. Hükmü  266
I. Rehnin kapsamı  266
II. Kira bedelleri  267
III. Zamanaşımı  267
IV. Önlem alma yetkisi  267
1. Değer düşmelerine karşı  267
a. Koruma önlemleri  267
b. Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme  267
2. Değerin kusur olmadan düşmesi  268
3. Rehinli taşınmazın kısmen devri  268
V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar  268
VI. Rehin derecesi  268
1. Rehin derecesinin hükümleri  268
2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki  269
3. Boş dereceler  269
VII. Rehnin paraya çevrilmesi  270
1. Paraya çevirme şekli  270
2. Satış bedelinin dağıtılması  270
3. Güvencenin kapsamı  270
4. Zorunlu masrafların güvencesi  271
VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı  271
1. Öncelik  271
2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi  271
IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak  271
X. Alacaklının temsili  271
İKİNCİ AYIRIM
İpotek
A. Amaç ve nitelik  272
B. Kurulması ve sona ermesi  272
I. Kuruluş  272
II. Sona erme  272
1. İpoteğin terkinini isteme hakkı  272
2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı  272
3. İpotekten kurtarma  273
a. Koşulları ve usulü  273
b. Açık artırma  273
4. Ödeme istemi  273
C. Hükmü  273
I. Mülkiyet ve borçluluk  273
1. Taşınmazın devri  273
2. Taşınmazın bölünmesi  274
3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi  274
II. Alacağın devri  274
D. Kanunî ipotek  274
I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek  274
II. Tescile tâbi kanunî ipotekler  275
1. Hâller  275
2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından  275
3. Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından  275
a. Tescil  275
b. Sıra  275
c. Öncelik  276
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi
A. İpotekli borç senedi  277
I. Amaç ve nitelik  277
II. Değer biçilmesi  277
III. Muacceliyet bildirimi  277
IV. Malikin durumu  277
V. Devir ve bölünme  277
B. İrat senedi  277
I. Amaç ve nitelik  277
II. Sorumluluğun sınırı  278
III. Devletin sorumluluğu  278
IV. Yükten kurtarma  278
V. Borç ve mülkiyet  278
VI. Bölünme  278
C. Ortak hükümler  279
I. Kurulması  279
1. Alacağın niteliği  279
2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi  279
3. Tescil ve rehin senedi  279
a. Rehin senedini düzenleme gereği  279
b. Rehin senedinin düzenlenmesi  279
c. Rehin senedinin şekli  279
4. Alacaklının belirlenmesi  280
a. Düzenleme sırasında  280
b. Ortak temsilci  280
5. Ödeme yeri  280
6. Alacağın devrinden sonra ödeme  280
II. Sona erme  280
1. Alacaklının olmaması  280
2. Terkin  281
III. Alacaklının hakları  281
1. İyiniyetin korunması  281
a. Tescil bakımından  281
b. Senet bakımından  281
c. Senet ile tescilin ilişkisi  281
2. Hakkın ileri sürülmesi  281
3. Alacağın devri  281
IV. İptal  282
1. Senedin kaybedilmesi  282
2. İlân yoluyla duyuru  282
V. Borçlunun def’ileri  282
VI. Ödenen senedin geri verilmesi  282
VII. Hukukî ilişkide değişiklik  282
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri
A. Rehinli tahviller  283
B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması  283
I. Genel olarak  283
II. Düzenlenmesi  283
III. Borcun kısım kısım ödenmesi  283
IV. Tescil  283
V. Hükmü  284
1. Senedi çıkaran aracı kurum  284
2. Senetlerin geri ödenmesi  284
a. Ödeme plânı  284
b. Denetleme  284
c. Geri ödemelerin özgülenmesi  284
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınır Rehni
BİRİNCİ AYIRIM
Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı
A. Teslime bağlı rehin  285
I. Kurulması  285
1. Alacaklının zilyetliği  285
2. Ayrık durumlar  285
3. Art rehin  285
4. Alt rehin  285
II. Rehnin sona ermesi  286
1. Zilyetliğin kaybı  286
2. Geri verme borcu  286
3. Alacaklının sorumluluğu  286
III. Rehnin hükümleri  286
1. Alacaklının hakkı  286
2. Rehnin kapsamı  286
3. Rehnin sırası  286
4. Mülkiyetin geçememesi  287
B. Hapis hakkı  287
I. Koşulları  287
II. Ayrık durumlar  287
III. Borç ödemeden aciz  287
IV. Hükümleri  287
İKİNCİ AYIRIM
Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
A. Genel olarak  288
B. Kurulması  288
I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda  288
II. Kıymetli evrakta  288
III. Emtiayı temsil eden senetlerde  288
IV. Art rehin  288
C. Hükümleri  289
I. Rehnin kapsamı  289
II. Rehinli pay senetlerinin temsili  289
III. Yönetim ve ödeme  289
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar
A. Ödünç verenler  290
I. İşletme izni alma  290
II. Süre  290
B. Taşınır rehni karşılığı ödünç  290
I. Kurulması  290
II. Hükümleri  290
1. Rehnin paraya çevrilmesi  290
2. Arta kalan para üzerindeki hak  290
III. Rehnin sona ermesi  291
1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı  291
2. Ödünç verenin hakları  291
C. Geri alım hakkı tanıyarak satım  291
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Rehinli Tahvil
A. Niteliği  292
B. Şekli  292
C. Düzenlenmesi  292
ÜÇÜNCÜ KISIM
Zilyetlik ve Tapu Sicili
BİRİNCİ BÖLÜM
Zilyetlik
A. Zilyetlik kavramı ve türleri  293
I. Kavram  293
II. Türleri  293
1. Aslî ve fer’î zilyetlik  293
2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik  293
III. Geçici olarak kesilme  293
B. Zilyetliğin devri  294
I. Hazırlar arasında  294
II. Hazır olmayanlar arasında  294
III. Teslimsiz devir  294
IV. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi  294
C. Zilyetliğin hükümleri  294
I. Korunması  294
1. Savunma hakkı  294
2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı  295
3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı  295
4. Dava hakkının düşmesi  295
II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması  296
1. Mülkiyet karinesi  296
2. Fer’î zilyetlikte karine  296
3. Davaya karşı savunma  296
4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası  296
a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından  296
b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından  296
c. Para ve hamile yazılı senetlerde  297
d. İyiniyetli olmama hâlinde  297
5. Taşınmazlarda karine  297
III. Sorumluluk  297
1. İyiniyetli zilyet bakımından  297
a. Yararlanma  297
b. Tazminat  298
2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından  299
IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma  299
İKİNCİ BÖLÜM
Tapu Sicili
A. Kurulması  300
I. Sicil bakımından  300
1. Genel olarak  300
2. Taşınmazların kaydedilmesi  300
a. Kaydedilecek taşınmazlar  300
b. Kaydedilmeyecek taşınmazlar  300
3. Sicilin unsurları  301
a. Tapu kütüğü  301
b. Kat mülkiyeti kütüğü  301
c. Yevmiye defteri ve belgeler  301
d. Plân  301
II. Tapu sicilinin tutulması  302
1. Bir bölgede  302
2. Birden çok bölgede  302
III. Tapu idareleri  302
1. Kuruluş  302
2. Sorumluluk  302
B. İşlemler  302
I. İşlemlerin konusu  302
1. Tescil  302
2. Şerhler  303
a. Kişisel haklarda  303
b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında  303
c. Geçici tescil şerhi  303
3. Beyanlar  303
II. Tescilin ve terkinin koşulları  304
1. İstem  304
a. Tescil için  304
b. Terkin ve değişiklik için  304
2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi  304
3. Belgelerin tamamlanması  304
III. Tescilin biçimi  305
1. Genel olarak  305
2. Taşınmaz lehine irtifaklarda  305
IV. Tebliğ zorunluluğu  305
C. Tapu sicilinin açıklığı  305
D. Tescilin etkileri  305
I. Tescilin yapılmamasının sonuçları  305
II. Tescilin sonuçları  306
1. Genel olarak  306
2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı  306
3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı  306
E. Terkin ve değiştirme  307
I. Yolsuz tescilde  307
II. Aynî hakların sona ermesi  307
III. Düzeltme  308
Yürürlükten kaldırılan kanun  308
Yürürlük  308
Yürütme  308
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  309
TAPU KANUNU  313
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ  319
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  335
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK  343
Kavramlar Dizini  355
 


Mutlu Dinç ...
Ocak 2019
49.90 TL
Sepete Ekle
Mustafa Emir Üstündağ
Temmuz 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Çelen
Temmuz 2020
98.00 TL
Sepete Ekle
Şölen Külahçı
Temmuz 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Kısaltmalar  37
BAŞLANGIÇ
A. Hukukun uygulanması ve kaynakları  39
B. Hukukî ilişkilerin kapsamı  40
I. Dürüst davranma  40
II. İyiniyet  41
III. Hâkimin takdir yetkisi  42
C. Genel nitelikli hükümler  42
D. İspat kuralları  42
I. İspat yükü  42
II. Resmî belgelerle ispat  43
BİRİNCİ KİTAP
Kişiler Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Gerçek Kişiler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kişilik
A. Genel olarak  45
I. Hak ehliyeti  45
II. Fiil ehliyeti  45
1. Kapsamı  45
2. Koşulları  45
a. Genel olarak  45
b. Erginlik  45
c. Ergin kılınma  46
d. Ayırt etme gücü  46
III. Fiil ehliyetsizliği  46
1. Genel olarak  46
2. Ayırt etme gücünün bulunmaması  46
3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar  47
IV. Hısımlık  47
1. Kan hısımlığı  47
2. Kayın hısımlığı  47
V. Yerleşim yeri  47
1. Tanım  47
2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri  47
3. Yasal yerleşim yeri  48
4. Kurumlarda bulunma  48
B. Kişiliğin korunması  48
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı  48
II. Saldırıya karşı  48
1. İlke  48
2. Davalar  49
III. Ad üzerindeki hak  49
1. Adın korunması  49
2. Adın değiştirilmesi  49
C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu  50
I. Doğum ve ölüm  50
II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı  50
1. İspat yükü  50
2. İspat araçları  50
a. Genel olarak  50
b. Ölüm karinesi  50
III. Gaiplik kararı  50
1. Genel olarak  50
2. Yargılama usulü  51
3. İstemin düşmesi  51
4. Hükmü  51
İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Durum Sicili
A. Genel olarak  52
I. Sicil  52
II. Görevliler  52
III. Sorumluluk  52
IV. Düzeltme  52
1. Genel olarak  52
2. Cinsiyet değişikliğinde  53
B. Doğum kütüğü  53
I. Bildirme  53
II. Doğum kütüğünde değişiklikler  53
C. Ölüm kütüğü  54
I. Ölümün bildirilmesi  54
II. Cesedi bulunamayan kişi  54
III. Gaiplik kararı  54
IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi  54
İKİNCİ KISIM
Tüzel Kişiler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A. Tüzel kişilik  55
B. Hak ehliyeti  55
C. Fiil ehliyeti  55
I. Koşulu  55
II. Kullanılması  56
D. Yerleşim yeri  56
E. Kişiliğin sona ermesi  56
I. Sınırlı devam etme  56
II. Malvarlığının tasfiyesi  56
III. Malvarlığının özgülenmesi  56
F. Saklı hükümler  56
İKİNCİ BÖLÜM
Dernekler
A. Kuruluşu  57
I. Tanımı  57
II. Dernek kurma hakkı  57
III. Tüzük  57
IV. Tüzel kişiliğin kazanılması  57
1. Kazanma anı  57
2. İnceleme  58
3. Dernek tüzüğünün ilânı  58
4. İlk genel kurul toplantısı  58
B. Üyelik  58
I. Kazanılması  58
1. Kural  58
2. Koşulları  59
II. Sona ermesi  59
1. Kendiliğinden  59
2. Çıkma ile  59
3. Çıkarılma ile  59
III. Kapsamı  59
1. Üyelerin hakları  59
a. Eşitlik ilkesi  59
b. Oy hakkı  60
2. Üyelerin yükümlülükleri  60
a. Ödenti verme borcu  60
b. Diğer yükümlülükler  60
C. Organlar  60
I. Genel olarak  60
II. Genel kurul  60
1. Niteliği ve oluşumu  60
2. Toplanması  60
a. Olağan toplantı  60
b. Olağanüstü toplantı  61
c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar  61
3. Toplantıya çağrı  61
4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı  61
5. Toplantı usulü  61
6. Genel kurulun görev ve yetkileri  62
7. Genel kurul kararları  62
a. Karar yeter sayısı  62
b. Oy hakkından yoksunluk  62
c. Kararın iptali  62
III. Yönetim kurulu  62
1. Oluşumu  62
2. Görevleri  63
IV. Denetim kurulu  63
D. Sona erme  63
I. Kendiliğinden  63
II. Genel kurul kararı ile  63
III. Mahkeme kararı ile  63
E. Derneklerin faaliyetleri  64
I. Genel olarak  64
II. Uluslararası faaliyet  64
1. Faaliyet serbestliği  64
2. Yabancı dernekler  64
III. Yabancıların dernek kurma hakkı  64
F. Derneklerin örgütlenmesi  65
I. Şube açmaları  65
1. Kuruluşu  65
2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler  65
II. Üst kuruluşlar kurmaları  65
1. Federasyon  65
2. Konfederasyon  65
3. Ortak hükümler  66
G. Dernek gelirleri  66
H. Saklı hükümler  66
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakıflar
A. Kuruluşu  67
I. Tanımı  67
II. Kuruluş şekli  67
III. Temyiz ve iptal  67
IV. Tescil ve ilân  68
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk  68
B. Vakıf senedi  68
I. İçeriği  68
II. Noksanlıklar  68
C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı  69
D. Vakfın örgütü  69
I. Genel olarak  69
II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı  69
E. Denetim  69
F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi  70
I. Yönetimin değiştirilmesi  70
II. Amacın ve malların değiştirilmesi  70
G. Yıllık rapor  70
H. Faaliyetten geçici alıkoyma  70
İ. Vakfın sona ermesi  71
J. Diğer hükümler  71
İKİNCİ KİTAP
Aile Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Evlilik Hukuku
BİRİNCİ BÖLÜM
Evlenme
BİRİNCİ AYIRIM
Nişanlılık
A. Nişanlanma  73
B. Nişanlılığın hükümleri  73
I. Dava hakkının bulunmaması  73
II. Nişanın bozulmasının sonuçları  73
1. Maddî tazminat  73
2. Manevî tazminat  74
III. Hediyelerin geri verilmesi  74
IV. Zamanaşımı  74
İKİNCİ AYIRIM – Evlenme Ehliyeti ve Engelleri
A. Ehliyetin koşulları  75
I. Yaş  75
II. Ayırt etme gücü  75
III. Yasal temsilcinin izni  75
1. Küçükler hakkında  75
2. Kısıtlılar hakkında  75
3. Mahkemeye başvurma  76
B. Evlenme engelleri  76
I. Hısımlık  76
II. Önceki evlilik  76
1. Sona erdiğinin ispatı  76
a. Genel olarak  76
b. Gaiplik durumunda  76
2. Kadın için bekleme süresi  77
III. Akıl hastalığı  77
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evlenme Başvurusu ve Töreni
A. Başvuru  78
I. Başvuru makamı  78
II. Şekli  78
III. Belgeler  78
IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi  78
V. Redde itiraz ve yargılama usulü  78
B. Evlenme töreni ve tescil  79
I. Koşulları  79
1. Evlenme izni  79
2. Evlenmenin yapılamaması  79
II. Yapılışı  79
1. Tören yeri  79
2. Törenin şekli  79
3. Aile cüzdanı ve dinî tören  80
C. Yönetmelik  80
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Batıl Olan Evlenmeler
A. Mutlak butlan  81
I. Sebepleri  81
II. Dava açma görevi ve hakkı  81
III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması  81
B. Nisbî butlan  81
I. Eşlerin dava hakkı  81
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk  81
2. Yanılma  82
3. Aldatma  82
4. Korkutma  82
5. Hak düşürücü süre  82
II. Yasal temsilcinin dava hakkı  82
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler  82
I. Bekleme süresine uymama  82
II. Şekil kurallarına uymama  83
D. Butlan kararı  83
I. Genel olarak  83
II. Sonuçları  83
1. Çocuklar yönünden  83
2. Eşler yönünden  83
E. Mirasçıların dava hakkı  84
F. Yetki ve yargılama usulü  84
İKİNCİ BÖLÜM
Boşanma
A. Boşanma sebepleri  85
I. Zina  85
II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış  85
III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme  85
IV. Terk  85
V. Akıl hastalığı  86
VI. Evlilik birliğinin sarsılması  86
B. Dava  86
I. Konusu  86
II. Yetki  86
III. Geçici önlemler  87
C. Karar  87
I. Boşanma veya ayrılık  87
II. Ayrılık süresi  87
III. Ayrılık süresinin bitimi  87
IV. Boşanan kadının kişisel durumu  87
V. Boşanmada tazminat ve nafaka  88
1. Maddî ve manevî tazminat  88
2. Yoksulluk nafakası  88
3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi  88
4. Yetki  88
5. Zamanaşımı  88
VI. Mal rejiminin tasfiyesi  89
1. Boşanma hâlinde  89
2. Ayrılık hâlinde  89
VII. Miras hakları  89
VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları  89
1. Hâkimin takdir yetkisi  89
2. Durumun değişmesi  90
D. Boşanmada yargılama usulü  90
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evliliğin Genel Hükümleri
A. Haklar ve yükümlülükler  91
I. Genel olarak  91
II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma  91
III. Kadının soyadı  91
B. Birliğin temsili  91
I. Eşlerin temsil yetkisi  91
II. Sorumluluk  92
III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması  92
IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi  92
C. Eşlerin meslek ve işi  92
D. Eşlerin hukukî işlemleri  92
I. Genel olarak  92
II. Aile konutu  92
E. Birliğin korunması  93
I. Genel olarak  93
II. Eşler birlikte yaşarken  93
III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi  93
IV. Borçlulara ait önlemler  94
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması  94
VI. Durumun değişmesi  94
VII. Yetki  94
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eşler Arasındaki Mal Rejimi
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Yasal mal rejimi  95
B. Mal rejimi sözleşmesi  95
I. Sözleşmenin içeriği  95
II. Sözleşme ehliyeti  95
III. Sözleşmenin şekli  95
C. Olağanüstü mal rejimi  95
I. Eşlerden birinin istemi ile  95
1. Karar  95
2. Yetki  96
3. Mal ayrılığına geçişten dönme  96
II. Cebrî icra hâlinde  96
1. İflâsta  96
2. Hacizde  96
3. Eski rejime dönme  96
III. Önceki rejimin tasfiyesi  97
D. Alacaklıların korunması  97
E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki  97
F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi  97
G. Envanter  97
H. Eşler arasındaki borçlar  97
İKİNCİ AYIRIM
Edinilmiş Mallara Katılma
A. Mülkiyet  98
I. Kapsamı  98
II. Edinilmiş mallar  98
III. Kişisel mallar  98
1. Kanuna göre  98
2. Sözleşmeye göre  98
IV. İspat  99
B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf  99
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk  99
D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye  99
I. Sona erme anı  99
II. Malların geri alınması ve borçlar  99
1. Genel olarak  99
2. Değer artış payı  100
III. Eşlerin paylarının hesaplanması  100
1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması  100
2. Eklenecek değerler  100
3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme  100
4. Artık değer  101
IV. Değerin belirlenmesi  101
1. Sürüm değeri  101
2. Gelir değeri  101
a. Genel olarak  101
b. Özel hâller  101
3. Değerlendirme anı  102
V. Artık değere katılma  102
1. Kanuna göre  102
2. Sözleşmeye göre  102
a. Genel olarak  102
b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında  102
VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi  102
1. Ödeme ve ertelenmesi  102
2. Aile konutu ve ev eşyası  103
3. Üçüncü kişilere karşı dava  103
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Mal Ayrılığı
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf  104
B. Diğer hükümler  104
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Paylaşmalı Mal Ayrılığı
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf  105
I. Genel olarak  105
II. İspat  105
B. Borçlardan sorumluluk  105
C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye  105
I. Sona erme anı  105
II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi  105
1. Genel olarak  105
2. Katkıdan doğan hak  106
III. Aileye özgülenen mallar  106
1. Kural  106
2. Paylaşmaya aykırı davranışlar  106
3. Paylaştırma isteminin reddi  106
4. Paylaştırma yöntemi  106
IV. Aile konutu ve ev eşyası  107
1. İptal veya boşanma hâlinde  107
2. Ölüm hâlinde  107
BEŞİNCİ AYIRIM
Mal Ortaklığı
A. Mülkiyet  108
I. Kapsamı  108
II. Ortaklık malları  108
1. Genel mal ortaklığı  108
2. Sınırlı mal ortaklığı  108
a. Edinilmiş mallarda ortaklık  108
b. Diğer mal ortaklıkları  108
III. Kişisel mallar  108
IV. İspat  109
B. Yönetim ve tasarruf  109
I. Ortaklık mallarında  109
1. Olağan yönetim  109
2. Olağanüstü yönetim  109
3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası  109
4. Mirasın kabulü veya reddi  109
5. Sorumluluk ve yönetim giderleri  110
II. Kişisel mallar  110
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk  110
I. Ortaklık borçları  110
II. Kişisel borçlar  110
D. Eşler arasındaki borçlar  110
E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye  110
I. Sona erme anı  110
II. Kişisel mala ekleme  111
III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme  111
IV. Değer artış payı  111
V. Değer belirlenmesi  111
VI. Paylaşma  111
1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde  111
2. Diğer hâllerde  112
VII. Paylaşma usulü  112
1. Kişisel mallar  112
2. Aile konutu ve ev eşyası  112
3. Diğer malvarlığı değerleri  112
4. Diğer paylaşma kuralları  112
İKİNCİ KISIM
Hısımlık
BİRİNCİ BÖLÜM
Soybağının Kurulması
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Genel olarak soybağının kurulması  113
B. Davada yetki ve yargılama usulü  113
I. Yetki  113
II. Yargılama usulü  113
İKİNCİ AYIRIM
Kocanın Babalığı
A. Babalık Karinesi  114
B. Soybağının reddi  114
I. Dava hakkı  114
II. İspat  114
1. Evlilik içinde ana rahmine düşme  114
2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme  114
III. Hak düşürücü süreler  114
C. Karinelerin çakışması  115
D. Diğer ilgililerin dava hakkı  115
E. Sonradan evlenme  115
I. Koşulu  115
II. Bildirim  115
III. İtiraz ve iptal  115
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Tanıma ve Babalık Hükmü
A. Tanıma  116
I. Koşulları ve şekli  116
II. Bildirim  116
III. İptal davası  116
1. Tanıyanın dava hakkı  116
2. İlgililerin dava hakkı  116
a. Genel olarak  116
b. İspat yükü  116
3. Hak düşürücü süreler  117
B. Babalık hükmü  117
I. Dava hakkı  117
II. Karine  117
III. Hak düşürücü süreler  118
IV. Ananın malî hakları  118
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Evlât Edinme
A. Küçüklerin evlât edinilmesi  119
I. Genel koşulları  119
II. Birlikte evlât edinme  119
III. Tek başına evlât edinme  119
IV. Küçüğün rızası ve yaşı  119
V. Ana ve babanın rızası  120
1. Şekil  120
2. Zamanı  120
3. Rızanın aranmaması  120
a. Koşulları  120
b. Karar  120
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi  120
C. Hükümleri  121
D. Şekil ve usul  121
I. Genel olarak  121
II. Araştırma  122
E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması  122
I. Sebepleri  122
1. Rızanın bulunmaması  122
2. Diğer noksanlıklar  122
II. Hak düşürücü süre  122
F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık  122
BEŞİNCİ AYIRIM
Soybağının Hükümleri
A. Soyadı  123
B. Karşılıklı yükümlülükler  123
C. Çocuk ile kişisel ilişki  123
I. Ana ve baba ile  123
1. Kural  123
2. Sınırları  123
II. Üçüncü kişiler ile  123
III. Yetki  124
D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama  124
I. Kapsamı  124
II. Süresi  124
III. Dava hakkı  124
IV. Nafaka miktarının takdiri  125
V. Durumun değişmesi  125
VI. Geçici önlemler  125
1. Genel olarak  125
2. Babalığın tespitinden önce  125
VII. Güvence verilmesi  125
ALTINCI AYIRIM
Velâyet
A. Genel olarak  126
I. Koşullar  126
II. Ana ve baba evli ise  126
III. Ana ve baba evli değilse  126
IV. Üvey çocuklar  126
B. Velâyetin kapsamı  126
I. Genel olarak  126
II. Eğitim  127
III. Dinî eğitim  127
IV. Çocuğun temsil edilmesi  127
V. Çocuğun fiil ehliyeti  127
VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi  127
VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler  127
C. Çocuğun korunması  128
I. Koruma önlemleri  128
II. Çocukların yerleştirilmesi  128
III. Velâyetin kaldırılması  128
1. Genel olarak  128
2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde  128
3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri  129
IV. Durumun değişmesi  129
YEDİNCİ AYIRIM
Çocuk Malları
A. Yönetim  130
I. Genel olarak  130
II. Evlilik sona erince  130
B. Kullanma hakkı  130
C. Gelirlerin sarfı  130
D. Çocuk mallarının kısmen sarfı  130
E. Çocuğun serbest malları  131
I. Kazandırmalar  131
II. Saklı pay  131
III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç  131
F. Çocuk mallarının korunması  131
I. Önlemler  131
II. Yönetimin ana ve babadan alınması  131
G. Yönetimin sona ermesi  132
I. Malların devri  132
II. Ana ve babanın sorumluluğu  132
İKİNCİ BÖLÜM
Aile
BİRİNCİ AYIRIM
Nafaka Yükümlülüğü
A. Nafaka yükümlüleri  133
B. Dava hakkı  133
C. Korunmaya muhtaç kişiler  133
İKİNCİ AYIRIM
Ev Düzeni
A. Koşulları  134
B. Hükümleri  134
I. Ev düzeni ve gözetim  134
II. Sorumluluk  134
III. Altsoyun denkleştirme alacağı  134
1. Koşulları  134
2. İstenmesi  135
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Aile Malları
A. Aile vakfı  136
B. Aile malları ortaklığı  136
I. Oluşumu  136
1. Koşulları  136
2. Şekil  136
II. Süre  136
III. Hükmü  136
1. Elbirliği ile işletme  136
2. Yönetim ve temsil  137
a. Genel olarak  137
b. Yöneticinin yetkisi  137
3. Ortak mallar ve kişisel mallar  137
IV. Ortaklığın sona ermesi  137
1. Sebepleri  137
2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme  137
3. Ölüm  138
4. Paylaşma kuralları  138
V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı  138
1. Konusu  138
2. Özel sona erdirme sebepleri  138
C. Aile yurdu  138
I. Genel olarak  138
II. Kurulması  139
1. Koşulları  139
2. Usul ve şekil  139
a. İlân  139
b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması  139
c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi  139
III. Sonuçları  139
1. Tasarruf hakkının sınırlanması  139
2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması  140
3. Malikin ödemede acze düşmesi  140
IV. Sona ermesi  140
1. Malikin ölümü hâlinde  140
2. Malikin sağlığında  140
ÜÇÜNCÜ KISIM
Vesayet
BİRİNCİ BÖLÜM
Vesayet Düzeni
BİRİNCİ AYIRIM
Vesayet Organları
A. Genel olarak  141
B. Vesayet daireleri  141
I. Kamu vesayeti  141
II. Özel vesayet  141
1. Koşulları  141
2. Kurulması  141
3. Aile meclisi  141
4. Güvence  142
5. Sona ermesi  142
C. Vasi ve kayyım  142
İKİNCİ AYIRIM
Vesayeti Gerektiren Hâller
A. Küçüklük  143
B. Kısıtlama  143
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı  143
II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim  143
III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza  143
IV. İstek üzerine  143
C. Usul  144
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu  144
II. İlân  144
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Yetki
A. Vesayet işlerinde yetki  145
B. Yerleşim yerinin değişmesi  145
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Vasinin Atanması
A. Koşulları  146
I. Genel olarak  146
II. Eşin ve hısımların önceliği  146
III. İlgililerin isteği  146
IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü  146
V. Vasilikten kaçınma sebepleri  146
VI. Vasiliğe engel olan sebepler  147
B. Atama usulü  147
I. Vasinin atanması  147
II. Geçici önlemler  147
III. Tebliğ ve ilân  147
IV. Kaçınma ve itiraz  147
1. Usul  147
2. Geçici görev  148
3. Karar  148
V. Görevin verilmesi  148
BEŞİNCİ AYIRIM
Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık
A. Kayyımlığı gerektiren hâller  149
I. Temsil  149
II. Yönetim  149
1. Kanun gereği  149
2. İstek üzerine  149
B. Yasal danışmanlık  150
C. Yetki  150
D. Usul  150
ALTINCI AYIRIM
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması
A. Koşulları  151
B. Yetki  151
C. Bildirim yükümlülüğü  151
D. İtiraz  151
E. Usul  152
I. Genel olarak  152
II. Yargılama usulü  152
İKİNCİ BÖLÜM
Vesayetin Yürütülmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Vasinin Görevleri
A. Göreve başlama  153
I. Defter tutma  153
II. Değerli şeylerin saklanması  153
III. Taşınırların satılması  153
IV. Paraların yatırılması  153
1. Yatırma zorunluluğu  153
2. Yatırımların dönüştürülmesi  154
V. Ticarî ve sınaî işletmeler  154
VI. Taşınmazların satılması  154
B. Özen ve temsil  154
I. Kişiye özen  154
1. Küçüklerde  154
a. Genel olarak  154
b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması  154
2. Kısıtlılarda  155
II. Temsil  155
1. Genel olarak  155
2. Yasak işlemler  155
3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması  155
4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler  155
a. Vasinin rızası  155
b. Onamamanın sonucu  156
5. Meslek veya sanat  156
C. Malvarlığının yönetilmesi  156
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü  156
II. Serbest mallar  156
D. Görevin süresi  156
E. Vasinin ücreti  156
İKİNCİ AYIRIM
Kayyımın Görevleri
A. Kayyımın konumu  157
B. Kayyımlığın kapsamı  157
I. Belli bir iş  157
II. Malvarlığının yönetimi  157
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Vesayet Dairelerinin Görevleri
A. Şikâyet ve itiraz  158
B. İzin  158
I. Vesayet makamından  158
II. Denetim makamından  159
C. Rapor ve hesapların incelenmesi  159
D. İznin bulunmaması  159
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Vesayet Organlarının Sorumluluğu
A. Özen yükümü  160
B. Vasinin sorumluluğu  160
C. Devletin sorumluluğu  160
D. Görev ve yetki  160
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vesayetin Sona Ermesi
BİRİNCİ AYIRIM
Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi
A. Küçüklerde  161
B. Hükümlülerde  161
C. Diğer kısıtlılarda  161
I. Kaldırılması  161
II. Usulü  161
1. İlân  161
2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında  161
3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde  162
4. İstek üzerine kısıtlamada  162
D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta  162
I. Genel olarak  162
II. İlân  162
İKİNCİ AYIRIM
Vasilik Görevinin Sona Ermesi
A. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi ve Ölüm  163
B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması  163
I. Sürenin dolması  163
II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması  163
III. Göreve devam zorunluluğu  163
C. Görevden alınma  163
I. Sebepleri  163
II. Usulü  164
1. İstek üzerine veya re’sen  164
2. Araştırma ve uyarı  164
3. Geçici önlemler  164
4. Diğer önlemler  164
5. İtiraz  164
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları
A. Kesin Hesap ve Malvarlığının Teslimi  165
B. Rapor ve hesabın incelenmesi  165
C. Vasinin görevine son verilmesi  165
D. Sorumluluk davasında zamanaşımı  165
I. Olağan zamanaşımı  165
II. Olağanüstü zamanaşımı  166
E. Vesayet altındaki kişinin alacağı  166
ÜÇÜNCÜ KİTAP
Miras Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Mirasçılar
BİRİNCİ BÖLÜM
Yasal Mirasçılar
A. Kan hısımları  167
I. Altsoy  167
II. Ana ve baba  167
III. Büyük ana ve büyük baba  167
IV. Evlilik dışı hısımlar  168
B. Sağ kalan eş  168
C. Evlâtlık  168
D. Devlet  168
İKİNCİ BÖLÜM
Ölüme Bağlı Tasarruflar
BİRİNCİ AYIRIM
Tasarruf Ehliyeti
A. Ehliyet  169
I. Vasiyette  169
II. Miras sözleşmesinde  169
B. İrade sakatlığı  169
İKİNCİ AYIRIM
Tasarruf Özgürlüğü
A. Tasarruf edilebilir kısım  170
I. Kapsamı  170
II. Saklı pay  170
III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı  170
1. Borçların indirilmesi  170
2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar  170
3. Sigorta alacakları  171
B. Mirasçılıktan çıkarma  171
I. Sebepleri  171
II. Hükümleri  171
III. İspat yükü  171
IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma  171
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri
A. Genel olarak  172
B. Koşullar ve yüklemeler  172
C. Mirasçı atama  172
D. Belirli mal bırakma  172
I. Konusu  172
II. Teslim borcu  173
III. Tereke ile ilgisi  173
E. Yedek mirasçı atama  173
F. Artmirasçı atama  173
I. Belirlenmesi  173
II. Artmirasçıya geçiş  173
III. Güvence  174
IV. Hükümleri  174
1. Önmirasçı hakkında  174
2. Artmirasçı hakkında  174
G. Vakıf  174
H. Miras sözleşmeleri  174
I. Olumlu miras sözleşmesi  174
II. Mirastan feragat sözleşmesi  175
1. Kapsamı  175
2. Hükümden düşmesi  175
3. Tereke alacaklılarının hakları  175
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri
A. Vasiyet  176
I. Şekilleri  176
1. Genel olarak  176
2. Resmî vasiyetname  176
a. Düzenlenmesi  176
b. Memurun işlevi  176
c. Tanıkların katılması  176
d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenleme  177
e. Düzenlemeye katılma yasağı  177
f. Vasiyetnamenin saklanması  177
3. El yazılı vasiyetname  177
4. Sözlü vasiyet  178
a. Son arzuları anlatma  178
b. Belgeleme  178
c. Hükümden düşme  178
II. Vasiyetten dönme  178
1. Yeni vasiyetname ile  178
2. Yok etme ile  179
3. Sonraki tasarruflar  179
B. Miras sözleşmesi  179
I. Şekli  179
II. Ortadan kaldırılması  179
1. Sağlararasında  179
a. Sözleşme veya vasiyetname ile  179
b. Sözleşmeden dönme yolu ile  180
2. Mirasbırakandan önce ölme  180
C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması  180
BEŞİNCİ AYIRIM
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
A. Atanması  181
I. Atanma ve ehliyet  181
II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi  181
B. Görev ve yetkileri  181
I. Genel olarak  181
II. Tereke malları üzerinde tasarruf  182
C. Görevin sona ermesi  182
D. Denetlenmesi  182
E. Sorumluluğu  182
ALTINCI AYIRIM
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi
A. İptal davası  183
I. Sebepleri  183
II. Dava hakkı  183
III. Hak düşürücü süreler  183
B. Tenkis davası  184
I. Koşulları  184
1. Genel olarak  184
2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar  184
3. Mirasçının alacaklılarının hakları  184
II. Hükümleri  184
1. Genel olarak  184
2. Bölünmez mal vasiyetinde  185
3. Sağlararası kazandırmalar  185
a. Tenkise tâbi kazandırmalar  185
b. Geri verme borcu  186
4. Hayat sigortalarında  186
5. İntifa hakkı veya irat bakımından  186
6. Artmirasçı bakımından  186
III. Tenkiste sıra  187
IV. Hak düşürücü süreler  187
YEDİNCİ AYIRIM
Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda  188
B. Mirastan feragat durumunda  188
I. Tenkis  188
II. Geri verme  188
İKİNCİ KISIM
Mirasın Geçmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Mirasın Açılması
A. Açılma ve değerlendirme anı  189
B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme  189
C. Açılmanın hükümleri  189
I. Mirasa ehliyet  189
1. Hak ehliyeti  189
2. Mirastan yoksunluk  189
a. Sebepleri  189
b. Altsoya etkisi  190
II. Sağ olmak  190
1. Mirasçı olarak  190
2. Vasiyet alacaklısı olarak  190
3. Cenin  190
4. İleride doğacak çocuk  190
D. Gaiplik  190
I. Gaibin mirası  190
1. Güvence karşılığı teslim  190
2. Geri verme  191
II. Gaibe düşen miras  191
III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması  191
IV. Hazinenin istemi  191
İKİNCİ BÖLÜM
Mirasın Geçmesinin Sonuçları
BİRİNCİ AYIRIM
Koruma Önlemleri
A. Genel olarak  192
B. Defter tutma  192
C. Mühürleme  192
D. Terekenin resmen yönetilmesi  193
I. Genel olarak  193
II. Görev, temsil ve sorumluluk  193
III. Mirasçıların bilinmemesi  194
E. Vasiyetname ile ilgili işlemler  194
I. Teslim görevi ve alınacak önlemler  194
II. Vasiyetnamenin açılması  194
III. İlgililere tebliğ  194
IV. Mirasçılık belgesi  195
İKİNCİ AYIRIM
Mirasın Kazanılması
A. Kazanma  196
I. Mirasçılar tarafından  196
II. Vasiyet alacaklıları tarafından  196
1. İstem  196
2. Özel durumlar  197
3. Zamanaşımı  197
III. Alacaklıların durumu  197
IV. Tenkis ve geri isteme  197
B. Ret  197
I. Ret beyanı  197
1. Ret hakkı  197
2. Süre  198
a. Genel olarak  198
b. Terekenin yazımında  198
3. Ret hakkının geçmesi  198
4. Reddin şekli  198
II. Ret hakkının düşmesi  199
III. Mirasçılardan biri tarafından ret  199
IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret  199
1. Genel olarak  199
2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi  199
3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret  200
V. Ret süresinin uzatılması  200
VI. Vasiyetin reddi  200
VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması  200
VIII. Ret hâlinde sorumluluk  200
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Resmî Defter Tutma
A. Koşulları  201
B. Usul  201
I. Deftere geçirme  201
II. İlân yoluyla çağrı  201
III. Doğrudan doğruya deftere geçirme  201
IV. Defter tutmanın sona ermesi  202
C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu  202
I. Yönetim  202
II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı  202
D. Sonuçları  202
I. Beyana çağrı  202
II. Beyan  202
II. Resmî deftere göre kabulün sonuçları  203
1. Deftere yazılanlardan sorumluluk  203
2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk  203
3. Kefalet borçlarından sorumluluk  203
E. Mirasın Devlete geçmesi hâli  203
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Resmî Tasfiye
A. Koşulları  204
I. Mirasçıların istemi ile  204
II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile  204
B. Usul  204
I. Yönetim  204
II. Olağan usul ile tasfiye  205
III. İflâs usulü ile tasfiye  205
BEŞİNCİ AYIRIM
Miras Sebebiyle İstihkak Davası
A. Koşulları  206
B. Hükümleri  206
C. Zamanaşımı  206
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mirasın Paylaşılması
BİRİNCİ AYIRIM
Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı
A. Mirasın geçmesinin sonucu  207
I. Miras ortaklığı  207
II. Mirasçıların sorumluluğu  207
B. Paylaşmayı isteme hakkı  208
C. Cenin nedeniyle erteleme  208
D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi  208
E. Birlikte yaşayanların hakkı  208
İKİNCİ AYIRIM
Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı
A. Genel olarak  209
B. Paylaşma kuralları  209
I. Mirasbırakanın tasarrufu  209
II. Paylaşmaya kayyımın katılması  209
C. Paylaşmanın gerçekleşmesi  209
I. Mirasçıların eşitliği  209
II. Payların oluşturulması  210
III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması  210
D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi  210
E. Özellikleri olan eşya  210
I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya  210
II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları  211
III. Rehnedilmiş tereke malları  211
IV. Taşınmazlar  211
1. Bölünme  211
2. Özgülenme  211
a. Özgülenmeye esas olan değer  211
b. Değerin belirlenmesi  211
V. Tarımsal işletmeler  211
1. Paylaştırma dışında bırakma  211
a. Koşulları  211
b. Taşınırların özgülenmesi  212
c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı  212
d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme  212
e. Ergin olmayan mirasçılar  212
2. Aile malları ortaklığı  212
a. İstem hakkı  212
b. Ortaklığın sona erdirilmesi  212
3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması  212
4. Yan sınaî işletme  213
5. İşletmenin satılması  213
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Mirasta Denkleştirme
A. Mirasçılar arasında  214
B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde  214
C. Denkleştirme şekli  214
I. Geri verme veya mahsup  214
II. Miras payını aşan kazandırmalar  214
III. Denkleştirme değeri  214
D. Eğitim ve öğrenim giderleri  215
E. Hediyeler ve evlenme giderleri  215
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu
A. Paylaşmanın sonuçlandırılması  216
I. Paylaşma sözleşmesi  216
II. Miras payı üzerinde sözleşme  216
III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler  216
B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu  217
I. Garanti borcu  217
II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği  217
C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  217
I. Müteselsil sorumluluk  217
II. Mirasçılara rücu  217
DÖRDÜNCÜ KİTAP
Eşya Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Mülkiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
A. Mülkiyet hakkının içeriği  219
B. Mülkiyet hakkının kapsamı  219
I. Bütünleyici parça  219
II. Doğal ürünler  219
III. Eklenti  220
1. Tanım  220
2. Eklenti sayılmayanlar  220
C. Birlikte mülkiyet  220
I. Paylı mülkiyet  220
1. Genel kurallar  220
2. Yönetim ve tasarruf  220
a. Anlaşmalar  220
b. Olağan yönetim işleri  221
c. Önemli yönetim işleri  221
d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar  221
3. Yararlanma, kullanma ve koruma  222
4. Giderler ve yükümlülükler  222
5. Kararların bağlayıcılığı  222
6. Paydaşlıktan çıkarma  222
a. Paydaşın çıkarılması  222
b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması  223
7. Paylı mülkiyetin sona ermesi  223
a. Paylaşma istemi  223
b. Paylaşma biçimi  223
c. İntifa hakkı sahibinin durumu  224
II. Elbirliği mülkiyeti  224
1. Kaynakları ve niteliği  224
2. Hükümleri  224
3. Sona ermesi  224
İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Mülkiyeti
BİRİNCİ AYIRIM
Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve Kaybı
A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu  225
B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması  225
I. Tescil  225
II. Kazanma yolları  226
1. Hukukî işlem  226
2. İşgal  227
3. Yeni arazi oluşması  227
4. Arazi kayması  227
a. Genel olarak  227
b. Heyelân  227
c. Sınırın yeniden belirlenmesi  227
5. Kazandırıcı zamanaşımı  228
a. Olağan zamanaşımı  228
b. Olağanüstü zamanaşımı  228
c. Sürelerin hesabı  230
6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar  230
III. Tescili isteme hakkı  231
C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı  231
İKİNCİ AYIRIM
Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları
A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği  232
I. Kapsam  232
II. Sınırlar  232
1. Sınırların belirlenmesi  232
2. Sınır belirleme yükümlülüğü  232
3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet  232
III. Arazideki yapılar  232
1. Arazi ve yapı malzemesi  232
a. Mülkiyet ilişkisi  232
b. Tazminat  233
c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi  233
2. Taşkın yapılar  233
3. Üst hakkı  234
4. Mecralar  234
5. Taşınır yapılar  234
IV. Araziye dikilen fidanlar  234
V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu  234
B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları  235
I. Genel olarak  235
II. Devir hakkının kısıtlamaları  235
1. Yasal önalım hakkı  235
a. Önalım hakkı sahibi  235
b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre  235
c. Kullanılması  235
2. Sözleşmeden doğan önalım hakkı  236
3. Alım ve geri alım hakları  236
III. Komşu hakkı  237
1. Kullanma biçimi  237
2. Kazı ve yapılar  237
a. Kural  237
b. Özel kurallar  237
3. Bitkiler  237
a. Kural  237
b. Özel kurallar  237
4. Doğal olarak akan su  238
5. Fazla suyun akıtılması  238
6. Mecra geçirilmesi  238
a. Katlanma yükümlülüğü  238
b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması  238
c. Durumun değişmesi  239
7. Geçit hakları  239
a. Zorunlu geçit  239
b. Diğer geçit hakları  239
8. Sınırlıklar  239
9. Katılma yükümlülüğü  240
IV. Başkasının arazisine girme hakkı  240
1. Orman ve mer’aya girme  240
2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması  240
3. Zorunluluk hâlinde  240
V. Kamu hukuku kısıtlamaları  240
1. Genel olarak  240
2. Toprağın iyileştirilmesi  241
C. Kaynak ve yeraltı suları  241
I. Mülkiyet ve irtifak hakkı  241
II. Kaynaklara zarar verilmesi  241
1. Tazminat  241
2. Eski duruma getirme  241
III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar  242
IV. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet  242
V. Zorunlu su  242
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınır Mülkiyeti
A. Konusu  243
B. Kazanılması  243
I. Mülkiyetin nakli  243
1. Zilyetliğin devri  243
2. Mülkiyetin saklı tutulması  243
a. Genel olarak  243
b. Taksitle satış  243
3. Hükmen teslim  243
II. Sahiplenme  244
1. Sahipsiz şeyler  244
2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar  244
III. Bulunmuş eşya  244
1. Arama ve ilân  244
2. Koruma ve satma  244
3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme  244
4. Define  245
5. Bilimsel değeri olan eşya  245
IV. Düşen veya sürüklenen şeyler  245
V. İşleme  245
VI. Karışma ve birleşme  245
VII. Kazandırıcı zamanaşımı  246
C. Kaybedilmesi  246
İKİNCİ KISIM
Sınırlı Aynî Haklar
BİRİNCİ BÖLÜM
İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü
BİRİNCİ AYIRIM
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
A. Konusu  247
B. Kurulması ve sona ermesi  247
I. Kurulması  247
1. Tescil  247
2. Sözleşme  247
3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı  247
II. Sona ermesi  247
1. Genel olarak  247
2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması  248
3. Mahkeme kararı  248
C. Hükümleri  248
I. Kapsamı  248
1. Genel olarak  248
2. Tescile göre  248
3. İhtiyaçların değişmesi  248
4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet  248
II. Bakım giderleri  249
III. Değişiklikler  249
1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi  249
2. Bölünme  249
a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi  249
b. Yüklü taşınmazın bölünmesi  250
İKİNCİ AYIRIM
İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları
A. İntifa hakkı  251
I. Konusu  251
II. Kurulması  251
III. Sona ermesi  251
1. Sona erme sebepleri  251
2. Süresi  251
3. Harap olma veya kamulaştırma  252
4. Geri verme  252
a. Yükümlülük  252
b. Sorumluluk  252
c. Giderler  252
5. Zamanaşımı  252
IV. İntifa hakkının hükümleri  253
1. İntifa hakkı sahibinin hakları  253
a. Genel olarak  253
b. Doğal ürünler  253
c. Faizler  253
d. Hakkın kullanılmasının devri  253
2. Malikin hakları  253
a. Gözetim  253
b. Güvence isteme  254
c. Bağışlamada güvence  254
d. Güvence verilmemesinin sonuçları  254
3. Defter tutma  254
4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri  254
a. Malın korunması  254
b. Bakım ve işletme giderleri  255
c. Malvarlığı intifaında borçların faizi  255
d. Sigorta ettirme  255
V. Özel hâller  255
1. Taşınmazlar  255
a. Ürünler  255
b. Özgülenme yönü  256
c. Ormanlar  256
2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler  256
3. Alacaklar  256
a. Yararlanmanın kapsamı  256
b. Ödeme ve işletme  257
c. Devir isteme hakkı  257
B. Oturma hakkı  257
I. Genel olarak  257
II. Oturma hakkının kapsamı  257
III. Giderler  258
C. Üst hakkı  258
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt  258
II. İçerik ve kapsam  258
III. Sona ermenin sonuçları  258
1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi  258
2. Bedel  258
3. Diğer hükümler  259
IV. Süresinden önce devir istemi  259
1. Koşulları  259
2. Hakkın kullanılması  259
3. Diğer hâller  259
V. Üst hakkı iradının güvencesi  260
1. İpotek kurulmasını isteme hakkı  260
2. Tescil  260
VI. Sürenin üst sınırı  260
D. Kaynak hakkı  260
E. Diğer irtifak hakları  260
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Taşınmaz Yükü
A. Konusu  261
B. Kurulması ve sona ermesi  261
I. Kurulması  261
1. Tescil ve kazanma  261
2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü  261
3. Güvence amacıyla kurulma  261
II. Sona ermesi  262
1. Genel olarak  262
2. Yükten kurtarma  262
a. Alacaklının yetkisi  262
b. Yükümlünün yetkisi  262
c. Yükten kurtarma bedeli  262
3. Zamanaşımı  263
C. Hükümleri  263
I. Alacaklının hakkının niteliği  263
II. Yükün niteliği  263
İKİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Rehni
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Koşullar  264
I. Taşınmaz rehninin türleri  264
II. Güvence altına alınan alacak  264
1. Ana para  264
2. Faiz  264
III. Taşınmaz  265
1. Rehne konu olabilme  265
2. Belirli olma  265
a. Taşınmaz tek ise  265
b. Taşınmaz birden çok ise  265
B. Rehnin kurulması ve sona ermesi  265
I. Rehnin kurulması  265
1. Tescil  265
2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda  265
II. Rehnin sona ermesi  266
III. Taşınmazların birleştirilmesi  266
1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi  266
2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması  266
3. Bedel olarak ödenen para  266
C. Hükmü  266
I. Rehnin kapsamı  266
II. Kira bedelleri  267
III. Zamanaşımı  267
IV. Önlem alma yetkisi  267
1. Değer düşmelerine karşı  267
a. Koruma önlemleri  267
b. Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme  267
2. Değerin kusur olmadan düşmesi  268
3. Rehinli taşınmazın kısmen devri  268
V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar  268
VI. Rehin derecesi  268
1. Rehin derecesinin hükümleri  268
2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki  269
3. Boş dereceler  269
VII. Rehnin paraya çevrilmesi  270
1. Paraya çevirme şekli  270
2. Satış bedelinin dağıtılması  270
3. Güvencenin kapsamı  270
4. Zorunlu masrafların güvencesi  271
VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı  271
1. Öncelik  271
2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi  271
IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak  271
X. Alacaklının temsili  271
İKİNCİ AYIRIM
İpotek
A. Amaç ve nitelik  272
B. Kurulması ve sona ermesi  272
I. Kuruluş  272
II. Sona erme  272
1. İpoteğin terkinini isteme hakkı  272
2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı  272
3. İpotekten kurtarma  273
a. Koşulları ve usulü  273
b. Açık artırma  273
4. Ödeme istemi  273
C. Hükmü  273
I. Mülkiyet ve borçluluk  273
1. Taşınmazın devri  273
2. Taşınmazın bölünmesi  274
3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi  274
II. Alacağın devri  274
D. Kanunî ipotek  274
I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek  274
II. Tescile tâbi kanunî ipotekler  275
1. Hâller  275
2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından  275
3. Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından  275
a. Tescil  275
b. Sıra  275
c. Öncelik  276
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi
A. İpotekli borç senedi  277
I. Amaç ve nitelik  277
II. Değer biçilmesi  277
III. Muacceliyet bildirimi  277
IV. Malikin durumu  277
V. Devir ve bölünme  277
B. İrat senedi  277
I. Amaç ve nitelik  277
II. Sorumluluğun sınırı  278
III. Devletin sorumluluğu  278
IV. Yükten kurtarma  278
V. Borç ve mülkiyet  278
VI. Bölünme  278
C. Ortak hükümler  279
I. Kurulması  279
1. Alacağın niteliği  279
2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi  279
3. Tescil ve rehin senedi  279
a. Rehin senedini düzenleme gereği  279
b. Rehin senedinin düzenlenmesi  279
c. Rehin senedinin şekli  279
4. Alacaklının belirlenmesi  280
a. Düzenleme sırasında  280
b. Ortak temsilci  280
5. Ödeme yeri  280
6. Alacağın devrinden sonra ödeme  280
II. Sona erme  280
1. Alacaklının olmaması  280
2. Terkin  281
III. Alacaklının hakları  281
1. İyiniyetin korunması  281
a. Tescil bakımından  281
b. Senet bakımından  281
c. Senet ile tescilin ilişkisi  281
2. Hakkın ileri sürülmesi  281
3. Alacağın devri  281
IV. İptal  282
1. Senedin kaybedilmesi  282
2. İlân yoluyla duyuru  282
V. Borçlunun def’ileri  282
VI. Ödenen senedin geri verilmesi  282
VII. Hukukî ilişkide değişiklik  282
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri
A. Rehinli tahviller  283
B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması  283
I. Genel olarak  283
II. Düzenlenmesi  283
III. Borcun kısım kısım ödenmesi  283
IV. Tescil  283
V. Hükmü  284
1. Senedi çıkaran aracı kurum  284
2. Senetlerin geri ödenmesi  284
a. Ödeme plânı  284
b. Denetleme  284
c. Geri ödemelerin özgülenmesi  284
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşınır Rehni
BİRİNCİ AYIRIM
Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı
A. Teslime bağlı rehin  285
I. Kurulması  285
1. Alacaklının zilyetliği  285
2. Ayrık durumlar  285
3. Art rehin  285
4. Alt rehin  285
II. Rehnin sona ermesi  286
1. Zilyetliğin kaybı  286
2. Geri verme borcu  286
3. Alacaklının sorumluluğu  286
III. Rehnin hükümleri  286
1. Alacaklının hakkı  286
2. Rehnin kapsamı  286
3. Rehnin sırası  286
4. Mülkiyetin geçememesi  287
B. Hapis hakkı  287
I. Koşulları  287
II. Ayrık durumlar  287
III. Borç ödemeden aciz  287
IV. Hükümleri  287
İKİNCİ AYIRIM
Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
A. Genel olarak  288
B. Kurulması  288
I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda  288
II. Kıymetli evrakta  288
III. Emtiayı temsil eden senetlerde  288
IV. Art rehin  288
C. Hükümleri  289
I. Rehnin kapsamı  289
II. Rehinli pay senetlerinin temsili  289
III. Yönetim ve ödeme  289
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar
A. Ödünç verenler  290
I. İşletme izni alma  290
II. Süre  290
B. Taşınır rehni karşılığı ödünç  290
I. Kurulması  290
II. Hükümleri  290
1. Rehnin paraya çevrilmesi  290
2. Arta kalan para üzerindeki hak  290
III. Rehnin sona ermesi  291
1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı  291
2. Ödünç verenin hakları  291
C. Geri alım hakkı tanıyarak satım  291
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Rehinli Tahvil
A. Niteliği  292
B. Şekli  292
C. Düzenlenmesi  292
ÜÇÜNCÜ KISIM
Zilyetlik ve Tapu Sicili
BİRİNCİ BÖLÜM
Zilyetlik
A. Zilyetlik kavramı ve türleri  293
I. Kavram  293
II. Türleri  293
1. Aslî ve fer’î zilyetlik  293
2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik  293
III. Geçici olarak kesilme  293
B. Zilyetliğin devri  294
I. Hazırlar arasında  294
II. Hazır olmayanlar arasında  294
III. Teslimsiz devir  294
IV. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi  294
C. Zilyetliğin hükümleri  294
I. Korunması  294
1. Savunma hakkı  294
2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı  295
3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı  295
4. Dava hakkının düşmesi  295
II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması  296
1. Mülkiyet karinesi  296
2. Fer’î zilyetlikte karine  296
3. Davaya karşı savunma  296
4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası  296
a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından  296
b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından  296
c. Para ve hamile yazılı senetlerde  297
d. İyiniyetli olmama hâlinde  297
5. Taşınmazlarda karine  297
III. Sorumluluk  297
1. İyiniyetli zilyet bakımından  297
a. Yararlanma  297
b. Tazminat  298
2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından  299
IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma  299
İKİNCİ BÖLÜM
Tapu Sicili
A. Kurulması  300
I. Sicil bakımından  300
1. Genel olarak  300
2. Taşınmazların kaydedilmesi  300
a. Kaydedilecek taşınmazlar  300
b. Kaydedilmeyecek taşınmazlar  300
3. Sicilin unsurları  301
a. Tapu kütüğü  301
b. Kat mülkiyeti kütüğü  301
c. Yevmiye defteri ve belgeler  301
d. Plân  301
II. Tapu sicilinin tutulması  302
1. Bir bölgede  302
2. Birden çok bölgede  302
III. Tapu idareleri  302
1. Kuruluş  302
2. Sorumluluk  302
B. İşlemler  302
I. İşlemlerin konusu  302
1. Tescil  302
2. Şerhler  303
a. Kişisel haklarda  303
b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında  303
c. Geçici tescil şerhi  303
3. Beyanlar  303
II. Tescilin ve terkinin koşulları  304
1. İstem  304
a. Tescil için  304
b. Terkin ve değişiklik için  304
2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi  304
3. Belgelerin tamamlanması  304
III. Tescilin biçimi  305
1. Genel olarak  305
2. Taşınmaz lehine irtifaklarda  305
IV. Tebliğ zorunluluğu  305
C. Tapu sicilinin açıklığı  305
D. Tescilin etkileri  305
I. Tescilin yapılmamasının sonuçları  305
II. Tescilin sonuçları  306
1. Genel olarak  306
2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı  306
3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı  306
E. Terkin ve değiştirme  307
I. Yolsuz tescilde  307
II. Aynî hakların sona ermesi  307
III. Düzeltme  308
Yürürlükten kaldırılan kanun  308
Yürürlük  308
Yürütme  308
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  309
TAPU KANUNU  313
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ  319
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  335
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK  343
Kavramlar Dizini  355
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020