Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Tespiti ve Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi
Eylül 2017 / 1. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kira tespitine ilişkin davalar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan; konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 343-346. maddeleri ile bu taşınmazlara ilişkin kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin 347-356. maddeler kitap kapsamına alınmış ve kitapta iki bölüm halinde sunulmuştur.

Kitap, içeriği tümüyle uygulamayı yansıyan Yargıtay Kararlarıyla desteklenmiş; konuya ilişkin yargı görüşüne hemen ve doğrudan ulaşılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Çünkü uygulayıcı var olan uyuşmazlığın çözümünde ilk planda yargı görüşünü aramak ve bilmek zorundadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çok karar alınmış, böylece o konuda uygulamanın kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilmek istenmiştir. Kitabın okuyuculara faydalı olmasını diliyoruz.

Konu Başlıkları
Kira Sözleşmesinin Bildirim ve Dava Yoluyla Sona Erdirilmesi
Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerde Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi
Barkod: 9789750244391
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ
1. KİRA BEDELİ (Genel olarak)  11
1. İlgili Madde (TBK m. 343)  11
2. Kira Sözleşmesi ve Kira Bedelinin Niteliği  11
3. Kiracının Kira Bedeli Ödeme Yükümlülüğü  12
4. Kira Bedelini Almaktan Kaçınma (Kiralayan Temerrüdü)  13
5. Kira Bedeli Ödemesinden Kefilin Sorumluluğu  14
YARGITAY KARARLARI  15
II. KİRA BEDELİ (Belirlenmesi)  20
1. İlgili Madde (TBK m. 344)  20
2. Hangi Kanunun Uygulanacağı  21
3. Kira Tespit Davalarının Hukuksal Niteliği  22
4. Geçmiş Kira Dönemi İçin Tespit İstenemeyeceği  22
5. Bedel Tespitine Konu Taşınmazın Niteliği  23
6. Kira Tespit Davası Açılmasında Koşul  23
7. Tarafların Yeni Kira Dönemi İçin Bedelde Anlaşmaları  24
8. Taraflar Arasında Yeni Kira Dönemi İçin Bedelde Anlaşma Yapılmamışsa  25
9. Beş Yıldan Uzun Süreli Veya Beş Yıldan Sonra Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Artış  25
10. Yabancı Para Cinsinde Tespit İstemi  25
11. TBK m.344’ün Uygulanmayacağı Durum  26
12. Kira Bedeli Belirlenmesinde Mahkemece Yapılacak İş  26
13. Kira Tespit Davalarında Görev  27
14. Kira ile Bağlantılı Uyuşmazlıkta Görev  29
15. Kira Tespiti Kararlarının Amacı, Dava Niteliği, İnfazı  29
16. Kira Tespit Kararının İfa Zamanı  31
17. Paylı Mülkiyette Kira Tespit Davası Açma Olanağı  32
18. Kira Süresi Dolmadan Tespit Davası Açılması  33
19. Ödemeye Rağmen Tespit Kararı Verilmesi Zorunluluğu  33
20. Kira Tespit Davasında Vekalet Ücreti  33
21. Kira Tespit Davalarında Karar Harcı  34
YARGITAY KARARLARI  34
III. KİRA BEDELİ (Dava açma süresi ve kararın etkisi)  80
1. İlgili Madde (TBK m. 345)  80
2. Kira Bedeli Tespitinin İstenmesi Koşulları  80
3. Tespit Kararında Belirtilen Kira Parası ile Kiracı Hangi Tarihten İtibaren Sorumlu Olur?  82
4. Kiracıya Yazılı Bildirimde Bulunulması  83
5. Emsal Rayice Uygun Olan ya da Olmayan Bedelin İzleyen Dönemdeki Artışının Tespiti  85
6. Kira Sözleşmesinde Kira Artış Şartının Düzenlenmesi  85
7. Kira Parasının İndirilmesi İstemi, Kira Tespit İstemi Niteliğinde Sayılmaz  85
YARGITAY KARARLARI  86
IV. KİRA BEDELİ (Kiracı aleyhine düzenleme yasağı)  107
1. İlgili Madde (TBK m. 346)  107
2. Kira Sözleşmesinde Ceza Koşulu, Muacceliyet Şartı  107
3. Sonraki Sözleşme İle Sürenin Kısaltılması  108
4. Yenilenen Sözleşmeyle Kira Başlangıç Tarihinin Değiştirilmesi  109
YARGITAY KARARLARI  109
V. KİRA BEDELİ (Kira sözleşmesinin uyarlanması)  125
1. İlgili Madde (TBK m. 138; TMK m. 2, 4)  125
2. Uyarlamaya Egemen Olan İlkeler  125
3. Hakimin Sözleşmeyi Uyarlaması İçin Aranan Şartlar  128
4. Uyarlama Yapılabilecek Bir Sözleşme Bulunmalıdır  129
5. Uyarlamada Hakimin Görevi  130
YARGITAY KARARLARI  130
İKİNCİ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ
I. BİLDİRİM YOLUYLA (Genel olarak)  141
1. İlgili Madde (TBK m. 347; 6101 s. K. Geçici 2. m.)  141
2. Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi (Uzaması)  141
3. Kiralayanın Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Bulunmadığı Durum  142
4. Kira Sözleşmesinde Süre  143
5. Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmesindeki Sürenin Geçmesi Nedeniyle Tahliye Davası Açılması  144
6. Konut ve İşyeri Kira Sözleşmesinin Süre Bitimi Nedeniyle Sona Erdirilmesini Kiralayanın İsteyemeyeceği  145
7. Mülkiyet Türüne Göre Dava Açma ve Fesih Bildirimi  145
8. Kefilin Kira Sözleşmesindeki Sorumluluğu  146
9. TBK m.347/1 Hükmünün Uygulanmayacağı Kiraya Konu Taşınmazlar  146
10. Anayasa Mahkemesi Kararı  147
YARGITAY KARARLARI  154
II. BİLDİRİMİN GEÇERLİLİĞİ  185
1. İlgili Madde- (6098 s. TBK m.348)  185
A. Şekil  185
2. İlgili Madde (6098 s. TBK m.349)  185
A. Aile Konutu  185
a. Kiralananın Aile Konutu Olması  186
b. Kiracı Olmayan Eşin Kiracılık Sıfatını Kazanması  186
c. Aile Konutu Kiralarında Kiralayanın Zorunluluğu  186
d. Kiracılık Sıfatını Kazanan Eşin Sorumluluğu  186
YARGITAY KARARLARI  186
III. DAVA YOLUYLA  187
1. İlgili Madde (TBK m.350, 327, 328, 329)  187
2. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler  188
A. Konut ya da İşyeri Gereksinimi Koşulları  188
a. Görev  190
b. Dava Hakkı  191
c. İhtiyaç Nedeniyle Yeni Dava Açılması, Kesin Hüküm İtirazı  192
B. Kiralananın Yeniden İnşası Ve İmarı Amacıyla Tahliye  192
YARGITAY KARARLARI  194
IV. YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ  212
1. İlgili Madde (TBK m. 352)  212
2. Dava Açma Zamanı  212
3. İhtarname  213
4. Sürelerin Başlangıcı  214
YARGITAY KARARLARI  214
V. KİRACIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE  219
1. İlgili Madde (TBK m. 352)  219
A. Kiracının Belli Tarihte Boşaltmayı Üstlenmesi  220
a. Tahliye Taahhüdünün Geçerliliğinde Kökleşen Kural  222
b. Kiralayanın Başvuru Yolu  223
c. Tahliye Taahhüdü Belgesinin İptali İstemi  225
e. Tahliye Taahhüdünün İptali Davasında Görev  225
f. Tahliye Taahhüdüne İlişkin Belgedeki İmzanın İnkar Edilmesi  226
g. Üçüncü Kişinin Verdiği Tahliye Taahhüdünde Yüklenilen Tazminatın Dava Edilmesi  226
B. İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye İstemi  227
a. İhtarın Özellikleri  228
b. İhtarın Haksızlığı  229
c. İki Haklı İhtar Koşulunun Oluşmadığı Haller  229
d. Davada Taraflar  230
e. Kanıt Yükü  230
C. Kiracının Veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe Ve Belde Belediye Sınırları İçinde Konutun Bulunması  231
a. Davanın Konusu  232
b. Dava Açma Süresi  232
YARGITAY KARARLARI  233
VI. DAVA AÇMA SÜRESİNİN UZAMASI  248
1. İlgili Madde (TBK m. 353)  248
2. Bir Kira Yılı İçin Uzamış Dava Açma Süresi  249
3. Uzayan Dava Açma Süresinin Niteliği  249
4. Ödeme Tarihinin Uzayan Sürede Geçerli Olup Olmadığı  249
YARGITAY KARARLARI  250
VII. DAVA SEBEPLERİNİN SINIRLILIĞI  253
1. İlgili Madde (TBK m. 354)  253
2. Konut ve Çatılı İşyerlerinde Sınırlı Tahliye Sebepleri  253
YARGITAY KARARLARI  254
VIII. YENİDEN KİRALAMA YASAĞI  255
1. İlgili Madde (TBK m. 355)  255
2. Kiralananın Boşaltılmasının Sağlanması Kavramının Anlamı  255
3. Eski Kiracının Öncelik Hakkı  255
4. Kiralayanın Tazminat Sorumluluğu  256
IX. KİRACININ ÖLÜMÜNDE SÖZLEŞMENİN SÜRDÜRÜLMESİ  258
1. İlgili Madde (TBK m. 356)  258
2. Kira Sözleşmesinin Sürdürülebilmesi  258
İLGİLİ KANUN
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  259
Kaynakça  263
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  265
Kavram Dizini  271
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA
KİRA BEDELİNİN TESPİTİ
1. KİRA BEDELİ (Genel olarak)  11
1. İlgili Madde (TBK m. 343)  11
2. Kira Sözleşmesi ve Kira Bedelinin Niteliği  11
3. Kiracının Kira Bedeli Ödeme Yükümlülüğü  12
4. Kira Bedelini Almaktan Kaçınma (Kiralayan Temerrüdü)  13
5. Kira Bedeli Ödemesinden Kefilin Sorumluluğu  14
YARGITAY KARARLARI  15
II. KİRA BEDELİ (Belirlenmesi)  20
1. İlgili Madde (TBK m. 344)  20
2. Hangi Kanunun Uygulanacağı  21
3. Kira Tespit Davalarının Hukuksal Niteliği  22
4. Geçmiş Kira Dönemi İçin Tespit İstenemeyeceği  22
5. Bedel Tespitine Konu Taşınmazın Niteliği  23
6. Kira Tespit Davası Açılmasında Koşul  23
7. Tarafların Yeni Kira Dönemi İçin Bedelde Anlaşmaları  24
8. Taraflar Arasında Yeni Kira Dönemi İçin Bedelde Anlaşma Yapılmamışsa  25
9. Beş Yıldan Uzun Süreli Veya Beş Yıldan Sonra Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Artış  25
10. Yabancı Para Cinsinde Tespit İstemi  25
11. TBK m.344’ün Uygulanmayacağı Durum  26
12. Kira Bedeli Belirlenmesinde Mahkemece Yapılacak İş  26
13. Kira Tespit Davalarında Görev  27
14. Kira ile Bağlantılı Uyuşmazlıkta Görev  29
15. Kira Tespiti Kararlarının Amacı, Dava Niteliği, İnfazı  29
16. Kira Tespit Kararının İfa Zamanı  31
17. Paylı Mülkiyette Kira Tespit Davası Açma Olanağı  32
18. Kira Süresi Dolmadan Tespit Davası Açılması  33
19. Ödemeye Rağmen Tespit Kararı Verilmesi Zorunluluğu  33
20. Kira Tespit Davasında Vekalet Ücreti  33
21. Kira Tespit Davalarında Karar Harcı  34
YARGITAY KARARLARI  34
III. KİRA BEDELİ (Dava açma süresi ve kararın etkisi)  80
1. İlgili Madde (TBK m. 345)  80
2. Kira Bedeli Tespitinin İstenmesi Koşulları  80
3. Tespit Kararında Belirtilen Kira Parası ile Kiracı Hangi Tarihten İtibaren Sorumlu Olur?  82
4. Kiracıya Yazılı Bildirimde Bulunulması  83
5. Emsal Rayice Uygun Olan ya da Olmayan Bedelin İzleyen Dönemdeki Artışının Tespiti  85
6. Kira Sözleşmesinde Kira Artış Şartının Düzenlenmesi  85
7. Kira Parasının İndirilmesi İstemi, Kira Tespit İstemi Niteliğinde Sayılmaz  85
YARGITAY KARARLARI  86
IV. KİRA BEDELİ (Kiracı aleyhine düzenleme yasağı)  107
1. İlgili Madde (TBK m. 346)  107
2. Kira Sözleşmesinde Ceza Koşulu, Muacceliyet Şartı  107
3. Sonraki Sözleşme İle Sürenin Kısaltılması  108
4. Yenilenen Sözleşmeyle Kira Başlangıç Tarihinin Değiştirilmesi  109
YARGITAY KARARLARI  109
V. KİRA BEDELİ (Kira sözleşmesinin uyarlanması)  125
1. İlgili Madde (TBK m. 138; TMK m. 2, 4)  125
2. Uyarlamaya Egemen Olan İlkeler  125
3. Hakimin Sözleşmeyi Uyarlaması İçin Aranan Şartlar  128
4. Uyarlama Yapılabilecek Bir Sözleşme Bulunmalıdır  129
5. Uyarlamada Hakimin Görevi  130
YARGITAY KARARLARI  130
İKİNCİ BÖLÜM
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ
I. BİLDİRİM YOLUYLA (Genel olarak)  141
1. İlgili Madde (TBK m. 347; 6101 s. K. Geçici 2. m.)  141
2. Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi (Uzaması)  141
3. Kiralayanın Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Bulunmadığı Durum  142
4. Kira Sözleşmesinde Süre  143
5. Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmesindeki Sürenin Geçmesi Nedeniyle Tahliye Davası Açılması  144
6. Konut ve İşyeri Kira Sözleşmesinin Süre Bitimi Nedeniyle Sona Erdirilmesini Kiralayanın İsteyemeyeceği  145
7. Mülkiyet Türüne Göre Dava Açma ve Fesih Bildirimi  145
8. Kefilin Kira Sözleşmesindeki Sorumluluğu  146
9. TBK m.347/1 Hükmünün Uygulanmayacağı Kiraya Konu Taşınmazlar  146
10. Anayasa Mahkemesi Kararı  147
YARGITAY KARARLARI  154
II. BİLDİRİMİN GEÇERLİLİĞİ  185
1. İlgili Madde- (6098 s. TBK m.348)  185
A. Şekil  185
2. İlgili Madde (6098 s. TBK m.349)  185
A. Aile Konutu  185
a. Kiralananın Aile Konutu Olması  186
b. Kiracı Olmayan Eşin Kiracılık Sıfatını Kazanması  186
c. Aile Konutu Kiralarında Kiralayanın Zorunluluğu  186
d. Kiracılık Sıfatını Kazanan Eşin Sorumluluğu  186
YARGITAY KARARLARI  186
III. DAVA YOLUYLA  187
1. İlgili Madde (TBK m.350, 327, 328, 329)  187
2. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler  188
A. Konut ya da İşyeri Gereksinimi Koşulları  188
a. Görev  190
b. Dava Hakkı  191
c. İhtiyaç Nedeniyle Yeni Dava Açılması, Kesin Hüküm İtirazı  192
B. Kiralananın Yeniden İnşası Ve İmarı Amacıyla Tahliye  192
YARGITAY KARARLARI  194
IV. YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ  212
1. İlgili Madde (TBK m. 352)  212
2. Dava Açma Zamanı  212
3. İhtarname  213
4. Sürelerin Başlangıcı  214
YARGITAY KARARLARI  214
V. KİRACIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE  219
1. İlgili Madde (TBK m. 352)  219
A. Kiracının Belli Tarihte Boşaltmayı Üstlenmesi  220
a. Tahliye Taahhüdünün Geçerliliğinde Kökleşen Kural  222
b. Kiralayanın Başvuru Yolu  223
c. Tahliye Taahhüdü Belgesinin İptali İstemi  225
e. Tahliye Taahhüdünün İptali Davasında Görev  225
f. Tahliye Taahhüdüne İlişkin Belgedeki İmzanın İnkar Edilmesi  226
g. Üçüncü Kişinin Verdiği Tahliye Taahhüdünde Yüklenilen Tazminatın Dava Edilmesi  226
B. İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye İstemi  227
a. İhtarın Özellikleri  228
b. İhtarın Haksızlığı  229
c. İki Haklı İhtar Koşulunun Oluşmadığı Haller  229
d. Davada Taraflar  230
e. Kanıt Yükü  230
C. Kiracının Veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe Ve Belde Belediye Sınırları İçinde Konutun Bulunması  231
a. Davanın Konusu  232
b. Dava Açma Süresi  232
YARGITAY KARARLARI  233
VI. DAVA AÇMA SÜRESİNİN UZAMASI  248
1. İlgili Madde (TBK m. 353)  248
2. Bir Kira Yılı İçin Uzamış Dava Açma Süresi  249
3. Uzayan Dava Açma Süresinin Niteliği  249
4. Ödeme Tarihinin Uzayan Sürede Geçerli Olup Olmadığı  249
YARGITAY KARARLARI  250
VII. DAVA SEBEPLERİNİN SINIRLILIĞI  253
1. İlgili Madde (TBK m. 354)  253
2. Konut ve Çatılı İşyerlerinde Sınırlı Tahliye Sebepleri  253
YARGITAY KARARLARI  254
VIII. YENİDEN KİRALAMA YASAĞI  255
1. İlgili Madde (TBK m. 355)  255
2. Kiralananın Boşaltılmasının Sağlanması Kavramının Anlamı  255
3. Eski Kiracının Öncelik Hakkı  255
4. Kiralayanın Tazminat Sorumluluğu  256
IX. KİRACININ ÖLÜMÜNDE SÖZLEŞMENİN SÜRDÜRÜLMESİ  258
1. İlgili Madde (TBK m. 356)  258
2. Kira Sözleşmesinin Sürdürülebilmesi  258
İLGİLİ KANUN
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  259
Kaynakça  263
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  265
Kavram Dizini  271
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.