Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Oyun Teorisi Eşliğinde
Sanayi Ekonomisi
(Endüstriyel Ekonomi)
Eylül 2017 / 2. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 45.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2016 15.50 TL 9.90 TL (%37)Sepete Ekle
   

Güncellenmiş ve genişletilmiş 2. baskısını yapan kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümlerinde okutulan Sanayi Ekonomisi (Endüstriyel Ekonomi) derslerine giriş için yazılmış bir yardımcı ders kitabıdır. Kitabın içinde ayrıca yer alan "oyun teorisi" "işgücü piyasası" ve "devletin ekonomideki yeri" kısımları İktisat bölümlerinin diğer derslerinde de öğrencilere yardımcı olabilecektir.

Kitapta öğrencilerin anlatılan konuyu kolayca anlaması için mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmış, güncel hayattan örnekler verilerek konuları daha kolay anlamaları amaçlanmıştır.

Kitap ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına rağmen yalın bir dil kullanılması nedeniyle kendisini konu hakkında geliştirmek isteyenlere de faydalı olacaktır.

Konu Başlıkları
Sanayi Ekonomisi Genel Kavramlar
Piyasa Yoğunlaşması
Giriş ve Çıkış Engelleri
Birleşmeler ve Firma
Piyasa Çeşitleri
Oligopol Modelleri
Firma Davranışları ve Stratejik Analiz
Regülasyon
Oyun Teorisine Giriş
Devletin Ekonomide Rolü
Barkod: 9789750244056
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Şekiller Listesi  21
Tablolar Listesi  25
Ünite 1:
SANAYİ EKONOMİSİ GENEL KAVRAMLAR
1.1. Sanayi Ekonomisi Nedir?  27
1.2. Sanayi Ekonomisinin Gelişimi  29
1.3. Harvard ve Chicago Okulları  30
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  33
Ünite 2:
PİYASA YAPISI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2.1. Temel Arz Koşulları  36
2.2. Temel Talep Koşulları  40
2.3. Diğer Koşullar  42
2.4. Davranışlar ve Performans  44
2.5. Yeni Ekonomide Piyasalarda Görülen Değişimler  45
2.6. Firma Kuruluşu ve Fizibilite Çalışmaları  46
ÜNİTE SONU SORULAR  47
Ünite 3:
ALICI VE SATICI SAYILARI, PİYASA YOĞUNLAŞMASI
3.1. Yoğunlaşma (Konsantrasyon)  52
3.2. Yoğunlaşma Eğrisi  54
3.3. N Firma Yoğunlaşma Oranı  55
3.4. Herfindahl–Hirschman Endeksi  56
3.5. Hannah ve Kay İndeksi  58
3.6. Entropi İndeksi  58
3.7. Piyasa Gücü  58
3.8. Yoğunlaşmanın Sonuçları  58
3.9. Büyük ve Küçük Firmalar  60
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  61
Ünite 4:
GİRİŞ VE ÇIKIŞ ENGELLERİ
4.1. Mutlak Maliyet Avantajı  65
4.2. Ürün Farklılaştırma Avantajları  66
4.3. Ölçek Ekonomileri Avantajları  66
4.3.1. İşbölümü ve Uzmanlaşma  67
4.3.2. Bölünmezlik  67
4.3.3. Yönetim  68
4.3.4. Parasal Ölçek Ekonomileri (İhtiyari Ekonomiler)  68
4.4. Batık Maliyetler  68
4.5. Yasal Giriş Engelleri  69
4.6. Diğer Giriş Engelleri  69
4.7. Gelenek, Görenekler  72
4.8. İçsel ve Dışsal Giriş Engelleri  72
4.9. Çıkış Engelleri  72
4.10. Giriş ve Çıkış Engelleri ile Karlılık İlişkisi  73
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  75
Ünite 5:
BİRLEŞMELER VE FİRMA
5.1. Firmalararası Anlaşmalar  79
5.1.1. Karteller  80
5.1.2. Kartel dışı Anlaşmalar (Centilmenlik, Konsorsiyum)  84
5.2. Firmalar Neden Birleşirler? Birleşme veya Anlaşmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri  85
5.3. Kümelenmeler  87
5.4. Firmalar arası Anlaşmalara Karşı Devlet Politikaları  88
5.5. Büyüme Stratejileri  89
5.6. Büyüme Yöntemi Olarak Franchising  91
5.7. Kapsam (Alan) Ekonomileri  92
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  93
Ünite 6:
TAM REKABET VE TEKEL PİYASALARI
6.1. Tam Rekabet Piyasası Özellikleri  95
6.2. Kısa Dönem Firma Ortalama, Toplam, Marjinal Gelir, Talep Eğrileri  96
6.3. Marjinal Maliyet (MC)– Marjinal Gelir Yaklaşımına Göre Denge  98
6.4. Firma için Tam Rekabet Piyasası Uzun Dönem Dengesi  104
6.5. Tam rekabet Piyasasında TC=TR Yaklaşımına Göre Denge  106
6.6. Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi  108
6.7. Endüstri için Tam Rekabet Uzun Dönem Dengesi  110
6.8. Tekel (Monopol) Piyasası  113
6.9. Marjinal Maliyet (MC) ve Marjinal Gelir (MR) Eğrilerine göre Tekel Piyasası Dengesi  120
6.10. Tekel Piyasası Uzun Dönem Dengesi  121
6.11. Alıcı Tekeli (Monopson)  123
6.12. Çift Tekel  126
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  128
Ünite 7:
TEKELCİ REKABET VE OLİGOPOL PİYASALARI
7.1. Tekelci Rekabet Piyasaları  131
7.2. Tekelci Rekabet Piyasasında Maliyetler  133
7.3. Tekelci Rekabet Piyasasında Talep  135
7.4. Tekelci Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Piyasa Dengesi  138
7.5. Tekelci Rekabet Piyasası Uzun Dönem Dengesi ve Diğer Piyasalar ile Karşılaştırması  142
7.6. Tekelci rekabet Piyasasına Yapılan Eleştiriler  144
7.7. Oligopol Piyasaları  147
7.8. Dirsekli Talep Eğrisi Modeli  148
7.9. Fiyat Liderliği  149
7.10. Hakim Firma Fiyat Tespiti  150
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  152
Ünite 8:
OLİGOPOL MODELLERİ
8.1. Cournot Modeli  155
8.2. Bertrand Modeli  159
8.3. Edgeworth Modeli  161
8.4. Chamberlin Modeli  162
8.5. Stackelberg Modeli  163
8.6. Yarışılabilir Piyasalar  164
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  166
Ünite 9:
FİRMA DAVRANIŞI: FİRMA AMACI, FİYATLANDIRMA, VERİMLİLİK
9.1. Firmanın Amacı  169
9.2. Baumol Satışların Maksimizasyonu Amacı  170
9.3. Marris Büyüme Maksimizasyonu Modeli  172
9.4. Diğer Firma Teorileri  173
9.5. Fiyatlandırma  173
9.6. Verimlilik  178
9.7. Verimliliği Etkileyen Faktörler  179
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  181
Ünite 10:
FİRMA DAVRANIŞI: ÜRÜN FARKLILAŞTIRMA
10.1. Ürün Farklılaşması Türleri  185
10.2. Ürün Farklılaşmasının Kaynakları  186
10.3. Yer Farklılaşması 1: Hotelling Kanunu  188
10.4. Yer Farklılaşması 2: Salop Çember Modeli  189
10.5. Temsili Tüketici Modeli  189
10.6. Reklamlar  190
10.7. Araştırma–Geliştirme ve İnnovasyon  191
10.8. Fikri Mülkiyet, Patent ve Telif Hakkı  193
10.9. Marka Bağımlılığı  194
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  195
Ünite 11:
STRATEJİK ANALİZ VE REKABET
11.1. SWOT Analizi  197
11.2. Rekabet  198
11.3. Rekabet Baskısını Artıran Unsurlar  200
11.4. Rekabetin İstenilir Etkileri  201
11.5. Rekabetin İstenmeyen Sonuçları  203
11.6. Sektör Rekabetini Şekillendiren 5 Kuvvet ve Porter’in Elmas Modeli  204
11.7. Sanayi Devrimi ve Yeni Ekonomide Rekabet Ortamına Olan Etkiler  206
11.8. Rekabet Gücünü Belirleyen Unsurlar ve Porter’in Elmas Modeli  208
11.9. Rekabet Gücü  209
11.10. Stratejik Yönetim  212
11.11. TOWS Matrisi  214
11.12. McKinsey 7S  214
11.13. Strateji ve Politikalar  215
11.14. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı  216
11.15. Kaynak Bazlı Model (Resource Based View)  217
11.16. Porter Jenerik Strateji Modeli  218
11.17. Porter Rekabet Stratejileri  218
11.18. Mintzberg Farklılaştırma Stratejisi  220
11.19. Tarihte Yönetim Anlayışları  220
11.20. Bilginin Artan Önemi  222
11.21. Rakiplerin Analizi  223
11.22. Saldırı ve Savunma  224
11.23. Firmalar İçin Yararlı Bazı Strategemler  227
11.24. PEST Analizi  229
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  231
Ünite 12:
REGÜLASYON
12.1. Regülasyon  235
12.2. Kamunun Regülasyonu  236
12.2.1. Kamu Yararı Teorisi  236
12.2.2. Kamu Regülasyon Nedenleri  237
12.2.3. Kamunun Regülasyonu Maliyetleri  240
12.2.4. Kamu Regülasyon Araçları  241
12.3. Kamu Dışı Regülatörler  241
12.4. Piyasa Regülasyonu  242
12.5. Piyasa Performansı  243
12.6. Regülasyon Aşamaları  244
12.7. Kamusal Tercih Teorisi ve Regülasyon  244
12.8. Diğer Teoriler  245
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  247
Ünite 13:
İŞLEMLER
13.1. İşlem  249
13.2. İşlem Türleri  250
13.3. İşlem Maliyetleri  251
13.4. Coase’a Göre İşlem Maliyeti Türleri  252
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  253
Ünite 14:
FİRMA
14.1. Asil–Vekil Teoremi  257
14.2. Firmanın Kararı  257
14.3. Firma Türleri  258
14.4. Firma Çevresi  258
14.5. Üretim ve Üretim Dönemleri  260
14.6. Üretim Faktörleri  261
14.7. Üretim İmkanları Eğrisi  264
14.8. Sabit ve Değişken Girdiler  267
14.9. Üretim Yöntemi ve Teknoloji  268
14.10. Üretim Fonksiyonu  270
14.11. Kısa Dönemde Üretim  271
14.12. Marjinal Fiziki Ürün Eğrisi  275
14.13. Ortalama Fiziki Ürün Eğrisi  277
14.14. Firma Ne kadar İşgücü istihdam Eder?  281
14.15. Üretim Esneklik Katsayısı  281
14.16. Doğrudan Hızlandıran Katsayısı  282
14.17. Çapraz Hızlandıran Katsayısı  283
14.18. Fordizm ve Post Fordizm  284
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  286
Ünite 15:
OYUN TEORİSİNE GİRİŞ
15.1. Oyun Türleri  291
15.2. Önemli Tanımlar  293
15.3. Oyun Teorisi Tarihsel Gelişimi  295
15.4. Ağaç Diyagramı  296
15.5. Matris Biçimli Gösterim  298
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  300
Ünite 16:
MATRİS TİPİ OYUNLAR
16.1. Oyunlarda Sürekli Eleminasyon Yöntemi  303
16.2. İhtiyatlı Davranış ve Maksimin  307
16.3. Riskli Davranış ve Maksimaks  308
16.4. Risk Nötr Davranış ve Aritmetik Ortalama  309
16.5. Beklenen Değer ve Ağırlıklı Ortalama  309
16.6. Makul Stratejiler Matrisi  311
16.7. Geri Çıkarım Yöntemi  314
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  318
Ünite 17:
TEMEL BAZI OYUNLAR
17.1. Mahkumlar Çıkmazı: (Tek Nash Dengesi– Pareto Etkin Değil)  321
17.2. Cinsiyetlerin Uyuşmazlığı (Birden Fazla Nash Dengesi ve Pareto Etkin)  323
17.3. Çoklu Denge Durumunda Ne Yapılır? NewYork Oyunu  325
17.4. Eşleşen Paralar (Nash Dengesi Yok)  326
17.5. Korkak Tavuk (2 Nash Dengesi–Pareto Etkin)  328
17.6. Koordinasyon Oyunu  329
17.7. Giriş Oyunu  329
17.8. Patent Yarışı  330
17.9. Geyik Avı Oyunu (İki Nash Dengeli Durum)  331
17.10. Titreyen El Dengesi  332
17.11. Uygun Denge  333
17.12. Tepki Fonksiyonu  334
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  336
Ünite 18:
BİLGİ
18.1. Bilgi Sorunu  339
18.2. Hansanyi Dönüşümü  341
18.3. Hansanyi Dönüşümünden Sonra Çözüm  343
18.4. Belirsizlik  343
18.5. Allais Paradoksu  345
18.6. Ellsberg Paradoksu  346
18.7. Sigorta  346
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  347
Ünite 19:
DEVLET VE EKONOMİ
19.1. Devletin Ekonomideki Payı  349
19.2. Devlet Hakkında Görüşler  351
19.3. Devlet Türleri  354
19.4. Özelleştirme  354
19.5. Regülasyon  356
19.6. Fiyat Kontrolleri  357
19.7. Miktar Düzenlemeleri (Kotalar)  361
19.8. Piyasaya Giriş ve Çıkış Kontrolü  362
19.9. Mal Kalitesi Belirlenmesi  363
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  364
Ünite 20:
DEVLET VE VERGİLER
20.1. Kamu Malları  367
20.2. Kamu Malları Finansmanı– Bedavacılık (Free–Rider)  369
20.3. Vergiler  370
20.4. Vergiyi Gerçekte Kim Öder?  372
20.5. Spesifik Vergi Uygulamaları  375
20.6. Vergilendirme İlkeleri  377
20.7. Laffer Eğrisi  377
20.8. Kayıt Dışı Ekonomi  378
20.9. Gümrük Vergileri  379
20.10. Seçimlerin Maliyetleri  380
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  382
Ünite 21:
DEVLET VE DIŞSALLIKLAR
21.1. Devlet Neden Piyasaya Müdahale Eder? Dışsallıklar  385
21.2. Ağ Dışsallıkları  388
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  390
Ünite 22:
DEVLET VE TÜKETİCİ DENGESİ
22.1. Piyasada Düzeni Sağlamak  391
22.2. Devletin Tüketici Dengesine Olan Etkisi  392
22.3. Suç Önleme Paradoksu  393
22.4. Tüketiciye Gelir Sübvansiyonu Sağlamak veya Fiyat Sübvansiyonu Sağlamak  394
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  397
Ünite 23:
DEVLETİN BAŞARISIZLIĞI
23.1. Devlet Neden Başarısızdır?  399
23.2. Refah Ekonomisinin 2 Temel Teoremi  400
23.3. Kamusal Tercihler  401
23.4. Tutarlı Tercihler, Seçim Paradoksu  405
23.5. Bireyler Her Zaman Tutarlı mıdır?  406
23.6. Sınıflar Arası Mücadele ve Devlet  407
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  409
Kaynakça  411
Kavram Dizini  421
 


Aysel Gündoğdu
Şubat 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
İrfan Kaygalak
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Semra Boğa
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Erkan Çelik
Şubat 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Şekiller Listesi  21
Tablolar Listesi  25
Ünite 1:
SANAYİ EKONOMİSİ GENEL KAVRAMLAR
1.1. Sanayi Ekonomisi Nedir?  27
1.2. Sanayi Ekonomisinin Gelişimi  29
1.3. Harvard ve Chicago Okulları  30
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  33
Ünite 2:
PİYASA YAPISI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2.1. Temel Arz Koşulları  36
2.2. Temel Talep Koşulları  40
2.3. Diğer Koşullar  42
2.4. Davranışlar ve Performans  44
2.5. Yeni Ekonomide Piyasalarda Görülen Değişimler  45
2.6. Firma Kuruluşu ve Fizibilite Çalışmaları  46
ÜNİTE SONU SORULAR  47
Ünite 3:
ALICI VE SATICI SAYILARI, PİYASA YOĞUNLAŞMASI
3.1. Yoğunlaşma (Konsantrasyon)  52
3.2. Yoğunlaşma Eğrisi  54
3.3. N Firma Yoğunlaşma Oranı  55
3.4. Herfindahl–Hirschman Endeksi  56
3.5. Hannah ve Kay İndeksi  58
3.6. Entropi İndeksi  58
3.7. Piyasa Gücü  58
3.8. Yoğunlaşmanın Sonuçları  58
3.9. Büyük ve Küçük Firmalar  60
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  61
Ünite 4:
GİRİŞ VE ÇIKIŞ ENGELLERİ
4.1. Mutlak Maliyet Avantajı  65
4.2. Ürün Farklılaştırma Avantajları  66
4.3. Ölçek Ekonomileri Avantajları  66
4.3.1. İşbölümü ve Uzmanlaşma  67
4.3.2. Bölünmezlik  67
4.3.3. Yönetim  68
4.3.4. Parasal Ölçek Ekonomileri (İhtiyari Ekonomiler)  68
4.4. Batık Maliyetler  68
4.5. Yasal Giriş Engelleri  69
4.6. Diğer Giriş Engelleri  69
4.7. Gelenek, Görenekler  72
4.8. İçsel ve Dışsal Giriş Engelleri  72
4.9. Çıkış Engelleri  72
4.10. Giriş ve Çıkış Engelleri ile Karlılık İlişkisi  73
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  75
Ünite 5:
BİRLEŞMELER VE FİRMA
5.1. Firmalararası Anlaşmalar  79
5.1.1. Karteller  80
5.1.2. Kartel dışı Anlaşmalar (Centilmenlik, Konsorsiyum)  84
5.2. Firmalar Neden Birleşirler? Birleşme veya Anlaşmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri  85
5.3. Kümelenmeler  87
5.4. Firmalar arası Anlaşmalara Karşı Devlet Politikaları  88
5.5. Büyüme Stratejileri  89
5.6. Büyüme Yöntemi Olarak Franchising  91
5.7. Kapsam (Alan) Ekonomileri  92
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  93
Ünite 6:
TAM REKABET VE TEKEL PİYASALARI
6.1. Tam Rekabet Piyasası Özellikleri  95
6.2. Kısa Dönem Firma Ortalama, Toplam, Marjinal Gelir, Talep Eğrileri  96
6.3. Marjinal Maliyet (MC)– Marjinal Gelir Yaklaşımına Göre Denge  98
6.4. Firma için Tam Rekabet Piyasası Uzun Dönem Dengesi  104
6.5. Tam rekabet Piyasasında TC=TR Yaklaşımına Göre Denge  106
6.6. Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi  108
6.7. Endüstri için Tam Rekabet Uzun Dönem Dengesi  110
6.8. Tekel (Monopol) Piyasası  113
6.9. Marjinal Maliyet (MC) ve Marjinal Gelir (MR) Eğrilerine göre Tekel Piyasası Dengesi  120
6.10. Tekel Piyasası Uzun Dönem Dengesi  121
6.11. Alıcı Tekeli (Monopson)  123
6.12. Çift Tekel  126
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  128
Ünite 7:
TEKELCİ REKABET VE OLİGOPOL PİYASALARI
7.1. Tekelci Rekabet Piyasaları  131
7.2. Tekelci Rekabet Piyasasında Maliyetler  133
7.3. Tekelci Rekabet Piyasasında Talep  135
7.4. Tekelci Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Piyasa Dengesi  138
7.5. Tekelci Rekabet Piyasası Uzun Dönem Dengesi ve Diğer Piyasalar ile Karşılaştırması  142
7.6. Tekelci rekabet Piyasasına Yapılan Eleştiriler  144
7.7. Oligopol Piyasaları  147
7.8. Dirsekli Talep Eğrisi Modeli  148
7.9. Fiyat Liderliği  149
7.10. Hakim Firma Fiyat Tespiti  150
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  152
Ünite 8:
OLİGOPOL MODELLERİ
8.1. Cournot Modeli  155
8.2. Bertrand Modeli  159
8.3. Edgeworth Modeli  161
8.4. Chamberlin Modeli  162
8.5. Stackelberg Modeli  163
8.6. Yarışılabilir Piyasalar  164
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  166
Ünite 9:
FİRMA DAVRANIŞI: FİRMA AMACI, FİYATLANDIRMA, VERİMLİLİK
9.1. Firmanın Amacı  169
9.2. Baumol Satışların Maksimizasyonu Amacı  170
9.3. Marris Büyüme Maksimizasyonu Modeli  172
9.4. Diğer Firma Teorileri  173
9.5. Fiyatlandırma  173
9.6. Verimlilik  178
9.7. Verimliliği Etkileyen Faktörler  179
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  181
Ünite 10:
FİRMA DAVRANIŞI: ÜRÜN FARKLILAŞTIRMA
10.1. Ürün Farklılaşması Türleri  185
10.2. Ürün Farklılaşmasının Kaynakları  186
10.3. Yer Farklılaşması 1: Hotelling Kanunu  188
10.4. Yer Farklılaşması 2: Salop Çember Modeli  189
10.5. Temsili Tüketici Modeli  189
10.6. Reklamlar  190
10.7. Araştırma–Geliştirme ve İnnovasyon  191
10.8. Fikri Mülkiyet, Patent ve Telif Hakkı  193
10.9. Marka Bağımlılığı  194
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  195
Ünite 11:
STRATEJİK ANALİZ VE REKABET
11.1. SWOT Analizi  197
11.2. Rekabet  198
11.3. Rekabet Baskısını Artıran Unsurlar  200
11.4. Rekabetin İstenilir Etkileri  201
11.5. Rekabetin İstenmeyen Sonuçları  203
11.6. Sektör Rekabetini Şekillendiren 5 Kuvvet ve Porter’in Elmas Modeli  204
11.7. Sanayi Devrimi ve Yeni Ekonomide Rekabet Ortamına Olan Etkiler  206
11.8. Rekabet Gücünü Belirleyen Unsurlar ve Porter’in Elmas Modeli  208
11.9. Rekabet Gücü  209
11.10. Stratejik Yönetim  212
11.11. TOWS Matrisi  214
11.12. McKinsey 7S  214
11.13. Strateji ve Politikalar  215
11.14. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı  216
11.15. Kaynak Bazlı Model (Resource Based View)  217
11.16. Porter Jenerik Strateji Modeli  218
11.17. Porter Rekabet Stratejileri  218
11.18. Mintzberg Farklılaştırma Stratejisi  220
11.19. Tarihte Yönetim Anlayışları  220
11.20. Bilginin Artan Önemi  222
11.21. Rakiplerin Analizi  223
11.22. Saldırı ve Savunma  224
11.23. Firmalar İçin Yararlı Bazı Strategemler  227
11.24. PEST Analizi  229
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  231
Ünite 12:
REGÜLASYON
12.1. Regülasyon  235
12.2. Kamunun Regülasyonu  236
12.2.1. Kamu Yararı Teorisi  236
12.2.2. Kamu Regülasyon Nedenleri  237
12.2.3. Kamunun Regülasyonu Maliyetleri  240
12.2.4. Kamu Regülasyon Araçları  241
12.3. Kamu Dışı Regülatörler  241
12.4. Piyasa Regülasyonu  242
12.5. Piyasa Performansı  243
12.6. Regülasyon Aşamaları  244
12.7. Kamusal Tercih Teorisi ve Regülasyon  244
12.8. Diğer Teoriler  245
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  247
Ünite 13:
İŞLEMLER
13.1. İşlem  249
13.2. İşlem Türleri  250
13.3. İşlem Maliyetleri  251
13.4. Coase’a Göre İşlem Maliyeti Türleri  252
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  253
Ünite 14:
FİRMA
14.1. Asil–Vekil Teoremi  257
14.2. Firmanın Kararı  257
14.3. Firma Türleri  258
14.4. Firma Çevresi  258
14.5. Üretim ve Üretim Dönemleri  260
14.6. Üretim Faktörleri  261
14.7. Üretim İmkanları Eğrisi  264
14.8. Sabit ve Değişken Girdiler  267
14.9. Üretim Yöntemi ve Teknoloji  268
14.10. Üretim Fonksiyonu  270
14.11. Kısa Dönemde Üretim  271
14.12. Marjinal Fiziki Ürün Eğrisi  275
14.13. Ortalama Fiziki Ürün Eğrisi  277
14.14. Firma Ne kadar İşgücü istihdam Eder?  281
14.15. Üretim Esneklik Katsayısı  281
14.16. Doğrudan Hızlandıran Katsayısı  282
14.17. Çapraz Hızlandıran Katsayısı  283
14.18. Fordizm ve Post Fordizm  284
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  286
Ünite 15:
OYUN TEORİSİNE GİRİŞ
15.1. Oyun Türleri  291
15.2. Önemli Tanımlar  293
15.3. Oyun Teorisi Tarihsel Gelişimi  295
15.4. Ağaç Diyagramı  296
15.5. Matris Biçimli Gösterim  298
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  300
Ünite 16:
MATRİS TİPİ OYUNLAR
16.1. Oyunlarda Sürekli Eleminasyon Yöntemi  303
16.2. İhtiyatlı Davranış ve Maksimin  307
16.3. Riskli Davranış ve Maksimaks  308
16.4. Risk Nötr Davranış ve Aritmetik Ortalama  309
16.5. Beklenen Değer ve Ağırlıklı Ortalama  309
16.6. Makul Stratejiler Matrisi  311
16.7. Geri Çıkarım Yöntemi  314
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  318
Ünite 17:
TEMEL BAZI OYUNLAR
17.1. Mahkumlar Çıkmazı: (Tek Nash Dengesi– Pareto Etkin Değil)  321
17.2. Cinsiyetlerin Uyuşmazlığı (Birden Fazla Nash Dengesi ve Pareto Etkin)  323
17.3. Çoklu Denge Durumunda Ne Yapılır? NewYork Oyunu  325
17.4. Eşleşen Paralar (Nash Dengesi Yok)  326
17.5. Korkak Tavuk (2 Nash Dengesi–Pareto Etkin)  328
17.6. Koordinasyon Oyunu  329
17.7. Giriş Oyunu  329
17.8. Patent Yarışı  330
17.9. Geyik Avı Oyunu (İki Nash Dengeli Durum)  331
17.10. Titreyen El Dengesi  332
17.11. Uygun Denge  333
17.12. Tepki Fonksiyonu  334
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  336
Ünite 18:
BİLGİ
18.1. Bilgi Sorunu  339
18.2. Hansanyi Dönüşümü  341
18.3. Hansanyi Dönüşümünden Sonra Çözüm  343
18.4. Belirsizlik  343
18.5. Allais Paradoksu  345
18.6. Ellsberg Paradoksu  346
18.7. Sigorta  346
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  347
Ünite 19:
DEVLET VE EKONOMİ
19.1. Devletin Ekonomideki Payı  349
19.2. Devlet Hakkında Görüşler  351
19.3. Devlet Türleri  354
19.4. Özelleştirme  354
19.5. Regülasyon  356
19.6. Fiyat Kontrolleri  357
19.7. Miktar Düzenlemeleri (Kotalar)  361
19.8. Piyasaya Giriş ve Çıkış Kontrolü  362
19.9. Mal Kalitesi Belirlenmesi  363
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  364
Ünite 20:
DEVLET VE VERGİLER
20.1. Kamu Malları  367
20.2. Kamu Malları Finansmanı– Bedavacılık (Free–Rider)  369
20.3. Vergiler  370
20.4. Vergiyi Gerçekte Kim Öder?  372
20.5. Spesifik Vergi Uygulamaları  375
20.6. Vergilendirme İlkeleri  377
20.7. Laffer Eğrisi  377
20.8. Kayıt Dışı Ekonomi  378
20.9. Gümrük Vergileri  379
20.10. Seçimlerin Maliyetleri  380
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  382
Ünite 21:
DEVLET VE DIŞSALLIKLAR
21.1. Devlet Neden Piyasaya Müdahale Eder? Dışsallıklar  385
21.2. Ağ Dışsallıkları  388
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  390
Ünite 22:
DEVLET VE TÜKETİCİ DENGESİ
22.1. Piyasada Düzeni Sağlamak  391
22.2. Devletin Tüketici Dengesine Olan Etkisi  392
22.3. Suç Önleme Paradoksu  393
22.4. Tüketiciye Gelir Sübvansiyonu Sağlamak veya Fiyat Sübvansiyonu Sağlamak  394
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  397
Ünite 23:
DEVLETİN BAŞARISIZLIĞI
23.1. Devlet Neden Başarısızdır?  399
23.2. Refah Ekonomisinin 2 Temel Teoremi  400
23.3. Kamusal Tercihler  401
23.4. Tutarlı Tercihler, Seçim Paradoksu  405
23.5. Bireyler Her Zaman Tutarlı mıdır?  406
23.6. Sınıflar Arası Mücadele ve Devlet  407
ÜNİTE SONU TEST SORULARI  409
Kaynakça  411
Kavram Dizini  421
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.