Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk İş Hukukunda
Bireysel İş İlişkileri Açısından İşveren Vekilliği
Mart 2012 / 1. Baskı / 420 Syf.
Fiyatı: 69.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%43)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İşveren vekilliğinin; işverenin güvenini gerektirmesi ve onun çıkarlarını koruması bakımından önemi büyüktür. Ayrıca işveren vekilinin işyerindeki varlığı, belirli konularda uzmanlaşmış olmasına ve işveren adına hukuki işlem yapabilme yetkisine dayanmaktadır. Özellikle ülkemizde işçi, işveren ve işveren vekili arasında bu hususta sıklıkla uyuşmazlıklara rastlanmaktadır.

Ayrıntılı olarak hazırlanan çalışma, sadece teorik çerçeve ile sınırlandırılmamış, çalışma hayatının ihtiyaçlarının karşılanması bakımından, konu içinde uygulamadan ve Yargıtay Kararlarından sıkça örnekler içermektedir. Çalışma, konu hakkında bilgi edinmek isteyen okurlar için başvuru kaynağı niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İşveren Vekilliği
İşveren Vekilliğinin Kazanılması
İşveren Vekilliğinin Hüküm ve Neticeleri
Barkod: 9789750218828
Yayın Tarihi: Mart 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 420
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK İŞVEREN VEKİLLİĞİ
I. İŞVEREN VEKİLLİĞİ KAVRAMI  23
A. Tanımı  23
1. İş Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  24
2. Sendikalar Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  26
3. Deniz İş Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  29
4. Sosyal Güvenlik Yasalarına Göre İşveren Vekilliği  32
5. TİSGLK'na Göre İşveren Vekilliği  34
6. Basın İş Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  36
B. Önemi  36
C. Tarihi Gelişim Süreci  38
1. Roma Hukuku'nda İşveren Vekilliği  38
2. İslam Hukuku’nda İşveren Vekilliği  40
3. Türk Hukuku'nda İşveren Vekilliği  42
D. İşveren Vekili Kavramının İş Hukukunun Benzer Diğer Temel Kavramları ve Sözleşmelerle Karşılaştırılması  44
1. İşveren Kavramı ile Karşılaştırılması  44
2. Alt İşveren Kavramı ile Karşılaştırılması  46
3. İşçi Kavramı ile Karşılaştırılması  49
4. İş Aracılığı Kavramı ile Karşılaştırılması  50
5. “İnanılan” Kavramı ile Karşılaştırılması  51
6. Haber Nakleden Kavramı ile Karşılaştırılması  52
7. İfa Yardımcılığı ile Karşılaştırılması  53
8. Takım Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  53
9. Ödünç İş İlişkisi ile Karşılaştırılması  54
10. İşçi Devri Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  55
11. Vekalet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  56
E. Uygulanacak Hükümler  59
II. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  60
A. İşveren Vekilliğinin Hukuksal Niteliği  60
B. İşveren Vekilinin İşveren ve İşçilerle İlişkisi  65
1. İşveren Vekilinin İşverenle İlişkisi  65
a. İradi Yetkilendirmede  69
b. Yasal Yetkilendirmede  70
2. İşveren Vekilinin İşçilerle İlişkileri  71
C. İşveren Vekilliğinin Özellikleri  74
1. Genel Olarak  74
a. Temsilci Olarak İşveren Vekili  74
b. Yardımcı Kişi Olarak İşveren Vekili  77
c. Yönetici Olarak İşveren Vekili  80
2. İşveren Vekilliğinin Özel Bir Güven İlişkisini Gerektirmesi  81
3. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  82
a. İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanma Yönünden Ortaya Çıkan Sorunlar  82
aa. İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili ve Yardımcıları  83
bb. İşyerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden ve İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekilleri  86
cc. İşyerinin veya İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Etme ve İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisinin Tayin ve Tespiti  89
dd. Uygulamada İsimlendirilmiş Bazı Görevleri İfa Edenlerin İşveren Vekili Konumunda Olup Olmadıklarının Tespiti  90
aaa. Genel Müdür  90
bbb. Genel Müdür Yardımcısı  90
ccc. İşletme Müdürü  91
ddd. İşletme Şefi  92
eee. Şirket Müdürü  92
fff. İşyeri Müdürü  93
ggg. Satış Müdürü  93
b. Fazla Çalışma Ücreti İstemleri Yönünden Ortaya Çıkan Sorunlar  93
aa. Genel Olarak  93
bb. Türk Borçlar Kanunu'ndaki Düzenleme  95
cc. İşveren Vekilinin Fazla Çalışma Ücreti Talebi  96
aaa. Üst Düzey Yönetici Olması  97
bbb. Yüksek Ücret Alması  100
ccc. Çalışma Saatlerinin Kendisince Belirlenmiş Olması  100
III. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN UNSURLARI  102
A. İşveren Adına Hareket Etmek (İşverenin Temsili)  102
1. İşveren Vekilinin İşvereni Doğrudan Doğruya Temsili  105
2. İşveren Vekilinin İşvereni Dolaylı Temsili  107
3. İşveren Adına Hareket Edildiğinin Açıklanması  111
B. Temsil Yetkisine Sahip Olmak  112
1. İşverenin Ehliyeti  115
2. İşveren Vekilinin Ehliyeti  116
3. Temsil Yetkisinin Kullanılması  119
4. Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları  120
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  120
b. Temsil Yetkisinin Sınırları  123
5. Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırlarının Tayin ve Tespiti  127
a. İşverenin İrade Beyanı Yoluyla Tayin ve Tespiti  127
aa. Açık İrade Beyanı Yoluyla Tayin ve Tespiti  127
bb. Örtülü İrade Beyanı Yoluyla Tayin ve Tespiti  129
cc. Üçüncü Kişilere Yapılan Bildirim Yoluyla Tayin ve Tespiti  129
b. Temel İlişkinin Nitelik ve Özellikleri Yoluyla Tayin ve Tespiti  130
c. Teamül ve Uygulamalar Yoluyla Tayin ve Tespiti  131
d. Mevzuat (Memuriyet) Yoluyla Tayin ve Tespiti  132
e. Diğer Yollardan Tayin ve Tespiti  133
C. İşin, İşyerinin veya İşletmenin Yönetiminde Görev Almak  134
1. Genel Olarak  137
2. İşyeri veya İşletmenin Yönetiminde Görev Almak  139
a. İşyeri Kavramı  141
aa. Tanımı  141
bb. Unsurları  143
cc. Sınırları  144
b. İşletme Kavramı  147
c. İşyeri ve İşletme Arasındaki Fark  151
3. İşin Yönetiminde Görev Almak  151
4. Yönetim Görevinin Kapsamı  152
D. Temsil Yetkisi ve Yönetim Görevinde Süreklilik  154
IV. İŞVEREN VEKİLLLİĞİ BAKIMINDAN TÜZEL KİŞİLERİN VE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TOPLULUKLARIN ÖZEL DURUMU  156
A. Şirket İşverenliğinde İşveren Vekilliği  162
1. İşveren Vekili ve Organ Kavramlarının Ayrılması  164
2. Temsil Yetkisinin Şirket Dışından Kimselere Bırakılması  166
a. Murahhaslar  167
b. Genel Müdür  169
c. Ticari Temsilci ve Ticari Vekiller  174
d. Şirketlerde İşveren Vekilliği Konumu: Şirket Müdürleri  176
aa. Anonim Şirketlerde  176
bb. Limited Şirketlerde  178
cc. Kolektif Şirket ve Kooperatiflerde  180
dd. Şirket Ortaklarının Durumu  181
e. Şirket ile İşveren Vekili Müdürler Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  182
aa. Müdürlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları  186
aaa. Müdürlerin Temsil Yetkisinin Kapsamı  189
bbb. Müdürlerin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  190
ccc. Temsil Yetkisinin Kullanılış Şekli  191
ddd. Müdürlerin Hukuksal Sorumluluğu  192
bb. Müdürlük Sıfatının Kaybedilmesi  195
3. İşyeri Hekimleri  196
B. Kamu Tüzel Kişilerinde İşveren Vekilliği  198
C. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum ve Kuruluşlarda İşveren Vekilliği  200
İKİNCİ BÖLÜM
İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI
I. İŞVEREN VEKİLİNİN ÜSTLENECEĞİ GÖREVLERİN TANIMLANMASI  207
II. İŞVEREN VEKİLİNİN ATANMASI  208
A. Genel Olarak  208
B. Atamaya Yetkili Kişiler  212
1. İşverenin Gerçek Kişi Olması Halinde Atamaya Yetkili Kişiler  213
a. Gerçek Kişi İşverenin Kendisi  213
b. Gerçek Kişi İşverenin Yasal Temsilcisi  214
2. İşverenin Adi Şirket Olması Halinde Atamaya Yetkili Kişiler  215
3. İşverenin Tüzel Kişi Olması Halinde Atamaya Yetkili Kişiler  217
a. Şirketlerde Atamaya Yetkili Kişiler  217
aa. Şirket Birleşmelerinde Atamaya Yetkili Kişiler  218
bb. Holdinglerde ve Şirket Gruplarında (Birlikte İstihdam Halinde) Atamaya Yetkili Kişiler  219
b. Dernek ve Vakıflarda Atamaya Yetkili Kişiler  222
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum ve Kuruluşlarda Atamaya Yetkili Kişiler  224
a. Kat Mülkiyeti Yönetiminde Atamaya Yetkili Kişiler  225
b. Miras Ortaklığında Atamaya Yetkili Kişiler  227
c. İflas İdaresinde Atamaya Yetkili Kişiler  228
d. Tüzel Kişilerin Tasfiyesi Halinde ve Yedieminlikte Atamaya Yetkili Kişiler  230
e. Donatma İştirakinde Atamaya Yetkili Kişiler  233
f. Diğer Hallerde Atamaya Yetkili Kişiler  234
C. İşveren Vekilinin Seçimi  235
D. İşveren Vekilinin Sayısı  236
III. İŞVEREN VEKİLİNİN ATANMASINDA ŞEKİL  240
A. Açık İrade Beyanı Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  240
B. Örtülü İrade Beyanı Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  241
C. Üçüncü Kişiye Yapılacak Bildirim Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  243
D. İşyeri Uygulamaları Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  244
IV. İŞVEREN VEKİLİNİN ATANMASININ DUYURULMASI - BİLDİRİLMESİ  246
V. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN GERÇEKLEŞME ANI  248
VI. İŞVEREN VEKİLLİĞİ SIFATININ İSPATI  250
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN HÜKÜM VE NETİCELERİ
I. İŞVEREN AÇISINDAN HÜKÜM VE NETİCELERİ  257
A. İşveren Vekilinin Yaptığı Hukuki İşlemlerin Hüküm ve Neticelerinin İşverene Ait Olması  257
B. İşveren Vekilinin Yetkilerinin Her Zaman Geri Alınabilmesi  259
C. İşveren Vekilliğinde İşverenin Yükümlülükleri  259
D. İşveren Vekilliğinde İşverenin Sorumluluğu  260
1. İşverenin, İşveren Vekili ile Arasındaki Temel İlişkiden Kaynaklanan Sorumluluğu  261
a. İş Sözleşmesi ile Çalıştıran Kişi Olarak Sorumluluğu  262
b. Adam Çalıştıran Kişi Olarak Sorumluluğu  268
c. Yardımcı Kişiyi Çalıştıran Kişi Olarak Sorumluluğu  271
d. İşverenin İşveren Vekilinin Haksız Fiillerinden Sorumluluğu  275
2. İşverenin Sorumluluğunun Kapsamı  277
3. İşverenin İşveren Vekiline Rücu Etmesi  279
II. İŞVEREN VEKİLİ AÇISINDAN HÜKÜM VE NETİCELERİ  281
A. İşveren Adına Hareket Etme Yetkisinin Kazanılması  281
B. İşveren Adına Hareket Ederek Yaptığı Hukuki İşlemlerin Tarafı Olmaması  282
C. İşveren Vekilinin Hak ve Yetkileri  282
1. İşveren Vekilinin Hakları  282
a. Temel İlişkiden Doğan Hakları  282
b. Diğer Hakları  283
2. İşveren Vekilinin Yetkileri  284
a. Üçüncü Kişilerle İşveren Adına Sözleşme Yapma Yetkisi  285
b. Bir Hakkın Korunmasına İlişkin Beyan ve İşlemleri İşveren Adına Yapma ve Kabul Etme Yetkisi  287
c. Diğer Çalışanların Sözleşmesini İşveren Adına Fesih Yetkisi  288
d. Talimat Verme Yetkisi  290
e. Temsil ve Yönetme Yetkisi  291
f. Bilgi Alma ve İnceleme Yetkisi  292
3. İşveren Vekilliği Yetkisinin Devri  293
D. İşveren Vekilinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları  296
1. İşveren Vekilinin Yükümlülükleri  296
a. Görevi Bizzat Yerine Getirme (Yetkileri Bizzat Kullanma) Yükümlülüğü  298
b. İşverenin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü  298
c. Özen Yükümlülüğü  301
d. Sadakat Yükümlülüğü  303
e. Eşit Davranma Yükümlülüğü  304
f. Sır Saklama Yükümlülüğü  305
g. İşverenle, Kendisi veya Başkası Adına Bir Hukuki İşlem Yapmama Yükümlülüğü  306
h. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  307
2. İşveren Vekilinin Sorumlulukları  307
a. İşveren Vekilinin Sorumluluğunun Düzenleniş Şekli  308
b. İşveren Vekilinin İşçilere Karşı Sorumluluğu  309
c. İşveren Vekilinin İşverene Karşı Sorumluluğu  311
d. İş Kanunu'nda İşveren İçin Öngörülen Her Çeşit Sorumluluk ve Zorunlulukların İşveren Vekilleri Hakkında Uygulanması  314
e. İşveren Vekilinin İşyerinin Sosyal Güvenliğe İlişkin İşlemlerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumunun Alacaklarından Sorumluluğu  315
f. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sorumluluğu  323
g. İşverene Hesap Verme Sorumluluğu  326
h. Cezai Sorumluluğu  327
ı. İşveren Vekilinin Suç Oluşturan Eylemleri  333
aa. Taksirli Öldürme ve Yaralama  333
bb. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali  336
cc. Yaptırımlar  338
aaa. İdari Para Cezaları  338
bbb. Hürriyeti Bağlayıcı ve Adli Para Cezası  341
3. İşveren Vekilinin Sorumluluğunun Sınırları  342
III. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİ  342
A. Sona Erme Nedenleri  342
1. Geri Alma Nedeniyle Sona Erme  343
2. Çekilme (İstifa) Nedeniyle Sona Erme  345
3. Temel İlişkinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme  346
4. Çalışma Koşullarında Yapılacak Esaslı Değişiklik Nedeniyle Sona Erme  349
5. İşveren veya İşveren Vekilinin Gaipliğine Karar Verilmesi veya Ölümü Nedeniyle Sona Erme  351
a. Gaiplik  351
b. İşverenin Ölümü  351
c. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  356
d. İşveren Vekilinin Ölümü  357
6. Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinin Kaybı Nedeniyle Sona Erme  358
a. İşveren Açısından  358
b. İşveren Vekili Açısından  359
7. İflas Nedeniyle Sona Erme  359
a. İşverenin İflası  359
b. İşveren Vekilinin İflası  362
8. İşyerinin Devri, Birleşmesi veya Tür Değiştirmesi Nedeniyle Sona Erme  362
9. Ödünç İş İlişkisi Nedeniyle Sona Erme  367
10. Sözleşmenin Devri Nedeniyle Sona Erme  367
11. Diğer Nedenlerle Sona Erme  368
B. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçları  369
1. İşveren Vekilliği Yetkisinin Geri Alındığının Bildirilmesi  370
a. Yetkinin Geri Alındığının İşveren Vekiline Bildirilmesi  370
b. Yetkinin Geri Alındığının Üçüncü Kişilere Bildirilmesi  371
2. Temsil Yetkisinin Varlığını İspat İçin Verilen Belgelerin İade Edilmesi  372
3. İşveren Sendika veya Konfederasyonlarındaki Üyelik ve Görevlerinin Sona Ermesi  374
4. Yetkisiz İşveren Vekilliği  374
a. Askı Hali  375
b. Vekaletsiz İş Görme  376
5. İşveren Vekilliği Yetkisinin Kötüye Kullanılması  380
6. İyiniyetin Korunması  383
a. Üçüncü Kişilerin İyiniyetinin Korunması  383
aa. İşverenin İşleme Onay Vermesi  385
bb. Üçüncü Kişinin Yetkisiz İşveren Vekilinden Tazminat Talep Etmesi  387
aaa. Olumsuz Zararların Tazmini  388
bbb. Olumlu Zararların Tazmini  390
cc. Üçüncü Kişinin İşverenden Tazminat Talep Etmesi  390
b. İşveren Vekilinin İyiniyetinin Korunması  392
Sonuç  397
Kaynakça  401
 


Deniz Bayeren
Eylül 2020
49.90 TL
Sepete Ekle
Alpay Hekimler ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
İmdat Türkay
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Seracettin Göktaş
Eylül 2020
155.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK İŞVEREN VEKİLLİĞİ
I. İŞVEREN VEKİLLİĞİ KAVRAMI  23
A. Tanımı  23
1. İş Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  24
2. Sendikalar Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  26
3. Deniz İş Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  29
4. Sosyal Güvenlik Yasalarına Göre İşveren Vekilliği  32
5. TİSGLK'na Göre İşveren Vekilliği  34
6. Basın İş Kanunu'na Göre İşveren Vekilliği  36
B. Önemi  36
C. Tarihi Gelişim Süreci  38
1. Roma Hukuku'nda İşveren Vekilliği  38
2. İslam Hukuku’nda İşveren Vekilliği  40
3. Türk Hukuku'nda İşveren Vekilliği  42
D. İşveren Vekili Kavramının İş Hukukunun Benzer Diğer Temel Kavramları ve Sözleşmelerle Karşılaştırılması  44
1. İşveren Kavramı ile Karşılaştırılması  44
2. Alt İşveren Kavramı ile Karşılaştırılması  46
3. İşçi Kavramı ile Karşılaştırılması  49
4. İş Aracılığı Kavramı ile Karşılaştırılması  50
5. “İnanılan” Kavramı ile Karşılaştırılması  51
6. Haber Nakleden Kavramı ile Karşılaştırılması  52
7. İfa Yardımcılığı ile Karşılaştırılması  53
8. Takım Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  53
9. Ödünç İş İlişkisi ile Karşılaştırılması  54
10. İşçi Devri Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  55
11. Vekalet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması  56
E. Uygulanacak Hükümler  59
II. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  60
A. İşveren Vekilliğinin Hukuksal Niteliği  60
B. İşveren Vekilinin İşveren ve İşçilerle İlişkisi  65
1. İşveren Vekilinin İşverenle İlişkisi  65
a. İradi Yetkilendirmede  69
b. Yasal Yetkilendirmede  70
2. İşveren Vekilinin İşçilerle İlişkileri  71
C. İşveren Vekilliğinin Özellikleri  74
1. Genel Olarak  74
a. Temsilci Olarak İşveren Vekili  74
b. Yardımcı Kişi Olarak İşveren Vekili  77
c. Yönetici Olarak İşveren Vekili  80
2. İşveren Vekilliğinin Özel Bir Güven İlişkisini Gerektirmesi  81
3. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  82
a. İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanma Yönünden Ortaya Çıkan Sorunlar  82
aa. İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili ve Yardımcıları  83
bb. İşyerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden ve İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekilleri  86
cc. İşyerinin veya İşletmenin Bütününü Sevk ve İdare Etme ve İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisinin Tayin ve Tespiti  89
dd. Uygulamada İsimlendirilmiş Bazı Görevleri İfa Edenlerin İşveren Vekili Konumunda Olup Olmadıklarının Tespiti  90
aaa. Genel Müdür  90
bbb. Genel Müdür Yardımcısı  90
ccc. İşletme Müdürü  91
ddd. İşletme Şefi  92
eee. Şirket Müdürü  92
fff. İşyeri Müdürü  93
ggg. Satış Müdürü  93
b. Fazla Çalışma Ücreti İstemleri Yönünden Ortaya Çıkan Sorunlar  93
aa. Genel Olarak  93
bb. Türk Borçlar Kanunu'ndaki Düzenleme  95
cc. İşveren Vekilinin Fazla Çalışma Ücreti Talebi  96
aaa. Üst Düzey Yönetici Olması  97
bbb. Yüksek Ücret Alması  100
ccc. Çalışma Saatlerinin Kendisince Belirlenmiş Olması  100
III. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN UNSURLARI  102
A. İşveren Adına Hareket Etmek (İşverenin Temsili)  102
1. İşveren Vekilinin İşvereni Doğrudan Doğruya Temsili  105
2. İşveren Vekilinin İşvereni Dolaylı Temsili  107
3. İşveren Adına Hareket Edildiğinin Açıklanması  111
B. Temsil Yetkisine Sahip Olmak  112
1. İşverenin Ehliyeti  115
2. İşveren Vekilinin Ehliyeti  116
3. Temsil Yetkisinin Kullanılması  119
4. Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları  120
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  120
b. Temsil Yetkisinin Sınırları  123
5. Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırlarının Tayin ve Tespiti  127
a. İşverenin İrade Beyanı Yoluyla Tayin ve Tespiti  127
aa. Açık İrade Beyanı Yoluyla Tayin ve Tespiti  127
bb. Örtülü İrade Beyanı Yoluyla Tayin ve Tespiti  129
cc. Üçüncü Kişilere Yapılan Bildirim Yoluyla Tayin ve Tespiti  129
b. Temel İlişkinin Nitelik ve Özellikleri Yoluyla Tayin ve Tespiti  130
c. Teamül ve Uygulamalar Yoluyla Tayin ve Tespiti  131
d. Mevzuat (Memuriyet) Yoluyla Tayin ve Tespiti  132
e. Diğer Yollardan Tayin ve Tespiti  133
C. İşin, İşyerinin veya İşletmenin Yönetiminde Görev Almak  134
1. Genel Olarak  137
2. İşyeri veya İşletmenin Yönetiminde Görev Almak  139
a. İşyeri Kavramı  141
aa. Tanımı  141
bb. Unsurları  143
cc. Sınırları  144
b. İşletme Kavramı  147
c. İşyeri ve İşletme Arasındaki Fark  151
3. İşin Yönetiminde Görev Almak  151
4. Yönetim Görevinin Kapsamı  152
D. Temsil Yetkisi ve Yönetim Görevinde Süreklilik  154
IV. İŞVEREN VEKİLLLİĞİ BAKIMINDAN TÜZEL KİŞİLERİN VE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TOPLULUKLARIN ÖZEL DURUMU  156
A. Şirket İşverenliğinde İşveren Vekilliği  162
1. İşveren Vekili ve Organ Kavramlarının Ayrılması  164
2. Temsil Yetkisinin Şirket Dışından Kimselere Bırakılması  166
a. Murahhaslar  167
b. Genel Müdür  169
c. Ticari Temsilci ve Ticari Vekiller  174
d. Şirketlerde İşveren Vekilliği Konumu: Şirket Müdürleri  176
aa. Anonim Şirketlerde  176
bb. Limited Şirketlerde  178
cc. Kolektif Şirket ve Kooperatiflerde  180
dd. Şirket Ortaklarının Durumu  181
e. Şirket ile İşveren Vekili Müdürler Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  182
aa. Müdürlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları  186
aaa. Müdürlerin Temsil Yetkisinin Kapsamı  189
bbb. Müdürlerin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  190
ccc. Temsil Yetkisinin Kullanılış Şekli  191
ddd. Müdürlerin Hukuksal Sorumluluğu  192
bb. Müdürlük Sıfatının Kaybedilmesi  195
3. İşyeri Hekimleri  196
B. Kamu Tüzel Kişilerinde İşveren Vekilliği  198
C. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum ve Kuruluşlarda İşveren Vekilliği  200
İKİNCİ BÖLÜM
İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI
I. İŞVEREN VEKİLİNİN ÜSTLENECEĞİ GÖREVLERİN TANIMLANMASI  207
II. İŞVEREN VEKİLİNİN ATANMASI  208
A. Genel Olarak  208
B. Atamaya Yetkili Kişiler  212
1. İşverenin Gerçek Kişi Olması Halinde Atamaya Yetkili Kişiler  213
a. Gerçek Kişi İşverenin Kendisi  213
b. Gerçek Kişi İşverenin Yasal Temsilcisi  214
2. İşverenin Adi Şirket Olması Halinde Atamaya Yetkili Kişiler  215
3. İşverenin Tüzel Kişi Olması Halinde Atamaya Yetkili Kişiler  217
a. Şirketlerde Atamaya Yetkili Kişiler  217
aa. Şirket Birleşmelerinde Atamaya Yetkili Kişiler  218
bb. Holdinglerde ve Şirket Gruplarında (Birlikte İstihdam Halinde) Atamaya Yetkili Kişiler  219
b. Dernek ve Vakıflarda Atamaya Yetkili Kişiler  222
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurum ve Kuruluşlarda Atamaya Yetkili Kişiler  224
a. Kat Mülkiyeti Yönetiminde Atamaya Yetkili Kişiler  225
b. Miras Ortaklığında Atamaya Yetkili Kişiler  227
c. İflas İdaresinde Atamaya Yetkili Kişiler  228
d. Tüzel Kişilerin Tasfiyesi Halinde ve Yedieminlikte Atamaya Yetkili Kişiler  230
e. Donatma İştirakinde Atamaya Yetkili Kişiler  233
f. Diğer Hallerde Atamaya Yetkili Kişiler  234
C. İşveren Vekilinin Seçimi  235
D. İşveren Vekilinin Sayısı  236
III. İŞVEREN VEKİLİNİN ATANMASINDA ŞEKİL  240
A. Açık İrade Beyanı Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  240
B. Örtülü İrade Beyanı Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  241
C. Üçüncü Kişiye Yapılacak Bildirim Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  243
D. İşyeri Uygulamaları Yoluyla İşveren Vekilinin Atanması  244
IV. İŞVEREN VEKİLİNİN ATANMASININ DUYURULMASI - BİLDİRİLMESİ  246
V. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN GERÇEKLEŞME ANI  248
VI. İŞVEREN VEKİLLİĞİ SIFATININ İSPATI  250
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN HÜKÜM VE NETİCELERİ
I. İŞVEREN AÇISINDAN HÜKÜM VE NETİCELERİ  257
A. İşveren Vekilinin Yaptığı Hukuki İşlemlerin Hüküm ve Neticelerinin İşverene Ait Olması  257
B. İşveren Vekilinin Yetkilerinin Her Zaman Geri Alınabilmesi  259
C. İşveren Vekilliğinde İşverenin Yükümlülükleri  259
D. İşveren Vekilliğinde İşverenin Sorumluluğu  260
1. İşverenin, İşveren Vekili ile Arasındaki Temel İlişkiden Kaynaklanan Sorumluluğu  261
a. İş Sözleşmesi ile Çalıştıran Kişi Olarak Sorumluluğu  262
b. Adam Çalıştıran Kişi Olarak Sorumluluğu  268
c. Yardımcı Kişiyi Çalıştıran Kişi Olarak Sorumluluğu  271
d. İşverenin İşveren Vekilinin Haksız Fiillerinden Sorumluluğu  275
2. İşverenin Sorumluluğunun Kapsamı  277
3. İşverenin İşveren Vekiline Rücu Etmesi  279
II. İŞVEREN VEKİLİ AÇISINDAN HÜKÜM VE NETİCELERİ  281
A. İşveren Adına Hareket Etme Yetkisinin Kazanılması  281
B. İşveren Adına Hareket Ederek Yaptığı Hukuki İşlemlerin Tarafı Olmaması  282
C. İşveren Vekilinin Hak ve Yetkileri  282
1. İşveren Vekilinin Hakları  282
a. Temel İlişkiden Doğan Hakları  282
b. Diğer Hakları  283
2. İşveren Vekilinin Yetkileri  284
a. Üçüncü Kişilerle İşveren Adına Sözleşme Yapma Yetkisi  285
b. Bir Hakkın Korunmasına İlişkin Beyan ve İşlemleri İşveren Adına Yapma ve Kabul Etme Yetkisi  287
c. Diğer Çalışanların Sözleşmesini İşveren Adına Fesih Yetkisi  288
d. Talimat Verme Yetkisi  290
e. Temsil ve Yönetme Yetkisi  291
f. Bilgi Alma ve İnceleme Yetkisi  292
3. İşveren Vekilliği Yetkisinin Devri  293
D. İşveren Vekilinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları  296
1. İşveren Vekilinin Yükümlülükleri  296
a. Görevi Bizzat Yerine Getirme (Yetkileri Bizzat Kullanma) Yükümlülüğü  298
b. İşverenin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü  298
c. Özen Yükümlülüğü  301
d. Sadakat Yükümlülüğü  303
e. Eşit Davranma Yükümlülüğü  304
f. Sır Saklama Yükümlülüğü  305
g. İşverenle, Kendisi veya Başkası Adına Bir Hukuki İşlem Yapmama Yükümlülüğü  306
h. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  307
2. İşveren Vekilinin Sorumlulukları  307
a. İşveren Vekilinin Sorumluluğunun Düzenleniş Şekli  308
b. İşveren Vekilinin İşçilere Karşı Sorumluluğu  309
c. İşveren Vekilinin İşverene Karşı Sorumluluğu  311
d. İş Kanunu'nda İşveren İçin Öngörülen Her Çeşit Sorumluluk ve Zorunlulukların İşveren Vekilleri Hakkında Uygulanması  314
e. İşveren Vekilinin İşyerinin Sosyal Güvenliğe İlişkin İşlemlerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumunun Alacaklarından Sorumluluğu  315
f. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sorumluluğu  323
g. İşverene Hesap Verme Sorumluluğu  326
h. Cezai Sorumluluğu  327
ı. İşveren Vekilinin Suç Oluşturan Eylemleri  333
aa. Taksirli Öldürme ve Yaralama  333
bb. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali  336
cc. Yaptırımlar  338
aaa. İdari Para Cezaları  338
bbb. Hürriyeti Bağlayıcı ve Adli Para Cezası  341
3. İşveren Vekilinin Sorumluluğunun Sınırları  342
III. İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN SONA ERMESİ  342
A. Sona Erme Nedenleri  342
1. Geri Alma Nedeniyle Sona Erme  343
2. Çekilme (İstifa) Nedeniyle Sona Erme  345
3. Temel İlişkinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme  346
4. Çalışma Koşullarında Yapılacak Esaslı Değişiklik Nedeniyle Sona Erme  349
5. İşveren veya İşveren Vekilinin Gaipliğine Karar Verilmesi veya Ölümü Nedeniyle Sona Erme  351
a. Gaiplik  351
b. İşverenin Ölümü  351
c. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  356
d. İşveren Vekilinin Ölümü  357
6. Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinin Kaybı Nedeniyle Sona Erme  358
a. İşveren Açısından  358
b. İşveren Vekili Açısından  359
7. İflas Nedeniyle Sona Erme  359
a. İşverenin İflası  359
b. İşveren Vekilinin İflası  362
8. İşyerinin Devri, Birleşmesi veya Tür Değiştirmesi Nedeniyle Sona Erme  362
9. Ödünç İş İlişkisi Nedeniyle Sona Erme  367
10. Sözleşmenin Devri Nedeniyle Sona Erme  367
11. Diğer Nedenlerle Sona Erme  368
B. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçları  369
1. İşveren Vekilliği Yetkisinin Geri Alındığının Bildirilmesi  370
a. Yetkinin Geri Alındığının İşveren Vekiline Bildirilmesi  370
b. Yetkinin Geri Alındığının Üçüncü Kişilere Bildirilmesi  371
2. Temsil Yetkisinin Varlığını İspat İçin Verilen Belgelerin İade Edilmesi  372
3. İşveren Sendika veya Konfederasyonlarındaki Üyelik ve Görevlerinin Sona Ermesi  374
4. Yetkisiz İşveren Vekilliği  374
a. Askı Hali  375
b. Vekaletsiz İş Görme  376
5. İşveren Vekilliği Yetkisinin Kötüye Kullanılması  380
6. İyiniyetin Korunması  383
a. Üçüncü Kişilerin İyiniyetinin Korunması  383
aa. İşverenin İşleme Onay Vermesi  385
bb. Üçüncü Kişinin Yetkisiz İşveren Vekilinden Tazminat Talep Etmesi  387
aaa. Olumsuz Zararların Tazmini  388
bbb. Olumlu Zararların Tazmini  390
cc. Üçüncü Kişinin İşverenden Tazminat Talep Etmesi  390
b. İşveren Vekilinin İyiniyetinin Korunması  392
Sonuç  397
Kaynakça  401
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020