Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep
Mayıs 2016 / 3. Baskı / 571 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 148.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İş Hukukunun en önemli uygulama alanlarından biri olan iş sözleşmesinin feshi aşaması, özellikle iş güvencesi kurumunun Türk Hukuk sistemine girmesi ile ayrı bir önem kazanmıştır. Zira artık işverenler iş güvencesi kapsamına giren işçilerinin iş sözleşmelerini ancak İş Kanunu'nda çok genel ifadelerle tanımlanmış olan bir geçerli sebebin varlığı durumunda ve Kanun'da gösterilen prosedüre uygun olarak feshedebilmektedirler. Bu yüzden söz konusu prosedürün ve İş Kanunu'nda sözü edilen geçerli sebeplerin açık ve net bir şekilde açıklanarak tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlamaların yapılabilmesinde yararlanabilecek kaynakların başında da Yargıtay'ın günümüze dek vermiş olduğu konuya ilişkin kararlarda yer alan esaslar gelmektedir. Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlarda yer alan esaslar benzer nitelikteki durumlarda emsal niteliğini taşımaktadır.

Çalışmamızda, öncelikle iş güvencesi kapsamındaki işçiler açısından, iş sözleşmesinin bildirimli feshinde uyulması gereken prosedür, ikale, işe iade davası ve sonuçlarıyla, fesihte dayanılması gereken geçerli sebeplere ilişkin İş Kanunu'nda yer alan düzenlemeler ele alınmış bunu takiben de Yargıtay'ın söz konusu konulara ilişkin vermiş olduğu kararlardaki esaslara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Kavramı
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Aranmasının Koşulları
Geçerli Sebep Gösterilmesi Zorunluluğu Olan Hallerde Uyulması Gereken Fesih Prosedürü
İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler
İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Sebepler
İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler
Barkod: 9789750237799
Yayın Tarihi: Mayıs 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 571
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
1. Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ VE  
FESİHTE GEÇERLİ SEBEP KAVRAMLARI  
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ KAVRAMI  21
A. Genel Olarak  21
B. Fesih Bildirimi  22
C. Bildirimli Fesihte Bildirim Süreleri  27
D. Bildirim Sürelerinin İşlemeye Başlaması  29
E. Bildirim Süresi İçerisinde İş Arama İzni  31
F. Bildirim Süreleri Kullandırılmaksızın Sözleşmenin Derhal Feshi  32
G. Bildirim Süreleri Kullandırılmaksızın Sözleşmenin Usulsüz Feshinin Yaptırımı: İhbar Tazminatı  34
H. İş Sözleşmesinin Kötüniyetle Feshinin Yaptırımı: Kötüniyet Tazminatı  40
I. İş Sözleşmesinin Sendikal Sebeple Feshinin Yaptırımı: Sendikal Tazminat  45
1. Genel Olarak  45
2. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda Sendikal Tazminat Talebi  48
3. İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda Sendikal Tazminat Talebi  52
4. Sendikal Sebebin İşçi Tarafından İspatı  56
5. Sendikal Tazminatın Miktarı  59
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE GEÇERLİ SEBEP  61
A. Geçerli Sebep Kavramının Ortaya Çıkışı  61
B. Geçerli Sebep Kavramı ve Geçerli Sebep Haklı Sebep Ayrımı  64
C. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Aranmasının Koşulları  69
1. Genel Olarak  69
2. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla Sayıda İşçi Çalıştırılması  70
3. Sözleşmesi Feshedilecek Olan İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışıyor Olması ve En Az Altı Aylık Kıdemi Olması  79
a. Sözleşmesi Feshedilecek Olan İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışıyor Olması  79
b. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdemi Olması  80
aa. Genel Olarak  80
bb. Sürenin Hesaplanması  81
cc. Feshin Altı aylık Kıdemin Dolmasına Çok Az Bir Zaman Kala Yapılması Durumu  87
4. İşçinin Üst Düzey İşveren Vekili Olmaması  90
D. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Olarak Kabul Edilmeyecek Haller  93
E. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Gösterilmesi Zorunluluğu Olan Hallerde Uyulması Gereken Fesih Prosedürü  96
1. Feshin Geçerli Sebebin Açık ve Net Bir Biçimde Belirtilerek Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu  96
2. İşçinin Yazılı Savunmasının Alınması Zorunluluğu  97
3. Fesih Öncesi İşçiye İhtarda Bulunulması  100
4. Geçerli Sebeple Yapılacak Feshin Makul Bir Süre İçerisinde Yapılması  104
F. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Gösterilmemesi yada Gösterilen Sebebin Gerçek Olmamasının Kanuni ve Sözleşmesel Yaptırımı  108
1. Kanuni Yaptırım Olarak İşverene İşe İade Davası Açılması  108
a. Genel Olarak  108
b. İşe İade Davası Açılması Süresi  110
c. İşe İade Davasının Tarafları  113
aa. Genel Olarak  113
bb. Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Varlığı Durumunda Taraf Teşkili  115
d. İşe İade Davası Sonucunda İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının Hak Edilmesi Koşulları ve İş Güvencesi Tazminatının Tutarı  120
aa. İşçinin 10 Gün İçerisinde İşverene Başvurması  120
bb. İşverenin 1 Ay İçerisinde İşçiyi İşe Başlatmaması  122
cc. Hak Edilecek İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının Miktarı  127
aaa. Genel Olarak  127
bbb. Yanlışlık Sonucu Fazla Ödenmiş Olan İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının İşverence Geri İstenip İstenemeyeceği  130
ccc. İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının Ayrımcılık Tazminatı ile Birlikte Talep Edilip Edilemeyeceği  133
e. İşçiye En Çok Dört Aya Kadar Doğmuş Bulunan Ücret ve Diğer Haklarının Ödenmesi  134
2. Sözleşmesel Yaptırım Olarak Toplu İş Sözleşmesine İş Güvencesine İlişkin Hüküm Konulması  138
G. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Bildirimli Feshinde (İstifa Durumunda) İş Güvencesi  140
H. İş Sözleşmesinin Taraflarca İkale (Bozma Sözleşmesi) Yapılması Suretiyle Sona Erdirilmesinde İş Güvencesi  146
1. Genel Olarak  146
2. İkalenin (Bozma Sözleşmesinin) Yapılması  147
3. İkalenin (Bozma Sözleşmesinin) Geçerliliğinin Denetimi  148
2. Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE KULLANILABİLECEK  
GEÇERLİ SEBEP TÜRLERİ  
I. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ SEBEPLER  155
A. Genel Olarak  155
B. Yetersizlik Kavramı  157
1. Genel Olarak Yetersizlik  157
2. İşçinin Sağlık Problemleri Sonucu Ortaya Çıkan Fiziki Yetersizlik  157
3. İşçinin, Kapasitesi, Eğitimi ve Nitelikleri Sebebiyle Ortaya Çıkan Mesleki Yetersizlik  165
4. İşçinin Yaşının İlerlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Yetersizlik  167
5. İşçinin Performans Düşüklüğü Sebebi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik  170
a. Performans Kavramı  170
b. Performans Düşüklüğü ve Ölçümü (Performans Değerlendirmesi)  172
C. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple Fesih  176
D. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple Fesihte Yargısal Denetim  183
E. Uygulamada İşçinin Yetersizliği Geçerli Sebebine Dayanılarak Yapılan Fesihler  185
II. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ SEBEPLER  193
A. Genel Olarak  193
B. Davranış Kavramı  193
C. Davranışlardan Kaynaklanan Geçerli Sebep Kavramı  198
D. İşçinin Davranışlardan Kaynaklanan Geçerli Sebebin Oluşması Koşulları  203
1. İşçinin Davranışının İş Sözleşmesini İhlal Etmesi  203
2. İşçinin Davranışının Kusur veya İhmale Dayanması  206
3. İşçinin Davranışının “Haklı Sebep” Olabilecek Ağırlıkta Olmaması  209
4. İşçinin Davranışı ile İş Sözleşmesini İhlal Etmesinin Kaçınılmaz Olmaması  211
5. İşverenin İşletmesel Menfaatlerinin Zarar Görmüş Olması  211
E. Davranışlardan Kaynaklanan Geçerli Sebep Olarak Sayılabilecek Durumlar  212
1. İşverence Verilen Talimata Uymama  214
a. Genel Olarak  214
b. Verilen Talimatların Eksik, Kötü ve Yetersiz Yerine Getirilmesi  217
c. Uygulamada İşverence Verilen Talimata Uymama  221
2. İşçinin İşveren Aleyhine Sözler Sarf Etmesi ve Müşterilere Kötü Davranması  233
a. Genel Olarak  233
b. Uygulamada İşçinin İşveren Aleyhine Sözler Sarf Etmesi ve Müşterilere Kötü Davranması  236
3. İşçinin İşverene Yahut Onun Ailesi Üyelerinden Birine Yahut İşverenin Başka İşçisine Sataşması, Sövmesi ve Diğer İşçilerle Kavga Etmesi  238
a. Genel Olarak  238
b. Uygulamada İşçinin İşverene Yahut Onun Ailesi Üyelerinden Birine Yahut İşverenin Başka İşçisine Sataşması, Sövmesi ve Diğer İşçilerle Kavga Etmesi  242
4. Üçüncü Bir Kişinin veya Kişilerin, İşverenden Belirli Bir İşçinin Is Sözleşmesini Feshetmesini Ciddi Olarak İstemesi: Baskı Feshi  253
5. İşçinin İşvereni Zarara Uğratması  256
a. Genel Olarak  256
b. Uygulamada İşçinin İşvereni Zarara Uğratması  261
6. İşçinin Devamsızlık Yapması  266
a. Genel Olarak  266
b. Uygulamada İşçinin Devamsızlığı  272
7. İşçinin İşe Geç Kalması  281
a. Genel Olarak  281
b. Uygulamada İşçinin İşe Geç Kalması  282
8. İşçinin İşyerine Sarhoş veya Uyuşturucu Kullanmış Olarak Gelmesi  283
a. Genel Olarak  283
b. işçinin İşverene Ait Olan Aracı Alkollü Olarak Kullanması  286
c. Uygulamada İşçinin İşyerine Sarhoş veya Uyuşturucu Kullanmış Olarak Gelmesi  288
9. İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranması, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması, İşvereni Yanıltması  291
a. Genel Olarak  291
b. İşçinin, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması, Hırsızlık Yapması vb. Hallerde Ceza Mahkemesince Verilen Kararın Etkisi  293
c. Uygulamada İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranması, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması, İşvereni Yanıltması  294
10. İşverenin İşçiye Olan Güvenini Kaybetmesi İşçiden Şüphelenmesi (Şüphe Feshi)  314
a. Genel Olarak  314
b. Uygulamada İşverenin İşçisine Olan Güvenini Kaybetmesi (Şüphe Feshi)  318
11. İşçinin Ücretinin Sık Sık Haczedilmesi  319
a. Genel Olarak  319
b. Uygulamada İşçinin Ücretinin Sık Sık Haczedilmesi Sebebiyle Fesih  324
12. İşyerinde İzinsiz Toplantı veya Gösteri Düzenlenmesi  325
a. Genel Olarak  325
b. Uygulamada İşyerinde İzinsiz Toplantı veya Gösteri Düzenlenmesi  326
13. İşçinin İşin Yürütümü İçin Zorunlu Niteliklerinden Birini Kaybetmesi  328
a. Genel Olarak  328
b. Uygulamada İşçinin İşin Yürütümü İçin Zorunlu Niteliklerinden Birini Kaybetmesi  329
14. İşyerinde Diğer İşçilere Mobbing (Psikolojik Yıldırma, Psikolojik Taciz) Yapma  329
a. Genel Olarak  329
b. Uygulamada İşyerinde Diğer İşçilere Mobbing (Psikolojik Yıldırma, Psikolojik Taciz) Yapma  340
15. İşçinin İşyerinde Cinsel Taciz Anlamına Gelebilecek Hal ve Davranışlarda Bulunması  344
a. Genel Olarak  344
b. Uygulamada İşçinin İşyerinde Cinsel Taciz Anlamına Gelebilecek Hal ve Davranışlarda Bulunması  351
16. İşçinin İşyerinde Talimatlara Aykırı İnternet Kullanımı  355
a. Genel Olarak  355
b. Uygulamada İşçinin İşyerinde Talimatlara Aykırı İnternet Kullanımı  363
17. İş Ortamını Olumsuz Etkileyecek Biçimde Diğer Kişilerle İlişkiye Girmek  366
a. Genel Olarak  366
b. Uygulamada İşçinin İş Ortamını Olumsuz Etkileyecek Biçimde Diğer Kişilerle İlişkiye Girmesi  371
18. Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Alınması Gereken Disiplin Kurulu Kararı Alınmaksızın Haklı Sebeple Fesih Yapılması  372
a. Genel Olarak  372
b. Uygulamada Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Alınması Gereken Disiplin Kurulu Kararı Alınmaksızın Haklı Sebeple Fesih Yapılması  373
19. İşçinin Fazla Çalışma Yapmayı Kabul Etmemesi  375
a. Genel Olarak  375
b. Uygulamada İşçinin Fazla Çalışma Yapmayı Kabul Etmemesi  376
20. İşçinin Mesai Saatleri İçinde Özel Telefon Görüşmesi Yapması  378
21. İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine ve Sigara İçme Yasağına Aykırı Hareket Etmesi  379
a. Genel Olarak  379
b. Uygulamada İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine ve Sigara İçme Yasağına Aykırı Hareket Etmesi  381
22. İşçinin Çalışan Arkadaşlarına Borcu Olması  384
23. İşçinin Tutuklanması veya İşyeri Dışında Yüz Kızartıcı Suç İşlemesi  385
a. Genel Olarak  385
b. Uygulamada İşçinin Tutuklanması veya İşyeri Dışında Yüz Kızartıcı Suç İşlemesi  386
24. İşverence İleri Sürülen Geçerli Sebebin İşçi Tarafından Kabul Edilmesi  387
25. İş Sözleşmesinin İşverence İşçinin Talebi ile Feshedilmesi  388
26. İşverence Haklı sebeple Bildirimsiz Fesih Hakkının İK.m.26’da Öngörülen Süre İçinde Kullanılmaması  389
a. Genel Olarak  389
b. Uygulamada İşverence Haklı sebeple Bildirimsiz Fesih Hakkının İK.m.26’da Öngörülen Süre İçinde Kullanılmaması  391
III. İŞLETMENİN, İŞYERİNİN VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ SEBEPLER  393
A. Genel Olarak  393
B. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebebe Dayanan Fesihlerde İşletmesel Karar Alma Zorunluluğu  396
1. İşletmesel Karar Kavramı  397
2. İşverenin İşletmesel Karar Alma Hakkının Dayanağı  399
a. Genel Olarak  399
b. İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Verebileceği İşletmesel Kararın Gerekliliğinin Tespiti  400
3. İşletmesel Kararın Alınması Sebepleri  400
4. İşverenin İşletmesel Karar Alırken ve Uygularken İyiniyet Kuralları Çerçevesinde Hareket Etme Yükümlülüğü  404
5. İşletmesel Kararın Uygulaması Sonucunda İş Sözleşmelerinin Feshinde Uyulması Gereken Kural: Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi  405
6. İşletmesel Kararın Denetimi  411
a. Genel Olarak  411
b. İşletmesel Kararın Yargı Denetimi Dışında Tutulması  414
c. İşletmesel Kararda Gereklilik Denetimi  415
d. İşletmesel Kararda Keyfilik Denetimi  416
e. İşletmesel Kararda Tutarlılık Denetimi  417
f. İşletmesel Kararda Ölçülülük Denetimi  424
g. İşletmesel Karar Uygulaması Sonucunda Yapılan Fesihlerde İşçi Seçim Kriterinin Denetimi  426
7. İşletmesel Kararın Türleri  433
a. İşyeri ve İşletme İçi Sebeplerden Kaynaklanan İşletmesel Kararlar  433
aa. Genel Olarak  433
bb. İşyeri ve İşletme İçi Sebeplerle Alınan İşletmesel Kararlarda İşverenin İspat Yükü  435
aaa. Genel Olarak  435
bbb. İşverenin Geçeri Sebebi İspatlamasının Yeterli Olmaması  437
cc. İşyeri ve İşletmenin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Kararlar  438
aaa. Yeniden Yapılanma Kavramı  438
bbb. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin İşletmesel Karar  440
aaaa. Norm Kadro Kavramı  440
bbbb. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesi  441
cccc. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanmasında İşverenin İspat Yükü  442
dddd. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihlerin Denetimi  442
ccc. İşyerindeki Bazı Bölümlerin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar  447
aaaa. İşyerindeki Bazı Bölümlerin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar Kavramı  447
bbbb. İşyerindeki Bazı Bölümlerin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanmasında İşverenin İspat Yükü  448
cccc. Bölüm Kapatılmasına İlişkin Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihlerin Denetimi  449
ddd. İşyerindeki Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Karar  451
aaaa. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesi Kavramı  451
bbbb. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanması Sonucu İş Sözleşmelerinin Feshi  456
cccc. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanması Sonucu İş Sözleşmelerinin Feshinin Denetimi  459
eee. Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar  462
aaaa. Emeklilik Kavramı  462
bbbb. Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshi  464
aaaaa. Genel Olarak  464
bbbbb. Personel Yönetmelikleri veya Toplu İş Sözleşmelerinde Yeralan Hükümler Uyarınca Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshi  468
ccccc. Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihlerin Denetimi  470
fff. Şirket Birleşmelerinde Ortaya Çıkan İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Karar  473
aaaa. Şirket Birleşmesi Kavramı  473
bbbb. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Karar  476
aaaaa. Genel Olarak  476
bbbbb. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Olarak İş Sözleşmeleri Feshedilecek İşçilerin Seçimi  478
ccccc. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Kararın Uygulanmasında İşverenin İspat Yükü  478
ddddd. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Kararın Uygulamasının Denetimi  479
ggg. Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Fesih  480
aaaa. Çalışma Koşulları ve Çalışma Koşularında Esaslı Değişiklik Kavramları  480
aaaaa. Çalışma Koşulları Kavramı  480
bbbbb. Çalışma Koşularında Esaslı Değişiklik Kavramı  484
aaaaaa. Genel Olarak  484
bbbbbb. İşyeri Devrinde Çalışma Koşullarının Esaslı Tarzda Değiştirilmesi  493
ccccc. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi Sonucu İş Sözleşmesinin Feshi  495
ddddd. Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Fesihlerin Denetimi  499
bbbb. Uygulamada Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihler  503
dd. İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Alınan İşletmesel Karar  504
aaa. İşyerinin Kapatılması Kavramı  504
bbb. İşyerinin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar Sonucu Çalışan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshi  506
ccc. İşyerinin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanmasının Denetimi  509
ddd. Özelleştirme Sonucu İşletmeyi Satın Alan Yeni İşverenin İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Aldığı İşletmesel Karar  512
eee. Yürürlükte Bulunan Toplu İş Sözleşmesinde İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Hüküm Bulunması Durumu  513
b. İşyeri Dışı Sebeplerden Kaynaklanan İşletmesel Kararlar  514
aa. Genel Olarak  514
bb. Ekonomik Kriz Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Karar  516
aaa. Kriz ve Ekonomik Kriz Kavramları  516
bbb. Ekonomik Kriz Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Karar  518
ccc. Ekonomik Kriz Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Kararın Denetimi  520
cc. Kamu Kurumlarının Özelleştirme Kapsamına Alınması veya Özelleştirilmesi Sonucunda Ortaya Çıkan İstihdam Fazlasının Giderilmesine İlişkin İşletmesel Karar  523
aaa. Özelleştirme ve Özelleştirme Kapsamına Alınma Kavramları ile Özelleştirmenin Hukuki Çerçevesi  523
bbb. İşçilerin İş Sözleşmelerinin İşyerinin Özelleştirme Kapsamına Alınması veya Özelleştirilmesi Sebebiyle Feshedilmesi  525
aaaa. Genel Olarak  525
bbbb. Özelleştirme Sonrası İş Sözleşmesi Feshedilen İşçilere Sağlanan Haklar  527
cccc. Özelleştirme Gerekçesi ile Yapılan Fesihlerde Geçerli Sayılabilecek Sebepler  530
dddd. Özelleştirme Sebebi ile Yapılan Fesihlerin Denetimi  534
dd. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Sonucu, Zorunlu Olarak Alınan İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin İşletmesel Karar  535
aaa. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Kavramı  535
bbb. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Uyarınca Yapılan Fesihler  536
ccc. 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Fesihler  536
ddd. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu Uyarınca Yapılan Fesihler  537
eee. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Sebebi ile İş Sözleşmelerinin Feshi  538
fff. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Sebebi ile İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Kararın Denetimi  539
ee. Kamu Kurumlarına Vize Tahsis Edilmemesi Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Karar  540
aaa. Kamu Kurumlarına Vize Tahsisi Kavramı  540
bbb. Kamu Kurumlarına Vize Tahsis Edilmemesi Sebebiyle İş Sözleşmelerin Feshi  541
ccc. Vize Tahsis Edilmemesi Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Kararın Uygulamasının Denetim Usulü  545
ff. 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uygulamasında Yapılacak Fesihlere İlişkin Alınan İşletmesel Karar  546
aaa. 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Kapsamı  546
bbb. 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uygulamasına İlişkin Yapılan Fesihlerde Karşılaşılan Durumlar  549
Bibliyografya  553
Kavram Dizini  573
 


Ömer Ekmekçi ...
Nisan 2020
80.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
1. Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ VE  
FESİHTE GEÇERLİ SEBEP KAVRAMLARI  
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ KAVRAMI  21
A. Genel Olarak  21
B. Fesih Bildirimi  22
C. Bildirimli Fesihte Bildirim Süreleri  27
D. Bildirim Sürelerinin İşlemeye Başlaması  29
E. Bildirim Süresi İçerisinde İş Arama İzni  31
F. Bildirim Süreleri Kullandırılmaksızın Sözleşmenin Derhal Feshi  32
G. Bildirim Süreleri Kullandırılmaksızın Sözleşmenin Usulsüz Feshinin Yaptırımı: İhbar Tazminatı  34
H. İş Sözleşmesinin Kötüniyetle Feshinin Yaptırımı: Kötüniyet Tazminatı  40
I. İş Sözleşmesinin Sendikal Sebeple Feshinin Yaptırımı: Sendikal Tazminat  45
1. Genel Olarak  45
2. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda Sendikal Tazminat Talebi  48
3. İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda Sendikal Tazminat Talebi  52
4. Sendikal Sebebin İşçi Tarafından İspatı  56
5. Sendikal Tazminatın Miktarı  59
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE GEÇERLİ SEBEP  61
A. Geçerli Sebep Kavramının Ortaya Çıkışı  61
B. Geçerli Sebep Kavramı ve Geçerli Sebep Haklı Sebep Ayrımı  64
C. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Aranmasının Koşulları  69
1. Genel Olarak  69
2. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla Sayıda İşçi Çalıştırılması  70
3. Sözleşmesi Feshedilecek Olan İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışıyor Olması ve En Az Altı Aylık Kıdemi Olması  79
a. Sözleşmesi Feshedilecek Olan İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışıyor Olması  79
b. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdemi Olması  80
aa. Genel Olarak  80
bb. Sürenin Hesaplanması  81
cc. Feshin Altı aylık Kıdemin Dolmasına Çok Az Bir Zaman Kala Yapılması Durumu  87
4. İşçinin Üst Düzey İşveren Vekili Olmaması  90
D. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Olarak Kabul Edilmeyecek Haller  93
E. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Gösterilmesi Zorunluluğu Olan Hallerde Uyulması Gereken Fesih Prosedürü  96
1. Feshin Geçerli Sebebin Açık ve Net Bir Biçimde Belirtilerek Yazılı Olarak Yapılması Zorunluluğu  96
2. İşçinin Yazılı Savunmasının Alınması Zorunluluğu  97
3. Fesih Öncesi İşçiye İhtarda Bulunulması  100
4. Geçerli Sebeple Yapılacak Feshin Makul Bir Süre İçerisinde Yapılması  104
F. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Gösterilmemesi yada Gösterilen Sebebin Gerçek Olmamasının Kanuni ve Sözleşmesel Yaptırımı  108
1. Kanuni Yaptırım Olarak İşverene İşe İade Davası Açılması  108
a. Genel Olarak  108
b. İşe İade Davası Açılması Süresi  110
c. İşe İade Davasının Tarafları  113
aa. Genel Olarak  113
bb. Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Varlığı Durumunda Taraf Teşkili  115
d. İşe İade Davası Sonucunda İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının Hak Edilmesi Koşulları ve İş Güvencesi Tazminatının Tutarı  120
aa. İşçinin 10 Gün İçerisinde İşverene Başvurması  120
bb. İşverenin 1 Ay İçerisinde İşçiyi İşe Başlatmaması  122
cc. Hak Edilecek İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının Miktarı  127
aaa. Genel Olarak  127
bbb. Yanlışlık Sonucu Fazla Ödenmiş Olan İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının İşverence Geri İstenip İstenemeyeceği  130
ccc. İş Güvencesi (İşe Başlatmama) Tazminatının Ayrımcılık Tazminatı ile Birlikte Talep Edilip Edilemeyeceği  133
e. İşçiye En Çok Dört Aya Kadar Doğmuş Bulunan Ücret ve Diğer Haklarının Ödenmesi  134
2. Sözleşmesel Yaptırım Olarak Toplu İş Sözleşmesine İş Güvencesine İlişkin Hüküm Konulması  138
G. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Bildirimli Feshinde (İstifa Durumunda) İş Güvencesi  140
H. İş Sözleşmesinin Taraflarca İkale (Bozma Sözleşmesi) Yapılması Suretiyle Sona Erdirilmesinde İş Güvencesi  146
1. Genel Olarak  146
2. İkalenin (Bozma Sözleşmesinin) Yapılması  147
3. İkalenin (Bozma Sözleşmesinin) Geçerliliğinin Denetimi  148
2. Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE KULLANILABİLECEK  
GEÇERLİ SEBEP TÜRLERİ  
I. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ SEBEPLER  155
A. Genel Olarak  155
B. Yetersizlik Kavramı  157
1. Genel Olarak Yetersizlik  157
2. İşçinin Sağlık Problemleri Sonucu Ortaya Çıkan Fiziki Yetersizlik  157
3. İşçinin, Kapasitesi, Eğitimi ve Nitelikleri Sebebiyle Ortaya Çıkan Mesleki Yetersizlik  165
4. İşçinin Yaşının İlerlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Yetersizlik  167
5. İşçinin Performans Düşüklüğü Sebebi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik  170
a. Performans Kavramı  170
b. Performans Düşüklüğü ve Ölçümü (Performans Değerlendirmesi)  172
C. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple Fesih  176
D. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple Fesihte Yargısal Denetim  183
E. Uygulamada İşçinin Yetersizliği Geçerli Sebebine Dayanılarak Yapılan Fesihler  185
II. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ SEBEPLER  193
A. Genel Olarak  193
B. Davranış Kavramı  193
C. Davranışlardan Kaynaklanan Geçerli Sebep Kavramı  198
D. İşçinin Davranışlardan Kaynaklanan Geçerli Sebebin Oluşması Koşulları  203
1. İşçinin Davranışının İş Sözleşmesini İhlal Etmesi  203
2. İşçinin Davranışının Kusur veya İhmale Dayanması  206
3. İşçinin Davranışının “Haklı Sebep” Olabilecek Ağırlıkta Olmaması  209
4. İşçinin Davranışı ile İş Sözleşmesini İhlal Etmesinin Kaçınılmaz Olmaması  211
5. İşverenin İşletmesel Menfaatlerinin Zarar Görmüş Olması  211
E. Davranışlardan Kaynaklanan Geçerli Sebep Olarak Sayılabilecek Durumlar  212
1. İşverence Verilen Talimata Uymama  214
a. Genel Olarak  214
b. Verilen Talimatların Eksik, Kötü ve Yetersiz Yerine Getirilmesi  217
c. Uygulamada İşverence Verilen Talimata Uymama  221
2. İşçinin İşveren Aleyhine Sözler Sarf Etmesi ve Müşterilere Kötü Davranması  233
a. Genel Olarak  233
b. Uygulamada İşçinin İşveren Aleyhine Sözler Sarf Etmesi ve Müşterilere Kötü Davranması  236
3. İşçinin İşverene Yahut Onun Ailesi Üyelerinden Birine Yahut İşverenin Başka İşçisine Sataşması, Sövmesi ve Diğer İşçilerle Kavga Etmesi  238
a. Genel Olarak  238
b. Uygulamada İşçinin İşverene Yahut Onun Ailesi Üyelerinden Birine Yahut İşverenin Başka İşçisine Sataşması, Sövmesi ve Diğer İşçilerle Kavga Etmesi  242
4. Üçüncü Bir Kişinin veya Kişilerin, İşverenden Belirli Bir İşçinin Is Sözleşmesini Feshetmesini Ciddi Olarak İstemesi: Baskı Feshi  253
5. İşçinin İşvereni Zarara Uğratması  256
a. Genel Olarak  256
b. Uygulamada İşçinin İşvereni Zarara Uğratması  261
6. İşçinin Devamsızlık Yapması  266
a. Genel Olarak  266
b. Uygulamada İşçinin Devamsızlığı  272
7. İşçinin İşe Geç Kalması  281
a. Genel Olarak  281
b. Uygulamada İşçinin İşe Geç Kalması  282
8. İşçinin İşyerine Sarhoş veya Uyuşturucu Kullanmış Olarak Gelmesi  283
a. Genel Olarak  283
b. işçinin İşverene Ait Olan Aracı Alkollü Olarak Kullanması  286
c. Uygulamada İşçinin İşyerine Sarhoş veya Uyuşturucu Kullanmış Olarak Gelmesi  288
9. İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranması, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması, İşvereni Yanıltması  291
a. Genel Olarak  291
b. İşçinin, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması, Hırsızlık Yapması vb. Hallerde Ceza Mahkemesince Verilen Kararın Etkisi  293
c. Uygulamada İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranması, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması, İşvereni Yanıltması  294
10. İşverenin İşçiye Olan Güvenini Kaybetmesi İşçiden Şüphelenmesi (Şüphe Feshi)  314
a. Genel Olarak  314
b. Uygulamada İşverenin İşçisine Olan Güvenini Kaybetmesi (Şüphe Feshi)  318
11. İşçinin Ücretinin Sık Sık Haczedilmesi  319
a. Genel Olarak  319
b. Uygulamada İşçinin Ücretinin Sık Sık Haczedilmesi Sebebiyle Fesih  324
12. İşyerinde İzinsiz Toplantı veya Gösteri Düzenlenmesi  325
a. Genel Olarak  325
b. Uygulamada İşyerinde İzinsiz Toplantı veya Gösteri Düzenlenmesi  326
13. İşçinin İşin Yürütümü İçin Zorunlu Niteliklerinden Birini Kaybetmesi  328
a. Genel Olarak  328
b. Uygulamada İşçinin İşin Yürütümü İçin Zorunlu Niteliklerinden Birini Kaybetmesi  329
14. İşyerinde Diğer İşçilere Mobbing (Psikolojik Yıldırma, Psikolojik Taciz) Yapma  329
a. Genel Olarak  329
b. Uygulamada İşyerinde Diğer İşçilere Mobbing (Psikolojik Yıldırma, Psikolojik Taciz) Yapma  340
15. İşçinin İşyerinde Cinsel Taciz Anlamına Gelebilecek Hal ve Davranışlarda Bulunması  344
a. Genel Olarak  344
b. Uygulamada İşçinin İşyerinde Cinsel Taciz Anlamına Gelebilecek Hal ve Davranışlarda Bulunması  351
16. İşçinin İşyerinde Talimatlara Aykırı İnternet Kullanımı  355
a. Genel Olarak  355
b. Uygulamada İşçinin İşyerinde Talimatlara Aykırı İnternet Kullanımı  363
17. İş Ortamını Olumsuz Etkileyecek Biçimde Diğer Kişilerle İlişkiye Girmek  366
a. Genel Olarak  366
b. Uygulamada İşçinin İş Ortamını Olumsuz Etkileyecek Biçimde Diğer Kişilerle İlişkiye Girmesi  371
18. Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Alınması Gereken Disiplin Kurulu Kararı Alınmaksızın Haklı Sebeple Fesih Yapılması  372
a. Genel Olarak  372
b. Uygulamada Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Alınması Gereken Disiplin Kurulu Kararı Alınmaksızın Haklı Sebeple Fesih Yapılması  373
19. İşçinin Fazla Çalışma Yapmayı Kabul Etmemesi  375
a. Genel Olarak  375
b. Uygulamada İşçinin Fazla Çalışma Yapmayı Kabul Etmemesi  376
20. İşçinin Mesai Saatleri İçinde Özel Telefon Görüşmesi Yapması  378
21. İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine ve Sigara İçme Yasağına Aykırı Hareket Etmesi  379
a. Genel Olarak  379
b. Uygulamada İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine ve Sigara İçme Yasağına Aykırı Hareket Etmesi  381
22. İşçinin Çalışan Arkadaşlarına Borcu Olması  384
23. İşçinin Tutuklanması veya İşyeri Dışında Yüz Kızartıcı Suç İşlemesi  385
a. Genel Olarak  385
b. Uygulamada İşçinin Tutuklanması veya İşyeri Dışında Yüz Kızartıcı Suç İşlemesi  386
24. İşverence İleri Sürülen Geçerli Sebebin İşçi Tarafından Kabul Edilmesi  387
25. İş Sözleşmesinin İşverence İşçinin Talebi ile Feshedilmesi  388
26. İşverence Haklı sebeple Bildirimsiz Fesih Hakkının İK.m.26’da Öngörülen Süre İçinde Kullanılmaması  389
a. Genel Olarak  389
b. Uygulamada İşverence Haklı sebeple Bildirimsiz Fesih Hakkının İK.m.26’da Öngörülen Süre İçinde Kullanılmaması  391
III. İŞLETMENİN, İŞYERİNİN VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ SEBEPLER  393
A. Genel Olarak  393
B. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebebe Dayanan Fesihlerde İşletmesel Karar Alma Zorunluluğu  396
1. İşletmesel Karar Kavramı  397
2. İşverenin İşletmesel Karar Alma Hakkının Dayanağı  399
a. Genel Olarak  399
b. İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Verebileceği İşletmesel Kararın Gerekliliğinin Tespiti  400
3. İşletmesel Kararın Alınması Sebepleri  400
4. İşverenin İşletmesel Karar Alırken ve Uygularken İyiniyet Kuralları Çerçevesinde Hareket Etme Yükümlülüğü  404
5. İşletmesel Kararın Uygulaması Sonucunda İş Sözleşmelerinin Feshinde Uyulması Gereken Kural: Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi  405
6. İşletmesel Kararın Denetimi  411
a. Genel Olarak  411
b. İşletmesel Kararın Yargı Denetimi Dışında Tutulması  414
c. İşletmesel Kararda Gereklilik Denetimi  415
d. İşletmesel Kararda Keyfilik Denetimi  416
e. İşletmesel Kararda Tutarlılık Denetimi  417
f. İşletmesel Kararda Ölçülülük Denetimi  424
g. İşletmesel Karar Uygulaması Sonucunda Yapılan Fesihlerde İşçi Seçim Kriterinin Denetimi  426
7. İşletmesel Kararın Türleri  433
a. İşyeri ve İşletme İçi Sebeplerden Kaynaklanan İşletmesel Kararlar  433
aa. Genel Olarak  433
bb. İşyeri ve İşletme İçi Sebeplerle Alınan İşletmesel Kararlarda İşverenin İspat Yükü  435
aaa. Genel Olarak  435
bbb. İşverenin Geçeri Sebebi İspatlamasının Yeterli Olmaması  437
cc. İşyeri ve İşletmenin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Kararlar  438
aaa. Yeniden Yapılanma Kavramı  438
bbb. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin İşletmesel Karar  440
aaaa. Norm Kadro Kavramı  440
bbbb. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesi  441
cccc. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanmasında İşverenin İspat Yükü  442
dddd. Norm Kadro Uygulaması Sonucunda İşyerinde Bazı Kadroların İptal Edilmesine İlişkin Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihlerin Denetimi  442
ccc. İşyerindeki Bazı Bölümlerin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar  447
aaaa. İşyerindeki Bazı Bölümlerin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar Kavramı  447
bbbb. İşyerindeki Bazı Bölümlerin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanmasında İşverenin İspat Yükü  448
cccc. Bölüm Kapatılmasına İlişkin Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihlerin Denetimi  449
ddd. İşyerindeki Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Karar  451
aaaa. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesi Kavramı  451
bbbb. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanması Sonucu İş Sözleşmelerinin Feshi  456
cccc. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanması Sonucu İş Sözleşmelerinin Feshinin Denetimi  459
eee. Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar  462
aaaa. Emeklilik Kavramı  462
bbbb. Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshi  464
aaaaa. Genel Olarak  464
bbbbb. Personel Yönetmelikleri veya Toplu İş Sözleşmelerinde Yeralan Hükümler Uyarınca Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshi  468
ccccc. Emekli Olmaya Hak Kazanmış Bulunan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihlerin Denetimi  470
fff. Şirket Birleşmelerinde Ortaya Çıkan İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Karar  473
aaaa. Şirket Birleşmesi Kavramı  473
bbbb. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Karar  476
aaaaa. Genel Olarak  476
bbbbb. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Olarak İş Sözleşmeleri Feshedilecek İşçilerin Seçimi  478
ccccc. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Kararın Uygulanmasında İşverenin İspat Yükü  478
ddddd. Birleşmelerde İstihdam Fazlasının Giderilmesine Yönelik Alınan İşletmesel Kararın Uygulamasının Denetimi  479
ggg. Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Fesih  480
aaaa. Çalışma Koşulları ve Çalışma Koşularında Esaslı Değişiklik Kavramları  480
aaaaa. Çalışma Koşulları Kavramı  480
bbbbb. Çalışma Koşularında Esaslı Değişiklik Kavramı  484
aaaaaa. Genel Olarak  484
bbbbbb. İşyeri Devrinde Çalışma Koşullarının Esaslı Tarzda Değiştirilmesi  493
ccccc. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliğin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi Sonucu İş Sözleşmesinin Feshi  495
ddddd. Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Fesihlerin Denetimi  499
bbbb. Uygulamada Çalışma Koşullarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesine İlişkin Olarak Alınan İşletmesel Karar Sonucu Yapılan Fesihler  503
dd. İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Alınan İşletmesel Karar  504
aaa. İşyerinin Kapatılması Kavramı  504
bbb. İşyerinin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar Sonucu Çalışan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Feshi  506
ccc. İşyerinin Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Kararın Uygulanmasının Denetimi  509
ddd. Özelleştirme Sonucu İşletmeyi Satın Alan Yeni İşverenin İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Aldığı İşletmesel Karar  512
eee. Yürürlükte Bulunan Toplu İş Sözleşmesinde İşyerinin Kapatılmasına İlişkin Hüküm Bulunması Durumu  513
b. İşyeri Dışı Sebeplerden Kaynaklanan İşletmesel Kararlar  514
aa. Genel Olarak  514
bb. Ekonomik Kriz Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Karar  516
aaa. Kriz ve Ekonomik Kriz Kavramları  516
bbb. Ekonomik Kriz Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Karar  518
ccc. Ekonomik Kriz Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Kararın Denetimi  520
cc. Kamu Kurumlarının Özelleştirme Kapsamına Alınması veya Özelleştirilmesi Sonucunda Ortaya Çıkan İstihdam Fazlasının Giderilmesine İlişkin İşletmesel Karar  523
aaa. Özelleştirme ve Özelleştirme Kapsamına Alınma Kavramları ile Özelleştirmenin Hukuki Çerçevesi  523
bbb. İşçilerin İş Sözleşmelerinin İşyerinin Özelleştirme Kapsamına Alınması veya Özelleştirilmesi Sebebiyle Feshedilmesi  525
aaaa. Genel Olarak  525
bbbb. Özelleştirme Sonrası İş Sözleşmesi Feshedilen İşçilere Sağlanan Haklar  527
cccc. Özelleştirme Gerekçesi ile Yapılan Fesihlerde Geçerli Sayılabilecek Sebepler  530
dddd. Özelleştirme Sebebi ile Yapılan Fesihlerin Denetimi  534
dd. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Sonucu, Zorunlu Olarak Alınan İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin İşletmesel Karar  535
aaa. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Kavramı  535
bbb. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Uyarınca Yapılan Fesihler  536
ccc. 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Fesihler  536
ddd. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu Uyarınca Yapılan Fesihler  537
eee. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Sebebi ile İş Sözleşmelerinin Feshi  538
fff. Kanuni Bir Düzenleme Gereği Personel Giderlerinin Sınırlandırılması Sebebi ile İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Kararın Denetimi  539
ee. Kamu Kurumlarına Vize Tahsis Edilmemesi Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Karar  540
aaa. Kamu Kurumlarına Vize Tahsisi Kavramı  540
bbb. Kamu Kurumlarına Vize Tahsis Edilmemesi Sebebiyle İş Sözleşmelerin Feshi  541
ccc. Vize Tahsis Edilmemesi Sebebiyle İş Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Alınan İşletmesel Kararın Uygulamasının Denetim Usulü  545
ff. 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uygulamasında Yapılacak Fesihlere İlişkin Alınan İşletmesel Karar  546
aaa. 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Kapsamı  546
bbb. 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uygulamasına İlişkin Yapılan Fesihlerde Karşılaşılan Durumlar  549
Bibliyografya  553
Kavram Dizini  573
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.