Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ekolojik Hukuk ve Uluslararası Hukuk Açısından
Türk Boğazları, Marmara ve Kanal İstanbul
Ekim 2018 / 1. Baskı / 143 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, uluslararası hukukta Türk Boğazları olarak adlandırılan; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı başta genel deniz hukuku, Lozan ve Montrö açısından kısaca değerlendirdikten sonra, ekolojik hukuk açısından değerlendirmektedir.

Türk Boğazları ve İstanbul, bütün yanlış yapılaşmaya rağmen hala Dünyanın en güzel coğrafyası olup, korunması gerekmektedir. Kitap, gerek Türk iç hukuku ve gerekse artık Türk iç hukukunun bir parçası haline gelmiş olan uluslararası andlaşmalarla ekolojik koruma ile ilgili düzenlemeleri topluca önümüze koymaktadır. Böylece kara, kıyı ve deniz ekosistemlerinin önemini ortaya koyarken, çevre kirliliğinin önlenmesi için, koruma hukukunu da açıklamaktadır.

Kitabın son bölümünde; günümüzün önemli bir konusu olan "Kanal İstanbul Projesi"ni mevcut tek resmi belge olan ÇED Başvuru Dosyası'ndan, coğrafi yapı, kara, deniz ve kıyı ekosistemleri ile su havzaları, depremsellik, uluslararası hukuk ve ekolojik hukuk açısından değerlendirilerek, ana hatları ile öneriler sunmaktadır.

Eserde, Kanal İstanbul Projesine, ne pahasına olursa olsun "karşı olmak" veya ne pahasına olursa olsun "destek olmak" zıtlığında yaklaşılmaması, konunun; bilim ve teknoloji, hukuk ve ortak akıl ile ama mutlaka sükûnet içinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Konu Başlıkları
Açık Denizler, İç Sular, Karasuları, Kapalı ve Yarı Kapalı Denizler, Boğazlar ve Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler
Uluslararası Hukukta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Taraf Olduğu Türk Boğazları İle İlgili Temel Sözleşmeler
Uluslararası Hukukta Denizlerle İlgili (Türkiye'nin Taraf Olmadığı) Temel Sözleşmeler
Deniz ve Kıyı Ekosistemlerinin Korunması İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler
1936 Montrö ve 1982 Tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmeleri Açısından Deniz ve Kıyı Ekosistemlerinin Korunması İle İlgili Düzenlemeler ve Özgür Geçiş ve Zararsız Geçiş Kavramları
1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi ve Anayasa Md. 90
Son Yönüyle Uluslararası Sözleşmeler ve İç Hukuk Düzenlemeleri
Boğazlar ve Marmara Denizi'nin Özellikleri, Ekolojik Yapısı ve Sorunları
Kanal İstanbul Projesi ve Etkileri
Barkod: 9789750251580
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 143
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
AÇIK DENİZLER, İÇ SULAR, KARASULARI,
KAPALI VE YARI KAPALI DENİZLER, BOĞAZLAR VE
ULUSLARARASI HUKUKTAKİ GELİŞMELER
1.1. AÇIK DENİZ, KITA SAHANLIĞI, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE  21
1.2. İÇ SULAR, KARASULARI, KAPALI VE YARI KAPALI DENİZLER VE MARMARA DENİZİ  23
1.3. BOĞAZLAR VE TÜRK (İSTANBUL VE ÇANAKKALE) BOĞAZLARI  24
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN TARAF OLDUĞU
TÜRK BOĞAZLARI İLE İLGİLİ TEMEL SÖZLEŞMELER
2.1. 1923 TARİHLİ LOZAN SÖZLEŞMESİ VE EKİ BOĞAZLAR MUKAVELENAMESİ  27
2.1.1. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nden Montrö Sözleşmesine Doğru Gelişen Süreç  28
2.2. 1936 MONTRÖ SÖZLEŞMESİ  31
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZLERLE İLGİLİ
(TÜRKİYE'NİN TARAF OLMADIĞI) TEMEL SÖZLEŞMELER
3.1. 1958 TARİHLİ CENEVRE BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ  33
3.2. 1982 TARİHLİ BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ  34
Dördüncü Bölüm
DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
4.1. DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME  35
4.1.1. Ek 1) Petrol ile Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları  39
4.1.2. Ek 2) Dökme zehirli Sıvı Maddelerle Deniz Kirlenmesinin Kontrolü  40
4.1.3. Ek 3) Denizde Paketli Taşınan Zararlı Maddelerle Kirlenmenin Önlenmesi Kuralları  40
4.1.4. Ek 4) Gemilerden Çıkan Pissular ile Kirlenmenin Önlenmesi Kuralları  41
4.1.5. Ek 5) Gemilerden Atılan Çöplerle Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları  41
4.1.6. Ek 6) Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları  42
4.2. KARADENİZ’İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLLERİ  43
4.2.1. Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol/LBSA  47
4.2.2. Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol  51
4.2.3. Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol  52
4.2.4. Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Protokolü  52
4.3. AKDENİZ'İN DENİZ ORTAMI VE KIYI BÖLGESİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  56
4.3.1. Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilerden Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü  58
4.3.2. Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınır ötesi Taşınımından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü  60
4.3.3. Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol  60
4.3.4. Akdeniz’de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltmalardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol  60
4.3.5. Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğinin Önlenmesi ve Acil Durumlarda Akdeniz’in Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Hakkında Protokol  61
4.3.6. Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve Deniz Dibinin Keşfi ve İşletilmesinden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü  61
4.3.7. Akdeniz’de Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü  61
4.4. ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞMESİ (03.12.1982 PARİS PROTOKOLÜ VE 28.05.1987 REGİNA DÜZENLEMELERİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ)  62
4.5. DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME  62
4.6. AVRUPA’NIN YABAN HAYATI VE YAŞAMA ORTAMLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ  63
4.7. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ  64
4.7.1. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Cartagena Biyogüvenlik Protokolü  65
4.8. AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ  65
Beşinci Bölüm
1936 MONTRÖ VE
1982 TARİHLİ BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ÖZGÜR GEÇİŞ VE ZARARSIZ GEÇİŞ KAVRAMLARI
5.1. 1936 MONTRÖ DÜZENLEMELERİ  67
5.2. 1982 TARİHLİ BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMELERİ  68
Altıncı Bölüm
1969 VİYANA ANDLAŞMALAR HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE
ANAYASA MD. 90/SON YÖNÜYLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ
6.1. 1969 VİYANA ANDLAŞMALAR HUKUKU SÖZLEŞMESİ  77
6.2. ANAYASA VE DİĞER İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ  80
6.2.1. Anayasa  80
6.2.2. Diğer İç Hukuk Düzenlemeleri  85
6.2.2.1. 618 S. Limanlar K. (1923)  85
6.2.2.2. 815 S. Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında K. (1926)  85
6.2.2.3. 1380 S. Su Ürünleri K. (1971)  86
6.2.2.4. 2674 S. Karasuları K. (1982) (Öncesinde mülga 476 S. Karasuları K.–1964)  86
6.2.2.5. 2863 S. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma K. (1983)  86
6.2.2.6. 2872 S. Çevre K. (1983)  87
6.2.2.7. 2960 S. Boğaziçi K. (1983)  87
6.2.2.8. 3621 S. Kıyı K. (1990)  87
6.2.2.9. 5312 S. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair K. (2005)  88
6.2.2.10. Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük (1952) (3/14831)  89
6.2.2.11. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (1978) (7/14561)  89
6.2.2.12. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü (1998) (98/11860) (İlki 1994)  89
6.2.2.13. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (RG: 25.11.2014/29186)  91
6.2.2.14. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği (RG:08.04.2017/08.04.2017)  92
6.2.2.15. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (RG: 26.12.2004/25682)  93
6.2.2.16. Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğü Uygulama Talimatı (2012) (Bir önceki 2011 tarihlidir.)  94
Yedinci Bölüm
BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NİN ÖZELLİKLERİ,
EKOLOJİK YAPISI VE SORUNLARI
7.1. İSTANBUL BOĞAZI  96
7.2. MARMARA DENİZİ  96
7.2.1. Kıyılar, Kıyı Hukuku ve Kıyıların Sorunları  97
7.3. ÇANAKKALE BOĞAZI  99
7.4. EKOLOJİK BOZULMA VE KİRLİLİK  99
7.4.1. Deniz Kirliliği  102
Sekizinci Bölüm
KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ETKİLERİ
8.1. TARİHİMİZDE KANAL PROJELERİ VE KANAL İSTANBUL  105
8.2. KANAL İSTANBUL ÇED BAŞVURU DOSYASINDA PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER  106
8.2.1. Projenin Yeri, Amacı ve Gerekçesi  106
8.2.2. Projenin Yeri İçin Alternatif Koridor Değerlendirmeleri  109
8.2.3. Seçilen Proje Alanının Özellikleri, Nüfus ve Mülkiyet Etkileri  111
8.2.4. Seçilen Proje Koridoru ve Marmara Denizindeki Depremsellik  117
8.2.5. Seçilen Proje Koridorunun Çevresel–Ekolojik ve Muhtelif Etki Değerlendirmeleri  119
8.3. KANAL İSTANBUL ÇED BAŞVURU DOSYASI DEĞERLENDİRMELERİ  123
8.3.1. Ön Değerlendirme  123
8.3.2. Genel Değerlendirme  125
8.3.3. Ekolojik Yönden Değerlendirme  128
8.3.4. İç Hukuk ve Uluslararası Hukuk Yönünden Değerlendirmeler  131
8.4. KANAL İSTANBUL 2017–ARALIK VE 2018–ŞUBAT ÇED BAŞVURU DOSYALARININ KARŞILAŞTIRILMASI  133
Sonuç ve Öneriler  137
Kaynakça  141
Kavramlar Dizini  145
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Büyük
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Süheyla Suzan Gökalp Alıca
Aralık 2019
48.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
AÇIK DENİZLER, İÇ SULAR, KARASULARI,
KAPALI VE YARI KAPALI DENİZLER, BOĞAZLAR VE
ULUSLARARASI HUKUKTAKİ GELİŞMELER
1.1. AÇIK DENİZ, KITA SAHANLIĞI, MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE  21
1.2. İÇ SULAR, KARASULARI, KAPALI VE YARI KAPALI DENİZLER VE MARMARA DENİZİ  23
1.3. BOĞAZLAR VE TÜRK (İSTANBUL VE ÇANAKKALE) BOĞAZLARI  24
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN TARAF OLDUĞU
TÜRK BOĞAZLARI İLE İLGİLİ TEMEL SÖZLEŞMELER
2.1. 1923 TARİHLİ LOZAN SÖZLEŞMESİ VE EKİ BOĞAZLAR MUKAVELENAMESİ  27
2.1.1. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nden Montrö Sözleşmesine Doğru Gelişen Süreç  28
2.2. 1936 MONTRÖ SÖZLEŞMESİ  31
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZLERLE İLGİLİ
(TÜRKİYE'NİN TARAF OLMADIĞI) TEMEL SÖZLEŞMELER
3.1. 1958 TARİHLİ CENEVRE BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ  33
3.2. 1982 TARİHLİ BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ  34
Dördüncü Bölüm
DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
4.1. DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME  35
4.1.1. Ek 1) Petrol ile Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları  39
4.1.2. Ek 2) Dökme zehirli Sıvı Maddelerle Deniz Kirlenmesinin Kontrolü  40
4.1.3. Ek 3) Denizde Paketli Taşınan Zararlı Maddelerle Kirlenmenin Önlenmesi Kuralları  40
4.1.4. Ek 4) Gemilerden Çıkan Pissular ile Kirlenmenin Önlenmesi Kuralları  41
4.1.5. Ek 5) Gemilerden Atılan Çöplerle Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları  41
4.1.6. Ek 6) Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları  42
4.2. KARADENİZ’İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLLERİ  43
4.2.1. Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol/LBSA  47
4.2.2. Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol  51
4.2.3. Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol  52
4.2.4. Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Protokolü  52
4.3. AKDENİZ'İN DENİZ ORTAMI VE KIYI BÖLGESİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  56
4.3.1. Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilerden Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü  58
4.3.2. Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınır ötesi Taşınımından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü  60
4.3.3. Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol  60
4.3.4. Akdeniz’de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltmalardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol  60
4.3.5. Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğinin Önlenmesi ve Acil Durumlarda Akdeniz’in Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Hakkında Protokol  61
4.3.6. Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve Deniz Dibinin Keşfi ve İşletilmesinden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü  61
4.3.7. Akdeniz’de Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Protokolü  61
4.4. ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞMESİ (03.12.1982 PARİS PROTOKOLÜ VE 28.05.1987 REGİNA DÜZENLEMELERİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ)  62
4.5. DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME  62
4.6. AVRUPA’NIN YABAN HAYATI VE YAŞAMA ORTAMLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ  63
4.7. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ  64
4.7.1. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Cartagena Biyogüvenlik Protokolü  65
4.8. AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ  65
Beşinci Bölüm
1936 MONTRÖ VE
1982 TARİHLİ BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN DENİZ VE KIYI EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ÖZGÜR GEÇİŞ VE ZARARSIZ GEÇİŞ KAVRAMLARI
5.1. 1936 MONTRÖ DÜZENLEMELERİ  67
5.2. 1982 TARİHLİ BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMELERİ  68
Altıncı Bölüm
1969 VİYANA ANDLAŞMALAR HUKUKU SÖZLEŞMESİ VE
ANAYASA MD. 90/SON YÖNÜYLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ
6.1. 1969 VİYANA ANDLAŞMALAR HUKUKU SÖZLEŞMESİ  77
6.2. ANAYASA VE DİĞER İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ  80
6.2.1. Anayasa  80
6.2.2. Diğer İç Hukuk Düzenlemeleri  85
6.2.2.1. 618 S. Limanlar K. (1923)  85
6.2.2.2. 815 S. Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında K. (1926)  85
6.2.2.3. 1380 S. Su Ürünleri K. (1971)  86
6.2.2.4. 2674 S. Karasuları K. (1982) (Öncesinde mülga 476 S. Karasuları K.–1964)  86
6.2.2.5. 2863 S. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma K. (1983)  86
6.2.2.6. 2872 S. Çevre K. (1983)  87
6.2.2.7. 2960 S. Boğaziçi K. (1983)  87
6.2.2.8. 3621 S. Kıyı K. (1990)  87
6.2.2.9. 5312 S. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair K. (2005)  88
6.2.2.10. Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük (1952) (3/14831)  89
6.2.2.11. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (1978) (7/14561)  89
6.2.2.12. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü (1998) (98/11860) (İlki 1994)  89
6.2.2.13. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (RG: 25.11.2014/29186)  91
6.2.2.14. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği (RG:08.04.2017/08.04.2017)  92
6.2.2.15. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (RG: 26.12.2004/25682)  93
6.2.2.16. Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğü Uygulama Talimatı (2012) (Bir önceki 2011 tarihlidir.)  94
Yedinci Bölüm
BOĞAZLAR VE MARMARA DENİZİ'NİN ÖZELLİKLERİ,
EKOLOJİK YAPISI VE SORUNLARI
7.1. İSTANBUL BOĞAZI  96
7.2. MARMARA DENİZİ  96
7.2.1. Kıyılar, Kıyı Hukuku ve Kıyıların Sorunları  97
7.3. ÇANAKKALE BOĞAZI  99
7.4. EKOLOJİK BOZULMA VE KİRLİLİK  99
7.4.1. Deniz Kirliliği  102
Sekizinci Bölüm
KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ETKİLERİ
8.1. TARİHİMİZDE KANAL PROJELERİ VE KANAL İSTANBUL  105
8.2. KANAL İSTANBUL ÇED BAŞVURU DOSYASINDA PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER  106
8.2.1. Projenin Yeri, Amacı ve Gerekçesi  106
8.2.2. Projenin Yeri İçin Alternatif Koridor Değerlendirmeleri  109
8.2.3. Seçilen Proje Alanının Özellikleri, Nüfus ve Mülkiyet Etkileri  111
8.2.4. Seçilen Proje Koridoru ve Marmara Denizindeki Depremsellik  117
8.2.5. Seçilen Proje Koridorunun Çevresel–Ekolojik ve Muhtelif Etki Değerlendirmeleri  119
8.3. KANAL İSTANBUL ÇED BAŞVURU DOSYASI DEĞERLENDİRMELERİ  123
8.3.1. Ön Değerlendirme  123
8.3.2. Genel Değerlendirme  125
8.3.3. Ekolojik Yönden Değerlendirme  128
8.3.4. İç Hukuk ve Uluslararası Hukuk Yönünden Değerlendirmeler  131
8.4. KANAL İSTANBUL 2017–ARALIK VE 2018–ŞUBAT ÇED BAŞVURU DOSYALARININ KARŞILAŞTIRILMASI  133
Sonuç ve Öneriler  137
Kaynakça  141
Kavramlar Dizini  145
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020