Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Islah
Ocak 2020 / 3. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 78.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ağustos 2018 83.00 TL 49.90 TL (%40)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
78.00 TL
+

 

 

83.00 TL
=

 

 

161.00 TL
124.90 TL
Sepete Ekle
 

Islah, medeni usul hukukuna hakim olan katı biçimselliği yumuşatmak ve hukukun temel amacı olan mutlak adaleti gerçekleştirmek noktasında oldukça önem arz etmektedir. Islah, tek taraflı irade beyanı ile kullanılan ve bir davada taraflara sadece bir kez tanınmış olan bir haktır. Bu nedenle tarafların ıslah hakkını çok dikkatli kullanmaları gerekmektedir.

Bu kitapta, ıslahın tarihsel süreç içerisinde kullanımı, ıslahın şartları, özellikle HMK'nın kabulü ile Türk hukuk sistemine giren belirsiz alacak davası ile ıslahın uygulanışı ve karşılaştırılması, kısmi davada ıslahın uygulanışı, Türk hukuk sisteminde uzun zamandır tartışma konusu olan bozmadan sonra ıslahın yapılabilip yapılamayacağı ve bu hususta Yargıtay'ın verdiği değişik kararların karşılaştırılması, ıslah yapılamayacak durumlar ve kötü niyetli ıslah halinde mahkemelerin yapması gereken işlemler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken ıslah müessesesinin yanında borçlar hukuku, medeni hukuk, icra ve iflas hukuku, idari yargı ve tahkim konuları ile ilgili temel bilgilere de yer verilmiştir. Böylece okuyucu ve uygulayıcının her uyuşmazlıkta başvurabileceği bir eser ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı
Islahın Şartları ve Çeşitleri
Islah Yoluyla Yapılabilen İşlemler
Islahı Gerektirmeyen ve Islah Yapılamayacak Özel Bazı Durumlar
Tahkimde, İdari Yargılama Usulünde ve Karşı Davada Islah
Belirsiz Alacak Davası
Kanun Yollarında Islah
Taraf Değişikliği ve Taraf Değişikliğinin Islahla İlişkisi
Barkod: 9789750240232
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ISLAH İLE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ VE ISLAHIN BAZI KURUMLARDAN FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ
§1. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ  21
A. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Islahın Tarihi Gelişimi  21
B. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda Bulunan Islaha İlişkin Düzenlemeler  22
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Islaha İlişkin Düzenlemeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler  24
§2. ISLAH KAVRAMI, ISLAHIN HUKUKî NİTELİĞİ VE AMACI İLE ISLAHIN ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENİŞİ  27
A. Islah Kavramı, Islahın Hukukî Niteliği ve Amacı  27
I. Genel Olarak Islah Kavramı  27
II. Islahın Hukukî Niteliği  29
III. Islahın Amacı  31
B. Islahın Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Düzenlenişi  33
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde Islah  33
II. Anglo–Amerikan Hukuk Sistemlerinde Islah  36
1. İngiliz Hukukunda Islah  36
2. Amerikan Hukukunda Islah  39
§3. ISLAHIN BENZER KURUMLARDAN FARKLARI VE BU KURUMLARLA BENZERLİKLERİ  41
A. Maddi Hataların Düzeltilmesi  41
B. Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü  45
C. Eski Hâle Getirme  46
İkinci Bölüm
İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI
§4. GENEL OLARAK İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  49
A. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının Kapsamı  49
B. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının Uygulanmadığı Davalar  51
C. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının Başlamasından Sonraki Dönemde Yeni Ortaya Çıkan Bir Vakıanın İleri Sürülmesi  52
D. Ön İnceleme Duruşmasında İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  54
E. Mevcut Bir Hayat Olayı Kapsamında İleri Sürülen Yeni Vakıaların İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  55
F. İcra ve İflâs Hukukunda İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  56
G. Kanun Yolu İncelemelerinde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  59
H. Davaya Hiç Cevap Vermemiş Olan Davalının İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Durumu  62
J. İtiraz ve Def’ilerin İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  62
I. Talebin Daraltılmasının İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  66
K. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının İstisnaları  66
§5. YAZILI VE BASİT YARGILAMA USULÜNDE İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  69
A. Yazılı Yargılama Usulünde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  69
B. Basit Yargılama Usulünde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  71
§6. TAHKİM VE İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  74
A. Tahkim Yargılamasında İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  74
B. İdari Yargılama Usulünde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  77
Üçüncü Bölüm
USUL İŞLEMLERİ, ISLAHIN ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ
§7. GENEL OLARAK USUL İŞLEMLERİ  81
A. Kavram Olarak Usul İşlemleri ve Usul İşlemlerinin Çeşitleri  81
B. Taraf Usul İşlemleri  82
§8. ISLAHIN ŞARTLARI  89
A. Islaha Elverişli Bir İşlemin Bulunması  91
B. Islahın Taraflarca İstenmesi  93
C. Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  101
I. Genel Olarak Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  101
II. Davaların Yığılmasında Islaha Başvurma Hakkı  104
III. Davaların Birleştirilmesinde Islaha Başvurma Hakkı  105
IV. Terditli Davalarda Islaha Başvurma Hakkı  106
V. Yargılamanın Yenilenmesinde Islaha Başvurma Hakkı  106
VI. Karşı Davada Islaha Başvurma Hakkı  107
VII. İhtiyari ve Mecburi Dava Arkadaşlığında Islaha Başvurma Hakkı  107
VIII. Fer’i Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  108
IX. Davanın İhbarında Islaha Başvurma Hakkı  111
X. Asli Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  112
D. Islaha Başvurma Süresi ve Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  113
I. Islaha Başvurabilme Süresi  113
II. Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  114
III. Bölge Adliye Mahkemesinin İlk Derece Mahkemesinin Kararını Kaldırmasından Sonra Islahın Yapılabilip Yapılamayacağı Sorunu  121
E. Islah Hakkını Kullananın Karşı Tarafın Uğradığı veya Uğrayabileceği Zararları ve Mahkeme Masraflarını Yatırma Şartı  122
I. Islah Sebebi ile Geçersiz Hâle Gelen İşlemler İçin Yapılan Yargılama Giderleri  123
II. Islah Sebebi ile Karşı Tarafın Uğradığı ve Uğrayabileceği Zararlar  125
III. Teminatın Yatırılma Zamanı ve Sonuçları  127
§9. ISLAHIN ÇEŞİTLERİ  132
A. Tamamen (Kâmilen) Islah  132
B. Kısmi Islah  137
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER, ISLAHI GEREKTİRMEYEN VE ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR
§10. ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER  141
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  141
I. Davanın Sebebi Kavramı  141
II. Dava Sebebinin Islahı  143
B. Talep Sonucunun Değiştirilmesi  146
I. Talep Sonucu (Netice–i Talep) Kavramı  146
II. Talep Sonucunun Islahı  147
III. Talep Sonucunun (Netice–i Talebin) Artırılması  155
§11. ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR  157
A. Davanın Taraflarında Değişiklik Yapılması ve Islah Yoluyla Tarafta Değişiklik Yapılabilip Yapılamayacağı Sorunu  157
I. Taraf Kavramı ve Genel Olarak Taraf Değişikliği  157
II. Tarafta Değişiklik Yapılabilecek Durumlar ve Şartları  160
III. Islah Yoluyla Tarafın Değiştirilebilme Sorunu  164
B. Maddi Hataların Düzeltilmesi  168
C. Talep Sonucunun Azaltılması  170
D. Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalar  171
E. Hukukî Sebebin Değiştirilmesi  173
F. Menfi Tespit ve İstirdat Davalarındaki Özel Durum  174
G. Tasarrufun İptali Davasındaki Özel Durum  179
H. Tenkis Davasında Talep Sonucunun Artırılması  180
I. Islah Yoluyla Yeni Ortaya Çıkmış Vakıaların İleri Sürülmesi  181
J. İtirazın İptali Davasındaki Özel Durum  182
K. Sonradan Delil Gösterilmesinin Islah Yoluyla Mümkün Olup Olamayacağı Sorunu  186
§12. ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR  188
A. Islah ile Karşı Dava Açılamaması  188
B. İkinci Tanık Listesi Verilememesi  190
C. Islah Yoluyla İlk İtirazların İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği Sorunu  195
D. Manevi Tazminat Miktarının Islah Yoluyla Artırılabilip Artırılamayacağı Sorunu  197
E. Seçimlik Hakkın Kullanılması  201
F. İcra Mahkemelerinde Yapılan Yargılamalarda Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  205
I. Şikâyet Yargılamasında Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  205
II. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolunda Borca ya da İmzaya Yönelik İtiraza İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  208
III. İtirazın Kaldırılmasına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  209
IV. Hacizde İstihkak Davalarına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  211
G. Kanun Yollarında Islaha Başvurulamaması  212
Beşinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USULÜ VE TAHKİMDE ISLAH, ISLAHIN BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA İLİŞKİSİ VE ISLAHIN SONUÇLARI
§13. İDARİ YARGILAMA USULÜ İLE TAHKİMDE ISLAH  215
A. İdari Yargılama Usulünde Islah  215
B. Hakem Yargılamasında Islah  220
I. İç Tahkimde Islah  220
II. Milletlerarası Tahkimde Islah  222
§14. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ ISLAH İLE İLİŞKİSİ  223
A. Belirsiz Alacak Davasının Hukukî Niteliği  223
I. Türk Hukuk Sisteminde Talep Sonucunun Belirli Olma Zorunluluğu  223
II. Belirsiz Alacak Davasının Tanımı ve Hukukî Niteliği  226
III. Belirsiz Alacak Davasının Amacı ve Kapsamı  228
IV. Belirsiz Alacak Davasının Şartları  229
B. Belirsiz Alacak Davasının Kısmi Dava ile Karşılaştırılması  231
C. Belirsiz Alacak Davasının Islah ile Bağlantısı  236
§15. ISLAHIN SONUÇLARI  240
A. Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  240
I. Genel Olarak Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  240
II. Islah Sonrası Eski İşlemlerin Durumu ve Sonuçları  242
III. Tamamen Islah ve Kısmi Islah Açısından Sonuçları  243
1. Tamamen Islah Açısından Sonuçları  243
2. Kısmi Islah Açısından Sonuçları  244
IV. Islah ile Önceki İşlemlerin Sonuçlarında Oluşan Durum  245
V. Islahtan Sonra Yapılması Gereken İşlemlerin Yapılmamasının Sonuçları  247
VI. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu ve Islahın Faiz İle İlgili Sonuçları  249
1. Genel Olarak Faiz Kavramı  249
2. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  250
B. Islah Hakkının Kullanılmasının Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları  255
I. Islah Hakkının Kullanılmasının Genel Olarak Maddi Hukuk Açısından Sonuçları  255
II. Islah Hakkının Kullanılmasının Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Bakımından Sonuçları  258
1. Tamamen Islah Bakımından Sonuçları  258
2. Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  258
C. Islah Hakkı Kullanıldıktan Sonra Islahtan Vazgeçme  261
D. Kötü Niyetli Islah ve Sonuçları  263
I. Kötü Niyetli Islah  263
II. Kötü Niyetli Islahın Sonuçları  264
Sonuç  269
Kaynakça  279
Kavramlar Dizini  297
 


Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Yenipınar
Şubat 2018
66.50 TL
Sepete Ekle
Baki Kuru
Mart 2020
480.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Mıstaçoğlu
Şubat 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ISLAH İLE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ VE ISLAHIN BAZI KURUMLARDAN FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ
§1. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ISLAHIN TARİHSEL OLARAK DÜZENLENİŞİ  21
A. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Islahın Tarihi Gelişimi  21
B. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda Bulunan Islaha İlişkin Düzenlemeler  22
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Islaha İlişkin Düzenlemeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler  24
§2. ISLAH KAVRAMI, ISLAHIN HUKUKî NİTELİĞİ VE AMACI İLE ISLAHIN ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENİŞİ  27
A. Islah Kavramı, Islahın Hukukî Niteliği ve Amacı  27
I. Genel Olarak Islah Kavramı  27
II. Islahın Hukukî Niteliği  29
III. Islahın Amacı  31
B. Islahın Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Düzenlenişi  33
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde Islah  33
II. Anglo–Amerikan Hukuk Sistemlerinde Islah  36
1. İngiliz Hukukunda Islah  36
2. Amerikan Hukukunda Islah  39
§3. ISLAHIN BENZER KURUMLARDAN FARKLARI VE BU KURUMLARLA BENZERLİKLERİ  41
A. Maddi Hataların Düzeltilmesi  41
B. Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü  45
C. Eski Hâle Getirme  46
İkinci Bölüm
İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI
§4. GENEL OLARAK İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  49
A. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının Kapsamı  49
B. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının Uygulanmadığı Davalar  51
C. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının Başlamasından Sonraki Dönemde Yeni Ortaya Çıkan Bir Vakıanın İleri Sürülmesi  52
D. Ön İnceleme Duruşmasında İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  54
E. Mevcut Bir Hayat Olayı Kapsamında İleri Sürülen Yeni Vakıaların İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  55
F. İcra ve İflâs Hukukunda İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  56
G. Kanun Yolu İncelemelerinde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  59
H. Davaya Hiç Cevap Vermemiş Olan Davalının İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Durumu  62
J. İtiraz ve Def’ilerin İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  62
I. Talebin Daraltılmasının İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  66
K. İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının İstisnaları  66
§5. YAZILI VE BASİT YARGILAMA USULÜNDE İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  69
A. Yazılı Yargılama Usulünde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  69
B. Basit Yargılama Usulünde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  71
§6. TAHKİM VE İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İDDİANIN VEYA SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  74
A. Tahkim Yargılamasında İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  74
B. İdari Yargılama Usulünde İddianın veya Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı  77
Üçüncü Bölüm
USUL İŞLEMLERİ, ISLAHIN ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ
§7. GENEL OLARAK USUL İŞLEMLERİ  81
A. Kavram Olarak Usul İşlemleri ve Usul İşlemlerinin Çeşitleri  81
B. Taraf Usul İşlemleri  82
§8. ISLAHIN ŞARTLARI  89
A. Islaha Elverişli Bir İşlemin Bulunması  91
B. Islahın Taraflarca İstenmesi  93
C. Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  101
I. Genel Olarak Islaha Bir Kez Başvurma Hakkı  101
II. Davaların Yığılmasında Islaha Başvurma Hakkı  104
III. Davaların Birleştirilmesinde Islaha Başvurma Hakkı  105
IV. Terditli Davalarda Islaha Başvurma Hakkı  106
V. Yargılamanın Yenilenmesinde Islaha Başvurma Hakkı  106
VI. Karşı Davada Islaha Başvurma Hakkı  107
VII. İhtiyari ve Mecburi Dava Arkadaşlığında Islaha Başvurma Hakkı  107
VIII. Fer’i Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  108
IX. Davanın İhbarında Islaha Başvurma Hakkı  111
X. Asli Müdahalede Islaha Başvurma Hakkı  112
D. Islaha Başvurma Süresi ve Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  113
I. Islaha Başvurabilme Süresi  113
II. Hükmün Bozulmasından Sonra Islah  114
III. Bölge Adliye Mahkemesinin İlk Derece Mahkemesinin Kararını Kaldırmasından Sonra Islahın Yapılabilip Yapılamayacağı Sorunu  121
E. Islah Hakkını Kullananın Karşı Tarafın Uğradığı veya Uğrayabileceği Zararları ve Mahkeme Masraflarını Yatırma Şartı  122
I. Islah Sebebi ile Geçersiz Hâle Gelen İşlemler İçin Yapılan Yargılama Giderleri  123
II. Islah Sebebi ile Karşı Tarafın Uğradığı ve Uğrayabileceği Zararlar  125
III. Teminatın Yatırılma Zamanı ve Sonuçları  127
§9. ISLAHIN ÇEŞİTLERİ  132
A. Tamamen (Kâmilen) Islah  132
B. Kısmi Islah  137
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER, ISLAHI GEREKTİRMEYEN VE ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR
§10. ISLAH YOLUYLA YAPILABİLEN İŞLEMLER  141
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  141
I. Davanın Sebebi Kavramı  141
II. Dava Sebebinin Islahı  143
B. Talep Sonucunun Değiştirilmesi  146
I. Talep Sonucu (Netice–i Talep) Kavramı  146
II. Talep Sonucunun Islahı  147
III. Talep Sonucunun (Netice–i Talebin) Artırılması  155
§11. ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR  157
A. Davanın Taraflarında Değişiklik Yapılması ve Islah Yoluyla Tarafta Değişiklik Yapılabilip Yapılamayacağı Sorunu  157
I. Taraf Kavramı ve Genel Olarak Taraf Değişikliği  157
II. Tarafta Değişiklik Yapılabilecek Durumlar ve Şartları  160
III. Islah Yoluyla Tarafın Değiştirilebilme Sorunu  164
B. Maddi Hataların Düzeltilmesi  168
C. Talep Sonucunun Azaltılması  170
D. Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalar  171
E. Hukukî Sebebin Değiştirilmesi  173
F. Menfi Tespit ve İstirdat Davalarındaki Özel Durum  174
G. Tasarrufun İptali Davasındaki Özel Durum  179
H. Tenkis Davasında Talep Sonucunun Artırılması  180
I. Islah Yoluyla Yeni Ortaya Çıkmış Vakıaların İleri Sürülmesi  181
J. İtirazın İptali Davasındaki Özel Durum  182
K. Sonradan Delil Gösterilmesinin Islah Yoluyla Mümkün Olup Olamayacağı Sorunu  186
§12. ISLAH YAPILAMAYACAK ÖZEL BAZI DURUMLAR  188
A. Islah ile Karşı Dava Açılamaması  188
B. İkinci Tanık Listesi Verilememesi  190
C. Islah Yoluyla İlk İtirazların İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği Sorunu  195
D. Manevi Tazminat Miktarının Islah Yoluyla Artırılabilip Artırılamayacağı Sorunu  197
E. Seçimlik Hakkın Kullanılması  201
F. İcra Mahkemelerinde Yapılan Yargılamalarda Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  205
I. Şikâyet Yargılamasında Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  205
II. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolunda Borca ya da İmzaya Yönelik İtiraza İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  208
III. İtirazın Kaldırılmasına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  209
IV. Hacizde İstihkak Davalarına İlişkin Yargılamada Islahın Uygulanabilip Uygulanamayacağı Sorunu  211
G. Kanun Yollarında Islaha Başvurulamaması  212
Beşinci Bölüm
İDARİ YARGILAMA USULÜ VE TAHKİMDE ISLAH, ISLAHIN BELİRSİZ ALACAK DAVASIYLA İLİŞKİSİ VE ISLAHIN SONUÇLARI
§13. İDARİ YARGILAMA USULÜ İLE TAHKİMDE ISLAH  215
A. İdari Yargılama Usulünde Islah  215
B. Hakem Yargılamasında Islah  220
I. İç Tahkimde Islah  220
II. Milletlerarası Tahkimde Islah  222
§14. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ ISLAH İLE İLİŞKİSİ  223
A. Belirsiz Alacak Davasının Hukukî Niteliği  223
I. Türk Hukuk Sisteminde Talep Sonucunun Belirli Olma Zorunluluğu  223
II. Belirsiz Alacak Davasının Tanımı ve Hukukî Niteliği  226
III. Belirsiz Alacak Davasının Amacı ve Kapsamı  228
IV. Belirsiz Alacak Davasının Şartları  229
B. Belirsiz Alacak Davasının Kısmi Dava ile Karşılaştırılması  231
C. Belirsiz Alacak Davasının Islah ile Bağlantısı  236
§15. ISLAHIN SONUÇLARI  240
A. Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  240
I. Genel Olarak Usul Hukuku Bakımından Islahın Sonuçları  240
II. Islah Sonrası Eski İşlemlerin Durumu ve Sonuçları  242
III. Tamamen Islah ve Kısmi Islah Açısından Sonuçları  243
1. Tamamen Islah Açısından Sonuçları  243
2. Kısmi Islah Açısından Sonuçları  244
IV. Islah ile Önceki İşlemlerin Sonuçlarında Oluşan Durum  245
V. Islahtan Sonra Yapılması Gereken İşlemlerin Yapılmamasının Sonuçları  247
VI. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu ve Islahın Faiz İle İlgili Sonuçları  249
1. Genel Olarak Faiz Kavramı  249
2. Faizin Islah ile Talep Edilebilip Edilemeyeceği Sorunu  250
B. Islah Hakkının Kullanılmasının Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları  255
I. Islah Hakkının Kullanılmasının Genel Olarak Maddi Hukuk Açısından Sonuçları  255
II. Islah Hakkının Kullanılmasının Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Bakımından Sonuçları  258
1. Tamamen Islah Bakımından Sonuçları  258
2. Kısmi Islah Bakımından Sonuçları  258
C. Islah Hakkı Kullanıldıktan Sonra Islahtan Vazgeçme  261
D. Kötü Niyetli Islah ve Sonuçları  263
I. Kötü Niyetli Islah  263
II. Kötü Niyetli Islahın Sonuçları  264
Sonuç  269
Kaynakça  279
Kavramlar Dizini  297
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.