Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamalı
Limited Şirketler Hukuku
Ocak 2020 / 1. Baskı / 272 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yazarının mesleki deneyimlerine dayalı olarak, uygulamaya yönelik hazırlanan kitap; avukatların ve şirket ilgililerinin, limited şirketlerle ilgili çalışmalarında yaşaması olası sorunların çözümünde onlara katkı sağlayacak pratik bir el kitabıdır.

Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kitapta, en yaygın şirket türü olan limited şirketlerle ilgili; uyuşmazlıklarda uygulanacak hükümler, limited şirket genel kurulu, limited şirketin yönetimi, temsili ve müdürler, limited şirketin denetimi, limited şirketlerde pay kavramı, limited şirket ortaklarının hak ve borçları, limited şirketlerde sözleşmenin değiştirilmesi, esas sermayenin artırılması ve azaltılması, limited şirketler tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan ticarî defterler ve belgeler bunların delil olarak değeri, limited şirketlerde sorumluluk, limited şirketlerin sona ermesi ve tasfiye konularına, güncel yargı kararları ışığında yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Limited Şirket Genel Kurulu
Limited Şirketin Yönetimi, Temsili ve Müdürler
Limited Şirketin Denetimi
Limited Şirketlerde Pay Kavramı
Limited Şirket Ortaklarının Hak ve Borçları
Limited Şirketlerde Sözleşmenin Değiştirilmesi
Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Limited Şirketler Tarafından Tutulması ve Saklanması Zorunlu Olan Ticarî Defterler ve Belgeler Bunların Delil Olarak Değeri
Limited Şirketlerde Sorumluluk
Limited Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiye
Barkod: 9789750258336
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunum  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE
BU TANIM IŞIĞINDA LİMİTED ŞİRKETİN
GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ
A. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞ İŞLEMLERİ  26
B. TESCİL VE İLANDAN ÖNCE YAPILAN TAAHHÜTLER  29
C. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ  30
D. SERMAYE  33
E. SERMAYE BORCUNUN ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI  40
F. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  43
G. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI YA DA KALDIRILMASI İLE GERİ ÖDEME KOŞULU  45
H. YAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  49
İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU
A. ŞİRKET ORTAKLIĞININ KAZANILMASI  53
1. Şirketin Kuruluşu Aşamasında Şirket Ortaklığının Kazanılması  53
2. Sermaye Artırımı Yolu İle Şirket Ortaklığının Kazanılması  56
3. Birleşen Şirket Ortaklarının Yeni Şirketin Ortaklığını Kazanması  56
4. Tür Değiştirme Yolu İle, Ortaklığın Kazanılması  57
5. Ortaklığın Devir Yolu İle Kazanılması  57
5.1. Devrin İradi Olarak Yapılması  57
5.2. Devrin Mirastan, Eşler Arasındaki Mal Rejiminden ve İcra Yolu İle Yapılan Satıştan Kaynaklanması  62
B. PAYIN DEVRİNİN SONUÇLARI  64
C. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL, GENEL KURUL KARARLARININ BUTLAN VE İPTALİ  65
1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  72
2. Tek Pay Sahibinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırması  73
3. Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması ya da Gündeme Madde Eklenmesini İstemesi  74
4. Çağrısız Toplantı  80
D. GENEL KURULDA OY KULLANMA  82
E. TOPLANTININ TEKRARLANMASI/ İKİNCİ TOPLANTI  85
F. GÜNDEME BAĞLILIK KURALI  87
1. Genel Kurulda Oy Hakkı ve Oydan Yoksunluk  88
2. Oydan Yoksunluk  90
3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  91
4. Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali  93
Üçüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ,
TEMSİLİ VE MÜDÜRLER
A. ŞİRKETİN YÖNETİMİ  99
B. ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN YA DA MÜDÜRLER KURULUNUN ATANMASI  104
C. TÜZEL KİŞİNİN MÜDÜR SEÇİMİ  104
D. MÜDÜRLER KURULU  106
E. MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMALARI  108
F. ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN YETKİLERİNİN ŞİRKET KARARI İLE SINIRLANDIRILMASI  113
G. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  117
H. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ  118
İ. TİCARİ MÜMESSİLLER VE TİCARİ VEKİLLER  120
J. MÜDÜRLERİN MALİ HAKLARI  121
K. MÜDÜRLERİN ŞİRKETE KARŞI BORÇLARI  121
L. ŞİRKET SERMAYESİNİN KORUNMASI VE ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI  123
Dördüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN DENETİMİ
DENETİM  131
Beşinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI
A. İMTİYAZLI PAY  140
B. PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI; REHİN HAKKI VE HACİZ  143
C. İNTİFA SENEDİ  144
Altıncı Bölüm
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ
HAK VE BORÇLARI
A. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI  145
B. KAR PAYI ALMA HAKKI  149
C. LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKMA, ÇIKMAYA KATILMA, ÇIKARMA VE ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME HAKKI  153
1. Haklı Neden İle Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılma ve Çıkmaya Katılma  155
2. Sözleşmeden Kaynaklı Çıkma, Çıkarılma ve Çıkmaya Katılma  157
3. Şirketin Feshini İsteme  160
D. İKİ ORTAKLI ŞİRKETTE ÇIKARMA  160
E. AYRILMA AKÇESİ  167
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE
SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ,
ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  171
B. SERMAYE ARTIRIMI  172
C. SERMAYENİN AZALTILMASI  180
Sekizinci Bölüm: Limited Şirketler Tarafından Tutulması ve Saklanması Zorunlu Olan Ticarî Defterler ve Belgeler Bunların Delil Olarak Değeri  183
Dokuzuncu Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
A. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  199
B. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETİN BORÇLARINDAN VE VERGİ BORCUNDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU  205
C. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU  208
D. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL  222
F. ZAMANAŞIMI  234
G. İBRANIN SORUMLULUĞA ETKİSİ  235
H. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  241
İ. ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMA YASAĞI  242
J. MÜDÜRLERİN REKABET YASAĞI  243
K. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN VERGİDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU  244
Onuncu Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERİN
SONA ERMESİ VE TASFİYE
A. ŞİRKETİN SONA ERMESİ NEDENLERİ  261
B. TASFİYE PAYI  263
C. AVUKATIN VEKALET GÖREVİ İFLAS, TASFİYE GİBİ NEDENLERLE SONA ERER Mİ ?  264
Kaynakça  269
 


Elif Melis Ertaş
Mart 2018
55.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Çelebi Can
Haziran 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunum  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE
BU TANIM IŞIĞINDA LİMİTED ŞİRKETİN
GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ
A. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞ İŞLEMLERİ  26
B. TESCİL VE İLANDAN ÖNCE YAPILAN TAAHHÜTLER  29
C. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ  30
D. SERMAYE  33
E. SERMAYE BORCUNUN ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI  40
F. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  43
G. EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI YA DA KALDIRILMASI İLE GERİ ÖDEME KOŞULU  45
H. YAN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  49
İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU
A. ŞİRKET ORTAKLIĞININ KAZANILMASI  53
1. Şirketin Kuruluşu Aşamasında Şirket Ortaklığının Kazanılması  53
2. Sermaye Artırımı Yolu İle Şirket Ortaklığının Kazanılması  56
3. Birleşen Şirket Ortaklarının Yeni Şirketin Ortaklığını Kazanması  56
4. Tür Değiştirme Yolu İle, Ortaklığın Kazanılması  57
5. Ortaklığın Devir Yolu İle Kazanılması  57
5.1. Devrin İradi Olarak Yapılması  57
5.2. Devrin Mirastan, Eşler Arasındaki Mal Rejiminden ve İcra Yolu İle Yapılan Satıştan Kaynaklanması  62
B. PAYIN DEVRİNİN SONUÇLARI  64
C. LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL, GENEL KURUL KARARLARININ BUTLAN VE İPTALİ  65
1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  72
2. Tek Pay Sahibinin Genel Kurulu Toplantıya Çağırması  73
3. Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması ya da Gündeme Madde Eklenmesini İstemesi  74
4. Çağrısız Toplantı  80
D. GENEL KURULDA OY KULLANMA  82
E. TOPLANTININ TEKRARLANMASI/ İKİNCİ TOPLANTI  85
F. GÜNDEME BAĞLILIK KURALI  87
1. Genel Kurulda Oy Hakkı ve Oydan Yoksunluk  88
2. Oydan Yoksunluk  90
3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  91
4. Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali  93
Üçüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ,
TEMSİLİ VE MÜDÜRLER
A. ŞİRKETİN YÖNETİMİ  99
B. ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN YA DA MÜDÜRLER KURULUNUN ATANMASI  104
C. TÜZEL KİŞİNİN MÜDÜR SEÇİMİ  104
D. MÜDÜRLER KURULU  106
E. MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMALARI  108
F. ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN YETKİLERİNİN ŞİRKET KARARI İLE SINIRLANDIRILMASI  113
G. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  117
H. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ  118
İ. TİCARİ MÜMESSİLLER VE TİCARİ VEKİLLER  120
J. MÜDÜRLERİN MALİ HAKLARI  121
K. MÜDÜRLERİN ŞİRKETE KARŞI BORÇLARI  121
L. ŞİRKET SERMAYESİNİN KORUNMASI VE ŞİRKETİN BORCA BATIK OLMASI  123
Dördüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN DENETİMİ
DENETİM  131
Beşinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI
A. İMTİYAZLI PAY  140
B. PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI; REHİN HAKKI VE HACİZ  143
C. İNTİFA SENEDİ  144
Altıncı Bölüm
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ
HAK VE BORÇLARI
A. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI  145
B. KAR PAYI ALMA HAKKI  149
C. LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKMA, ÇIKMAYA KATILMA, ÇIKARMA VE ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME HAKKI  153
1. Haklı Neden İle Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılma ve Çıkmaya Katılma  155
2. Sözleşmeden Kaynaklı Çıkma, Çıkarılma ve Çıkmaya Katılma  157
3. Şirketin Feshini İsteme  160
D. İKİ ORTAKLI ŞİRKETTE ÇIKARMA  160
E. AYRILMA AKÇESİ  167
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE
SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ,
ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  171
B. SERMAYE ARTIRIMI  172
C. SERMAYENİN AZALTILMASI  180
Sekizinci Bölüm: Limited Şirketler Tarafından Tutulması ve Saklanması Zorunlu Olan Ticarî Defterler ve Belgeler Bunların Delil Olarak Değeri  183
Dokuzuncu Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERDE SORUMLULUK
A. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  199
B. LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETİN BORÇLARINDAN VE VERGİ BORCUNDAN ÖTÜRÜ SORUMLULUĞU  205
C. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU  208
D. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL  222
F. ZAMANAŞIMI  234
G. İBRANIN SORUMLULUĞA ETKİSİ  235
H. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  241
İ. ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMA YASAĞI  242
J. MÜDÜRLERİN REKABET YASAĞI  243
K. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN VERGİDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU  244
Onuncu Bölüm
LİMİTED ŞİRKETLERİN
SONA ERMESİ VE TASFİYE
A. ŞİRKETİN SONA ERMESİ NEDENLERİ  261
B. TASFİYE PAYI  263
C. AVUKATIN VEKALET GÖREVİ İFLAS, TASFİYE GİBİ NEDENLERLE SONA ERER Mİ ?  264
Kaynakça  269
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020