Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İcra ve İflas Hukukuna Göre
İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi
(En Son Yargıtay İçtihatlarıyla)
Ağustos 2016 / 4. Baskı / 1232 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 240.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Haziran 2014 125.00 TL 49.90 TL (%61)Sepete Ekle
 2. Ocak 2013 128.00 TL 29.90 TL (%77)Sepete Ekle
   

Eserin başlangıcında ihale, ihalenin yapılması (elektronik ortamda ihaleye katılma) ve ihalenin feshi ile ilgili olarak kısa açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalardan amaç, okuyucunun konu hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Açıklamalar, A'dan Z'ye sıralama gözetilerek yapılmıştır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da bir aşama tamamlanmadan diğer aşamaya geçilmemesidir. Uygulamada kolaylık sağlamak açısından bu yöntem benimsenmiştir.

Bu eser, 02.07.2014 Tarih ve 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun değişikliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Örneğin; elektronik ortamda pey sürme sureti ile ihaleye katılma gibi yeni hususlar açıklanmıştır.

Uygulamacıların yeni içtihatlara ihtiyaç duyması nedeniyle eser içtihat ağırlıklı olarak hazırlanmıştır. Amaç, hukuk alanında görev yapan kişilerin konu ile ilgili yeni içtihatlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 0.01.2006 – 01.06.2016 tarihleri arasındaki tüm içtihatlar taranmış ve emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Kanunu'na Göre Taşınmaz ve Taşınır Mal Satışı
İcra ve İflas Kanunu
Barkod: 9789750238413
Yayın Tarihi: Ağustos 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x24
Sayfa Sayısı: 1232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
İCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE  
TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞI  
I. GENEL BİLGİ  16
II. TAŞINMAZ MAL SATIŞI  16
III. TAŞINIR MAL SATIŞI  31
İCRA VE İFLÂS KANUNU  41
MADDE 106: Talep İçin Müddetler  41
AÇIKLAMALAR  41
I. Satış Talebi  41
II. Satış Talep Etme Süresi  42
III. Satış Talebinin Yapılması  44
MADDE 107: Talep Hakkı  46
AÇIKLAMALAR  46
MADDE 108: Muvakkat Haciz Halinde  46
AÇIKLAMALAR  46
MADDE 109: Satışın Tatili  47
AÇIKLAMALAR  47
MADDE 110: Haczin Kalkması  47
AÇIKLAMALAR  48
MADDE 111: Taksitle Ödeme  49
AÇIKLAMALAR  49
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme  49
II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme  50
III. Borcu Ödeme Şartını İhlal (Taahhüdü İhlal)  51
MADDE 112: Müddetler  52
AÇIKLAMALAR  52
MADDE 113: Vaktinden Evvel Satış  53
AÇIKLAMALAR  53
MADDE 114: Artırma Hazırlık Tedbirleri  53
AÇIKLAMALAR  54
I. Açık Artırmaya Hazırlık  54
II. İlânın Şekli ve Süresi  54
MADDE 115: İhalenin Yapılması  55
AÇIKLAMALAR  56
I. İhalenin Yer, Gün ve Saati  56
II. İhalenin Yapılması  56
MADDE 116: İkinci Artırma  58
AÇIKLAMALAR  58
MADDE 117: Altın ve Gümüş Eşya  59
AÇIKLAMALAR  59
MADDE 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti  59
AÇIKLAMALAR  60
I. Taşınır Malın İhale İle Satılması  60
II. İhale Bedelinin Ödenmesi  60
III. İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması  60
MADDE 119: Pazarlık Suretiyle Satış  61
AÇIKLAMALAR  61
I. Genel Olarak  61
II. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları  62
MADDE 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri  62
AÇIKLAMALAR  62
I. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri  62
II. Haczedilen Alacağın Tahsil İçin Devri  63
MADDE 121: Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri  64
AÇIKLAMALAR  64
I. Genel Olarak  64
II. Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  64
III. Hisselerin Paraya Çevrilmesi  65
1. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  65
2. Haczedilen Elbirliği Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  65
a. Hacizli Miras Hissesinin Paraya Çevrilmesi  65
b. Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  66
IV. Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  66
MADDE 122: Aile Mal Ortaklığı  67
AÇIKLAMALAR  67
MADDE 123: Satış Müddeti  67
AÇIKLAMALAR  67
MADDE 124: Şartnamenin Açık Bulundurulması  68
AÇIKLAMALAR  68
MADDE 125: Münderecatı  69
AÇIKLAMALAR  70
MADDE 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  70
AÇIKLAMALAR  71
I. İlan Süresi  71
II. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  71
III. İlânın Şekli  72
MADDE 127: Ayrıca Tebliğler  73
AÇIKLAMALAR  73
MADDE 128: Mükellefiyetlerin Listesi  75
AÇIKLAMALAR  76
I. Mükellefiyetler Listesi  76
II. Kıymet Takdiri  76
MADDE 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  78
AÇIKLAMALAR  78
MADDE 129: İhale  80
AÇIKLAMALAR  80
I. Artırmayı Yapacak Merci  80
II. Görevli Memur  80
III. Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat  81
IV. Teminat Gösterme Yükümlülüğü  82
V. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  82
VI. Birinci Artırma  82
VII. İkinci Artırma  84
VIII. İhale Tutanağı  85
MADDE 130: Ödeme Usulü  86
AÇIKLAMALAR  86
MADDE 131: Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi  87
AÇIKLAMALAR  87
MADDE 132: Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz  88
MADDE 132: Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm  88
AÇIKLAMALAR  88
MADDE 133: İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili  88
AÇIKLAMALAR  89
I. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması  89
II. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma  89
III. İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar  90
IV. Teminat Akçesinin Alıkonulması  90
V. Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif  90
VI. Yeniden İhale Yapılması  90
VI. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu  91
AÇIKLAMALAR  93
I. Genel Olarak  93
II. İhalenin Feshi Sebepleri  94
1. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  94
2. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  103
3. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  103
4. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  104
5. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  105
6. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  105
III. İhalenin Feshi Usulü  105
1. Görevli Merci  105
a. İcra Mahkemesi  105
b. Sulh Hukuk Mahkemesi  105
2. Yetkili İcra Mahkemesi  108
3. İhalenin Feshini İsteme Süresi  108
4. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  115
a. Alacaklı  115
b. Borçlu  115
c. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  116
d. İhaleye Katılmış Olanlar  116
e. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  116
5. Hukuki Yarar Şartı  116
6. İhalenin Feshinde Taraflar  117
7. İhalenin Feshi Talebi  117
8. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  119
9. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  120
a. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  120
b. İhalenin Feshi Kararı  121
10. Kanun Yollarına Müracaat  121
IV. İhalenin Feshinin Sonuçları  123
1. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  123
2. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  124
İÇTİHATLAR  153
MADDE 135: Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma  1149
AÇIKLAMALAR  1149
I. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili  1149
II. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi  1149
III. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası  1150
IV. Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi  1150
V. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı  1150
MADDE 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  1151
AÇIKLAMALAR  1151
MADDE 137: Aile Yurtları  1152
AÇIKLAMALAR  1152
MADDE 138: Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve Vekâlet  
Ücreti  1152
AÇIKLAMALAR  1152
MADDE 139: İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri  1153
AÇIKLAMALAR  1153
MADDE 140: Sıra Cetveli  1154
AÇIKLAMALAR  1154
MADDE 141: Cetvel Suretlerinin Tebliği  1156
AÇIKLAMALAR  1156
MADDE 142: Cetvele İtiraz  1157
AÇIKLAMALAR  1157
I. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  1157
1. Sıra Cetveline Şikâyet Yoluna Hangi Durumda Başvurulabilir?  1157
2. Sıra Cetveline İlişkin Şikâyet Süresi  1157
3. Sıra Cetveline Şikâyette Taraflar  1158
4. Sıra Cetveline Şikâyette Görev ve Yetki  1158
5. Sıra Cetveline Şikâyetin Şekli  1158
6. Sıra Cetveline Şikâyette Yargılama Usulü  1158
7. Sıra Cetveline Şikâyetin Sonuçları  1158
8. Sıra Cetveline Şikâyet Üzerine Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1159
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1159
1. Sıra Cetveline İtiraz Davası Hangi Durumda Açılabilir?  1159
2. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Dava Açma Süresi  1160
3. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Tarafları  1160
4. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görev ve Yetki  1160
5. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yargılama Usulü  1160
6. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Sonuçları  1161
7. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1161
8. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1161
MADDE 142/a: Teminat Karşılığı Ödeme  1161
AÇIKLAMALAR  1162
MADDE 143: Borç Ödemeden Aciz Vesikası  1162
AÇIKLAMALAR  1163
I. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1163
II. Aciz Belgesinin verilebilme şartları  1164
III. Aciz Belgesinin Hükümleri  1165
1. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hükümleri  1165
2. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Hükümler  1165
3. Aciz Belgesinin Ceza Hukuku Bakımından Hükümleri  1166
IV. Aciz Belgesinin Çeşitleri  1167
1. Kesin Aciz Belgesi  1167
2. Geçici Aciz Belgesi  1167
3. İflâs Tasfiyesi Sonunda Verilen Aciz Belgesi  1167
MADDE 345/b: Artırmadan Çekilme  1169
AÇIKLAMALAR  1169
ÖRNEKLER  1171
Taşınır Satış Talep Örneği  1171
Taşınmaz Satış Talep Örneği  1172
Taşınır Satış Kararı  1173
Taşınmaz Satış Kararı  1175
Taşınır Açık Artırma İlanı  1177
Taşınmaz Açık Artırma İlanı  1178
Taşınır Açık Artırma Şartnamesi  1180
Taşınmaz Açık Artırma Şartnamesi  1182
Birinci Artırma Tutanağı  1185
İkinci Artırma Tutanağı  1187
Adliye İlan Panosu Askı Tutanağı  1189
Aracın Vergi Borcunun Bulunup Bulunmadığına İlişkin Yazı Örneği  1190
Belediye Başkanlığı’na Tellal ve İlan İçin Gönderilen Yazı  1191
Belediye Başkanlığı’na Tellaliye Ücreti Ödenmesine İlişkin Yazı  1192
Yerel Gazete İlan Yazısı  1193
Ulusal Gazete İlan Yazısı  1194
Taşınmazın Tapu Kaydına Satışa Arz Şerhi Verme ve Tapu Kaydı İsteme Yazısı  1195
Taşınmaz İmar Durumu ve Emlak Borcu Sorma Yazısı  1196
Yediemin’e Gönderilen Malları Hazır Etmesi İçin Muhtıra  1197
İhale Sonrası Karar  1198
İcra Hukuk Mahkemesinden İhalenin Feshi Davası Açılıp Açılmadığının Sorulması  1199
Damga Vergisi Yatırılmasına İlişkin Müzekkere  1200
İhalenin Feshi Davası Açılması Halinde İhale Bedelinin Nemalandırılmasına İlişkin  
Bankaya Yazılan Yazı  1201
İhalenin Feshine Neden Olan İhale Alıcısına Gönderilecek Olan Muhtıra  1202
Taşınmaz Satışında İkinci İhale Alıcısına Teklif Yazısı  1203
İpotek Alacaklısının İpotek Şerhini Kaldırmaması Nedeniyle Gönderilen Muhtıra Yazısı  1204
İpotek Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin Yazı  1205
Tapuya Yeni İhale Alıcısının Bildirilmesi  1206
Taşınmaz Tescil Yazısı  1207
Araç Tescil Yazısı  1209
Silah Tescil Yazısı  1211
Patent Tescil Yazısı  1213
Satış Sonrası Taşınmaz Tahliyesine ilişkin Muhtıra  1214
Kesin Aciz Vesikası  1216
Geçici Rehin Açığı Belgesi  1217
Kesin Rehin Açığı Belgesi  1218
YARARLANILAN KAYNAKLAR  1219
Kavramlar Dizini  1225
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Eylül 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
Murat Yavaş ...
Eylül 2020
37.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
İCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE  
TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞI  
I. GENEL BİLGİ  16
II. TAŞINMAZ MAL SATIŞI  16
III. TAŞINIR MAL SATIŞI  31
İCRA VE İFLÂS KANUNU  41
MADDE 106: Talep İçin Müddetler  41
AÇIKLAMALAR  41
I. Satış Talebi  41
II. Satış Talep Etme Süresi  42
III. Satış Talebinin Yapılması  44
MADDE 107: Talep Hakkı  46
AÇIKLAMALAR  46
MADDE 108: Muvakkat Haciz Halinde  46
AÇIKLAMALAR  46
MADDE 109: Satışın Tatili  47
AÇIKLAMALAR  47
MADDE 110: Haczin Kalkması  47
AÇIKLAMALAR  48
MADDE 111: Taksitle Ödeme  49
AÇIKLAMALAR  49
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme  49
II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme  50
III. Borcu Ödeme Şartını İhlal (Taahhüdü İhlal)  51
MADDE 112: Müddetler  52
AÇIKLAMALAR  52
MADDE 113: Vaktinden Evvel Satış  53
AÇIKLAMALAR  53
MADDE 114: Artırma Hazırlık Tedbirleri  53
AÇIKLAMALAR  54
I. Açık Artırmaya Hazırlık  54
II. İlânın Şekli ve Süresi  54
MADDE 115: İhalenin Yapılması  55
AÇIKLAMALAR  56
I. İhalenin Yer, Gün ve Saati  56
II. İhalenin Yapılması  56
MADDE 116: İkinci Artırma  58
AÇIKLAMALAR  58
MADDE 117: Altın ve Gümüş Eşya  59
AÇIKLAMALAR  59
MADDE 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili Sureti  59
AÇIKLAMALAR  60
I. Taşınır Malın İhale İle Satılması  60
II. İhale Bedelinin Ödenmesi  60
III. İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması  60
MADDE 119: Pazarlık Suretiyle Satış  61
AÇIKLAMALAR  61
I. Genel Olarak  61
II. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları  62
MADDE 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri  62
AÇIKLAMALAR  62
I. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri  62
II. Haczedilen Alacağın Tahsil İçin Devri  63
MADDE 121: Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri  64
AÇIKLAMALAR  64
I. Genel Olarak  64
II. Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  64
III. Hisselerin Paraya Çevrilmesi  65
1. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  65
2. Haczedilen Elbirliği Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  65
a. Hacizli Miras Hissesinin Paraya Çevrilmesi  65
b. Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  66
IV. Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  66
MADDE 122: Aile Mal Ortaklığı  67
AÇIKLAMALAR  67
MADDE 123: Satış Müddeti  67
AÇIKLAMALAR  67
MADDE 124: Şartnamenin Açık Bulundurulması  68
AÇIKLAMALAR  68
MADDE 125: Münderecatı  69
AÇIKLAMALAR  70
MADDE 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  70
AÇIKLAMALAR  71
I. İlan Süresi  71
II. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  71
III. İlânın Şekli  72
MADDE 127: Ayrıca Tebliğler  73
AÇIKLAMALAR  73
MADDE 128: Mükellefiyetlerin Listesi  75
AÇIKLAMALAR  76
I. Mükellefiyetler Listesi  76
II. Kıymet Takdiri  76
MADDE 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  78
AÇIKLAMALAR  78
MADDE 129: İhale  80
AÇIKLAMALAR  80
I. Artırmayı Yapacak Merci  80
II. Görevli Memur  80
III. Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat  81
IV. Teminat Gösterme Yükümlülüğü  82
V. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  82
VI. Birinci Artırma  82
VII. İkinci Artırma  84
VIII. İhale Tutanağı  85
MADDE 130: Ödeme Usulü  86
AÇIKLAMALAR  86
MADDE 131: Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi  87
AÇIKLAMALAR  87
MADDE 132: Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz  88
MADDE 132: Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm  88
AÇIKLAMALAR  88
MADDE 133: İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili  88
AÇIKLAMALAR  89
I. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması  89
II. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma  89
III. İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar  90
IV. Teminat Akçesinin Alıkonulması  90
V. Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif  90
VI. Yeniden İhale Yapılması  90
VI. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu  91
AÇIKLAMALAR  93
I. Genel Olarak  93
II. İhalenin Feshi Sebepleri  94
1. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  94
2. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  103
3. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  103
4. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  104
5. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  105
6. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  105
III. İhalenin Feshi Usulü  105
1. Görevli Merci  105
a. İcra Mahkemesi  105
b. Sulh Hukuk Mahkemesi  105
2. Yetkili İcra Mahkemesi  108
3. İhalenin Feshini İsteme Süresi  108
4. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  115
a. Alacaklı  115
b. Borçlu  115
c. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  116
d. İhaleye Katılmış Olanlar  116
e. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  116
5. Hukuki Yarar Şartı  116
6. İhalenin Feshinde Taraflar  117
7. İhalenin Feshi Talebi  117
8. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  119
9. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  120
a. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  120
b. İhalenin Feshi Kararı  121
10. Kanun Yollarına Müracaat  121
IV. İhalenin Feshinin Sonuçları  123
1. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  123
2. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  124
İÇTİHATLAR  153
MADDE 135: Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma  1149
AÇIKLAMALAR  1149
I. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili  1149
II. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi  1149
III. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası  1150
IV. Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi  1150
V. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı  1150
MADDE 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  1151
AÇIKLAMALAR  1151
MADDE 137: Aile Yurtları  1152
AÇIKLAMALAR  1152
MADDE 138: Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar ve Vekâlet  
Ücreti  1152
AÇIKLAMALAR  1152
MADDE 139: İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri  1153
AÇIKLAMALAR  1153
MADDE 140: Sıra Cetveli  1154
AÇIKLAMALAR  1154
MADDE 141: Cetvel Suretlerinin Tebliği  1156
AÇIKLAMALAR  1156
MADDE 142: Cetvele İtiraz  1157
AÇIKLAMALAR  1157
I. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  1157
1. Sıra Cetveline Şikâyet Yoluna Hangi Durumda Başvurulabilir?  1157
2. Sıra Cetveline İlişkin Şikâyet Süresi  1157
3. Sıra Cetveline Şikâyette Taraflar  1158
4. Sıra Cetveline Şikâyette Görev ve Yetki  1158
5. Sıra Cetveline Şikâyetin Şekli  1158
6. Sıra Cetveline Şikâyette Yargılama Usulü  1158
7. Sıra Cetveline Şikâyetin Sonuçları  1158
8. Sıra Cetveline Şikâyet Üzerine Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1159
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1159
1. Sıra Cetveline İtiraz Davası Hangi Durumda Açılabilir?  1159
2. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Dava Açma Süresi  1160
3. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Tarafları  1160
4. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Görev ve Yetki  1160
5. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yargılama Usulü  1160
6. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Davanın Sonuçları  1161
7. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1161
8. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yolları  1161
MADDE 142/a: Teminat Karşılığı Ödeme  1161
AÇIKLAMALAR  1162
MADDE 143: Borç Ödemeden Aciz Vesikası  1162
AÇIKLAMALAR  1163
I. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  1163
II. Aciz Belgesinin verilebilme şartları  1164
III. Aciz Belgesinin Hükümleri  1165
1. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hükümleri  1165
2. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Hükümler  1165
3. Aciz Belgesinin Ceza Hukuku Bakımından Hükümleri  1166
IV. Aciz Belgesinin Çeşitleri  1167
1. Kesin Aciz Belgesi  1167
2. Geçici Aciz Belgesi  1167
3. İflâs Tasfiyesi Sonunda Verilen Aciz Belgesi  1167
MADDE 345/b: Artırmadan Çekilme  1169
AÇIKLAMALAR  1169
ÖRNEKLER  1171
Taşınır Satış Talep Örneği  1171
Taşınmaz Satış Talep Örneği  1172
Taşınır Satış Kararı  1173
Taşınmaz Satış Kararı  1175
Taşınır Açık Artırma İlanı  1177
Taşınmaz Açık Artırma İlanı  1178
Taşınır Açık Artırma Şartnamesi  1180
Taşınmaz Açık Artırma Şartnamesi  1182
Birinci Artırma Tutanağı  1185
İkinci Artırma Tutanağı  1187
Adliye İlan Panosu Askı Tutanağı  1189
Aracın Vergi Borcunun Bulunup Bulunmadığına İlişkin Yazı Örneği  1190
Belediye Başkanlığı’na Tellal ve İlan İçin Gönderilen Yazı  1191
Belediye Başkanlığı’na Tellaliye Ücreti Ödenmesine İlişkin Yazı  1192
Yerel Gazete İlan Yazısı  1193
Ulusal Gazete İlan Yazısı  1194
Taşınmazın Tapu Kaydına Satışa Arz Şerhi Verme ve Tapu Kaydı İsteme Yazısı  1195
Taşınmaz İmar Durumu ve Emlak Borcu Sorma Yazısı  1196
Yediemin’e Gönderilen Malları Hazır Etmesi İçin Muhtıra  1197
İhale Sonrası Karar  1198
İcra Hukuk Mahkemesinden İhalenin Feshi Davası Açılıp Açılmadığının Sorulması  1199
Damga Vergisi Yatırılmasına İlişkin Müzekkere  1200
İhalenin Feshi Davası Açılması Halinde İhale Bedelinin Nemalandırılmasına İlişkin  
Bankaya Yazılan Yazı  1201
İhalenin Feshine Neden Olan İhale Alıcısına Gönderilecek Olan Muhtıra  1202
Taşınmaz Satışında İkinci İhale Alıcısına Teklif Yazısı  1203
İpotek Alacaklısının İpotek Şerhini Kaldırmaması Nedeniyle Gönderilen Muhtıra Yazısı  1204
İpotek Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin Yazı  1205
Tapuya Yeni İhale Alıcısının Bildirilmesi  1206
Taşınmaz Tescil Yazısı  1207
Araç Tescil Yazısı  1209
Silah Tescil Yazısı  1211
Patent Tescil Yazısı  1213
Satış Sonrası Taşınmaz Tahliyesine ilişkin Muhtıra  1214
Kesin Aciz Vesikası  1216
Geçici Rehin Açığı Belgesi  1217
Kesin Rehin Açığı Belgesi  1218
YARARLANILAN KAYNAKLAR  1219
Kavramlar Dizini  1225
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020