Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Hukuki Sorumluluğu
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 51.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları hukuk mahkemelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Eserde uygulamacılara fayda sağlamak amacıyla; iş kazası ve meslek hastalığında işverenin hukuki sorumluluğu konusu, öğreti görüşlerinin yanı sıra, Yargıtay uygulamalarına ağırlık verilerek incelenmiştir.

Üç bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümünde; iş kazası ve meslek hastalığı kavramının gerek yasada yer alan gerek öğreti ve uygulama da yer alan tanımı, unsurları açıklanmıştır. Bir iş kazası veya meslek hastalığının varlığının nasıl tespit edileceği sorusunun cevabı bu bölümdedir.

Kitabın ikinci bölümde; iş kazası ve meslek hastalığında işverenin hukuki sorumluluğunun yasal kaynaklarının ne olduğu, hukuki sorumluluğunun niteliği konusunda öğretideki görüşler ve Yargıtay uygulaması, işverenin sorumluluğunun şartları ve sorumluluktan kurtulma halleri ayrıntılı açıklanmıştır.

Son bölümde ise; iş sağlığı ve meslek hastalığında işverenin sorumluluğunun kapsamı anlatılmıştır. Maddi ve manevi tazminatların konusu, kapsamı açıklanmış, destekten yoksun kalma ayrı başlık halinde düzenlenmiştir. Yazarın aktüerya bilirkişisi olması nedeniyle bu bölümde tazminat hesabı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca kitapta uygulamada önem arz eden SGK rücu davaları da incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Koşulları
İşverenin Sorumluluktan Kurtulma Halleri
İşvereninin Hukuki Sorumluluğunun Kapsamı (Maddi Tazminat, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Manevi Tazminat)
Tazminat Hesabı (Yargıtay Uygulamaları ile)
İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Sorumluluğu (SGK Rücu Davaları)
Barkod: 9789750254826
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Summary  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ VE
ALT İŞVEREN KAVRAMLARI
§ 1– İŞ KAZASI KAVRAMI  21
I. TANIMI  21
1. Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından İş Kazası  23
a. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Kaza  25
b. Yürütülen İş Nedeniyle Meydana Gelen Kaza  27
c. Görevli Sigortalının Görevi Dışında Geçen Zamanlarda Meydana Gelen Kaza  28
d. Emzirme Süresinde Kadın Sigortalının Uğradığı Kaza  29
e. İşverence Sağlanan Taşıtla Sigortalıların Taşınması Sırasında Meydana Gelen Kaza  30
2. Bireysel İş Hukuku Açısından İş Kazası  31
II. UNSURLARI  33
1. Sigortalılık  33
2. Kaza  35
3. Zarar  35
4. İlliyet Bağı  36
III. SAPTANMASI  37
IV. BİLDİRİMİ  39
1. İş Kazasının Bildirimi  39
2. İşverenin Gerekli Bildirimi Yapmaması  40
§ 2– MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI  41
I. TANIMI  41
II. UNSURLARI  42
1. Sigortalılık  42
2. Hastalığın Ortaya Çıkması (Zarar Unsuru)  42
3. Hastalık İle Görülen İş Arasında Nedensellik Bağı  45
III. SAPTANMASI  45
IV. BİLDİRİMİ  46
§ 3– İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ VE ALT İŞVEREN KAVRAMLARI  47
I. İŞVEREN  47
II. İŞVEREN VEKİLİ  48
III. ALT İŞVEREN  51
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI, NİTELİĞİ VE KOŞULLARI
§ 4– İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI  53
§ 5– İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ  55
I. KUSUR SORUMLULUĞU GÖRÜŞÜ  56
II. KUSURSUZ SORUMLULUK GÖRÜŞÜ  58
III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ  60
IV. GÖRÜŞÜMÜZ  63
§ 6– İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI  64
I. BİREYSEL İŞ HUKUKU ANLAMINDA BİR İŞ KAZASI YA DA MESLEK HASTALIĞININ MEYDANA GELMİŞ OLMASI  64
II. İŞVERENİN KUSURLU BULUNMASI  65
III. İLLİYET BAĞI  65
IV. ZARAR  66
§ 7– İŞVERENİN SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLERİ  67
I. SORUMLULUKTAN KURTULMANIN GENEL SEBEPLERİ  67
1. Sorumluluk Açısından Nedenselliğin Sona Ermesi  68
a. Mücbir Sebep  68
b. Zarar Görenin Ağır Kusuru  70
c. Üçüncü Şahsın Ağır Kusuru  71
2. Diğer Genel Sebepler  72
II. SORUMLULUKTAN KURTULMANIN ÖZEL SEBEPLERİ  72
1. İşin Tamamının Anahtar Teslimi Verilmesi  72
2. İhale Makamının Sorumlu Olmayacağı Durumlar  73
3. Alt İşveren, Asıl İşveren, Geçici İş İlişkisi Halleri  74
4. Zamanaşımı  77
5. İbraname  79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA
İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI
§ 8– GENEL OLARAK  83
§ 9– MADDİ TAZMİNAT  85
I. KAPSAMI  85
1. Eşya ve Hayvanlara İlişkin Zararlar  86
2. İnsana İlişkin Maddi Zararlar  86
a. Tedavi Giderleri  87
b. Bakıcı Gideri  89
c. Geçici İş Göremezlik Durumu  90
d. Sürekli İş Göremezlik (Kalıcı Sakatlık Durumu)  91
e. Cenaze ve Defin Giderleri  92
II. HESAPLAMA YÖNTEMİ  93
1. Bakıcı Giderinin Hesaplanması  96
2. Tazminat Hesabındaki Dönemler  97
a. İşlemiş Dönem Zarar Hesabı  98
b. İşleyecek (İskontolu) Dönem Zarar Hesabı  100
aa. Aktif Dönem Hesabı  100
bb. Pasif Dönem Hesabı  101
3. Kanuni İndirimler  102
a. Tazminattan İndirilemeyecek Hususlar  102
aa. Miras ve Miras Gelirleri  102
bb. Kurumun Bağladığı Ölüm Aylığı  103
cc. Can Sigortası Ödemeleri  104
b. Tazminattan İndirim Yapılabilecek Hususlar  105
aa. İşçinin Müterafik Kusuru  105
bb. İş Kazasında Ölen İşçinin Eşinin Yeniden Evlenme Olasılığı  106
cc. Zarar Verenin Ekonomik Güçlük İçinde Bulunması  108
dd. İşverenin Kusursuz Bulunması Nedeniyle İndirim  108
ee. Diğer Hususlar  109
§ 10– DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI  109
I. KAVRAMI  109
II. NİTELİĞİ VE AMACI  111
III. ŞARTLARI  112
IV. TALEPTE BULUNABİLECEK KİŞİLER  114
1. Eş  114
2. Nişanlı  116
3. Anne, Baba ve Çocuklar  118
4. Kardeşler  120
5. Diğer Destekçiler  121
V. HESAPLAMA YÖNTEMİ  122
1. Kusur Durumu  124
2. Ölen Kişinin Aylık Net Kazancı ve Yaşı  124
3. Zarar Sürelerinin Belirlenmesi  126
4. Destekten Yoksun Kalanların Doğum Tarihleri, Cinsiyetleri ve Payları  129
5. Cismani Zararın Hesabında Faiz  131
§ 11– MANEVİ TAZMİNAT  132
I. KAVRAMI  132
II. NİTELİĞİ VE AMACI  134
III. ŞARTLARI  135
IV. TALEPTE BULUNABİLECEK KİŞİLER  136
1. Anne ve Baba  138
2. Eş ve Nişanlı  138
3. Çocuklar  140
4. Kardeşler  141
5. Ölenin Diğer Yakınları  142
V. MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI  142
VI. MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEZLİĞİ İLKESİ  145
§ 12– İŞVERENİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU  146
I. KURUMUN (İŞ KAZASI KAYNAKLI) RÜCU HAKKINI KULLANABİLMESİNİN KOŞULLARI  149
1. Kazaya Uğrayan Kişinin “Sigortalı” Olması  149
2. Kazanın Meydana Gelmiş Olması  149
3. İşverenin Kusurlu Olması  149
II. RÜCU EDİLEMEYECEK GELİRLER  150
III. İŞ KAZASINDA İŞVEREN İLE BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURLU OLMASI DURUMUNDA MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN NASIL BELİRLENECEĞİ SORUNU  152
SONUÇ  155
EKLER  159
Kaynaklar  163
Kavram Dizini  175
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Summary  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ VE
ALT İŞVEREN KAVRAMLARI
§ 1– İŞ KAZASI KAVRAMI  21
I. TANIMI  21
1. Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından İş Kazası  23
a. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Kaza  25
b. Yürütülen İş Nedeniyle Meydana Gelen Kaza  27
c. Görevli Sigortalının Görevi Dışında Geçen Zamanlarda Meydana Gelen Kaza  28
d. Emzirme Süresinde Kadın Sigortalının Uğradığı Kaza  29
e. İşverence Sağlanan Taşıtla Sigortalıların Taşınması Sırasında Meydana Gelen Kaza  30
2. Bireysel İş Hukuku Açısından İş Kazası  31
II. UNSURLARI  33
1. Sigortalılık  33
2. Kaza  35
3. Zarar  35
4. İlliyet Bağı  36
III. SAPTANMASI  37
IV. BİLDİRİMİ  39
1. İş Kazasının Bildirimi  39
2. İşverenin Gerekli Bildirimi Yapmaması  40
§ 2– MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI  41
I. TANIMI  41
II. UNSURLARI  42
1. Sigortalılık  42
2. Hastalığın Ortaya Çıkması (Zarar Unsuru)  42
3. Hastalık İle Görülen İş Arasında Nedensellik Bağı  45
III. SAPTANMASI  45
IV. BİLDİRİMİ  46
§ 3– İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ VE ALT İŞVEREN KAVRAMLARI  47
I. İŞVEREN  47
II. İŞVEREN VEKİLİ  48
III. ALT İŞVEREN  51
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI, NİTELİĞİ VE KOŞULLARI
§ 4– İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAYNAĞI  53
§ 5– İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ  55
I. KUSUR SORUMLULUĞU GÖRÜŞÜ  56
II. KUSURSUZ SORUMLULUK GÖRÜŞÜ  58
III. YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ  60
IV. GÖRÜŞÜMÜZ  63
§ 6– İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI  64
I. BİREYSEL İŞ HUKUKU ANLAMINDA BİR İŞ KAZASI YA DA MESLEK HASTALIĞININ MEYDANA GELMİŞ OLMASI  64
II. İŞVERENİN KUSURLU BULUNMASI  65
III. İLLİYET BAĞI  65
IV. ZARAR  66
§ 7– İŞVERENİN SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLERİ  67
I. SORUMLULUKTAN KURTULMANIN GENEL SEBEPLERİ  67
1. Sorumluluk Açısından Nedenselliğin Sona Ermesi  68
a. Mücbir Sebep  68
b. Zarar Görenin Ağır Kusuru  70
c. Üçüncü Şahsın Ağır Kusuru  71
2. Diğer Genel Sebepler  72
II. SORUMLULUKTAN KURTULMANIN ÖZEL SEBEPLERİ  72
1. İşin Tamamının Anahtar Teslimi Verilmesi  72
2. İhale Makamının Sorumlu Olmayacağı Durumlar  73
3. Alt İşveren, Asıl İşveren, Geçici İş İlişkisi Halleri  74
4. Zamanaşımı  77
5. İbraname  79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA
İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI
§ 8– GENEL OLARAK  83
§ 9– MADDİ TAZMİNAT  85
I. KAPSAMI  85
1. Eşya ve Hayvanlara İlişkin Zararlar  86
2. İnsana İlişkin Maddi Zararlar  86
a. Tedavi Giderleri  87
b. Bakıcı Gideri  89
c. Geçici İş Göremezlik Durumu  90
d. Sürekli İş Göremezlik (Kalıcı Sakatlık Durumu)  91
e. Cenaze ve Defin Giderleri  92
II. HESAPLAMA YÖNTEMİ  93
1. Bakıcı Giderinin Hesaplanması  96
2. Tazminat Hesabındaki Dönemler  97
a. İşlemiş Dönem Zarar Hesabı  98
b. İşleyecek (İskontolu) Dönem Zarar Hesabı  100
aa. Aktif Dönem Hesabı  100
bb. Pasif Dönem Hesabı  101
3. Kanuni İndirimler  102
a. Tazminattan İndirilemeyecek Hususlar  102
aa. Miras ve Miras Gelirleri  102
bb. Kurumun Bağladığı Ölüm Aylığı  103
cc. Can Sigortası Ödemeleri  104
b. Tazminattan İndirim Yapılabilecek Hususlar  105
aa. İşçinin Müterafik Kusuru  105
bb. İş Kazasında Ölen İşçinin Eşinin Yeniden Evlenme Olasılığı  106
cc. Zarar Verenin Ekonomik Güçlük İçinde Bulunması  108
dd. İşverenin Kusursuz Bulunması Nedeniyle İndirim  108
ee. Diğer Hususlar  109
§ 10– DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI  109
I. KAVRAMI  109
II. NİTELİĞİ VE AMACI  111
III. ŞARTLARI  112
IV. TALEPTE BULUNABİLECEK KİŞİLER  114
1. Eş  114
2. Nişanlı  116
3. Anne, Baba ve Çocuklar  118
4. Kardeşler  120
5. Diğer Destekçiler  121
V. HESAPLAMA YÖNTEMİ  122
1. Kusur Durumu  124
2. Ölen Kişinin Aylık Net Kazancı ve Yaşı  124
3. Zarar Sürelerinin Belirlenmesi  126
4. Destekten Yoksun Kalanların Doğum Tarihleri, Cinsiyetleri ve Payları  129
5. Cismani Zararın Hesabında Faiz  131
§ 11– MANEVİ TAZMİNAT  132
I. KAVRAMI  132
II. NİTELİĞİ VE AMACI  134
III. ŞARTLARI  135
IV. TALEPTE BULUNABİLECEK KİŞİLER  136
1. Anne ve Baba  138
2. Eş ve Nişanlı  138
3. Çocuklar  140
4. Kardeşler  141
5. Ölenin Diğer Yakınları  142
V. MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI  142
VI. MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEZLİĞİ İLKESİ  145
§ 12– İŞVERENİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU  146
I. KURUMUN (İŞ KAZASI KAYNAKLI) RÜCU HAKKINI KULLANABİLMESİNİN KOŞULLARI  149
1. Kazaya Uğrayan Kişinin “Sigortalı” Olması  149
2. Kazanın Meydana Gelmiş Olması  149
3. İşverenin Kusurlu Olması  149
II. RÜCU EDİLEMEYECEK GELİRLER  150
III. İŞ KAZASINDA İŞVEREN İLE BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURLU OLMASI DURUMUNDA MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN NASIL BELİRLENECEĞİ SORUNU  152
SONUÇ  155
EKLER  159
Kaynaklar  163
Kavram Dizini  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020