Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yabancı Sermayeli Şirketler
Ekim 2003 / 2. Baskı / 351 Syf.
Fiyatı: 27.00 TL
İndirimli: 14.50 TL (%47)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yasası'nın 17.06.2003 ve uygulama ile ilgili yönetmeliğinde 20.08.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra yabancı sermaye açısından Türkiye'de yeni bir süzen başlamış oldu. Yabancı sermayeyi yurda çekmek açısından şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri için gerekli, yapılan bürokratik işlemlerde, 4884 Sayılı yasa ile Türk Ticaret Yasası, Vergi Usul Yasası, Damga Vergi Yasası, İş Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasasında yapılan düzenlemeler ile asgari seviyeye indirildi.

Yabancı sermaye için yaratılan bu yeni bürokratik işlemlerin tümü kitabımıza yansıtılmaya çalışılmıştır. Böylece kitabın, yabancı sermaye ile ilgili bütün mevzuatı ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ile ana sözleşme değişikliklerini içeren bir rehber olması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasa
Yabancıların Taşınmaz Edinmeleri
Tahkim ile İlgili Mevzuat
Yabancı Sermayeli Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşları ve Anasözleşme Değişiklikleri
Barkod: 9789753476867
Yayın Tarihi: Ekim 2003
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 351
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Birinci Bölüm
YABANCI SERMAYE MEVZUATI
1. YABANCI SERMAYE İLE İLGİLİ MEVZUAT  17
1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası  17
1.1.1. Yasanın Genel Gerekçesi  20
1.1.2. Yasa Maddeleri, Gerekçeleri ve Açıklamalar  22
1.2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası Uygulama Yönetmeliği  40
1.3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Mevzuat  5 1
1.3.1. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasa  51
1.3.1.1. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasanın Genel Gerekçesi  51
1.3.1.2. Yasa Maddeleri ve Gerekçeleri  53
1.3.2. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği  78
1.3.3. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik  121
1.4. Yabancıların Taşınmaz Edinmeleri İle İlgili Yasa Maddesi  130
1.5. Tahkim  133
1.5.1. Anayasa’nın Tahkim ile İlgili 125. Maddesi  133
1.5.2. Milletlerarası Tahkim Yasası  133
1.5.2.1. Yasa’nın Genel Gerekçesi  133
1.5.2.2. Yasa Maddeleri ve Gerekçeleri  136
1.5.3. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği  171
1.5.4. Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz, Şartlaşma ve Sözleşmelerinden
Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde
Uyulması Gereken İlkelere Dair Yasa 
 172
1.5.4.1. Yasanın Genel Gerekçesi  172
1.5.4.2. Yasa Maddeleri ve Gerekçeleri  173
1.5.5. Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının Tahkim İle İlgili Maddeleri  178
1.5.6. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanunun Tahkim İle İlgili Maddeleri  182
2. Bölüm
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
2.1. YABANCI YATIRIMCI VE YABANCI YATIRIM KAVRAMLARI  187
2.1.1. Yabancı Yatırımcı Kimdir?  187
2.1.2. Yabancı Yatırımın Anlamı Nedir?  188
2.1.3. Doğrudan Yabancı Yatırımın Esasları Nelerdir?  189
2.1.4. Yabancı Yatırımcıların Kurabilecekleri Şirketler  191
2.2. HOLDİNG, ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KAVRAMLARI  192
2.2.1. Holding Şirket  192
2.2.1.1. Türk Hukukunda Holding Kavramı  192
2.2.1.2. Holding Şirketlerin Temel İlkeleri  192
2.2.1.2.1. İştirak  192
2.2.1.2.2. Yavru Şirketlerin Yönetimine Hakim Olma  193
2.2.1.2.3. Holding Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişinde Dikkat
Edilecek Noktalar 
 193
2.2.1.3. Holding Şirketlerin Genel İdare Giderlerinin Bağlı Şirketlere
Dağıtımı 
 194
2.2.2. Anonim Şirket  195
2.2.2.1. Türk Hukukunda Anonim Şirketler  195
2.2.2.2. Anonim Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişinde Dikkat Edilecek Noktalar  195
2.2.3. Limited Şirket  199
2.2.3.1. Türk Hukukunda Limited Şirketler  199
2.2.3.2. Limited Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişinde Dikkat Edilecek
Noktalar 
 200
2.3. HOLDİNG, ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU  203
2.3.1. Şirket Kuruluş İşlemleri  203
2.3.1.1. Anasözleşmedeki Kurucu İmzalarının Noterde Tasdik Ettirilmesi  203
2.3.1.2. Ticaret Sicil Memurluğuna Müracaat  203
2.3.1.2.1. Tüketicinin Korunması Yasasına Göre Yapılacak Ödeme  205
2.3.1.2.3. Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin
Gerekli Belgeler 
 205
2.3.1.3. Vergi Dairesine Müracaat  20 8
2.3.1.4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlân  208
2.3.1.5. Kuruluş Damga Vergisinin Ödenmesi  209
2.3.1.5.1. Süresi  209
2.3.1.5.2. Verilecek Belgeler  209
2.3.1.5.3. Ödeme Miktarı  209
2.3.1.6. Kurucu Ortakların Sosyal Güvenlik Durumları  210
2.3.2. Anonim Şirket Anasözleşme Maddeleri  213
2.3.2.1. Kurucular  214
2.3.2.1.1. Hakiki Şahıs Kurucular  215
2.3.2.1.2. Tüzel Kişi Kurucular  216
2.3.2.1.3. Sermaye Koyma Yönünden Kurucular  218
2.3.2.1.4. Yabancı Uyruklu Özel ve Tüzel Kişiler  219
2.3.2.1.5. Örnek Madde  219
2.3.2.2. Şirketin Unvanı  220
2.3.2.2.1. Açıklamalar  220
2.3.2.2.2. Örnek Madde  220
2.3.2.3. Amaç ve Konu  220
2.3.2.3.1. Açıklamalar  220
2.3.2.3.2. Örnek Madde  221
2.3.2.4. Şirketin Merkez ve Şubeleri  223
2.3.2.4.1. Açıklamalar  223
2.3.2.4.2. Örnek Madde  223
2.3.2.5. Şirketin Süresi  223
2.3.2.5.1. Açıklamalar  223
2.3.2.5.2. Örnek Madde  224
2.3.2.6. Sermaye  224
2.3.2.6.1. Nakit Sermaye Konulması Hali  225
2.3.2.6.2. Aynî Sermaye Konulması Halinde  228
2.3.2.6.3. Şahıs İşletmesinin Devir Alınarak Ortak Edilmesi  235
2.3.2.7. Hisse Senetleri  243
2.3.2.7.1. Açıklamalar  243
2.3.2.7.2. Örnek Madde  243
2.3.2.8. Tahvil ve Kâr/Zarar Ortaklığı Belgesi Çıkartmak  243
2.3.2.8.1. Açıklamalar  243
2.3.2.8.2. Örnek Madde  243
2.3.2.9. Yönetim Kurulunun Süresi ve Görevleri  244
2.3.2.9.1. Üyelik ve Adedi  244
2.3.2.9.2. Görev Süresi  244
2.3.2.9.3. Örnek Madde:  245
2.3.2.10. Şirketi Temsil ve İlzam  246
2.3.2.10.1. Açıklamalar  246
2.3.2.10.2. Örnek Madde  246
2.3.2.11. Denetçiler ve Görevleri  247
2.3.2.11.1. Üyelik ve Adedi  247
2.3.2.11.2. Görev Süresi  247
2.3.2.11.3. Örnek Madde  247
2.3.2.12. Genel Kurul  248
2.3.2.12.1. Açıklamalar  248
2.3.2.12.2. Örnek Madde  248
2.3.2.13. Toplantıda Komiser Bulunması  249
2.3.2.13.1. Açıklamalar  249
2.3.2.13.2. Örnek Madde  249
2.3.2.14. İlân  249
2.3.2.14.1 Açıklamalar  249
2.3.2.14.2. Örnek Madde  250
2.3.2.15. Hesap Dönemi  250
2.3.2.15.1. Açıklamalar  250
2.3.2.15.2. Örnek Madde  250
2.3.2.16.1. Açıklamalar  250
2.3.2.16.2. Örnek Madde  251
2.3.2.17. İhtiyat Akçesi  251
2.3.2.17.1. Açıklamalar  251
2.3.2.17.2. Örnek Madde  251
2.3.2.18. Kanuni Hükümler  251
2.3.2.18.1. Açıklamalar  251
2.3.2.18.2. Örnek Madde  251
2.3.2.19. Geçici Madde  252
2.3.2.19.1. Açıklamalar  252
2.3.2.19.2. Örnek Madde  252
2.3.3. Limited Şirket Anasözleşme Maddeleri  252
2.3.3.1. Kurucular  253
2.3.3.1.1. Hakiki Şahıs Kurucular  253
2.3.3.1.2. Tüzel Kişi Kurucular  255
2.3.3.1.3. Sermaye Koyma Yönünden Kurucular  257
2.3.3.1.5. Örnek Madde  257
2.3.3.2. Şirketin Unvanı  258
2.3.3.2.1. Açıklamalar  259
2.3.3.3. Amaç ve Konu  259
2.3.3.3.1. Açıklamalar  259
2.3.3.3.2. Örnek Madde  259
2.3.3.4. Şirketin Merkez ve Şubeleri  262
2.3.3.4.1. Açıklamalar  262
2.3.3.4.2. Örnek Madde  262
2.3.3.5. Şirketin süresi  262
2.3.3.5.1. Açıklamalar  262
2.3.3.6. Sermaye  263
2.3.3.6.1. Nakit Sermaye Konulması Hali  263
2.3.3.6.2. Aynî Sermaye Konulması Halinde  266
2.3.3.7. İlân  270
2.3.3.7.1. Açıklamalar  270
2.3.3.7.2. Örnek Madde  270
2.3.3.8.1. Açıklamalar  270
2.3.3.8.2. Örnek Madde  270
2.3.3.9. Temsil  271
2.3.3.9.1. Açıklamalar  271
2.3.3.9.2. Örnek Madde  271
2.3.3.10. Hesap Dönemi  271
2.3.3.10.1. Açıklamalar  271
2.3.3.10.2. Örnek Madde  271
2.3.3.11. Kârın dağıtımı  271
2.3.3.11.1. Açıklamalar  271
2.3.3.11.2. Örnek Madde  271
2.3.3.12. İhtiyat Akçesi  272
2.3.3.12.1. Açıklamalar  272
2.3.3.12.2. Örnek Madde  272
2.3.3.13. Kanuni Hükümler  272
2.3.3.13.1. Açıklamalar  272
2.3.3.13.2. Örnek Madde  272
2.3.3.14. Geçici Madde  272
2.3.3.14.1. Açıklamalar  272
2.3.3.14.2. Örnek Madde  273
2.4. VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT  273
2.4.1. Müracaat İşlemi  273
2.4.2. Vergi Dairesi Tarafından Yapılacak İşlemler  273
2.4.3. Zamanında Bildirmemenin Sonuçları  274
2.4.4. Vergi Levhası Alımı ve Tasdik Ettirilmesi  274
2.5. DEFTERLER  275
2.5.1. Alınacak Defterler  275
2.5.2. Tasdik Zamanı  277
2.5.3. Zamanında Tasdik Ettirmemenin Sonuçları  277
2.6. TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİNİN ALINMASI  277
2.7. MESLEK ODASINA KAYIT OLUNMASI  277
2.8. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA MÜRACAAT  278
2.9. BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT  278
2.10. İMZA SİRKÜLERİNİN ÇIKARTILMASI  279
2.10.1. Yapılacak İşlemler  279
2.10.2. İmza Sirküleri Örnekleri  279
2.11. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  281
2.11.1. Anasözleşme Değişikliği Kararının Alınması  281
2.11.2. Anasözleşme Değişikliğinde Yapılacak İşler  281
2.11.3. Sermayenin Arttırılmasının Çeşitleri  285
2.11.3.1. Sermayenin Nakit Olarak Arttırılması  286
2.11.3.1.1. Açıklamalar  286
2.11.3.1.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  286
2.11.3.2. Sermaye Artışında Yedek Akçelerin Kullanılması  288
2.11.3.2.1. Yedek Akçelerin Ayrılış Gayeleri  288
2.11.3.2.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  289
2.11.3.3. Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi  290
2.11.3.3.1. Değer Artış Fonunun Düzenlenmesi  290
2.11.3.3.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  295
2.11.3.4. Maliyet Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi  296
2.11.3.4.1. Maliyet Artış Fonunun Düzenlenmesi  296
2.11.3.4.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  298
2.11.3.5. Sermaye Artışına Aynî Sermaye ile İştirak Edilmesi  299
2.11.3.5.1. Aynî Sermaye Şartları, Çeşitleri ve Tespiti  299
2.11.3.5.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  301
2.11.3.6. Sermaye Artırımının Bir Şahıs İşletmesinin Devir Alınarak Oluşturulması  302
2.11.3.6.1. Genel Açıklama ve Şartlar  302
2.11.3.6.2. Devir Alınacak Şahıs İşletmesinin Öz Sermayesinin Tespiti  305
2.11.3.6.3. Örnek Anasözleşme Maddeleri  305
2.11.3.6.4. Hukuki Sonuçlar  308
2.11.3.7. Tahvil Sahiplerinin Alacaklarına Karşılık Pay Senedi Vermek
Yoluyla Sermaye Artırımında Bulunulması 
 309
2.11.3.7.1. Genel Açıklama ve Şartlar  309
2.11.3.7.2. Örnek Anasözleşme Maddesi  309
2.11.3.8. Borçların Devri Yoluyla Sermaye Artırımında Bulunulması  309
2.11.3.8.1. Genel Açıklama ve Şartlar  309
2.11.3.8.2. Borçların Miktarının Tespiti için Mahkeme Kararının
Alınması 
 310
2.11.3.8.3. Örnek Anasözleşme Maddesi  310
2.12.4. Genel Kurul Kararı Alınması (Anonim Şirketlerde)  310
2.12.5. Anonim ve Limited Şirketlerin Anasözleşme Değişikliğinde İstenen
Belgeler 
 311
2.12.6. Sermaye Artışı Dışında Yapılan Değişiklikler  314
2.11.6.2. Diğer Madde Değişiklikleri  316
2.12.7. Sermayenin Azaltılması  316
2.12.7.1. Genel Açıklamalar ve Şartlar  316
2.12.7.2. Yapılacak İşlemler  316
2.13. ANASÖZLEŞME ÖRNEKLERİ  317
2.13.1. Holding Şirket Anasözleşmesi Örneği  317
2.13.2. Anonim Şirket Anasözleşme Örneği  326
2.13.3. Limited Şirket Anasözleşme Örneği  334
2.14. ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
TAKVİMİ 
 338
2.14.1. Şirketlerin Kuruluşu ile İlgili Takvim  338
2.14.2. Şirketlerin Anasözleşme Değişiklikleri ile İlgili Takvim  339
3. Bölüm
ŞUBE AÇILMASI
3.1. KURULUŞ  343
3.1.1. Karar Alınması  343
3.1.3. Ticaret Sicili Memurluğuna Müracaat  343
3.1.4. Yeni Ticaret Sicili Memurluğuna Müracaat  344
3.1.5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlân  344
3.2. VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT  344
3.3. MESLEK ODASINA KAYIT  344
3.4. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA MÜRACAAT  345
3.5. ŞUBENİN ANASÖZLEŞME İLE BELİRLENMESİ  345
4. Bölüm
İRTİBAT BÜROSU
KURULUŞ VE FAALİYETLERİ
4.1. İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU  349
4.2. İRTİBAT BÜROLARININ İŞLEYİŞİNDE UYGULANACAK ESASLAR  350
 


Rüknettin Kumkale
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
– İstanbul’da doğdu.
– Başkent İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulunu bitirdi.
– Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı Lisans Üstü – Master (M.B.A.) programını bitirdi.
Tez konusu “Toplu İş Sözleşmelerinin Maliyetlere Etkileri” idi.
– Muhtelif özel sektör firmalarında Muhasebe Müdürü ve S.M. Mali Müşavir olarak çalıştı.
– 1998 Yılında Sınavını Kazanarak Yeminli Mali Müşavir oldu.
Halen (01.06.2018) Piyasada satılan 22 adet mesleki yayın yaptı. Muhasebe ve Vergi konularında 1500 kelimenin açıklamasının yapıldığı “Muhasebe Sözlüğü” Türkiye’de bu konuda kapsamlı ilk yayındır. Ayrıca “Hukukçular için Muhasebe Bilgileri” kitabı da konusunda ilk ve tek yayındır.
Bu yayınları yaklaşık 39.000 kişiye ulaştı.
Dünya Gazetesi internet sitesinde her hafta mesleki yazıları yayımlanıyor.
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin Dergisine 5 yıl yazdı.
Terazi Hukuk Dergisinin “Hukukçular İçin Muhasebe” köşesine 11 yıldır yazıyor.
Barolar Birliği’nin yayını olan “BARO TV” de “Hukukçular İçin Muhasebe” ve “Ticaret Kanunu” köşelerindeki konuşmaları halen yayımlanıyor.
Muhtelif İnternet sitelerinde ve dergilerde yayımlanmış yazılarıyla beraber 400’ye yakın makalesi bulunmaktadır.
Kitaplarından ve Makalelerinden 200’e yakın alıntı yapıldı.
RÜKNETTİN KUMKALE
halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışıyor.
Evli, iki çocuğu var.

Yayınlanmış Kitapları
1. Anonim Şirketler 590 sayfa, Seçkin Yayınları 2. Baskı Ocak 2011
2. Limited Şirketler 350 sayfa, Seçkin Yayınları 3. Baskı Mart 2010
3. Şirket Kuruluş ve İşleyiş Rehberi 400 sayfa, 7. Baskı Seçkin Yayınları Kasım 2008
4. Yabancı Sermayeli Şirketler Rehberi 350 sayfa 2. Baskı Seçkin Yayınları Eylül 2003
5. Mali ve Hukuki Açıdan FATURA 450 Sayfa. 6 Baskı Seçkin Yayınları Ocak 2012
6. Muhasebe Sözlüğü Türkiye’de konusunda ilk yayın 2. Baskı Literatür Mayıs 2002
7. Vergi Sözlüğü Sayfa, As Yayınları Nisan 2001
8. Muhasebeci İçin Rehber 250 Sayfa, As Yayınları Nisan 2001
9. 3568 Sayılı Mali Müşavirlik Yasası 540 Sayfa, Gözlem Yayınları Mart 2001
10. Neleri Gider Yazabilirsiniz, Neleri Gider Yazamazsınız. 220 Sayfa. Seçkin Yayınları 4. Baskı Mart 2014
11. Sosyal Sigortalar ve İşsizlik Sigortası Uyg. 350 Sayfa Seçkin Yayınları Haziran 2003
12. Defter ve Belgeler 350 sayfa Seçkin Yayınları 2. Baskı Mart 2012
13. Tek Düzen Hesap Planı 1200 Sayfa Seçkin Yayınları 3 Baskı Temmuz 2014
14. Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Türkiye’ de konusunda ilk yayın 210 Sayfa Seçkin Yayınları 4. Baskı Haziran 2014
15. Mali Müşavirler İçin Bilirkişi Rehberi 180 Sayfa, Atilla İnan ile müşterek çalışmadır. 2. Baskı Ocak 2010
16. Avukatlar İçin Vergi ve Sosyal Güv. Reh. 100 Sayfa Seçkin Yayınları. 6. Baskı Ocak 2014
17. 100 Soruda Teşvik Tedbirleri 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Ocak 2013
18. e – FATURA & e – DEFTER 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Ocak 2013
19. 100 Soruda Tüketici Hakları Kanunu 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 2. Baskı Eylül 2014
20. Vergi ve Muhasebe Sözlüğü 530 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Nisan 2014
21 Bilirkişilik ve Uygulaması 378 Sayfa Seçkin Yayınları 1. Baskı Mart 2018
22.Konkortado...211 Sayfa Seçkin Yayınları 2. Baskı Haziran 2018
Sabri Burak Arzova
Eylül 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Fatih Boz
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Aksakaloğlu ...
Mayıs 2020
38.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Birinci Bölüm
YABANCI SERMAYE MEVZUATI
1. YABANCI SERMAYE İLE İLGİLİ MEVZUAT  17
1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası  17
1.1.1. Yasanın Genel Gerekçesi  20
1.1.2. Yasa Maddeleri, Gerekçeleri ve Açıklamalar  22
1.2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası Uygulama Yönetmeliği  40
1.3. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Mevzuat  5 1
1.3.1. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasa  51
1.3.1.1. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasanın Genel Gerekçesi  51
1.3.1.2. Yasa Maddeleri ve Gerekçeleri  53
1.3.2. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği  78
1.3.3. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik  121
1.4. Yabancıların Taşınmaz Edinmeleri İle İlgili Yasa Maddesi  130
1.5. Tahkim  133
1.5.1. Anayasa’nın Tahkim ile İlgili 125. Maddesi  133
1.5.2. Milletlerarası Tahkim Yasası  133
1.5.2.1. Yasa’nın Genel Gerekçesi  133
1.5.2.2. Yasa Maddeleri ve Gerekçeleri  136
1.5.3. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği  171
1.5.4. Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz, Şartlaşma ve Sözleşmelerinden
Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde
Uyulması Gereken İlkelere Dair Yasa 
 172
1.5.4.1. Yasanın Genel Gerekçesi  172
1.5.4.2. Yasa Maddeleri ve Gerekçeleri  173
1.5.5. Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının Tahkim İle İlgili Maddeleri  178
1.5.6. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanunun Tahkim İle İlgili Maddeleri  182
2. Bölüm
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
2.1. YABANCI YATIRIMCI VE YABANCI YATIRIM KAVRAMLARI  187
2.1.1. Yabancı Yatırımcı Kimdir?  187
2.1.2. Yabancı Yatırımın Anlamı Nedir?  188
2.1.3. Doğrudan Yabancı Yatırımın Esasları Nelerdir?  189
2.1.4. Yabancı Yatırımcıların Kurabilecekleri Şirketler  191
2.2. HOLDİNG, ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KAVRAMLARI  192
2.2.1. Holding Şirket  192
2.2.1.1. Türk Hukukunda Holding Kavramı  192
2.2.1.2. Holding Şirketlerin Temel İlkeleri  192
2.2.1.2.1. İştirak  192
2.2.1.2.2. Yavru Şirketlerin Yönetimine Hakim Olma  193
2.2.1.2.3. Holding Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişinde Dikkat
Edilecek Noktalar 
 193
2.2.1.3. Holding Şirketlerin Genel İdare Giderlerinin Bağlı Şirketlere
Dağıtımı 
 194
2.2.2. Anonim Şirket  195
2.2.2.1. Türk Hukukunda Anonim Şirketler  195
2.2.2.2. Anonim Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişinde Dikkat Edilecek Noktalar  195
2.2.3. Limited Şirket  199
2.2.3.1. Türk Hukukunda Limited Şirketler  199
2.2.3.2. Limited Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişinde Dikkat Edilecek
Noktalar 
 200
2.3. HOLDİNG, ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU  203
2.3.1. Şirket Kuruluş İşlemleri  203
2.3.1.1. Anasözleşmedeki Kurucu İmzalarının Noterde Tasdik Ettirilmesi  203
2.3.1.2. Ticaret Sicil Memurluğuna Müracaat  203
2.3.1.2.1. Tüketicinin Korunması Yasasına Göre Yapılacak Ödeme  205
2.3.1.2.3. Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin
Gerekli Belgeler 
 205
2.3.1.3. Vergi Dairesine Müracaat  20 8
2.3.1.4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlân  208
2.3.1.5. Kuruluş Damga Vergisinin Ödenmesi  209
2.3.1.5.1. Süresi  209
2.3.1.5.2. Verilecek Belgeler  209
2.3.1.5.3. Ödeme Miktarı  209
2.3.1.6. Kurucu Ortakların Sosyal Güvenlik Durumları  210
2.3.2. Anonim Şirket Anasözleşme Maddeleri  213
2.3.2.1. Kurucular  214
2.3.2.1.1. Hakiki Şahıs Kurucular  215
2.3.2.1.2. Tüzel Kişi Kurucular  216
2.3.2.1.3. Sermaye Koyma Yönünden Kurucular  218
2.3.2.1.4. Yabancı Uyruklu Özel ve Tüzel Kişiler  219
2.3.2.1.5. Örnek Madde  219
2.3.2.2. Şirketin Unvanı  220
2.3.2.2.1. Açıklamalar  220
2.3.2.2.2. Örnek Madde  220
2.3.2.3. Amaç ve Konu  220
2.3.2.3.1. Açıklamalar  220
2.3.2.3.2. Örnek Madde  221
2.3.2.4. Şirketin Merkez ve Şubeleri  223
2.3.2.4.1. Açıklamalar  223
2.3.2.4.2. Örnek Madde  223
2.3.2.5. Şirketin Süresi  223
2.3.2.5.1. Açıklamalar  223
2.3.2.5.2. Örnek Madde  224
2.3.2.6. Sermaye  224
2.3.2.6.1. Nakit Sermaye Konulması Hali  225
2.3.2.6.2. Aynî Sermaye Konulması Halinde  228
2.3.2.6.3. Şahıs İşletmesinin Devir Alınarak Ortak Edilmesi  235
2.3.2.7. Hisse Senetleri  243
2.3.2.7.1. Açıklamalar  243
2.3.2.7.2. Örnek Madde  243
2.3.2.8. Tahvil ve Kâr/Zarar Ortaklığı Belgesi Çıkartmak  243
2.3.2.8.1. Açıklamalar  243
2.3.2.8.2. Örnek Madde  243
2.3.2.9. Yönetim Kurulunun Süresi ve Görevleri  244
2.3.2.9.1. Üyelik ve Adedi  244
2.3.2.9.2. Görev Süresi  244
2.3.2.9.3. Örnek Madde:  245
2.3.2.10. Şirketi Temsil ve İlzam  246
2.3.2.10.1. Açıklamalar  246
2.3.2.10.2. Örnek Madde  246
2.3.2.11. Denetçiler ve Görevleri  247
2.3.2.11.1. Üyelik ve Adedi  247
2.3.2.11.2. Görev Süresi  247
2.3.2.11.3. Örnek Madde  247
2.3.2.12. Genel Kurul  248
2.3.2.12.1. Açıklamalar  248
2.3.2.12.2. Örnek Madde  248
2.3.2.13. Toplantıda Komiser Bulunması  249
2.3.2.13.1. Açıklamalar  249
2.3.2.13.2. Örnek Madde  249
2.3.2.14. İlân  249
2.3.2.14.1 Açıklamalar  249
2.3.2.14.2. Örnek Madde  250
2.3.2.15. Hesap Dönemi  250
2.3.2.15.1. Açıklamalar  250
2.3.2.15.2. Örnek Madde  250
2.3.2.16.1. Açıklamalar  250
2.3.2.16.2. Örnek Madde  251
2.3.2.17. İhtiyat Akçesi  251
2.3.2.17.1. Açıklamalar  251
2.3.2.17.2. Örnek Madde  251
2.3.2.18. Kanuni Hükümler  251
2.3.2.18.1. Açıklamalar  251
2.3.2.18.2. Örnek Madde  251
2.3.2.19. Geçici Madde  252
2.3.2.19.1. Açıklamalar  252
2.3.2.19.2. Örnek Madde  252
2.3.3. Limited Şirket Anasözleşme Maddeleri  252
2.3.3.1. Kurucular  253
2.3.3.1.1. Hakiki Şahıs Kurucular  253
2.3.3.1.2. Tüzel Kişi Kurucular  255
2.3.3.1.3. Sermaye Koyma Yönünden Kurucular  257
2.3.3.1.5. Örnek Madde  257
2.3.3.2. Şirketin Unvanı  258
2.3.3.2.1. Açıklamalar  259
2.3.3.3. Amaç ve Konu  259
2.3.3.3.1. Açıklamalar  259
2.3.3.3.2. Örnek Madde  259
2.3.3.4. Şirketin Merkez ve Şubeleri  262
2.3.3.4.1. Açıklamalar  262
2.3.3.4.2. Örnek Madde  262
2.3.3.5. Şirketin süresi  262
2.3.3.5.1. Açıklamalar  262
2.3.3.6. Sermaye  263
2.3.3.6.1. Nakit Sermaye Konulması Hali  263
2.3.3.6.2. Aynî Sermaye Konulması Halinde  266
2.3.3.7. İlân  270
2.3.3.7.1. Açıklamalar  270
2.3.3.7.2. Örnek Madde  270
2.3.3.8.1. Açıklamalar  270
2.3.3.8.2. Örnek Madde  270
2.3.3.9. Temsil  271
2.3.3.9.1. Açıklamalar  271
2.3.3.9.2. Örnek Madde  271
2.3.3.10. Hesap Dönemi  271
2.3.3.10.1. Açıklamalar  271
2.3.3.10.2. Örnek Madde  271
2.3.3.11. Kârın dağıtımı  271
2.3.3.11.1. Açıklamalar  271
2.3.3.11.2. Örnek Madde  271
2.3.3.12. İhtiyat Akçesi  272
2.3.3.12.1. Açıklamalar  272
2.3.3.12.2. Örnek Madde  272
2.3.3.13. Kanuni Hükümler  272
2.3.3.13.1. Açıklamalar  272
2.3.3.13.2. Örnek Madde  272
2.3.3.14. Geçici Madde  272
2.3.3.14.1. Açıklamalar  272
2.3.3.14.2. Örnek Madde  273
2.4. VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT  273
2.4.1. Müracaat İşlemi  273
2.4.2. Vergi Dairesi Tarafından Yapılacak İşlemler  273
2.4.3. Zamanında Bildirmemenin Sonuçları  274
2.4.4. Vergi Levhası Alımı ve Tasdik Ettirilmesi  274
2.5. DEFTERLER  275
2.5.1. Alınacak Defterler  275
2.5.2. Tasdik Zamanı  277
2.5.3. Zamanında Tasdik Ettirmemenin Sonuçları  277
2.6. TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİNİN ALINMASI  277
2.7. MESLEK ODASINA KAYIT OLUNMASI  277
2.8. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA MÜRACAAT  278
2.9. BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT  278
2.10. İMZA SİRKÜLERİNİN ÇIKARTILMASI  279
2.10.1. Yapılacak İşlemler  279
2.10.2. İmza Sirküleri Örnekleri  279
2.11. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  281
2.11.1. Anasözleşme Değişikliği Kararının Alınması  281
2.11.2. Anasözleşme Değişikliğinde Yapılacak İşler  281
2.11.3. Sermayenin Arttırılmasının Çeşitleri  285
2.11.3.1. Sermayenin Nakit Olarak Arttırılması  286
2.11.3.1.1. Açıklamalar  286
2.11.3.1.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  286
2.11.3.2. Sermaye Artışında Yedek Akçelerin Kullanılması  288
2.11.3.2.1. Yedek Akçelerin Ayrılış Gayeleri  288
2.11.3.2.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  289
2.11.3.3. Değer Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi  290
2.11.3.3.1. Değer Artış Fonunun Düzenlenmesi  290
2.11.3.3.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  295
2.11.3.4. Maliyet Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesi  296
2.11.3.4.1. Maliyet Artış Fonunun Düzenlenmesi  296
2.11.3.4.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  298
2.11.3.5. Sermaye Artışına Aynî Sermaye ile İştirak Edilmesi  299
2.11.3.5.1. Aynî Sermaye Şartları, Çeşitleri ve Tespiti  299
2.11.3.5.2. Örnek Anasözleşme Maddeleri  301
2.11.3.6. Sermaye Artırımının Bir Şahıs İşletmesinin Devir Alınarak Oluşturulması  302
2.11.3.6.1. Genel Açıklama ve Şartlar  302
2.11.3.6.2. Devir Alınacak Şahıs İşletmesinin Öz Sermayesinin Tespiti  305
2.11.3.6.3. Örnek Anasözleşme Maddeleri  305
2.11.3.6.4. Hukuki Sonuçlar  308
2.11.3.7. Tahvil Sahiplerinin Alacaklarına Karşılık Pay Senedi Vermek
Yoluyla Sermaye Artırımında Bulunulması 
 309
2.11.3.7.1. Genel Açıklama ve Şartlar  309
2.11.3.7.2. Örnek Anasözleşme Maddesi  309
2.11.3.8. Borçların Devri Yoluyla Sermaye Artırımında Bulunulması  309
2.11.3.8.1. Genel Açıklama ve Şartlar  309
2.11.3.8.2. Borçların Miktarının Tespiti için Mahkeme Kararının
Alınması 
 310
2.11.3.8.3. Örnek Anasözleşme Maddesi  310
2.12.4. Genel Kurul Kararı Alınması (Anonim Şirketlerde)  310
2.12.5. Anonim ve Limited Şirketlerin Anasözleşme Değişikliğinde İstenen
Belgeler 
 311
2.12.6. Sermaye Artışı Dışında Yapılan Değişiklikler  314
2.11.6.2. Diğer Madde Değişiklikleri  316
2.12.7. Sermayenin Azaltılması  316
2.12.7.1. Genel Açıklamalar ve Şartlar  316
2.12.7.2. Yapılacak İşlemler  316
2.13. ANASÖZLEŞME ÖRNEKLERİ  317
2.13.1. Holding Şirket Anasözleşmesi Örneği  317
2.13.2. Anonim Şirket Anasözleşme Örneği  326
2.13.3. Limited Şirket Anasözleşme Örneği  334
2.14. ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
TAKVİMİ 
 338
2.14.1. Şirketlerin Kuruluşu ile İlgili Takvim  338
2.14.2. Şirketlerin Anasözleşme Değişiklikleri ile İlgili Takvim  339
3. Bölüm
ŞUBE AÇILMASI
3.1. KURULUŞ  343
3.1.1. Karar Alınması  343
3.1.3. Ticaret Sicili Memurluğuna Müracaat  343
3.1.4. Yeni Ticaret Sicili Memurluğuna Müracaat  344
3.1.5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlân  344
3.2. VERGİ DAİRESİNE MÜRACAAT  344
3.3. MESLEK ODASINA KAYIT  344
3.4. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA MÜRACAAT  345
3.5. ŞUBENİN ANASÖZLEŞME İLE BELİRLENMESİ  345
4. Bölüm
İRTİBAT BÜROSU
KURULUŞ VE FAALİYETLERİ
4.1. İRTİBAT BÜROSU KURULUŞU  349
4.2. İRTİBAT BÜROLARININ İŞLEYİŞİNDE UYGULANACAK ESASLAR  350
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020