Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu
Ocak 2020 / 3. Baskı / 440 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan 2018 80.00 TL 29.90 TL (%63)Sepete Ekle
 1. Ocak 2014 55.50 TL 9.90 TL (%83)Sepete Ekle
   

Eserde; CMK m. 141-144'te düzenlenen "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" konusu birinci kitapta, HMK m. 46-49'da düzenlenen "Hakimin Hukuki Sorumluğu" konusu ise ikinci kitapta incelenmiştir.

"Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" davaları, özelikle ceza soruşturması ve kovuşturması sırasında "haksız ve keyfi adli işlemler" nedeniyle kişilerin uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararların giderilmesini amaçlamaktadır.

"Hakimin Hukuki Sorumluluğu" yargısal faaliyetlerinden kaynaklanmakta olup, yargı görevini üstlenen hakim, yargı uyuşmazlığını çözerken kasten ya da ağır ihmal ile yanlardan birini zarara uğratabilmektedir.

Gerek koruma tedbirleri gerekse hakimin hukuki sorumluluğu nedenine dayalı tazminat davaları, ancak Devlete karşı açılabilmekte, Devlet ödediği tazminatı, ilgilisine karşı "dönüp isteme" (rücu) davasıyla geri alabilmektedir.

Yeni baskı sürecinde, CMK'nın ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikler uyarınca Yargıtay kararlarında da uygun gelişmeler olduğu gözlenmiş, Yargı Kararlarında öngörülen kabul ve uygulamalara ilişkin kararlara yer verilmiştir. Ayrıca Yargıtay HGK ile Özel Daire (12.CD) kararlarından en yeni tarihli olanlar ilgili bölümlere eklenerek, kitap, öğreti görüşleri ve özellikle AİHM kararlarıyla desteklenerek hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Tazminat Koşulları, Geri Alınması
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
İnsan Hakları İhlalleri (Örnekli)
Devletin Sosyal Risk İlkesine Göre Sorumluluğu
Devletin Sorumluluğu ve Rücu
Barkod: 9789750258176
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Birinci Kitap
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
Birinci Bölüm
TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (CMK m. 142)
– GENEL BİLGİ  17
1. Giriş  17
2. Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Zaman Dönemi  20
3. Tazminat Davasını Kimler Açabilir?  22
4. Tazminat İsteme Hakkı Ne Zaman Doğar?  23
5. Tazminat İsteminde Husumet Kime Yöneltilir?  24
6. Tazminat İsteminin Türleri  26
7. Faiz İstemi  31
8. Vekalet Ücreti  33
9. Harç  35
10. Hükmün Yerine Getirilmesi  35
11. Koruma Tedbirleri Nedenine Dayalı Tazminat Davasında Kabul Gören İlkeler  36
– ŞEKLİ KOŞULLAR  37
1. Görevli/Yetkili Mahkeme  37
2. Tazminat İstem Süresi  39
3. Dilekçe İçeriği  46
4. Dilekçedeki Eksikliğin Tamamlattırılması  48
5. Yeterli Kabul Edilen Dilekçe Üzerine Yapılacak İşlemler  52
6. Mahkemece Araştırma Yaptırılması  54
7. Mahkemece Karar Verilmesi  55
8. Karara Karşı Kanun Yolu  59
9. Vekalet Ücreti  61
10. Tazminat Kararlarının İcra Takibine Konulması  61
İkinci Bölüm
TAZMİNAT İSTENMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER (CMK M. 141)
1. Yasal Koşullar Dışında Yakalanan, Tutuklanan veya Tutukluluğunun Devamına Karar Verilen Kişilerin Tazminat İstemi  70
2. Yasal Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmayan Kişilerin Tazminat İstemi  76
3. Yasal Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklarından Yararlandırma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanan Kişilerin Tazminat İstemi  79
4. Tutuklandığı Halde Makul Sürede Mahkeme Huzuruna Çıkarılmayan ve Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeyen Kişilerin Tazminat İstemi  82
5. Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Haklarında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Beraatlarına Karar Verilen Kişilerin Tazminat İstemi  98
6. Gözaltı ve Tutukluluk Süreleri Hükümlülük Süresinden Fazla Olanlar veya Zorunlu Olarak Para Cezasıyla Cezalandırılan Kişilerin Tazminat İstemi  104
7. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri İle Haklarındaki Suçlamaların Yazı ya da Sözle Kendilerine Açıklanmayan Kişilerin Tazminat İstemi  107
8. Yakalanmaları veya Tutuklanmaları Yakınlarına Bildirilmeyen Kişilerin Tazminat İstemi  109
9. Hakkındaki Arama Kararı Ölçüsüz Şekilde Gerçekleştirilen Kişilerin Tazminat İstemi  111
10. Usulsüz Eşyasına El Konulan, Amaç Dışı Kullanılan, Zamanında Geri Verilmeyen Kişilerin Tazminat İstemi  113
11. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Yasada Öngörülen Başvuru İmkanlarından Yararlandırılmayan Kişilerin Tazminat İstemi  123
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucu Beraat Edenler ve Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilen Kişilerin Tazminat İstemi  124
13. Hakim ve savcının haksız fiil, kusur vs. karar ve işlemlerinden sorumluluğu  126
14. Devletin Ödediği Tazminat Nedeniyle Ceza Hakimi ve C.savcısına Rücu Etmesi  127
15. Değişen Yargıtay Kararlarına Göre “Tazminat Uygulamasına İlişkin Örnekler”  128
Üçüncü Bölüm
TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER (CMK m. 144)
TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER (CMK m. 144)  153
Dördüncü Bölüm
TAZMİNATIN GERİ ALINMASI (CMK m. 143)
TAZMİNATIN GERİ ALINMASI (CMK m. 143)  165
Ek Bölüm
DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEĞİ CEZA GENEL KURUL VE
AİHM İLGİLİ KARARLARI
1. Dilekçe Örneği  171
2. Karar Örneği  174
3. Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları  176
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İlgili Kararları (Özet)  188
5. AİHM Kararları Eşliğinde Tutuklama (ve devamına) Kararına İTİRAZ Dilekçe Örneği  208
6. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu  215
7. Haksız Mahkumiyetlere İlişkin Olarak Tazminat Hakkı (AİHS ek prt. 7, m. 3)  220
8. AİHS ile Güvence Altına Alınmış Haklar  221
9. Ek Protokollerde Düzenlenen Haklar  224
10. AİHM Tarafından Tazminata Hükmedilmesinin Koşulları  225
11. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru– (Konusu)  226
12. Hak İhlaline Dayalı (Örnekli) Bireysel Başvuru Uygulaması  235
İkinci Kitap
HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Birinci Bölüm
DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU
– SORUMLULUK SEBEPLERİ (HMK m. 46)  268
İkinci Bölüm
DAVALARIN AÇILACAĞI MAHKEME
– İlg. HMK m. 47–  281
Üçüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VE
HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
1. Husumet  285
2. Görev ve Yetki  286
3. Dava Açma Süresi  286
4. Rücu  287
5. Sorumluğu Doğuran Nedenler  288
6. Her İki Davanın Birlikte ya da Ayrı Açılması  289
7. Dava Dilekçesi Kapsamı  289
8. Davanın İhbarı  293
9. Haksız İşlem Aşaması  296
10. Özel Kanun–Genel Kanun ya da Önceki/Sonraki Kanun İlişkisi  296
11. Uygulanması Gerekli Kanun  297
12. Davanın Reddi Halinde Ceza  298
13. Genel Farklılık (Sonuç)  299
Ek Bölüm
HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI
– İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  303
– HUKUK GENEL KURUL KARARLARI  304
– HUKUK DAİRE KARARLARI  401
Kaynakça  429
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  431
Kavramlar Dizini  439
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Birinci Kitap
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
Birinci Bölüm
TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (CMK m. 142)
– GENEL BİLGİ  17
1. Giriş  17
2. Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Zaman Dönemi  20
3. Tazminat Davasını Kimler Açabilir?  22
4. Tazminat İsteme Hakkı Ne Zaman Doğar?  23
5. Tazminat İsteminde Husumet Kime Yöneltilir?  24
6. Tazminat İsteminin Türleri  26
7. Faiz İstemi  31
8. Vekalet Ücreti  33
9. Harç  35
10. Hükmün Yerine Getirilmesi  35
11. Koruma Tedbirleri Nedenine Dayalı Tazminat Davasında Kabul Gören İlkeler  36
– ŞEKLİ KOŞULLAR  37
1. Görevli/Yetkili Mahkeme  37
2. Tazminat İstem Süresi  39
3. Dilekçe İçeriği  46
4. Dilekçedeki Eksikliğin Tamamlattırılması  48
5. Yeterli Kabul Edilen Dilekçe Üzerine Yapılacak İşlemler  52
6. Mahkemece Araştırma Yaptırılması  54
7. Mahkemece Karar Verilmesi  55
8. Karara Karşı Kanun Yolu  59
9. Vekalet Ücreti  61
10. Tazminat Kararlarının İcra Takibine Konulması  61
İkinci Bölüm
TAZMİNAT İSTENMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER (CMK M. 141)
1. Yasal Koşullar Dışında Yakalanan, Tutuklanan veya Tutukluluğunun Devamına Karar Verilen Kişilerin Tazminat İstemi  70
2. Yasal Gözaltı Süresi İçinde Hakim Önüne Çıkarılmayan Kişilerin Tazminat İstemi  76
3. Yasal Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklarından Yararlandırma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanan Kişilerin Tazminat İstemi  79
4. Tutuklandığı Halde Makul Sürede Mahkeme Huzuruna Çıkarılmayan ve Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeyen Kişilerin Tazminat İstemi  82
5. Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Haklarında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Beraatlarına Karar Verilen Kişilerin Tazminat İstemi  98
6. Gözaltı ve Tutukluluk Süreleri Hükümlülük Süresinden Fazla Olanlar veya Zorunlu Olarak Para Cezasıyla Cezalandırılan Kişilerin Tazminat İstemi  104
7. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri İle Haklarındaki Suçlamaların Yazı ya da Sözle Kendilerine Açıklanmayan Kişilerin Tazminat İstemi  107
8. Yakalanmaları veya Tutuklanmaları Yakınlarına Bildirilmeyen Kişilerin Tazminat İstemi  109
9. Hakkındaki Arama Kararı Ölçüsüz Şekilde Gerçekleştirilen Kişilerin Tazminat İstemi  111
10. Usulsüz Eşyasına El Konulan, Amaç Dışı Kullanılan, Zamanında Geri Verilmeyen Kişilerin Tazminat İstemi  113
11. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Yasada Öngörülen Başvuru İmkanlarından Yararlandırılmayan Kişilerin Tazminat İstemi  123
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucu Beraat Edenler ve Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilen Kişilerin Tazminat İstemi  124
13. Hakim ve savcının haksız fiil, kusur vs. karar ve işlemlerinden sorumluluğu  126
14. Devletin Ödediği Tazminat Nedeniyle Ceza Hakimi ve C.savcısına Rücu Etmesi  127
15. Değişen Yargıtay Kararlarına Göre “Tazminat Uygulamasına İlişkin Örnekler”  128
Üçüncü Bölüm
TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER (CMK m. 144)
TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER (CMK m. 144)  153
Dördüncü Bölüm
TAZMİNATIN GERİ ALINMASI (CMK m. 143)
TAZMİNATIN GERİ ALINMASI (CMK m. 143)  165
Ek Bölüm
DİLEKÇE VE KARAR ÖRNEĞİ CEZA GENEL KURUL VE
AİHM İLGİLİ KARARLARI
1. Dilekçe Örneği  171
2. Karar Örneği  174
3. Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları  176
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İlgili Kararları (Özet)  188
5. AİHM Kararları Eşliğinde Tutuklama (ve devamına) Kararına İTİRAZ Dilekçe Örneği  208
6. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu  215
7. Haksız Mahkumiyetlere İlişkin Olarak Tazminat Hakkı (AİHS ek prt. 7, m. 3)  220
8. AİHS ile Güvence Altına Alınmış Haklar  221
9. Ek Protokollerde Düzenlenen Haklar  224
10. AİHM Tarafından Tazminata Hükmedilmesinin Koşulları  225
11. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru– (Konusu)  226
12. Hak İhlaline Dayalı (Örnekli) Bireysel Başvuru Uygulaması  235
İkinci Kitap
HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Birinci Bölüm
DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU
– SORUMLULUK SEBEPLERİ (HMK m. 46)  268
İkinci Bölüm
DAVALARIN AÇILACAĞI MAHKEME
– İlg. HMK m. 47–  281
Üçüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT VE
HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
1. Husumet  285
2. Görev ve Yetki  286
3. Dava Açma Süresi  286
4. Rücu  287
5. Sorumluğu Doğuran Nedenler  288
6. Her İki Davanın Birlikte ya da Ayrı Açılması  289
7. Dava Dilekçesi Kapsamı  289
8. Davanın İhbarı  293
9. Haksız İşlem Aşaması  296
10. Özel Kanun–Genel Kanun ya da Önceki/Sonraki Kanun İlişkisi  296
11. Uygulanması Gerekli Kanun  297
12. Davanın Reddi Halinde Ceza  298
13. Genel Farklılık (Sonuç)  299
Ek Bölüm
HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
YARGITAY KARARLARI
– İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  303
– HUKUK GENEL KURUL KARARLARI  304
– HUKUK DAİRE KARARLARI  401
Kaynakça  429
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  431
Kavramlar Dizini  439
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020