Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anonim Şirketlerde Azınlık ve Azınlık Hakları
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 54.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Anonim şirketler sermaye ortaklığı olmaları sebebiyle hâkim olan "çoğunluk ilkesinin" bir sonucu olarak çoğunluk, genel kurul toplantılarında diledikleri şekilde karar alabilmenin rahatlığı ile yönetim kurulunu kendi belirleyecekleri kişilerden seçerek, şirketi diledikleri gibi yönetebilmektedirler.

Hemen belirtelim ki, anonim şirketlerde çoğunluk kişi sayısına göre değil sermaye payına göre belirlenir. Bu itibarla esasen şirketin %51 ve üzerine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak veya ortaklar çoğunluğu teşkil eder. İşte çoğunluğu elinde bulunduran ortak veya ortakların ortaklığı diledikleri gibi yönetmesi alışıla gelmiş bir uygulamadır. Bununla beraber çoğunluk ilkesi sonucunda çoğunluk payı elinde bulunduran ortak veya ortakların şirket iş ve işlemlerinde her durumda azınlığı tabiri caiz ise ezip geçmesi doğru görülmemiş ve "azınlık hakkı – minority right" denen bir düşünce anonim şirketler hukukunda uygulama alanı bulmuştur. Bu doğrultuda çeşitli ihtimallere göre azınlık oluşturan nisaba oluşan ortak veya ortaklara "azınlık hakları – minority rights" tanınmıştır.

Bu bağlamdan hareketle, anonim ortaklıklardaki baskın çoğunluk ilkesinin yumuşatılması amacıyla kanunkoyucu, belirli miktarlardaki hisselere sahip paydaşların korunması için bir takım düzenlemeler yapmıştır.

Özellikle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanundaki azınlıklara ilişkin düzenlemelerin ardından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile azınlık ve çoğunluk dengesi yeniden şekillenmiş ve azınlıklara önemli hak ve yetkiler tanınmıştır.

Kitabımızda kanunkoyucunun azınlığa tanımış olduğu bu haklar üzerinde durularak, azınlığın şirket yönetiminde daha bilinçli ve etkin olarak görev alması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Azınlık Hakları Yönünden Anonim Ortaklık Kavramı ve Hâkim Olan İlkeler
Azınlık Hakları Kavramı
Azınlık Haklarının Sınıflandırılması
Barkod: 9789750254857
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
AZINLIK HAKLARI YÖNÜNDEN
ANONİM ORTAKLIK KAVRAMI VE HÂKİM OLAN İLKELER
§ 1. ANONİM ORTAKLIK KAVRAMI  19
I. Anonim Ortaklık Kavramı  19
A. Genel Olarak  19
B. Tanımı  21
C. Anonim Şirketlerde Sorumluluk  22
II. Anonim Ortaklıkların Türleri  22
A. Genel Olarak  22
B. Halka Açık Olup Olmama Açısından Anonim Ortaklıklar  23
1. Genel Olarak  23
2. Kapalı Anonim Ortaklık  23
3. Halka Açık Anonim Ortaklık  24
III. Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Azınlık Hakları  26
A. Yönetim Kurulu  26
1. Seçimi ve Süresi  26
2. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sona Ermesi  26
3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı, Batıl İşlem  29
4. Azınlığa ve Belirli Gruplara Yönetim Kurulunda Temsil Yetkisi  30
B. Genel Kurul  30
1. Genel Olarak  30
2. Görev ve Yetkileri  31
3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  32
4. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği  34
a. Hükümsüzlük (Butlan ve Yokluk)  35
aa. Butlan  35
bb. Yokluk (Keenlemyekûn)  36
b. İptal Edilebilirlik  36
5. Azınlığın Genel Kuruldaki Hakları  38
§ 2. ANONİM ORTAKLIĞA HÂKİM OLAN İLKELER  39
I. Genel Olarak  39
A. Çoğunluk İlkesi  39
B. Sermaye Oranına Göre Hak Sahipliği İlkesi  40
C. Malvarlığının Korunması İlkesi  41
D. Devletin İlgilenme İlkesi  41
E. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  41
F. Dışarıdan Denetleme İlkesi  42
G. Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi  42
H. Eşit İşlem İlkesi  42
I. Emredici Hükümler İlkesi  43
II. Çoğunluk İlkesi  43
A. Genel Olarak  43
B. Çoğunluk İlkesi  44
III. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi  47
A. Genel Olarak  47
B. Gündemi Hazırlayacak Kişiler  49
C. Gündeme Aykırılığın Hukuki Sonucu  50
D. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları  50
1. Haklı Sebeplerin Varlığında Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması  50
2. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi (Finansal Tabloların ve Buna Bağlı Konuların Görüşülmesinin Ertelenmesi)  51
3. Azınlığın Özel Denetçi Talebi  51
4. Kuruluşta Kurucuların ve Sermaye Artırımında Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbra Edilememesi  51
İkinci Bölüm
AZINLIK HAKLARI KAVRAMI
§ 3. AZINLIK HAKLARI  53
I. Genel Olarak  53
II. Tanım  56
III. Kanunda Azınlık Türleri  58
A. Oransal Azınlık  59
B. Nominal Azınlık  59
C. Fiili Azınlık  61
§ 4. AZINLIK HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE DİĞER HAKLARDAN FARKLARI  63
I. Hukuki Niteliği  63
II. Diğer Birtakım Haklardan Farkları  63
A. Bireysel Haklardan Farkları  63
B. Müktesep Haklardan Farkları  65
C. Vazgeçilmez Haklardan Farkları  67
Üçüncü Bölüm
AZINLIK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
§ 5. GENEL OLARAK  69
§ 6. OLUMSUZ AZINLIK HAKLARI  70
I. Kuruluştan ve Sermaye Artırımından Doğan Sorumlulukların Sulh ve İbrasına Mani Olma  70
II. Ağırlaştırılmış Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  72
§ 7. OLUMLU AZINLIK HAKLARI  76
I. Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı (Ana Sözleşme İle Öngörülebilecek Azınlık Hakkı)  77
II. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı  79
A. Genel Olarak  79
B. Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Şekilleri  80
1. Azınlığın Genel Kurulu Yönetim Kuruluna Başvurmak Suretiyle Çağırması  80
2. Genel Kurulun Azınlık Tarafından Doğrudan Doğruya Toplantıya Çağrılması  84
3. Genel Kurulun Mahkeme Kararı İle Toplantıya Çağrılması  85
III. Finansal Tabloların ve Buna Bağlı Konuların Görüşülmesinin Ertelenmesini Talep Hakkı  87
IV. Mahkemeden Özel Denetçi Atanmasının Talep Edilebilmesi  91
A. Özel Denetçi Atanması Talebi  91
1. Genel Olarak  91
2. Özel Denetimin Amacı  93
3. Hakkın Niteliği  94
4. Özel Denetçi–Genel Denetçi Ayrımı  94
5. Özel Denetçi Atanması Talebinin Şartları  95
a. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Kullanılmış Olması  96
b. Özel Denetçi Talebinin Pay Sahipliği Haklarının Kullanılması Açısından Zorunlu Olması  99
c. Özel Denetçinin "Belirli Olayların" Açıklığa Kavuşturulması İçin Talep Edilmesi  100
d. Genel Kurulun Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Vermesi  100
B. Özel Denetçi Atanması Süreci  102
1. Genel Olarak  102
2. Genel Kurula Yapılan Özel Denetçi Atanması Talebinin Kabulü  104
3. Genel Kurula Yapılan Özel Denetçi Atanması Talebinin Reddi  104
a. Azınlığın Özel Denetçi Atanması Talebi  105
b. Talebin Kabul Edilebilirliği  107
C. Mahkeme Tarafından Özel Denetçi Atanması  108
1. Atama  108
2. Görev  109
3. Rapor  111
a. Bilgi Toplama Aşaması  111
aa. Bilgi Toplama  112
bb. Görüş Alma  112
b. Raporun Hazırlanması Aşaması  113
c. Raporun Mahkemeye Sunulması Aşaması  113
4. İşleme Konulma ve Açıklama  114
5. Giderler  114
6. Atamaya Yönelik Mahkeme Kararlarının Etkisi  114
V. Denetçinin Görevden Alınması ve Yeni Denetçi Atanması Talebi  115
A. Denetçiye İlişkin İzahatlar  115
1. Genel Olarak  115
2. Denetçinin Vasıfları  116
a. Genel Olarak  116
b. Denetçi Olabilecekler  116
c. Denetçi Olamayacaklar  116
3. Denetçilere İlişkin Kanuni Düzenleme  118
B. Azınlığın Denetçiyi Değiştirme Hakkı  120
1. Denetçinin Değiştirilme Usulü  120
2. Görevden Alma Sebepleri  121
3. Mahkeme Tarafından Denetçi Atanması  122
VI. Pay Senedi Bastırılması Talebi  124
A. Pay Senedi  124
1. Genel Olarak  124
2. Pay Kavramı  125
3. Anonim Ortaklıklarda Pay Senedi  126
a. Hamiline Yazılı Pay Senedi  127
b. Nama Yazılı Pay Senedi  128
B. Azınlığın Nama Yazılı Pay Senedi Bastırılması Talep Hakkı  129
1. Pay Senedi Çıkarma Zorunluluğu  129
2. Azınlığın Nama Yazılı Pay Senedi Bastırılması Talep Hakkı  130
VII. Anonim Ortaklığın Haklı Sebeplerle Feshini Talep Edebilme  134
A. Anonim Ortaklıkların Sona Erme Sebepleri  134
1. Genel Olarak  134
2. Anonim Şirketlerde Sona Erme Sebepleri  135
a. Genel Sebeplerden Dolayı Anonim Şirketin Sona Ermesi  135
b. Özel Sebeplerden Dolayı Anonim Şirketin Sona Erme Nedenleri  136
aa. Organların Eksikliği Nedeniyle Sona Erme  136
bb. Haklı Sebeplerle Fesih  136
B. Haklı Sebeplerle Sona Erme  139
1. Hükmün Amacı  139
2. Hukuki Niteliği  141
C. Haklı Sebeple Fesih Davası  142
1. Genel Olarak  142
2. Azınlığa Tanınan Fesih Davası Hakkının Şartları  143
a. Fesih Davası Açma Yetkisine Sahip Olmak  143
b. Haklı Sebebin Varlığı  144
c. Davanın Son Çare (Ultima Ratio) Niteliği  147
d. Ölçülülük Prensibi  148
3. Davanın Tarafları  149
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme  149
5. Yargılama Usulü  150
6. Fesih Davası Sonucunda Verilecek Kararlar  150
a. Mahkemenin Davayı Kabul Etmesi  150
b. Mahkemenin Davayı Reddetmesi  151
c. Mahkeme Tarafından Fesih Dışında Üretilen Diğer Çözümler  151
aa. Davacı Azınlığın Paylarının Satın Alınması  152
bb. Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılması  154
cc. Pay Sahibinin Ortaklıktan Çıkarılması  156
aaa. Birleşme Yoluyla Azınlığın Çıkarılması  157
bbb. Azınlığın Paylarının Satın Alınması Yolu İle Ortaklıktan Çıkartılması  158
ccc. Haklı Sebeple Fesih Davasında Azınlığın Ortaklıktan Çıkartılması  160
VIII. Bakanlık Temsilcisi Talep Etme Hakkı  161
§ 8. SERMAYE ARTIRIMINA KARŞI AZINLIĞIN RÜÇHAN (YENİ PAY ALMA) HAKKI  162
I. İmtiyaz Hakkı  162
II. Rüçhan Hakkı  163
Sonuç  167
Kaynakça  169
Kavramlar Dizini  173
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
AZINLIK HAKLARI YÖNÜNDEN
ANONİM ORTAKLIK KAVRAMI VE HÂKİM OLAN İLKELER
§ 1. ANONİM ORTAKLIK KAVRAMI  19
I. Anonim Ortaklık Kavramı  19
A. Genel Olarak  19
B. Tanımı  21
C. Anonim Şirketlerde Sorumluluk  22
II. Anonim Ortaklıkların Türleri  22
A. Genel Olarak  22
B. Halka Açık Olup Olmama Açısından Anonim Ortaklıklar  23
1. Genel Olarak  23
2. Kapalı Anonim Ortaklık  23
3. Halka Açık Anonim Ortaklık  24
III. Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Azınlık Hakları  26
A. Yönetim Kurulu  26
1. Seçimi ve Süresi  26
2. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sona Ermesi  26
3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı, Batıl İşlem  29
4. Azınlığa ve Belirli Gruplara Yönetim Kurulunda Temsil Yetkisi  30
B. Genel Kurul  30
1. Genel Olarak  30
2. Görev ve Yetkileri  31
3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  32
4. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği  34
a. Hükümsüzlük (Butlan ve Yokluk)  35
aa. Butlan  35
bb. Yokluk (Keenlemyekûn)  36
b. İptal Edilebilirlik  36
5. Azınlığın Genel Kuruldaki Hakları  38
§ 2. ANONİM ORTAKLIĞA HÂKİM OLAN İLKELER  39
I. Genel Olarak  39
A. Çoğunluk İlkesi  39
B. Sermaye Oranına Göre Hak Sahipliği İlkesi  40
C. Malvarlığının Korunması İlkesi  41
D. Devletin İlgilenme İlkesi  41
E. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  41
F. Dışarıdan Denetleme İlkesi  42
G. Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi  42
H. Eşit İşlem İlkesi  42
I. Emredici Hükümler İlkesi  43
II. Çoğunluk İlkesi  43
A. Genel Olarak  43
B. Çoğunluk İlkesi  44
III. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi  47
A. Genel Olarak  47
B. Gündemi Hazırlayacak Kişiler  49
C. Gündeme Aykırılığın Hukuki Sonucu  50
D. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları  50
1. Haklı Sebeplerin Varlığında Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması  50
2. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi (Finansal Tabloların ve Buna Bağlı Konuların Görüşülmesinin Ertelenmesi)  51
3. Azınlığın Özel Denetçi Talebi  51
4. Kuruluşta Kurucuların ve Sermaye Artırımında Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbra Edilememesi  51
İkinci Bölüm
AZINLIK HAKLARI KAVRAMI
§ 3. AZINLIK HAKLARI  53
I. Genel Olarak  53
II. Tanım  56
III. Kanunda Azınlık Türleri  58
A. Oransal Azınlık  59
B. Nominal Azınlık  59
C. Fiili Azınlık  61
§ 4. AZINLIK HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE DİĞER HAKLARDAN FARKLARI  63
I. Hukuki Niteliği  63
II. Diğer Birtakım Haklardan Farkları  63
A. Bireysel Haklardan Farkları  63
B. Müktesep Haklardan Farkları  65
C. Vazgeçilmez Haklardan Farkları  67
Üçüncü Bölüm
AZINLIK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
§ 5. GENEL OLARAK  69
§ 6. OLUMSUZ AZINLIK HAKLARI  70
I. Kuruluştan ve Sermaye Artırımından Doğan Sorumlulukların Sulh ve İbrasına Mani Olma  70
II. Ağırlaştırılmış Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  72
§ 7. OLUMLU AZINLIK HAKLARI  76
I. Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı (Ana Sözleşme İle Öngörülebilecek Azınlık Hakkı)  77
II. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı  79
A. Genel Olarak  79
B. Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Şekilleri  80
1. Azınlığın Genel Kurulu Yönetim Kuruluna Başvurmak Suretiyle Çağırması  80
2. Genel Kurulun Azınlık Tarafından Doğrudan Doğruya Toplantıya Çağrılması  84
3. Genel Kurulun Mahkeme Kararı İle Toplantıya Çağrılması  85
III. Finansal Tabloların ve Buna Bağlı Konuların Görüşülmesinin Ertelenmesini Talep Hakkı  87
IV. Mahkemeden Özel Denetçi Atanmasının Talep Edilebilmesi  91
A. Özel Denetçi Atanması Talebi  91
1. Genel Olarak  91
2. Özel Denetimin Amacı  93
3. Hakkın Niteliği  94
4. Özel Denetçi–Genel Denetçi Ayrımı  94
5. Özel Denetçi Atanması Talebinin Şartları  95
a. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Kullanılmış Olması  96
b. Özel Denetçi Talebinin Pay Sahipliği Haklarının Kullanılması Açısından Zorunlu Olması  99
c. Özel Denetçinin "Belirli Olayların" Açıklığa Kavuşturulması İçin Talep Edilmesi  100
d. Genel Kurulun Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Vermesi  100
B. Özel Denetçi Atanması Süreci  102
1. Genel Olarak  102
2. Genel Kurula Yapılan Özel Denetçi Atanması Talebinin Kabulü  104
3. Genel Kurula Yapılan Özel Denetçi Atanması Talebinin Reddi  104
a. Azınlığın Özel Denetçi Atanması Talebi  105
b. Talebin Kabul Edilebilirliği  107
C. Mahkeme Tarafından Özel Denetçi Atanması  108
1. Atama  108
2. Görev  109
3. Rapor  111
a. Bilgi Toplama Aşaması  111
aa. Bilgi Toplama  112
bb. Görüş Alma  112
b. Raporun Hazırlanması Aşaması  113
c. Raporun Mahkemeye Sunulması Aşaması  113
4. İşleme Konulma ve Açıklama  114
5. Giderler  114
6. Atamaya Yönelik Mahkeme Kararlarının Etkisi  114
V. Denetçinin Görevden Alınması ve Yeni Denetçi Atanması Talebi  115
A. Denetçiye İlişkin İzahatlar  115
1. Genel Olarak  115
2. Denetçinin Vasıfları  116
a. Genel Olarak  116
b. Denetçi Olabilecekler  116
c. Denetçi Olamayacaklar  116
3. Denetçilere İlişkin Kanuni Düzenleme  118
B. Azınlığın Denetçiyi Değiştirme Hakkı  120
1. Denetçinin Değiştirilme Usulü  120
2. Görevden Alma Sebepleri  121
3. Mahkeme Tarafından Denetçi Atanması  122
VI. Pay Senedi Bastırılması Talebi  124
A. Pay Senedi  124
1. Genel Olarak  124
2. Pay Kavramı  125
3. Anonim Ortaklıklarda Pay Senedi  126
a. Hamiline Yazılı Pay Senedi  127
b. Nama Yazılı Pay Senedi  128
B. Azınlığın Nama Yazılı Pay Senedi Bastırılması Talep Hakkı  129
1. Pay Senedi Çıkarma Zorunluluğu  129
2. Azınlığın Nama Yazılı Pay Senedi Bastırılması Talep Hakkı  130
VII. Anonim Ortaklığın Haklı Sebeplerle Feshini Talep Edebilme  134
A. Anonim Ortaklıkların Sona Erme Sebepleri  134
1. Genel Olarak  134
2. Anonim Şirketlerde Sona Erme Sebepleri  135
a. Genel Sebeplerden Dolayı Anonim Şirketin Sona Ermesi  135
b. Özel Sebeplerden Dolayı Anonim Şirketin Sona Erme Nedenleri  136
aa. Organların Eksikliği Nedeniyle Sona Erme  136
bb. Haklı Sebeplerle Fesih  136
B. Haklı Sebeplerle Sona Erme  139
1. Hükmün Amacı  139
2. Hukuki Niteliği  141
C. Haklı Sebeple Fesih Davası  142
1. Genel Olarak  142
2. Azınlığa Tanınan Fesih Davası Hakkının Şartları  143
a. Fesih Davası Açma Yetkisine Sahip Olmak  143
b. Haklı Sebebin Varlığı  144
c. Davanın Son Çare (Ultima Ratio) Niteliği  147
d. Ölçülülük Prensibi  148
3. Davanın Tarafları  149
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme  149
5. Yargılama Usulü  150
6. Fesih Davası Sonucunda Verilecek Kararlar  150
a. Mahkemenin Davayı Kabul Etmesi  150
b. Mahkemenin Davayı Reddetmesi  151
c. Mahkeme Tarafından Fesih Dışında Üretilen Diğer Çözümler  151
aa. Davacı Azınlığın Paylarının Satın Alınması  152
bb. Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılması  154
cc. Pay Sahibinin Ortaklıktan Çıkarılması  156
aaa. Birleşme Yoluyla Azınlığın Çıkarılması  157
bbb. Azınlığın Paylarının Satın Alınması Yolu İle Ortaklıktan Çıkartılması  158
ccc. Haklı Sebeple Fesih Davasında Azınlığın Ortaklıktan Çıkartılması  160
VIII. Bakanlık Temsilcisi Talep Etme Hakkı  161
§ 8. SERMAYE ARTIRIMINA KARŞI AZINLIĞIN RÜÇHAN (YENİ PAY ALMA) HAKKI  162
I. İmtiyaz Hakkı  162
II. Rüçhan Hakkı  163
Sonuç  167
Kaynakça  169
Kavramlar Dizini  173
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020