Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Ocak 2010 / 1. Baskı / 453 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%54)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kurumu 2005 yılında Çocuk Koruma Kanununun çocuk failler yönüyle girmiştir. Daha sonra ise çocuklar ve büyükler için birlikte düzenlenmiştir.

Yazar, konunun yasal süreci ve hukuki niteliği, koşulları, denetim süresi ve denetimli serbestlik ilkesi, kesinleşmiş hükümler, lehe kanun uygulaması ve sonuçları gibi birçok açıdan konuyu incelemiştir. Ayrıca her bir konuyla ilgili Yargıtay Kararları da kitaba eklenmiştir. Kitap ilgili herkes için açıklayıcı niteliktedir.

Konu Başlıkları
Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik
Önkoşul ve Koşulları
Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri
Hagb Sonuçları
Kesinleşmiş Hükümlerde Hagb
Hagb Yasa Yolu Başvurusu
Lehe Kanun Uygulaması
Hagb, Kimi Kurumlarla Karşılaştırılması
Hagb, Uygulanmayacak Suçlar
Hagb, Duraksama Yaratan Durumlarda Öğreti Görüşü
İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750211225
Yayın Tarihi: Ocak 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 453
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL SÜREÇ ve HUKUKİ NİTELİĞİ
I. YASAL SÜREÇ  13
A. Çocuklar Yönüyle  13
B. Büyükler Yönüyle  15
C. İlgili Kanun Maddeleri  16
1. Çocuklara İlişkin  16
2. Büyüklere İlişkin  17
İlgili Yargıtay Kararları  23
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  26
A. Koşullu Bir Düşme Nedeni Olması  26
B. Yargıtay Görüşü  27
İKİNCİ BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİNDE
ÖNKOŞUL VE KOŞULLAR
I. ÖN KOŞULLAR  29
A. Uzlaşma Yönüyle  29
1. Uzlaşma Ön Koşulu  29
2. Uzlaşma ve Zorunlu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  31
3. Uzlaşmanın Gereğinin Yerine Getirilmemesi  32
4. Uzlaşmanın Gereklerinin Yerine Getirilmesi  33
5. Türk Ceza Kanununda Uzlaşmaya Bağlı Suçlar  33
6. Uzlaşma Kapsamı Dışına Çıkarılmış TCK Kapsamındaki Suçlar  36
7. TCK. Kapsamında Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar  39
B. Mahkumiyet Yönüyle  59
1. Mahkumiyet Ön Koşulu  59
2. Mahkumiyet Dışındaki Diğer Hüküm ve Kararlar  62
İlgili Yargıtay Kararları  67
II. KOŞULLAR  71
A. Genel Olarak  71
B. Suç ve Cezaya İlişkin Koşullar  71
1. Suça İlişkin  71
2. Cezaya İlişkin  72
İlgili Yargıtay Kararları  83
C. Sanığa İlişkin Koşullar  95
1. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmamış Olması  95
a. Adli Sicil Kaydındaki Terimlerin Anlamı  100
b. Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Silinmesi  102
c. İlgili Yasa Maddeleri  104
2. Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Mahkemeye Kanaat Gelmesi  122
İlgili Yargıtay Kararları  124
3. Yargılamaya Konu Suç Nedeniyle (Varsa) Uğranılan Zararın Giderilmiş Olması  131
a. Zararı Tazmin Yükümlüsü  135
b. Zararın Taksitler Halinde Ödenmesi  137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM SÜRESİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ
I. DENETİM SÜRESİ  147
II. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ  150
İlgili Yargıtay Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararı  151
III. DENETİM SÜRESİNDE DAVA ZAMANAŞIMI  158
İlgili Yargıtay Kararları  159
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ SONUÇLARI
I. HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI  171
II. HAPİS CEZASI ERTELENEMEZ VE KISA SÜRELİ OLSA DA SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLEMEZ  172
III. DENETİM SÜRESİNİN İYİ HALLİ GEÇİRİLMESİ  174
IV. DENETİM SÜRESİNİN İYİ HALLİ GEÇİRİLMEMESİ  175
V. MAHSUS SİSTEME KAYDI  179
VI. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  181
VII. KAYIT VE İNFAZ İŞLEMLERİ  181
İlgili Yargıtay Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararı  182
BEŞİNCİ BÖLÜM
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ DEĞERLENDİRMESİ
I. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDE YARGITAY CEZA DAİRESİNDEKİ DOSYALAR  207
II. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE KESİNLEŞMİŞ VE İNFAZ EDİLMEKTE OLAN HÜKÜMLER  207
III. DAVA ZAMANAŞIMI UYGULANMAYACAĞI  207
IV. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDE KESİNLEŞMEMİŞ ANCAK HÜKME BAĞLANMIŞ DOSYALAR  207
V. UYGULAMA  208
İlgili Yargıtay Kararları  210
ALTINCI BÖLÜM
YASA YOLU BAŞVURUSU
I. İTİRAZ KANUN YOLU  227
II. İTİRAZ VE TEMYİZ BİRLİKTE  232
III. KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERDE YASA YOLU  234
IV. YENİDEN DEĞERLENDİRME YÖNÜYLE BOZMA  235
V. KANUN YARARINA BOZMANIN ETKİSİ  238
İlgili Yargıtay Kararları  244
YEDİNCİ BÖLÜM
LEHE KANUN UYGULAMASI
I. YASAL SÜREÇ  299
II. HER SUÇ YÖNÜYLE LEHE KANUN BELİRLEMESİ  300
İlgili Yargıtay Kararları  301
SEKİZİNCİ BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ İLE
KİMİ KURUMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
I. CYY, m.231/8 ile 5275 s. CGTİHK, m.108/4, 5, 6 (DENETİM SÜRESİ YÖNÜYLE)  327
II. CYY, m.231/6-b ile TCY, m.62/2 (SÜBJEKTİF KOŞULLAR YÖNÜYLE)  327
III. TCY, m.51 ile CYY, m.231 (ERTELEME KOŞULLARI VE SONUÇLARI YÖNÜYLE)  329
A. Süre  329
B. Adli Para Cezası  330
C. Önceki Mahkumiyet  330
D. Failin Durumu  330
E. Zararın Giderilmesi  331
F. Denetim Süresi  331
G. Denetim Süresinin Geçirilmesi  331
H. Tekerrür  332
İ. Lehe Kanun  332
IV. TCY, m.50 ile CYY, m.231/7 (SEÇENEK YAPTIRIM YÖNÜYLE)  335
V. CYY, m.171/2-5 ile CYY, m.231 (KOŞULLARI YÖNÜYLE)  337
VI. TCY, m.58 ile CYY, m.231 (ÖNCEKİ MAHKUMİYET HÜKMÜ YÖNÜYLE)  340
İlgili Yargıtay Kararları  344
DOKUZUNCU BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
HÜKMÜNÜN UYGULANMAYACAĞI SUÇLAR
I. İNKILAP KANUNLARINDA YER ALAN SUÇLAR  369
II. 01.03.2008 YÜRÜRLÜK TARİHLİ 5739 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  380
İlgili Yargıtay Kararları  385
III. TCY, m.191 KAPSAMINDA YER ALAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇLARI  388
İlgili Yargıtay Kararları  389
IV. DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİNİ GEREKTİREN FİİLLER  404
A. 5271 s. CYY Kapsamında Yer Alan Fiiller  404
B. 2004 s. İİY Kapsamında Yer Alan Fiiller  406
V. KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU  412
İlgili Yargıtay Kararı  412
VI. İMAR KİRLİĞİNE SEBEP OLMA SUÇU  413
İlgili Yargıtay Kararı  415
VII. HÜKMEDİLMESİ GEREKEN CEZA MİKTARI YÖNÜYLE  416
İlgili Yargıtay Kararları  417
EK BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA
DURAKSAMA YARATAN DURUMLARDA ÖĞRETİNİN GÖRÜŞÜ
I. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE BİRLİKTE GÜVENLİK TEDBİRİNE ÖRNEĞİN MÜSADERE KONUSUNDA BİR KARAR VERİLECEK MİDİR?  419
II. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ MEMURİYETE/KAMU GÖREVİNE ETKİSİ NEDİR?  420
III. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI “BERAAT ETMESİ GEREKTİĞİ” YA DA “DAHA AZ BİR CEZA İLE CEZALANDIRILMASI VEYA DAHA AĞIR BİR CEZA İLE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ” NEDENLERİNE DAYANARAK İTİRAZA KONU EDİLDİĞİNDE, MERCİ İTİRAZI YERİNDE BULARAK MAHKUMİYETİ KALDIRIP BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ?  427
IV. SİLİNME KOŞULLARI OLUŞSUN YA DA CEZA ADLİ SİCİLDEN SİLİNSİN, KİŞİ HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEYECEK MİDİR?  431
V. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI AF SAYILIP, SUÇ PATLAMASINA YOL AÇMAYACAK MIDIR?  433
VI. MAHKUMİYET HÜKMÜ İLE BERABER GÜVENLİK TEDBİRLERİNE DE HÜKMEDİLMESİ HALİNDE, MAHKEMECE KURULAN BU MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMAMASI DURUMUNDA, GÜVENLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN HÜKÜM AÇIKLANMAYACAK MIDIR?  434
VII. DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASTEN YENİ SUÇUN İŞLENMESİ VE BUNA İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ŞART OLDUĞUNA GÖRE, KESİNLEŞMEYE KADAR MAHKEME NE TÜRLÜ KARAR VERMELİDİR?  437
VIII. MAKUL SÜREYİ AŞAN SÜRE SONUNDA BERAAT KARARI VERİLMESİ, İHAS NE AYKIRILIK SAYILACAK MIDIR?  437
IX. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÜKMÜ, ERTELEME AÇISINDAN SANIK ALEYHİNE SONUÇ DOĞURUR MU?  438
X. FAİLİN VEYA MAĞDURUN UZLAŞMAK İSTEMEMESİ DURUMUNDA YANİ UZLAŞMANIN BAŞARISIZ OLDUĞU HALDE SANIK HAKKINDA KURULAN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEBİLİR Mİ?  439
XI. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ MERCİİ, HÜKÜMDE YAPILAN YANLIŞLIKLARI NE YÖNDE DENETİME TABİ TUTARAK İNCELEYEBİLECEKTİR?  440
XII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU İLE UZLAŞMA VE KAMU DAVASININ ERTELENMESİ KURUMLARI ARASINDA NE GİBİ BİR İLİŞKİ VARDIR?  442
XIII. TEDBİRE İLİŞKİN KARAR, SANIĞIN TEMYİZİ ÜZERİNE HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA UYARINCA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI DEĞERLENDİRMESİ YÖNÜYLE BOZMAYA KONU
OLABİLİR Mİ? 
 444
Kaynakça  447
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  449
Kavram Dizini  451
 


Akif Yıldırım
Mayıs 2018
115.50 TL
Sepete Ekle
Enver Kumbasar
Ocak 2012
75.00 TL
İndirimli: 50.00 TL (%33)
Sepete Ekle
Mustafa Arslantürk
Mart 2020
125.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL SÜREÇ ve HUKUKİ NİTELİĞİ
I. YASAL SÜREÇ  13
A. Çocuklar Yönüyle  13
B. Büyükler Yönüyle  15
C. İlgili Kanun Maddeleri  16
1. Çocuklara İlişkin  16
2. Büyüklere İlişkin  17
İlgili Yargıtay Kararları  23
II. HUKUKİ NİTELİĞİ  26
A. Koşullu Bir Düşme Nedeni Olması  26
B. Yargıtay Görüşü  27
İKİNCİ BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİNDE
ÖNKOŞUL VE KOŞULLAR
I. ÖN KOŞULLAR  29
A. Uzlaşma Yönüyle  29
1. Uzlaşma Ön Koşulu  29
2. Uzlaşma ve Zorunlu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  31
3. Uzlaşmanın Gereğinin Yerine Getirilmemesi  32
4. Uzlaşmanın Gereklerinin Yerine Getirilmesi  33
5. Türk Ceza Kanununda Uzlaşmaya Bağlı Suçlar  33
6. Uzlaşma Kapsamı Dışına Çıkarılmış TCK Kapsamındaki Suçlar  36
7. TCK. Kapsamında Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar  39
B. Mahkumiyet Yönüyle  59
1. Mahkumiyet Ön Koşulu  59
2. Mahkumiyet Dışındaki Diğer Hüküm ve Kararlar  62
İlgili Yargıtay Kararları  67
II. KOŞULLAR  71
A. Genel Olarak  71
B. Suç ve Cezaya İlişkin Koşullar  71
1. Suça İlişkin  71
2. Cezaya İlişkin  72
İlgili Yargıtay Kararları  83
C. Sanığa İlişkin Koşullar  95
1. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmamış Olması  95
a. Adli Sicil Kaydındaki Terimlerin Anlamı  100
b. Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Silinmesi  102
c. İlgili Yasa Maddeleri  104
2. Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Mahkemeye Kanaat Gelmesi  122
İlgili Yargıtay Kararları  124
3. Yargılamaya Konu Suç Nedeniyle (Varsa) Uğranılan Zararın Giderilmiş Olması  131
a. Zararı Tazmin Yükümlüsü  135
b. Zararın Taksitler Halinde Ödenmesi  137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM SÜRESİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ
I. DENETİM SÜRESİ  147
II. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ  150
İlgili Yargıtay Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararı  151
III. DENETİM SÜRESİNDE DAVA ZAMANAŞIMI  158
İlgili Yargıtay Kararları  159
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ SONUÇLARI
I. HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI  171
II. HAPİS CEZASI ERTELENEMEZ VE KISA SÜRELİ OLSA DA SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLEMEZ  172
III. DENETİM SÜRESİNİN İYİ HALLİ GEÇİRİLMESİ  174
IV. DENETİM SÜRESİNİN İYİ HALLİ GEÇİRİLMEMESİ  175
V. MAHSUS SİSTEME KAYDI  179
VI. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  181
VII. KAYIT VE İNFAZ İŞLEMLERİ  181
İlgili Yargıtay Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararı  182
BEŞİNCİ BÖLÜM
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ DEĞERLENDİRMESİ
I. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDE YARGITAY CEZA DAİRESİNDEKİ DOSYALAR  207
II. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE KESİNLEŞMİŞ VE İNFAZ EDİLMEKTE OLAN HÜKÜMLER  207
III. DAVA ZAMANAŞIMI UYGULANMAYACAĞI  207
IV. KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDE KESİNLEŞMEMİŞ ANCAK HÜKME BAĞLANMIŞ DOSYALAR  207
V. UYGULAMA  208
İlgili Yargıtay Kararları  210
ALTINCI BÖLÜM
YASA YOLU BAŞVURUSU
I. İTİRAZ KANUN YOLU  227
II. İTİRAZ VE TEMYİZ BİRLİKTE  232
III. KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERDE YASA YOLU  234
IV. YENİDEN DEĞERLENDİRME YÖNÜYLE BOZMA  235
V. KANUN YARARINA BOZMANIN ETKİSİ  238
İlgili Yargıtay Kararları  244
YEDİNCİ BÖLÜM
LEHE KANUN UYGULAMASI
I. YASAL SÜREÇ  299
II. HER SUÇ YÖNÜYLE LEHE KANUN BELİRLEMESİ  300
İlgili Yargıtay Kararları  301
SEKİZİNCİ BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ İLE
KİMİ KURUMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
I. CYY, m.231/8 ile 5275 s. CGTİHK, m.108/4, 5, 6 (DENETİM SÜRESİ YÖNÜYLE)  327
II. CYY, m.231/6-b ile TCY, m.62/2 (SÜBJEKTİF KOŞULLAR YÖNÜYLE)  327
III. TCY, m.51 ile CYY, m.231 (ERTELEME KOŞULLARI VE SONUÇLARI YÖNÜYLE)  329
A. Süre  329
B. Adli Para Cezası  330
C. Önceki Mahkumiyet  330
D. Failin Durumu  330
E. Zararın Giderilmesi  331
F. Denetim Süresi  331
G. Denetim Süresinin Geçirilmesi  331
H. Tekerrür  332
İ. Lehe Kanun  332
IV. TCY, m.50 ile CYY, m.231/7 (SEÇENEK YAPTIRIM YÖNÜYLE)  335
V. CYY, m.171/2-5 ile CYY, m.231 (KOŞULLARI YÖNÜYLE)  337
VI. TCY, m.58 ile CYY, m.231 (ÖNCEKİ MAHKUMİYET HÜKMÜ YÖNÜYLE)  340
İlgili Yargıtay Kararları  344
DOKUZUNCU BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
HÜKMÜNÜN UYGULANMAYACAĞI SUÇLAR
I. İNKILAP KANUNLARINDA YER ALAN SUÇLAR  369
II. 01.03.2008 YÜRÜRLÜK TARİHLİ 5739 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER  380
İlgili Yargıtay Kararları  385
III. TCY, m.191 KAPSAMINDA YER ALAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇLARI  388
İlgili Yargıtay Kararları  389
IV. DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİNİ GEREKTİREN FİİLLER  404
A. 5271 s. CYY Kapsamında Yer Alan Fiiller  404
B. 2004 s. İİY Kapsamında Yer Alan Fiiller  406
V. KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU  412
İlgili Yargıtay Kararı  412
VI. İMAR KİRLİĞİNE SEBEP OLMA SUÇU  413
İlgili Yargıtay Kararı  415
VII. HÜKMEDİLMESİ GEREKEN CEZA MİKTARI YÖNÜYLE  416
İlgili Yargıtay Kararları  417
EK BÖLÜM
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA
DURAKSAMA YARATAN DURUMLARDA ÖĞRETİNİN GÖRÜŞÜ
I. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE BİRLİKTE GÜVENLİK TEDBİRİNE ÖRNEĞİN MÜSADERE KONUSUNDA BİR KARAR VERİLECEK MİDİR?  419
II. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ MEMURİYETE/KAMU GÖREVİNE ETKİSİ NEDİR?  420
III. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI “BERAAT ETMESİ GEREKTİĞİ” YA DA “DAHA AZ BİR CEZA İLE CEZALANDIRILMASI VEYA DAHA AĞIR BİR CEZA İLE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ” NEDENLERİNE DAYANARAK İTİRAZA KONU EDİLDİĞİNDE, MERCİ İTİRAZI YERİNDE BULARAK MAHKUMİYETİ KALDIRIP BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ?  427
IV. SİLİNME KOŞULLARI OLUŞSUN YA DA CEZA ADLİ SİCİLDEN SİLİNSİN, KİŞİ HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEYECEK MİDİR?  431
V. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI AF SAYILIP, SUÇ PATLAMASINA YOL AÇMAYACAK MIDIR?  433
VI. MAHKUMİYET HÜKMÜ İLE BERABER GÜVENLİK TEDBİRLERİNE DE HÜKMEDİLMESİ HALİNDE, MAHKEMECE KURULAN BU MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMAMASI DURUMUNDA, GÜVENLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN HÜKÜM AÇIKLANMAYACAK MIDIR?  434
VII. DENETİM SÜRESİ İÇİNDE KASTEN YENİ SUÇUN İŞLENMESİ VE BUNA İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ŞART OLDUĞUNA GÖRE, KESİNLEŞMEYE KADAR MAHKEME NE TÜRLÜ KARAR VERMELİDİR?  437
VIII. MAKUL SÜREYİ AŞAN SÜRE SONUNDA BERAAT KARARI VERİLMESİ, İHAS NE AYKIRILIK SAYILACAK MIDIR?  437
IX. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÜKMÜ, ERTELEME AÇISINDAN SANIK ALEYHİNE SONUÇ DOĞURUR MU?  438
X. FAİLİN VEYA MAĞDURUN UZLAŞMAK İSTEMEMESİ DURUMUNDA YANİ UZLAŞMANIN BAŞARISIZ OLDUĞU HALDE SANIK HAKKINDA KURULAN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEBİLİR Mİ?  439
XI. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ MERCİİ, HÜKÜMDE YAPILAN YANLIŞLIKLARI NE YÖNDE DENETİME TABİ TUTARAK İNCELEYEBİLECEKTİR?  440
XII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU İLE UZLAŞMA VE KAMU DAVASININ ERTELENMESİ KURUMLARI ARASINDA NE GİBİ BİR İLİŞKİ VARDIR?  442
XIII. TEDBİRE İLİŞKİN KARAR, SANIĞIN TEMYİZİ ÜZERİNE HÜKÜMDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA UYARINCA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI DEĞERLENDİRMESİ YÖNÜYLE BOZMAYA KONU
OLABİLİR Mİ? 
 444
Kaynakça  447
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  449
Kavram Dizini  451
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.