Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri
Ekim 2011 / 4. Baskı / 383 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Gözden geçirilmiş 4. baskısını yapan kitap, beton bileşenlerinin ve kalite kontrol deneyleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen, üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğrencileri ile beton tasarımı ve beton kalite kontrol ile uğraşan inşaat teknik elemanlarına yönelik olarak hazırlanmış ve konular adım adım anlatılarak konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

Kitapta kalite kontrol deneyleri yanında beton tasarım kriterleri ve beton karışım hesabı örnekleri de bulunmaktadır. Kitaptaki konuları, sırası ile okuyup uygulayan okuyucu kitabı bitirdiğinde rahatlıkla, beton tasarımı ve beton deneylerini yapabilecek düzeye gelmesi amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Çimento Deneyleri
Agrega Deneyleri
Beton Tasarımı
Beton Karışım Hesabı
Taze Beton Deneyleri
Sertleşmiş Beton Deneyleri
Tahribatsız Metotlarla Beton Basınç Dayanımı
Barkod: 9789750216886
Yayın Tarihi: Ekim 2011
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 383
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Dördüncü Baskıya Önsözü  7
Teşekkür  9
Şekiller, Tablolar ve Resimler Listesi  21
1. ÇİMENTO DENEYLERİ  27
1.1. Çimentodan Numune Alma ve Hazırlama Metotları (TS 23EN 196-7)  27
1.1.1. Çimentodan Numune Almanın Amacı  27
1.1.2. Numune Almada Kullanılan Aletler  27
1.1.3. Numune Alma Metotları  28
1.1.4. Numune Büyüklüğü ve Hazırlanması  28
1.1.5. Muhafaza  30
1.2. Çimentonun Priz Süresi ve Genleşmesi (TS EN 196-3)  31
1.2.1. Deneyin Amacı  31
1.2.2. Deneyde Kullanılan Aletler  31
1.2.3. Kıvam Deneyinin Yapılışı  33
1.2.4. Priz Başlama ve Sona Erme Süresinin Tayini, Deneyinin Yapılışı  35
1.2.5. Genleşme (Çimento Hacim Genleşme) Deneyinin Yapılışı  36
1.3. Dayanım Tayini Deneyleri (TS EN 196-1)  39
1.3.1. Deneyin Amacı  39
1.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler  39
1.3.3. Numune Üretiminde Kullanılan Malzemeler ve Karışım Oranları  42
1.3.4. Harcın Hazırlanması  43
1.3.5. Eğilmede Çekme Mukavemeti  45
1.3.6. Basınç Mukavemeti  45
1.4. Çimentoda Kalıntı Tayini (TS EN 196-6)  47
1.4.1. Deneyin Amacı  47
1.4.2. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler  47
1.4.3. Deneyin Yapılışı  47
1.5. Çimentoda Hava Geçirgenlik (Blaine Metodu) Tayini (TS EN 196-6)  49
1.5.1. Deneyin Amacı  49
1.5.2. Genel Bilgi  49
1.5.3. Deneyde Kullanılan Aletler  49
1.5.4. Deneyin Yapılışı  51
2. AGREGA DENEYLERİ  59
2.1. Agregadan Numune Alma Metotları  59
2.1.1. Numune Almanın Amacı  59
2.1.2. Numune Almada Kullanılan Aletler  59
2.1.3. Numune Alma İşleminin Yapılması  59
2.1.4. Numune Azaltma  61
2.1.4.1. Toplam Agrega Numunesinden Laboratuvar Numunesi Hazırlama Metotları  62
2.1.4.2. Lâboratuvar Numunelerinin Azaltılması ile Deney Numunesi Hazırlama Metotları (TS EN 932-2)  64
2.2. Agrega Tane Büyüklüğü Dağılımı (TS 3530 EN 933-1)  70
2.2.1. Deneyin Amacı  70
2.2.2. Genel Bilgi  70
2.2.3. Deneyde Kullanılan Aletler  73
2.2.4. Deneyin Yapılışı  74
2.3. Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3)  79
2.3.1. Deneyin Amacı  79
2.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler  79
2.3.3. Deneyin Yapılışı  79
2.3.4. Ölçü Kabının Kalibrasyonu  81
2.4. Çok İnce(filler) Malzemenin Görünür (yığın) Yoğunluğunun Gaz Yağında Belirlenmesi (TS EN 1097-3)  82
2.4.1. Deneyin Amacı  82
2.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler  82
2.4.3. Deneyin Yapılışı  82
2.5. Agrega da Gevşek ve Sıkışık Birim Ağırlık Tayini (TS 3529)  85
2.5.1. Deneyin Amacı  85
2.5.2. Deneyde Kullanılan Aletler  85
2.5.3. Deneyin Yapılışı  85
2.6. Agregada Organik Madde Tayini Deneyi (TS EN 1744-1, ASTM C 40 ve C 87)  88
2.6.1. Deneyin Amacı  88
2.6.2. Deneyde Kullanılan Aletler  88
2.6.3. Deneyin Yapılışı  89
2.7. Agregada İnce Madde Oranı Tayini (TS 3527, ASTM C 177)  91
2.7.1. Deneyin Amacı  91
2.7.2. Deneyde Kullanılan Aletler  91
2.7.3. Deneyin Yapılışı  91
2.8. Agregaların Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (TS EN 1744-1, DIN 4226 BS 812)  94
2.8.1. Deneyin Amacı  94
2.8.2. Kimyasllarla İlğili Genel Bilğiler  94
2.8.3. Deneyde Kullanılan Aletler  94
2.8.4. Klorür Miktarı Tayini Deneyinin Yapılışı  96
2.8.5. Sülfat Miktarı Tayini Deneyin Yapılışı  97
2.9. Agregaların Magnezyum Sülfat Deneyi (TS EN 1367-2, BS 812)  99
2.9.1. Deneyin Amacı  99
2.9.2. Deneyde Kullanılan Aletler  99
2.9.3. Deneyde Kullanılan Reaktifler  99
2.9.4. Deney Numunesinin Hazırlanması ve Deneyin Yapılışı  99
2.10. Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini (TS 3523, DIN 4226)  102
2.10.1. Deneyin Amacı  102
2.10.2 Deneyde Kullanılan Aletler  102
2.10.3. Deneyin Yapılışı  102
2.11. Agregalarda Hafif Madde Oranı Tayini (TS 3528, ASTM C 123)  104
2.11.1. Deneyin Amacı  104
2.11.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Malzemeler  104
2.11.3. Deneyin Yapılışı  105
2.12. Agregaların Donma-Çözülmeye Karşı Direncinin Tayini (TS EN 1367-1)  106
2.12.1. Deneyin Amacı  106
2.12.2. Genel Bilgi TS 706 EN 12620‘e Göre  106
2.12.3. Deneyde Kullanılan Aletler  110
2.12.4. Deneyin Yapılışı  111
2.13. Agregaların Tane Şekli Sınıfı (TS 3814 EN 933-4)  114
2.13.1. Deneyin Amacı  114
2.13.2. Genel Bilgi  114
2.13.3. Deneyde Kullanılan Aletler  114
2.13.4. Deneyin Yapılışı  115
2.14. Agregaların Tane Şekli Tayini–Yassılık Endeksi (TS 9582 EN 933-3)  118
2.14.1. Deneyin Amacı  118
2.14.2. İri Agregaların Tane Şeklileri ile İlğili Genel Bilğiler(TS 706 EN 12620)  118
2.14.3. Deneyde Kullanılan Aletler  118
2.14.4. Deneyin Yapılışı  119
2.15. Agrega Parçalanma Direncinin Tayini İçin Los Angeles Metodu (TS EN 1097-2 ASTM C 131)  123
2.15.1. Deneyin Amacı  123
2.15.2. Genel Bilgi  123
2.15.3. Deneyde Kullanılan Aletler  123
2.15.4. Deneyin Yapılışı  124
2.16. Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini (TS EN 1097-6)  126
2.16.1. Deneyin Amacı  126
2.16.2. Genel Bilgi ve Tanımlar  126
2.16.3. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler  127
2.16.4. Deney Metodları  128
2.16.4.1. Tel sepet metodu 31,5-63mm tane boyutu için  128
2.16.4.2. Piknometre Metodu 4-31,5mm Tane Boyutu İçin  131
2.16.4.3 Piknometre Metodu 0,063-4 mm Tane Boyutu İçin  134
2.16.5. Agregaların Kuru Tane Yoğunluğunun Tayini  136
2.16. 5.1. Genel Bilgiler  136
2.16.5.2. Tel sepet Metodu, 31,5 - 63 mm Arasındaki Tane İçin  137
2.16.5.3. Piknometre Metodu, 0,063 - 31,5 mm Arasındaki Agregalar İçin  138
2.16.6. Sabit Kütleye Kadar Doygun Hale Getirilmiş İri Agregaların Tane Yoğunluğunun ve Su Emme Oranının Tayini  140
2.16.6.1.Genel Bilgi  140
2.16.6.2. Deneyin Yapılışı  140
2.17. İnce Tanelerin Tayini - Metilen Mavisi Deneyi (TS EN 933-9)  143
2.17.1. Deneyin Amacı  143
2.17.2. Genel Bilgiler TS 706 EN 12620’den  143
2.17.3. Deneyde Kullanılan Alet, Malzeme ve Özellikleri  144
2.17.4. Deney İçin Malzemelerin Hazırlanması  145
2.17.5. Deneyin Yapılışı  148
2.17.6. Deney Sonucu Lekenin İrdelenmesi  149
2.17.7. Hesaplamalar  150
2.17.8. Deney Raporunda Olması Gereken Bilgiler  150
2.18. İnce Tanelerin Tayini - Kum Eşdeğeri Deneyi (TS EN 933-8, EN 933-8; BS EN
933-8) 
 152
2.18.1. Deneyin Amacı  152
2.18.2. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler  152
2.18.3. Deneyin Yapılışı  155
2.18.4. Hesaplamalar  157
3. BETON TASARIMI  159
3.1. Hazır Beton Hazırlanma Parametreleri (TS EN 206-1, BS 5328: Part 2)  159
3.2. Beton Karışımı Tasarım Kriterleri  163
3.2.1. İşlenebilme Özelliği  163
3.2.2. Kıvam  163
3.2.3. Dayanım  163
3.2.4. Dayanıklılık  163
3.2.5. Birim Hacim Kütle  163
3.2.6. Çimento Hidratasyon Isısı  163
3.3. Beton Karışım Hesabı (TS 802/2009)  164
3.3.1. Karışım Hesabının Amacı  164
3.3.2. En Büyük Tane Büyüklüğünün Seçilmesi  164
3.3.3. Tane Dağılımının Seçilmesi  165
3.3.4. Pompa ile İletilen Betonlar İçin İnce Agrega Tane Dağılımı  167
3.3.5. Pompa ile Dökülecek Betonda Karışık (Tüvenan) Veya Farklı Agrega Sınıflarının Belirli Oranlarda Birleşmesi İle Oluşturulan Agrega Tane Dağılım Eğrilerine Ait Sınırlar  168
3.3.6. Tane Sınıfının Seçilmesi  169
3.3.7. Su/ Çimento Oranı Seçimi  170
3.3.8. Hava Miktarının Seçilmesi  174
3.3.9. Kıvamın Seçilmesi  175
3.3.10. Örnek karışım hesapları  176
4. TAZE BETON DENEYLERİ  193
4.1. Taze Betondan Numune Alma Metodları (TS EN 12350-1, BS 1881-1)  193
4.1.1. Numune Almanın Amacı  193
4.1.2. Numune Alınmasında Kullanılan Aletler  193
4.1.3. Numune Alma İşleminin Yapılışı  193
4.1.4. Numune Alma Yeri ve Metotları  194
4.1.5. Taze Beton Uygunluk Kontrolü  195
4.2. Basınç Dayanımı İçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Bakımı (Kürü) (TS EN 12390-2, BS 1881-2)  197
4.2.1. Numunelerin Hazırlanması ve Bakımının Amacı  197
4.2.2. Kullanılan Aletler ve Özellikleri  197
4.2.3. Kalıpların Hazırlanması ve Betonun Kalıplara Doldurulması  199
4.2.4. Betonun Sıkıştırılması  199
4.2.5. Mekanik Titreşim  200
4.2.6. Yüzey Tesviyesi  202
4.2.7. İşaretleme  202
4.2.8. Deney Numunelerinin Kürü  202
4.2.9. Deney Numunelerin Nakliyesi  203
4.3. Taze Beton Kıvam Deneyi-Çökme Hunisi Metodu (TS EN 12350-2, ASTM C 143)  204
4.3.1. Deneyin Amacı  204
4.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Özellikleri  204
4.3.3. Deneyin Yapılışı  205
4.4. Taze Beton Kıvam Deneyi-Vebe Metodu (TS EN 12350-3, BS 1881)  209
4.4.1. Deneyin Amacı  209
4.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler  209
4.4.3. Genel Bilgi  211
4.4.4. Deneyin Yapılışı  211
4.5. Taze Betonun Kıvam Tayini - Sıkıştırma Faktörü Metodu (TS 2872, BS 1881-2)  214
4.5.1. Deneyin Amacı  214
4.5.2. Deneyde Kullanılan Aletler  214
4.5.3. Deneyin Yapılışı  214
4.6. Taze Beton Kıvam Tayini-Sıkıştırma Derecesi Metodu (TS 12350-4, BS 1881-2)  216
4.6.1. Deneyin Amacı  216
4.6.2. Genel Bilgi  216
4.6.3. Deneyde Kullanılan Aletler  216
4.6.4. Deneyin Yapılışı  217
4.7. Taze Beton Kıvamı-Yayılma Tablası (TS EN 12350-5)  219
4.7.1. Deneyin Amacı  219
4.7.2 Deneyde Kullanılan Aletler  219
4.7.3. Deneyin Yapılışı  221
4.8. Taze Betonun Yoğunluk Deneyi (TS EN 12350-6)  224
4.8.1. Deneyin Amacı  224
4.8.2. Deneyde Kullanılan Aletler  224
4.8.3. Kalıp Hacminin Belirlenmesi  224
4.8.4. Deneyin Yapılışı  225
4.9. Taze Betonun Hava Miktarının Basınç Metodu ile Tayini (TS EN12350-7,
ASTM C 123) 
 227
4.9.1. Deneyin Amacı  227
4.9.2. Deneyde Kullanılan Aletler  227
4.9.3. Su Sütunu Metoduna Göre Deneyin Yapılışı  230
4.9.4. Basınç Ölçme Metoduna Göre Deneyin Yapılışı  233
4.9.5. Sonuçların Hesaplanması ve Gösterilmesi  234
4.9.6. Agrega Düzeltme Katsayısı (G) – (İki Metoda da Aynı)  235
4.9.7. Kabın Doldurulması (İki Metoda Aynı)  235
4.9.8. Su Sütunu Metodu İçin - Agrega Düzeltme Katsayısının Belirlenmesi  235
4.9.9. Basınç Ölçme Metodu İçin Agrega Düzeltme Katsayısının Belirlenmesi  236
4.9.10. Su Sütunu Metoduna Göre Cihazın Kalibrasyonu  236
4.9.11. Basınç Ölçme Metoduna Göre Cihazın Kalibrasyonu  237
4.9.11.1. Kalibrasyonda Kullanılan Cihazlar  237
4.9.11.2. Kalibrasyonda Kullanılan Cihazlar ve Hava Ölçer Kabı Kapasitesinin Kontrolü  237
4.9.11.3. Basınç Göstergesindeki Hava Miktarı Bölümlerinin Kontrolü  237
4.10. Taze Beton Birim Hacim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemiyle Tayini (TS 2941, ASTM C 138)  239
4.10.1. Deneyin Amacı  239
4.10.2. Deneyde Kullanılan Aletler  239
4.10.3. Deneyin Yapılışı  240
4.11. Taze Betonun Hava Miktarının Hacim Metodu ile Tayini (TS 3261, ASTM C 173)  244
4.11.1. Deneyin Amacı  244
4.11.2. Deneyde Kullanılan Aletler  244
4.11.3. Deneyin Yapılışı  245
4.12. Betonda Priz Süresinin Tayini (TS 2987, ASTMC 403)  247
4.12.1. Deneyin Amacı  247
4.12.2. Deneyde Kullanılan Aletler  247
4.12.3. Deneyin Yapılışı  247
4.13. Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini (TS 4106, ASTM C 232)  250
4.13.1. Deneyin Amacı  250
4.13.2. Deneyde Kullanılan Aletler  250
4.13.3. Deneyin Yapılışı  250
5. SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ  253
5.1. Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kür Metotları (TS 3323, ASTM C 192, BS 1881-3)  253
5.1.1. Deneyin Amacı  253
5.1.2. Genel Bilgiler  253
5.1.3. Hızlı Kür Metotları  254
5.2. Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Boyut ve Toleransları (TS EN 12390-1,
BS 1881) 
 260
5.2.1. Genel Bilgiler  260
5.2.2. Numune Boyutları ve Toleranslar  260
5.2.3. Deney Numunelerinin Kullanım Yerleri  261
5.3. Beton Basınç Dayanımı Tayini  263
5.3.1. Deneyin Amacı  263
5.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler  263
5.3.3. Deneyin Yapılışı  263
5.3.3.1. TS EN 12390-3’e Göre Numuneler Üzerinde Basınç Deneyinin Yapılışı  263
5.3.3.2. Betonun Eğilmede Çekme Deneyinden Çıkan Parçaları Üzerinde TS 3287’ye Göre Basınç Dayanımının Yapılışı  268
5.3.4. Basınç Dayanımının Uygunluk Kontrolü  269
5.3.5. Basınç Dayanımı İçin Uygunluk Kriterleri  272
5.4. Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini (TS EN 12390-5)  274
5.4.1. Deneyin Amacı  274
5.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Numune Boyutları  274
5.4.3. Deneyin Yapılışı  274
5.4.3.1. Üçte Bir Noktalarından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu  275
5.4.3.2. Orta Noktasından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu  276
5.4.3.3. Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Şantiyede TS 3286’ya Göre Deneyin Yapılması  278
5.5. Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımı Tayini (TS EN 12390-6, ASTM C 496)  279
5.5.1. Deneyin Amacı  279
5.5.2. Deneyde Kullanılan Aletler  279
5.5.3. Deneye Başlamadan Önce Yapılan İşlemler  280
5.5.4. Deneyin Yapılışı  280
5.5.5. Yarmada Çekme Dayanımı İçin Uygunluk Kontrolü  282
5.6. Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini (TS EN 12390-7 ve BS 1881)  284
5.6.1. Deneyin Amacı  284
5.6.2. Deneyde Kullanılan Aletler  284
5.6.3. Deneyin Yapılışı  284
5.7. Çabuk Donma ve Çözülme Koşulları Altında Dayanıklılık Tayini (TS 3449, ASTM C 666)  288
5.7.1. Deneyin Amacı  288
5.7.2. Deneyle İlgili Tanımlar  288
5.7.3. Deneyde Kullanılan Aletler  289
5.7.4. Deneyin Yapılışı  290
5.8. Betonda Geçirgenlik Tayini  295
5.8.1. Deneyin Amacı  295
5.8.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Numuneler  295
5.8.3. Deneyin Yapılışı  295
5.8.3.1. Geçirgenlik Katsayısı Tayin TS 3455‘e Göre  296
5.8.3.2. TS EN 12390-8’e Göre Su İşleme Derinliğinin Tayini  298
5.8.3.3. DIN 1048’e Göre Su Geçirimlilik Deneyin Yapılışı  299
5.9. Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozajı Tayini (TS 2518, ASTM C 85).  301
5.9.1. Deneyin Amacı  301
5.9.2. Deneyde Kullanılan Aletler  301
5.9.3. Betondan Numune Alınması ve Reaktifler  301
5.9.4. Deneyin Yapılışı  303
5.10. Sertleşmiş Betondan Tahribatlı Metot ile Numune Alınması (TS 10465)  307
5.10.1. Deneyin Amacı  307
5.10.2. Genel Kurallar  307
5.10.3. Deneyde Kullanılan Aletler  308
5.10.4. Deney Uygulama Yeri, Ölçüm Yeri ve Sayısı, Ölçüm Yerlerinin Durumu  310
5.11. Betonda Statik Elastisite Modülü (TS 3502)  318
5.11.1. Deneyin Amacı  318
5.11.2. Deneyle İlgili Bilinmesi Gereken Tanımlar  318
5.11.3. Deneyde Kullanılan Aletler  318
5.11.4. Deney Numunesi ve Deneyin Yapılışı  319
6. TAHRİBATSIZ METOTLARLA BASINÇ DAYANIMI  327
6.1. Windsor Probe Test Yöntemi  327
6.2. Rezonans Frekans Metodu  330
6.3. Pin Penetrasyon Test Yöntemi  332
6.4. Pull-Out Test Yöntemi  332
6.4.1. Yapışma Dayanımının Çekip Koparma (Pull-Off) Metoduyla Tayini (TS EN 1542)  333
6.4.1.1. Genel Bilgi  333
6.4.1.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Tanımlar  333
6.4.1.3. Deneyin Yapılışı  335
6.4.1.4. Uygulama Yüzeyine Tatbik Edilmesi  335
6.4.1.5. Muhafaza  336
6.4.1.6. Deneyin Uygulanması  336
6.5. Break-Off Test Yöntemi  340
6.6. Pull-Off Test Yöntemi  340
6.7. Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Basınç Dayanımı (Schmidt Beton Test Çekici ile Tahribatsız Deney)  341
6.7.1. Deneyin Amacı  341
6.7.2. Deneyde Kullanılan Aletler  341
6.7.3. Genel Uygulama Alanı  343
6.7.4. Test Çekicinin, Deney Numuneleri Yardımıyla Kalibrasyonu  344
6.7.5. Test Sonuçlarını Etkileyen Faktörler  345
6.7.6. Deneyin Yapılışı  347
6.7.6.1. TS 3260’a Göre Deneyin Yapılışı  348
6.7.6.2. DIN 1048’e Göre Deneyin Yapılışı  349
6.8. Betonda Ultrases Hızı ile Ölçüm (ASTM C 597)  353
6.8.1. Deneyin Amacı  353
6.8.2. Deneyde Kullanılan Aletler  353
6.8.3. Deneyin Yapılışı  354
6.9. Birleşik Metot  356
İnşaatla İlgili Bazı Standartlar  359
Yararlanılan Kaynaklar  373
Kavramlar Dizini  381
 


Baha Vural Kök
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Murat Yakar
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Murat Yakar ...
Kasım 2019
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Dördüncü Baskıya Önsözü  7
Teşekkür  9
Şekiller, Tablolar ve Resimler Listesi  21
1. ÇİMENTO DENEYLERİ  27
1.1. Çimentodan Numune Alma ve Hazırlama Metotları (TS 23EN 196-7)  27
1.1.1. Çimentodan Numune Almanın Amacı  27
1.1.2. Numune Almada Kullanılan Aletler  27
1.1.3. Numune Alma Metotları  28
1.1.4. Numune Büyüklüğü ve Hazırlanması  28
1.1.5. Muhafaza  30
1.2. Çimentonun Priz Süresi ve Genleşmesi (TS EN 196-3)  31
1.2.1. Deneyin Amacı  31
1.2.2. Deneyde Kullanılan Aletler  31
1.2.3. Kıvam Deneyinin Yapılışı  33
1.2.4. Priz Başlama ve Sona Erme Süresinin Tayini, Deneyinin Yapılışı  35
1.2.5. Genleşme (Çimento Hacim Genleşme) Deneyinin Yapılışı  36
1.3. Dayanım Tayini Deneyleri (TS EN 196-1)  39
1.3.1. Deneyin Amacı  39
1.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler  39
1.3.3. Numune Üretiminde Kullanılan Malzemeler ve Karışım Oranları  42
1.3.4. Harcın Hazırlanması  43
1.3.5. Eğilmede Çekme Mukavemeti  45
1.3.6. Basınç Mukavemeti  45
1.4. Çimentoda Kalıntı Tayini (TS EN 196-6)  47
1.4.1. Deneyin Amacı  47
1.4.2. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler  47
1.4.3. Deneyin Yapılışı  47
1.5. Çimentoda Hava Geçirgenlik (Blaine Metodu) Tayini (TS EN 196-6)  49
1.5.1. Deneyin Amacı  49
1.5.2. Genel Bilgi  49
1.5.3. Deneyde Kullanılan Aletler  49
1.5.4. Deneyin Yapılışı  51
2. AGREGA DENEYLERİ  59
2.1. Agregadan Numune Alma Metotları  59
2.1.1. Numune Almanın Amacı  59
2.1.2. Numune Almada Kullanılan Aletler  59
2.1.3. Numune Alma İşleminin Yapılması  59
2.1.4. Numune Azaltma  61
2.1.4.1. Toplam Agrega Numunesinden Laboratuvar Numunesi Hazırlama Metotları  62
2.1.4.2. Lâboratuvar Numunelerinin Azaltılması ile Deney Numunesi Hazırlama Metotları (TS EN 932-2)  64
2.2. Agrega Tane Büyüklüğü Dağılımı (TS 3530 EN 933-1)  70
2.2.1. Deneyin Amacı  70
2.2.2. Genel Bilgi  70
2.2.3. Deneyde Kullanılan Aletler  73
2.2.4. Deneyin Yapılışı  74
2.3. Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3)  79
2.3.1. Deneyin Amacı  79
2.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler  79
2.3.3. Deneyin Yapılışı  79
2.3.4. Ölçü Kabının Kalibrasyonu  81
2.4. Çok İnce(filler) Malzemenin Görünür (yığın) Yoğunluğunun Gaz Yağında Belirlenmesi (TS EN 1097-3)  82
2.4.1. Deneyin Amacı  82
2.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler  82
2.4.3. Deneyin Yapılışı  82
2.5. Agrega da Gevşek ve Sıkışık Birim Ağırlık Tayini (TS 3529)  85
2.5.1. Deneyin Amacı  85
2.5.2. Deneyde Kullanılan Aletler  85
2.5.3. Deneyin Yapılışı  85
2.6. Agregada Organik Madde Tayini Deneyi (TS EN 1744-1, ASTM C 40 ve C 87)  88
2.6.1. Deneyin Amacı  88
2.6.2. Deneyde Kullanılan Aletler  88
2.6.3. Deneyin Yapılışı  89
2.7. Agregada İnce Madde Oranı Tayini (TS 3527, ASTM C 177)  91
2.7.1. Deneyin Amacı  91
2.7.2. Deneyde Kullanılan Aletler  91
2.7.3. Deneyin Yapılışı  91
2.8. Agregaların Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (TS EN 1744-1, DIN 4226 BS 812)  94
2.8.1. Deneyin Amacı  94
2.8.2. Kimyasllarla İlğili Genel Bilğiler  94
2.8.3. Deneyde Kullanılan Aletler  94
2.8.4. Klorür Miktarı Tayini Deneyinin Yapılışı  96
2.8.5. Sülfat Miktarı Tayini Deneyin Yapılışı  97
2.9. Agregaların Magnezyum Sülfat Deneyi (TS EN 1367-2, BS 812)  99
2.9.1. Deneyin Amacı  99
2.9.2. Deneyde Kullanılan Aletler  99
2.9.3. Deneyde Kullanılan Reaktifler  99
2.9.4. Deney Numunesinin Hazırlanması ve Deneyin Yapılışı  99
2.10. Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini (TS 3523, DIN 4226)  102
2.10.1. Deneyin Amacı  102
2.10.2 Deneyde Kullanılan Aletler  102
2.10.3. Deneyin Yapılışı  102
2.11. Agregalarda Hafif Madde Oranı Tayini (TS 3528, ASTM C 123)  104
2.11.1. Deneyin Amacı  104
2.11.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Malzemeler  104
2.11.3. Deneyin Yapılışı  105
2.12. Agregaların Donma-Çözülmeye Karşı Direncinin Tayini (TS EN 1367-1)  106
2.12.1. Deneyin Amacı  106
2.12.2. Genel Bilgi TS 706 EN 12620‘e Göre  106
2.12.3. Deneyde Kullanılan Aletler  110
2.12.4. Deneyin Yapılışı  111
2.13. Agregaların Tane Şekli Sınıfı (TS 3814 EN 933-4)  114
2.13.1. Deneyin Amacı  114
2.13.2. Genel Bilgi  114
2.13.3. Deneyde Kullanılan Aletler  114
2.13.4. Deneyin Yapılışı  115
2.14. Agregaların Tane Şekli Tayini–Yassılık Endeksi (TS 9582 EN 933-3)  118
2.14.1. Deneyin Amacı  118
2.14.2. İri Agregaların Tane Şeklileri ile İlğili Genel Bilğiler(TS 706 EN 12620)  118
2.14.3. Deneyde Kullanılan Aletler  118
2.14.4. Deneyin Yapılışı  119
2.15. Agrega Parçalanma Direncinin Tayini İçin Los Angeles Metodu (TS EN 1097-2 ASTM C 131)  123
2.15.1. Deneyin Amacı  123
2.15.2. Genel Bilgi  123
2.15.3. Deneyde Kullanılan Aletler  123
2.15.4. Deneyin Yapılışı  124
2.16. Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini (TS EN 1097-6)  126
2.16.1. Deneyin Amacı  126
2.16.2. Genel Bilgi ve Tanımlar  126
2.16.3. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler  127
2.16.4. Deney Metodları  128
2.16.4.1. Tel sepet metodu 31,5-63mm tane boyutu için  128
2.16.4.2. Piknometre Metodu 4-31,5mm Tane Boyutu İçin  131
2.16.4.3 Piknometre Metodu 0,063-4 mm Tane Boyutu İçin  134
2.16.5. Agregaların Kuru Tane Yoğunluğunun Tayini  136
2.16. 5.1. Genel Bilgiler  136
2.16.5.2. Tel sepet Metodu, 31,5 - 63 mm Arasındaki Tane İçin  137
2.16.5.3. Piknometre Metodu, 0,063 - 31,5 mm Arasındaki Agregalar İçin  138
2.16.6. Sabit Kütleye Kadar Doygun Hale Getirilmiş İri Agregaların Tane Yoğunluğunun ve Su Emme Oranının Tayini  140
2.16.6.1.Genel Bilgi  140
2.16.6.2. Deneyin Yapılışı  140
2.17. İnce Tanelerin Tayini - Metilen Mavisi Deneyi (TS EN 933-9)  143
2.17.1. Deneyin Amacı  143
2.17.2. Genel Bilgiler TS 706 EN 12620’den  143
2.17.3. Deneyde Kullanılan Alet, Malzeme ve Özellikleri  144
2.17.4. Deney İçin Malzemelerin Hazırlanması  145
2.17.5. Deneyin Yapılışı  148
2.17.6. Deney Sonucu Lekenin İrdelenmesi  149
2.17.7. Hesaplamalar  150
2.17.8. Deney Raporunda Olması Gereken Bilgiler  150
2.18. İnce Tanelerin Tayini - Kum Eşdeğeri Deneyi (TS EN 933-8, EN 933-8; BS EN
933-8) 
 152
2.18.1. Deneyin Amacı  152
2.18.2. Deneyde Kullanılan Alet ve Malzemeler  152
2.18.3. Deneyin Yapılışı  155
2.18.4. Hesaplamalar  157
3. BETON TASARIMI  159
3.1. Hazır Beton Hazırlanma Parametreleri (TS EN 206-1, BS 5328: Part 2)  159
3.2. Beton Karışımı Tasarım Kriterleri  163
3.2.1. İşlenebilme Özelliği  163
3.2.2. Kıvam  163
3.2.3. Dayanım  163
3.2.4. Dayanıklılık  163
3.2.5. Birim Hacim Kütle  163
3.2.6. Çimento Hidratasyon Isısı  163
3.3. Beton Karışım Hesabı (TS 802/2009)  164
3.3.1. Karışım Hesabının Amacı  164
3.3.2. En Büyük Tane Büyüklüğünün Seçilmesi  164
3.3.3. Tane Dağılımının Seçilmesi  165
3.3.4. Pompa ile İletilen Betonlar İçin İnce Agrega Tane Dağılımı  167
3.3.5. Pompa ile Dökülecek Betonda Karışık (Tüvenan) Veya Farklı Agrega Sınıflarının Belirli Oranlarda Birleşmesi İle Oluşturulan Agrega Tane Dağılım Eğrilerine Ait Sınırlar  168
3.3.6. Tane Sınıfının Seçilmesi  169
3.3.7. Su/ Çimento Oranı Seçimi  170
3.3.8. Hava Miktarının Seçilmesi  174
3.3.9. Kıvamın Seçilmesi  175
3.3.10. Örnek karışım hesapları  176
4. TAZE BETON DENEYLERİ  193
4.1. Taze Betondan Numune Alma Metodları (TS EN 12350-1, BS 1881-1)  193
4.1.1. Numune Almanın Amacı  193
4.1.2. Numune Alınmasında Kullanılan Aletler  193
4.1.3. Numune Alma İşleminin Yapılışı  193
4.1.4. Numune Alma Yeri ve Metotları  194
4.1.5. Taze Beton Uygunluk Kontrolü  195
4.2. Basınç Dayanımı İçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Bakımı (Kürü) (TS EN 12390-2, BS 1881-2)  197
4.2.1. Numunelerin Hazırlanması ve Bakımının Amacı  197
4.2.2. Kullanılan Aletler ve Özellikleri  197
4.2.3. Kalıpların Hazırlanması ve Betonun Kalıplara Doldurulması  199
4.2.4. Betonun Sıkıştırılması  199
4.2.5. Mekanik Titreşim  200
4.2.6. Yüzey Tesviyesi  202
4.2.7. İşaretleme  202
4.2.8. Deney Numunelerinin Kürü  202
4.2.9. Deney Numunelerin Nakliyesi  203
4.3. Taze Beton Kıvam Deneyi-Çökme Hunisi Metodu (TS EN 12350-2, ASTM C 143)  204
4.3.1. Deneyin Amacı  204
4.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Özellikleri  204
4.3.3. Deneyin Yapılışı  205
4.4. Taze Beton Kıvam Deneyi-Vebe Metodu (TS EN 12350-3, BS 1881)  209
4.4.1. Deneyin Amacı  209
4.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler  209
4.4.3. Genel Bilgi  211
4.4.4. Deneyin Yapılışı  211
4.5. Taze Betonun Kıvam Tayini - Sıkıştırma Faktörü Metodu (TS 2872, BS 1881-2)  214
4.5.1. Deneyin Amacı  214
4.5.2. Deneyde Kullanılan Aletler  214
4.5.3. Deneyin Yapılışı  214
4.6. Taze Beton Kıvam Tayini-Sıkıştırma Derecesi Metodu (TS 12350-4, BS 1881-2)  216
4.6.1. Deneyin Amacı  216
4.6.2. Genel Bilgi  216
4.6.3. Deneyde Kullanılan Aletler  216
4.6.4. Deneyin Yapılışı  217
4.7. Taze Beton Kıvamı-Yayılma Tablası (TS EN 12350-5)  219
4.7.1. Deneyin Amacı  219
4.7.2 Deneyde Kullanılan Aletler  219
4.7.3. Deneyin Yapılışı  221
4.8. Taze Betonun Yoğunluk Deneyi (TS EN 12350-6)  224
4.8.1. Deneyin Amacı  224
4.8.2. Deneyde Kullanılan Aletler  224
4.8.3. Kalıp Hacminin Belirlenmesi  224
4.8.4. Deneyin Yapılışı  225
4.9. Taze Betonun Hava Miktarının Basınç Metodu ile Tayini (TS EN12350-7,
ASTM C 123) 
 227
4.9.1. Deneyin Amacı  227
4.9.2. Deneyde Kullanılan Aletler  227
4.9.3. Su Sütunu Metoduna Göre Deneyin Yapılışı  230
4.9.4. Basınç Ölçme Metoduna Göre Deneyin Yapılışı  233
4.9.5. Sonuçların Hesaplanması ve Gösterilmesi  234
4.9.6. Agrega Düzeltme Katsayısı (G) – (İki Metoda da Aynı)  235
4.9.7. Kabın Doldurulması (İki Metoda Aynı)  235
4.9.8. Su Sütunu Metodu İçin - Agrega Düzeltme Katsayısının Belirlenmesi  235
4.9.9. Basınç Ölçme Metodu İçin Agrega Düzeltme Katsayısının Belirlenmesi  236
4.9.10. Su Sütunu Metoduna Göre Cihazın Kalibrasyonu  236
4.9.11. Basınç Ölçme Metoduna Göre Cihazın Kalibrasyonu  237
4.9.11.1. Kalibrasyonda Kullanılan Cihazlar  237
4.9.11.2. Kalibrasyonda Kullanılan Cihazlar ve Hava Ölçer Kabı Kapasitesinin Kontrolü  237
4.9.11.3. Basınç Göstergesindeki Hava Miktarı Bölümlerinin Kontrolü  237
4.10. Taze Beton Birim Hacim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemiyle Tayini (TS 2941, ASTM C 138)  239
4.10.1. Deneyin Amacı  239
4.10.2. Deneyde Kullanılan Aletler  239
4.10.3. Deneyin Yapılışı  240
4.11. Taze Betonun Hava Miktarının Hacim Metodu ile Tayini (TS 3261, ASTM C 173)  244
4.11.1. Deneyin Amacı  244
4.11.2. Deneyde Kullanılan Aletler  244
4.11.3. Deneyin Yapılışı  245
4.12. Betonda Priz Süresinin Tayini (TS 2987, ASTMC 403)  247
4.12.1. Deneyin Amacı  247
4.12.2. Deneyde Kullanılan Aletler  247
4.12.3. Deneyin Yapılışı  247
4.13. Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini (TS 4106, ASTM C 232)  250
4.13.1. Deneyin Amacı  250
4.13.2. Deneyde Kullanılan Aletler  250
4.13.3. Deneyin Yapılışı  250
5. SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ  253
5.1. Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kür Metotları (TS 3323, ASTM C 192, BS 1881-3)  253
5.1.1. Deneyin Amacı  253
5.1.2. Genel Bilgiler  253
5.1.3. Hızlı Kür Metotları  254
5.2. Sertleşmiş Beton Deney Numunelerinin Boyut ve Toleransları (TS EN 12390-1,
BS 1881) 
 260
5.2.1. Genel Bilgiler  260
5.2.2. Numune Boyutları ve Toleranslar  260
5.2.3. Deney Numunelerinin Kullanım Yerleri  261
5.3. Beton Basınç Dayanımı Tayini  263
5.3.1. Deneyin Amacı  263
5.3.2. Deneyde Kullanılan Aletler  263
5.3.3. Deneyin Yapılışı  263
5.3.3.1. TS EN 12390-3’e Göre Numuneler Üzerinde Basınç Deneyinin Yapılışı  263
5.3.3.2. Betonun Eğilmede Çekme Deneyinden Çıkan Parçaları Üzerinde TS 3287’ye Göre Basınç Dayanımının Yapılışı  268
5.3.4. Basınç Dayanımının Uygunluk Kontrolü  269
5.3.5. Basınç Dayanımı İçin Uygunluk Kriterleri  272
5.4. Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini (TS EN 12390-5)  274
5.4.1. Deneyin Amacı  274
5.4.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Numune Boyutları  274
5.4.3. Deneyin Yapılışı  274
5.4.3.1. Üçte Bir Noktalarından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu  275
5.4.3.2. Orta Noktasından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu  276
5.4.3.3. Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Şantiyede TS 3286’ya Göre Deneyin Yapılması  278
5.5. Beton Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımı Tayini (TS EN 12390-6, ASTM C 496)  279
5.5.1. Deneyin Amacı  279
5.5.2. Deneyde Kullanılan Aletler  279
5.5.3. Deneye Başlamadan Önce Yapılan İşlemler  280
5.5.4. Deneyin Yapılışı  280
5.5.5. Yarmada Çekme Dayanımı İçin Uygunluk Kontrolü  282
5.6. Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini (TS EN 12390-7 ve BS 1881)  284
5.6.1. Deneyin Amacı  284
5.6.2. Deneyde Kullanılan Aletler  284
5.6.3. Deneyin Yapılışı  284
5.7. Çabuk Donma ve Çözülme Koşulları Altında Dayanıklılık Tayini (TS 3449, ASTM C 666)  288
5.7.1. Deneyin Amacı  288
5.7.2. Deneyle İlgili Tanımlar  288
5.7.3. Deneyde Kullanılan Aletler  289
5.7.4. Deneyin Yapılışı  290
5.8. Betonda Geçirgenlik Tayini  295
5.8.1. Deneyin Amacı  295
5.8.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Numuneler  295
5.8.3. Deneyin Yapılışı  295
5.8.3.1. Geçirgenlik Katsayısı Tayin TS 3455‘e Göre  296
5.8.3.2. TS EN 12390-8’e Göre Su İşleme Derinliğinin Tayini  298
5.8.3.3. DIN 1048’e Göre Su Geçirimlilik Deneyin Yapılışı  299
5.9. Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozajı Tayini (TS 2518, ASTM C 85).  301
5.9.1. Deneyin Amacı  301
5.9.2. Deneyde Kullanılan Aletler  301
5.9.3. Betondan Numune Alınması ve Reaktifler  301
5.9.4. Deneyin Yapılışı  303
5.10. Sertleşmiş Betondan Tahribatlı Metot ile Numune Alınması (TS 10465)  307
5.10.1. Deneyin Amacı  307
5.10.2. Genel Kurallar  307
5.10.3. Deneyde Kullanılan Aletler  308
5.10.4. Deney Uygulama Yeri, Ölçüm Yeri ve Sayısı, Ölçüm Yerlerinin Durumu  310
5.11. Betonda Statik Elastisite Modülü (TS 3502)  318
5.11.1. Deneyin Amacı  318
5.11.2. Deneyle İlgili Bilinmesi Gereken Tanımlar  318
5.11.3. Deneyde Kullanılan Aletler  318
5.11.4. Deney Numunesi ve Deneyin Yapılışı  319
6. TAHRİBATSIZ METOTLARLA BASINÇ DAYANIMI  327
6.1. Windsor Probe Test Yöntemi  327
6.2. Rezonans Frekans Metodu  330
6.3. Pin Penetrasyon Test Yöntemi  332
6.4. Pull-Out Test Yöntemi  332
6.4.1. Yapışma Dayanımının Çekip Koparma (Pull-Off) Metoduyla Tayini (TS EN 1542)  333
6.4.1.1. Genel Bilgi  333
6.4.1.2. Deneyde Kullanılan Aletler ve Tanımlar  333
6.4.1.3. Deneyin Yapılışı  335
6.4.1.4. Uygulama Yüzeyine Tatbik Edilmesi  335
6.4.1.5. Muhafaza  336
6.4.1.6. Deneyin Uygulanması  336
6.5. Break-Off Test Yöntemi  340
6.6. Pull-Off Test Yöntemi  340
6.7. Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Basınç Dayanımı (Schmidt Beton Test Çekici ile Tahribatsız Deney)  341
6.7.1. Deneyin Amacı  341
6.7.2. Deneyde Kullanılan Aletler  341
6.7.3. Genel Uygulama Alanı  343
6.7.4. Test Çekicinin, Deney Numuneleri Yardımıyla Kalibrasyonu  344
6.7.5. Test Sonuçlarını Etkileyen Faktörler  345
6.7.6. Deneyin Yapılışı  347
6.7.6.1. TS 3260’a Göre Deneyin Yapılışı  348
6.7.6.2. DIN 1048’e Göre Deneyin Yapılışı  349
6.8. Betonda Ultrases Hızı ile Ölçüm (ASTM C 597)  353
6.8.1. Deneyin Amacı  353
6.8.2. Deneyde Kullanılan Aletler  353
6.8.3. Deneyin Yapılışı  354
6.9. Birleşik Metot  356
İnşaatla İlgili Bazı Standartlar  359
Yararlanılan Kaynaklar  373
Kavramlar Dizini  381
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020