Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları
Şubat 2020 / 8. Baskı / 1360 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 285.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Mart 2017 287.00 TL 169.90 TL (%41)Sepete Ekle
   

İnançlı İşlem, Muvazaa, Taraf Muvazaası, Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları, Muris Muvazaası, Nam–ı Müstear (Takma Ad), Tenkis, Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma), Sözleşmenin İptali, İcra İflas Kanununa Göre Sözleşmenin İptali Davaları, 6183 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmenin İptali Davaları, Davaların Birbirleri ile İlişkileri konularına yer verilen ve 8. baskısına ulaşan eserde; üçüncü kişilerin açtıkları muvazaa davalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku alanında yapılan muvazaalı sözleşmelere ilişkin daha geniş açıklamalar yapılarak örnek içtihatlar konulmuş, kitap bu yönde daha da genişletilmiş, yazara ulaşan soruların cevaplandırılması hedeflenmiştir.

Eserde; değişen ve yeni çıkan içtihatlar hakkında yazar tarafından görüş ve düşünceleri açıklanmış, son çıkan içtihatlar gözden geçirilerek emsal nitelikte olanlar kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları
İnançlı İşlem
Muvazaa
Taraf Muvazaası
Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları
Muris Muvazaası
Nam–ı Müstear (Takma Ad)
Tenkis
Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma)
Sözleşmenin İptali
Davaların Birbirleri ile İlişkileri
Barkod: 9789750258923
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskının Önsözü  7
Yedinci Baskının Önsözü  8
Altıncı Baskının Önsözü  9
Beşinci Baskının Önsözü  10
Dördüncü Baskının Önsözü  11
Üçüncü Baskının Önsözü  12
İkinci Baskının Önsözü  13
Önsöz  14
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM İNANÇLI SÖZLEŞMELER
(İTİMADA DAYANAN MUAMELE)
I. KAVRAM VE TANIM  31
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ  32
A. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  32
B. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  32
C. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  33
D. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  34
E. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi veya Hayatın Bazı İcapları Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  35
III. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI  35
A. İnanç Sözleşmesi  35
B. Kazandırıcı İşlem (Hakkın Devri İşlemi)  37
IV. KAZANDIRICI İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ VE SEBEBE BAĞLILIK (İLLİLİK) PRENSİBİ  40
V. İNANÇLI İŞLEMLERİN KONUSU  41
VI. İNANÇLI KAZANDIRMA ŞEKİLLERİ  42
A. Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması  42
1. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  42
2. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  43
B. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması  43
VII. İNANÇLI İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ  43
A. Saf İnançlı İşlemler  44
B. Karma İnançlı İşlemler  45
VIII. İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI  47
IX. İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI  51
X. İNANÇLI İLİŞKİNİN SONA ERMESİ  52
XI. İNANÇLI İŞLEMİN HÜKÜM VE SONUCU  53
A. Genel Olarak  53
B. İnançlı İşlemin Taraflar Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (İç İlişki)  54
C. İnançlı İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (Dış İlişki)  57
XII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  58
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  58
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  63
C. Daire Kararları  79
İkinci Bölüm
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)
I. GENEL OLARAK  175
II. KAVRAM VE TANIM  176
III. MUVAZAANIN UNSURLARI  178
A. Görünüşteki Sözleşme  178
B. Muvazaa Sözleşmesi  180
C. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı (Amacı)  181
D. Gizli Sözleşme  182
IV. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ  183
A. Mutlak (Adi, Yalın) Muvazaa  183
B. Nispi (Mevsuf–Vasıflı) Muvazaa  184
1. Sözleşmede Muvazaa  185
2. Sözleşmenin Koşullarında Muvazaa  185
3. Tarafların Şahsında Muvazaa  188
V. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  189
A. Muvazaalı (Görünüşteki) Sözleşmenin Geçersizliği  189
B. Geçersizliğin Doğurduğu Sonuçlar  190
1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi Doğurmaz  191
2. Muvazaanın Varlığı Her Zaman İddia ve İspat Edilebilir  191
3. Muvazaa İstek Olmaksızın Kendiliğinden (Resen) Göz Önünde Tutulur  193
4. Belirli Bir Zaman Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması veya Tarafların Olur (İcazet) Vermesi ile Muvazaalı Sözleşme Geçerli Hale Gelmez  194
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını (Hakkın Suistimalini) Teşkil Etmesi  194
b. Muvazaanın Dinlenemeyeceğine İlişkin Kanunlarda Açık Hüküm Bulunması  196
c. Kadastro Kanunlarının Getirdiği Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  197
d. Taşınmazı Devralan İkinci El Durumundaki Kişinin İyi Niyetli Olması  198
e. Kabul, Feragat, Sulh veya Kesin Hükmün Bulunması  198
f. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması  198
g. Nispi Muvazaada İkinci (Gizli) Sözleşmenin Şekle Bağlı Olmaması  198
h. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  199
VI. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI  199
A. Genel Olarak  199
B. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması  199
C. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması  201
1. Şeklin Amacı ve Önemi  202
2. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  202
a. Butlan Görüşü  202
b. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  203
c. Yokluk Görüşü  203
VII. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE GÖRÜNÜŞTEKİ SÖZLEŞME İLE GİZLİ SÖZLEŞMENİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ  204
VIII. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI  205
A. Taraflar Yönünden  205
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  205
2. Muvazaanın İspatı  207
B. Üçüncü Kişiler Yönünden  212
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  212
2. Muvazaanın İspatı  214
3. Üçüncü Şahısların Açtıkları Muvazaa Davalarından Örnekler  215
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Satışın Bağış Gibi Gösterilmesi  215
b. Şufa Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Bedelin Çok Yüksek Gösterilmesi  219
c. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  220
d. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  221
e. Paylı Mülkiyette Paydaşlardan Birinin Payı Üzerine Muvazaalı Olarak İntifa Hakkı Tesis Etmesi  223
f. Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Tapulu Taşınmazını Aslında Bağışladığı Halde Görünüşte Yaptığı Satış, Trampa veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Devretmesi  226
g. Satışı Vaat Edilen Taşınmazın Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  227
h. Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Otomobilin veya Traktörün Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  228
ı. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınır Malların Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  229
j. Borç İlişkisi Oluşturacak Şekilde Muvazaalı Olarak Sözleşme Yapılması, Adi veya Ticari Senet Düzenlenmesi  230
IX. MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI SÖZLEŞMELER  233
X. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  235
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  235
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  244
C. Daire Kararları  259
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. KAVRAM VE TANIM  399
II. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  400
A. Görünüşteki Sözleşme  401
B. Üçüncü Şahısları (Mirasçıları) Aldatmak Amacı  401
C. Tarafların Beyanları ile İradeleri Arasında İsteyerek Meydana Getirdikleri Uyumsuzluğu Açıklayan Muvazaa Anlaşması  406
D. Gizli Sözleşme  407
1. Genel Olarak  407
2. Gizli Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği  407
3. Şekle Uyulmanın Amacı ve Önemi  408
4. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  409
III. ŞEKLE AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER  410
A. Şekil Noksanlığı Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Medeni Kanunun 2. Maddesi Anlamında Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Etmesi  410
B. Kadastro (Tapulama) Kanunlarına Göre Şekil Koşulunun Tamamlanması  411
C. On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  413
D. Taşınmazın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Devredilmesi  413
E. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  413
IV. MURİS MUVAZAASININ MİRASÇILAR YÖNÜNDEN HÜKÜM VE SONUÇLARI  414
V. MURİS MUVAZAASININ NEDENLERİ VE UYGULAMADA GÖRÜLEN ŞEKİLLERİ  416
VI. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  425
A. Görevli Mahkeme  425
B. Yetkili Mahkeme  426
VII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA TARAFLAR  426
A. Davacı  426
B. Davalı  434
VIII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA SÜRE  435
IX. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  436
A. Benzerlikleri  437
B. Farklılıkları  438
X. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BAŞLICA KURALLAR  442
XI. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  451
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  451
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  468
C. Daire Kararları  559
Dördüncü Bölüm
TENKİS
I. GENEL OLARAK  1011
II. KAVRAM VE TANIM  1012
III. TENKİS DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  1013
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREV VE YETKİ  1015
A. Görevli Mahkeme  1015
B. Yetkili Mahkeme  1016
V. TENKİS DAVASININ TARAFLARI  1018
A. Davacılar  1018
1. Medeni Kanunun 560. Maddesine Göre Tenkis Davası Açan Saklı Paylı Mirasçılar “Mahfuz Hisseli Mirasçılar”  1018
2. Medeni Kanunun 560. Maddesi Dışında Medeni Kanunun Özel Maddelerine Dayanarak Tenkis Davası Açabilen Saklı Paylı Mirasçılar  1019
3. Tenkis Davası Açamayacak Saklı Paylı Mirasçılar  1019
4. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davalarının Davacıları  1019
5. Özel Düzenlenen Tenkis Davalarının Davacıları  1020
B. Davalılar  1020
VI. TENKİS DAVASI AÇAMAYACAK SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1022
A. Mirasçılıktan Çıkarılan “Iskat Edilen” Saklı Paylı Mirasçılar  1022
B. Mirastan Feragat Eden saklı Paylı Mirasçılar  1023
C. Mirastan Yoksun Kalan Saklı Paylı Mirasçılar  1023
D. Mirası Reddeden Saklı Paylı Mirasçılar  1024
E. Miras bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Terekesinin Mirasçılar Arasında Paylaştırılması  1024
VII. DAVACILARINA GÖRE TENKİS DAVASI TÜRLERİ  1025
A. Saklı Paylı Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1025
B. Saklı Paylı Mirasçıların Medeni Kanunun Özel Hükümlerine Göre Açabilecekleri Tenkis Davaları  1026
1. Eşlerin Yaptıkları Mal Rejimi Sözleşmesiyle Saklı Payları Zedelenen Saklı Paylı Mirasçıların “Altsoyun” Açtıkları Tenkis Davaları  1026
2. Miras Bırakanın Terekesini İntifa Hakkı veya İrat Borcu ile Yükümlü Kılması Nedeniyle Saklı Payları Zedelenen Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1026
3. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Ön Mirasçı Olarak Atadığı veya Belirli Mal Bıraktığı Kişiyi Mirası Artmirasçıya Geçirmekle Yükümlü Kılması ve Bu Yükümlülüğün Ön Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Vasiyet Edilen Kişinin Saklı Payını Zedelemesi Halinde Açılan Tenkis Davaları  1027
4. Miras Bırakanın Mirastan Feragat Eden Mirasçıya Sağlığında Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmını Aşan Edimlerde Bulunması Halinde Saklı Paylı Mirasçılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1028
C. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davaları  1029
1. Genel Olarak  1029
2. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Alacaklılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1029
3. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1031
4. Mirasçılıktan Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçıların Yerine Alacaklılarının veya İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1031
5. Saklı Paylı Mirasçıların Yerlerine Kayyımlarının Açtıkları Tenkis Davaları  1031
D. Özel Düzenlenen Tenkis Davaları  1031
1. Tereke Mevcudunu veya Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsüne Yapılan Kazandırmayı ya da Saklı Payı Zedeleyen Tasarruflara Karşı Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1031
2. Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atanan veya Lehine Vasiyet Yapılan Kişiler Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1033
3. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Edipte Bazı Vasiyetleri Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1034
4. Miras Sözleşmesiyle Kazandırma Elde Edipte Bu Kazanımları Tenkise Tabi Tutulan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1035
5. Hayat Sigortası Alacağı Hakkında Açılan Tenkis Davaları  1036
VIII. MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1037
A. Yasal Mirasçılar  1037
B. Atanmış “Mansup” Mirasçılar  1038
C. Saklı Paylı Mirasçılar  1039
IX. TENKİS DAVASININ KONUSU  1040
A. Genel Olarak  1040
B. Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflar  1040
X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  1043
A. Genel Olarak  1043
B. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  1043
1. Vasiyetnameler  1044
a. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetname Çeşitleri  1044
aa. Resmi Vasiyetname  1044
bb. El Yazılı Vasiyetname  1044
cc. Sözlü Vasiyetname  1045
b. Vasiyetnameden Dönülmesi veya Vasiyetnamenin Yok Olması  1046
aa. Vasiyetnameden Dönme  1046
bb. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi veya Yok Olması  1047
c. Konularına Göre Vasiyetname Çeşitleri  1047
aa. Genel Olarak  1047
bb. Belirli Mal Vasiyeti  1048
cc. Çeşit “Nevi” Vasiyeti  1048
dd. Seçimlik Vasiyet  1049
ee. İntifa Vasiyeti  1049
ff. Tedarik Vasiyeti  1050
gg. Alacak Vasiyeti  1051
hh. İrat Vasiyeti  1051
ii. İnfak Vasiyeti  1051
jj. İbra Vasiyeti  1052
kk. Hayat Sigortası Vasiyeti  1052
ll. Alt Vasiyet “İkinci Derecede Vasiyet”  1053
mm. Ön Vasiyet “Mirasçı Lehine Mal Vasiyeti”  1053
d. Vasiyetin Hükümleri  1054
aa. Genel Olarak  1054
bb. Dava Hakkında Zamanaşımı  1055
cc. Vasiyetin Reddi  1055
dd. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişiklikler  1056
e. Miras Bırakanın Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklısının Durumu  1057
f. Mirasçıların Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklılarının Durumu  1057
2. Miras Sözleşmeleri  1058
a. Genel Olarak  1058
b. Miras Sözleşmesinin Şekli  1059
c. Miras Sözleşmesinin Konusu  1060
d. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  1060
aa. Müspet “Olumlu” Miras Sözleşmeleri  1060
bb. Menfi “Olumsuz” Miras Sözleşmeleri  1061
cc. Tek Yönlü Miras Sözleşmeleri  1061
dd. İki Yönlü Miras Sözleşmesi  1062
ee. İkiden Fazla Şahıs Arasında Yapılan Miras Sözleşmeleri  1062
ff. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Miras Sözleşmeleri  1062
e. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  1063
aa. Sözleşme ile Ortadan Kaldırma  1063
bb. Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırma  1064
cc. Miras Sözleşmesinin Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ermesi  1067
dd. Miras Sözleşmesinin İptal Ettirilmesi  1069
ee. Miras Sözleşmelerinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüz Olması  1072
C. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu”  1072
1. Genel Olarak  1072
2. Mirasçı Atama “Nasbı”  1073
3. Belirli Mal Bırakma “Vasiyet”  1075
a. Tarif ve Tanım  1075
b. Mirasın Kazanılması  1076
c. Vasiyet Konusunun ve Vasiyet Alacaklısının Belli Olması  1077
d. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Borçlusu “Yükümlüsü”  1078
e. Vasiyetin Hükümleri  1079
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar ve Yüklemeler  1080
a. Genel Olarak  1080
b. Koşullara “Şartlara” Bağlı Tasarruflar  1080
aa. Geciktirici “Taliki” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1081
bb. Bozucu “İnfisahi” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1081
c. Hukuka, Ahlaka Aykırı Koşullar  1082
d. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar  1082
e. Koşulların Hüküm ve Sonuçları  1082
f. Yüklemelere “Mükellefiyetlere” Bağlı, Ölüme Bağlı Tasarruflar  1083
5. Vakıf Kurma  1084
a. Genel Olarak  1084
b. Kurulma Şekli  1085
c. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  1085
d. Vakfın Lehine Yapılan Kazandırmalar Üzerinde Hak Sahibi Olma Anı  1086
6. Mirasçılıktan Çıkarma “Iskat”  1088
a. Genel Olarak  1088
b. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma  1089
c. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Koşulları  1092
d. Mirasçılıktan Çıkarma Şekli  1093
e. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  1093
f. İptal Davası  1095
g. Borç Ödemeden Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  1096
h. Borç Ödemekten Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptal Olunması  1096
7. Mirastan Feragat  1098
a. Genel Olarak  1098
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tarafları  1099
c. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri  1099
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  1099
e. Mirastan Karşılıklı Feragat Eden Mirasçının miras bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu  1100
f. Mirastan Feragat Eden Mirasçının Saklı Pay Mirasçılarına Karşı Sorumluluğu  1101
8. Yedek Mirasçı ve art mirasçı Atamak  1102
a. Genel Olarak  1102
b. Yedek Mirasçı Atama “Alelade İkame”  1102
c. Art Mirasçı Atama “Fevkalade İkame”  1103
d. Art Mirasçı Atamanın Hükümleri  1105
e. Art Mirasçı Atamanın Saklı Payı Zedelemesi  1108
9. Hayat Sigortasının Satınalma “İştira” Bedeli  1108
10. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Koyması  1109
XI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR  1111
A. Terekeye Geri Verilmesi Kuralına Tabi İken Geri Verilmesi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  1111
B. Miras bırakanın Ölümünden Önce Terekenin Tasfiyesi Maksadıyla Yaptığı Kazandırmalar  1112
C. Miras Bırakanın Serbestçe Dönme “Rücu” Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar, Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Adet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar  1112
D. Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar  1113
XII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA, MİRASTAN FERAGAT, MİRASTAN YOKSUNLUK VE MİRASI REDDİN TASARRUF ORANINA ETKİLERİ  1115
A. Mirasçılıkta Çıkarma  1115
B. Mirastan Feragat  1116
C. Mirastan Yoksunluk  1117
D. Mirasın Reddi  1118
XIII. TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMININ HESABI  1119
A. Genel Olarak  1119
B. Terekenin Aktifi  1120
1. Tereke Malları  1120
2. Terekeye Eklenecek Değerler  1120
a. Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  1120
b. Hayat Sigortası Alacağı  1122
c. İntifa Hakkı ve İrat Borcu  1122
d. Vakıf Kurma veya Vakfa Bağış  1123
e. Çocukların Eğitim ve Öğrenim Giderleri  1123
3. Tereke Alacakları  1123
4. Faiz Alacakları  1125
C. Terekenin Pasifi  1125
1. Medeni Kanunun 507. Maddesinin 2. Fıkrasında Sayılan Borçlar  1125
a. Miras Bırakanın Borçları  1125
b. Miras Bırakanın Cenaze Giderleri  1125
c. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri  1125
d. Miras Bırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  1126
2. Terekenin Pasifine Eklenecek Öteki Borçlar  1127
a. Eğitimini ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme  1127
b. Taşınmazlar Üzerindeki İpotekli Borçlar  1127
c. Karma Sözleşmelerde Alınan Bedeller  1127
XIV. TENKİSTE SIRA  1127
A. Genel Olarak  1127
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tenkis  1128
C. Sağlararası Kazandırmalarda Tenkis  1131
XV. TENKİS HESABI  1132
XVI. TEREKE VE TENKİS HESİBANDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN BAZI ESASLAR  1139
XVII. TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER  1146
XVIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1149
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  1149
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1164
C. Daire Kararları  1199
Beşinci Bölüm
TAKMA AD (EĞRETİ AD, NAMI MÜSTEAR)
I. GENEL OLARAK  1259
II. KAVRAM VE TANIM  1261
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1262
A. Namı Müsteara Muvazaa Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1264
1. Şahısta Muvazaa Görüşü  1264
2. Nispi Muvazaa Görüşü  1264
B. Namı Müsteara İnançlı İşlem Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1266
C. Namı Müsteara Dolayısı ile Temsil Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğini Kabul Eden Görüş  1268
IV. TAKMA AD (NAMI MÜSTEAR) DAVASININ İSPAT ŞEKLİ  1269
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1269
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  1269
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1283
C. Daire Kararları  1289
Altıncı Bölüm
KANUNDAN KAÇMA (KANUNA KARŞI HİLE)
I. GENEL OLARAK  1303
II. KAVRAM VE TANIM  1304
IIl. UNSURLARI  1305
A. Olayın Değiştirilmesi  1305
B. Kanunun Yasakladığı Bir Sonucun Elde Edilmesi  1306
C. Hile Yapma Amacı  1306
IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1307
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1308
A. Daire Kararları  1308
Yedinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1315
II. TANIM VE AMAÇ  1316
III. İPTAL DAVASININ TARAFLARI  1316
IV. İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV  1316
V. İPTAL DAVASININ KONUSU  1317
VI. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1317
A. İvazsız (Karşılıksız) Tasarruflar  1318
B. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar  1318
C. Hileli Tasarruflar (İİK 280)  1318
VII. İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAAYA DAYANAN BUTLAN DAVALARI ARASINDAKİ FARKLAR  1320
VIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1321
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1321
B. Daire Kararları  1323
Sekizinci
Bölüm MUVAZAA, İNANÇLI SÖZLEŞME, NAMI MÜSTEAR,
KANUNA KARŞI HİLE VE İCRA İFLAS KANUNU İLE
6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARININ
BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
I. MUVAZAALI VE İNANÇLI SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1337
A. Benzerlikleri  1337
1. İrade Beyanı  1337
2. Dış Görünüş  1337
3. İç İlişki  1337
4. Yükümlülük  1337
B. Farkları  1337
II. MUVAZAA İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1339
A. Benzerlikleri  1339
B. Farkları  1340
III. İNANÇLI SÖZLEŞME İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1340
A. Benzerlikleri  1340
B. Farkları  1340
IV. MUVAZAA İLE KANUNA KARŞI HİLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1341
A. Benzerlikleri  1341
B. Farkları  1341
V. KANUNA KARŞI HİLE İLE İNANÇLI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1342
A. Benzerlikleri  1342
B. Farkları  1342
VI. MUVAZAA DAVASI İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1343
A. Benzerlikleri  1343
B. Farkları  1343
VII. İNANÇLI SÖZLEŞMELERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1344
A. Benzerlikleri  1344
B. Farkları  1344
VIII. MUVAZAANIN HATA, HİLE, CİDDİ OLMAYAN BEYAN VE ZİHNÎ KAYITTAN FARKI  1344
A. Muvazaanın Hatadan Farkı  1344
B. Muvazaanın Hileden Farkı  1345
C. Muvazaanın Zihnî Kayıttan Farkı  1345
D. Muvazaanın Ciddi Olmayan Beyandan (Latife Beyanından) Farkı  1346
MURİS MUVAZAASI İLE TARAF MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1347
A. Benzerlikleri  1347
B. Farkları  1347
Kaynakça  1349
Kavramlar Dizini  1353
Yazarın Diğer Eserleri  1359
 


Süleyman Sapanoğlu
Şubat 2020
185.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2020
99.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akçaal
Mart 2020
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskının Önsözü  7
Yedinci Baskının Önsözü  8
Altıncı Baskının Önsözü  9
Beşinci Baskının Önsözü  10
Dördüncü Baskının Önsözü  11
Üçüncü Baskının Önsözü  12
İkinci Baskının Önsözü  13
Önsöz  14
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM İNANÇLI SÖZLEŞMELER
(İTİMADA DAYANAN MUAMELE)
I. KAVRAM VE TANIM  31
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ  32
A. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  32
B. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  32
C. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler  33
D. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  34
E. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi veya Hayatın Bazı İcapları Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler  35
III. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI  35
A. İnanç Sözleşmesi  35
B. Kazandırıcı İşlem (Hakkın Devri İşlemi)  37
IV. KAZANDIRICI İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ VE SEBEBE BAĞLILIK (İLLİLİK) PRENSİBİ  40
V. İNANÇLI İŞLEMLERİN KONUSU  41
VI. İNANÇLI KAZANDIRMA ŞEKİLLERİ  42
A. Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması  42
1. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  42
2. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar  43
B. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması  43
VII. İNANÇLI İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ  43
A. Saf İnançlı İşlemler  44
B. Karma İnançlı İşlemler  45
VIII. İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI  47
IX. İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI  51
X. İNANÇLI İLİŞKİNİN SONA ERMESİ  52
XI. İNANÇLI İŞLEMİN HÜKÜM VE SONUCU  53
A. Genel Olarak  53
B. İnançlı İşlemin Taraflar Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (İç İlişki)  54
C. İnançlı İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (Dış İlişki)  57
XII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  58
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  58
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  63
C. Daire Kararları  79
İkinci Bölüm
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)
I. GENEL OLARAK  175
II. KAVRAM VE TANIM  176
III. MUVAZAANIN UNSURLARI  178
A. Görünüşteki Sözleşme  178
B. Muvazaa Sözleşmesi  180
C. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı (Amacı)  181
D. Gizli Sözleşme  182
IV. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ  183
A. Mutlak (Adi, Yalın) Muvazaa  183
B. Nispi (Mevsuf–Vasıflı) Muvazaa  184
1. Sözleşmede Muvazaa  185
2. Sözleşmenin Koşullarında Muvazaa  185
3. Tarafların Şahsında Muvazaa  188
V. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  189
A. Muvazaalı (Görünüşteki) Sözleşmenin Geçersizliği  189
B. Geçersizliğin Doğurduğu Sonuçlar  190
1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi Doğurmaz  191
2. Muvazaanın Varlığı Her Zaman İddia ve İspat Edilebilir  191
3. Muvazaa İstek Olmaksızın Kendiliğinden (Resen) Göz Önünde Tutulur  193
4. Belirli Bir Zaman Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması veya Tarafların Olur (İcazet) Vermesi ile Muvazaalı Sözleşme Geçerli Hale Gelmez  194
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını (Hakkın Suistimalini) Teşkil Etmesi  194
b. Muvazaanın Dinlenemeyeceğine İlişkin Kanunlarda Açık Hüküm Bulunması  196
c. Kadastro Kanunlarının Getirdiği Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  197
d. Taşınmazı Devralan İkinci El Durumundaki Kişinin İyi Niyetli Olması  198
e. Kabul, Feragat, Sulh veya Kesin Hükmün Bulunması  198
f. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması  198
g. Nispi Muvazaada İkinci (Gizli) Sözleşmenin Şekle Bağlı Olmaması  198
h. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  199
VI. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI  199
A. Genel Olarak  199
B. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması  199
C. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması  201
1. Şeklin Amacı ve Önemi  202
2. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  202
a. Butlan Görüşü  202
b. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü  203
c. Yokluk Görüşü  203
VII. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE GÖRÜNÜŞTEKİ SÖZLEŞME İLE GİZLİ SÖZLEŞMENİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ  204
VIII. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI  205
A. Taraflar Yönünden  205
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  205
2. Muvazaanın İspatı  207
B. Üçüncü Kişiler Yönünden  212
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi  212
2. Muvazaanın İspatı  214
3. Üçüncü Şahısların Açtıkları Muvazaa Davalarından Örnekler  215
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Satışın Bağış Gibi Gösterilmesi  215
b. Şufa Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Bedelin Çok Yüksek Gösterilmesi  219
c. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  220
d. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi  221
e. Paylı Mülkiyette Paydaşlardan Birinin Payı Üzerine Muvazaalı Olarak İntifa Hakkı Tesis Etmesi  223
f. Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Tapulu Taşınmazını Aslında Bağışladığı Halde Görünüşte Yaptığı Satış, Trampa veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Devretmesi  226
g. Satışı Vaat Edilen Taşınmazın Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  227
h. Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Otomobilin veya Traktörün Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  228
ı. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınır Malların Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi  229
j. Borç İlişkisi Oluşturacak Şekilde Muvazaalı Olarak Sözleşme Yapılması, Adi veya Ticari Senet Düzenlenmesi  230
IX. MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI SÖZLEŞMELER  233
X. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  235
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  235
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  244
C. Daire Kararları  259
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. KAVRAM VE TANIM  399
II. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  400
A. Görünüşteki Sözleşme  401
B. Üçüncü Şahısları (Mirasçıları) Aldatmak Amacı  401
C. Tarafların Beyanları ile İradeleri Arasında İsteyerek Meydana Getirdikleri Uyumsuzluğu Açıklayan Muvazaa Anlaşması  406
D. Gizli Sözleşme  407
1. Genel Olarak  407
2. Gizli Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği  407
3. Şekle Uyulmanın Amacı ve Önemi  408
4. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları  409
III. ŞEKLE AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER  410
A. Şekil Noksanlığı Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Medeni Kanunun 2. Maddesi Anlamında Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Etmesi  410
B. Kadastro (Tapulama) Kanunlarına Göre Şekil Koşulunun Tamamlanması  411
C. On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi  413
D. Taşınmazın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Devredilmesi  413
E. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi  413
IV. MURİS MUVAZAASININ MİRASÇILAR YÖNÜNDEN HÜKÜM VE SONUÇLARI  414
V. MURİS MUVAZAASININ NEDENLERİ VE UYGULAMADA GÖRÜLEN ŞEKİLLERİ  416
VI. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  425
A. Görevli Mahkeme  425
B. Yetkili Mahkeme  426
VII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA TARAFLAR  426
A. Davacı  426
B. Davalı  434
VIII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA SÜRE  435
IX. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  436
A. Benzerlikleri  437
B. Farklılıkları  438
X. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BAŞLICA KURALLAR  442
XI. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  451
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  451
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  468
C. Daire Kararları  559
Dördüncü Bölüm
TENKİS
I. GENEL OLARAK  1011
II. KAVRAM VE TANIM  1012
III. TENKİS DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  1013
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREV VE YETKİ  1015
A. Görevli Mahkeme  1015
B. Yetkili Mahkeme  1016
V. TENKİS DAVASININ TARAFLARI  1018
A. Davacılar  1018
1. Medeni Kanunun 560. Maddesine Göre Tenkis Davası Açan Saklı Paylı Mirasçılar “Mahfuz Hisseli Mirasçılar”  1018
2. Medeni Kanunun 560. Maddesi Dışında Medeni Kanunun Özel Maddelerine Dayanarak Tenkis Davası Açabilen Saklı Paylı Mirasçılar  1019
3. Tenkis Davası Açamayacak Saklı Paylı Mirasçılar  1019
4. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davalarının Davacıları  1019
5. Özel Düzenlenen Tenkis Davalarının Davacıları  1020
B. Davalılar  1020
VI. TENKİS DAVASI AÇAMAYACAK SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1022
A. Mirasçılıktan Çıkarılan “Iskat Edilen” Saklı Paylı Mirasçılar  1022
B. Mirastan Feragat Eden saklı Paylı Mirasçılar  1023
C. Mirastan Yoksun Kalan Saklı Paylı Mirasçılar  1023
D. Mirası Reddeden Saklı Paylı Mirasçılar  1024
E. Miras bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Terekesinin Mirasçılar Arasında Paylaştırılması  1024
VII. DAVACILARINA GÖRE TENKİS DAVASI TÜRLERİ  1025
A. Saklı Paylı Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1025
B. Saklı Paylı Mirasçıların Medeni Kanunun Özel Hükümlerine Göre Açabilecekleri Tenkis Davaları  1026
1. Eşlerin Yaptıkları Mal Rejimi Sözleşmesiyle Saklı Payları Zedelenen Saklı Paylı Mirasçıların “Altsoyun” Açtıkları Tenkis Davaları  1026
2. Miras Bırakanın Terekesini İntifa Hakkı veya İrat Borcu ile Yükümlü Kılması Nedeniyle Saklı Payları Zedelenen Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları  1026
3. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Ön Mirasçı Olarak Atadığı veya Belirli Mal Bıraktığı Kişiyi Mirası Artmirasçıya Geçirmekle Yükümlü Kılması ve Bu Yükümlülüğün Ön Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Vasiyet Edilen Kişinin Saklı Payını Zedelemesi Halinde Açılan Tenkis Davaları  1027
4. Miras Bırakanın Mirastan Feragat Eden Mirasçıya Sağlığında Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmını Aşan Edimlerde Bulunması Halinde Saklı Paylı Mirasçılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1028
C. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davaları  1029
1. Genel Olarak  1029
2. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Alacaklılarının Açtıkları Tenkis Davaları  1029
3. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1031
4. Mirasçılıktan Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçıların Yerine Alacaklılarının veya İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları  1031
5. Saklı Paylı Mirasçıların Yerlerine Kayyımlarının Açtıkları Tenkis Davaları  1031
D. Özel Düzenlenen Tenkis Davaları  1031
1. Tereke Mevcudunu veya Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsüne Yapılan Kazandırmayı ya da Saklı Payı Zedeleyen Tasarruflara Karşı Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1031
2. Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atanan veya Lehine Vasiyet Yapılan Kişiler Tarafından Açılan Tenkis Davaları  1033
3. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Edipte Bazı Vasiyetleri Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1034
4. Miras Sözleşmesiyle Kazandırma Elde Edipte Bu Kazanımları Tenkise Tabi Tutulan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları  1035
5. Hayat Sigortası Alacağı Hakkında Açılan Tenkis Davaları  1036
VIII. MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR  1037
A. Yasal Mirasçılar  1037
B. Atanmış “Mansup” Mirasçılar  1038
C. Saklı Paylı Mirasçılar  1039
IX. TENKİS DAVASININ KONUSU  1040
A. Genel Olarak  1040
B. Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflar  1040
X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  1043
A. Genel Olarak  1043
B. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  1043
1. Vasiyetnameler  1044
a. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetname Çeşitleri  1044
aa. Resmi Vasiyetname  1044
bb. El Yazılı Vasiyetname  1044
cc. Sözlü Vasiyetname  1045
b. Vasiyetnameden Dönülmesi veya Vasiyetnamenin Yok Olması  1046
aa. Vasiyetnameden Dönme  1046
bb. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi veya Yok Olması  1047
c. Konularına Göre Vasiyetname Çeşitleri  1047
aa. Genel Olarak  1047
bb. Belirli Mal Vasiyeti  1048
cc. Çeşit “Nevi” Vasiyeti  1048
dd. Seçimlik Vasiyet  1049
ee. İntifa Vasiyeti  1049
ff. Tedarik Vasiyeti  1050
gg. Alacak Vasiyeti  1051
hh. İrat Vasiyeti  1051
ii. İnfak Vasiyeti  1051
jj. İbra Vasiyeti  1052
kk. Hayat Sigortası Vasiyeti  1052
ll. Alt Vasiyet “İkinci Derecede Vasiyet”  1053
mm. Ön Vasiyet “Mirasçı Lehine Mal Vasiyeti”  1053
d. Vasiyetin Hükümleri  1054
aa. Genel Olarak  1054
bb. Dava Hakkında Zamanaşımı  1055
cc. Vasiyetin Reddi  1055
dd. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişiklikler  1056
e. Miras Bırakanın Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklısının Durumu  1057
f. Mirasçıların Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklılarının Durumu  1057
2. Miras Sözleşmeleri  1058
a. Genel Olarak  1058
b. Miras Sözleşmesinin Şekli  1059
c. Miras Sözleşmesinin Konusu  1060
d. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  1060
aa. Müspet “Olumlu” Miras Sözleşmeleri  1060
bb. Menfi “Olumsuz” Miras Sözleşmeleri  1061
cc. Tek Yönlü Miras Sözleşmeleri  1061
dd. İki Yönlü Miras Sözleşmesi  1062
ee. İkiden Fazla Şahıs Arasında Yapılan Miras Sözleşmeleri  1062
ff. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Miras Sözleşmeleri  1062
e. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  1063
aa. Sözleşme ile Ortadan Kaldırma  1063
bb. Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırma  1064
cc. Miras Sözleşmesinin Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ermesi  1067
dd. Miras Sözleşmesinin İptal Ettirilmesi  1069
ee. Miras Sözleşmelerinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüz Olması  1072
C. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu”  1072
1. Genel Olarak  1072
2. Mirasçı Atama “Nasbı”  1073
3. Belirli Mal Bırakma “Vasiyet”  1075
a. Tarif ve Tanım  1075
b. Mirasın Kazanılması  1076
c. Vasiyet Konusunun ve Vasiyet Alacaklısının Belli Olması  1077
d. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Borçlusu “Yükümlüsü”  1078
e. Vasiyetin Hükümleri  1079
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar ve Yüklemeler  1080
a. Genel Olarak  1080
b. Koşullara “Şartlara” Bağlı Tasarruflar  1080
aa. Geciktirici “Taliki” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1081
bb. Bozucu “İnfisahi” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar  1081
c. Hukuka, Ahlaka Aykırı Koşullar  1082
d. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar  1082
e. Koşulların Hüküm ve Sonuçları  1082
f. Yüklemelere “Mükellefiyetlere” Bağlı, Ölüme Bağlı Tasarruflar  1083
5. Vakıf Kurma  1084
a. Genel Olarak  1084
b. Kurulma Şekli  1085
c. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  1085
d. Vakfın Lehine Yapılan Kazandırmalar Üzerinde Hak Sahibi Olma Anı  1086
6. Mirasçılıktan Çıkarma “Iskat”  1088
a. Genel Olarak  1088
b. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma  1089
c. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Koşulları  1092
d. Mirasçılıktan Çıkarma Şekli  1093
e. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  1093
f. İptal Davası  1095
g. Borç Ödemeden Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  1096
h. Borç Ödemekten Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptal Olunması  1096
7. Mirastan Feragat  1098
a. Genel Olarak  1098
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tarafları  1099
c. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri  1099
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  1099
e. Mirastan Karşılıklı Feragat Eden Mirasçının miras bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu  1100
f. Mirastan Feragat Eden Mirasçının Saklı Pay Mirasçılarına Karşı Sorumluluğu  1101
8. Yedek Mirasçı ve art mirasçı Atamak  1102
a. Genel Olarak  1102
b. Yedek Mirasçı Atama “Alelade İkame”  1102
c. Art Mirasçı Atama “Fevkalade İkame”  1103
d. Art Mirasçı Atamanın Hükümleri  1105
e. Art Mirasçı Atamanın Saklı Payı Zedelemesi  1108
9. Hayat Sigortasının Satınalma “İştira” Bedeli  1108
10. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Koyması  1109
XI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR  1111
A. Terekeye Geri Verilmesi Kuralına Tabi İken Geri Verilmesi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  1111
B. Miras bırakanın Ölümünden Önce Terekenin Tasfiyesi Maksadıyla Yaptığı Kazandırmalar  1112
C. Miras Bırakanın Serbestçe Dönme “Rücu” Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar, Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Adet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar  1112
D. Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar  1113
XII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA, MİRASTAN FERAGAT, MİRASTAN YOKSUNLUK VE MİRASI REDDİN TASARRUF ORANINA ETKİLERİ  1115
A. Mirasçılıkta Çıkarma  1115
B. Mirastan Feragat  1116
C. Mirastan Yoksunluk  1117
D. Mirasın Reddi  1118
XIII. TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMININ HESABI  1119
A. Genel Olarak  1119
B. Terekenin Aktifi  1120
1. Tereke Malları  1120
2. Terekeye Eklenecek Değerler  1120
a. Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  1120
b. Hayat Sigortası Alacağı  1122
c. İntifa Hakkı ve İrat Borcu  1122
d. Vakıf Kurma veya Vakfa Bağış  1123
e. Çocukların Eğitim ve Öğrenim Giderleri  1123
3. Tereke Alacakları  1123
4. Faiz Alacakları  1125
C. Terekenin Pasifi  1125
1. Medeni Kanunun 507. Maddesinin 2. Fıkrasında Sayılan Borçlar  1125
a. Miras Bırakanın Borçları  1125
b. Miras Bırakanın Cenaze Giderleri  1125
c. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri  1125
d. Miras Bırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  1126
2. Terekenin Pasifine Eklenecek Öteki Borçlar  1127
a. Eğitimini ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme  1127
b. Taşınmazlar Üzerindeki İpotekli Borçlar  1127
c. Karma Sözleşmelerde Alınan Bedeller  1127
XIV. TENKİSTE SIRA  1127
A. Genel Olarak  1127
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tenkis  1128
C. Sağlararası Kazandırmalarda Tenkis  1131
XV. TENKİS HESABI  1132
XVI. TEREKE VE TENKİS HESİBANDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN BAZI ESASLAR  1139
XVII. TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER  1146
XVIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1149
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  1149
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1164
C. Daire Kararları  1199
Beşinci Bölüm
TAKMA AD (EĞRETİ AD, NAMI MÜSTEAR)
I. GENEL OLARAK  1259
II. KAVRAM VE TANIM  1261
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1262
A. Namı Müsteara Muvazaa Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1264
1. Şahısta Muvazaa Görüşü  1264
2. Nispi Muvazaa Görüşü  1264
B. Namı Müsteara İnançlı İşlem Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş  1266
C. Namı Müsteara Dolayısı ile Temsil Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğini Kabul Eden Görüş  1268
IV. TAKMA AD (NAMI MÜSTEAR) DAVASININ İSPAT ŞEKLİ  1269
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1269
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  1269
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1283
C. Daire Kararları  1289
Altıncı Bölüm
KANUNDAN KAÇMA (KANUNA KARŞI HİLE)
I. GENEL OLARAK  1303
II. KAVRAM VE TANIM  1304
IIl. UNSURLARI  1305
A. Olayın Değiştirilmesi  1305
B. Kanunun Yasakladığı Bir Sonucun Elde Edilmesi  1306
C. Hile Yapma Amacı  1306
IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1307
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1308
A. Daire Kararları  1308
Yedinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1315
II. TANIM VE AMAÇ  1316
III. İPTAL DAVASININ TARAFLARI  1316
IV. İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV  1316
V. İPTAL DAVASININ KONUSU  1317
VI. HÜKÜM VE SONUÇLARI  1317
A. İvazsız (Karşılıksız) Tasarruflar  1318
B. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar  1318
C. Hileli Tasarruflar (İİK 280)  1318
VII. İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAAYA DAYANAN BUTLAN DAVALARI ARASINDAKİ FARKLAR  1320
VIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1321
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1321
B. Daire Kararları  1323
Sekizinci
Bölüm MUVAZAA, İNANÇLI SÖZLEŞME, NAMI MÜSTEAR,
KANUNA KARŞI HİLE VE İCRA İFLAS KANUNU İLE
6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARININ
BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
I. MUVAZAALI VE İNANÇLI SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1337
A. Benzerlikleri  1337
1. İrade Beyanı  1337
2. Dış Görünüş  1337
3. İç İlişki  1337
4. Yükümlülük  1337
B. Farkları  1337
II. MUVAZAA İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1339
A. Benzerlikleri  1339
B. Farkları  1340
III. İNANÇLI SÖZLEŞME İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1340
A. Benzerlikleri  1340
B. Farkları  1340
IV. MUVAZAA İLE KANUNA KARŞI HİLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1341
A. Benzerlikleri  1341
B. Farkları  1341
V. KANUNA KARŞI HİLE İLE İNANÇLI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1342
A. Benzerlikleri  1342
B. Farkları  1342
VI. MUVAZAA DAVASI İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1343
A. Benzerlikleri  1343
B. Farkları  1343
VII. İNANÇLI SÖZLEŞMELERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1344
A. Benzerlikleri  1344
B. Farkları  1344
VIII. MUVAZAANIN HATA, HİLE, CİDDİ OLMAYAN BEYAN VE ZİHNÎ KAYITTAN FARKI  1344
A. Muvazaanın Hatadan Farkı  1344
B. Muvazaanın Hileden Farkı  1345
C. Muvazaanın Zihnî Kayıttan Farkı  1345
D. Muvazaanın Ciddi Olmayan Beyandan (Latife Beyanından) Farkı  1346
MURİS MUVAZAASI İLE TARAF MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER  1347
A. Benzerlikleri  1347
B. Farkları  1347
Kaynakça  1349
Kavramlar Dizini  1353
Yazarın Diğer Eserleri  1359
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.