Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamusal Uluslararası Hukuk
Ekim 2011 / 1. Baskı / 144 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Özellikle öğrenciler düşünülerek olabildiğinde anlaşılabilir bir dille hazırlanan eser, yazarın Maltepe Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çeşitli zamanlarda verdiği ‘Uluslar arası Hukuk’ dersleri için hazırladığı notlardan oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
Kamusal Uluslararası Hukukun Kaynakları
Uluslararası Antlaşmalar
Antlaşmalar Hukukunun Genel İlkeleri
Antlaşmaların Hazırlanışı
Antlaşmaların Biçimi
Antlaşmaların Geçersizliği Sonucunu Verebilen Çeşitli Nedenler
Antlaşmaların Hukuksal Sonuçları ve Taraflar Dışındaki Etkileri
Antlaşmaların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
Antlaşmaların Sona Ermesi
Yapılageliş Kuralları
Hukukun Genel İlkeleri
Yardımcı Kaynaklar ve Hakça İlkeler
UAD Statüsü m.38'de Sayılanlar Dışında Kaynak Sayılabilecek Kavramlar ve İşlemler
Barkod: 9789750216565
Yayın Tarihi: Ekim 2011
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 144
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ
I. ULUSLARARASI HUKUK - İÇHUKUK KARŞILAŞTIRMASI  14
II. KUH’UN “HUKUK” OLMA NİTELİĞİNİN TARTIŞILMASI  16
III. KUH’UN TARİHSEL GELİŞİMİ  19
IV. KUH - İÇHUKUK (ULUSAL HUKUK) İLİŞKİSİ  21
A. Giriş  21
B. “İkici” Görüş  22
C. “Tekçi” Görüş  24
V. KURAMSAL TARTIŞMALARIN UYGULAMAYA İLİŞKİN (PRATİK) SONUÇLARI  25
VI. HUKUKUN DALLARA AYRILMASINDA KUH’UN YERİ  27
Birinci Bölüm
KAMUSAL ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI Birinci Başlık
GENEL BİLGİLER
I. HUKUK DİLİNDE “KAYNAK” DEYİMİNİN GENEL ANLAMI  33
A. Giriş  33
B. Hukukun “Biçimsel” Kaynakları  34
1. Yazılı-Yazılı Olmayan Kaynak; “Asıl”-“Yardımcı” Kaynak Ayrımı  37
2. UAD Statüsü m. 38(1)’de Sayılan Kaynaklar Arasında, Altlık-Üstlük İlişkisi Var mıdır?  39
3. KUH’un Kaynakları UAD Statüsü m. 38(1)’de Sayılanlardan İbaret midir?  42
İkinci Başlık
ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
I. GİRİŞ  45
A. Borçlar Hukuku Alanındaki Sözleşmelerle Karşılaştırma  45
B. Deyim Sorunu; Uluslararası Antlaşmalara Verilen Çeşitli Adlar  47
C. Uluslararası Antlaşmanın Tanımı  50
II. ANTLAŞMALAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ  53
A. Giriş  53
B. Antlaşmalara Taraf Olabilen Varlıklar  55
C. Antlaşmaların Türlere Ayrılması  59
III. ANTLAŞMALARIN HAZIRLANIŞI  64
A. Ön-Aşamalar  64
B. Antlaşma Metninin Son Biçimini Alması  65
1. İkili Antlaşmalar  65
2. Çok Taraflı Antlaşmalar  66
C. Antlaşmaları Görüşmeye ve Bağıtlamaya Yetkili Olan Kişiler; Yetki Belgesi
(full powers) 
 67
1. Yetki Belgesine Gerek Olmaksızın Devletlerini Temsil Edenler  68
2. Devletlerini, “Yetki Belgesi”ne Dayanarak Temsil Edenler  69
IV. ANTLAŞMANIN BİÇİMİ  70
V. ANTLAŞMALARIN DİLİ  72
VI. BİR ANTLAŞMAYLA BAĞLI OLMA İSTENCİNİ AÇIKLAMADA KULLANILAN ARAÇLAR  74
A. İmza  75
1. İmza Konusunda Yeni Gelişmeler  77
B. Belgelerin Değişimi (Exchange of Instruments)  78
C. Onay (Ratification)  78
Ç. Kabul (acceptance) ve Tasvip (Approval)  79
D. Katılım (Accession)  79
VII. ANTLAŞMALARIN TESCİLİ  80
VIII. ANTLAŞMALARIN GEÇERSİZLİĞİ SONUCU VEREBİLEN ÇEŞİTLİ NEDENLER  82
A. Giriş  82
B. Çeşitli Geçersizlik Nedenleri  83
1. Antlaşma Bağıtlama Yetkisini Düzenleyen İçhukuk Kurallarına Uyulmaması  84
2. Temsil Yetkisi Olmayan Kişilerce Bağıtlanan Antlaşmalar  86
3. Yanılma (Hata; Error)  87
4. Aldatma (Hile; Fraud)  89
5. Temsilcinin Ayartılması (Corruption)  91
6. Korkutma (Tehdit; coercion)  92
a. Devlet Temsilcisinin Korkutularak Zorlanması  93
b. Devletin Korkutma Yada Kuvvet Kullanma Yoluyla Zorlanması  95
IX. ANTLAŞMALARIN HUKUKSAL SONUÇLARI VE TARAFLAR DIŞINDAKİ ETKİLERİ  97
X. ÇEKİNCELER  100
A. Genel Olarak  100
B. Çekincenin Biçimi ve Konulabileceği Zaman  101
C. Çekincelerin Bütün Taraf Devletlerce Kabulü Gerekir mi?  102
XI. ANTLAŞMALARIN YORUMU  104
A. Genel Olarak  104
B. “Genişletici” Yorum - “dar” Yorum  106
C. UAKVS’nin Yorum Konusundaki Düzenlemesi  107
XII. ANTLAŞMALARIN YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  108
A. Yer Bakımından Uygulanma  108
B. Zaman Bakımından Uygulanma  110
XIII. ANTLAŞMADAN ÇEKİLME, ANTLAŞMANIN FESHİ VE ASKIYA ALINMASI  111
XIV. ANTLAŞMALARIN SONA ERMESİ (YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI)  114
A. Çeşitli Nedenler  114
B. Geçersizlik, Sona Erme, Çekilme Yada Askıya Alma Hallerinde Usul  118
Üçüncü Başlık
YAPILAGELİŞ KURALLARI
I. GİRİŞ  121
II. YAPILAGELİŞ KURALLARININ “KURUCU” ÖGELERİ  122
A. Maddi Öge: Uygulama  122
B. Manevi Öge  124
III. YAPILAGELİŞ KURALLARININ ANTLAŞMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  124
A. “Evrensel” Nitelik Bakımından  124
B. “Yasalaştırma” (Kodifikasyon) Bakımından  126
C. Kuralın Varlığının ve İçeriğinin Belirlenmesi Bakımından  126
D. Aynı Konuyu Düzenleyen Bir Antlaşma Hükmü İle Yapılageliş Kuralının
Varlığı 
 127
Dördüncü Başlık
HUKUKUN GENEL İLKELERİ Beşinci Başlık
YARDIMCI KAYNAKLAR VE HAKÇA İLKELER Altıncı Başlık
UAD STATÜSÜ m.38 DE SAYILANLAR DIŞINDA KAYNAK SAYILABİLECEK KAVRAMLAR VE İŞLEMLER
I. BUYURUCU KURALLAR (JUS COGENS)  135
II. DEVLETLERİN TEK YANLI İŞLEMLERİ  137
III. EN ÇOK GÖZETİLEN DEVLET (ULUS) KURALI  139
IV. YUMUŞAK YASA (SOFT LAW)  140
Kavram Dizini  143
 


Rona Aybay ...
Ağustos 2016
46.30 TL
Sepete Ekle
Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Aydoğan Asar
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ
I. ULUSLARARASI HUKUK - İÇHUKUK KARŞILAŞTIRMASI  14
II. KUH’UN “HUKUK” OLMA NİTELİĞİNİN TARTIŞILMASI  16
III. KUH’UN TARİHSEL GELİŞİMİ  19
IV. KUH - İÇHUKUK (ULUSAL HUKUK) İLİŞKİSİ  21
A. Giriş  21
B. “İkici” Görüş  22
C. “Tekçi” Görüş  24
V. KURAMSAL TARTIŞMALARIN UYGULAMAYA İLİŞKİN (PRATİK) SONUÇLARI  25
VI. HUKUKUN DALLARA AYRILMASINDA KUH’UN YERİ  27
Birinci Bölüm
KAMUSAL ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI Birinci Başlık
GENEL BİLGİLER
I. HUKUK DİLİNDE “KAYNAK” DEYİMİNİN GENEL ANLAMI  33
A. Giriş  33
B. Hukukun “Biçimsel” Kaynakları  34
1. Yazılı-Yazılı Olmayan Kaynak; “Asıl”-“Yardımcı” Kaynak Ayrımı  37
2. UAD Statüsü m. 38(1)’de Sayılan Kaynaklar Arasında, Altlık-Üstlük İlişkisi Var mıdır?  39
3. KUH’un Kaynakları UAD Statüsü m. 38(1)’de Sayılanlardan İbaret midir?  42
İkinci Başlık
ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
I. GİRİŞ  45
A. Borçlar Hukuku Alanındaki Sözleşmelerle Karşılaştırma  45
B. Deyim Sorunu; Uluslararası Antlaşmalara Verilen Çeşitli Adlar  47
C. Uluslararası Antlaşmanın Tanımı  50
II. ANTLAŞMALAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ  53
A. Giriş  53
B. Antlaşmalara Taraf Olabilen Varlıklar  55
C. Antlaşmaların Türlere Ayrılması  59
III. ANTLAŞMALARIN HAZIRLANIŞI  64
A. Ön-Aşamalar  64
B. Antlaşma Metninin Son Biçimini Alması  65
1. İkili Antlaşmalar  65
2. Çok Taraflı Antlaşmalar  66
C. Antlaşmaları Görüşmeye ve Bağıtlamaya Yetkili Olan Kişiler; Yetki Belgesi
(full powers) 
 67
1. Yetki Belgesine Gerek Olmaksızın Devletlerini Temsil Edenler  68
2. Devletlerini, “Yetki Belgesi”ne Dayanarak Temsil Edenler  69
IV. ANTLAŞMANIN BİÇİMİ  70
V. ANTLAŞMALARIN DİLİ  72
VI. BİR ANTLAŞMAYLA BAĞLI OLMA İSTENCİNİ AÇIKLAMADA KULLANILAN ARAÇLAR  74
A. İmza  75
1. İmza Konusunda Yeni Gelişmeler  77
B. Belgelerin Değişimi (Exchange of Instruments)  78
C. Onay (Ratification)  78
Ç. Kabul (acceptance) ve Tasvip (Approval)  79
D. Katılım (Accession)  79
VII. ANTLAŞMALARIN TESCİLİ  80
VIII. ANTLAŞMALARIN GEÇERSİZLİĞİ SONUCU VEREBİLEN ÇEŞİTLİ NEDENLER  82
A. Giriş  82
B. Çeşitli Geçersizlik Nedenleri  83
1. Antlaşma Bağıtlama Yetkisini Düzenleyen İçhukuk Kurallarına Uyulmaması  84
2. Temsil Yetkisi Olmayan Kişilerce Bağıtlanan Antlaşmalar  86
3. Yanılma (Hata; Error)  87
4. Aldatma (Hile; Fraud)  89
5. Temsilcinin Ayartılması (Corruption)  91
6. Korkutma (Tehdit; coercion)  92
a. Devlet Temsilcisinin Korkutularak Zorlanması  93
b. Devletin Korkutma Yada Kuvvet Kullanma Yoluyla Zorlanması  95
IX. ANTLAŞMALARIN HUKUKSAL SONUÇLARI VE TARAFLAR DIŞINDAKİ ETKİLERİ  97
X. ÇEKİNCELER  100
A. Genel Olarak  100
B. Çekincenin Biçimi ve Konulabileceği Zaman  101
C. Çekincelerin Bütün Taraf Devletlerce Kabulü Gerekir mi?  102
XI. ANTLAŞMALARIN YORUMU  104
A. Genel Olarak  104
B. “Genişletici” Yorum - “dar” Yorum  106
C. UAKVS’nin Yorum Konusundaki Düzenlemesi  107
XII. ANTLAŞMALARIN YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  108
A. Yer Bakımından Uygulanma  108
B. Zaman Bakımından Uygulanma  110
XIII. ANTLAŞMADAN ÇEKİLME, ANTLAŞMANIN FESHİ VE ASKIYA ALINMASI  111
XIV. ANTLAŞMALARIN SONA ERMESİ (YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI)  114
A. Çeşitli Nedenler  114
B. Geçersizlik, Sona Erme, Çekilme Yada Askıya Alma Hallerinde Usul  118
Üçüncü Başlık
YAPILAGELİŞ KURALLARI
I. GİRİŞ  121
II. YAPILAGELİŞ KURALLARININ “KURUCU” ÖGELERİ  122
A. Maddi Öge: Uygulama  122
B. Manevi Öge  124
III. YAPILAGELİŞ KURALLARININ ANTLAŞMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  124
A. “Evrensel” Nitelik Bakımından  124
B. “Yasalaştırma” (Kodifikasyon) Bakımından  126
C. Kuralın Varlığının ve İçeriğinin Belirlenmesi Bakımından  126
D. Aynı Konuyu Düzenleyen Bir Antlaşma Hükmü İle Yapılageliş Kuralının
Varlığı 
 127
Dördüncü Başlık
HUKUKUN GENEL İLKELERİ Beşinci Başlık
YARDIMCI KAYNAKLAR VE HAKÇA İLKELER Altıncı Başlık
UAD STATÜSÜ m.38 DE SAYILANLAR DIŞINDA KAYNAK SAYILABİLECEK KAVRAMLAR VE İŞLEMLER
I. BUYURUCU KURALLAR (JUS COGENS)  135
II. DEVLETLERİN TEK YANLI İŞLEMLERİ  137
III. EN ÇOK GÖZETİLEN DEVLET (ULUS) KURALI  139
IV. YUMUŞAK YASA (SOFT LAW)  140
Kavram Dizini  143
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020