Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı – Gerekçeli
Harcırah Kanunu
Ocak 2010 / 5. Baskı / 700 Syf.
Fiyatı: 111.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%38)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tüm memurların faydalandıkları harcırah kanunu en güncel hali ile İbrahim Pınar tarafından hazırlandı. 5. baskısını yapan kitapta kaynak olarak başvurulan idari, askeri ve mali yargı kuruluşlarımızın kararları ile Maliye bakanlığının tebliğlerinden güncelliğini yitirmemiş olanlara yer verildi.
Kitap; harcırah konusunda haklarını bilmek ve tüm kanuna hakim olmak isteyenlerin faydalanabileceği temel bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Harcırah Unsurları
Seyahat ve Vazifenin Mahiyetine Göre Verilecek Harcırah
Yurt İçi ve Yurt Dışı Yol Masrafı
Gündelikler
Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yer Değiştirme Masrafı
Kimlere Harcırah Verilir
Harcırahın Hesabında Esas Alınacak Yol Hangisidir
Memur ve Hizmetli Olmayanlara Harcırah Verilir mi?
Hastalara Eşlik Edene Ödenecek Harcırahın Saptanması
Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gündelikleri
Geçici Görev Yolluğu Ne Kadar Süreyle Verilir?
Cenaze Nakil Masrafları
Gerçeğe Aykırı Harcırah Beyan Edenlerin Sorumlulukları
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Kararları
Madde Gerekçeleri ve Maliye Bakanlığı Tebliğleri
Barkod: 9789750211317
Yayın Tarihi: Ocak 2010
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 700
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Kısaltmalar  15
Kısım I
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde 1 – Kanunun Şümulü  17
AÇIKLAMA  17
DANIŞTAY KARARI  41
SAYIŞTAY KARARI  52
Madde 2 – Reisicumhurun Seyahat Masrafları  56
AÇIKLAMA  56
SAYIŞTAY KARARI  56
Madde 3 – Tarifler  57
AÇIKLAMA  57
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  71
DANIŞTAY KARARI  72
SAYIŞTAY KARARLARI  75
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  82
Madde 4 – Harcırah Verilecek Kimseler  93
AÇIKLAMA  93
DANIŞTAY KARARLARI  98
SAYIŞTAY KARARLARI  100
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  103
Madde 5 – Harcırahın Unsurları  107
AÇIKLAMA  107
DANIŞTAY KARARI  108
Madde 6 – Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol  113
AÇIKLAMA  113
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  118
DANIŞTAY KARARI  121
SAYIŞTAY KARARLARI  125
Madde 7 – Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar  129
AÇIKLAMA  129
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  135
DANIŞTAY KARARLARI  136
SAYIŞTAY KARARLARI  136
Madde 8 – Memur veya Hizmetli Olmayanların Harcırahı  141
AÇIKLAMA  141
DANIŞTAY KARARI  143
SAYIŞTAY KARARLARI  144
Madde 9 – Daimi Vazife Harcırahının Mebdei  149
AÇIKLAMA  149
MALİYE BAKANLIĞI GÖRÜŞLERİ  150
SAYIŞTAY KARARLARI  152
Kısım II
SEYAHAT VE VAZİFENİN MAHİYETİNE GÖRE
VERİLECEK HARCIRAH
Madde 10 – Yol Masrafı, Yevmiye, Aile Masrafı ve Yer Değiştirme Masrafının
Birlikte Verilmesini İcabettiren Haller 
 155
AÇIKLAMA  155
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  178
DANIŞTAY KARARLARI  179
YARGITAY KARARLARI  188
SAYIŞTAY KARARLARI  189
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  191
Madde 11 – Yol Masrafı, Yevmiye ve Yer Değiştirme Masrafı Verilmesini
İcabettiren Haller 
 204
Madde 12 – Daimi veya Muvakkat Vazife Halinde Yolda veya Vazifeye
Başlamadan Vefat Edenlerin Harcırahı 
 205
AÇIKLAMA  205
Madde 13 – Yeni Memuriyet Mahallinde İşe Başlamadan veya Yolda Vefat
Halinde Aile Harcırahı 
 207
AÇIKLAMA  207
Madde 14 – Muvakkat Vazife Harcırahın (Yol Masrafı ve Yevmiye)  208
AÇIKLAMA  208
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  215
DANIŞTAY KARARLARI  219
YARGITAY KARARLARI  227
SAYIŞTAY KARARI  227
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  252
Madde 15 – Askeri Birliklerde Harekâta Harcırah  257
AÇIKLAMA  257
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  258
SAYIŞTAY KARARI  260
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  261
Madde 16 – Aile ile Birlikte Oturulması Yasak Edilen Bölgelere Geliş ve Gidişte
Aile Harcırahı 
 276
AÇIKLAMA  276
Madde 17 – Birlik Halinde Yabancı Ülkelere Gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri
Mensuplarının Harcırahı 
 279
AÇIKLAMA  280
SAYIŞTAY KARARI  282
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  282
Madde 18 – Ehliyet Tesbiti, İmtihan, Hava Değişim ve Tedavi İçin Başka Yere
Gönderilenler 
 287
AÇIKLAMA  287
DANIŞTAY KARARLARI  313
SAYIŞTAY KARARLARI  317
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  328
Madde 19 – Muvakkat Vazife Mahallerinde Hastalananlara Verilecek Yevmiye  330
AÇIKLAMA  330
Madde 20 – Hastalara Refakat Halinde Harcırah  332
Madde 21 – Yatacak Yeri Bulunmayan Mahallerde Muvakkat Vazife  333
AÇIKLAMA  333
Madde 22 – Vazife Mahallini Terketmek Mecburiyetinde Kalanların Harcırahı  334
AÇIKLAMA  334
SAYIŞTAY KARARI  335
Madde 23 – Yurt İçi ve Dışı Spor Temaslarında Harcırah  336
AÇIKLAMA  336
İLGİLİ MEVZUAT  337
SAYIŞTAY KARARLARI  339
Madde 24 – Müfettiş ve Benzerlerinin Aile ve Yer Değiştirme Masrafı  342
AÇIKLAMA  342
SAYIŞTAY KARARLARI  343
Madde 25 – Başka Yerde Bırakılan Aile Efradı  345
AÇIKLAMA  345
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  347
Madde 26 – İzamından Sarfınazar Olunanların Harcırahları  349
AÇIKLAMA  349
Kısım III
HARCIRAHIN UNSURLARI Bölüm I
YOL MASRAFI
Madde 27 – Yurt İçinde Yol Masrafı  353
AÇIKLAMA  354
AÇIKLAMA  354
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  360
DANIŞTAY KARARI  361
SAYIŞTAY KARARLARI  362
Madde 28 – Memuriyet Mahalleleri İçinde Yol Masrafları  365
AÇIKLAMA  365
SAYIŞTAY KARARLARI  366
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  367
Madde 29 – Yurt Dışında Yol Masrafı  371
AÇIKLAMA  371
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  374
SAYIŞTAY KARARLARI  375
Madde 30 – Biletinin Yemeksiz Olarak Alınması Mümkün Olmayan Vasıtalarda Seyahat  378
AÇIKLAMA  378
SAYIŞTAY KARARI  378
Madde 31 – Parasız ve Tenzili Tarife ile Seyahat Yol Masrafları  379
AÇIKLAMA  379
DANIŞTAY KARARI  380
Madde 32 – Hususi Vazifeli Emniyet Mensuplarının Yol Masrafı  381
AÇIKLAMA  381
Bölüm II
YEVMİYELER
Madde 33 – Yurt İçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı  382
AÇIKLAMA  383
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  392
DANIŞTAY KARARLARI  399
SAYIŞTAY KARARLARI  402
Madde 34 – Yurt Dışında Verilecek Gündeliklerin Miktarı  418
AÇIKLAMA  418
BAKANLAR KURULU KARARI  422
DANIŞTAY KARARLARI  426
SAYIŞTAY KARARLARI  426
Madde 35 – Hususi Ehemmiyeti Haiz Merasimlerİ İştirak Edeceklerin Dış
Yevmiyeleri 
 431
AÇIKLAMA  431
Madde 36 – Sevke Memur Erbaş ve Erlere Verilecek Gündelik  432
AÇIKLAMA  432
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  433
İLGİLİ MEVZUAT  433
Madde 37 – Yurt İçi ve Yurt Dışında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik  434
AÇIKLAMA  434
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  436
DANIŞTAY KARARLARI  443
SAYIŞTAY KARARLARI  451
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  469
Madde 38 – Hayati Tehlike Arzeden Hastalıklarla Mücadelede Yevmiye  478
AÇIKLAMA  478
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  479
Madde 39 – Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gündeliği  480
AÇIKLAMA  480
DANIŞTAY KARARLARI  481
SAYIŞTAY KARARLARI  484
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  495
YARGITAY KARARLARI  496
Madde 40 – Memleket İçi ve Dışında Mücbir veya Zati Sebepler ve Vahim
Hastalıklar Yüzünden Yola Devam Edememe Halinde Yevmiye 
 498
AÇIKLAMA  498
SAYIŞTAY KARARI  500
Madde 41 – Kurumlarca Temin Edilen Binalarda Yatanların Yevmiyelerinden
Yapılacak Tenzilat 
 502
Madde 42 – Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre  503
AÇIKLAMA  503
DANIŞTAY KARARLARI  509
SAYIŞTAY KARARLARI  510
Madde 43 – Memleket İçi ve Dışında Seyahat Günlerinin Hesabı  520
AÇIKLAMA  520
DANIŞTAY KARARI  521
SAYIŞTAY KARARLARI  521
Bölüm III
AİLE MASRAFI
Madde 44 – Aile Masrafının Miktarı  523
AÇIKLAMA  523
Bölüm IV
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
Madde 45 – Yurt İçinde Yer Değiştirme Masrafı  526
AÇIKLAMA  526
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  529
DANIŞTAY KARARI  532
SAYIŞTAY KARARLARI  533
Madde 46 – Yurt Dışı Yer Değiştirme Masrafı  540
AÇIKLAMA  540
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  543
DANIŞTAY KARARI  545
SAYIŞTAY KARARLARI  546
Madde 47 – Hesaba Esas Tutulacak Kilometre veya Deniz Mili  548
AÇIKLAMA  548
SAYIŞTAY KARARLARI  550
Kısım IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 48 – Memuriyet Mahalli Dahilinde Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve
Hizmetliler 
 555
AÇIKLAMA  555
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  556
SAYIŞTAY KARARLARI  562
Madde 49 – Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hizmetliler  565
AÇIKLAMA  565
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  568
DANIŞTAY KARARLARI  575
YARGITAY KARARLARI  578
SAYIŞTAY KARARLARI  580
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  582
Madde 50 – Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanların Harcırahı  588
AÇIKLAMA  588
SAYIŞTAY KARARLARI  592
Madde 51 – Misafir ve Ziyaretçilere  596
AÇIKLAMA  596
SAYIŞTAY KARARLARI  597
Madde 52 – Harcırahlarına Diğer Kamu Hükümlerine Göre Alanlar  600
AÇIKLAMA  600
İLGİLİ MEVZUAT  602
Madde 53 –  606
AÇIKLAMA  606
İLGİLİ MEVZUAT  607
DANIŞTAY KARARI  612
Madde 54 – Dışişleri Vekaleti Memurları ve Benzerlerinin Takibedecekleri Yol  616
AÇIKLAMA  616
SAYIŞTAY KARARI  616
Madde 55 – Cenaze Nakil Masrafları  617
AÇIKLAMA  617
SAYIŞTAY KARARI  622
İLGİLİ MEVZUAT  622
Madde 56 – Harcırah Alabilmek İçin Müracaat Müddeti  623
AÇIKLAMA  623
DANIŞTAY KARARI  625
Madde 57 – Harcırahın Sureti Tediyesi  626
AÇIKLAMA  626
DANIŞTAY KARARLARI  627
SAYIŞTAY KARARLARI  628
Madde 58 – (Mülga: 13.12.1960 - 159/8 md.)  632
Madde 59 – Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu  632
AÇIKLAMA  633
DANIŞTAY KARARLARI  637
SAYIŞTAY KARARLARI  641
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  645
Madde 60 – Hilafı Hakikat Beyanname Verenler  654
AÇIKLAMA  654
DANIŞTAY KARARI  656
SAYIŞTAY KARARLARI  659
KONU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI  670
Madde 61 –  685
AÇIKLAMA  685
Madde 62 –  685
Madde 63 –  687
Madde 64 – Ek Kanunlar  690
Ek Madde 1  690
Ek Madde 2  690
Muvakkat Madde 1  691
Muvakkat Madde 2  691
Geçici Madde 3  691
Geçici Madde 4  691
Geçici Madde 5  692
Madde 65 – Yürürlük  693
Madde 66 – Yürütme  693
Kaynakça  695
Kavramlar Dizini  697
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Bilgin
Temmuz 2020
315.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  5
Kısaltmalar  15
Kısım I
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde 1 – Kanunun Şümulü  17
AÇIKLAMA  17
DANIŞTAY KARARI  41
SAYIŞTAY KARARI  52
Madde 2 – Reisicumhurun Seyahat Masrafları  56
AÇIKLAMA  56
SAYIŞTAY KARARI  56
Madde 3 – Tarifler  57
AÇIKLAMA  57
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  71
DANIŞTAY KARARI  72
SAYIŞTAY KARARLARI  75
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  82
Madde 4 – Harcırah Verilecek Kimseler  93
AÇIKLAMA  93
DANIŞTAY KARARLARI  98
SAYIŞTAY KARARLARI  100
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  103
Madde 5 – Harcırahın Unsurları  107
AÇIKLAMA  107
DANIŞTAY KARARI  108
Madde 6 – Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol  113
AÇIKLAMA  113
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  118
DANIŞTAY KARARI  121
SAYIŞTAY KARARLARI  125
Madde 7 – Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar  129
AÇIKLAMA  129
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  135
DANIŞTAY KARARLARI  136
SAYIŞTAY KARARLARI  136
Madde 8 – Memur veya Hizmetli Olmayanların Harcırahı  141
AÇIKLAMA  141
DANIŞTAY KARARI  143
SAYIŞTAY KARARLARI  144
Madde 9 – Daimi Vazife Harcırahının Mebdei  149
AÇIKLAMA  149
MALİYE BAKANLIĞI GÖRÜŞLERİ  150
SAYIŞTAY KARARLARI  152
Kısım II
SEYAHAT VE VAZİFENİN MAHİYETİNE GÖRE
VERİLECEK HARCIRAH
Madde 10 – Yol Masrafı, Yevmiye, Aile Masrafı ve Yer Değiştirme Masrafının
Birlikte Verilmesini İcabettiren Haller 
 155
AÇIKLAMA  155
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  178
DANIŞTAY KARARLARI  179
YARGITAY KARARLARI  188
SAYIŞTAY KARARLARI  189
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  191
Madde 11 – Yol Masrafı, Yevmiye ve Yer Değiştirme Masrafı Verilmesini
İcabettiren Haller 
 204
Madde 12 – Daimi veya Muvakkat Vazife Halinde Yolda veya Vazifeye
Başlamadan Vefat Edenlerin Harcırahı 
 205
AÇIKLAMA  205
Madde 13 – Yeni Memuriyet Mahallinde İşe Başlamadan veya Yolda Vefat
Halinde Aile Harcırahı 
 207
AÇIKLAMA  207
Madde 14 – Muvakkat Vazife Harcırahın (Yol Masrafı ve Yevmiye)  208
AÇIKLAMA  208
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  215
DANIŞTAY KARARLARI  219
YARGITAY KARARLARI  227
SAYIŞTAY KARARI  227
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  252
Madde 15 – Askeri Birliklerde Harekâta Harcırah  257
AÇIKLAMA  257
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  258
SAYIŞTAY KARARI  260
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  261
Madde 16 – Aile ile Birlikte Oturulması Yasak Edilen Bölgelere Geliş ve Gidişte
Aile Harcırahı 
 276
AÇIKLAMA  276
Madde 17 – Birlik Halinde Yabancı Ülkelere Gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri
Mensuplarının Harcırahı 
 279
AÇIKLAMA  280
SAYIŞTAY KARARI  282
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  282
Madde 18 – Ehliyet Tesbiti, İmtihan, Hava Değişim ve Tedavi İçin Başka Yere
Gönderilenler 
 287
AÇIKLAMA  287
DANIŞTAY KARARLARI  313
SAYIŞTAY KARARLARI  317
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  328
Madde 19 – Muvakkat Vazife Mahallerinde Hastalananlara Verilecek Yevmiye  330
AÇIKLAMA  330
Madde 20 – Hastalara Refakat Halinde Harcırah  332
Madde 21 – Yatacak Yeri Bulunmayan Mahallerde Muvakkat Vazife  333
AÇIKLAMA  333
Madde 22 – Vazife Mahallini Terketmek Mecburiyetinde Kalanların Harcırahı  334
AÇIKLAMA  334
SAYIŞTAY KARARI  335
Madde 23 – Yurt İçi ve Dışı Spor Temaslarında Harcırah  336
AÇIKLAMA  336
İLGİLİ MEVZUAT  337
SAYIŞTAY KARARLARI  339
Madde 24 – Müfettiş ve Benzerlerinin Aile ve Yer Değiştirme Masrafı  342
AÇIKLAMA  342
SAYIŞTAY KARARLARI  343
Madde 25 – Başka Yerde Bırakılan Aile Efradı  345
AÇIKLAMA  345
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  347
Madde 26 – İzamından Sarfınazar Olunanların Harcırahları  349
AÇIKLAMA  349
Kısım III
HARCIRAHIN UNSURLARI Bölüm I
YOL MASRAFI
Madde 27 – Yurt İçinde Yol Masrafı  353
AÇIKLAMA  354
AÇIKLAMA  354
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  360
DANIŞTAY KARARI  361
SAYIŞTAY KARARLARI  362
Madde 28 – Memuriyet Mahalleleri İçinde Yol Masrafları  365
AÇIKLAMA  365
SAYIŞTAY KARARLARI  366
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  367
Madde 29 – Yurt Dışında Yol Masrafı  371
AÇIKLAMA  371
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  374
SAYIŞTAY KARARLARI  375
Madde 30 – Biletinin Yemeksiz Olarak Alınması Mümkün Olmayan Vasıtalarda Seyahat  378
AÇIKLAMA  378
SAYIŞTAY KARARI  378
Madde 31 – Parasız ve Tenzili Tarife ile Seyahat Yol Masrafları  379
AÇIKLAMA  379
DANIŞTAY KARARI  380
Madde 32 – Hususi Vazifeli Emniyet Mensuplarının Yol Masrafı  381
AÇIKLAMA  381
Bölüm II
YEVMİYELER
Madde 33 – Yurt İçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı  382
AÇIKLAMA  383
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  392
DANIŞTAY KARARLARI  399
SAYIŞTAY KARARLARI  402
Madde 34 – Yurt Dışında Verilecek Gündeliklerin Miktarı  418
AÇIKLAMA  418
BAKANLAR KURULU KARARI  422
DANIŞTAY KARARLARI  426
SAYIŞTAY KARARLARI  426
Madde 35 – Hususi Ehemmiyeti Haiz Merasimlerİ İştirak Edeceklerin Dış
Yevmiyeleri 
 431
AÇIKLAMA  431
Madde 36 – Sevke Memur Erbaş ve Erlere Verilecek Gündelik  432
AÇIKLAMA  432
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  433
İLGİLİ MEVZUAT  433
Madde 37 – Yurt İçi ve Yurt Dışında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik  434
AÇIKLAMA  434
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  436
DANIŞTAY KARARLARI  443
SAYIŞTAY KARARLARI  451
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  469
Madde 38 – Hayati Tehlike Arzeden Hastalıklarla Mücadelede Yevmiye  478
AÇIKLAMA  478
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  479
Madde 39 – Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gündeliği  480
AÇIKLAMA  480
DANIŞTAY KARARLARI  481
SAYIŞTAY KARARLARI  484
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  495
YARGITAY KARARLARI  496
Madde 40 – Memleket İçi ve Dışında Mücbir veya Zati Sebepler ve Vahim
Hastalıklar Yüzünden Yola Devam Edememe Halinde Yevmiye 
 498
AÇIKLAMA  498
SAYIŞTAY KARARI  500
Madde 41 – Kurumlarca Temin Edilen Binalarda Yatanların Yevmiyelerinden
Yapılacak Tenzilat 
 502
Madde 42 – Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre  503
AÇIKLAMA  503
DANIŞTAY KARARLARI  509
SAYIŞTAY KARARLARI  510
Madde 43 – Memleket İçi ve Dışında Seyahat Günlerinin Hesabı  520
AÇIKLAMA  520
DANIŞTAY KARARI  521
SAYIŞTAY KARARLARI  521
Bölüm III
AİLE MASRAFI
Madde 44 – Aile Masrafının Miktarı  523
AÇIKLAMA  523
Bölüm IV
YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
Madde 45 – Yurt İçinde Yer Değiştirme Masrafı  526
AÇIKLAMA  526
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  529
DANIŞTAY KARARI  532
SAYIŞTAY KARARLARI  533
Madde 46 – Yurt Dışı Yer Değiştirme Masrafı  540
AÇIKLAMA  540
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ  543
DANIŞTAY KARARI  545
SAYIŞTAY KARARLARI  546
Madde 47 – Hesaba Esas Tutulacak Kilometre veya Deniz Mili  548
AÇIKLAMA  548
SAYIŞTAY KARARLARI  550
Kısım IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 48 – Memuriyet Mahalli Dahilinde Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve
Hizmetliler 
 555
AÇIKLAMA  555
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  556
SAYIŞTAY KARARLARI  562
Madde 49 – Seyyar Olarak Vazife Gören Memur ve Hizmetliler  565
AÇIKLAMA  565
MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞLERİ  568
DANIŞTAY KARARLARI  575
YARGITAY KARARLARI  578
SAYIŞTAY KARARLARI  580
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARI  582
Madde 50 – Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanların Harcırahı  588
AÇIKLAMA  588
SAYIŞTAY KARARLARI  592
Madde 51 – Misafir ve Ziyaretçilere  596
AÇIKLAMA  596
SAYIŞTAY KARARLARI  597
Madde 52 – Harcırahlarına Diğer Kamu Hükümlerine Göre Alanlar  600
AÇIKLAMA  600
İLGİLİ MEVZUAT  602
Madde 53 –  606
AÇIKLAMA  606
İLGİLİ MEVZUAT  607
DANIŞTAY KARARI  612
Madde 54 – Dışişleri Vekaleti Memurları ve Benzerlerinin Takibedecekleri Yol  616
AÇIKLAMA  616
SAYIŞTAY KARARI  616
Madde 55 – Cenaze Nakil Masrafları  617
AÇIKLAMA  617
SAYIŞTAY KARARI  622
İLGİLİ MEVZUAT  622
Madde 56 – Harcırah Alabilmek İçin Müracaat Müddeti  623
AÇIKLAMA  623
DANIŞTAY KARARI  625
Madde 57 – Harcırahın Sureti Tediyesi  626
AÇIKLAMA  626
DANIŞTAY KARARLARI  627
SAYIŞTAY KARARLARI  628
Madde 58 – (Mülga: 13.12.1960 - 159/8 md.)  632
Madde 59 – Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu  632
AÇIKLAMA  633
DANIŞTAY KARARLARI  637
SAYIŞTAY KARARLARI  641
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  645
Madde 60 – Hilafı Hakikat Beyanname Verenler  654
AÇIKLAMA  654
DANIŞTAY KARARI  656
SAYIŞTAY KARARLARI  659
KONU İLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI  670
Madde 61 –  685
AÇIKLAMA  685
Madde 62 –  685
Madde 63 –  687
Madde 64 – Ek Kanunlar  690
Ek Madde 1  690
Ek Madde 2  690
Muvakkat Madde 1  691
Muvakkat Madde 2  691
Geçici Madde 3  691
Geçici Madde 4  691
Geçici Madde 5  692
Madde 65 – Yürürlük  693
Madde 66 – Yürütme  693
Kaynakça  695
Kavramlar Dizini  697
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020