Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Özel Hukukumuzda
Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler
Ekim 2016 / 2. Baskı / 1312 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 264.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Haziran 2012 120.50 TL 79.90 TL (%34)Sepete Ekle
   

Gerek maddi gerekse usul hukukumuzda sürelerin büyük önemi ve yeri bulunmaktadır. Her dava veya hukuki işlemin kanunlarımızda yer alan süre çeşitlerinden bir veya birkaçı ile ilgisinin olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.Ne yazık ki, nitelikleri, koşulları hüküm ve sonuçları tamamen farklı olan süreler hakkında kanunlarımız yeterli açıklıktan yoksundur.Bu husus hakların, davaların kaybedilmesine, asgariden sürüncemede kalmasına sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle kanunlarımızda yer alan, kazandırıcı, kaybettirici zamanaşımı süreleri ile hak düşürücü süreler, hakka bağlı süreler, düzenleyici süreler, usuli süreler, kabul edilme nedenleri, nitelikleri, koşulları, hesap edilmeleri, durma ve kesilme sebepleri, hüküm ve sonuçları birbirlerine benzer ve farklı yönleriyle topluca şematik ve sistematik olarak bütün boyutları ile incelenmiş, bu yöndeki bilimsel görüşlere ve seçme içtihatlara yer verilmiş, bu suretle tüm ilgililere, hukukçulara, hak sahiplerine faydalı olmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kazandırıcı Zamanaşımı Süreleri
Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri
Düzenleyici Süreler
Hakka Bağlı Süreler
Usuli Süreler
Hak Düşürücü Süreler
Sürelerin Koşulları
Sürelerin Hesaplanması
Sürelerin Durması
Sürelerin Kesilmesi
Ek Süreler
Uzatılmış Süreler
Konularla ilgili Emsal İçtihatlar
Barkod: 9789750239779
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskının Önsözü  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  21
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER
BİRİNCİ KISIM
SÜRELER HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
GİRİŞ  23
I. HUKUK ALANINDAKİ SÜRELER  23
Genel Olarak  23
II. HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER  24
1. Yer Aldıkları Hukuk Alanlarına Göre Sürelerin Şematik Açıklanması  24
2. Niteliklerine Hüküm ve Sonuçlarına Göre Sürelerin Şematik Açıklanması  26
III. GENEL BİLGİ  27
1. Zamanaşımı “Müruruzaman” Süreleri  27
A. Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı Süreleri  28
B. Kaybettirici “Düşürücü = Bozucu = Iskati” Zamanaşımı Süreleri  28
C. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Süreleri  29
D. Düzenleyici Süreler “Düzen Süreleri”  29
E. Hakka Bağlı Süreler “Süreye Bağlı Haklar”  31
F. Usulü Süreler “Hukuk Muhakemeleri Kanununda Düzenlenen Süreler”  32
IV. ZAMANAŞIMI “MÜRURUZAMAN” SÜRELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA  34
1. Kavram ve Tanım  34
İKİNCİ KISIM
KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  37
1. Tarif ve Tanım  37
2. Eski Hukukumuzda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  38
3. Cumhuriyet Dönemi Kanunlarında Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  40
A. Yürürlükten Kalkmış Olan Kanun Hükümlerine Göre Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı Süreleri  40
a. 17 Şubat 1926 Tarih 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi  40
b. 02 Haziran 1929 Tarih 1515 sayılı Tapu Kayıtlarının Hukuki Kıymetini Kaybetmiş Olanların Tasviyesine Dair Kanun  41
c. 01.12.1934 Tarih 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu  41
d. 16.03.1950 Tarih 5602 Sayılı Tapulama Kanunu  41
e. 29.06.1956 Tarih 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  42
f. 17.07.1964 Tarih 509 Sayılı Tapulama Kanunu  42
g. 28.06.1966 Tarih 766 Sayılı Tapulama Kanunu  43
B. Yürürlükte Bulunan Kanun Hükümlerine Göre Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  43
a. Genel Olarak  43
b. 21.11.2001 Tarih 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu  44
aa. Olağan “Adi – Alelade” Kazandırıcı Zamanaşımı  44
bb. Olağanüstü “Fevkalade” Kazandırıcı Zamanaşımı  47
cc. Taşanır “Menkul” Mallarda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  50
dd. Öteki Kazandırıcı Zamanaşımı ile İlgili Hükümler  51
aaa. Sınırlı Aynî Haklarda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  51
bbb. Bulunan veya Egemenlik Alanına Giren Şeylerde Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  51
c. 13.01.2011 Tarih 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  52
aa. Olağan “adi” Kazandırıcı Zamanaşımı  52
bb. Olağanüstü “Fevkalade” Kazandırıcı Zamanaşımı  53
d. 21.06.1987 Tarih 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  55
aa. Kadastro Kanununun 13/B–b Maddesi  55
bb. Kadastro Kanununun 13/B–c Maddesi  56
cc. Kadastro Kanununun 14/1. Maddesi  57
dd. Kadastro Kanununun 15.Maddesi  58
ee. Kadastro Kanununun 17/1.Maddesi  59
II. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ HESAPLANMASI  59
III. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ NİTELİKLERİ  60
1. Kazandırıcı Zamanaşımı Def’i Değil İtirazdır  60
2. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Kaybettirici Zamanaşımı Süresi Gibi Kanunlarca Belirlenir  61
3. Kazandırıcı Zamanaşımı Kanunlarda Öngörülen Öteki Koşullarla Birlikte Mülkiyet ve Mülkiyetten Başkan Bir Aynî Hakkın Kazanılmasını Sağlar  61
4. Kural Olarak Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Dolması ve Kanunda Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi ile Hak Kazanılır  61
5. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Kanunda Öngörülen Nedenlerle Kesilebilir ve Durabilir  61
6. Kazandırıcı Zamanaşımının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu Hükümleri Uygulanır  61
7. Kazandırıcı Zamanaşımı Maddi Hukuk Müessesesidir  62
8. Kazandırıcı Zamanaşımı Süreleri Genel Olarak Uzun Sürelerdir  62
IV. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  62
V. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI İLE KAYBETTİRİCİ “BOZUCU – DÜŞÜRÜCÜ – ISKATI” ZAMANAŞIMININ FARKLARI  63
VI. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI İLE KAYBETTİRİCİ “BOZUCU – DÜŞÜRÜCÜ – İSKATI” ZAMANAŞIMININ BENZERLİKLERİ  64
VII. ZAMANAŞIMLARININ “MÜRURUZAMANLARIN” KANUNLARDA KABUL EDİLME NEDENLERİ  64
VIII. MEDENİ KANUNUN 712.MADDESİNDE DÜZENLENEN OLAĞAN “ADİ – ALELADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  65
IX. MEDENİ KANUNUN 713.MADDESİNİN 1.FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  65
1. Tarıma Elverişli Olupta Boş ve Atıl Vaziyette Bulunan Arazilerin İşletilerek Gelir Getirir Hale Gelmelerini Sağlamak  65
2. Tapusuz Arazilerin Tapuya Bağlanmasını Sağlamak  67
3. Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçileri Toprak Sahibi Yapmak  67
4. Yirmi Yıl Gibi uzun Süre Devam Eden Fiili Duruma Hukukilik Kazandırmak  68
X. MEDENİ KANUNUN 713. MADDESİNİN 2.FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  68
XI. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 13/B–b MADDESİNDEKİ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  69
XII. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 13/B–c VE 14.MADDELERİNDE DÜZENLENEN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  70
XIII. MEDENİ KANUNDA TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  70
XIV. TÜRK TİCARET KANUNUNDA OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  71
1. Genel Olarak  71
XV. TİCARET KANUNUNUN 999.MADDESİNDE DÜZENLENEN OLAĞAN “ADİ–ALELADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  71
XVI. TİCARET KANUNUNUN 1000. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  72
XVII. TİCARET KANUNUNUN 1000.MADDESİNİN 2. FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  73
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  73
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  125
DAİRE KARARLARI  172
İKİNCİ BÖLÜM
KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ–BOZUCU–İSKATİ”
ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
BİRİNCİ KISIM
NİTELİKLERİ–KOŞULLARI–ÇEŞİTLERİ
I. NİTELİKLERİ–KOŞULLARI–ÇEŞİTLERİ  189
1. Genel Olarak  189
2. Tarif ve Tanım  191
II. KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ = BOZUCU = İSKATİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN NİTELİKLERİ  193
1. Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri Kanunlarca Konulur  193
2. Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri Usule Değil Hakkın Esasına İlişkin Bir Maddi Hukuk Müessesesidir  193
3. Kaybettirici Zamanaşımı Def’i Niteliği Taşır  194
4. Kaybettirici Zamanaşımı Def’inden Önceden Feragat Edilemez  198
A. Müteselsil Borçluların Durumu  199
B. Bölünmez Bir Borcun Ortaklarının Durumu  199
C. Kefilin Durumu  200
5. Kaybettirici Zamanaşımının Durmasına ve Kesilmesine İlişkin Hükümlere Aykırı Sözleşme Yapılamaz  200
6. Kaybettirici Zamanaşımı Süresi İstisnai Durumlarda Sözleşme ile Ancak On Yıla Kadar Uzatılabilir  201
III. KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ = BOZUCU = İSKATI” ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  203
1. Genel Olarak  203
2. Her alacağın Zamanaşımına Tabi Olduğu Kuralının İstisnaları  204
A. Bir Taşınmaz Rehni ile Temin Edilmiş Olan Alacaklar  204
B. İcra İflas Kanununun 143.Maddesinin 6.Fıkrası Uyarınca Haklarında Borç Ödemekten Aciz Vesikası Alınan Alacaklar  204
C. Satış Vaadi Senedi ile Satılıp Zilyetliği Teslim Edilen Tapulu Taşınmazların Satış Bedellerine İlişkin Alacaklar  204
D. Muvazaalı Sözleşmelerden Doğan Alacaklar  204
3. Hakkın “Alacağın” Kaybettirici Zamanaşımına Tabi “Elverişli” Olması  205
A. Kaybettirici Zamanaşımına Tabi Olmayan Haklar  205
a. Şahıs Hakları  205
b. Aile Hukukundan Doğan Haklar  205
c. Miras Hukukundan Doğan Haklar  205
d. Eşya Hukukundan Doğan Haklar  205
e. Zilyetlik Hakları  206
f. Yenilik Doğurucu Haklar  206
g. Hakkın Tespitine İlişkin Davalar  206
B. Kaybettirici Zamanaşımına Tabi Haklar  206
a. Alacak ve Tazminat Hakları  206
b. Alacağın Taşınmaz Rehni İle Teminat Altına Alınması  207
c. Borçlu Aleyhine Aciz Vesikasının Alınmış Olması  207
4. Alacağın Muaccel Olması  208
A. Genel Olarak  208
B. Zamanaşımının İşlemesi Muacceliyet Tarihine Bağlı Borçlar  209
a. İfa zamanı Taraflarca Kararlaştırılmayan Borçlar  209
C. Bildirime “İhbara” Bağlı Borçlar  210
D. İfası “Ödenmesi” Süreye “Vadeye” Bağlanan Borçlar  210
E. Rücu Hakkından Doğan Borçlar  210
F. Koşula Bağlı Borçlar  212
a. Geciktirici “Taliki” Koşul “Şart”  212
b. Bozucu “İnfisahi” Koşul “Şart”  213
G. Kısım Kısım Ödenmesi Kararlaştırılmış Borçlar  213
H. Dönemsel “Devri” İlişkilerden Doğan Borçlar  213
I. Teslim Tarihi Esas Alınan Borçlar  214
İ. Temerrüt Tarihi Esas Alınan Borçlar  215
J. İade Borçları  215
K. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Borçlar  216
L. Haksız Fiilden Doğan Borçlar  217
M. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar  218
4. Kaybetterici Zamanaşımı Süresinin Dolması  219
IV. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  220
V. GENEL KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREKEN BAZI ALACAKLAR  221
1. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Alacak “Tazminat”  221
2. Tapulu Taşınmazın Harici Satımından Doğan Alacak “Harici Satım Bedeli Alacağı”  223
3. Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  224
4. İşverenin Kanuna veya Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle İşçinin Ölümü, Vücut Bütünlüğünün Zedelenmesi Yahut Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Tazminat “Alacak” Hakları  226
5. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Doğan Alacak “Tazminat” Hakları  227
VI. BORÇLAR KANUNUNUN 146.MADDESİNDE YAZILI KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMINA TABİ ALACAKLARA DİĞER BAZI ÖRNEKLER  228
VII. ÖZEL ON YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  229
VIII. ON YILDAN FAZLA KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  230
XIX. BEŞ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  230
1. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler  231
2. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri  232
3. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar  233
4. Bir Ortaklıkta Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbiri veya Kendileri ile Ortaklık Arasındaki Bir Ortaklığın Müdürleri, Temsilcileri, denetçileri ve Ortaklık veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar  234
5. Vekalet, Komisyon ve Acentelik Sözleşmelerinden Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  235
6. Yüklenicinin yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç Yada Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  236
X. HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI “ECRİMİSİL”  237
XI. ÜÇ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  238
XII. İKİ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  239
XIII. BİR YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  240
XIV. BİR YILDAN AZ KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  241
XV. EK SÜRE  241
XVI. CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  244
XVII. CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI İÇİN BULUNMASI GEREKEN KOŞULLAR  245
1. Tazminatı Gerektiren Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmelidir  245
2. Ceza Davası Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır  248
İKİNCİ KISIM
KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ DURMASI “TATİLİ”
I. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ DURMASI “TATİLİ”  252
1. Genel Olarak  252
2. Medeni Kanunda Durma Sebepleri  253
3. İcra İflas Kanununda Durma Sebepleri  254
4. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Durma Sebepleri  256
5. Borçlar Kanununda Sayılan Durma Sebepleri  256
A. Velayet Devam Ettiği Sürece Çocukların Ana Babalarında Olan Alacakları  256
B. Vesayet Süresince Vesayet Altında Bulunanların Vasiden veya Vesayet İşlemleri Sebebiyle Devlette olan Alacakları  258
C. Evlilik Birliği Devam Ettiği Sürece Eşlerin Diğerinden Olan Alacakları  260
D. Hizmet İlişkisi Süresince, Ev Hizmetlilerinin Onları Çalıştıranlarda Olan Alacakları  260
E. Borçlu Alacak Üzerinde İndifa Hakkına Sahip Olduğu Sürece  261
F. Alacağın Türk Mahkemelerinde İleri Sürme İmkanının Bulunmadığı Sürece  262
G. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesinde Birleşmenin ileride Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kalkması Durumunda, Bu durumun Ortaya Çıkmasına Kadar Geçecek Sürece  263
II. ZAMANAŞIMINI DURDURAN SEBEPLERİN ETKİ VE SONUÇLARI  263
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ “KAT’İ”
I. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ “KAT’İ”  265
1. Genel Olarak  265
2. Zamanaşımının Borçlunun İşlem veya Eylemleri ile Kesilmesi  267
A. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi  267
B. Borçlunun Rehin Göstermesi  270
C. Borçlunun Zamanaşımını Kesen Öteki Eylem veya İşlemleri  270
D. Borçlunun Zamanaşımını Kesen Borçlar Kanununda Sayılmayan Eylem veya İşlemleri  270
3. Zamanaşımının Alacaklının Eylem veya İşlemleri ile Kesilmesi  271
A. Alacaklının Dava Açması  271
B. Alacaklının Hakeme Başvurması  276
C. Alacaklının Mahkeme ve Hakemde Def’ide Bulunması  277
D. Alacaklının İcra Takibinde Bulunması  278
E. Alacaklının Alacağını İflas Masasına Kaydettirmesi  279
F. Dava Sırasındaki Usuli İşlemlerle Zamanaşımının Kesilmesi  280
G. İcra Takibi Sırasındaki Usuli İşlemlerle Zamanaşımının Kesilmesi  281
4. Zamanaşımının Diğer Kanunlarda Hükme Bağlanan Sebeplerle Kesilmesi  282
A. Ticaret Kanununda Düzenlenen Sebepler  282
B. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunla Düzenlenen Sebepler  283
C. İcra İflas Kanununda Düzenlenen Sebepler  283
5. Zamanaşımını Kesen Diğer Sebepler  284
II. KESİLMEDEN SONRA ZAMANAŞIMININ YENİDEN BAŞLAMA ANI  287
1. Genel Olarak  287
A. Borcun Tapulu Taşınmaz Rehni ile Teminat Altına Alınması  287
B. Alacaklının İflas Masasına Başvurması ve Alacağını İflas Masasına Kaydettirmesi  288
III. ZAMANAŞIMINI KESMEYEN NEDENLER  289
1. Davanın Esastan Reddedilmesi  289
2. Davanın Sıfat “Husumet” Yokluğundan Reddedilmesi  289
3. Davanın Ölü Kişi Aleyhine Açılması Nedeniyle Reddedilmesi  289
4. Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  290
5. Davanın Islahı  290
6. Davaya Fer’i Müdahale  291
7. Davanın İhbarı  291
IV. ZAMANAŞIMINI KESMEYEN DİĞER NEDENLER  292
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN ETKİSİ VE SONUÇLARI  294
1. Süre Yönünden  295
A. Kural  295
B. İstisnalar  295
a. Borç Bir Senetle İkrar Edilmişse  295
b. Borç Bir Mahkeme Yada Hakem Kararına Bağlanmışsa  297
2. Şahıslar Yönünden  299
A. Kural  299
B. Müteselsil Borçlularda  300
C. Bölünmeyen Borcun Borçlularında  301
D. Kefalette  302
E. Müteselsil Alacaklılarda  302
VI. ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR  303
1. Benzerlikleri  303
A. Zamanaşımının Durma ve Kesilme Nedenleri Kanunlarla Belirlenir  303
B. Zamanaşımının Durma ve Kesilme Nedenleri Sözleşmesi ile Değiştirilemez  304
2. Farklılıkları  304
A. Zamanaşımı Alacaklının Alacağını İstemesinin Dava ve Takip Etmesinin, Zor veya İmkansız Yahut Faydasız Olması Gibi Olumsuz “Passif” Sebeplerden Birinin Bulunması Halinde Durur.  304
B. Zamanaşımının Durma Nedenleri Alacaklı ve Borçlu Araksındaki Hukuki Veya Kişisel İlişkiler Yahut Alacaklının Alacağını Türk Mahkemelerinde İleri Sürme Olanağının Bulunmaması Gibi, Doğrudan Doğruya Alacakla İlgisi Olmayan Dış Sebeplerdir  304
C. Zamanaşımını Durduran Sebep Varlığını Devam Ettirdiği Sürece Zamanaşımı Durmaya Devam Eder. Sebep Ortadan Kalkınca Tekrar Kaldığı Yerden İşlemeye Başlar  304
a. Borcun Tapulu Taşınmaz Rehni ile Teminat Altına Alınması  305
b. Alacaklının İflas Masasına Başvurması  305
D. Durduran Sebep Sona Erince, “Ortadan Kalkınca” Zamanaşımı Kaldığı Yerden Devam Etmeye Başlar. Yani Durmadan Önceki Zamanaşımı Üzerine Durmadan Sonraki Zamanaşımı Eklenir  305
VII. ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI  305
VIII. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  307
1. Asıl Alacak Yönünden  307
A. Esas Yönünden  308
B. Usul Yönünden  308
C. Kaybettirici Zamanaşımından Feragat  309
a. Zamanaşımından Feragatin Diğer Borçlulara Etkisi  310
2. Bağlı “Fer’i” Alacaklar Yönünden  311
3. İstisnalar  312
A. Tapulu Taşınmaz Rehni  312
B. Taşınır Rehni  313
XIX. DEF’İ HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI  313
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  314
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  528
DAİRE KARARLARI  664
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAK DÜŞÜRÜCÜ “SÜKUTU HAK” SÜRELERİ
I. HAK DÜŞÜRÜCÜ “SÜKUTU HAK” SÜRELERİ  905
1. Genel Olarak  905
2. Tarif ve Tanım  905
3. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Hak Düşürücü Süreler  906
4. Aynî Haklarda Hak Düşürücü Süreler  907
5. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Sürelerinin Kabul Edilme Nedenleri  909
6. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Sürelerinin Nitelikleri  910
A. Hak Düşürücü Süreler Kanunla Düzenlendiği Gibi Sözleşmeyle de Kararlaştırılabilir  910
B. Hak Düşürücü Süreler Hakkı Sona Erdirme Sonucunu Doğururlar  914
C. Hak Düşürücü Süreler Def’i Değil İtiraz Niteliği Taşır  914
D. Hak Düşürücü Süreler İşlemeye Başladıktan Sonra Kural Olarak Durmaz ve Kesilmez  915
E. Hak Düşürücü Süreler Sadece Alacak Hakları ile İlgili Olmayıp Daha Çok Bir Hukuki Durumun Meydana Gelip Gelmediğine, Bir Hukuki İlişkinin Kurulup Kurulmadığına İlişkindir  916
F. Hak Düşürücü Süreler Genellikle Kısa Sürelerdir  916
7. Hak Düşürücü Sürelerin Koşulları  916
A. Kanun veya Sözleşme ile Hak Düşürücü Sürenin Belirlenmiş Olması Gerekir  916
B. Hak Sahibinin “Alacaklının” Yapması Gerekli Olan Eylem veya İşlemin Belirtilmiş Olması Gerekir  917
C. Öngörülen Eylem veya İşlemin Öngörülen Süre İçerisinde Yapılması Gerekir  917
8. Hak Düşürücü Sürenin Etki ve Sonuçları  917
A. Hak Düşürücü Süre Hakkı Sona Erdirir  917
B. Hak Düşürücü Süre Her Zaman Taraflarca İleri Sürülebilir Hakim Tarafından Kendiliğinden Göz önünde Tutulur  917
C. Hak Düşürücü Süre Hukuki Durumu veya İlişkiyi Belirsizlikten Kurtarır  917
D. Usulü Nedenlerle Reddedilen Dava Sırasında Hak Düşürücü Süre Geçmişse Hak Sahibi “Alacaklı” Ek Süreden Yararlanır  918
9. Hak Düşürücü Sürelerin Kabul Edilme Nedenleri  918
II. SÜRE ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ  919
1. Genel Olarak  919
2. Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kaybettirici Zamanaşımının Benzer ve Farklı Yönleri  920
A. Benzer Yönleri  920
B. Farklı Yönleri  920
3. Kaybettirici Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürelerin Benzer ve Farklı Yönleri  922
A. Benzer Yönleri  922
B. Farklı Yönleri  923
4. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi ile Hak Düşürücü Sürelerin Benzer ve Farklı Yönleri  924
A. Benzer Yönleri  924
B. Farklı Yönleri  924
5. Kazandırıcı Zamanaşımı ile Hakka Bağlı Sürelerin “Süreye Bağlı Hakkın” Benzer ve Farklı Yönleri  925
A. Benzer Yönleri  925
B. Farklı Yönleri  925
6. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi ile Düzenleyici Düzen Sürelerinin Benzer ve Farklı Yönleri  926
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  926
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  975
DAİRE KARARLARI  1114
Özel Hukukumuzdaki Süreler  1255
Kaynakça  1297
Yazarın Diğer Eserleri  1303
Kavram Dizini  1305
 


İsmet Mazlum
Aralık 2019
75.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Pekcanıtez ...
Ekim 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Murat Atalı
Ekim 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Pekcanıtez ...
Ekim 2019
32.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskının Önsözü  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  21
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER
BİRİNCİ KISIM
SÜRELER HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
GİRİŞ  23
I. HUKUK ALANINDAKİ SÜRELER  23
Genel Olarak  23
II. HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER  24
1. Yer Aldıkları Hukuk Alanlarına Göre Sürelerin Şematik Açıklanması  24
2. Niteliklerine Hüküm ve Sonuçlarına Göre Sürelerin Şematik Açıklanması  26
III. GENEL BİLGİ  27
1. Zamanaşımı “Müruruzaman” Süreleri  27
A. Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı Süreleri  28
B. Kaybettirici “Düşürücü = Bozucu = Iskati” Zamanaşımı Süreleri  28
C. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Süreleri  29
D. Düzenleyici Süreler “Düzen Süreleri”  29
E. Hakka Bağlı Süreler “Süreye Bağlı Haklar”  31
F. Usulü Süreler “Hukuk Muhakemeleri Kanununda Düzenlenen Süreler”  32
IV. ZAMANAŞIMI “MÜRURUZAMAN” SÜRELERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA  34
1. Kavram ve Tanım  34
İKİNCİ KISIM
KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  37
1. Tarif ve Tanım  37
2. Eski Hukukumuzda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  38
3. Cumhuriyet Dönemi Kanunlarında Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  40
A. Yürürlükten Kalkmış Olan Kanun Hükümlerine Göre Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı Süreleri  40
a. 17 Şubat 1926 Tarih 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi  40
b. 02 Haziran 1929 Tarih 1515 sayılı Tapu Kayıtlarının Hukuki Kıymetini Kaybetmiş Olanların Tasviyesine Dair Kanun  41
c. 01.12.1934 Tarih 2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu  41
d. 16.03.1950 Tarih 5602 Sayılı Tapulama Kanunu  41
e. 29.06.1956 Tarih 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  42
f. 17.07.1964 Tarih 509 Sayılı Tapulama Kanunu  42
g. 28.06.1966 Tarih 766 Sayılı Tapulama Kanunu  43
B. Yürürlükte Bulunan Kanun Hükümlerine Göre Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  43
a. Genel Olarak  43
b. 21.11.2001 Tarih 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu  44
aa. Olağan “Adi – Alelade” Kazandırıcı Zamanaşımı  44
bb. Olağanüstü “Fevkalade” Kazandırıcı Zamanaşımı  47
cc. Taşanır “Menkul” Mallarda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  50
dd. Öteki Kazandırıcı Zamanaşımı ile İlgili Hükümler  51
aaa. Sınırlı Aynî Haklarda Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  51
bbb. Bulunan veya Egemenlik Alanına Giren Şeylerde Kazandırıcı “İktisabi” Zamanaşımı  51
c. 13.01.2011 Tarih 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  52
aa. Olağan “adi” Kazandırıcı Zamanaşımı  52
bb. Olağanüstü “Fevkalade” Kazandırıcı Zamanaşımı  53
d. 21.06.1987 Tarih 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  55
aa. Kadastro Kanununun 13/B–b Maddesi  55
bb. Kadastro Kanununun 13/B–c Maddesi  56
cc. Kadastro Kanununun 14/1. Maddesi  57
dd. Kadastro Kanununun 15.Maddesi  58
ee. Kadastro Kanununun 17/1.Maddesi  59
II. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ HESAPLANMASI  59
III. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ NİTELİKLERİ  60
1. Kazandırıcı Zamanaşımı Def’i Değil İtirazdır  60
2. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Kaybettirici Zamanaşımı Süresi Gibi Kanunlarca Belirlenir  61
3. Kazandırıcı Zamanaşımı Kanunlarda Öngörülen Öteki Koşullarla Birlikte Mülkiyet ve Mülkiyetten Başkan Bir Aynî Hakkın Kazanılmasını Sağlar  61
4. Kural Olarak Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Dolması ve Kanunda Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi ile Hak Kazanılır  61
5. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Kanunda Öngörülen Nedenlerle Kesilebilir ve Durabilir  61
6. Kazandırıcı Zamanaşımının Hesaplanmasında Borçlar Kanunu Hükümleri Uygulanır  61
7. Kazandırıcı Zamanaşımı Maddi Hukuk Müessesesidir  62
8. Kazandırıcı Zamanaşımı Süreleri Genel Olarak Uzun Sürelerdir  62
IV. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  62
V. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI İLE KAYBETTİRİCİ “BOZUCU – DÜŞÜRÜCÜ – ISKATI” ZAMANAŞIMININ FARKLARI  63
VI. KAZANDIRICI “İKTİSABİ” ZAMANAŞIMI İLE KAYBETTİRİCİ “BOZUCU – DÜŞÜRÜCÜ – İSKATI” ZAMANAŞIMININ BENZERLİKLERİ  64
VII. ZAMANAŞIMLARININ “MÜRURUZAMANLARIN” KANUNLARDA KABUL EDİLME NEDENLERİ  64
VIII. MEDENİ KANUNUN 712.MADDESİNDE DÜZENLENEN OLAĞAN “ADİ – ALELADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  65
IX. MEDENİ KANUNUN 713.MADDESİNİN 1.FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  65
1. Tarıma Elverişli Olupta Boş ve Atıl Vaziyette Bulunan Arazilerin İşletilerek Gelir Getirir Hale Gelmelerini Sağlamak  65
2. Tapusuz Arazilerin Tapuya Bağlanmasını Sağlamak  67
3. Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçileri Toprak Sahibi Yapmak  67
4. Yirmi Yıl Gibi uzun Süre Devam Eden Fiili Duruma Hukukilik Kazandırmak  68
X. MEDENİ KANUNUN 713. MADDESİNİN 2.FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  68
XI. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 13/B–b MADDESİNDEKİ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  69
XII. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 13/B–c VE 14.MADDELERİNDE DÜZENLENEN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  70
XIII. MEDENİ KANUNDA TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  70
XIV. TÜRK TİCARET KANUNUNDA OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  71
1. Genel Olarak  71
XV. TİCARET KANUNUNUN 999.MADDESİNDE DÜZENLENEN OLAĞAN “ADİ–ALELADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  71
XVI. TİCARET KANUNUNUN 1000. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  72
XVII. TİCARET KANUNUNUN 1000.MADDESİNİN 2. FIKRASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ “FEVKALADE” KAZANDIRICI ZAMANAŞIMININ KABUL EDİLME NEDENLERİ  73
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  73
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  125
DAİRE KARARLARI  172
İKİNCİ BÖLÜM
KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ–BOZUCU–İSKATİ”
ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
BİRİNCİ KISIM
NİTELİKLERİ–KOŞULLARI–ÇEŞİTLERİ
I. NİTELİKLERİ–KOŞULLARI–ÇEŞİTLERİ  189
1. Genel Olarak  189
2. Tarif ve Tanım  191
II. KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ = BOZUCU = İSKATİ” ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN NİTELİKLERİ  193
1. Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri Kanunlarca Konulur  193
2. Kaybettirici Zamanaşımı Süreleri Usule Değil Hakkın Esasına İlişkin Bir Maddi Hukuk Müessesesidir  193
3. Kaybettirici Zamanaşımı Def’i Niteliği Taşır  194
4. Kaybettirici Zamanaşımı Def’inden Önceden Feragat Edilemez  198
A. Müteselsil Borçluların Durumu  199
B. Bölünmez Bir Borcun Ortaklarının Durumu  199
C. Kefilin Durumu  200
5. Kaybettirici Zamanaşımının Durmasına ve Kesilmesine İlişkin Hükümlere Aykırı Sözleşme Yapılamaz  200
6. Kaybettirici Zamanaşımı Süresi İstisnai Durumlarda Sözleşme ile Ancak On Yıla Kadar Uzatılabilir  201
III. KAYBETTİRİCİ “DÜŞÜRÜCÜ = BOZUCU = İSKATI” ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  203
1. Genel Olarak  203
2. Her alacağın Zamanaşımına Tabi Olduğu Kuralının İstisnaları  204
A. Bir Taşınmaz Rehni ile Temin Edilmiş Olan Alacaklar  204
B. İcra İflas Kanununun 143.Maddesinin 6.Fıkrası Uyarınca Haklarında Borç Ödemekten Aciz Vesikası Alınan Alacaklar  204
C. Satış Vaadi Senedi ile Satılıp Zilyetliği Teslim Edilen Tapulu Taşınmazların Satış Bedellerine İlişkin Alacaklar  204
D. Muvazaalı Sözleşmelerden Doğan Alacaklar  204
3. Hakkın “Alacağın” Kaybettirici Zamanaşımına Tabi “Elverişli” Olması  205
A. Kaybettirici Zamanaşımına Tabi Olmayan Haklar  205
a. Şahıs Hakları  205
b. Aile Hukukundan Doğan Haklar  205
c. Miras Hukukundan Doğan Haklar  205
d. Eşya Hukukundan Doğan Haklar  205
e. Zilyetlik Hakları  206
f. Yenilik Doğurucu Haklar  206
g. Hakkın Tespitine İlişkin Davalar  206
B. Kaybettirici Zamanaşımına Tabi Haklar  206
a. Alacak ve Tazminat Hakları  206
b. Alacağın Taşınmaz Rehni İle Teminat Altına Alınması  207
c. Borçlu Aleyhine Aciz Vesikasının Alınmış Olması  207
4. Alacağın Muaccel Olması  208
A. Genel Olarak  208
B. Zamanaşımının İşlemesi Muacceliyet Tarihine Bağlı Borçlar  209
a. İfa zamanı Taraflarca Kararlaştırılmayan Borçlar  209
C. Bildirime “İhbara” Bağlı Borçlar  210
D. İfası “Ödenmesi” Süreye “Vadeye” Bağlanan Borçlar  210
E. Rücu Hakkından Doğan Borçlar  210
F. Koşula Bağlı Borçlar  212
a. Geciktirici “Taliki” Koşul “Şart”  212
b. Bozucu “İnfisahi” Koşul “Şart”  213
G. Kısım Kısım Ödenmesi Kararlaştırılmış Borçlar  213
H. Dönemsel “Devri” İlişkilerden Doğan Borçlar  213
I. Teslim Tarihi Esas Alınan Borçlar  214
İ. Temerrüt Tarihi Esas Alınan Borçlar  215
J. İade Borçları  215
K. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Borçlar  216
L. Haksız Fiilden Doğan Borçlar  217
M. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar  218
4. Kaybetterici Zamanaşımı Süresinin Dolması  219
IV. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  220
V. GENEL KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREKEN BAZI ALACAKLAR  221
1. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Alacak “Tazminat”  221
2. Tapulu Taşınmazın Harici Satımından Doğan Alacak “Harici Satım Bedeli Alacağı”  223
3. Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  224
4. İşverenin Kanuna veya Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle İşçinin Ölümü, Vücut Bütünlüğünün Zedelenmesi Yahut Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Tazminat “Alacak” Hakları  226
5. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Doğan Alacak “Tazminat” Hakları  227
VI. BORÇLAR KANUNUNUN 146.MADDESİNDE YAZILI KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMINA TABİ ALACAKLARA DİĞER BAZI ÖRNEKLER  228
VII. ÖZEL ON YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  229
VIII. ON YILDAN FAZLA KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  230
XIX. BEŞ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  230
1. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler  231
2. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri  232
3. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar  233
4. Bir Ortaklıkta Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbiri veya Kendileri ile Ortaklık Arasındaki Bir Ortaklığın Müdürleri, Temsilcileri, denetçileri ve Ortaklık veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar  234
5. Vekalet, Komisyon ve Acentelik Sözleşmelerinden Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  235
6. Yüklenicinin yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç Yada Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  236
X. HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI “ECRİMİSİL”  237
XI. ÜÇ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  238
XII. İKİ YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  239
XIII. BİR YILLIK KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  240
XIV. BİR YILDAN AZ KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  241
XV. EK SÜRE  241
XVI. CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  244
XVII. CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI İÇİN BULUNMASI GEREKEN KOŞULLAR  245
1. Tazminatı Gerektiren Fiil Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmelidir  245
2. Ceza Davası Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır  248
İKİNCİ KISIM
KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ DURMASI “TATİLİ”
I. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ DURMASI “TATİLİ”  252
1. Genel Olarak  252
2. Medeni Kanunda Durma Sebepleri  253
3. İcra İflas Kanununda Durma Sebepleri  254
4. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Durma Sebepleri  256
5. Borçlar Kanununda Sayılan Durma Sebepleri  256
A. Velayet Devam Ettiği Sürece Çocukların Ana Babalarında Olan Alacakları  256
B. Vesayet Süresince Vesayet Altında Bulunanların Vasiden veya Vesayet İşlemleri Sebebiyle Devlette olan Alacakları  258
C. Evlilik Birliği Devam Ettiği Sürece Eşlerin Diğerinden Olan Alacakları  260
D. Hizmet İlişkisi Süresince, Ev Hizmetlilerinin Onları Çalıştıranlarda Olan Alacakları  260
E. Borçlu Alacak Üzerinde İndifa Hakkına Sahip Olduğu Sürece  261
F. Alacağın Türk Mahkemelerinde İleri Sürme İmkanının Bulunmadığı Sürece  262
G. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesinde Birleşmenin ileride Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kalkması Durumunda, Bu durumun Ortaya Çıkmasına Kadar Geçecek Sürece  263
II. ZAMANAŞIMINI DURDURAN SEBEPLERİN ETKİ VE SONUÇLARI  263
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ “KAT’İ”
I. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ “KAT’İ”  265
1. Genel Olarak  265
2. Zamanaşımının Borçlunun İşlem veya Eylemleri ile Kesilmesi  267
A. Borçlunun Borcunu İkrar Etmesi  267
B. Borçlunun Rehin Göstermesi  270
C. Borçlunun Zamanaşımını Kesen Öteki Eylem veya İşlemleri  270
D. Borçlunun Zamanaşımını Kesen Borçlar Kanununda Sayılmayan Eylem veya İşlemleri  270
3. Zamanaşımının Alacaklının Eylem veya İşlemleri ile Kesilmesi  271
A. Alacaklının Dava Açması  271
B. Alacaklının Hakeme Başvurması  276
C. Alacaklının Mahkeme ve Hakemde Def’ide Bulunması  277
D. Alacaklının İcra Takibinde Bulunması  278
E. Alacaklının Alacağını İflas Masasına Kaydettirmesi  279
F. Dava Sırasındaki Usuli İşlemlerle Zamanaşımının Kesilmesi  280
G. İcra Takibi Sırasındaki Usuli İşlemlerle Zamanaşımının Kesilmesi  281
4. Zamanaşımının Diğer Kanunlarda Hükme Bağlanan Sebeplerle Kesilmesi  282
A. Ticaret Kanununda Düzenlenen Sebepler  282
B. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunla Düzenlenen Sebepler  283
C. İcra İflas Kanununda Düzenlenen Sebepler  283
5. Zamanaşımını Kesen Diğer Sebepler  284
II. KESİLMEDEN SONRA ZAMANAŞIMININ YENİDEN BAŞLAMA ANI  287
1. Genel Olarak  287
A. Borcun Tapulu Taşınmaz Rehni ile Teminat Altına Alınması  287
B. Alacaklının İflas Masasına Başvurması ve Alacağını İflas Masasına Kaydettirmesi  288
III. ZAMANAŞIMINI KESMEYEN NEDENLER  289
1. Davanın Esastan Reddedilmesi  289
2. Davanın Sıfat “Husumet” Yokluğundan Reddedilmesi  289
3. Davanın Ölü Kişi Aleyhine Açılması Nedeniyle Reddedilmesi  289
4. Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi  290
5. Davanın Islahı  290
6. Davaya Fer’i Müdahale  291
7. Davanın İhbarı  291
IV. ZAMANAŞIMINI KESMEYEN DİĞER NEDENLER  292
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN ETKİSİ VE SONUÇLARI  294
1. Süre Yönünden  295
A. Kural  295
B. İstisnalar  295
a. Borç Bir Senetle İkrar Edilmişse  295
b. Borç Bir Mahkeme Yada Hakem Kararına Bağlanmışsa  297
2. Şahıslar Yönünden  299
A. Kural  299
B. Müteselsil Borçlularda  300
C. Bölünmeyen Borcun Borçlularında  301
D. Kefalette  302
E. Müteselsil Alacaklılarda  302
VI. ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR  303
1. Benzerlikleri  303
A. Zamanaşımının Durma ve Kesilme Nedenleri Kanunlarla Belirlenir  303
B. Zamanaşımının Durma ve Kesilme Nedenleri Sözleşmesi ile Değiştirilemez  304
2. Farklılıkları  304
A. Zamanaşımı Alacaklının Alacağını İstemesinin Dava ve Takip Etmesinin, Zor veya İmkansız Yahut Faydasız Olması Gibi Olumsuz “Passif” Sebeplerden Birinin Bulunması Halinde Durur.  304
B. Zamanaşımının Durma Nedenleri Alacaklı ve Borçlu Araksındaki Hukuki Veya Kişisel İlişkiler Yahut Alacaklının Alacağını Türk Mahkemelerinde İleri Sürme Olanağının Bulunmaması Gibi, Doğrudan Doğruya Alacakla İlgisi Olmayan Dış Sebeplerdir  304
C. Zamanaşımını Durduran Sebep Varlığını Devam Ettirdiği Sürece Zamanaşımı Durmaya Devam Eder. Sebep Ortadan Kalkınca Tekrar Kaldığı Yerden İşlemeye Başlar  304
a. Borcun Tapulu Taşınmaz Rehni ile Teminat Altına Alınması  305
b. Alacaklının İflas Masasına Başvurması  305
D. Durduran Sebep Sona Erince, “Ortadan Kalkınca” Zamanaşımı Kaldığı Yerden Devam Etmeye Başlar. Yani Durmadan Önceki Zamanaşımı Üzerine Durmadan Sonraki Zamanaşımı Eklenir  305
VII. ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI  305
VIII. KAYBETTİRİCİ ZAMANAŞIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  307
1. Asıl Alacak Yönünden  307
A. Esas Yönünden  308
B. Usul Yönünden  308
C. Kaybettirici Zamanaşımından Feragat  309
a. Zamanaşımından Feragatin Diğer Borçlulara Etkisi  310
2. Bağlı “Fer’i” Alacaklar Yönünden  311
3. İstisnalar  312
A. Tapulu Taşınmaz Rehni  312
B. Taşınır Rehni  313
XIX. DEF’İ HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI  313
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  314
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  528
DAİRE KARARLARI  664
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAK DÜŞÜRÜCÜ “SÜKUTU HAK” SÜRELERİ
I. HAK DÜŞÜRÜCÜ “SÜKUTU HAK” SÜRELERİ  905
1. Genel Olarak  905
2. Tarif ve Tanım  905
3. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Hak Düşürücü Süreler  906
4. Aynî Haklarda Hak Düşürücü Süreler  907
5. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Sürelerinin Kabul Edilme Nedenleri  909
6. Hak Düşürücü “Sükutu Hak” Sürelerinin Nitelikleri  910
A. Hak Düşürücü Süreler Kanunla Düzenlendiği Gibi Sözleşmeyle de Kararlaştırılabilir  910
B. Hak Düşürücü Süreler Hakkı Sona Erdirme Sonucunu Doğururlar  914
C. Hak Düşürücü Süreler Def’i Değil İtiraz Niteliği Taşır  914
D. Hak Düşürücü Süreler İşlemeye Başladıktan Sonra Kural Olarak Durmaz ve Kesilmez  915
E. Hak Düşürücü Süreler Sadece Alacak Hakları ile İlgili Olmayıp Daha Çok Bir Hukuki Durumun Meydana Gelip Gelmediğine, Bir Hukuki İlişkinin Kurulup Kurulmadığına İlişkindir  916
F. Hak Düşürücü Süreler Genellikle Kısa Sürelerdir  916
7. Hak Düşürücü Sürelerin Koşulları  916
A. Kanun veya Sözleşme ile Hak Düşürücü Sürenin Belirlenmiş Olması Gerekir  916
B. Hak Sahibinin “Alacaklının” Yapması Gerekli Olan Eylem veya İşlemin Belirtilmiş Olması Gerekir  917
C. Öngörülen Eylem veya İşlemin Öngörülen Süre İçerisinde Yapılması Gerekir  917
8. Hak Düşürücü Sürenin Etki ve Sonuçları  917
A. Hak Düşürücü Süre Hakkı Sona Erdirir  917
B. Hak Düşürücü Süre Her Zaman Taraflarca İleri Sürülebilir Hakim Tarafından Kendiliğinden Göz önünde Tutulur  917
C. Hak Düşürücü Süre Hukuki Durumu veya İlişkiyi Belirsizlikten Kurtarır  917
D. Usulü Nedenlerle Reddedilen Dava Sırasında Hak Düşürücü Süre Geçmişse Hak Sahibi “Alacaklı” Ek Süreden Yararlanır  918
9. Hak Düşürücü Sürelerin Kabul Edilme Nedenleri  918
II. SÜRE ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ  919
1. Genel Olarak  919
2. Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kaybettirici Zamanaşımının Benzer ve Farklı Yönleri  920
A. Benzer Yönleri  920
B. Farklı Yönleri  920
3. Kaybettirici Zamanaşımı ile Hak Düşürücü Sürelerin Benzer ve Farklı Yönleri  922
A. Benzer Yönleri  922
B. Farklı Yönleri  923
4. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi ile Hak Düşürücü Sürelerin Benzer ve Farklı Yönleri  924
A. Benzer Yönleri  924
B. Farklı Yönleri  924
5. Kazandırıcı Zamanaşımı ile Hakka Bağlı Sürelerin “Süreye Bağlı Hakkın” Benzer ve Farklı Yönleri  925
A. Benzer Yönleri  925
B. Farklı Yönleri  925
6. Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi ile Düzenleyici Düzen Sürelerinin Benzer ve Farklı Yönleri  926
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI  926
HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  975
DAİRE KARARLARI  1114
Özel Hukukumuzdaki Süreler  1255
Kaynakça  1297
Yazarın Diğer Eserleri  1303
Kavram Dizini  1305
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019