Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yargı Kararları Işığında
Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Denetim
Mart 2018 / 1. Baskı / 240 Syf.
Fiyatı: 66.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türkiye'de afet riski altındaki riskli yapıların çok fazla olması ve doğal afetler nedeniyle ağır hasarlar oluşması karşısında yaygın uygulama alanı bulan kentsel dönüşüm; fiziksel, mekansal, sosyal, ekonomik gibi bir çok boyutu olan geniş bir kavramdır. Bu kapsamda, birden fazla amacı ve uygulama alanı olan kentsel dönüşüm 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" ile birlikte farklı bir hukuki boyut kazanmıştır.

Kitapta, 6306 sayılı Kanun uyarınca kentsel dönüşüm uygulamaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olup, bu uygulamalara ilişkin süreç ve doğuracağı sonuçlar ortaya konulmuştur.

Bu bağlamda, çalışmada; kentsel dönüşüm kapsamında yapılan uygulamalar, özellikle riskli yapılara ilişkin riskli yapı tespiti, yıkımı ve kentsel dönüşüm işlemleri sürecinde uygulamada karşılaşılan problemler ilk derece Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararları örnek gösterilerek açıklanmış olup, kentsel dönüşüm mevzuatına ilişkin uygulayıcı ve yargı mercileri tarafından nasıl yorumlandığı konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu çalışma ile kentsel dönüşüm kapsamında yapılan dönüşüm uygulamalarına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan sorunların idari yargı merci kararları ışığında çözümlenmesi ve uygulayıcılara yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları
Kentsel Dönüşüm
6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu
Riskli Yapı
Riskli Yapıların Tespiti
Riskli Yapıların Yıktırılması
Riskli Yapılarda Uygulama Süreci
Kentsel Dönüşümde Yargısal Denetim
Kentsel Dönüşümde Kanun Yolları
Barkod: 9789750247552
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  6
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE GELİŞİMİ
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM  19
A. Kentsel Dönüşüm Tanım ve Kavramı  19
B. Kentsel Dönüşümün Kapsamı  20
C. Kentsel Dönüşümün Amacı  20
D. Kentsel Dönüşüme İlişkin Yöntemler  21
II. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  23
A. Dünyada Kentsel Dönüşümün Gelişimi  23
B. Ülkemizde Kentsel Dönüşümün Gelişimi  24
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HUKUKİ DÜZENLEMELER  26
İkinci Bölüm
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. 6306 SAYILI KANUN  27
A. 6306 Sayılı Kanun’un Amacı  27
B. Kanun’un Kapsamı  28
II. 6306 SAYILI KANUN UYARINCA UYGULAMA ALANLARININ TESPİTİ  28
A. Rezerv Yapı Alanı  28
1. Rezerv Yapı Alanının Hukuki Mahiyeti  28
2. Rezerv Yapı Alanı Tespit Süreci  29
3. Rezerv Yapı Alanı Tespiti Aşamasında Yargısal Denetim  29
B. Riskli Alan  30
1. Riskli Alanının Hukuki Mahiyeti  30
2. Riskli Alanın Tespit Süreci  30
3. Riskli Alan Tespiti Aşamasında Yargısal Denetim  31
Üçüncü Bölüm
6306 SAYILI KANUN’UN “RİSKLİ YAPILAR”
BAKIMINDAN UYGULANMASI
I. RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE KAPSAMI  33
A. Riskli Yapı Kavramı  33
B. Riskli Yapıların Kapsamı  33
II. RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ  34
A. Riskli Yapı Tespiti Yaptırmaya Yetkililer  34
1. Genel Olarak  34
2. Yapı Malikinin Başvuruları  34
a. Birden Fazla Maliki Bulunan Yapılarda Başvuru  35
b. Riskli Yapı Tespit Başvuruları İçin Gerekli Belgeler  36
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İdarenin Başvuruları  36
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Malikten Talepte Bulunması  36
b. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İdareden Talepte Bulunması  36
B. Riskli Yapı Tespiti Yapmaya Yetkili Merciler  36
1. Genel Olarak  36
2. Lisanslandırılmış Kurum, Kuruluş ve Şirketler Tarafından Riskli Yapı Tespiti Çalışması Yapılması  37
a. Lisanslandırma Kavramı ve Lisanslandırma Süreci  37
b. Riskli Yapı Tespitinde Görev Alacakların Özellikleri  38
c. Kurum ve Kuruluşların Lisans Başvurusunda Hazırlaması Gereken Belgeler  39
3. Lisanslandırılmış Kurum, Kuruluş ve Şirketlerin Denetimi ve Lisans İptali  39
4. Yapıların İncelenmesi ve Rapor Düzenlenmesi  40
a. Genel Olarak  40
b. Riskli Yapı Tespit Raporunda Yer Alan Hususlar  40
c. Riskli Yapı Tespit Raporunun Yetkili Kurum Tarafından Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne Gönderilmesi  41
d. Tapu Müdürlüğü İşlemleri  42
5. Tespit Masrafları  43
a. Maliklerce Yaptırılan Tespit Masrafları  43
b. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İdarelerce Yaptırılan Tespit Masrafları  43
C. Riskli Yapı Tespiti ve Rapora İtiraz  44
1. Genel Olarak  44
2. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Teşkili ve Hakları  44
3. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  45
4. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Aldığı Kararlar  46
III. RİSKLİ YAPILARIN YIKTIRILMASI  48
A. Genel Olarak  48
1. Riskli Yapının Malik Tarafından Yıktırılması  48
2. Riskli Yapının Mülki Amirler Tarafından Yıktırılması  50
3. Riskli Yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yıktırılması  50
B. Yıkım Masrafları  51
C. Tespit ve Yıkım Kredisi  51
1. Tespit Kredisi  51
2. Yıkım Kredisi  52
D. Riskli Yapıların Tespitine, Tahliyesi ve Yıkılmasına Engel Olunması Halinde Yapılacak İşlemler  53
E. Yıkım Sonrası Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Taşınmazın Arsaya Dönüşmesine Dair Tapu İşlemleri  54
IV. AFET RİSKİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARA YENİDEN YAPI YAPILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR  54
A. Riskli Yapılarda Uygulama Süreci  54
1. Genel Olarak  54
2. Uygulama Alanındaki Taşınmazların Değerinin Tespiti  55
B. Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlarda Malikler Tarafından Yapılabilecek Uygulamalar  55
1. Yeniden Yapım Uygulamasına İlişkin Maliklerin Oybirliği İle Uzlaşması  55
2. Yeniden Yapım Uygulamasına İlişkin Maliklerin En Az 2/3 Çoğunluğu İle Karar Alması  56
3. Birden Fazla Parselin Birlikte Değerlendirilmesi Açısından Karar Nisabı  58
4. Yeniden Yapım İçin Uygulama Toplantısına Katılmayan veya Katılıp da Olumsuz Oy Kullananların Hukuki Durumu  59
5. Toplantıda Kanunun Aradığı En az 2/3 Çoğunluğun Sağlanamamasının Hukuki Sonucu  62
6. Taşınmazların Müteahhitler ile Anlaşması Suretiyle Değerlendirilmesi Durumunda Vergi ve Harç Muafiyeti  63
C. Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlarda İdareler Tarafından Yapılabilecek Uygulamalar  63
D. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Hak sahiplerine Sağlanacak Yardımlar ve Teşvikler  65
1. Kira Yardımı  65
2. Faiz Desteği  68
3. Kredi Desteği  69
a. Tespit Kredisi ve Yıkım Kredisi  69
b. Konut ve İşyeri Kredileri  69
4. Geçici Konut veya İşyeri Tahsisi  69
5. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlara Konut ve İşyeri Verilmesi  69
6. Vergi ve Harç Muafiyeti  70
Dördüncü Bölüm
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL DENETİMİ
I. GENEL OLARAK YARGISAL DENETİM  71
II. YARGILAMA USULÜ AÇISINDAN YARGISAL DENETİM  75
A. Görevli Mahkeme  75
B. Yetkili Mahkeme  86
C. Ehliyet  90
D. İdari Davaya Konu Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olma  103
E. Dava Açma Süresi  112
F. Husumet  121
III. ESAS AÇISINDAN YARGISAL DENETİM  126
A. Genel Olarak  126
B. Yetki Unsuru  127
1. Konu Bakımından Yetki Unsuru  128
2. Yer Bakımından Yetki Unsuru  135
3. Yetki Devri  148
C. Şekil Unsuru  153
D. Sebep Unsuru  158
E. Konu Unsuru  169
F. Amaç Unsuru  181
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  190
V. KENTSEL DÖNÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN TAM YARGI DAVALARI  198
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ  209
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN KANUN YOLLARI  212
A. Genel Olarak  212
B. İstinaf Kanun Yolu  214
C. İstinaf Kanun Yoluna Konu Olacak Kararlar  215
D. İstinaf Kanunun Yolunun Usulü ve Şekli  217
E. Temyiz Kanun Yolu  217
F. İstinaf Kanun Yoluna Kapalı Olan Temyize Tabi Kararlar  219
Sonuç  231
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  239
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Nisan 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Tahsin Çayıroğlu
Nisan 2020
54.00 TL
Sepete Ekle
Selman Sacit Boz
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  6
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE GELİŞİMİ
I. KENTSEL DÖNÜŞÜM  19
A. Kentsel Dönüşüm Tanım ve Kavramı  19
B. Kentsel Dönüşümün Kapsamı  20
C. Kentsel Dönüşümün Amacı  20
D. Kentsel Dönüşüme İlişkin Yöntemler  21
II. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  23
A. Dünyada Kentsel Dönüşümün Gelişimi  23
B. Ülkemizde Kentsel Dönüşümün Gelişimi  24
III. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HUKUKİ DÜZENLEMELER  26
İkinci Bölüm
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
I. 6306 SAYILI KANUN  27
A. 6306 Sayılı Kanun’un Amacı  27
B. Kanun’un Kapsamı  28
II. 6306 SAYILI KANUN UYARINCA UYGULAMA ALANLARININ TESPİTİ  28
A. Rezerv Yapı Alanı  28
1. Rezerv Yapı Alanının Hukuki Mahiyeti  28
2. Rezerv Yapı Alanı Tespit Süreci  29
3. Rezerv Yapı Alanı Tespiti Aşamasında Yargısal Denetim  29
B. Riskli Alan  30
1. Riskli Alanının Hukuki Mahiyeti  30
2. Riskli Alanın Tespit Süreci  30
3. Riskli Alan Tespiti Aşamasında Yargısal Denetim  31
Üçüncü Bölüm
6306 SAYILI KANUN’UN “RİSKLİ YAPILAR”
BAKIMINDAN UYGULANMASI
I. RİSKLİ YAPI KAVRAMI VE KAPSAMI  33
A. Riskli Yapı Kavramı  33
B. Riskli Yapıların Kapsamı  33
II. RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ  34
A. Riskli Yapı Tespiti Yaptırmaya Yetkililer  34
1. Genel Olarak  34
2. Yapı Malikinin Başvuruları  34
a. Birden Fazla Maliki Bulunan Yapılarda Başvuru  35
b. Riskli Yapı Tespit Başvuruları İçin Gerekli Belgeler  36
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İdarenin Başvuruları  36
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Malikten Talepte Bulunması  36
b. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İdareden Talepte Bulunması  36
B. Riskli Yapı Tespiti Yapmaya Yetkili Merciler  36
1. Genel Olarak  36
2. Lisanslandırılmış Kurum, Kuruluş ve Şirketler Tarafından Riskli Yapı Tespiti Çalışması Yapılması  37
a. Lisanslandırma Kavramı ve Lisanslandırma Süreci  37
b. Riskli Yapı Tespitinde Görev Alacakların Özellikleri  38
c. Kurum ve Kuruluşların Lisans Başvurusunda Hazırlaması Gereken Belgeler  39
3. Lisanslandırılmış Kurum, Kuruluş ve Şirketlerin Denetimi ve Lisans İptali  39
4. Yapıların İncelenmesi ve Rapor Düzenlenmesi  40
a. Genel Olarak  40
b. Riskli Yapı Tespit Raporunda Yer Alan Hususlar  40
c. Riskli Yapı Tespit Raporunun Yetkili Kurum Tarafından Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne Gönderilmesi  41
d. Tapu Müdürlüğü İşlemleri  42
5. Tespit Masrafları  43
a. Maliklerce Yaptırılan Tespit Masrafları  43
b. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İdarelerce Yaptırılan Tespit Masrafları  43
C. Riskli Yapı Tespiti ve Rapora İtiraz  44
1. Genel Olarak  44
2. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Teşkili ve Hakları  44
3. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları  45
4. İtirazı Karara Bağlayacak Teknik Heyetin Aldığı Kararlar  46
III. RİSKLİ YAPILARIN YIKTIRILMASI  48
A. Genel Olarak  48
1. Riskli Yapının Malik Tarafından Yıktırılması  48
2. Riskli Yapının Mülki Amirler Tarafından Yıktırılması  50
3. Riskli Yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yıktırılması  50
B. Yıkım Masrafları  51
C. Tespit ve Yıkım Kredisi  51
1. Tespit Kredisi  51
2. Yıkım Kredisi  52
D. Riskli Yapıların Tespitine, Tahliyesi ve Yıkılmasına Engel Olunması Halinde Yapılacak İşlemler  53
E. Yıkım Sonrası Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Bulunan Taşınmazın Arsaya Dönüşmesine Dair Tapu İşlemleri  54
IV. AFET RİSKİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILARIN BULUNDUĞU ALANLARA YENİDEN YAPI YAPILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR  54
A. Riskli Yapılarda Uygulama Süreci  54
1. Genel Olarak  54
2. Uygulama Alanındaki Taşınmazların Değerinin Tespiti  55
B. Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlarda Malikler Tarafından Yapılabilecek Uygulamalar  55
1. Yeniden Yapım Uygulamasına İlişkin Maliklerin Oybirliği İle Uzlaşması  55
2. Yeniden Yapım Uygulamasına İlişkin Maliklerin En Az 2/3 Çoğunluğu İle Karar Alması  56
3. Birden Fazla Parselin Birlikte Değerlendirilmesi Açısından Karar Nisabı  58
4. Yeniden Yapım İçin Uygulama Toplantısına Katılmayan veya Katılıp da Olumsuz Oy Kullananların Hukuki Durumu  59
5. Toplantıda Kanunun Aradığı En az 2/3 Çoğunluğun Sağlanamamasının Hukuki Sonucu  62
6. Taşınmazların Müteahhitler ile Anlaşması Suretiyle Değerlendirilmesi Durumunda Vergi ve Harç Muafiyeti  63
C. Riskli Yapıların Bulunduğu Alanlarda İdareler Tarafından Yapılabilecek Uygulamalar  63
D. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Hak sahiplerine Sağlanacak Yardımlar ve Teşvikler  65
1. Kira Yardımı  65
2. Faiz Desteği  68
3. Kredi Desteği  69
a. Tespit Kredisi ve Yıkım Kredisi  69
b. Konut ve İşyeri Kredileri  69
4. Geçici Konut veya İşyeri Tahsisi  69
5. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlara Konut ve İşyeri Verilmesi  69
6. Vergi ve Harç Muafiyeti  70
Dördüncü Bölüm
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL DENETİMİ
I. GENEL OLARAK YARGISAL DENETİM  71
II. YARGILAMA USULÜ AÇISINDAN YARGISAL DENETİM  75
A. Görevli Mahkeme  75
B. Yetkili Mahkeme  86
C. Ehliyet  90
D. İdari Davaya Konu Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olma  103
E. Dava Açma Süresi  112
F. Husumet  121
III. ESAS AÇISINDAN YARGISAL DENETİM  126
A. Genel Olarak  126
B. Yetki Unsuru  127
1. Konu Bakımından Yetki Unsuru  128
2. Yer Bakımından Yetki Unsuru  135
3. Yetki Devri  148
C. Şekil Unsuru  153
D. Sebep Unsuru  158
E. Konu Unsuru  169
F. Amaç Unsuru  181
IV. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  190
V. KENTSEL DÖNÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN TAM YARGI DAVALARI  198
VI. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ  209
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI VE RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN KANUN YOLLARI  212
A. Genel Olarak  212
B. İstinaf Kanun Yolu  214
C. İstinaf Kanun Yoluna Konu Olacak Kararlar  215
D. İstinaf Kanunun Yolunun Usulü ve Şekli  217
E. Temyiz Kanun Yolu  217
F. İstinaf Kanun Yoluna Kapalı Olan Temyize Tabi Kararlar  219
Sonuç  231
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  239
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020