Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Şubat 2017 / 9. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 30.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Büro Yönetimim ve İletişim Teknikleri adlı bu çalışma iki temel alandan oluşmaktadır. Bunlardan ilki "Büro Yönetimi", diğeri "İletişim Teknikleri"dir. Bu çalışmada öncelikle kamu veya özel sektör alanında faaliyet gösteren tüm örgütlerde büro (ofis) yönetiminin önemi, görev alanları ve örgütsel verimlilikteki yerleri üzerinde durulmuştur. Bu kısımda geleneksel ve çağdaş büro yönetimi anlayışı ve uygulamaları genel hatlarıyla ele alınmıştır.

Kitabın ikinci kısmında genel olarak ''iletişim'', ''büro iletişimi'', ''büro otomasyonu'' ve ''yönetim bilişim sistemleri'' gibi teknik ve yöntemlerin, çağdaş büro yönetimindeki yeri ve önemi genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Yönetim ve Büro Yönetimi
Büro Türleri
Büro Organizasyonu
Büro Tasarımı
Büro Ergonomisi
Bürolarda Dosyalama Teknikleri
Büro İletişimi
İletişim Süreci
Büro Otomasyonu
Barkod: 9789750241895
Yayın Tarihi: Şubat 2017
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Baskıya Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
YÖNETİM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
A. GENEL OLARAK YÖNETİM  17
1. Yönetim ve İdare Kavramı  18
2. Yönetim Düşüncesinin Kısa Tarihi  20
3. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim  23
3.1. Kamu ve Özel Yönetimin Benzerlikleri  23
3.2. Kamu ve Özel Yönetimin Farklılıkları:  24
4. Yönetim Anlayışında Dönüşüm  24
Özet  26
KAYNAKLAR  28
İkinci Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ
A. BÜRO KAVRAMI  29
1. Büro Yönetimi  30
2. Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  30
2.1. Dünyada Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  31
2.1.1. Sanayileşme Öncesi Büro Faaliyetleri  31
2.1.2. Sanayileşme Dönemi  31
2.1.3. Bilgi Çağında Çağdaş Büroların Yönetilmesi  32
3. Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  33
B. BÜROLARIN ÖRGÜTLENMESİ VE FONKSİYONLARI  34
1. Büroların Örgütlenme Süreci  35
2. Büro Araç ve Gereçlerinin Örgütlenmesi  35
3. Yeni Bir İş Örgütlenmesi Olarak Esneklik  37
4. Büroların Fonksiyonları  38
5. Büro Yöneticisi ve Görevleri  39
6. Büro Çalışanları ve Büro Faaliyetleri  41
Özet  43
KAYNAKLAR  45
Üçüncü Bölüm
BÜRO TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
A. KLASİK BÜRO TÜRLERİ  47
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar  47
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  48
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  48
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  48
B. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  49
1. Gezici (Mobil) Bürolar  50
2. Adhokratik Bürolar  50
3. Ev Bürolar (Home Office)  52
4. Sanal Ofisler  53
5. Yenilikçi Bürolar  54
6. Modüler Bürolar  55
7. Diğer Büro Türleri  56
8. Çalışma Üniteleri  57
Özet  58
KAYNAKLAR  60
Dördüncü Bölüm
BÜRO İŞLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
A. BÜROLARDA İŞ YÖNETİMİ  61
1. Büro İşlerinin Analizi  61
1.1. İş Analizinin Amaçları  62
1.2. İş Analizi Yöntemleri  63
1.3. İş Analizi Süreci  67
1.3.1. Büro İşlerinin Tanımlanması  67
1.3.2 Büro İşlerinin Gerekleri  69
2. Norm Kadro Çalışmaları  71
B. BÜRO İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  73
1. İş Değerlendirmesinin Amaçları  73
2. İş Değerlendirme Planları  74
3. İş Değerlendirme Süreci  74
4. İş Değerleme Yöntemleri  75
4.1. Sayısal Olmayan Yöntemler  75
4.2. Sayısal Yöntemler  76
Özet  78
KAYNAKLAR  80
Beşinci Bölüm
BÜRO ORGANİZASYONU
A. BÜROLARIN VE BÜRO İŞLERİNİN ORGANİZASYONU  81
1. Bürolarda Yerleşim İlkeleri  81
2. Bürolarda Alan Kullanımı ve Verimlilik İlişkisi  82
3. Bürolarda Yerleşim Standartları  83
4. Büro İşlerinin Gruplandırılması  84
5. Bürolarda İşbölümü  86
6. Bürolarda İnsan Gücü Planlaması  86
6.1. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  87
7. Büro Çalışanlarının İşe Alıştırılması (Oryantasyon)  88
Özet  91
KAYNAKLAR  93
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
A. BÜROLARDA SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ  95
1. Bürolarda İş ve Yöntem Etütleri  95
2. Bürolarda İş Akımı  96
3. Bürolarda İş Verimliliği  97
4. Bürolarda Verimlilik Teknikleri  98
4.1. Büro Otomasyonu ve Verimlilik  99
Özet  101
KAYNAKLAR  103
Yedinci Bölüm
BÜRO ERGONOMİSİ VE TASARIMI
A. ERGONOMİ VE BÜRO ERGONOMİSİ  105
1. Büro Ergonomisi  105
2. Bürolarda Yerleşim Ergonomisi  107
3. Büro Otomasyonu ve Ergonomi  108
3.1. Büro Otomasyonunda Ergonomik Unsurlar  108
4. Büro Ortamında Işık, Ses, Sıcaklık ve Renk  109
5. Büro Dekorasyonu  112
6. Büro Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım Feng Shui  112
Özet  115
KAYNAKLAR  117
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ
A. BÜROLARDA DOSYALAMA İŞLEMLERİ  119
1. Dosyalamanın Amacı  120
2. Dosyalamanın Önemi  121
3. Dosyalama Süreci  121
3.1. Dosya Başlıkları ve Yeni Dosya Açmak  122
3.2. Dosya Fihrist (İndeks)i Oluşturma  123
3.3. Kodlama ve Kod Sistemi Oluşturma  124
3.4. Çapraz Başvuru Sistemi  125
3.5. Evrakın Gruplandırılması ve Sıralanması  126
3.6. Dosyalama Sistemini Saptama  127
3.7. Dosyalama Sisteminin Özellikleri  128
4. Dosyalamaya Konu Olan Evraklar  129
5. Dosyalama Türleri  129
5.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  130
5.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  131
5.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  135
5.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  137
5.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemleri  138
5.6. Karma Dosyalama Sistemleri  140
5.7. Sanal Dosyalama Sistemleri  141
B. ARŞİVLEME TEKNİKLERİ  141
1. Arşivlemenin Amacı ve Önemi  143
2. Arşivleme Türleri  144
3. Arşivleme Süreci  145
4. Arşiv Malzemesini Saklama Süresi  146
Özet  147
KAYNAKLAR  149
Dokuzuncu Bölüm
BÜROLARDA İLETİŞİM
A. İLETİŞİM KAVRAMI VE KAPSAMI  151
1. İletişimin Tanımı ve Anlamı  152
2. İletişimin Amacı ve Önemi  153
3. İletişimin Temel Özellikleri  154
B. İLETİŞİM SÜRECİ  155
1. Kaynak (Gönderici)  157
1.1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler  157
2. Mesaj (İleti)  158
2.1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  159
3. Kodlama–Kod Açma  161
4. Kanal  163
5. Alıcı (Hedef)  164
5.1. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler  165
6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)  167
7. Geri Bildirim (Feed–Back)  168
Özet  171
KAYNAKLAR  173
Onuncu Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
A. İLETİŞİM TÜRLERİ  175
1. Sözlü İletişim  175
2. Sözsüz İletişim  177
3. Yazılı İletişim  180
B. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ  180
1. Kişinin Kendisi İle İletişimi  180
2. Kişiler Arası İletişim  181
3. Grup İletişimi  183
4. Örgütsel İletişim  185
5. Kitle İletişimi  186
Özet  187
KAYNAKLAR  189
Onbirinci Bölüm
İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
A. İLETİŞİMİN KİŞİSEL ENGELLERİ  191
1. İletişimi Engelleyen Kişisel Faktörler  192
1.1. Dil ve Anlatım Güçlükleri  193
1.2. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  194
1.3. Yetersiz Bilgi  195
1.4. Cinsiyet Farklılıkları  195
1.5. Kültürel Farklılıklar  196
1.6. Hatalı Tamamlama  197
1.7. Hale Etkisi  197
2. İletişimin Psikolojik Engelleri  197
3. İletişimin Kanal Engelleri  198
4. İletişimin Teknik Engelleri  199
5. Fiziksel Uzaklık  200
6. Zaman Baskısı  200
7. Kesintiler  200
B. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  201
1. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  201
2. Empatik İletişim  203
2.1. Dinleme Becerisi  204
2.2. Dinlemenin Türleri  206
2.3. Etkili Dinlemeyi Engelleyen Faktörler  207
3. Güdüleyici İletişim  209
4. Etkin İletişim  209
5. İkna Edici İletişim  210
5.1. İkna Yöntemleri ve İkna Yaklaşımları  211
Özet  213
KAYNAKLAR  215
Onikinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
A. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM VE FONKSİYONLARI  217
1. Örgütsel İletişimin Önemi  218
3. Örgütsel İletişimin Amacı  219
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  220
B. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  222
1. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  222
1.1. Dikey İletişim  224
1.1.1. Yukarıdan aşağıya dikey iletişim.  224
1.1.2. Aşağıdan Yukarıya Doğru Dikey İletişim  225
1.2. Yatay İletişim  226
1.3. Çapraz (Diyagonal) İletişim  226
1.4. Açık ve Çok Yönlü İletişim  227
2. Doğal–İnformel İletişim  228
2.1. İnformel İletişimin Nedenleri  229
2.2. Örgütlerde İnformel İletişim Kanalları  230
2.3. İnformel İletişimin Yararları  231
2.4. İnformel İletişimin Sakıncaları  232
3. Sanal Bürolarda İletişim  233
Özet  234
KAYNAKLAR  236
Onüçüncü Bölüm
BÜRO OTOMASYONU VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
A. OFİS OTOMASYONU  237
1. Bilgisayar Ağları ve İletişim  239
2. Alan Ağları  240
3. İnternet ve İletişim  241
4. Kurum İçi İletişim Aracı Olarak İntranet  244
5. Extranet  247
B. BÜRO OTOMASYONU VE BİLGİ SİSTEMLERİ  247
1. Veri İşleme Sistemi  248
2. Yönetim Bilgi Sistemi  250
3. Karar Destek Sistemi  252
4. Uzman Sistemler  255
5. Ofis Otomasyonu Sistemi  257
6. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  261
Özet  262
KAYNAKLAR  264
CEVAP ANAHTARI  265
Kaynaklar  267
Kavramlar Dizini  277
 


Öznur Nalçınkaya ...
Nisan 2019
18.90 TL
Sepete Ekle
Melih Topaloğlu ...
Mart 2016
29.50 TL
Sepete Ekle
Ramazan Göral
Eylül 2010
14.00 TL
İndirimli: 7.50 TL (%46)
Sepete Ekle
Cemal Eroğlu ...
Şubat 2010
10.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Baskıya Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
YÖNETİM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
A. GENEL OLARAK YÖNETİM  17
1. Yönetim ve İdare Kavramı  18
2. Yönetim Düşüncesinin Kısa Tarihi  20
3. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim  23
3.1. Kamu ve Özel Yönetimin Benzerlikleri  23
3.2. Kamu ve Özel Yönetimin Farklılıkları:  24
4. Yönetim Anlayışında Dönüşüm  24
Özet  26
KAYNAKLAR  28
İkinci Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ
A. BÜRO KAVRAMI  29
1. Büro Yönetimi  30
2. Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  30
2.1. Dünyada Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  31
2.1.1. Sanayileşme Öncesi Büro Faaliyetleri  31
2.1.2. Sanayileşme Dönemi  31
2.1.3. Bilgi Çağında Çağdaş Büroların Yönetilmesi  32
3. Türkiye’de Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi  33
B. BÜROLARIN ÖRGÜTLENMESİ VE FONKSİYONLARI  34
1. Büroların Örgütlenme Süreci  35
2. Büro Araç ve Gereçlerinin Örgütlenmesi  35
3. Yeni Bir İş Örgütlenmesi Olarak Esneklik  37
4. Büroların Fonksiyonları  38
5. Büro Yöneticisi ve Görevleri  39
6. Büro Çalışanları ve Büro Faaliyetleri  41
Özet  43
KAYNAKLAR  45
Üçüncü Bölüm
BÜRO TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
A. KLASİK BÜRO TÜRLERİ  47
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Bürolar  47
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Bürolar  48
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Bürolar  48
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Bürolar  48
B. ÇAĞDAŞ BÜRO TÜRLERİ  49
1. Gezici (Mobil) Bürolar  50
2. Adhokratik Bürolar  50
3. Ev Bürolar (Home Office)  52
4. Sanal Ofisler  53
5. Yenilikçi Bürolar  54
6. Modüler Bürolar  55
7. Diğer Büro Türleri  56
8. Çalışma Üniteleri  57
Özet  58
KAYNAKLAR  60
Dördüncü Bölüm
BÜRO İŞLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
A. BÜROLARDA İŞ YÖNETİMİ  61
1. Büro İşlerinin Analizi  61
1.1. İş Analizinin Amaçları  62
1.2. İş Analizi Yöntemleri  63
1.3. İş Analizi Süreci  67
1.3.1. Büro İşlerinin Tanımlanması  67
1.3.2 Büro İşlerinin Gerekleri  69
2. Norm Kadro Çalışmaları  71
B. BÜRO İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  73
1. İş Değerlendirmesinin Amaçları  73
2. İş Değerlendirme Planları  74
3. İş Değerlendirme Süreci  74
4. İş Değerleme Yöntemleri  75
4.1. Sayısal Olmayan Yöntemler  75
4.2. Sayısal Yöntemler  76
Özet  78
KAYNAKLAR  80
Beşinci Bölüm
BÜRO ORGANİZASYONU
A. BÜROLARIN VE BÜRO İŞLERİNİN ORGANİZASYONU  81
1. Bürolarda Yerleşim İlkeleri  81
2. Bürolarda Alan Kullanımı ve Verimlilik İlişkisi  82
3. Bürolarda Yerleşim Standartları  83
4. Büro İşlerinin Gruplandırılması  84
5. Bürolarda İşbölümü  86
6. Bürolarda İnsan Gücü Planlaması  86
6.1. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  87
7. Büro Çalışanlarının İşe Alıştırılması (Oryantasyon)  88
Özet  91
KAYNAKLAR  93
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
A. BÜROLARDA SİSTEM İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ  95
1. Bürolarda İş ve Yöntem Etütleri  95
2. Bürolarda İş Akımı  96
3. Bürolarda İş Verimliliği  97
4. Bürolarda Verimlilik Teknikleri  98
4.1. Büro Otomasyonu ve Verimlilik  99
Özet  101
KAYNAKLAR  103
Yedinci Bölüm
BÜRO ERGONOMİSİ VE TASARIMI
A. ERGONOMİ VE BÜRO ERGONOMİSİ  105
1. Büro Ergonomisi  105
2. Bürolarda Yerleşim Ergonomisi  107
3. Büro Otomasyonu ve Ergonomi  108
3.1. Büro Otomasyonunda Ergonomik Unsurlar  108
4. Büro Ortamında Işık, Ses, Sıcaklık ve Renk  109
5. Büro Dekorasyonu  112
6. Büro Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım Feng Shui  112
Özet  115
KAYNAKLAR  117
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ
A. BÜROLARDA DOSYALAMA İŞLEMLERİ  119
1. Dosyalamanın Amacı  120
2. Dosyalamanın Önemi  121
3. Dosyalama Süreci  121
3.1. Dosya Başlıkları ve Yeni Dosya Açmak  122
3.2. Dosya Fihrist (İndeks)i Oluşturma  123
3.3. Kodlama ve Kod Sistemi Oluşturma  124
3.4. Çapraz Başvuru Sistemi  125
3.5. Evrakın Gruplandırılması ve Sıralanması  126
3.6. Dosyalama Sistemini Saptama  127
3.7. Dosyalama Sisteminin Özellikleri  128
4. Dosyalamaya Konu Olan Evraklar  129
5. Dosyalama Türleri  129
5.1. Alfabetik Dosyalama Sistemi  130
5.2. Sayısal/Nümerik Dosyalama Sistemi  131
5.3. Coğrafi Dosyalama Sistemi  135
5.4. Kronolojik Dosyalama Sistemi  137
5.5. Konularına Göre Dosyalama Sistemleri  138
5.6. Karma Dosyalama Sistemleri  140
5.7. Sanal Dosyalama Sistemleri  141
B. ARŞİVLEME TEKNİKLERİ  141
1. Arşivlemenin Amacı ve Önemi  143
2. Arşivleme Türleri  144
3. Arşivleme Süreci  145
4. Arşiv Malzemesini Saklama Süresi  146
Özet  147
KAYNAKLAR  149
Dokuzuncu Bölüm
BÜROLARDA İLETİŞİM
A. İLETİŞİM KAVRAMI VE KAPSAMI  151
1. İletişimin Tanımı ve Anlamı  152
2. İletişimin Amacı ve Önemi  153
3. İletişimin Temel Özellikleri  154
B. İLETİŞİM SÜRECİ  155
1. Kaynak (Gönderici)  157
1.1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler  157
2. Mesaj (İleti)  158
2.1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  159
3. Kodlama–Kod Açma  161
4. Kanal  163
5. Alıcı (Hedef)  164
5.1. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler  165
6. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)  167
7. Geri Bildirim (Feed–Back)  168
Özet  171
KAYNAKLAR  173
Onuncu Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
A. İLETİŞİM TÜRLERİ  175
1. Sözlü İletişim  175
2. Sözsüz İletişim  177
3. Yazılı İletişim  180
B. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ  180
1. Kişinin Kendisi İle İletişimi  180
2. Kişiler Arası İletişim  181
3. Grup İletişimi  183
4. Örgütsel İletişim  185
5. Kitle İletişimi  186
Özet  187
KAYNAKLAR  189
Onbirinci Bölüm
İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
A. İLETİŞİMİN KİŞİSEL ENGELLERİ  191
1. İletişimi Engelleyen Kişisel Faktörler  192
1.1. Dil ve Anlatım Güçlükleri  193
1.2. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  194
1.3. Yetersiz Bilgi  195
1.4. Cinsiyet Farklılıkları  195
1.5. Kültürel Farklılıklar  196
1.6. Hatalı Tamamlama  197
1.7. Hale Etkisi  197
2. İletişimin Psikolojik Engelleri  197
3. İletişimin Kanal Engelleri  198
4. İletişimin Teknik Engelleri  199
5. Fiziksel Uzaklık  200
6. Zaman Baskısı  200
7. Kesintiler  200
B. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  201
1. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  201
2. Empatik İletişim  203
2.1. Dinleme Becerisi  204
2.2. Dinlemenin Türleri  206
2.3. Etkili Dinlemeyi Engelleyen Faktörler  207
3. Güdüleyici İletişim  209
4. Etkin İletişim  209
5. İkna Edici İletişim  210
5.1. İkna Yöntemleri ve İkna Yaklaşımları  211
Özet  213
KAYNAKLAR  215
Onikinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
A. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM VE FONKSİYONLARI  217
1. Örgütsel İletişimin Önemi  218
3. Örgütsel İletişimin Amacı  219
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  220
B. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  222
1. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  222
1.1. Dikey İletişim  224
1.1.1. Yukarıdan aşağıya dikey iletişim.  224
1.1.2. Aşağıdan Yukarıya Doğru Dikey İletişim  225
1.2. Yatay İletişim  226
1.3. Çapraz (Diyagonal) İletişim  226
1.4. Açık ve Çok Yönlü İletişim  227
2. Doğal–İnformel İletişim  228
2.1. İnformel İletişimin Nedenleri  229
2.2. Örgütlerde İnformel İletişim Kanalları  230
2.3. İnformel İletişimin Yararları  231
2.4. İnformel İletişimin Sakıncaları  232
3. Sanal Bürolarda İletişim  233
Özet  234
KAYNAKLAR  236
Onüçüncü Bölüm
BÜRO OTOMASYONU VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
A. OFİS OTOMASYONU  237
1. Bilgisayar Ağları ve İletişim  239
2. Alan Ağları  240
3. İnternet ve İletişim  241
4. Kurum İçi İletişim Aracı Olarak İntranet  244
5. Extranet  247
B. BÜRO OTOMASYONU VE BİLGİ SİSTEMLERİ  247
1. Veri İşleme Sistemi  248
2. Yönetim Bilgi Sistemi  250
3. Karar Destek Sistemi  252
4. Uzman Sistemler  255
5. Ofis Otomasyonu Sistemi  257
6. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  261
Özet  262
KAYNAKLAR  264
CEVAP ANAHTARI  265
Kaynaklar  267
Kavramlar Dizini  277
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020