Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Liberal Ekonomilerde Devlet Müdahaleleri ve İflasın Ertelenmesi Kurumu
Kasım 2014 / 1. Baskı / 332 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%29)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta, şirketlerin iflasın ertelenmesi aşamasına gelinceye kadar yaşamış oldukları veya yaşaması muhtemel krizler ve hukuki sorunlar anlatılmış; iflasın ertelenmesi talebinde bulunma zamanı, bunun şirket açısından hayati önemi ele alınarak örneklerle anlatılmıştır.

Bu kurum ile ilgili uygulamada karşılaşılan mali, hukuki sorunlardan ve bunların çözüm yollarından bahsedilmiştir. İflasın ertelenmesi sürecinde doğru bilinen mali ve hukuki yanlışlar, bunların giderilme yolları, şirket değerlemesi, borca bataklık, iyileştirme projesi, ve kayyım ataması ile ilgili konularda tek tek ele alınarak açıklanmıştır.

Bu sürecin uygulanmasında olması gereken ancak göz ardı edilen mali vehukuki vb. hususlar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Bu kitapla ilgili kanun maddelerinden bahsedilerek kitap içeriğine alınmış ve bu konuda yazılmış olan kitaplara, makalelere, görüşlere de değinilmiştir. Ayrıca iflasın ertelenmesi sürecindeki gerçek olaylardan örnekler alınarak anlatılmış ve Yargıtay içtihatları konu başlığı olarak ayrı ayrı aynen kitaba yansıtılmıştır.

Konu Başlıkları
Küresel Krizler ve Ülkemizde Uygulanan Yapılandırma Modelleri
İflas ve İflasın Ertelenmesi Kurumu
Finansal Tablolar
Borca Bataklıkta Gerçeğe Uygun Değer ve Tespiti ve Muhasebe Standartları
İflasın Ertelenmesinde Bilirkişi İncelemesi ve Kayyım Atanması
İyileştirme Projesi ve Islah Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Yargıtay Kararları ve İçtihatları
Barkod: 9789750230769
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 332
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Takdim  
Kısaltmalar  
Giriş  
Bölüm 1
KÜRESEL KRİZLER VE ÜLKEMİZDE UYGULANAN
YAPILANDIRMA MODELLERİ
1.1. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI  
1.2. KONKORDATO  
1.2.1. Konkordato Mühletinin İlan Usulü  
1.2.2. Konkordato Mühletinin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları  
1.2.3. Konkordatonun Kabulü İçin Lazımgelen Ekseriyet  
1.2.4. Konkordatonun Tasdiki  
1.2.5. Konkordatonun Reddinden Sonra İflas ve İhtiyati Haciz  
1.2.6. Konkordatonun Hükümleri  
1.3. İSTANBUL YAKLAŞIMI  
1.3.1. İstanbul Yaklaşımında Finansal Yeniden Yapılandırmanın Kapsamı  
1.3.2. İstanbul Yaklaşımında Çerçeve Anlaşmalarının İmzalanması Hususu  
1.3.3. İstanbul Yaklaşımında Çerçeve Anlaşmasının Asgari Unsurları  
1.3.4. İstanbul Yaklaşımında Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması  
1.3.5. İstanbul Yaklaşımında Sözleşmelerin Düzenlenmesi  
1.3.6. İstanbul Yaklaşımı ve Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Kredilerin Sınıflandırılması  
1.4. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ  
1.5. ANADOLU YAKLAŞIMI  
1.5.1. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları  
1.5.2. Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  
Bölüm 2
İFLAS VE İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU
2.1. İFLAS  
2.1.1. İflasın Başlıca Sebepleri  
2.1.2. İflas Yolları  
2.1.2.1. Takipli İflas Yolu  
2.1.2.1.1. Genel (Adi) İflas Yolu  
2.1.2.1.2. Kambiyo Senedine Mahsus İflas Yolu  
2.1.2.2. Takipsiz (Doğrudan) İflas Yolu  
2.1.2.2.1. Alacaklının Talebi ile Takipsiz İflas Yolu  
2.1.2.2.2. Borçlunun Talebi ile Takipsiz İflas Yolu  
2.1.2.2.3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan İflası  
2.1.3. İflasa Tabi Şahıslar  
2.1.4. İflasın Tasfiyesi  
2.1.5. İflasın Kapatılması veya Kaldırılması  
2.1.6. İflasın Hukuki Sonuçları  
2.1.6.1. Borçlu Açısından Sonuçları  
2.1.6.2. Alacaklı Açısından Sonuçları  
2.2. İFLASIN ERTELENMESİ KAVRAMI VE SÜRECİ  
2.2.1. Türk Hukukunda İflas Erteleme Kurumu  
2.2.1.1. Türk Ticaret Hukukunda İflas Ertelemesine İlişkin Düzenlemeler  
2.2.1.2. İcra İflas Kanununda İflas Ertelemesine İlişkin Düzenlemeler  
2.2.2. İflas Erteleme Şartları  
2.2.2.1. İflas Ertelemeye İlişkin Şekil Şartları  
2.2.2.1.1 İflas Erteleme Kararı Alınması ve Dava Açılması  
2.2.2.1.2. Borca Batıklık Bildiriminin Mahkemeye Sunulması  
2.2.2.1.3. Gerekli Masrafların Mahkeme Ödenmesi  
2.2.2.1.4. İyileştirme Projesinin Sunulması  
2.2.2.2. İflas Ertelemenin Maddi Şartları  
2.2.2.2.1. Şirketin Borca Batık Olması  
2.2.2.2.2. İyileştirilmenin Mümkün Olması  
2.2.2.2.3. Fevkalade Mühletten Yararlanılmamış Olma  
2.2.2.2.4. Alacaklıların Haklarının Korunması  
Bölüm 3
FİNANSAL TABLOLAR
3.1. FİNANSAL TABLO KAVRAMI  
3.1.1 Muhasebenin Temel Kavramları  
3.1.2. Finansal Tablolar  
3.2. FİNANSAL TABLOLARIN AMACI  
3.2.1. Menfaat Sahiplerinin Finansal Tablolardan Yararlandığı Hususlar  
3.2.2. Finansal Tablo Kullanıcıları ve Kullanıcıların Bilgi İhtiyacı  
3.3. TEMEL MALİ TABLOLAR  
3.3.1. Bilanço  
3.3.1.1. Bilanço İlkeleri  
3.3.2. Gelir Tablosu  
3.3.2.1. Gelir Tablosu İlkeleri  
3.4. DİĞER FİNANSAL TABLOLAR  
3.4.1. Satışların Maliyeti Tablosu  
3.4.2. Fon Akım Tablosu  
3.4.2.1. Fon Akım Tabloları Düzenleme Kuralları  
3.4.2.2. Fon Kaynakları  
3.4.2.3. Fon Kullanımları  
3.4.3. Nakit Akım Tablosu  
3.4.4. Net Çalışma Sermayesi Tablosu  
3.4.4.1. Net Çalışma Sermayesinde Değişime Sebep Olan İşlemler  
3.4.4.2. Net Çalışma Sermayesinde Değişime Sebep Olmayan İşlemler  
3.4.5. Özkaynak Değişim Tablosu  
3.4.6. Kâr Dağıtım Tablosu  
3.4.6.1. Kâr Dağıtım Tablosunun Düzenlenme Kuralları  
3.4.6.2. Kâr Dağıtım Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar  
3.5. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR  
3.5.1. Türkiye Finansal Raporlama Standardı 10 (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar  
Bölüm 4
BORCA BATIKLIKTA GERÇEĞE UYGUN DEĞER TESPİTİ VE MUHASEBE STANDARTLARI
4.1. DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ VE GERÇEĞE UYGUN DEĞER  
4.2. MUHASEBE STANDARTLARI VE GERÇEĞE UYGUN DEĞER HESAPLANMASI GEREKLİLİĞİ  
4.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplanması Gerektiren Standartlar  
4.2.2. Başka Standartlara Referans Vererek Gerçeğe Uygun Değeri Hesaplanmasını Gerektiren Standartlar  
4.2.3. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplanması Gerektirmeyen Standartlar  
Bölüm 5
İFLASIN ERTELENMESİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE
KAYYIM ATANMASI
5.1 BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  
5.1.1. Bilirkişi İncelemesinde Borca Batıklığın Tespiti  
5.2. İFLASIN ERTELENMESİ VE KAYYIM ATANMA SÜRECİ  
Bölüm 6
İYİLEŞTİRME PROJESİ VE ISLAH ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1. İYİLEŞTİRME KAVRAMI  
6.2. MALİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMASI  
6.3. İYİLEŞTİRME PROJESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER  
6.4. İFLASIN ERTELENMESİNDE STRATEJİK YÖNETİM  
6.4.1. İflasın Ertelenmesi Sürecine Giren İşletmelerde Yönetim ve Örgüt Yapısında Karşılaşılan Genel Sorunlar  
6.4.2. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin Islah Çalışmalarına Katkısı  
6.5. ISLAH ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ  
6.5.1. İflasın Ertelenmesinde Mali Tablolar ve Yorumlanması  
6.5.1.1 Bilanço  
6.5.1.2. Gelir Tablosu  
6.5.1.3. Özsermaye Değişim Tablosu  
6.5.2 Mali Tabloların Analizi  
6.5.3. Mali Tabloların Yorumlanması  
Bölüm 7
YARGITAY KARARLARI VE İÇTİHATLARI
7.1. İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU HAKKINDA YARGITAY KARARLARI  
EKLER  
Kaynaklar  
Kavramlar Dizini  
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
159.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Coşkun
Ocak 2020
155.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
83.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Kodakoğlu
Ocak 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Takdim  
Kısaltmalar  
Giriş  
Bölüm 1
KÜRESEL KRİZLER VE ÜLKEMİZDE UYGULANAN
YAPILANDIRMA MODELLERİ
1.1. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI  
1.2. KONKORDATO  
1.2.1. Konkordato Mühletinin İlan Usulü  
1.2.2. Konkordato Mühletinin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları  
1.2.3. Konkordatonun Kabulü İçin Lazımgelen Ekseriyet  
1.2.4. Konkordatonun Tasdiki  
1.2.5. Konkordatonun Reddinden Sonra İflas ve İhtiyati Haciz  
1.2.6. Konkordatonun Hükümleri  
1.3. İSTANBUL YAKLAŞIMI  
1.3.1. İstanbul Yaklaşımında Finansal Yeniden Yapılandırmanın Kapsamı  
1.3.2. İstanbul Yaklaşımında Çerçeve Anlaşmalarının İmzalanması Hususu  
1.3.3. İstanbul Yaklaşımında Çerçeve Anlaşmasının Asgari Unsurları  
1.3.4. İstanbul Yaklaşımında Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması  
1.3.5. İstanbul Yaklaşımında Sözleşmelerin Düzenlenmesi  
1.3.6. İstanbul Yaklaşımı ve Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Kredilerin Sınıflandırılması  
1.4. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ  
1.5. ANADOLU YAKLAŞIMI  
1.5.1. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları  
1.5.2. Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  
Bölüm 2
İFLAS VE İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU
2.1. İFLAS  
2.1.1. İflasın Başlıca Sebepleri  
2.1.2. İflas Yolları  
2.1.2.1. Takipli İflas Yolu  
2.1.2.1.1. Genel (Adi) İflas Yolu  
2.1.2.1.2. Kambiyo Senedine Mahsus İflas Yolu  
2.1.2.2. Takipsiz (Doğrudan) İflas Yolu  
2.1.2.2.1. Alacaklının Talebi ile Takipsiz İflas Yolu  
2.1.2.2.2. Borçlunun Talebi ile Takipsiz İflas Yolu  
2.1.2.2.3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan İflası  
2.1.3. İflasa Tabi Şahıslar  
2.1.4. İflasın Tasfiyesi  
2.1.5. İflasın Kapatılması veya Kaldırılması  
2.1.6. İflasın Hukuki Sonuçları  
2.1.6.1. Borçlu Açısından Sonuçları  
2.1.6.2. Alacaklı Açısından Sonuçları  
2.2. İFLASIN ERTELENMESİ KAVRAMI VE SÜRECİ  
2.2.1. Türk Hukukunda İflas Erteleme Kurumu  
2.2.1.1. Türk Ticaret Hukukunda İflas Ertelemesine İlişkin Düzenlemeler  
2.2.1.2. İcra İflas Kanununda İflas Ertelemesine İlişkin Düzenlemeler  
2.2.2. İflas Erteleme Şartları  
2.2.2.1. İflas Ertelemeye İlişkin Şekil Şartları  
2.2.2.1.1 İflas Erteleme Kararı Alınması ve Dava Açılması  
2.2.2.1.2. Borca Batıklık Bildiriminin Mahkemeye Sunulması  
2.2.2.1.3. Gerekli Masrafların Mahkeme Ödenmesi  
2.2.2.1.4. İyileştirme Projesinin Sunulması  
2.2.2.2. İflas Ertelemenin Maddi Şartları  
2.2.2.2.1. Şirketin Borca Batık Olması  
2.2.2.2.2. İyileştirilmenin Mümkün Olması  
2.2.2.2.3. Fevkalade Mühletten Yararlanılmamış Olma  
2.2.2.2.4. Alacaklıların Haklarının Korunması  
Bölüm 3
FİNANSAL TABLOLAR
3.1. FİNANSAL TABLO KAVRAMI  
3.1.1 Muhasebenin Temel Kavramları  
3.1.2. Finansal Tablolar  
3.2. FİNANSAL TABLOLARIN AMACI  
3.2.1. Menfaat Sahiplerinin Finansal Tablolardan Yararlandığı Hususlar  
3.2.2. Finansal Tablo Kullanıcıları ve Kullanıcıların Bilgi İhtiyacı  
3.3. TEMEL MALİ TABLOLAR  
3.3.1. Bilanço  
3.3.1.1. Bilanço İlkeleri  
3.3.2. Gelir Tablosu  
3.3.2.1. Gelir Tablosu İlkeleri  
3.4. DİĞER FİNANSAL TABLOLAR  
3.4.1. Satışların Maliyeti Tablosu  
3.4.2. Fon Akım Tablosu  
3.4.2.1. Fon Akım Tabloları Düzenleme Kuralları  
3.4.2.2. Fon Kaynakları  
3.4.2.3. Fon Kullanımları  
3.4.3. Nakit Akım Tablosu  
3.4.4. Net Çalışma Sermayesi Tablosu  
3.4.4.1. Net Çalışma Sermayesinde Değişime Sebep Olan İşlemler  
3.4.4.2. Net Çalışma Sermayesinde Değişime Sebep Olmayan İşlemler  
3.4.5. Özkaynak Değişim Tablosu  
3.4.6. Kâr Dağıtım Tablosu  
3.4.6.1. Kâr Dağıtım Tablosunun Düzenlenme Kuralları  
3.4.6.2. Kâr Dağıtım Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar  
3.5. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR  
3.5.1. Türkiye Finansal Raporlama Standardı 10 (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar  
Bölüm 4
BORCA BATIKLIKTA GERÇEĞE UYGUN DEĞER TESPİTİ VE MUHASEBE STANDARTLARI
4.1. DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ VE GERÇEĞE UYGUN DEĞER  
4.2. MUHASEBE STANDARTLARI VE GERÇEĞE UYGUN DEĞER HESAPLANMASI GEREKLİLİĞİ  
4.2.1. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplanması Gerektiren Standartlar  
4.2.2. Başka Standartlara Referans Vererek Gerçeğe Uygun Değeri Hesaplanmasını Gerektiren Standartlar  
4.2.3. Gerçeğe Uygun Değer Hesaplanması Gerektirmeyen Standartlar  
Bölüm 5
İFLASIN ERTELENMESİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE
KAYYIM ATANMASI
5.1 BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  
5.1.1. Bilirkişi İncelemesinde Borca Batıklığın Tespiti  
5.2. İFLASIN ERTELENMESİ VE KAYYIM ATANMA SÜRECİ  
Bölüm 6
İYİLEŞTİRME PROJESİ VE ISLAH ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1. İYİLEŞTİRME KAVRAMI  
6.2. MALİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMASI  
6.3. İYİLEŞTİRME PROJESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER  
6.4. İFLASIN ERTELENMESİNDE STRATEJİK YÖNETİM  
6.4.1. İflasın Ertelenmesi Sürecine Giren İşletmelerde Yönetim ve Örgüt Yapısında Karşılaşılan Genel Sorunlar  
6.4.2. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin Islah Çalışmalarına Katkısı  
6.5. ISLAH ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ  
6.5.1. İflasın Ertelenmesinde Mali Tablolar ve Yorumlanması  
6.5.1.1 Bilanço  
6.5.1.2. Gelir Tablosu  
6.5.1.3. Özsermaye Değişim Tablosu  
6.5.2 Mali Tabloların Analizi  
6.5.3. Mali Tabloların Yorumlanması  
Bölüm 7
YARGITAY KARARLARI VE İÇTİHATLARI
7.1. İFLASIN ERTELENMESİ KURUMU HAKKINDA YARGITAY KARARLARI  
EKLER  
Kaynaklar  
Kavramlar Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020