Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İhaleden – Kesin Hesaba
Yapım İşi Hakediş Rehberi
Şubat 2020 / 1. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta yapım işi hakediş raporlarını ilgilendiren; ihale, sözleşme, yapı denetim, SGK, vergi ve ceza hukuku gibi tüm mevzuata yer verilmiş, açık hüküm bulunmayan konulara çözüm yolları aranmış ve eksik yönleri için öneriler getirilmiştir. Mevzuatın sadece ilgili bölümü kısa alıntı şeklinde verilmiş olup uzun metinlere yer verilmemiştir. İhale hazırlık aşamasından hakediş ödeme aşamasına kadar tüm süreç akış sırası şeklinde ele alınmıştır.

Mevzuatın uygulamaya nasıl aktarılacağı ayrıntılı olarak anlatılmış ve püf noktalara dikkat çekilmiştir. Anlaşılması zor konularda uygulama örneklerine yer verilmiş olup hatalı uygulamalara ve bu uygulamalar sonucunda karşılaşılabilecek yaptırımlara değinilmiştir.

Sırası ile; İhale hazırlık, sözleşme imzalama, yer teslimi, iş programı, hakediş hazırlama, yeni birim fiyat düzenleme, iş artışı, iş eksilişi, ödeme emri, fatura, muhasebe işlemleri vb. anlatılmıştır. Ayrıca tüm bu süreçte görevli kişiler ile sorumlulukları, suç olarak kabul edilecek hareketler, yargılama usulleri, alınacak cezalar, kamu zararı, Sayıştay denetimi gibi hakedişi ilgilendiren tüm konulara da yer verilmiştir.

Kitap; idare ve yükleniciler açısından taraf tutmadan yazılmış olup içeriğinde her iki tarafın karşılaşması muhtemel problemler ve çözüm yolları ele alınmıştır. Özellikle de problem yaşanmaması için önceden nelerin yapılması gerektiği her bölüm için ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Sözleşme ile İlgili Genel Bilgiler ve Hukuki Nitelikler
İhale ve Sözleşme Öncesi Yapılacak İşlemler
Sözleşme Sonrası ve Hakediş Öncesi Yapılacak İşlemler
Hakedişin Düzenlenmesi ve Tahakkuka Bağlanması
Ödeme İşlemleri, İcra, Haciz, Geçici Kabul
Görev ve Sorumluluklar ile Suç Teşkil Eden Durumlar ve Cezai Müeyyideler
Barkod: 9789750259234
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
SÖZLEŞME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE
SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİKLERİ
1. YAPIM İŞLERİNDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE TAKİBİ  23
2. TEKLİF MEKTUBUNUN SÖZLEŞME HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ  25
3. ALTYAPI İŞLERİ AÇISINDAN SÖZLEŞME MEVZUATININ EKSİK YÖNLERİ  26
4. YAPIM SÖZLEŞMELERİNİ TANIMA, SÖZLEŞME TÜRLERİ, NİTELİKLERİ VE ANLAŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MERCİLER  27
4.1. Yapım Sözleşmesinde Tanımlar  27
4.2. Sözleşme Yapma ve Tip Sözleşmelere Uyma Zorunluluğu  28
4.3. Teklif Türüne Göre Sözleşme Çeşitleri (ATGB, TB, Karma)  29
4.4. Yapım Sözleşmesinin Hukuki Nitelikleri ve Temel İlkeleri  29
4.4.1. Eser Sözleşmesi Niteliği Taşıması (TBK)  29
4.4.2. Ani Edimli Sözleşme Niteliği Taşıması (TBK)  29
4.4.3. Delil Sözleşmesi Niteliği  30
4.4.4. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmesi ve Tarafların Eşitliği İlkesi  30
4.4.5. Sözleşme ve Eklerinin Öncelik Sıralaması  30
4.4.6. Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları ve Sözleşmenin Değişmezliği İlkesi  31
4.5. Anlaşmazlıklarda Mahkeme Öncesi İtiraz Mercileri (İDARE YFK, KİK, GİB)  32
4.6. Anlaşmazlıklarda Görevli Mahkeme  34
İkinci Bölüm
İHALE VE SÖZLEŞME ÖNCESİ
YAPILACAK İŞLEMLER
5. İHALE HAZIRLIK AŞAMASINDA BİLİNMESİ GEREKEN MEVZULAR VE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ İŞLEMLER  35
5.1. İhale Yöntemi Doğru Seçilmeli, Proje ve Ödenekle İlgili Kriterlere Uyulmalıdır  35
5.1.1. İhale Yönteminin Mevzuata Uygun Seçimi ve Önemli Mevzuat Hükümleri  35
5.1.2. İdarelerin Ortak İhale Yapması veya Protokolle Diğer İdarelere İş Yaptırması Mümkün mü?  39
5.1.3. Aynı Kurumun Farklı Dairelerine Ait İşler İçin Tek İhale Yapılabilir mi (Özellikle Doğrudan Temin)  40
5.1.4. İhale Usullerini Tanıma ve Uygun İhale Usulünün Seçimi  41
5.1.5. Uygun İhale Yöntemini Kullanmayan Memur Kasıtlı Suç İşlemiş Sayılır  41
5.2. Teklif Türüne Göre Sözleşme Tipi Seçilmelidir  42
5.3. İhale Komisyonları İhale Dosyasını İnceleme Yetki ve Sorumluluklarını Yerine Getirmelidir  44
5.4. Yükleniciler İhale Dosyasını İnceleyip Hataları İdareye Bildirmelidir  47
5.5. İhalelerde Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) İşe Uygun Seçilmelidir  49
5.5.1. Kamu İhale Genel Tebliğinin (N) Katsayısı ile İlgili Hükümleri  49
5.6. Uygulama, Kesin veya Ön Projeler Hazırlanmış Olmalıdır  50
5.6.1. İhaleye Projesiz Çıkılabilir mi?  50
5.6.2. Projeler İyi İncelenmeli Abartılı Masraflardan Kaçınılmalı, Detaylar Gözden Geçirilmelidir  51
5.6.3. Yüklenici İdarece Verilen Projelerdeki Hatalardan da Sorumludur  53
5.6.4. ATGB İşlerde Uygulama Projeleri Bağlayıcıdır (Pursantaj Listesi Değil)  54
5.7. İşe Uygun Yüklenici Seçimi ve İşin Doğru Yaptırılması Hususu ile İlgili Önemli Başlıklar  55
5.7.1. İhale Mevzuatının Doğru Yükleniciyi Seçmede Eksik Yönleri  55
5.7.2. Fiyat Dışı Unsurlar, Puanlama ve Bu Unsurlara Yönelik Düzenlemeler  56
5.7.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İş Deneyim Belgesi İşe Uygun Seçilmelidir  57
5.7.4. Ekonomik ve Mali Yeterlilikler ile Benzer İş Oranı Üst Limitten Seçilerek Güçlü Firmalar Tercih Edilebilir  60
5.7.5. Yüklenicilerin Disiplinli Çalışması Sağlanmalı ve Gerekli Durumlarda Yasaklama İşlemi Yapılmalıdır  63
5.8. Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Fiyat Tarifleri İşe Uygun ve Gerçekçi Olarak Hazırlanmalıdır  64
5.9. Pursantaj Listeleri ile Mahal Listeleri İşe Uygun ve Gerçekçi Olarak Hazırlanmalıdır (ATGB İşlerde)  67
5.10. Şartnameler İşe Uygun Hazırlanmalı Varsa Ulusal Şartnameler Kullanılmalıdır  69
5.10.1. Ulusal Standartlara Göre İş Yaptırmanın Önemi  70
5.10.2. Uyulması Gereken Şartname ve Yönetmeliklere Örnekler  70
5.11. Avans ve İhzarat Verilip Verilmeyeceği Sözleşmede Belirtilmelidir  71
5.11.1. Avans Öngörülmesi ve Ödenme Şartları  71
5.11.2. İhzarat Öngörülmesi ve Ödenme Şartları  72
5.12. Yerli Malı Zorunluluğu ve Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması ile İlgili Önemli Hususlar  73
5.13. İhalelerde Fiyat Farkı Öngörülmesi Hali ve Yapılacak İşlemler  77
5.13.1. Ağırlık Oranlarının Gerçekçi Olarak Belirlenmesi Gerekir  78
5.13.2. Kullanılacak Endekslerin ve Alt Endekslerin Doğru Belirlenmesi Gerekir  80
5.14. Fiyat Farkı Öngörülmemesi veya Gerçekçi Olarak Belirlenmemesi Durumu  82
5.15. Geçici Kabul Noksanları (%3) ve Kesin Hesap Kesintilerine (%5) Karşılık Teminat Öngörülmesi  84
5.16. Hakedişin Yapılma Zamanı Tercihli Olarak Seçilebilir  85
5.17. Ödenek Dilimleri Bütçeye Uygun Belirlenmeli ve İşin Süresi Fen Noktasında Çalışılamayan Günler Dikkate Alınarak Hesaplanmalıdır  85
5.17.1. Havanın Fen Noktasında Çalışılamayacak Günler Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar  86
5.18. Yeni Fiyat Belirlerken Uygulanacak Yüklenici Karı Sözleşmede Belirtilmelidir  89
5.19. Teknik Personel Sayısı İşe Uygun Seçilmeli ve Günlük Cezası Caydırıcı Olmalıdır  89
5.19.1. İş Güvenliği ile İlgili Hükümler  91
5.19.2. İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma ile ilgili Hususlar  91
5.20. Araç Gereç Sayısı İşe Uygun Seçilmeli ve Günlük Cezası Caydırıcı Olmalıdır  92
5.20.1. İdare Personeli Kullanımı İçin İhalelerde Araç Gereç İstenmesi Durumu  92
5.21. Günlük Gecikme Cezası Oranı İşe Uygun Belirlenmelidir  93
5.22. Geçici Kabul ile Kesin Kabul Arasındaki Teminat Süresi İşin Durumuna Göre Belirlenmelidir  94
5.23. Ödenek Dilimleri, Ödeme Yeri ve Şartları Sözleşmede Belirtilmelidir  95
5.24. İdare İçin Şantiye Yapılıp Yapılmayacağı ve Şantiye Yerinin İdare Tarafından Gösterilip Gösterilmeyeceği Sözleşmeye Yazılmalıdır  96
5.25. Ocak Yeri Gösterilip Gösterilmeyeceği İhalede Belirtilmelidir  98
6. SÖZLEŞME İMZA AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER  99
6.1. Kesin Teminat Alınmalı, Teminat Süresi ve Tutarı İşe Uygun Belirlenmeli ve Teminat ile İlgili Hükümlere Dikkat Edilmelidir  99
6.1.1. Teminat Mektubu Çeşitleri, Teslim Alma, Değiştirme ve İade Şartları  99
6.1.2. Aşırı Düşük Teklife Bağlanan İşlerde Teminat (%9) ve Ek Kesin Teminat (%6) Alınması  102
6.1.3. Teminatların Süresi, Takibi ve Zamanaşımı Halleri  102
6.2. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması ve Ortak Girişimlere Özel Durumlar  103
6.3. Sözleşmeye Ait Damga Vergileri Yükleniciye Ödettirilmelidir  104
6.3.1. İhaleye Bağlanan İşlerden Üç Çeşit Damga Vergisi Alınır  104
6.3.2. Damga Vergisinden Muaf Olunan Haller  106
6.3.3. Damga Vergilerini Yükleniciler Ödemek Zorunda, İdareler Takip Etmek Zorundadır  107
6.3.4. Damga Vergisi ile İlgili Uygulamada Çelişkili Durumlar ve Çözüm Önerileri  108
6.4. SGK Müdürlüğüne (İşin Yapılacağı Yerdeki) Sözleşme İmzalandığına Dair Yazı Yazılmalıdır  109
6.5. Önemli İhale Evrakları Sözleşme Sürecinde Kullanılmak Üzere Yapı Denetim Görevlisine Teslim Edilmelidir  110
6.6. Şahıs İş Deneyim Belgesi Sunulan İşlerde Ortaklık Durumu İş Sonuna Kadar Takip Edilmelidir  111
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞME SONRASI VE HAKEDİŞ ÖNCESİ
YAPILACAK İŞLEMLER
7. SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER  113
7.1. İşlerin Denetimi İçin “Yapı Denetim Görevlileri” Ataması Yapılır  114
7.1.1. Yapı Denetim Görevlilerinin Atanma Zamanı ve Bildirim Hükümleri  116
7.1.2. İş Deneyim Belgesi Açısından Yapı Denetim Görevlileri Atamasında Önemli Hususlar  116
7.2. Kazı, İnşaat Ruhsatı ve Diğer Kurum İzinleri İçin İlgili Kurumlara Başvurular Yapılır  118
7.3. Yer Teslimi Sözleşmede Yazan Süre İçinde Yapılmalı ve SGK’ya Bildirilmelidir  118
7.4. Teknik Personel Taahhütleri İstenir (Süresi İçinde Verilmezse Günlük Cezası Var)  121
7.5. İş Programı İstenir ve Ödenek Aktarım İşleri Yapılır  122
7.6. Uygulama Projelerinin Tamamlatılması Yükleniciden İstenir  124
7.7. Yapı Denetim Görevlileri Teklif Cetveli ve Tüm Sözleşme Dosyasını İncelemeli İhaleyi Hazırlayanlardan Önemli Hususları Öğrenmelidirler  125
7.8. Taahhüt Kartı ve Taahhüt Dosyası Düzenlenerek Muhasebeye Gönderilmelidir  126
7.9. Şantiye Kurulumu Süresi İçinde Yaptırılmalıdır (Ceza Öngörülmüşse Dikkat Edilmelidir)  127
7.10. Bütün Riskler (All Risk) Sigortası, Genişletilmiş Bakım Devresi Teminatı ve Mali Mesuliyet Sigortalarının Yaptırılması ve İdareye Teslimi İstenir  127
7.10.1. Üç Farklı Sigorta Yaptırma Zorunluluğu Vardır  128
7.10.2. Sigortanın Taşıması Gereken Önemli Hususlar ve Esas Alınacak Bedel  129
7.11. Sözleşmede İstenen Araç Gereçlerin İş Programına Göre Bulundurulması İstenir  129
7.12. Yüklenici veya Vekilinin İş Başında Bulunması Sağlanmalıdır  130
8. ALT YÜKLENİCİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER  131
8.1. Alt Yüklenici ile İlgili Mevzuat Hükümleri  131
8.2. Tedarikçilerle İlgili Olarak Yapım İhalelerine de Hüküm Konulması İsabetli Olacaktır  132
8.3. Alt Yüklenici Kavramı ile İlgili Yanlış Bilinenler ve Uygulamada Yapılan Yanlışlar  132
8.4. Kimler Alt Yüklenici Olamaz  134
8.5. Alt Yüklenicilere Yaptırılacak İşlerde Kısıtlama Hükümleri  135
8.6. Alt Yüklenici ile İlgili “Alt İşverenlik Yönetmeliği” Hükümleri  136
9. HAKEDİŞ EKİNDE KONTROL EDİLECEK EVRAKLAR  138
9.1. Yüklenicinin Hakediş Talep Yazısı Hakedişe Eklenir  139
9.2. İlk Hakedişte Kazı veya İnşaat Ruhsatı Kontrol Edilir Süresi Geçmişse Ruhsat Alınması Sağlanır  139
9.3. Birim Fiyat Teklif Cetveli veya Pursantaj Cetveli İmzalı Nüshası Hakedişe Eklenir  140
9.4. All Risk Sigorta Primlerinin Ödendiği, Geçerli Olduğu, Poliçe Süre ve Miktarı Kontrol Edilmelidir  140
9.5. Onaylı İş Programı Hakediş Ekinde Kontrol Edilmelidir  140
9.6. Bir Önceki Hakediş Raporu Kapak Sayfası Fotokopisi Hakedişe Eklenir  141
9.7. Teknik Personel Taahhütleri ve SGK Dökümü İstenir (İşyeri Sicil Numarasına Göre Kontrol Edilmeli)  142
9.8. İşçi Alacaklarına Dair İşçi Temsilcisi Tutanağı, Şantiye İlan Tutanağı, Toplantı Tutanakları Eklenmelidir  142
9.8.1. Çalışanların Hakları ve Çalışma Şartları  143
9.9. Sözleşme Fiyat Farkı Madde Fotokopisi (Madde 14) Hakediş Ekine Konulur  144
9.10. Ortaklık Tespit Belgesi (Şahıs İş Deneyimli İşlerde) Kontrol Edilmelidir  144
9.11. Diğer Kurumlar Adına Yapılan İmalatlar İçin Mahsuplaşma Protokolü Yapılıp Yapılmadığı Kontrol Edilir  144
9.12. Hakediş Bilgi Notu (Örnek Formata Göre) Hakediş Ekine Konur  144
9.13. Şantiye Defteri Tutulur ve Bir Nüshası Hakediş Ekine Konur  145
9.14. İş Artışı Olan İşlerde İlave Damga Vergisi, İş Artış Kararı, Ek Kesin Teminat, İş Programı Revizesi ve Sigorta Ek Poliçe Kontrol Edilir  145
9.15. İlave İşlerde İş Emri, Onaylı Proje – Kroki vb. Kontrol Edilir  145
9.16. İşe Ait Fotoğraflar Dijital Halde ve Basılmış Olarak İstenir  146
9.17. Sözleşmede %5 (ATGB%3) Kesinti Madde Fotokopisi (Madde 30) Hakediş Ekine Konur  146
9.18. Malzeme Kabul Tutanakları Hakediş Ekine Konur  146
9.19. Ataşman İtiraz Tespit Tutanağı Hakediş Ekine Konmalıdır  146
10. YENİ FİYAT TUTANAKLARI USULÜNE UYGUN HAZIRLANIR VE FOTOKOPİLERİ HAKEDİŞ EKİNE KONUR  146
10.1. Yeni Birim Fiyat Yapılması Gereken Durumlar ve Gerekli Şartlar  147
10.2. Yeni Birim Fiyat Yapılmaması Gereken Haller  148
10.3. ATGB İşlerde İş Artışı ve İş Eksilişi Halinde Yeni Birim Fiyat Nasıl Yapılır  149
10.4. Yeni Birim Fiyatlara Uygulanacak Yüklenici Karı ve Genel Gider Oranı  150
10.5. Yeni Birim Fiyatlara Uygulanacak Benzer Poz İndirim Oranı ile İlgili KİGT 53.5. Maddesi  154
10.6. Yeni Birim Fiyat Düzenlenirken ve Ödenirken Dikkat Edilecek Hususlar  155
10.7. Kullanılacak Analizlerin (Miktar, Metraj) Belirlenmesi  156
10.8. Uygulanacak Rayiçlerin (Karsız Fiyat) ve Uygulama Yılının Belirlenmesi  157
10.9. Fiyat Farklı İşlerde Yeni Fiyat Düzenlenmesi Durumunda Yeni Fiyatların Pn’e Bölünmesi  161
10.10. Ticaret Odasına Gönderilen Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  162
10.11. Yeni Birim Fiyatların Sözleşme Tutarı ve Yasal İş Artışına (%10 – %20) Etkisi Hesaplanmalıdır  164
10.12. Yeni Birim Fiyatlar Nedeniyle İş Programı Revizesi  166
10.13. Yeni Birim Fiyatlara ve İş Artışlarına Yüklenicinin İtiraz Etmesi ve Yapılacak İşlemler  166
Dördüncü Bölüm
HAKEDİŞİN DÜZENLENMESİ VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI
11. HAKEDEŞİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR  169
11.1. Hakediş Düzenlemek Zorunlu mudur?  169
11.2. Geçici Hakedişin Düzenlenmesi ile İlgili Sözleşme Hükümleri  170
11.3. Hakedişi Kimin Düzenlemesi Gerekir  171
11.4. Hakedişi Onaylama Görevi Kimin Üzerindedir  172
11.5. Hakediş Ne Zaman Düzenlenir  173
11.6. Geçici Kabulden Sonra Geçici Hakkediş Raporu Düzenlenebilir mi?  173
11.7. Hakediş Sıralaması ve Düzenlenecek Dokümanlar  173
11.7.1. Ek Dosyalar ve Evraklar Hazırlanır (Sözleşme, İş Programı )  173
11.7.2. Tutanaklar (Malzeme, Şev, Demir, Kabul, YBF ) Hazırlanır  174
11.7.3. Teknik Tablo ve Kataloglar Hazırlanır  174
11.7.4. Röleve ve Krokiler Hazırlanır (Harita Kontrolüne İmzalatılır)  174
11.7.5. Ataşmanlar ve Metraj Cetvelleri Hazırlanır, Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilir  174
11.7.6. Ara Kesin Hesaplar Yapılmışsa Geçici Hakedişe Dahil Edilmelidir (TBF)  175
11.7.7. Metraj İcmal Tablosu Hazırlanır (Yeşil defter) ve Ataşmandan Geçişler Kontrol Edilir  175
11.7.8. Parasal İcmal Tablosu (yapılan işler) Hazırlanır, Metraj İcmalden Gelen Değer Kontrol Edilir  176
11.8. Revize Fiyat Hesabı ve Önemli Hususlar (TBF)  176
11.8.1. Revize Fiyat Hesabı Örneği (KİGT 52.1.)  178
11.8.2. Revize Fiyat Hesabında Önemli Hususlar ve Yanlış Uygulamalar  180
11.8.3. Yeni Birim Fiyatlar İçin Revize Fiyat Hesabı Yapılması  181
11.9. İş Programı Revizesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  182
11.10. Fiyat Farkı Hesabı Yapılması ve Önemli Hususlar  184
11.10.1. Öncelikle Sözleşmede Fiyat Farkı Olup Olmadığı Kontrol Edilir  185
11.10.2. İhale Tarihinin İçinde Bulunduğu Aya Ait Temel Endeksler TÜİK’den Kontrol Edilir  185
11.10.3. Uygulama Ayı Fiyat Farkı Endeksleri Tablosu TÜİK’den Kontrol Edilir  186
11.10.4. Genel Endekse Göre Fiyat Farkı Katsayısı (Pn) Hesabı  186
11.10.5. Ağırlık Oranları Kullanılarak Fiyat Farkı Katsayısı (Pn) Hesabı  187
11.10.6. Fiyat Farkı Hesabı Aşağıdaki Formüle Göre Yapılır  187
11.10.7. Yüklenicinin İş Programından İleride Olması Durumunda FF Hesabı  190
11.10.8. Süre Uzatımı veya İş Artışı Verilmesi Halinde Fiyat Farkı Hesabı (Fiyat Farklı İşlerde)  191
11.10.9. Fiyat Farkı Öngörülmeyen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi Halinde Fiyat Farkı Hesabı  192
11.10.10. Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan İşlerde Fiyat Farkı Hesabı  193
11.10.11. Akaryakıt ÖTV Değişikliği Varsa ÖTV Fiyat Farkı Ayrıca Hesaplanmalıdır  193
11.10.12. Kesin Hesap Farkları İçin Fiyat Farkı Hesabı  196
11.10.13. Cezalı Çalışılması Durumunda Fiyat Farkı Hesabı  196
11.11. Fiyat Farkı ve İş Artışları İçin Ek Kesin Teminat Kontrolü Yapılır  198
11.12. (KDV) Katma Değer Vergisi Hesaplanır ve Hakediş Tutarına Eklenir  198
11.13. Hakediş Tahakkuk Tutarı Hesaplanır ve Hakediş Kapağı Düzenlenir  199
11.14. Vergi, Ceza, Teminat Kesintileri Yapılır, Ödenecek Tutar Bulunur  200
11.15. Diğer Kurumlar Adına İmalat Yapılmışsa Tutarı (Mahsup İçin) Ayrıca Hesaplanır  200
11.16. Hakediş Dengeleme Tablosu Düzenlenerek Hakediş Hata Kontrolü Yapılır  200
11.17. Hakediş Dizi Pusulası Düzenlenir  202
11.18. Hakediş Ön Kapağındaki Bilgiler Sözleşme Bilgilerine Göre Kontrol Edilir  202
11.19. Kapakta İsim ve İmza Kontrolleri Yapılır, Eksik İmzalar Tamamlattırılır ve Vekâletname Kontrol Edilir  203
11.20. Hakediş İmzalanarak Makam Onayına Sunulur  203
12. HAKEDİŞLERDEN YAPILACAK KESİNTİLER VE HAKEDİŞ KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  203
12.1. Avans Mahsubu (Kesintisi)  204
12.2. İdareye Olan Borçlar Kesintisi  204
12.3. Sözleşme, İş Artışı, Alt Yüklenici Damga Vergisi (Binde 9,48)  205
12.4. Hakediş Damga Vergisi Kesintisi: (Binde 9,48)  206
12.5. Gelir Vergisi (Tevkifatı) Kesintisi (%3) (Stopaj)  207
12.6. KDV Tevkifatı (3/10) Kesintisi  210
12.7. Fiyat Farkı İçin Ek Kesin Teminat Kesintisi (%6)  211
12.8. Kesin Hesap Kesintisi (TBF) (%5) veya (ATGB) İşlerde (%3) Kesinti ve İade Şartları  211
12.9. Teknik Personel Cezası Kesintisi  216
12.10. Araç – Gereç Cezası Kesintisi  218
12.11. Şantiyenin Zamanında Kurulmaması Cezası Kesintisi  218
12.12. İş Programının İdareye Geç Sunulması Cezası Kesintisi  219
12.13. Sözleşmeye Uygun Hareket Edilmemesi Cezası Kesintisi  219
12.14. Günlük Gecikme Cezası Kesintisi  220
12.14.1. Ceza Kesilme Şartları  220
12.14.2. Süre Bitimini Beklemeden Önce İşin Feshedilmesi Halinde Gecikme Cezası (İşin Bitmeyeceği Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Anlaşılması)  222
12.14.3. İş Kabule Hazır Olmakla Birlikte Kabule Engel Teşkil Etmeyen Eksikler Olması Durumu (Nakdi %5’ten Az Eksik)  223
12.14.4. İşin Geçici Kabule Hazır Hale Getirilememesi (nakdi %5’ten Fazla Eksik)  224
12.14.5. Kısmi Kabul Öngörülmüşse ve Zamanında Tamamlanmamışsa Ceza Kesilir  226
12.15. Teminat Süresindeki Bakım ve Düzeltmede Gecikme Cezası Kesintisi  226
12.16. Kesin Kabul Eksikliklerini Zamanında Tamamlamama Cezası Kesintisi  227
12.17. Emniyet Tedbiri Cezası Kesintisi  227
12.18. Nefaset Kesintisi (Kabul Eksiklikleri İçin)  227
12.19. Fesih ve Tasfiye Halinde Kesin ve Ek Kesin Teminatın Durumu  228
12.20. Yüklenici Kusuru ile Feshedilen İşlerde İdarenin Uğradığı Menfi Zararın Tahsili  230
13. İDARELERCE KESİLECEK TOPLAM CEZA ÜST SINIRI (%15) VE KESİLEN CEZANIN İADE ŞARTLARI  231
13.1. Kesilecek Toplam Ceza Üst Sınırı ve Sınırın Aşılması Hali  232
13.2. Kesilen Cezanın İade Edilmesi Mümkün mü?  232
14. HAKEDİŞE İTİRAZ EDİLMESİ VE DÜZELTME YAPILMASI  232
14.1. Hakedişlerde Düzeltme Yapılması  233
14.2. Hakediş İtirazı ile İlgili Yetkili Mahkeme  233
14.3. Ataşman ve Diğer Defterlere İtiraz  233
14.4. Metrajlar Açısından İtiraz  234
14.5. Fiyat Farkı Açısından İtiraz  236
14.6. İdarece Kesilen Cezalara İtiraz  237
14.7. Tahakkuk Aşamasında İdarece Yapılan Düzeltmelere İtiraz  237
Beşinci Bölüm
ÖDEME İŞLEMLERİ, İCRA, HACİZ, GEÇİCİ KABUL
15. HAKEDİŞİN ÖDENMESİ, ÖN MALİ İŞLEMLER VE EKAP’A KAYDEDİLMESİ  239
15.1. Hakedişin Ödenme Süresi  240
15.2. Ödemenin Kime ve Nereye Yapılacağı Hususu (MYHBY md. 8)  241
15.2.1. Alt Yüklenicilere Doğrudan Ödeme Yapılması  242
15.3. Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmesi ve Muhasebe İşlemleri  242
15.3.1. Ödeme Emri Belgesine Eklenecek Belgeler (İhaleli İşler)  242
15.3.2. Doğrudan Teminle Yaptırılacak İşlerde Ödeme Emri Belgesine Eklenecek Belgeler  243
15.4. Bütçe Kodu ve Ödenekle İlgili Hükümler  244
15.5. İşçi Ücret Alacağı Takibi ve Ödenmesi  244
15.6. SGK Borç Sorgulaması Yapılmalıdır  245
15.6.1. Alt Yüklenici Varsa Onlar İçin de SGK Borcu Sorgulaması Yapılmalıdır  246
15.7. Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenmeli  246
15.7.1. Altyükleniciler İçin Vergi Borcu Sorgulaması Yapılır mı?  247
15.8. Hakediş İçin Fatura Düzenlenmesi Ve Faturaya Özel Hükümler  248
15.8.1. Faturalarla İlgili Hükümler  248
15.8.2. Elektronik Fatura ile İlgili Hükümler  250
15.9. Hakediş ve Doğrudan Temin Dosyalarının EKAP’a Kaydedilme Şartı  251
16. HAKEDİŞİN EKSİ ÇIKMASI VEYA ÖDENMİŞ İMALATLARIN HAKEDİŞTEN DÜŞÜLMESİ  252
17. İCRA VE HACİZ DURUMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER  254
17.1. Haciz İhbarnamesi Aşamaları ve İşlemleri  254
17.2. Adi Ortaklıklara Özel Haciz İşlemleri  254
17.3. Yüklenicilerin Hakediş Alacakları Nedeniyle İdareye Karşı Haciz İşlemleri  255
18. TEMLİK VARSA DİKKAT EDİLMELİ ÖNCELİKLE TEMLİK ALACAĞI ÖDENMELİDİR  255
19. HAKEDİŞ KESİNTİ VE ÖDEMELERİNDE ÖNCELİK SIRASI  258
19.1. Tahakkuk Aşamasında Öncelik Sıralaması  258
19.2. Ödeme Emri Belgesi Düzenlenirken Yapılacak Kesintilerde Öncelik Sıralaması  259
19.3. Muhasebeye İntikal Eden Hakediş Ödemelerinde Öncelik Sırası  259
19.4. İş Programından Fazla Yapılan İmalatın Ödenme Sırası  260
20. İDARENİN (TEMERRÜDÜ) HAKEDİŞİ ZAMANINDA ÖDEYEMEMESİ HALİ  260
20.1. İlgili Mevzuat Hükümleri  261
20.2. Mevzuat Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Yükleniciler Şu Hususlara Dikkat Etmelidir  262
21. SÖZLEŞME BEDELİNİN %80’İNDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLE TAMAMLANAN İŞLERDE YAPILACAK %5’LİK ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR  263
22. YASAL İŞ ARTIŞ ORANI İÇİNDE BİTİRİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN İŞLERDE ÖDEME  265
22.1. Zorunlu Durumlarda ve İlk İşin Tamamlanması İçin Gerekli İmalatlarda İş Artışı  266
23. YASAL İŞ ARTIŞ ORANI (TBF %20 –ATGB %10) İÇİNDE YAPILAN ANCAK İŞ ARTIŞ ONAYI BULUNMAYAN İŞLERDE ÖDEME  267
24. YASAL İŞ ARTIŞI ORANINDAN (TBF %20 ATGB %10) FAZLA İŞ YAPILMASI HALİNDE ÖDEME  269
24.1. Yasal Orandan Fazla Yapılan İşlerin Ödemelerinde Görevlilerin Sorumluluğu  273
25. YÜKLENİCİNİN KENDİ KUSURU İLE FAZLADAN YAPTIĞI İŞLERDE ÖDEME  274
26. YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILAN İŞLERDE ÖDEME  275
27. FESİH VE TASFİYE DURUMLARINDA ÖDEME  276
28. İHALESİZ İŞ YAPTIRILMASI VEYA İHALENİN İŞ BİTTİKTEN SONRA YAPTIRILMASI DURUMUNDA ÖDEME  277
29. HAKEDİŞ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI  278
30. GEÇİCİ KABUL İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER VE KABUL AŞAMALARI  279
30.1. Ayıplı Eserin İhmal Sonucu İdare Tarafından Kabul Edilmesinin Sakıncaları  284
31. KESİN HESABA ÖZEL DURUMLAR  284
31.1. Kesin Hesaplar Ne Zaman ve Kim Tarafından Düzenlenir  285
31.2. Kesin Hakediş Ne Zaman Ödenir  286
32. SÖZLEŞMEYE UYGUN İŞ YAPMAMA CEZASI VE FESİH DURUMU  288
Altıncı Bölüm
GÖREV VE SORUMLULUKLAR İLE
SUÇ TEŞKİL EDEN DURUMLAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER
33. HAKEDİŞ VE ÖDEME SÜRECİNDE GÖREVLİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI  293
33.1. Üst Yönetici Kimdir Görev ve Sorumluluğu Nelerdir  294
33.1.1. Üst Yöneticilerin Görev ve Sorumluluğu  294
33.2. Harcama Yetkilisi Kimdir Görev ve Sorumluluğu Nelerdir  297
33.2.1. Kimler Harcama Yetkilisi Olamaz  298
33.2.2. Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumluluğu  299
33.3. Gerçekleştirme Görevlisi Kimdir Görev ve Sorumluluğu Nelerdir  302
33.3.1. Gerçekleştirme Görevi Nedir ve Gerçekleştirme Görevlisi Kimlerden Seçilir  302
33.3.2. Gerçekleştirme Görevlilerinin Görev ve Sorumluluğu  304
33.4. Yapı Denetim Görevlilerinin (Kontrol Teşkilatı Değil) Seçilmesi ve Sorumlulukları  306
33.4.1. Yapı Denetim Görevlilerinin Denetimle İlgili Sorumlulukları  306
33.4.2. Yapı Denetim Görevlilerinin Muayene ve Kabulle İlgili Sorumlulukları  307
33.4.3. Yapı Denetim Görevlilerinin Kesin Hesapla İlgili Sorumlulukları  308
33.5. Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları  309
33.5.1. Muhasebe Yetkililerinin Maddi Hataya İlişkin Sorumlulukları  309
33.6. Yüklenici ve Alt Yüklenicinin Sorumluluğu (4735–30)  310
33.6.1. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları (YİGŞ 25)  311
33.6.2. Yükleniciler Kamu Zararından da Sorumludur  311
33.6.3. Yükleniciler İnşaatta İş Güvenliğinden de Sorumludur (3 Ay – 1 Yıl Hapis)  312
33.7. Kusurlu İmalatlardan Kaynaklı Sorumluluklarda Zamanaşımı  312
34. KAMU GÖREVLİLERİ VE YÜKLENİCİLERİN SUÇ TEŞKİL EDECEK DURUMLARI, CEZALARI VE İZİN MERCİLERİ  312
34.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (3–7 Yıl)  313
34.1.1. Yetkili Mahkeme ve Soruşturma İzni ile İlgili Hükümler  315
34.1.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı  315
34.2. Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma Suçu  315
34.2.1. Yetkili Mahkeme ve Soruşturma İzni ile İlgili Hükümler  316
34.2.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı  316
34.3. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu (6 Ay)  316
34.4. Nüfuz Ticareti Suçu (2–5 Yıl)  316
34.5. İrtikâp Suçu (5–10 Yıl)  317
34.5.1. İrtikâp Suçunda Denetim Görevini İhmal Suçu (3 Ay – 3 Yıl)  317
34.6. Rüşvet Alma ve Verme Suçu (4–12 Yıl)  318
34.6.1. Yetkili Mahkeme ve Soruşturma İzni ile İlgili Hükümler  318
34.6.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı  319
34.7. Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları  319
34.8. Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu  319
34.9. Haksız Fiillerden Doğan Tazmin Sorumluluğu  319
34.10. Memura Görevini Yaptırmamak İçin Direnme Suçu  320
34.11. Devlet Memurları Kanununa Göre Suç ve Cezalar  320
34.12. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu (6 Ay – 2 Yıl)  321
34.13. Sayıştay Denetimi Sırasında Ortaya Çıkan Suçlar  321
34.14. Görevlilerin İdari Sorumluluğu (4735 md. 28)  321
34.15. Görevlilerin Mali Sorumluluğu (4735 md. 28)  322
34.16. Kamu Zararına Sebebiyet Verme, Zararların Takibi ve Tahsili ile İlgili Hususlar  322
34.16.1. Kamu Zararının Farklı Kanunlar Açısından İrdelenmesi  322
34.16.2. Sayıştayca Tespit Edilen Kamu Zararları ile Diğer Denetimler Sonucu Tespit Edilen Kamu Zararları Arasındaki Farklar  324
34.16.3. Kamu Zararının Oluştuğu Tarih  326
34.16.4. Kamu Zararında Faiz Başlangıç Tarihi  326
34.16.5. Kamu Zararında Uygulanacak Kanuni Faiz Oranı (%9)  326
34.16.6. Kamu Zararında Zamanaşımı  327
35. BİR DE BU İŞİN AHLAKİ BOYUTUNA DEĞİNMEK LAZIM  327
35.1. Meslek Ahlakı Yönünden Eksik Yönlerimiz  327
35.2. Yüce Kitabımız Kuran’ı Kerim’in İş Ahlakı ve Adaletle İlgili Öğütleri  328
36. DAYANAK GÖSTERİLEN İLGİLİ KANUN VE MEVZUAT  330
Yazar Özgeçmişi  333
Kavramlar Dizini  335
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Turgut Tan
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
SÖZLEŞME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE
SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİKLERİ
1. YAPIM İŞLERİNDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE TAKİBİ  23
2. TEKLİF MEKTUBUNUN SÖZLEŞME HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ  25
3. ALTYAPI İŞLERİ AÇISINDAN SÖZLEŞME MEVZUATININ EKSİK YÖNLERİ  26
4. YAPIM SÖZLEŞMELERİNİ TANIMA, SÖZLEŞME TÜRLERİ, NİTELİKLERİ VE ANLAŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MERCİLER  27
4.1. Yapım Sözleşmesinde Tanımlar  27
4.2. Sözleşme Yapma ve Tip Sözleşmelere Uyma Zorunluluğu  28
4.3. Teklif Türüne Göre Sözleşme Çeşitleri (ATGB, TB, Karma)  29
4.4. Yapım Sözleşmesinin Hukuki Nitelikleri ve Temel İlkeleri  29
4.4.1. Eser Sözleşmesi Niteliği Taşıması (TBK)  29
4.4.2. Ani Edimli Sözleşme Niteliği Taşıması (TBK)  29
4.4.3. Delil Sözleşmesi Niteliği  30
4.4.4. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmesi ve Tarafların Eşitliği İlkesi  30
4.4.5. Sözleşme ve Eklerinin Öncelik Sıralaması  30
4.4.6. Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları ve Sözleşmenin Değişmezliği İlkesi  31
4.5. Anlaşmazlıklarda Mahkeme Öncesi İtiraz Mercileri (İDARE YFK, KİK, GİB)  32
4.6. Anlaşmazlıklarda Görevli Mahkeme  34
İkinci Bölüm
İHALE VE SÖZLEŞME ÖNCESİ
YAPILACAK İŞLEMLER
5. İHALE HAZIRLIK AŞAMASINDA BİLİNMESİ GEREKEN MEVZULAR VE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ İŞLEMLER  35
5.1. İhale Yöntemi Doğru Seçilmeli, Proje ve Ödenekle İlgili Kriterlere Uyulmalıdır  35
5.1.1. İhale Yönteminin Mevzuata Uygun Seçimi ve Önemli Mevzuat Hükümleri  35
5.1.2. İdarelerin Ortak İhale Yapması veya Protokolle Diğer İdarelere İş Yaptırması Mümkün mü?  39
5.1.3. Aynı Kurumun Farklı Dairelerine Ait İşler İçin Tek İhale Yapılabilir mi (Özellikle Doğrudan Temin)  40
5.1.4. İhale Usullerini Tanıma ve Uygun İhale Usulünün Seçimi  41
5.1.5. Uygun İhale Yöntemini Kullanmayan Memur Kasıtlı Suç İşlemiş Sayılır  41
5.2. Teklif Türüne Göre Sözleşme Tipi Seçilmelidir  42
5.3. İhale Komisyonları İhale Dosyasını İnceleme Yetki ve Sorumluluklarını Yerine Getirmelidir  44
5.4. Yükleniciler İhale Dosyasını İnceleyip Hataları İdareye Bildirmelidir  47
5.5. İhalelerde Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) İşe Uygun Seçilmelidir  49
5.5.1. Kamu İhale Genel Tebliğinin (N) Katsayısı ile İlgili Hükümleri  49
5.6. Uygulama, Kesin veya Ön Projeler Hazırlanmış Olmalıdır  50
5.6.1. İhaleye Projesiz Çıkılabilir mi?  50
5.6.2. Projeler İyi İncelenmeli Abartılı Masraflardan Kaçınılmalı, Detaylar Gözden Geçirilmelidir  51
5.6.3. Yüklenici İdarece Verilen Projelerdeki Hatalardan da Sorumludur  53
5.6.4. ATGB İşlerde Uygulama Projeleri Bağlayıcıdır (Pursantaj Listesi Değil)  54
5.7. İşe Uygun Yüklenici Seçimi ve İşin Doğru Yaptırılması Hususu ile İlgili Önemli Başlıklar  55
5.7.1. İhale Mevzuatının Doğru Yükleniciyi Seçmede Eksik Yönleri  55
5.7.2. Fiyat Dışı Unsurlar, Puanlama ve Bu Unsurlara Yönelik Düzenlemeler  56
5.7.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İş Deneyim Belgesi İşe Uygun Seçilmelidir  57
5.7.4. Ekonomik ve Mali Yeterlilikler ile Benzer İş Oranı Üst Limitten Seçilerek Güçlü Firmalar Tercih Edilebilir  60
5.7.5. Yüklenicilerin Disiplinli Çalışması Sağlanmalı ve Gerekli Durumlarda Yasaklama İşlemi Yapılmalıdır  63
5.8. Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Fiyat Tarifleri İşe Uygun ve Gerçekçi Olarak Hazırlanmalıdır  64
5.9. Pursantaj Listeleri ile Mahal Listeleri İşe Uygun ve Gerçekçi Olarak Hazırlanmalıdır (ATGB İşlerde)  67
5.10. Şartnameler İşe Uygun Hazırlanmalı Varsa Ulusal Şartnameler Kullanılmalıdır  69
5.10.1. Ulusal Standartlara Göre İş Yaptırmanın Önemi  70
5.10.2. Uyulması Gereken Şartname ve Yönetmeliklere Örnekler  70
5.11. Avans ve İhzarat Verilip Verilmeyeceği Sözleşmede Belirtilmelidir  71
5.11.1. Avans Öngörülmesi ve Ödenme Şartları  71
5.11.2. İhzarat Öngörülmesi ve Ödenme Şartları  72
5.12. Yerli Malı Zorunluluğu ve Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması ile İlgili Önemli Hususlar  73
5.13. İhalelerde Fiyat Farkı Öngörülmesi Hali ve Yapılacak İşlemler  77
5.13.1. Ağırlık Oranlarının Gerçekçi Olarak Belirlenmesi Gerekir  78
5.13.2. Kullanılacak Endekslerin ve Alt Endekslerin Doğru Belirlenmesi Gerekir  80
5.14. Fiyat Farkı Öngörülmemesi veya Gerçekçi Olarak Belirlenmemesi Durumu  82
5.15. Geçici Kabul Noksanları (%3) ve Kesin Hesap Kesintilerine (%5) Karşılık Teminat Öngörülmesi  84
5.16. Hakedişin Yapılma Zamanı Tercihli Olarak Seçilebilir  85
5.17. Ödenek Dilimleri Bütçeye Uygun Belirlenmeli ve İşin Süresi Fen Noktasında Çalışılamayan Günler Dikkate Alınarak Hesaplanmalıdır  85
5.17.1. Havanın Fen Noktasında Çalışılamayacak Günler Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar  86
5.18. Yeni Fiyat Belirlerken Uygulanacak Yüklenici Karı Sözleşmede Belirtilmelidir  89
5.19. Teknik Personel Sayısı İşe Uygun Seçilmeli ve Günlük Cezası Caydırıcı Olmalıdır  89
5.19.1. İş Güvenliği ile İlgili Hükümler  91
5.19.2. İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma ile ilgili Hususlar  91
5.20. Araç Gereç Sayısı İşe Uygun Seçilmeli ve Günlük Cezası Caydırıcı Olmalıdır  92
5.20.1. İdare Personeli Kullanımı İçin İhalelerde Araç Gereç İstenmesi Durumu  92
5.21. Günlük Gecikme Cezası Oranı İşe Uygun Belirlenmelidir  93
5.22. Geçici Kabul ile Kesin Kabul Arasındaki Teminat Süresi İşin Durumuna Göre Belirlenmelidir  94
5.23. Ödenek Dilimleri, Ödeme Yeri ve Şartları Sözleşmede Belirtilmelidir  95
5.24. İdare İçin Şantiye Yapılıp Yapılmayacağı ve Şantiye Yerinin İdare Tarafından Gösterilip Gösterilmeyeceği Sözleşmeye Yazılmalıdır  96
5.25. Ocak Yeri Gösterilip Gösterilmeyeceği İhalede Belirtilmelidir  98
6. SÖZLEŞME İMZA AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER  99
6.1. Kesin Teminat Alınmalı, Teminat Süresi ve Tutarı İşe Uygun Belirlenmeli ve Teminat ile İlgili Hükümlere Dikkat Edilmelidir  99
6.1.1. Teminat Mektubu Çeşitleri, Teslim Alma, Değiştirme ve İade Şartları  99
6.1.2. Aşırı Düşük Teklife Bağlanan İşlerde Teminat (%9) ve Ek Kesin Teminat (%6) Alınması  102
6.1.3. Teminatların Süresi, Takibi ve Zamanaşımı Halleri  102
6.2. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması ve Ortak Girişimlere Özel Durumlar  103
6.3. Sözleşmeye Ait Damga Vergileri Yükleniciye Ödettirilmelidir  104
6.3.1. İhaleye Bağlanan İşlerden Üç Çeşit Damga Vergisi Alınır  104
6.3.2. Damga Vergisinden Muaf Olunan Haller  106
6.3.3. Damga Vergilerini Yükleniciler Ödemek Zorunda, İdareler Takip Etmek Zorundadır  107
6.3.4. Damga Vergisi ile İlgili Uygulamada Çelişkili Durumlar ve Çözüm Önerileri  108
6.4. SGK Müdürlüğüne (İşin Yapılacağı Yerdeki) Sözleşme İmzalandığına Dair Yazı Yazılmalıdır  109
6.5. Önemli İhale Evrakları Sözleşme Sürecinde Kullanılmak Üzere Yapı Denetim Görevlisine Teslim Edilmelidir  110
6.6. Şahıs İş Deneyim Belgesi Sunulan İşlerde Ortaklık Durumu İş Sonuna Kadar Takip Edilmelidir  111
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞME SONRASI VE HAKEDİŞ ÖNCESİ
YAPILACAK İŞLEMLER
7. SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER  113
7.1. İşlerin Denetimi İçin “Yapı Denetim Görevlileri” Ataması Yapılır  114
7.1.1. Yapı Denetim Görevlilerinin Atanma Zamanı ve Bildirim Hükümleri  116
7.1.2. İş Deneyim Belgesi Açısından Yapı Denetim Görevlileri Atamasında Önemli Hususlar  116
7.2. Kazı, İnşaat Ruhsatı ve Diğer Kurum İzinleri İçin İlgili Kurumlara Başvurular Yapılır  118
7.3. Yer Teslimi Sözleşmede Yazan Süre İçinde Yapılmalı ve SGK’ya Bildirilmelidir  118
7.4. Teknik Personel Taahhütleri İstenir (Süresi İçinde Verilmezse Günlük Cezası Var)  121
7.5. İş Programı İstenir ve Ödenek Aktarım İşleri Yapılır  122
7.6. Uygulama Projelerinin Tamamlatılması Yükleniciden İstenir  124
7.7. Yapı Denetim Görevlileri Teklif Cetveli ve Tüm Sözleşme Dosyasını İncelemeli İhaleyi Hazırlayanlardan Önemli Hususları Öğrenmelidirler  125
7.8. Taahhüt Kartı ve Taahhüt Dosyası Düzenlenerek Muhasebeye Gönderilmelidir  126
7.9. Şantiye Kurulumu Süresi İçinde Yaptırılmalıdır (Ceza Öngörülmüşse Dikkat Edilmelidir)  127
7.10. Bütün Riskler (All Risk) Sigortası, Genişletilmiş Bakım Devresi Teminatı ve Mali Mesuliyet Sigortalarının Yaptırılması ve İdareye Teslimi İstenir  127
7.10.1. Üç Farklı Sigorta Yaptırma Zorunluluğu Vardır  128
7.10.2. Sigortanın Taşıması Gereken Önemli Hususlar ve Esas Alınacak Bedel  129
7.11. Sözleşmede İstenen Araç Gereçlerin İş Programına Göre Bulundurulması İstenir  129
7.12. Yüklenici veya Vekilinin İş Başında Bulunması Sağlanmalıdır  130
8. ALT YÜKLENİCİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER VE İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER  131
8.1. Alt Yüklenici ile İlgili Mevzuat Hükümleri  131
8.2. Tedarikçilerle İlgili Olarak Yapım İhalelerine de Hüküm Konulması İsabetli Olacaktır  132
8.3. Alt Yüklenici Kavramı ile İlgili Yanlış Bilinenler ve Uygulamada Yapılan Yanlışlar  132
8.4. Kimler Alt Yüklenici Olamaz  134
8.5. Alt Yüklenicilere Yaptırılacak İşlerde Kısıtlama Hükümleri  135
8.6. Alt Yüklenici ile İlgili “Alt İşverenlik Yönetmeliği” Hükümleri  136
9. HAKEDİŞ EKİNDE KONTROL EDİLECEK EVRAKLAR  138
9.1. Yüklenicinin Hakediş Talep Yazısı Hakedişe Eklenir  139
9.2. İlk Hakedişte Kazı veya İnşaat Ruhsatı Kontrol Edilir Süresi Geçmişse Ruhsat Alınması Sağlanır  139
9.3. Birim Fiyat Teklif Cetveli veya Pursantaj Cetveli İmzalı Nüshası Hakedişe Eklenir  140
9.4. All Risk Sigorta Primlerinin Ödendiği, Geçerli Olduğu, Poliçe Süre ve Miktarı Kontrol Edilmelidir  140
9.5. Onaylı İş Programı Hakediş Ekinde Kontrol Edilmelidir  140
9.6. Bir Önceki Hakediş Raporu Kapak Sayfası Fotokopisi Hakedişe Eklenir  141
9.7. Teknik Personel Taahhütleri ve SGK Dökümü İstenir (İşyeri Sicil Numarasına Göre Kontrol Edilmeli)  142
9.8. İşçi Alacaklarına Dair İşçi Temsilcisi Tutanağı, Şantiye İlan Tutanağı, Toplantı Tutanakları Eklenmelidir  142
9.8.1. Çalışanların Hakları ve Çalışma Şartları  143
9.9. Sözleşme Fiyat Farkı Madde Fotokopisi (Madde 14) Hakediş Ekine Konulur  144
9.10. Ortaklık Tespit Belgesi (Şahıs İş Deneyimli İşlerde) Kontrol Edilmelidir  144
9.11. Diğer Kurumlar Adına Yapılan İmalatlar İçin Mahsuplaşma Protokolü Yapılıp Yapılmadığı Kontrol Edilir  144
9.12. Hakediş Bilgi Notu (Örnek Formata Göre) Hakediş Ekine Konur  144
9.13. Şantiye Defteri Tutulur ve Bir Nüshası Hakediş Ekine Konur  145
9.14. İş Artışı Olan İşlerde İlave Damga Vergisi, İş Artış Kararı, Ek Kesin Teminat, İş Programı Revizesi ve Sigorta Ek Poliçe Kontrol Edilir  145
9.15. İlave İşlerde İş Emri, Onaylı Proje – Kroki vb. Kontrol Edilir  145
9.16. İşe Ait Fotoğraflar Dijital Halde ve Basılmış Olarak İstenir  146
9.17. Sözleşmede %5 (ATGB%3) Kesinti Madde Fotokopisi (Madde 30) Hakediş Ekine Konur  146
9.18. Malzeme Kabul Tutanakları Hakediş Ekine Konur  146
9.19. Ataşman İtiraz Tespit Tutanağı Hakediş Ekine Konmalıdır  146
10. YENİ FİYAT TUTANAKLARI USULÜNE UYGUN HAZIRLANIR VE FOTOKOPİLERİ HAKEDİŞ EKİNE KONUR  146
10.1. Yeni Birim Fiyat Yapılması Gereken Durumlar ve Gerekli Şartlar  147
10.2. Yeni Birim Fiyat Yapılmaması Gereken Haller  148
10.3. ATGB İşlerde İş Artışı ve İş Eksilişi Halinde Yeni Birim Fiyat Nasıl Yapılır  149
10.4. Yeni Birim Fiyatlara Uygulanacak Yüklenici Karı ve Genel Gider Oranı  150
10.5. Yeni Birim Fiyatlara Uygulanacak Benzer Poz İndirim Oranı ile İlgili KİGT 53.5. Maddesi  154
10.6. Yeni Birim Fiyat Düzenlenirken ve Ödenirken Dikkat Edilecek Hususlar  155
10.7. Kullanılacak Analizlerin (Miktar, Metraj) Belirlenmesi  156
10.8. Uygulanacak Rayiçlerin (Karsız Fiyat) ve Uygulama Yılının Belirlenmesi  157
10.9. Fiyat Farklı İşlerde Yeni Fiyat Düzenlenmesi Durumunda Yeni Fiyatların Pn’e Bölünmesi  161
10.10. Ticaret Odasına Gönderilen Faturalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  162
10.11. Yeni Birim Fiyatların Sözleşme Tutarı ve Yasal İş Artışına (%10 – %20) Etkisi Hesaplanmalıdır  164
10.12. Yeni Birim Fiyatlar Nedeniyle İş Programı Revizesi  166
10.13. Yeni Birim Fiyatlara ve İş Artışlarına Yüklenicinin İtiraz Etmesi ve Yapılacak İşlemler  166
Dördüncü Bölüm
HAKEDİŞİN DÜZENLENMESİ VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI
11. HAKEDEŞİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR  169
11.1. Hakediş Düzenlemek Zorunlu mudur?  169
11.2. Geçici Hakedişin Düzenlenmesi ile İlgili Sözleşme Hükümleri  170
11.3. Hakedişi Kimin Düzenlemesi Gerekir  171
11.4. Hakedişi Onaylama Görevi Kimin Üzerindedir  172
11.5. Hakediş Ne Zaman Düzenlenir  173
11.6. Geçici Kabulden Sonra Geçici Hakkediş Raporu Düzenlenebilir mi?  173
11.7. Hakediş Sıralaması ve Düzenlenecek Dokümanlar  173
11.7.1. Ek Dosyalar ve Evraklar Hazırlanır (Sözleşme, İş Programı )  173
11.7.2. Tutanaklar (Malzeme, Şev, Demir, Kabul, YBF ) Hazırlanır  174
11.7.3. Teknik Tablo ve Kataloglar Hazırlanır  174
11.7.4. Röleve ve Krokiler Hazırlanır (Harita Kontrolüne İmzalatılır)  174
11.7.5. Ataşmanlar ve Metraj Cetvelleri Hazırlanır, Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilir  174
11.7.6. Ara Kesin Hesaplar Yapılmışsa Geçici Hakedişe Dahil Edilmelidir (TBF)  175
11.7.7. Metraj İcmal Tablosu Hazırlanır (Yeşil defter) ve Ataşmandan Geçişler Kontrol Edilir  175
11.7.8. Parasal İcmal Tablosu (yapılan işler) Hazırlanır, Metraj İcmalden Gelen Değer Kontrol Edilir  176
11.8. Revize Fiyat Hesabı ve Önemli Hususlar (TBF)  176
11.8.1. Revize Fiyat Hesabı Örneği (KİGT 52.1.)  178
11.8.2. Revize Fiyat Hesabında Önemli Hususlar ve Yanlış Uygulamalar  180
11.8.3. Yeni Birim Fiyatlar İçin Revize Fiyat Hesabı Yapılması  181
11.9. İş Programı Revizesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  182
11.10. Fiyat Farkı Hesabı Yapılması ve Önemli Hususlar  184
11.10.1. Öncelikle Sözleşmede Fiyat Farkı Olup Olmadığı Kontrol Edilir  185
11.10.2. İhale Tarihinin İçinde Bulunduğu Aya Ait Temel Endeksler TÜİK’den Kontrol Edilir  185
11.10.3. Uygulama Ayı Fiyat Farkı Endeksleri Tablosu TÜİK’den Kontrol Edilir  186
11.10.4. Genel Endekse Göre Fiyat Farkı Katsayısı (Pn) Hesabı  186
11.10.5. Ağırlık Oranları Kullanılarak Fiyat Farkı Katsayısı (Pn) Hesabı  187
11.10.6. Fiyat Farkı Hesabı Aşağıdaki Formüle Göre Yapılır  187
11.10.7. Yüklenicinin İş Programından İleride Olması Durumunda FF Hesabı  190
11.10.8. Süre Uzatımı veya İş Artışı Verilmesi Halinde Fiyat Farkı Hesabı (Fiyat Farklı İşlerde)  191
11.10.9. Fiyat Farkı Öngörülmeyen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi Halinde Fiyat Farkı Hesabı  192
11.10.10. Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan İşlerde Fiyat Farkı Hesabı  193
11.10.11. Akaryakıt ÖTV Değişikliği Varsa ÖTV Fiyat Farkı Ayrıca Hesaplanmalıdır  193
11.10.12. Kesin Hesap Farkları İçin Fiyat Farkı Hesabı  196
11.10.13. Cezalı Çalışılması Durumunda Fiyat Farkı Hesabı  196
11.11. Fiyat Farkı ve İş Artışları İçin Ek Kesin Teminat Kontrolü Yapılır  198
11.12. (KDV) Katma Değer Vergisi Hesaplanır ve Hakediş Tutarına Eklenir  198
11.13. Hakediş Tahakkuk Tutarı Hesaplanır ve Hakediş Kapağı Düzenlenir  199
11.14. Vergi, Ceza, Teminat Kesintileri Yapılır, Ödenecek Tutar Bulunur  200
11.15. Diğer Kurumlar Adına İmalat Yapılmışsa Tutarı (Mahsup İçin) Ayrıca Hesaplanır  200
11.16. Hakediş Dengeleme Tablosu Düzenlenerek Hakediş Hata Kontrolü Yapılır  200
11.17. Hakediş Dizi Pusulası Düzenlenir  202
11.18. Hakediş Ön Kapağındaki Bilgiler Sözleşme Bilgilerine Göre Kontrol Edilir  202
11.19. Kapakta İsim ve İmza Kontrolleri Yapılır, Eksik İmzalar Tamamlattırılır ve Vekâletname Kontrol Edilir  203
11.20. Hakediş İmzalanarak Makam Onayına Sunulur  203
12. HAKEDİŞLERDEN YAPILACAK KESİNTİLER VE HAKEDİŞ KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  203
12.1. Avans Mahsubu (Kesintisi)  204
12.2. İdareye Olan Borçlar Kesintisi  204
12.3. Sözleşme, İş Artışı, Alt Yüklenici Damga Vergisi (Binde 9,48)  205
12.4. Hakediş Damga Vergisi Kesintisi: (Binde 9,48)  206
12.5. Gelir Vergisi (Tevkifatı) Kesintisi (%3) (Stopaj)  207
12.6. KDV Tevkifatı (3/10) Kesintisi  210
12.7. Fiyat Farkı İçin Ek Kesin Teminat Kesintisi (%6)  211
12.8. Kesin Hesap Kesintisi (TBF) (%5) veya (ATGB) İşlerde (%3) Kesinti ve İade Şartları  211
12.9. Teknik Personel Cezası Kesintisi  216
12.10. Araç – Gereç Cezası Kesintisi  218
12.11. Şantiyenin Zamanında Kurulmaması Cezası Kesintisi  218
12.12. İş Programının İdareye Geç Sunulması Cezası Kesintisi  219
12.13. Sözleşmeye Uygun Hareket Edilmemesi Cezası Kesintisi  219
12.14. Günlük Gecikme Cezası Kesintisi  220
12.14.1. Ceza Kesilme Şartları  220
12.14.2. Süre Bitimini Beklemeden Önce İşin Feshedilmesi Halinde Gecikme Cezası (İşin Bitmeyeceği Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Anlaşılması)  222
12.14.3. İş Kabule Hazır Olmakla Birlikte Kabule Engel Teşkil Etmeyen Eksikler Olması Durumu (Nakdi %5’ten Az Eksik)  223
12.14.4. İşin Geçici Kabule Hazır Hale Getirilememesi (nakdi %5’ten Fazla Eksik)  224
12.14.5. Kısmi Kabul Öngörülmüşse ve Zamanında Tamamlanmamışsa Ceza Kesilir  226
12.15. Teminat Süresindeki Bakım ve Düzeltmede Gecikme Cezası Kesintisi  226
12.16. Kesin Kabul Eksikliklerini Zamanında Tamamlamama Cezası Kesintisi  227
12.17. Emniyet Tedbiri Cezası Kesintisi  227
12.18. Nefaset Kesintisi (Kabul Eksiklikleri İçin)  227
12.19. Fesih ve Tasfiye Halinde Kesin ve Ek Kesin Teminatın Durumu  228
12.20. Yüklenici Kusuru ile Feshedilen İşlerde İdarenin Uğradığı Menfi Zararın Tahsili  230
13. İDARELERCE KESİLECEK TOPLAM CEZA ÜST SINIRI (%15) VE KESİLEN CEZANIN İADE ŞARTLARI  231
13.1. Kesilecek Toplam Ceza Üst Sınırı ve Sınırın Aşılması Hali  232
13.2. Kesilen Cezanın İade Edilmesi Mümkün mü?  232
14. HAKEDİŞE İTİRAZ EDİLMESİ VE DÜZELTME YAPILMASI  232
14.1. Hakedişlerde Düzeltme Yapılması  233
14.2. Hakediş İtirazı ile İlgili Yetkili Mahkeme  233
14.3. Ataşman ve Diğer Defterlere İtiraz  233
14.4. Metrajlar Açısından İtiraz  234
14.5. Fiyat Farkı Açısından İtiraz  236
14.6. İdarece Kesilen Cezalara İtiraz  237
14.7. Tahakkuk Aşamasında İdarece Yapılan Düzeltmelere İtiraz  237
Beşinci Bölüm
ÖDEME İŞLEMLERİ, İCRA, HACİZ, GEÇİCİ KABUL
15. HAKEDİŞİN ÖDENMESİ, ÖN MALİ İŞLEMLER VE EKAP’A KAYDEDİLMESİ  239
15.1. Hakedişin Ödenme Süresi  240
15.2. Ödemenin Kime ve Nereye Yapılacağı Hususu (MYHBY md. 8)  241
15.2.1. Alt Yüklenicilere Doğrudan Ödeme Yapılması  242
15.3. Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmesi ve Muhasebe İşlemleri  242
15.3.1. Ödeme Emri Belgesine Eklenecek Belgeler (İhaleli İşler)  242
15.3.2. Doğrudan Teminle Yaptırılacak İşlerde Ödeme Emri Belgesine Eklenecek Belgeler  243
15.4. Bütçe Kodu ve Ödenekle İlgili Hükümler  244
15.5. İşçi Ücret Alacağı Takibi ve Ödenmesi  244
15.6. SGK Borç Sorgulaması Yapılmalıdır  245
15.6.1. Alt Yüklenici Varsa Onlar İçin de SGK Borcu Sorgulaması Yapılmalıdır  246
15.7. Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenmeli  246
15.7.1. Altyükleniciler İçin Vergi Borcu Sorgulaması Yapılır mı?  247
15.8. Hakediş İçin Fatura Düzenlenmesi Ve Faturaya Özel Hükümler  248
15.8.1. Faturalarla İlgili Hükümler  248
15.8.2. Elektronik Fatura ile İlgili Hükümler  250
15.9. Hakediş ve Doğrudan Temin Dosyalarının EKAP’a Kaydedilme Şartı  251
16. HAKEDİŞİN EKSİ ÇIKMASI VEYA ÖDENMİŞ İMALATLARIN HAKEDİŞTEN DÜŞÜLMESİ  252
17. İCRA VE HACİZ DURUMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER  254
17.1. Haciz İhbarnamesi Aşamaları ve İşlemleri  254
17.2. Adi Ortaklıklara Özel Haciz İşlemleri  254
17.3. Yüklenicilerin Hakediş Alacakları Nedeniyle İdareye Karşı Haciz İşlemleri  255
18. TEMLİK VARSA DİKKAT EDİLMELİ ÖNCELİKLE TEMLİK ALACAĞI ÖDENMELİDİR  255
19. HAKEDİŞ KESİNTİ VE ÖDEMELERİNDE ÖNCELİK SIRASI  258
19.1. Tahakkuk Aşamasında Öncelik Sıralaması  258
19.2. Ödeme Emri Belgesi Düzenlenirken Yapılacak Kesintilerde Öncelik Sıralaması  259
19.3. Muhasebeye İntikal Eden Hakediş Ödemelerinde Öncelik Sırası  259
19.4. İş Programından Fazla Yapılan İmalatın Ödenme Sırası  260
20. İDARENİN (TEMERRÜDÜ) HAKEDİŞİ ZAMANINDA ÖDEYEMEMESİ HALİ  260
20.1. İlgili Mevzuat Hükümleri  261
20.2. Mevzuat Bütün Olarak Değerlendirildiğinde Yükleniciler Şu Hususlara Dikkat Etmelidir  262
21. SÖZLEŞME BEDELİNİN %80’İNDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLE TAMAMLANAN İŞLERDE YAPILACAK %5’LİK ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR  263
22. YASAL İŞ ARTIŞ ORANI İÇİNDE BİTİRİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN İŞLERDE ÖDEME  265
22.1. Zorunlu Durumlarda ve İlk İşin Tamamlanması İçin Gerekli İmalatlarda İş Artışı  266
23. YASAL İŞ ARTIŞ ORANI (TBF %20 –ATGB %10) İÇİNDE YAPILAN ANCAK İŞ ARTIŞ ONAYI BULUNMAYAN İŞLERDE ÖDEME  267
24. YASAL İŞ ARTIŞI ORANINDAN (TBF %20 ATGB %10) FAZLA İŞ YAPILMASI HALİNDE ÖDEME  269
24.1. Yasal Orandan Fazla Yapılan İşlerin Ödemelerinde Görevlilerin Sorumluluğu  273
25. YÜKLENİCİNİN KENDİ KUSURU İLE FAZLADAN YAPTIĞI İŞLERDE ÖDEME  274
26. YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILAN İŞLERDE ÖDEME  275
27. FESİH VE TASFİYE DURUMLARINDA ÖDEME  276
28. İHALESİZ İŞ YAPTIRILMASI VEYA İHALENİN İŞ BİTTİKTEN SONRA YAPTIRILMASI DURUMUNDA ÖDEME  277
29. HAKEDİŞ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI  278
30. GEÇİCİ KABUL İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER VE KABUL AŞAMALARI  279
30.1. Ayıplı Eserin İhmal Sonucu İdare Tarafından Kabul Edilmesinin Sakıncaları  284
31. KESİN HESABA ÖZEL DURUMLAR  284
31.1. Kesin Hesaplar Ne Zaman ve Kim Tarafından Düzenlenir  285
31.2. Kesin Hakediş Ne Zaman Ödenir  286
32. SÖZLEŞMEYE UYGUN İŞ YAPMAMA CEZASI VE FESİH DURUMU  288
Altıncı Bölüm
GÖREV VE SORUMLULUKLAR İLE
SUÇ TEŞKİL EDEN DURUMLAR VE CEZAİ MÜEYYİDELER
33. HAKEDİŞ VE ÖDEME SÜRECİNDE GÖREVLİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI  293
33.1. Üst Yönetici Kimdir Görev ve Sorumluluğu Nelerdir  294
33.1.1. Üst Yöneticilerin Görev ve Sorumluluğu  294
33.2. Harcama Yetkilisi Kimdir Görev ve Sorumluluğu Nelerdir  297
33.2.1. Kimler Harcama Yetkilisi Olamaz  298
33.2.2. Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumluluğu  299
33.3. Gerçekleştirme Görevlisi Kimdir Görev ve Sorumluluğu Nelerdir  302
33.3.1. Gerçekleştirme Görevi Nedir ve Gerçekleştirme Görevlisi Kimlerden Seçilir  302
33.3.2. Gerçekleştirme Görevlilerinin Görev ve Sorumluluğu  304
33.4. Yapı Denetim Görevlilerinin (Kontrol Teşkilatı Değil) Seçilmesi ve Sorumlulukları  306
33.4.1. Yapı Denetim Görevlilerinin Denetimle İlgili Sorumlulukları  306
33.4.2. Yapı Denetim Görevlilerinin Muayene ve Kabulle İlgili Sorumlulukları  307
33.4.3. Yapı Denetim Görevlilerinin Kesin Hesapla İlgili Sorumlulukları  308
33.5. Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları  309
33.5.1. Muhasebe Yetkililerinin Maddi Hataya İlişkin Sorumlulukları  309
33.6. Yüklenici ve Alt Yüklenicinin Sorumluluğu (4735–30)  310
33.6.1. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları (YİGŞ 25)  311
33.6.2. Yükleniciler Kamu Zararından da Sorumludur  311
33.6.3. Yükleniciler İnşaatta İş Güvenliğinden de Sorumludur (3 Ay – 1 Yıl Hapis)  312
33.7. Kusurlu İmalatlardan Kaynaklı Sorumluluklarda Zamanaşımı  312
34. KAMU GÖREVLİLERİ VE YÜKLENİCİLERİN SUÇ TEŞKİL EDECEK DURUMLARI, CEZALARI VE İZİN MERCİLERİ  312
34.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (3–7 Yıl)  313
34.1.1. Yetkili Mahkeme ve Soruşturma İzni ile İlgili Hükümler  315
34.1.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı  315
34.2. Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma Suçu  315
34.2.1. Yetkili Mahkeme ve Soruşturma İzni ile İlgili Hükümler  316
34.2.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı  316
34.3. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu (6 Ay)  316
34.4. Nüfuz Ticareti Suçu (2–5 Yıl)  316
34.5. İrtikâp Suçu (5–10 Yıl)  317
34.5.1. İrtikâp Suçunda Denetim Görevini İhmal Suçu (3 Ay – 3 Yıl)  317
34.6. Rüşvet Alma ve Verme Suçu (4–12 Yıl)  318
34.6.1. Yetkili Mahkeme ve Soruşturma İzni ile İlgili Hükümler  318
34.6.2. Dava ve Ceza Zamanaşımı  319
34.7. Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları  319
34.8. Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu  319
34.9. Haksız Fiillerden Doğan Tazmin Sorumluluğu  319
34.10. Memura Görevini Yaptırmamak İçin Direnme Suçu  320
34.11. Devlet Memurları Kanununa Göre Suç ve Cezalar  320
34.12. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu (6 Ay – 2 Yıl)  321
34.13. Sayıştay Denetimi Sırasında Ortaya Çıkan Suçlar  321
34.14. Görevlilerin İdari Sorumluluğu (4735 md. 28)  321
34.15. Görevlilerin Mali Sorumluluğu (4735 md. 28)  322
34.16. Kamu Zararına Sebebiyet Verme, Zararların Takibi ve Tahsili ile İlgili Hususlar  322
34.16.1. Kamu Zararının Farklı Kanunlar Açısından İrdelenmesi  322
34.16.2. Sayıştayca Tespit Edilen Kamu Zararları ile Diğer Denetimler Sonucu Tespit Edilen Kamu Zararları Arasındaki Farklar  324
34.16.3. Kamu Zararının Oluştuğu Tarih  326
34.16.4. Kamu Zararında Faiz Başlangıç Tarihi  326
34.16.5. Kamu Zararında Uygulanacak Kanuni Faiz Oranı (%9)  326
34.16.6. Kamu Zararında Zamanaşımı  327
35. BİR DE BU İŞİN AHLAKİ BOYUTUNA DEĞİNMEK LAZIM  327
35.1. Meslek Ahlakı Yönünden Eksik Yönlerimiz  327
35.2. Yüce Kitabımız Kuran’ı Kerim’in İş Ahlakı ve Adaletle İlgili Öğütleri  328
36. DAYANAK GÖSTERİLEN İLGİLİ KANUN VE MEVZUAT  330
Yazar Özgeçmişi  333
Kavramlar Dizini  335
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020