Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sigortacılık
Kavramlar – Türler – Belgeler – Mevzuat
Ekim 2018 / 8. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 31.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 8. Baskısını yapan kitap, gelen istek üzerine "5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu" konusuna da yer vermiştir. Kitap; üniversitelerde okutulmakta olan "Sigortacılık" veya "Sigorta İşlemleri" gibi isimlerde geçen derslere, sigortacılık hizmeti verenlere/alanlara, sigortacılık endüstrisinde çalışanlara, sigorta şirketlerinin meslekiçi eğitim seminerlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitap, konuya yeni başlayanlara hitap ettiğinden, konular basit bir dille ve örneklerle anlatılmıştır. Eser; sigortacılık bilgisinin en önemli parçası olan temel sigortacılık kavramlarını, sigorta türlerini, sigortacılık belgelerini, sigorta şirketlerinin örgüt yapılarını ve işleyişini ve sigortacılık mevzuatını detaylara girmeden ancak, gerektiği yerde de dipnotlar vererek açıklamıştır.

Kitap, üniversite öğrencilerine olduğu kadar sigortacılar, sigortalılar, kursiyerler ve uygulayıcılar tarafından da kullanılabilecek şekil-de hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Temel Sigortacılık Kavramları
Sigorta Türleri
Sigorta Belgeleri
Sigorta Şirketleri
Sigorta Aracıları
Sigortacılık Kurumları
4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Sigortası
5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve Son Değişiklikler
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık
6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu
6327 sayılı Yasayla 4632 Sayılı Yasa'da Yapılan Değişiklikler
Yönetmelikler
Barkod: 9789750251320
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
Şekiller Listesi  21
I. GİRİŞ  23
II. GENEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ  27
A. Sigorta Kavramı ve Büyük Sayılar Yasası  27
B. Sigortanın Tanımı  28
C. Özel Sigorta – Sosyal Sigorta Ayrımı  31
D. Sigortanın Önemi, İşlevleri ve Yararları  32
1. Sigortanın Güvence ve Riziko Yönetimi İşlevleri ve Yararları  32
2. Sigortanın Ekonomik İşlevleri ve Yararları  35
III. TEMEL SİGORTACILIK KAVRAMLARI  39
A. Sigortacı  39
1. Tanım  39
2. Kollektif Sigorta (Koasürans)  39
3. Sigortacının Yükümlülükleri  40
B. Sigorta Yapabilecek İşletmeler  42
1. Anonim Şirket  42
2. Karşılıklı Sigorta Şirketi  43
C. Sigortalı  44
1. Tanım  44
2. Sigortalanabilir Çıkar ve Unsurları  45
3. Sigortalının Yükümlülükleri  46
D. Riziko  47
1. Tanım  47
a. Temel Riziko – Özel Riziko Ayrımı  48
b. Spekülatif Riziko – Saf (ya da Rassal) Riziko Ayrımı  48
c. Kötü Riziko – İyi Riziko Ayrımı  49
2. Rizikonun Koşulları  50
3. Riziko Kaynakları  51
4. Riziko Çeşitleri  52
a. Bireysel Rizikolar  52
b. İşletme Rizikoları  53
E. Sigorta Primi  54
1. Tanım  54
2. Net Sigorta Primi  55
3. Brüt Sigorta Primi  57
4. Prim Belirlenirken Gözetilecek İlkeler  58
F. Tarife Rejimi  59
1. Tanım  59
2. Tarife Rejimi Çeşitleri  60
G. Sigorta Tazminatı  61
1. Tanım  61
2. Zarar Sigortaları: Mal Sigortaları ve Sorumluluk Sigortaları  61
a. Mal Sigortaları’nda Sigorta Tazminatı’nın Belirlenmesi  61
aa. Tam, Aşkın ve Eksik Sigorta Durumları  62
ab. Tazminat Ödemesinin Koşulları  63
ac. Birden Çok Sigorta Durumunda Tazminat Ödemesi  64
ad. Halefiyet ve Rücu Hakkı  65
b. Sorumluluk Sigortaları’nda Sigorta Tazminatı’nın Belirlenmesi  66
c. Meblağ Sigortası’nda Tazminatın Belirlenmesi  68
d. Takseli Sigorta’da Tazminatın Belirlenmesi  70
OKUMA PARÇASI  71
DÜNYADA SİGORTANIN TARİHÇESİ  71
SORULAR  75
IV. SİGORTA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER  77
A. Genel Olarak Sigorta Belgeleri  77
B. Sigorta Teklifnamesi  77
1. Tanım  77
2. Sigorta Teklifnamesinde Bulunması Gereken Unsurlar  78
3. Teklifnamenin Düzenlenmesi  80
C. Sigorta Poliçesi  81
1. Tanım  81
2. Sigorta Poliçesinin Unsurları  81
3. Sigorta Poliçesinin Düzenlenmesi  85
D. Abonman Poliçesi  86
1. Tanım  86
2. Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi  87
E. Grup Sigorta Poliçesi  89
1. Tanım  89
2. Grup Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi  89
F. Geçici Sigorta Poliçesi  90
1. Tanım  90
2. Geçici Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi  91
G. Temditname (Uzatma Belgesi)  92
1. Tanım  92
2. Temditnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi  92
H. Zeyilname  93
1. Tanım  93
2. Zeyilnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi  94
OKUMA PARÇASI  96
SİGORTANIN TEMEL İLKELERİ  96
SORULAR  98
V. SİGORTA TÜRLERİ  99
A. Genel Açıdan Sigorta Türleri  99
B. Primler Bakımından Sigortalar  101
1. Sabit Primli Sigortalar  101
2. Karşılıklı (Değişir Primli) Sigortalar  101
C. Sigorta Ettirilen Çıkarlar Bakımından Sigorta Türleri  102
1. Kişi Sigortaları  102
2. Mal ve Malvarlığı Sigortaları  103
D. Ödenecek Tazminat Miktarı Bakımından Özel Sigorta Türleri  104
1. Zarar Sigortası  104
2. Meblağ (Tutar) Sigortası  105
E. Mal (Aktif) Sigortaları  106
1. Yangın Sigortası  108
a. Yangın Sigortası Çeşitleri  110
2. Nakliyat Sigortası  111
a. Nakliyat Sigortasının Konusu  112
b. Oto Kasko Sigortası  113
c. Kasko Sigortasının Düzenlenmesi  114
d. Nakliyat Sigortası Çeşitleri  116
3. Hırsızlık Sigortası  117
a. Hırsızlık Sigortası Çeşitleri:  118
b. Hırsızlık sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar  119
4. Cam Kırılma Sigortası  120
5. Mühendislik Sigortaları  121
a. Makine Sigortası  121
b. Montaj Sigortası  122
6. İnşaat Sigortası  123
7. Tarımsal Sigortalar  124
a. Dolu Sigortası  124
b. Hayvan Sigortası  125
c. TARSİM: Tarım Sigortaları Havuzu  127
8. Deprem Sigortası  128
F. Malvarlığı (Aktif–Pasif) Sigortaları  137
1. Mali Sorumluluk Sigortası  139
a. Kişi Hasarları ve Yükümlülükleri  139
b. Mal Hasarları ve Yükümlülükleri  140
c. Mali Sorumluluk Sigortasının Başlıca Türleri  140
ca. Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  141
cb. Yeşil Kart Sigortası: Uluslararası Zorunlu Trafik Sigortası  145
cc. İhtiyari Oto Mali Sorumluluk Sigortaları  146
d. Güvence Hesabı  146
2. Diğer Sorumluluk Sigortaları  149
3. Internet Sorumluluk Sigortası  151
G. Kişi Sigortaları  153
1. Hayat Sigortası  154
a. Tasarrufa Bağlı Hayat Sigortaları  155
aa. Gelir Sigortası  155
ab. Sermaye İtfa Sigortası  156
b. Ölüme Bağlı Hayat Sigortaları  156
ba. Süreli Ölüme Bağlı Hayat Sigortası (Term Insurance)  157
bb. Süresiz Ölüme Bağlı Hayat Sigortası (Whole Life)  157
bc. Karma Hayat Sigortası  157
c. Grup Hayat Sigortaları  158
d. Tontin Sigortası  159
2. Bireysel Emeklilik Sigortası  162
a. Tanım  162
b. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi  164
c. Bireysel Emeklilik Sigortası Seçenekleri  165
d. Katılımcının ve Sigorta Şirketinin Hak ve Yükümlülükleri  166
e. Emekli Olma ve Emeklilik Seçenekleri  167
f. Bireysel Emeklilik Sisteminin Mali Avantajları: Devlet Katkısı  169
g. BES’e Otomatik Katılım Sistemi  172
h. BES’e Katılım Sayısı ve Fon Toplamı  173
ı. Emeklilik Yatırım Fonları  175
3. Bireysel Kaza Sigortası  177
a. Tanım  177
b. Bireysel Kaza Sigortası Türleri  179
ba. Şahıs Bireysel Kaza Sigortası  179
bb. Grup Bireysel Kaza Sigortası  179
bc. Koltuk Bireysel Kaza Sigortası  179
bd. Otobüs Zorunlu Koltuk Bireysel Kaza Sigortası  179
be. Okul Servis Araçları Bireysel Kaza Sigortası  180
bf. Profesyonel Futbolcuların Bireysel Kaza Sigortası  180
bg. Seyahat Bireysel Kaza Sigortası  180
c. Bireysel Kaza Sigortasının Kapsamı  181
OKUMA PARÇASI  183
KUNDAKÇILIK SONUCU ÇIKAN YANGINLARIN ARAŞTIRILMASI  183
SORULAR  185
VI. SİGORTA İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYONU  187
A. Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu  187
B. Sigorta İşletmesinin Fonksiyon Esasına Göre Organizasyonu  189
1. Genel Yönetim Bölümü ve Görevleri  190
a. Yönetim Kurulu  190
b. Genel Müdür  191
c. Genel Müdür Yardımcıları  191
d. Sekreter  191
e. Diğer Yöneticiler  191
e. Yöneticilerin Yapamayacağı İşler  192
2. Yardımcı Bölümler ve Görevleri  192
a. Dış Hizmetler Bölümü  192
b. Hasar Bölümü  193
c. Aktüerya ve İstatistik Bölümü  193
d. Reasürans Bölümü  194
da. Pasif Reasürans  195
db. Aktif Reasürans  195
e. Denetim Bölümü  196
ea. Teknik Denetim  197
eb. Muhasebe Denetimi  197
f. Hukuk Bölümü  197
g. Personel Bölümü  198
h. Muhasebe ve Tahsilat Bölümü  198
C. Sigorta İşletmesinin Üretim Esasına Göre Organizasyonu: Aktif Servisler  198
1. Teklifname Kabul Bölümü  200
2. Poliçe Düzenleme Bölümü  200
D. Sigorta İşletmelerinin Dış Organları  201
1. Acenteler  202
a. Tanım  202
aa. Acente Bağımsız Bir Tüccardır  203
ab. Acente ile Sigortacı Arasındaki İlişki Sürekli Niteliktedir  204
ac. Acente, Bu İşi Meslek Edinmiş Olan Kimsedir  204
b. Gerçek Kişilerin ve Tüzel Kişiliklerin Acente Olma Koşulları  205
c. Acentelerin Türleri  208
ca. A Grubu Acente  208
cb. B Grubu Acente  209
d. Türkiye’deki Acente Sayısı  209
2. Broker (Temsilci)  209
a. Tanım  209
b. Broker Olma Koşulları  210
c. Brokerlerin Yetki ve Sorumlulukları  213
d. Brokerlerin Sigorta Dağıtım Kanalları İçindeki Önemi  214
3. Sigorta Eksperleri  215
a. Tanım  215
aa. Riziko Eksperleri  215
ab. Hasar eksperleri  216
b. Sigorta Eksperi Olma Koşulları  216
c. Eksperlerin Görev ve Sorumlulukları  218
d. Eksperlerin Yetkileri  219
4. Bireysel Emeklilik Aracıları  220
a. Tanım  220
b. Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler  220
c. Bireysel Emeklilik Aracılarının Çalışma Esasları  222
OKUMA PARÇASI  224
TÜRKİYE’DE SİGORTA ARACILARININ GELECEĞİ  224
SORULAR  227
VII. TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK ENDÜSTRİSİ  229
A. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Sigortacılık Faaliyetleri  229
B. Ulusal Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi  229
C. Sigortacılıkla İlgili Hukuksal Düzenlemeler  232
1. Sigortacılıkla İlgili Yasalar  232
2. Bireysel Emeklilik’le İlgili Yasalar  234
3. Sigortacılıkla İlgili Yönetmelikler  236
C. Türkiye Sigorta Sisteminin Kurumsal Yapısı  239
1. Sigortacılık Genel Müdürlüğü  240
2. Sigorta Denetleme Kurulu  241
3. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  242
4. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  242
5. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  245
6. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi  246
7. Sigorta Tahkim Komisyonu  248
8. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu:  249
9. Emeklilik Gözetim Merkezi:  249
10. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  251
11. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)  253
D. Uluslararası Sigortacılık Kurumları  256
1. Avrupa Birliği Tek Sigortacılık Piyasası ve Sigorta Kurumları  256
a. Avrupa Birliği Sigorta Komiteleri  258
b. Avrupa Birliği Sigorta Politikası Araçları  259
2. Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS)  260
E. Günümüzde Türkiye Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü  262
1. Türkiye Sigortacılık Sektörünün Prim Üretim Düzeyi ve Penetrasyon Oranı  263
2. Türkiye Sigorta Branşlarının Penetrasyon Oranı Farklılığı  268
3. Türkiye’de Primlerin Sigorta Kollarına Göre Dağılımı  269
4. Türkiye Sigortacılık Sektörünün Mali Yapısı  270
5. Pazarlama Sorunları ve Sigorta Bilincinin Gelişmemesi  272
6. Yüksek Enflasyonun Olumsuz Etkisi  278
7. Sigorta Eğitiminin Yetersizliği ve Kalifiye Eleman Eksikliği  280
OKUMA PARÇASI  284
SİGORTA İŞLEMLERİNİN DENETİMİ  284
SORULAR  287
TEMEL SİGORTA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ  289
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  317
 


Remzi Özmen
Ocak 2020
15.00 TL
Sepete Ekle
Mahir Çipil
Ağustos 2019
39.00 TL
Sepete Ekle
Dilara Uygun
Ağustos 2018
32.40 TL
Sepete Ekle
Murat Özbolat
Ekim 2017
37.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
Şekiller Listesi  21
I. GİRİŞ  23
II. GENEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ  27
A. Sigorta Kavramı ve Büyük Sayılar Yasası  27
B. Sigortanın Tanımı  28
C. Özel Sigorta – Sosyal Sigorta Ayrımı  31
D. Sigortanın Önemi, İşlevleri ve Yararları  32
1. Sigortanın Güvence ve Riziko Yönetimi İşlevleri ve Yararları  32
2. Sigortanın Ekonomik İşlevleri ve Yararları  35
III. TEMEL SİGORTACILIK KAVRAMLARI  39
A. Sigortacı  39
1. Tanım  39
2. Kollektif Sigorta (Koasürans)  39
3. Sigortacının Yükümlülükleri  40
B. Sigorta Yapabilecek İşletmeler  42
1. Anonim Şirket  42
2. Karşılıklı Sigorta Şirketi  43
C. Sigortalı  44
1. Tanım  44
2. Sigortalanabilir Çıkar ve Unsurları  45
3. Sigortalının Yükümlülükleri  46
D. Riziko  47
1. Tanım  47
a. Temel Riziko – Özel Riziko Ayrımı  48
b. Spekülatif Riziko – Saf (ya da Rassal) Riziko Ayrımı  48
c. Kötü Riziko – İyi Riziko Ayrımı  49
2. Rizikonun Koşulları  50
3. Riziko Kaynakları  51
4. Riziko Çeşitleri  52
a. Bireysel Rizikolar  52
b. İşletme Rizikoları  53
E. Sigorta Primi  54
1. Tanım  54
2. Net Sigorta Primi  55
3. Brüt Sigorta Primi  57
4. Prim Belirlenirken Gözetilecek İlkeler  58
F. Tarife Rejimi  59
1. Tanım  59
2. Tarife Rejimi Çeşitleri  60
G. Sigorta Tazminatı  61
1. Tanım  61
2. Zarar Sigortaları: Mal Sigortaları ve Sorumluluk Sigortaları  61
a. Mal Sigortaları’nda Sigorta Tazminatı’nın Belirlenmesi  61
aa. Tam, Aşkın ve Eksik Sigorta Durumları  62
ab. Tazminat Ödemesinin Koşulları  63
ac. Birden Çok Sigorta Durumunda Tazminat Ödemesi  64
ad. Halefiyet ve Rücu Hakkı  65
b. Sorumluluk Sigortaları’nda Sigorta Tazminatı’nın Belirlenmesi  66
c. Meblağ Sigortası’nda Tazminatın Belirlenmesi  68
d. Takseli Sigorta’da Tazminatın Belirlenmesi  70
OKUMA PARÇASI  71
DÜNYADA SİGORTANIN TARİHÇESİ  71
SORULAR  75
IV. SİGORTA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER  77
A. Genel Olarak Sigorta Belgeleri  77
B. Sigorta Teklifnamesi  77
1. Tanım  77
2. Sigorta Teklifnamesinde Bulunması Gereken Unsurlar  78
3. Teklifnamenin Düzenlenmesi  80
C. Sigorta Poliçesi  81
1. Tanım  81
2. Sigorta Poliçesinin Unsurları  81
3. Sigorta Poliçesinin Düzenlenmesi  85
D. Abonman Poliçesi  86
1. Tanım  86
2. Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi  87
E. Grup Sigorta Poliçesi  89
1. Tanım  89
2. Grup Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi  89
F. Geçici Sigorta Poliçesi  90
1. Tanım  90
2. Geçici Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi  91
G. Temditname (Uzatma Belgesi)  92
1. Tanım  92
2. Temditnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi  92
H. Zeyilname  93
1. Tanım  93
2. Zeyilnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi  94
OKUMA PARÇASI  96
SİGORTANIN TEMEL İLKELERİ  96
SORULAR  98
V. SİGORTA TÜRLERİ  99
A. Genel Açıdan Sigorta Türleri  99
B. Primler Bakımından Sigortalar  101
1. Sabit Primli Sigortalar  101
2. Karşılıklı (Değişir Primli) Sigortalar  101
C. Sigorta Ettirilen Çıkarlar Bakımından Sigorta Türleri  102
1. Kişi Sigortaları  102
2. Mal ve Malvarlığı Sigortaları  103
D. Ödenecek Tazminat Miktarı Bakımından Özel Sigorta Türleri  104
1. Zarar Sigortası  104
2. Meblağ (Tutar) Sigortası  105
E. Mal (Aktif) Sigortaları  106
1. Yangın Sigortası  108
a. Yangın Sigortası Çeşitleri  110
2. Nakliyat Sigortası  111
a. Nakliyat Sigortasının Konusu  112
b. Oto Kasko Sigortası  113
c. Kasko Sigortasının Düzenlenmesi  114
d. Nakliyat Sigortası Çeşitleri  116
3. Hırsızlık Sigortası  117
a. Hırsızlık Sigortası Çeşitleri:  118
b. Hırsızlık sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar  119
4. Cam Kırılma Sigortası  120
5. Mühendislik Sigortaları  121
a. Makine Sigortası  121
b. Montaj Sigortası  122
6. İnşaat Sigortası  123
7. Tarımsal Sigortalar  124
a. Dolu Sigortası  124
b. Hayvan Sigortası  125
c. TARSİM: Tarım Sigortaları Havuzu  127
8. Deprem Sigortası  128
F. Malvarlığı (Aktif–Pasif) Sigortaları  137
1. Mali Sorumluluk Sigortası  139
a. Kişi Hasarları ve Yükümlülükleri  139
b. Mal Hasarları ve Yükümlülükleri  140
c. Mali Sorumluluk Sigortasının Başlıca Türleri  140
ca. Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  141
cb. Yeşil Kart Sigortası: Uluslararası Zorunlu Trafik Sigortası  145
cc. İhtiyari Oto Mali Sorumluluk Sigortaları  146
d. Güvence Hesabı  146
2. Diğer Sorumluluk Sigortaları  149
3. Internet Sorumluluk Sigortası  151
G. Kişi Sigortaları  153
1. Hayat Sigortası  154
a. Tasarrufa Bağlı Hayat Sigortaları  155
aa. Gelir Sigortası  155
ab. Sermaye İtfa Sigortası  156
b. Ölüme Bağlı Hayat Sigortaları  156
ba. Süreli Ölüme Bağlı Hayat Sigortası (Term Insurance)  157
bb. Süresiz Ölüme Bağlı Hayat Sigortası (Whole Life)  157
bc. Karma Hayat Sigortası  157
c. Grup Hayat Sigortaları  158
d. Tontin Sigortası  159
2. Bireysel Emeklilik Sigortası  162
a. Tanım  162
b. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi  164
c. Bireysel Emeklilik Sigortası Seçenekleri  165
d. Katılımcının ve Sigorta Şirketinin Hak ve Yükümlülükleri  166
e. Emekli Olma ve Emeklilik Seçenekleri  167
f. Bireysel Emeklilik Sisteminin Mali Avantajları: Devlet Katkısı  169
g. BES’e Otomatik Katılım Sistemi  172
h. BES’e Katılım Sayısı ve Fon Toplamı  173
ı. Emeklilik Yatırım Fonları  175
3. Bireysel Kaza Sigortası  177
a. Tanım  177
b. Bireysel Kaza Sigortası Türleri  179
ba. Şahıs Bireysel Kaza Sigortası  179
bb. Grup Bireysel Kaza Sigortası  179
bc. Koltuk Bireysel Kaza Sigortası  179
bd. Otobüs Zorunlu Koltuk Bireysel Kaza Sigortası  179
be. Okul Servis Araçları Bireysel Kaza Sigortası  180
bf. Profesyonel Futbolcuların Bireysel Kaza Sigortası  180
bg. Seyahat Bireysel Kaza Sigortası  180
c. Bireysel Kaza Sigortasının Kapsamı  181
OKUMA PARÇASI  183
KUNDAKÇILIK SONUCU ÇIKAN YANGINLARIN ARAŞTIRILMASI  183
SORULAR  185
VI. SİGORTA İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYONU  187
A. Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu  187
B. Sigorta İşletmesinin Fonksiyon Esasına Göre Organizasyonu  189
1. Genel Yönetim Bölümü ve Görevleri  190
a. Yönetim Kurulu  190
b. Genel Müdür  191
c. Genel Müdür Yardımcıları  191
d. Sekreter  191
e. Diğer Yöneticiler  191
e. Yöneticilerin Yapamayacağı İşler  192
2. Yardımcı Bölümler ve Görevleri  192
a. Dış Hizmetler Bölümü  192
b. Hasar Bölümü  193
c. Aktüerya ve İstatistik Bölümü  193
d. Reasürans Bölümü  194
da. Pasif Reasürans  195
db. Aktif Reasürans  195
e. Denetim Bölümü  196
ea. Teknik Denetim  197
eb. Muhasebe Denetimi  197
f. Hukuk Bölümü  197
g. Personel Bölümü  198
h. Muhasebe ve Tahsilat Bölümü  198
C. Sigorta İşletmesinin Üretim Esasına Göre Organizasyonu: Aktif Servisler  198
1. Teklifname Kabul Bölümü  200
2. Poliçe Düzenleme Bölümü  200
D. Sigorta İşletmelerinin Dış Organları  201
1. Acenteler  202
a. Tanım  202
aa. Acente Bağımsız Bir Tüccardır  203
ab. Acente ile Sigortacı Arasındaki İlişki Sürekli Niteliktedir  204
ac. Acente, Bu İşi Meslek Edinmiş Olan Kimsedir  204
b. Gerçek Kişilerin ve Tüzel Kişiliklerin Acente Olma Koşulları  205
c. Acentelerin Türleri  208
ca. A Grubu Acente  208
cb. B Grubu Acente  209
d. Türkiye’deki Acente Sayısı  209
2. Broker (Temsilci)  209
a. Tanım  209
b. Broker Olma Koşulları  210
c. Brokerlerin Yetki ve Sorumlulukları  213
d. Brokerlerin Sigorta Dağıtım Kanalları İçindeki Önemi  214
3. Sigorta Eksperleri  215
a. Tanım  215
aa. Riziko Eksperleri  215
ab. Hasar eksperleri  216
b. Sigorta Eksperi Olma Koşulları  216
c. Eksperlerin Görev ve Sorumlulukları  218
d. Eksperlerin Yetkileri  219
4. Bireysel Emeklilik Aracıları  220
a. Tanım  220
b. Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler  220
c. Bireysel Emeklilik Aracılarının Çalışma Esasları  222
OKUMA PARÇASI  224
TÜRKİYE’DE SİGORTA ARACILARININ GELECEĞİ  224
SORULAR  227
VII. TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK ENDÜSTRİSİ  229
A. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Sigortacılık Faaliyetleri  229
B. Ulusal Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi  229
C. Sigortacılıkla İlgili Hukuksal Düzenlemeler  232
1. Sigortacılıkla İlgili Yasalar  232
2. Bireysel Emeklilik’le İlgili Yasalar  234
3. Sigortacılıkla İlgili Yönetmelikler  236
C. Türkiye Sigorta Sisteminin Kurumsal Yapısı  239
1. Sigortacılık Genel Müdürlüğü  240
2. Sigorta Denetleme Kurulu  241
3. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  242
4. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  242
5. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  245
6. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi  246
7. Sigorta Tahkim Komisyonu  248
8. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu:  249
9. Emeklilik Gözetim Merkezi:  249
10. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  251
11. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)  253
D. Uluslararası Sigortacılık Kurumları  256
1. Avrupa Birliği Tek Sigortacılık Piyasası ve Sigorta Kurumları  256
a. Avrupa Birliği Sigorta Komiteleri  258
b. Avrupa Birliği Sigorta Politikası Araçları  259
2. Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS)  260
E. Günümüzde Türkiye Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü  262
1. Türkiye Sigortacılık Sektörünün Prim Üretim Düzeyi ve Penetrasyon Oranı  263
2. Türkiye Sigorta Branşlarının Penetrasyon Oranı Farklılığı  268
3. Türkiye’de Primlerin Sigorta Kollarına Göre Dağılımı  269
4. Türkiye Sigortacılık Sektörünün Mali Yapısı  270
5. Pazarlama Sorunları ve Sigorta Bilincinin Gelişmemesi  272
6. Yüksek Enflasyonun Olumsuz Etkisi  278
7. Sigorta Eğitiminin Yetersizliği ve Kalifiye Eleman Eksikliği  280
OKUMA PARÇASI  284
SİGORTA İŞLEMLERİNİN DENETİMİ  284
SORULAR  287
TEMEL SİGORTA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ  289
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  317
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019