Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre
Kira Hukuku
(2 Cilt)
Mayıs 2011 / 1. Baskı / 1175 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 231.50 TL
İndirimli: 99.90 TL (%57)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yeni Türk Borçlar Kanunu ile hem ev sahipleri hem de kiracılar için yeni bir dönem başladı. Sıklıkla dava konusu olan kiracının tahliyesi, kira artış oranı, güvence bedeli gibi konularda hem kiralayanın hem de mal sahibinin yasal haklarında değişikliklere gidildi.

Kira hukukunu tüm boyutlarıyla ele alan kitap, yeni Borçlar Kanunundaki madde sistematiğini benimseyerek hazırlanmıştır. Bu şekilde kitap, kira sözleşmesi, konut ve çatılı iş yeri kiraları ve ürün kirası konularını düzenleyen her bir maddeyi tek tek açıklamaktadır. Açıklamaların altında yeni Borçlar Kanunu yürürlüğe girdiğinde geçerliliğini koruyacak olan en yeni tarihli Yargıtay kararları yer almaktadır. Bölümlerin sonunda ise konuya ilişkin dikkat edilecek hususlar ayrı bir kısımda düzenlenmiştir. Tüm bu bilgilerin altında yer alan not kısmı ise okuyucuyu ekler kısmında yer alan ilgili dilekçe, ihtar ve form örneklerine yönlendirmektedir. Ek olarak çalışma İcra İflas Hukukuna göre tahliyeye ilişkin düzenlemeleri de kapsamaktadır. Bu bölümün dilekçe örnekleri de ekler kısmında yer almaktadır.

Çalışmada kararlar titizlikle tasnif edilmiş, birbirini tekrar eden kararlar elenmiştir. Kira tespit davalarına ilişkin olarak Yargıtay 3. H.D. kararlarına, Tahliye Davalarına ilişkin olarak Yargıtay 6.H.D. kararlarına, Kira sözleşmelerine ilişkin olarak Yargıtay 13. H. D. Kararlarına ve konunun İcra iflas Hukuku kısmını ilgilendiren yönlerine ilişkin de Yargıtay 12. H.D. kararlarına ve konu ile ilgili Hukuk Genel Kurulu kararlarına yer verilmiştir.

Kira hukukunun tüm yönleri düşünülerek hazırlanmış bu kapsamlı çalışmanın, zengin açıklamaları, çok sayıda örneklerle açıklanan kanun maddeleri, ideal kira sözleşmesi örneği ve ekler kısmı sayesinde kira anlaşmazlıklarının tümüne cevap bulabileceksiniz.

Konu Başlıkları
Kira Hukukunda Usule Ait Konular
11.01.2011 Tarih ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesi
İcra ve İflas Kanununa Göre Tahliye
İcra ve İflas Kanununa Göre Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
Konu ile İlgili Örnek Sözleşmeler, İhtarnameler ve Dava Dilekçeleri
Türkiye İstatistik Kurumu Tüfe ve Üfe Verileri
Barkod: 9789750215438
Yayın Tarihi: Mayıs 2011
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1175
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
KİRA HUKUKUNDA USULE AİT KONULAR  15
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  15
Açıklamalar  15
İçtihatlar  22
II. TAHLİYE DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME  33
Açıklamalar  33
İlgili Mevzuat  35
İçtihatlar  35
III. TAHLİYE DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME  58
Açıklamalar  58
İlgili Mevzuat  59
İçtihatlar  60
IV. TAHLİYE DAVALARINDA TARAF EHLİYETİ VE HUSUMET  69
Açıklamalar  69
İlgili Mevzuat  71
İçtihatlar  71
V. TAHLİYE DAVALARINDA TEBLİGAT  106
Açıklamalar  106
İlgili Mevzuat  107
İçtihatlar  107
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ KEFİLİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  128
Açıklamalar  128
İlgili Mevzuat  128
İçtihatlar  128
VII. TAHLİYE DAVALARINDA DERDESTLİK İTİRAZI  148
Açıklamalar  148
İlgili Mevzuat  149
İçtihatlar  149
VIII. TAHLİYE DAVALARINDA DAVADAN FERAGAT  157
Açıklamalar  157
İlgili Mevzuat  157
İçtihatlar  158
IX. TAHLİYE DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ VE DİĞER USUL KURALLARI  165
Açıklamalar  165
İlgili Mevzuat  165
İçtihatlar  166
X. TAHLİYE DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ, YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  196
Açıklamalar  196
Kira Hukuku
İlgili Mevzuat  197
İçtihatlar  197
XI. KANUN YOLLARI  241
Açıklamalar  241
İlgili Mevzuat  242
İçtihatlar  242
XII. ALMANYA’DAKİ ÖRNEK BİR UYGULAMA  249
Oturum Alanı Kira Sözleşmesi  250
11.01.2011 TARİH VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR
KANUNUNA GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİ  273
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
Madde 299: A. Tanımı  274
Açıklamalar  275
İçtihatlar  276
Madde 300: B. Kira Süresi  289
Açıklamalar  290
İçtihatlar  290
Madde 301: C. Kiraya Verenin Borçları  291
Açıklamalar  292
İçtihatlar  292
Madde 302: II. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu  302
Açıklamalar  303
İçtihatlar  303
Madde 303: III. Yan Giderlere Katlanma Borcu  304
Açıklamalar  305
İçtihatlar  305
Madde 304: 1. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluk  306
Açıklamalar  307
İçtihatlar  308
Madde 305: a. Genel Olarak  309
Açıklamalar  310
İçtihatlar  311
Madde 306: b. Ayıbın Giderilmesini İsteme ve Fesih  313
Açıklamalar  314
İçtihatlar  314
Madde 307: c. Kira Bedelinin İndirilmesi  316
Açıklamalar  317
İçtihatlar  317
Madde 308: d. Zararın Giderimi  319
Açıklamalar  319
Madde 309: 1. Zapttan Sorumluluk  320
Açıklamalar  320
İçtihatlar  321
Madde 310: a. Kiralananın El Değiştirmesi  322
Açıklamalar  323
İçtihatlar  323
Madde 311: b. Üçüncü Kişinin Sınırlı Aynî Hak Sahibi Olması  324
Açıklamalar  325
Madde 312: c. Tapu Siciline Şerh  325
Açıklamalar  326
İçtihatlar  327
Madde 313: 1. Genel Olarak  329
Açıklamalar  330
İçtihatlar  330
Madde 314: 2. İfa Zamanı  359
Açıklamalar  359
İçtihatlar  364
Madde 315: 3. Kiracının Temerrüdü  374
Açıklamalar  376
İçtihatlar  377
Madde 316: II. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  458
Açıklamalar  459
İçtihatlar  461
Madde 317: III. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  549
Açıklamalar  549
İçtihatlar  550
Madde 318: IV. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  551
Açıklamalar  552
Madde 319: V. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  552
Açıklamalar  553
İçtihatlar  554
Madde 320: 1. Kiraya Veren Tarafından  555
Açıklamalar  556
İçtihatlar  556
Madde 321: 2. Kiracı Tarafından  559
Açıklamalar  560
İçtihatlar  560
Madde 322: II. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  567
Açıklamalar  569
İçtihatlar  571
Madde 323: III. Kira İlişkisinin Devri  593
Açıklamalar  594
İçtihatlar  594
Madde 324: 1. Genel Olarak  601
Açıklamalar  602
Madde 325: 2. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi  602
Açıklamalar  603
İçtihatlar  604
Madde 326: V. Takastan Feragat Yasağı  613
Kira Hukuku
Açıklamalar  613
İçtihatlar  613
Madde 327: I. Sürenin Geçmesi  614
Açıklamalar  615
İçtihatlar  615
Madde 328: 1. Genel Olarak  623
Açıklamalar  624
İçtihatlar  624
Madde 329: 2. Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında  640
Açıklamalar  641
İçtihatlar  641
Madde 330: 3. Taşınır Kiralarında  649
Açıklamalar  650
İçtihatlar  650
Madde 331: 1. Önemli Sebepler  654
Açıklamalar  655
İçtihatlar  656
Madde 332: 2. Kiracının İflâsı  661
Açıklamalar  662
İçtihatlar  663
Madde 333: 3. Kiracının Ölümü  663
Açıklamalar  664
İçtihatlar  664
Madde 334: I. Genel Olarak  665
Açıklamalar  666
İçtihatlar  666
Madde 335: II. Kiralananın Gözden Geçirilmesi ve Kiracıya Bildirme  698
Açıklamalar  698
İçtihatlar  699
Madde 336: I. Konusu  700
Açıklamalar  701
İçtihatlar  701
Madde 337: II. Üçüncü Kişilere Ait Olan Eşya  702
Açıklamalar  703
Madde 338: III. Hakkın Kullanılması  703
Açıklamalar  704
İKİNCİ AYIRIM
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
Madde 339: A. Uygulama Alanı  705
Açıklamalar  706
İçtihatlar  707
Madde 340: B. Bağlantılı Sözleşme  715
Açıklamalar  716
Madde 341: C. Kullanma Giderleri  716
Açıklamalar  717
İçtihatlar  717
Madde 342: D. Kiracının Güvence Vermesi  721
Açıklamalar  722
İçtihatlar  722
Madde 343: I. Genel Olarak  726
Açıklamalar  727
İçtihatlar  727
Madde 344: II. Belirlenmesi  730
Açıklamalar  732
İçtihatlar  741
Madde 345: III. Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi  845
Açıklamalar  846
İçtihatlar  851
Madde 346: IV. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı  856
Açıklamalar  857
İçtihatlar  857
Madde 347: 1. Genel Olarak  862
Açıklamalar  863
İçtihatlar  864
Madde: 348: a. Şekil  871
Açıklamalar  872
İçtihatlar  872
Madde 349: b. Aile Konutu  874
Açıklamalar  875
İçtihatlar  879
Madde 350: a. Gereksinim, Yeniden İnşa ve İmar  888
BK. md. 350/1: Konut Gereksinimi Sebebi İle Tahliye  889
Açıklamalar  889
İçtihatlar  892
BK. md. 350/1: İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye  954
Açıklamalar  954
İçtihatlar  957
BK. md. 350/2: Yeniden İnşa ve İmar Amacı İle Tahliye  1108
Açıklamalar  1108
İçtihatlar  1110
Kira Hukuku
Ahmet Cemal RUHİ
(11.01.2011 TARİH VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU,
818 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ
KANUNU, 6570 SAYILI GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI HAKKINDA KANUN
ve 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİ
DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR)
KİRA HUKUKU
(En Son Yargıtay İçtihatları İle)
Cilt - 2
Ankara, 2011
Madde 351: b. Yeni Malikin Gereksinimi  1187
Açıklamalar  1188
İçtihatlar  1190
Madde 352: 2. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle  1305
BK. md. 352/1: Tahliye Taahhüdü Sebebi İle Tahliye  1307
Açıklamalar  1307
İçtihatlar  1310
BK. md. 352/2: İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye  1370
Açıklamalar  1370
İçtihatlar  1373
BK. md. 352/3: Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması  1466
Açıklamalar  1466
İçtihatlar  1468
Madde 353: 3. Dava Süresinin Uzaması  1479
Açıklamalar  1479
İçtihatlar  1480
Madde 354: 4. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı  1486
Açıklamalar  1487
İçtihatlar  1487
Madde 355: 5. Yeniden Kiralama Yasağı  1492
Açıklamalar  1494
İçtihatlar  1494
Madde 356: 6. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi  1498
Açıklamalar  1499
İçtihatlar  1499
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ürün Kirası
Madde 357: A. Tanımı  1503
Açıklamalar  1504
Madde 358: B. Genel Hükümlerin Uygulanması  1504
Açıklamalar  1505
Madde 359: C. Tutanak Düzenleme  1505
Açıklamalar  1506
Madde 360: I. Teslim Borcu  1506
Açıklamalar  1507
Madde 361: II. Esaslı Onarımlar  1507
Açıklamalar  1508
Madde 362: 1. Genel Olarak  1508
Açıklamalar  1509
Madde 363: 2. Olağanüstü Durumlarda Kira Bedelinden İndirim  1509
Açıklamalar  1510
Kira Hukuku
Madde 364: II. Kiralananı Kullanma ve İşletme Borcu  1510
Açıklamalar  1511
Madde 365: III. Bakım Borcu  1511
Açıklamalar  1512
Madde 366: F. Alt Kira ve Kullanım Hakkını Devir Yasağı  1512
Açıklamalar  1513
Madde 367: 1. Sürenin Geçmesi  1514
Açıklamalar  1515
Madde 368: 2. Fesih Bildirimi  1515
Açıklamalar  1516
Madde 369: a. Önemli Sebepler  1516
Açıklamalar  1517
Madde 370: b. Kiracının İflâsı  1517
Açıklamalar  1517
Madde 371: c. Kiracının Ölümü  1518
Açıklamalar  1518
Madde 372: 1. Geri Verme  1518
Açıklamalar  1519
Madde 373: 2. Tutanağa Geçirilmiş Eşya  1519
Açıklamalar  1521
Madde 374: 3. Ürün ve Yetişme Giderleri  1521
Açıklamalar  1522
Madde 375: 4. Saman, Gübre ve Benzerleri  1522
Açıklamalar  1523
Madde 376: I. Konusu  1523
Açıklamalar  1524
Madde 377: II. Sorumluluk  1524
Açıklamalar  1525
Madde 378: III. Fesih  1525
Açıklamalar  1526
Ürün Kirası İle İlgili İçtihatlar  1526
İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE TAHLİYE  1601
Madde 135: Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma  1601
Açıklamalar  1601
İçtihatlar  1603
İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE KİRALANAN
TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ  1633
Madde 269: Adi Kira ve Hâsılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti  1633
Açıklamalar  1633
İçtihatlar  1635
Madde 269/a: İtiraz Etmemenin Sonuçları  1700
Açıklamalar  1700
İçtihatlar  1702
Madde 269/b: İtiraz ve Kaldırılması Usulü  1791
Açıklamalar  1791
İçtihatlar  1792
Madde 269/c: Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye  1895
Açıklamalar  1896
İçtihatlar  1897
Madde 269/d: Kıyasen Uygulanacak Maddeler  1977
Açıklamalar  1977
İçtihatlar  1981
Madde 270: Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması  2016
Açıklamalar  2016
İçtihatlar  2017
Madde 271: Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı  2020
Açıklamalar  2020
Madde 272: 1- Tahliye Emri ve Münderecatı  2021
Açıklamalar  2021
İçtihatlar  2022
Madde 273: 2- Tahliye ve Teslim  2052
Açıklamalar  2052
İçtihatlar  2053
Madde 274: 1- Müddet ve Şekli  2058
Açıklamalar  2058
İçtihatlar  2060
Madde 275: 2- İtirazın Kaldırılması  2072
Açıklamalar  2073
İçtihatlar  2073
Madde 276: Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa  2110
Açıklamalar  2110
İçtihatlar  2111
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLEŞMELER, İHTARNAMELER VE
DAVA DİLEKÇELERİ  2139
Arazi Kira Sözleşmesi  2139
Kira Sözleşmesi  2141
Kira Sözleşmesi Özel Şartlar  2143
Tarla Kira Sözleşmesi  2145
Kira Bedelinin Artırılması İstemi İle Gönderilen İhtarname  2148
Konut/İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2149
Ödenmeyen Kira Borcu Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2150
Sözleşmeye Aykırı Tutum Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2151
Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2152
Kira Hukuku
Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2153
Yeniden İnşa Ve İmar Maksadıyla Gönderilen İhtarname  2154
Fesihname  2155
Muvafakatname (Taşınmazın Alt Kiracıya Devri İçin Muvafakatname)  2156
Apartman Sakinlerini Rahatsız Eden Kiracının Uyarılması İstemi Dilekçesi  2162
Bilirkişi Raporu  2163
Depozito Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi  2167
Eve Verilen Zararın Tespiti Dilekçesi  2168
Fuzuli İşgal Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2169
Fuzuli Şagilin İdari Makam Tarafından Tahliyesi İstemi Dilekçesi  2170
Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkında Kanuna Muhalefet Eden Kişinin
Cezalandırılması İstemi İçin Şikâyet Dilekçesi  2171
Geçici Tahliye İstemi Dilekçesi  2172
Hapis Hakkının Tanınması İstemi Dilekçesi  2173
Hor Kullanma Nedeni İle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi  2174
İcra Dairesi Tarafından Teslim Edilen Taşınmazı Giren Kişinin Cezalandırılması
İstemi Dilekçesi  2175
İflas Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi  2176
İki Haklı İhtar İle Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2177
İkrah Nedeni İle Tahliye Taahhüdünün İptali İstemi Dilekçesi  2178
İşyeri İhtiyacı Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2179
İtiraz Dilekçesi (Borca İtiraz)  2180
İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası Dilekçesi  2181
İtirazın İptali ve Tahliyesi İstemi Dilekçesi  2182
Kapıcının Kapıcı Dairesinden Tahliyesi İstemi Dilekçesi  2183
Kira Alacağı Davası Dilekçesi  2184
Kira Bedelinin Artırılması İstemi Dilekçesi  2185
Kira Bedelinin Tespiti Davası Dilekçesi  2186
Kiracının Taşınmazı Boşaltmasından Sonra Taşınmazın Durumunun Saptanması
İstemi Dilekçesi  2187
Kiracının Ölümü Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2188
Kiralananda Hayvan Besleme Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2189
Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi  2190
Kira Bedelinin Günün Koşullarına Göre Yeniden Uyarlanması İstemi Dilekçesi  2191
Mesken İhtiyacı Nedeni İle İstemi Tahliye  2192
Ödeme Yerinin Tayin Edilmesi İstemi Dilekçesi  2193
Postane Müdürlüğüne Hitaben Yazılan Dilekçe  2194
Sözleşmeye Aykırı Kullanma Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2195
Tahliye Taahhütnamesi Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2196
Taşınmazın İzinsiz Olarak Alt Kiracıya Kiralanması Nedeni İle Tahliye Davası
Dilekçesi  2197
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Ve Kira Alacağının Tahsili İstemi Dilekçesi  2198
Yeni İktisap Ve İhtiyaç Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2199
Yeniden Kiralama Yasağına Uygun Hareket Etmeyen Mal Sahibine Karşı Açılacak
Tazminat Davası Dilekçesi  2200
Yeniden İnşa Ve İmar Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2201
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜFE VE ÜFE VERİLERİ  2203
Karşılaştırma Cetveli  2213
Yararlanılan Kaynaklar  2217

 


Canan Ruhi ...
Eylül 2016
240.50 TL
İndirimli: 169.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Erhan Günay
Mart 2020
128.00 TL
Sepete Ekle
Emre Olgun
Mart 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
KİRA HUKUKUNDA USULE AİT KONULAR  15
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  15
Açıklamalar  15
İçtihatlar  22
II. TAHLİYE DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME  33
Açıklamalar  33
İlgili Mevzuat  35
İçtihatlar  35
III. TAHLİYE DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME  58
Açıklamalar  58
İlgili Mevzuat  59
İçtihatlar  60
IV. TAHLİYE DAVALARINDA TARAF EHLİYETİ VE HUSUMET  69
Açıklamalar  69
İlgili Mevzuat  71
İçtihatlar  71
V. TAHLİYE DAVALARINDA TEBLİGAT  106
Açıklamalar  106
İlgili Mevzuat  107
İçtihatlar  107
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ KEFİLİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  128
Açıklamalar  128
İlgili Mevzuat  128
İçtihatlar  128
VII. TAHLİYE DAVALARINDA DERDESTLİK İTİRAZI  148
Açıklamalar  148
İlgili Mevzuat  149
İçtihatlar  149
VIII. TAHLİYE DAVALARINDA DAVADAN FERAGAT  157
Açıklamalar  157
İlgili Mevzuat  157
İçtihatlar  158
IX. TAHLİYE DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ VE DİĞER USUL KURALLARI  165
Açıklamalar  165
İlgili Mevzuat  165
İçtihatlar  166
X. TAHLİYE DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ, YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  196
Açıklamalar  196
Kira Hukuku
İlgili Mevzuat  197
İçtihatlar  197
XI. KANUN YOLLARI  241
Açıklamalar  241
İlgili Mevzuat  242
İçtihatlar  242
XII. ALMANYA’DAKİ ÖRNEK BİR UYGULAMA  249
Oturum Alanı Kira Sözleşmesi  250
11.01.2011 TARİH VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR
KANUNUNA GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİ  273
BİRİNCİ AYIRIM
Genel Hükümler
Madde 299: A. Tanımı  274
Açıklamalar  275
İçtihatlar  276
Madde 300: B. Kira Süresi  289
Açıklamalar  290
İçtihatlar  290
Madde 301: C. Kiraya Verenin Borçları  291
Açıklamalar  292
İçtihatlar  292
Madde 302: II. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu  302
Açıklamalar  303
İçtihatlar  303
Madde 303: III. Yan Giderlere Katlanma Borcu  304
Açıklamalar  305
İçtihatlar  305
Madde 304: 1. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluk  306
Açıklamalar  307
İçtihatlar  308
Madde 305: a. Genel Olarak  309
Açıklamalar  310
İçtihatlar  311
Madde 306: b. Ayıbın Giderilmesini İsteme ve Fesih  313
Açıklamalar  314
İçtihatlar  314
Madde 307: c. Kira Bedelinin İndirilmesi  316
Açıklamalar  317
İçtihatlar  317
Madde 308: d. Zararın Giderimi  319
Açıklamalar  319
Madde 309: 1. Zapttan Sorumluluk  320
Açıklamalar  320
İçtihatlar  321
Madde 310: a. Kiralananın El Değiştirmesi  322
Açıklamalar  323
İçtihatlar  323
Madde 311: b. Üçüncü Kişinin Sınırlı Aynî Hak Sahibi Olması  324
Açıklamalar  325
Madde 312: c. Tapu Siciline Şerh  325
Açıklamalar  326
İçtihatlar  327
Madde 313: 1. Genel Olarak  329
Açıklamalar  330
İçtihatlar  330
Madde 314: 2. İfa Zamanı  359
Açıklamalar  359
İçtihatlar  364
Madde 315: 3. Kiracının Temerrüdü  374
Açıklamalar  376
İçtihatlar  377
Madde 316: II. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  458
Açıklamalar  459
İçtihatlar  461
Madde 317: III. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  549
Açıklamalar  549
İçtihatlar  550
Madde 318: IV. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  551
Açıklamalar  552
Madde 319: V. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  552
Açıklamalar  553
İçtihatlar  554
Madde 320: 1. Kiraya Veren Tarafından  555
Açıklamalar  556
İçtihatlar  556
Madde 321: 2. Kiracı Tarafından  559
Açıklamalar  560
İçtihatlar  560
Madde 322: II. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  567
Açıklamalar  569
İçtihatlar  571
Madde 323: III. Kira İlişkisinin Devri  593
Açıklamalar  594
İçtihatlar  594
Madde 324: 1. Genel Olarak  601
Açıklamalar  602
Madde 325: 2. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi  602
Açıklamalar  603
İçtihatlar  604
Madde 326: V. Takastan Feragat Yasağı  613
Kira Hukuku
Açıklamalar  613
İçtihatlar  613
Madde 327: I. Sürenin Geçmesi  614
Açıklamalar  615
İçtihatlar  615
Madde 328: 1. Genel Olarak  623
Açıklamalar  624
İçtihatlar  624
Madde 329: 2. Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında  640
Açıklamalar  641
İçtihatlar  641
Madde 330: 3. Taşınır Kiralarında  649
Açıklamalar  650
İçtihatlar  650
Madde 331: 1. Önemli Sebepler  654
Açıklamalar  655
İçtihatlar  656
Madde 332: 2. Kiracının İflâsı  661
Açıklamalar  662
İçtihatlar  663
Madde 333: 3. Kiracının Ölümü  663
Açıklamalar  664
İçtihatlar  664
Madde 334: I. Genel Olarak  665
Açıklamalar  666
İçtihatlar  666
Madde 335: II. Kiralananın Gözden Geçirilmesi ve Kiracıya Bildirme  698
Açıklamalar  698
İçtihatlar  699
Madde 336: I. Konusu  700
Açıklamalar  701
İçtihatlar  701
Madde 337: II. Üçüncü Kişilere Ait Olan Eşya  702
Açıklamalar  703
Madde 338: III. Hakkın Kullanılması  703
Açıklamalar  704
İKİNCİ AYIRIM
Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
Madde 339: A. Uygulama Alanı  705
Açıklamalar  706
İçtihatlar  707
Madde 340: B. Bağlantılı Sözleşme  715
Açıklamalar  716
Madde 341: C. Kullanma Giderleri  716
Açıklamalar  717
İçtihatlar  717
Madde 342: D. Kiracının Güvence Vermesi  721
Açıklamalar  722
İçtihatlar  722
Madde 343: I. Genel Olarak  726
Açıklamalar  727
İçtihatlar  727
Madde 344: II. Belirlenmesi  730
Açıklamalar  732
İçtihatlar  741
Madde 345: III. Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi  845
Açıklamalar  846
İçtihatlar  851
Madde 346: IV. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı  856
Açıklamalar  857
İçtihatlar  857
Madde 347: 1. Genel Olarak  862
Açıklamalar  863
İçtihatlar  864
Madde: 348: a. Şekil  871
Açıklamalar  872
İçtihatlar  872
Madde 349: b. Aile Konutu  874
Açıklamalar  875
İçtihatlar  879
Madde 350: a. Gereksinim, Yeniden İnşa ve İmar  888
BK. md. 350/1: Konut Gereksinimi Sebebi İle Tahliye  889
Açıklamalar  889
İçtihatlar  892
BK. md. 350/1: İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye  954
Açıklamalar  954
İçtihatlar  957
BK. md. 350/2: Yeniden İnşa ve İmar Amacı İle Tahliye  1108
Açıklamalar  1108
İçtihatlar  1110
Kira Hukuku
Ahmet Cemal RUHİ
(11.01.2011 TARİH VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU,
818 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ
KANUNU, 6570 SAYILI GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI HAKKINDA KANUN
ve 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİ
DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR)
KİRA HUKUKU
(En Son Yargıtay İçtihatları İle)
Cilt - 2
Ankara, 2011
Madde 351: b. Yeni Malikin Gereksinimi  1187
Açıklamalar  1188
İçtihatlar  1190
Madde 352: 2. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle  1305
BK. md. 352/1: Tahliye Taahhüdü Sebebi İle Tahliye  1307
Açıklamalar  1307
İçtihatlar  1310
BK. md. 352/2: İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye  1370
Açıklamalar  1370
İçtihatlar  1373
BK. md. 352/3: Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması  1466
Açıklamalar  1466
İçtihatlar  1468
Madde 353: 3. Dava Süresinin Uzaması  1479
Açıklamalar  1479
İçtihatlar  1480
Madde 354: 4. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı  1486
Açıklamalar  1487
İçtihatlar  1487
Madde 355: 5. Yeniden Kiralama Yasağı  1492
Açıklamalar  1494
İçtihatlar  1494
Madde 356: 6. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi  1498
Açıklamalar  1499
İçtihatlar  1499
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ürün Kirası
Madde 357: A. Tanımı  1503
Açıklamalar  1504
Madde 358: B. Genel Hükümlerin Uygulanması  1504
Açıklamalar  1505
Madde 359: C. Tutanak Düzenleme  1505
Açıklamalar  1506
Madde 360: I. Teslim Borcu  1506
Açıklamalar  1507
Madde 361: II. Esaslı Onarımlar  1507
Açıklamalar  1508
Madde 362: 1. Genel Olarak  1508
Açıklamalar  1509
Madde 363: 2. Olağanüstü Durumlarda Kira Bedelinden İndirim  1509
Açıklamalar  1510
Kira Hukuku
Madde 364: II. Kiralananı Kullanma ve İşletme Borcu  1510
Açıklamalar  1511
Madde 365: III. Bakım Borcu  1511
Açıklamalar  1512
Madde 366: F. Alt Kira ve Kullanım Hakkını Devir Yasağı  1512
Açıklamalar  1513
Madde 367: 1. Sürenin Geçmesi  1514
Açıklamalar  1515
Madde 368: 2. Fesih Bildirimi  1515
Açıklamalar  1516
Madde 369: a. Önemli Sebepler  1516
Açıklamalar  1517
Madde 370: b. Kiracının İflâsı  1517
Açıklamalar  1517
Madde 371: c. Kiracının Ölümü  1518
Açıklamalar  1518
Madde 372: 1. Geri Verme  1518
Açıklamalar  1519
Madde 373: 2. Tutanağa Geçirilmiş Eşya  1519
Açıklamalar  1521
Madde 374: 3. Ürün ve Yetişme Giderleri  1521
Açıklamalar  1522
Madde 375: 4. Saman, Gübre ve Benzerleri  1522
Açıklamalar  1523
Madde 376: I. Konusu  1523
Açıklamalar  1524
Madde 377: II. Sorumluluk  1524
Açıklamalar  1525
Madde 378: III. Fesih  1525
Açıklamalar  1526
Ürün Kirası İle İlgili İçtihatlar  1526
İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE TAHLİYE  1601
Madde 135: Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma  1601
Açıklamalar  1601
İçtihatlar  1603
İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE KİRALANAN
TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ  1633
Madde 269: Adi Kira ve Hâsılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti  1633
Açıklamalar  1633
İçtihatlar  1635
Madde 269/a: İtiraz Etmemenin Sonuçları  1700
Açıklamalar  1700
İçtihatlar  1702
Madde 269/b: İtiraz ve Kaldırılması Usulü  1791
Açıklamalar  1791
İçtihatlar  1792
Madde 269/c: Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye  1895
Açıklamalar  1896
İçtihatlar  1897
Madde 269/d: Kıyasen Uygulanacak Maddeler  1977
Açıklamalar  1977
İçtihatlar  1981
Madde 270: Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması  2016
Açıklamalar  2016
İçtihatlar  2017
Madde 271: Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı  2020
Açıklamalar  2020
Madde 272: 1- Tahliye Emri ve Münderecatı  2021
Açıklamalar  2021
İçtihatlar  2022
Madde 273: 2- Tahliye ve Teslim  2052
Açıklamalar  2052
İçtihatlar  2053
Madde 274: 1- Müddet ve Şekli  2058
Açıklamalar  2058
İçtihatlar  2060
Madde 275: 2- İtirazın Kaldırılması  2072
Açıklamalar  2073
İçtihatlar  2073
Madde 276: Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa  2110
Açıklamalar  2110
İçtihatlar  2111
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLEŞMELER, İHTARNAMELER VE
DAVA DİLEKÇELERİ  2139
Arazi Kira Sözleşmesi  2139
Kira Sözleşmesi  2141
Kira Sözleşmesi Özel Şartlar  2143
Tarla Kira Sözleşmesi  2145
Kira Bedelinin Artırılması İstemi İle Gönderilen İhtarname  2148
Konut/İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2149
Ödenmeyen Kira Borcu Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2150
Sözleşmeye Aykırı Tutum Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2151
Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2152
Kira Hukuku
Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Gönderilen İhtarname  2153
Yeniden İnşa Ve İmar Maksadıyla Gönderilen İhtarname  2154
Fesihname  2155
Muvafakatname (Taşınmazın Alt Kiracıya Devri İçin Muvafakatname)  2156
Apartman Sakinlerini Rahatsız Eden Kiracının Uyarılması İstemi Dilekçesi  2162
Bilirkişi Raporu  2163
Depozito Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi  2167
Eve Verilen Zararın Tespiti Dilekçesi  2168
Fuzuli İşgal Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2169
Fuzuli Şagilin İdari Makam Tarafından Tahliyesi İstemi Dilekçesi  2170
Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkında Kanuna Muhalefet Eden Kişinin
Cezalandırılması İstemi İçin Şikâyet Dilekçesi  2171
Geçici Tahliye İstemi Dilekçesi  2172
Hapis Hakkının Tanınması İstemi Dilekçesi  2173
Hor Kullanma Nedeni İle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi  2174
İcra Dairesi Tarafından Teslim Edilen Taşınmazı Giren Kişinin Cezalandırılması
İstemi Dilekçesi  2175
İflas Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi  2176
İki Haklı İhtar İle Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2177
İkrah Nedeni İle Tahliye Taahhüdünün İptali İstemi Dilekçesi  2178
İşyeri İhtiyacı Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2179
İtiraz Dilekçesi (Borca İtiraz)  2180
İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası Dilekçesi  2181
İtirazın İptali ve Tahliyesi İstemi Dilekçesi  2182
Kapıcının Kapıcı Dairesinden Tahliyesi İstemi Dilekçesi  2183
Kira Alacağı Davası Dilekçesi  2184
Kira Bedelinin Artırılması İstemi Dilekçesi  2185
Kira Bedelinin Tespiti Davası Dilekçesi  2186
Kiracının Taşınmazı Boşaltmasından Sonra Taşınmazın Durumunun Saptanması
İstemi Dilekçesi  2187
Kiracının Ölümü Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2188
Kiralananda Hayvan Besleme Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2189
Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye İstemi Dilekçesi  2190
Kira Bedelinin Günün Koşullarına Göre Yeniden Uyarlanması İstemi Dilekçesi  2191
Mesken İhtiyacı Nedeni İle İstemi Tahliye  2192
Ödeme Yerinin Tayin Edilmesi İstemi Dilekçesi  2193
Postane Müdürlüğüne Hitaben Yazılan Dilekçe  2194
Sözleşmeye Aykırı Kullanma Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2195
Tahliye Taahhütnamesi Nedeni İle Tahliye İstemi Dilekçesi  2196
Taşınmazın İzinsiz Olarak Alt Kiracıya Kiralanması Nedeni İle Tahliye Davası
Dilekçesi  2197
Temerrüt Nedeniyle Tahliye Ve Kira Alacağının Tahsili İstemi Dilekçesi  2198
Yeni İktisap Ve İhtiyaç Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2199
Yeniden Kiralama Yasağına Uygun Hareket Etmeyen Mal Sahibine Karşı Açılacak
Tazminat Davası Dilekçesi  2200
Yeniden İnşa Ve İmar Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi  2201
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜFE VE ÜFE VERİLERİ  2203
Karşılaştırma Cetveli  2213
Yararlanılan Kaynaklar  2217

 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.