Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Spor Hukukunun Temel Kavramları ve Sportif Alanda Doğabilecek Hukuki İhtilaflar
Mart 2017 / 1. Baskı / 287 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmanın amacı, genel hukuk bağlamında spor hukuku ve sportif alanın unsurları hakkında genel bilgiler vererek, bu unsurlar arasında çıkabilecek sportif ihtilafları, suç olarak nitelendirilen hukuka aykırı fiilleri ve bunlar için öngörülen müeyyideleri irdelemek, tüm bu süreç içerisinde ihtilafların çözüm yollarını ortaya koyarak değerlendirmek, örnek olay ve yargı kararları çerçevesinde elde edilen bilgiler ışığında öneriler geliştirmektir.

Çalışmada, genel bilgiler çerçevesinde ilgili literatür, süreli yayınlar ve konuyla ilgili Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Antlaşmalar, Tüzük, Statü, Yönetmelik ve Talimatlar ile diğer mevzuatın taranmasıyla elde edilen bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

Kaynaklar, aynı zamanda Spor Hukuku mevzuatını bir araya toplamıştır da denebilir.

Konu Başlıkları
Hukukun Toplum Yaşamındaki Rolü ve Kaynakları
Genel Hukuk İçerisinde Spor Hukuku, Niteliği ve Mevzuatı
Sportif Alanda Hukuki İhtilafa Düşebilecek Taraflar
Sportif Alanda Karşılaşılan Başlıca Hukuki İhtilaflar
Spor Suçları, Öngörülen Cezalar İle Sportif Alanda Ortaya Çıkan Hukuki İhtilafların Çözümü
Spor Suç ve Cezaları İle Yargılama Usulüne İlişkin Örnek Olaylar
Barkod: 9789750242311
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 287
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
1. GİRİŞ  13
2. GENEL BİLGİLER  15
2.1. Hukukun Toplum Yaşamındaki Rolü ve Kaynakları  15
2.2. Genel Hukuk İçerisinde Spor Hukuku, Niteliği ve Mevzuatı  18
2.3. Sportif Alanda Hukuki İhtilafa Düşebilecek Taraflar  22
2.3.1. Hukukta Gerçek Kişi Kavramı ve Spor Alanının Hukuki İhtilafa Düşebilecek Gerçek Kişileri  22
2.3.2. Hukukta Tüzel Kişi Kavramı ve Spor Alanının Hukuki İhtilafa Düşebilecek Tüzel Kişileri  35
2.4. Sportif Alanda Karşılaşılan Başlıca Hukuki İhtilaflar  53
2.4.1. Sporcu ve Spor Sözleşmelerinden Kaynaklanan Hukuki İhtilaflar  53
2.4.2. Sporculardan Kaynaklanmayan Hukuki İhtilaflar  74
2.5. Spor Suçları, Öngörülen Cezalar İle Sportif Alanda Ortaya Çıkan Hukuki İhtilafların Çözümü  77
2.5.1. Genel Hukukta Suç ve Ceza Kavramları ile Spor Alanına Yansımaları  77
2.5.2. Amatör ve Profesyonel Spor Dallarında Disiplin Suçları, Öngörülen Cezalar İle Yargılama Süreci  78
2.5.2.1. Amatör Spor Branşlarında Disiplin Suçları, Öngörülen Cezalar ile Yargılama Süreci  79
2.5.2.2. Profesyonel Spor Branşlarında Disiplin Suçları, Öngörülen Cezalar ile Yargılama Süreci  84
2.5.3. Amatör ve Profesyonel Spor Dallarında Tahkim Müessesesi ve Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği, Kapsamı, Uygulanması  86
2.5.3.1. Amatör Spor Dallarında Tahkim Müessesesi  93
2.5.3.2. Profesyonel Spor Dallarında Tahkim Müessesesi  97
2.5.4. İl Spor Dalı Temsilcilerinin Sportif Uyuşmazlıkların Çözümündeki Rolü  99
2.5.5. Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer İşlemlerinden Kaynaklanan Hukuki Problemler ve Çözümü  99
2.5.5.1. Amatör Spor Dallarında Hukuki Problemler ve Çözümü  99
2.5.5.2. Profesyonel Spor Dallarında Hukuki Problemler ve Çözümü  100
2.5.6. Dernekler Kanunu Hükümlerine Aykırılıktan Kaynaklanan İhtilaflar, Öngörülen Cezalar ve Cezalara İtiraz  101
2.5.7. Spor Sözleşmelerinden Doğan Hukuki Problemlerin Çözümü, Tarafların Borca Aykırı Tutum ve Davranışlarının Hukuki Sonuçları  101
2.5.7.1. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  104
2.5.7.2. Sözleşmenin Feshi  104
2.5.7.3. Sportif Müeyyidelerin Uygulanması  106
2.5.8. Cezai Şarta İlişkin Hukuki İhtilafların Çözümü  107
2.5.9. Sporculara Verilen Para Cezalarından Kaynaklanan Hukuki İhtilafların Çözümü  108
2.5.10. Şikenin Hukuki Sonuçları ve Öngörülen Cezalar  110
2.5.11. Sponsorluktan Doğan Hukuki Problemlerin Çözümü  116
2.5.12. GSGM Kanunu Çerçevesinde Anlaşmazlıkların Halli  117
2.5.13. Yetiştirme Tazminatının Taraflarca Belirlenememesinden Kaynaklanan Hukuki Anlaşmazlıklar ve Çözümü  119
2.5.14. Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Tutum ve Davranışların Hukuki Sonuçları  120
2.5.15. Doping Tespiti Halinde Uygulanacak Müeyyideler ve Dopingin Hukuki Sonuçları  121
2.5.15.1. Amatör Spor Dallarında Doping Tespiti Halinde Uygulanacak Cezalar  122
2.5.15.2. Profesyonel Spor Dallarında Doping Tespiti Halinde Uygulanacak Cezalar  124
2.5.16. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulanması, Öngörülen Cezalar ve İdari Tedbirler  126
2.5.16.1. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun  126
2.5.16.2. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulanmasına Dair Çıkarılan Yönetmelikler  128
2.5.17. Yaralanma ve Ölüm İle Sonuçlanan Spor Müsabakalarının Hukuki Sonuçları ve İhtilafların Çözümü  130
2.5.17.1. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  133
2.5.17.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme İle Zamanaşımı  138
2.5.18. Uluslararası Nitelikteki Sportif Uyuşmazlıkların Çözümü  140
2.5.19. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)  142
2.5.19.1. CAS’a Başvuru Usulü, Görev Yapılanması ve Mevzuatı  142
2.5.19.2. CAS Kararlarının Hukuki Niteliği, Kapsamı ve Uygulanması  145
2.5.20. Gençlik ve Spor Hizmetlerinde Görevlendirilen Fahri Görevlilerin Hukuki Sorumluluğu ve İlgililerin Yargılanma Usulü  146
2.5.20.1. Disiplin ve İdari Yönden Yapılan Soruşturma  149
2.5.20.2. Adli Yönden Yapılan Soruşturma  150
2.5.20.2.1. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun’a Göre Yapılan Soruşturma  150
2.5.20.2.2. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Hakkındaki 3628 Sayılı Kanun’a Göre Yapılan Soruşturma  151
2.5.21. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanundan Doğabilecek İhtilaflar  152
2.6. Spor Suç ve Cezaları İle Yargılama Usulüne İlişkin Örnek Olaylar  153
3. DEĞERLENDİRME  165
EKLER  239
EK 1: Grafik.1: TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2005–2006 Futbol Sezonu Çalışma İstatistiği  241
EK 2: Grafik 2: TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2006– 2007 Futbol Sezonu Çalışma İstatistiği  242
EK 3: Grafik 3: GSGM Tahkim Kurulu Başkanlığına 2005– 2006 Sezonunda İntikal Eden İhtilaflı Dosyaların Branşlara Göre Dağılımı  243
EK 4: Grafik 4: GSGM Tahkim Kurulu Başkanlığına Mayıs 2007 Tarihine Kadar İntikal Eden İhtilaflı Dosyaların Branşlara Göre Dağılımı  244
EK 5: Grafik 5: GSGM Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2000–2004 Yılları Arasında Sportif Alanda Yaptığı Denetime ve Önerdiği Cezalara İlişkin İstatistik  245
EK 6: Grafik 6: TFF Tahkim Kurulu 2005–2006 Futbol Sezonu Faaliyet Raporu  249
EK 7: Grafik 7: TFF Tahkim Kurulu 2006–2007 Futbol Sezonu Faaliyet Raporu  250
EK 8: Grafik 8: Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2010–2015 yılları arasında GHS İl Müdürlüklerinde yapılan genel denetim, inceleme, soruşturma raporları ve Bağımsız Spor Federasyonlarının genel denetimi, gelen ihtilaflı dosyalar, önerilen sportif ve disiplin cezaları ile idari tedbirlere ilişkin istatistik  251
EK 9: Grafik 9: SGM Tahkim Kurulu Başkanlığınca 2010–2015 yılları arasında Karara bağlanan dosya ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Disiplin/Ceza ile Yönetim Kurullarınca verilen Kararlara karşı yapılan itirazların ilk 5 Branşa göre dağılımına ilişkin istatistik  266
Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  283
Özgeçmiş  288
 


M. Tevfik Odman
Mart 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Mart 2020
270.00 TL
Sepete Ekle
Müjdat Şakar
Şubat 2020
37.50 TL
Sepete Ekle
Pınar Özdemir Karaca
Şubat 2020
32.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
1. GİRİŞ  13
2. GENEL BİLGİLER  15
2.1. Hukukun Toplum Yaşamındaki Rolü ve Kaynakları  15
2.2. Genel Hukuk İçerisinde Spor Hukuku, Niteliği ve Mevzuatı  18
2.3. Sportif Alanda Hukuki İhtilafa Düşebilecek Taraflar  22
2.3.1. Hukukta Gerçek Kişi Kavramı ve Spor Alanının Hukuki İhtilafa Düşebilecek Gerçek Kişileri  22
2.3.2. Hukukta Tüzel Kişi Kavramı ve Spor Alanının Hukuki İhtilafa Düşebilecek Tüzel Kişileri  35
2.4. Sportif Alanda Karşılaşılan Başlıca Hukuki İhtilaflar  53
2.4.1. Sporcu ve Spor Sözleşmelerinden Kaynaklanan Hukuki İhtilaflar  53
2.4.2. Sporculardan Kaynaklanmayan Hukuki İhtilaflar  74
2.5. Spor Suçları, Öngörülen Cezalar İle Sportif Alanda Ortaya Çıkan Hukuki İhtilafların Çözümü  77
2.5.1. Genel Hukukta Suç ve Ceza Kavramları ile Spor Alanına Yansımaları  77
2.5.2. Amatör ve Profesyonel Spor Dallarında Disiplin Suçları, Öngörülen Cezalar İle Yargılama Süreci  78
2.5.2.1. Amatör Spor Branşlarında Disiplin Suçları, Öngörülen Cezalar ile Yargılama Süreci  79
2.5.2.2. Profesyonel Spor Branşlarında Disiplin Suçları, Öngörülen Cezalar ile Yargılama Süreci  84
2.5.3. Amatör ve Profesyonel Spor Dallarında Tahkim Müessesesi ve Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği, Kapsamı, Uygulanması  86
2.5.3.1. Amatör Spor Dallarında Tahkim Müessesesi  93
2.5.3.2. Profesyonel Spor Dallarında Tahkim Müessesesi  97
2.5.4. İl Spor Dalı Temsilcilerinin Sportif Uyuşmazlıkların Çözümündeki Rolü  99
2.5.5. Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer İşlemlerinden Kaynaklanan Hukuki Problemler ve Çözümü  99
2.5.5.1. Amatör Spor Dallarında Hukuki Problemler ve Çözümü  99
2.5.5.2. Profesyonel Spor Dallarında Hukuki Problemler ve Çözümü  100
2.5.6. Dernekler Kanunu Hükümlerine Aykırılıktan Kaynaklanan İhtilaflar, Öngörülen Cezalar ve Cezalara İtiraz  101
2.5.7. Spor Sözleşmelerinden Doğan Hukuki Problemlerin Çözümü, Tarafların Borca Aykırı Tutum ve Davranışlarının Hukuki Sonuçları  101
2.5.7.1. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  104
2.5.7.2. Sözleşmenin Feshi  104
2.5.7.3. Sportif Müeyyidelerin Uygulanması  106
2.5.8. Cezai Şarta İlişkin Hukuki İhtilafların Çözümü  107
2.5.9. Sporculara Verilen Para Cezalarından Kaynaklanan Hukuki İhtilafların Çözümü  108
2.5.10. Şikenin Hukuki Sonuçları ve Öngörülen Cezalar  110
2.5.11. Sponsorluktan Doğan Hukuki Problemlerin Çözümü  116
2.5.12. GSGM Kanunu Çerçevesinde Anlaşmazlıkların Halli  117
2.5.13. Yetiştirme Tazminatının Taraflarca Belirlenememesinden Kaynaklanan Hukuki Anlaşmazlıklar ve Çözümü  119
2.5.14. Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Tutum ve Davranışların Hukuki Sonuçları  120
2.5.15. Doping Tespiti Halinde Uygulanacak Müeyyideler ve Dopingin Hukuki Sonuçları  121
2.5.15.1. Amatör Spor Dallarında Doping Tespiti Halinde Uygulanacak Cezalar  122
2.5.15.2. Profesyonel Spor Dallarında Doping Tespiti Halinde Uygulanacak Cezalar  124
2.5.16. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulanması, Öngörülen Cezalar ve İdari Tedbirler  126
2.5.16.1. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun  126
2.5.16.2. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulanmasına Dair Çıkarılan Yönetmelikler  128
2.5.17. Yaralanma ve Ölüm İle Sonuçlanan Spor Müsabakalarının Hukuki Sonuçları ve İhtilafların Çözümü  130
2.5.17.1. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  133
2.5.17.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme İle Zamanaşımı  138
2.5.18. Uluslararası Nitelikteki Sportif Uyuşmazlıkların Çözümü  140
2.5.19. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)  142
2.5.19.1. CAS’a Başvuru Usulü, Görev Yapılanması ve Mevzuatı  142
2.5.19.2. CAS Kararlarının Hukuki Niteliği, Kapsamı ve Uygulanması  145
2.5.20. Gençlik ve Spor Hizmetlerinde Görevlendirilen Fahri Görevlilerin Hukuki Sorumluluğu ve İlgililerin Yargılanma Usulü  146
2.5.20.1. Disiplin ve İdari Yönden Yapılan Soruşturma  149
2.5.20.2. Adli Yönden Yapılan Soruşturma  150
2.5.20.2.1. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanun’a Göre Yapılan Soruşturma  150
2.5.20.2.2. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Hakkındaki 3628 Sayılı Kanun’a Göre Yapılan Soruşturma  151
2.5.21. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanundan Doğabilecek İhtilaflar  152
2.6. Spor Suç ve Cezaları İle Yargılama Usulüne İlişkin Örnek Olaylar  153
3. DEĞERLENDİRME  165
EKLER  239
EK 1: Grafik.1: TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2005–2006 Futbol Sezonu Çalışma İstatistiği  241
EK 2: Grafik 2: TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2006– 2007 Futbol Sezonu Çalışma İstatistiği  242
EK 3: Grafik 3: GSGM Tahkim Kurulu Başkanlığına 2005– 2006 Sezonunda İntikal Eden İhtilaflı Dosyaların Branşlara Göre Dağılımı  243
EK 4: Grafik 4: GSGM Tahkim Kurulu Başkanlığına Mayıs 2007 Tarihine Kadar İntikal Eden İhtilaflı Dosyaların Branşlara Göre Dağılımı  244
EK 5: Grafik 5: GSGM Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2000–2004 Yılları Arasında Sportif Alanda Yaptığı Denetime ve Önerdiği Cezalara İlişkin İstatistik  245
EK 6: Grafik 6: TFF Tahkim Kurulu 2005–2006 Futbol Sezonu Faaliyet Raporu  249
EK 7: Grafik 7: TFF Tahkim Kurulu 2006–2007 Futbol Sezonu Faaliyet Raporu  250
EK 8: Grafik 8: Gençlik ve Spor Bakanlığı SGM Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2010–2015 yılları arasında GHS İl Müdürlüklerinde yapılan genel denetim, inceleme, soruşturma raporları ve Bağımsız Spor Federasyonlarının genel denetimi, gelen ihtilaflı dosyalar, önerilen sportif ve disiplin cezaları ile idari tedbirlere ilişkin istatistik  251
EK 9: Grafik 9: SGM Tahkim Kurulu Başkanlığınca 2010–2015 yılları arasında Karara bağlanan dosya ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Disiplin/Ceza ile Yönetim Kurullarınca verilen Kararlara karşı yapılan itirazların ilk 5 Branşa göre dağılımına ilişkin istatistik  266
Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  283
Özgeçmiş  288
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.