Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
Elatmanın Önlenmesi Davaları – 1
Tapulu ve Çaplı Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi
Mart 2019 / 4. Baskı / 1104 Syf.
Fiyatı: 190.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Haziran 2008 129.50 TL 69.90 TL (%47)Sepete Ekle
   

Elatmanın önlenmesi davaları, taşınmazlara yönelik davaların büyük bölümünü oluşturdukları gibi zaman geçtikçe taşınmazlar hakkında açılan öteki davalara göre daha çok artma temayülü göstermekte, bu nedenle uygulamada önemleri gittikçe artmaktadır.

Üç kitaptan oluşan El Atmanın Önlenmesi Davaları serisinin bu ilk kitabında da diğer iki kitabında olduğu gibi; sıfat, görev ve yetki hususunda genel açıklamalar yapılarak, tapulu ve çaplı taşınmazlara elatmanın önlenmesi konusu ele alınmış, kadastral çapa elatmanın önlenmesi davalarına ilişkin derinlemesine bir inceleme yapılmıştır.

Emsal niteliğindeki önemli güncel içtihatlar da kitabın bünyesine alınarak, konusunda gerek bilimsel, gerekse uygulama yönünde tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir kapasiteye ulaştırılmaya çalışılmış ve uygulamacı ve araştırmacılar için ihtiyaç duyacakları her an faydalanabilecekleri kapsamlı bir eser haline getirilmiştir.

Konu Başlıkları
Sıfat – Görev – Yetki
Tapulu Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi
Çaplı Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi
İçtihatlar
Barkod: 9789750253560
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1104
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Basımın Önsözü  9
Üçüncü Basımın Önsözü  11
Dördüncü Basımın Önsözü  13
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
SIFAT – GÖREV – YETKİ
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KİTABIN KONUSU  21
II. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN–İ) DAVALARI  22
A. Doğrudan Doğruya Elatma  28
B. Dolaylı Elatmalar  28
C. Maddi Olmayan (Psişik) Elatmalar  28
D. Olumsuz Elatmalar  29
E. Vasıta Kullanılarak Elatmalar  29
III. İSTİHKAK DAVALARI  31
IV. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA SIFAT  34
A. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davacılık Sıfatı  34
1. Malik  34
a. Müşterek Mülkiyet (Paylı Mülkiyet)  35
b. İştirak Halinde Mülkiyet (Elbirliği Mülkiyeti)  37
2. Sınırlı Ayni Hak Sahibi  39
3. Hazine  39
4. Köy Hükmi Şahsiyeti  40
5. Belediye  40
6. Zilyet  40
7. Kişisel Hak Sahibi  42
8. Vakıflar Genel Müdürlüğü  42
9. Mütevelli  42
10. Kanundan Doğan Yetkiye Dayanan ve Hükmi Şahsiyeti Bulunan Kurum veya Kuruluşlar  42
11. Apartman Yöneticisi  43
12. Yararlanma Hakkı Sahibi  43
B. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davalılık Sıfatı  44
V. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREV  46
A. Genel Olarak  46
B. Görevsizlik Kararı  54
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  55
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA YETKİ  58
A. Genel Olarak  58
B. Yetkisizlik Kararı  59
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  60
D. Elatmanın Önlenmesi Davasının Devamı Sırasında İdari Sınırlarda Yapılan Değişikliğin Davaya Etkisi  61
VII. KARARLAR  62
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  62
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  66
C. Daire Kararları  73
İkinci Bölüm
TAPULU TAŞINMAZLARA ELATMANIN
ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  123
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  123
A. Araştırma  124
B. Keşfe Hazırlık  127
III. KEŞİF VE UYGULAMA  130
A. Keşif ve Uygulamanın Önemi  130
B. Keşif Heyeti  131
C. Keşif Düzeninin Sağlanması  131
D. Bilirkişilerin Seçilmesi  132
E. Keşfin Başlaması ve Zaptın Tutulması  135
F. Tapu Kayıtları ve Belgelerin Uygulanması  136
G. Tanıkların Dinlenmesi  140
H. Uzman (Teknik) Bilirkişilerin Dinlenmesi  141
I. Keşfin Sona Ermesi ve Keşif Zaptının Tamamlanması  142
İ. Keşif ve Uygulamanın Gerektiğinde Tekrar Edilmesi veya Tamamlanması  143
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  143
A. Tapu Kayıtlarının Değerlendirilmesi  143
1. Tapu Kayıtlarından Hangisine Üstünlük Tanınacağı Sorunu  143
2. Dayanılan Tapu Kaydının Hukuki Kıymetini Koruyup Korumadığının Tespiti Sorunu  146
3. Çifte Tapu  149
B. Tapu Kayıtlarına Kapsam Belirlenmesi  150
1. Değişebilir (Sabit Olmayan) Sınırlar  150
2. Değişmeyen (Sabit) Sınırlar  153
a. Hat Şeklinde Uzayan Sabit Sınırlar  153
b. Nokta Sınırlar  153
3. Kural Olarak Değişebilir Nitelikte Olduğu Halde Bazı Koşullarda Sabit Kabul Edilebilen Sınırlar  154
a. Dağ, Tepe Sınırları  154
b. Deniz, Göl, Nehir Sınırı  154
c. Orman Sınırı  155
d. Kaçak ve Yitik Kişi Taşınmazları  155
e. Meralar Yaylaklar Kışlaklar  156
C. Teknik Bilirkişi Rapor ve Krokisinin Değerlendirilmesi  156
D. Uzman Bilirkişilerin Raporlarının ve Öteki Delillerin Değerlendirilmesi  158
E. Tapulu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davasına Karşı İptal ve Tescil Davası Açılması  159
V. HÜKÜM  160
VI. KARARLAR  171
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  171
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  196
C. Daire Kararları  277
Üçüncü Bölüm
KADASTRAL ÇAPA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  595
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  596
A. Araştırma  596
B. Keşfe Hazırlık  597
III. KEŞİF VE UYGULAMA  598
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  600
V. HÜKÜM  601
VI. KARARLAR  616
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  616
B. Daire Kararları  643
Kaynakça  1085
Kavram Dizini  1091
Yazarın Diğer Eserleri  1103
 


Aydın Tekdoğan
Mayıs 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
Eraslan Özkaya
Mart 2019
185.00 TL
Sepete Ekle
Eraslan Özkaya
Mart 2019
199.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Basımın Önsözü  9
Üçüncü Basımın Önsözü  11
Dördüncü Basımın Önsözü  13
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
SIFAT – GÖREV – YETKİ
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KİTABIN KONUSU  21
II. ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN–İ) DAVALARI  22
A. Doğrudan Doğruya Elatma  28
B. Dolaylı Elatmalar  28
C. Maddi Olmayan (Psişik) Elatmalar  28
D. Olumsuz Elatmalar  29
E. Vasıta Kullanılarak Elatmalar  29
III. İSTİHKAK DAVALARI  31
IV. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA SIFAT  34
A. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davacılık Sıfatı  34
1. Malik  34
a. Müşterek Mülkiyet (Paylı Mülkiyet)  35
b. İştirak Halinde Mülkiyet (Elbirliği Mülkiyeti)  37
2. Sınırlı Ayni Hak Sahibi  39
3. Hazine  39
4. Köy Hükmi Şahsiyeti  40
5. Belediye  40
6. Zilyet  40
7. Kişisel Hak Sahibi  42
8. Vakıflar Genel Müdürlüğü  42
9. Mütevelli  42
10. Kanundan Doğan Yetkiye Dayanan ve Hükmi Şahsiyeti Bulunan Kurum veya Kuruluşlar  42
11. Apartman Yöneticisi  43
12. Yararlanma Hakkı Sahibi  43
B. Elatmanın Önlenmesi Davasında Davalılık Sıfatı  44
V. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA GÖREV  46
A. Genel Olarak  46
B. Görevsizlik Kararı  54
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  55
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA YETKİ  58
A. Genel Olarak  58
B. Yetkisizlik Kararı  59
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlem  60
D. Elatmanın Önlenmesi Davasının Devamı Sırasında İdari Sınırlarda Yapılan Değişikliğin Davaya Etkisi  61
VII. KARARLAR  62
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  62
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  66
C. Daire Kararları  73
İkinci Bölüm
TAPULU TAŞINMAZLARA ELATMANIN
ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  123
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  123
A. Araştırma  124
B. Keşfe Hazırlık  127
III. KEŞİF VE UYGULAMA  130
A. Keşif ve Uygulamanın Önemi  130
B. Keşif Heyeti  131
C. Keşif Düzeninin Sağlanması  131
D. Bilirkişilerin Seçilmesi  132
E. Keşfin Başlaması ve Zaptın Tutulması  135
F. Tapu Kayıtları ve Belgelerin Uygulanması  136
G. Tanıkların Dinlenmesi  140
H. Uzman (Teknik) Bilirkişilerin Dinlenmesi  141
I. Keşfin Sona Ermesi ve Keşif Zaptının Tamamlanması  142
İ. Keşif ve Uygulamanın Gerektiğinde Tekrar Edilmesi veya Tamamlanması  143
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  143
A. Tapu Kayıtlarının Değerlendirilmesi  143
1. Tapu Kayıtlarından Hangisine Üstünlük Tanınacağı Sorunu  143
2. Dayanılan Tapu Kaydının Hukuki Kıymetini Koruyup Korumadığının Tespiti Sorunu  146
3. Çifte Tapu  149
B. Tapu Kayıtlarına Kapsam Belirlenmesi  150
1. Değişebilir (Sabit Olmayan) Sınırlar  150
2. Değişmeyen (Sabit) Sınırlar  153
a. Hat Şeklinde Uzayan Sabit Sınırlar  153
b. Nokta Sınırlar  153
3. Kural Olarak Değişebilir Nitelikte Olduğu Halde Bazı Koşullarda Sabit Kabul Edilebilen Sınırlar  154
a. Dağ, Tepe Sınırları  154
b. Deniz, Göl, Nehir Sınırı  154
c. Orman Sınırı  155
d. Kaçak ve Yitik Kişi Taşınmazları  155
e. Meralar Yaylaklar Kışlaklar  156
C. Teknik Bilirkişi Rapor ve Krokisinin Değerlendirilmesi  156
D. Uzman Bilirkişilerin Raporlarının ve Öteki Delillerin Değerlendirilmesi  158
E. Tapulu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davasına Karşı İptal ve Tescil Davası Açılması  159
V. HÜKÜM  160
VI. KARARLAR  171
A. İçtihatları Birleştirme Kararları  171
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları  196
C. Daire Kararları  277
Üçüncü Bölüm
KADASTRAL ÇAPA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  595
II. ARAŞTIRMA VE KEŞFE HAZIRLIK  596
A. Araştırma  596
B. Keşfe Hazırlık  597
III. KEŞİF VE UYGULAMA  598
IV. KEŞİF VE UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  600
V. HÜKÜM  601
VI. KARARLAR  616
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları  616
B. Daire Kararları  643
Kaynakça  1085
Kavram Dizini  1091
Yazarın Diğer Eserleri  1103
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020